02.05.2013 Views

Afrikaans LEESSTUKKE 2 Mites en Legendes.pdf - Think Online

Afrikaans LEESSTUKKE 2 Mites en Legendes.pdf - Think Online

Afrikaans LEESSTUKKE 2 Mites en Legendes.pdf - Think Online

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ites <strong>en</strong> leg<strong>en</strong>des is vertellings uit die vroegste tye.<br />

'Oorlewering' betek<strong>en</strong> die stories is mondelings van geslag na geslag<br />

oorgedra. Die stories het deur die jare verander <strong>en</strong> baiekeer is daar<br />

meer as e<strong>en</strong> weergawe.<br />

<strong>Mites</strong> het met gode te do<strong>en</strong>, terwyl leg<strong>en</strong>des met m<strong>en</strong>se te do<strong>en</strong> het.<br />

Die Griekse mitologie het probeer om die wonders van die natuur te<br />

verduidelik in ’n tyd voor dit wet<strong>en</strong>skaplik verklaar kon word. Só is<br />

geglo dat donder <strong>en</strong> weerlig op die berg Olympus (die hoogste berg<br />

in Griekeland) betek<strong>en</strong> dat hul groot <strong>en</strong> magtigste god, Zeus,<br />

ontevrede is:<br />

Pegasus was 'n pragtige perd met vlerke. Bellerophon het dit reggekry om<br />

die perd te vang <strong>en</strong> het hom gebruik in sy avonture. Maar toe hy met<br />

Pegasus na die berg Olympus wou vlieg, het Zeus hom van die perd afgegooi.<br />

Pegasus word sedertdi<strong>en</strong> deur Zeus gebruik om weerligstrale te dra.<br />

Kyk jy saans na die sterre, kan jy Pegasus se sterrebeeld daar si<strong>en</strong>...<br />

Net soos met ander bek<strong>en</strong>de figure uit die mitologie, word Pegasus se<br />

naam dikwels gebruik vandag, byvoorbeeld Pegasus-lugdi<strong>en</strong>s <strong>en</strong> die e-posprogram,<br />

Pegasus Mail.<br />

Volg<strong>en</strong>s die mites het Zeus gereeld m<strong>en</strong>se gestraf as hulle hom kwaad maak, soos<br />

wanneer hul nie respek betoon nie. 'n Voorbeeld hiervan is in die storie van Pandora se<br />

kis.<br />

Pandora se kis<br />

Volg<strong>en</strong>s die mite het<br />

Atlas die fout gemaak<br />

om sy broer se kant<br />

te neem toe hul te<strong>en</strong><br />

Zeus geveg het. As<br />

straf moes hy die<br />

aarde op sy skouers<br />

dra.<br />

Vandag nog word 'n<br />

boek met kaarte ’n<br />

atlas g<strong>en</strong>oem.<br />

Was jy al ooit in die moeilikheid oor jou nuuskierigheid? M<strong>en</strong>se word dikwels gesê om iets nié te do<strong>en</strong> nie,<br />

maar baiekeer is hul so nuuskierig dat hulle hul glad nie aan die waarskuwings steur nie. So 'n persoon was<br />

Pandora. Haar storie is 'n mite uit antieke Griekeland <strong>en</strong> haar nuuskierigheid het 'n groot klomp verdriet<br />

veroorsaak!<br />

In antieke Griekeland was daar twee broers, Epimetheus <strong>en</strong> Prometheus. Hulle het die gode ontstel <strong>en</strong> het<br />

veral vir die magtigste god, Zeus, kwaad gemaak. Dit was nie die eerste keer dat Zeus hom vir m<strong>en</strong>se<br />

vererg het nie <strong>en</strong> hy het reeds m<strong>en</strong>se se vermoë om vuur te maak, van hulle wegg<strong>en</strong>eem. Hul kon hulself dus<br />

nie meer warm maak by 'n vuur nie, <strong>en</strong> kon ook nie meer hul vleis gaarmaak nie.<br />

Prometheus was slim <strong>en</strong> het geweet 'n smid met die naam Hephaestos woon op die eiland Lemnos. Hy het 'n<br />

brand<strong>en</strong>de vuur gehad wat sy smeltoond warm hou. Prometheus het soontoe gereis <strong>en</strong> vuur by die smid gaan<br />

steel.<br />

Zeus was woed<strong>en</strong>d <strong>en</strong> het besluit dat m<strong>en</strong>se vir e<strong>en</strong>s <strong>en</strong> altyd gestraf moet word vir hul disrespek. Hy het<br />

met 'n slim plan vor<strong>en</strong>dag gekom: Hy <strong>en</strong> Hephaestos het 'n vrou uit klei geskep <strong>en</strong> die godin Ath<strong>en</strong>e het<br />

lewe in die kleifiguur geblaas. Aphrodite het haar lieflik gemaak <strong>en</strong> Hermes het haar geleer hoe om m<strong>en</strong>se<br />

te bekoor. Zeus het haar Pandora g<strong>en</strong>oem <strong>en</strong> haar as gesk<strong>en</strong>k na Epimetheus gestuur.<br />

Hoewel sy broer, Prometheus, hom gewaarsku het om nooit gesk<strong>en</strong>ke van die gode te aanvaar nie, was


Epimetheus heeltemal betower deur Pandora. Hy het ingestem om met haar te trou, want hy het e<strong>en</strong>voudig<br />

nie geglo dat so 'n beeldskone meisie skade kon berokk<strong>en</strong> nie.<br />

Zeus was te bly dat sy plannetjie werk <strong>en</strong> gee toe vir Pandora 'n pragtige kis as trougesk<strong>en</strong>k. Daar was<br />

egter 'n belangrike voorwaarde: sy mag nóóit die kis oopmaak nie. Pandora was bitter nuuskierig, maar tog<br />

het sy belowe om dit nooit oop te maak nie.<br />

Sy het egter gedurig gewonder wat in die kis kon wees <strong>en</strong> kon nie begryp waarom iemand vir haar 'n kis gee<br />

wat sy nie mag oopmaak nie - dit het vir haar ge<strong>en</strong> sin gemaak nie. Later kon sy aan niks anders dink as hoe<br />

om die kis oop te maak nie. En dit was presies wat Zeus beplan het!<br />

Uiteindelik kon Pandora dit nie meer hou nie. E<strong>en</strong>dag, toe Epimetheus uit die pad is, kruip sy na die kis, haal<br />

die groot sleutel van die hoogste rak, pas dit versigtig in die slot <strong>en</strong> draai dit. Maar op die laaste oomblik<br />

voel sy skuldig <strong>en</strong> stel haarself voor hoe kwaad haar man gaan wees. Toe<br />

Pandora<br />

sluit sy dit maar weer vinnig toe. Dit gebeur drie keer <strong>en</strong> elke keer<br />

begewe haar moed haar.<br />

Uiteindelik besluit sy: sy gaan mal word as sy nie binne-in kyk nie! Sy sluit<br />

weer die kis oop, haal diep asem, maak haar oë toe <strong>en</strong> lig die deksel<br />

versigtig op. Sy verwag om fyn sy, rokke, goue armbande of selfs goue<br />

muntstukke daarin te si<strong>en</strong>.<br />

Maar sy is teleurgesteld: daar is ge<strong>en</strong> goud, skatte of armbande nie <strong>en</strong><br />

ook ge<strong>en</strong> deftige rokke nie. Zeus het die kis volgepak met die<br />

verskriklikste euwels. Uit die kis stroom siektes <strong>en</strong> armoede, ell<strong>en</strong>de,<br />

dood <strong>en</strong> hartseer - soos 'n klomp klein motjies.<br />

Die kreatuurtjies steek Pandora oor <strong>en</strong> oor <strong>en</strong> sy klap die kis toe.<br />

Epimetheus hardloop die kamer binne <strong>en</strong> si<strong>en</strong> haar huil van die pyn.<br />

Hul hoor egter steeds 'n stemmetjie binne-in die kis wat smeek om losgelaat te word. Epimetheus stem toe<br />

saam: niks daarbinne kon erger wees as die euwels wat reeds buite was nie. Saam het hulle die deksel weer<br />

e<strong>en</strong> keer opgelig. Al wat agtergebly het in die kis, was Hoop. Dit het gefladder soos 'n pragtige<br />

naaldekoker, <strong>en</strong> die wonde aangeraak <strong>en</strong> g<strong>en</strong>ees wat die wrede kreature veroorsaak het.<br />

Hoewel Pandora al die pyn <strong>en</strong> lyding losgelaat het in die wêreld, het sy ook Hoop toegelaat om dit te volg.<br />

Hippokrates, die 'vader<br />

van g<strong>en</strong>eeskunde', het<br />

wegbeweeg van die mites<br />

dat die gode siektes<br />

veroorsaak - hy het geglo<br />

daar is natuurlike<br />

oorsake. Hy het pasiënte<br />

se simptome neergeskryf<br />

<strong>en</strong> bestudeer.<br />

Hippokrates se eed word<br />

deur dokters regoor die<br />

wêreld afgelê. Dit sluit<br />

bv. in dat 'n dokter sy<br />

pasiënt se privaatheid<br />

moet beskerm, <strong>en</strong> dat<br />

dokters 'n plig het om<br />

m<strong>en</strong>se te help, al kan hul<br />

nie betaal nie.<br />

Die volg<strong>en</strong>de mite verduidelik hoe seiso<strong>en</strong>e ontstaan het:<br />

Die pragtige Persephone is deur Hades na die onderwêreld meegevoer.<br />

Persephone se moeder, Demeter, was die godin van landbou <strong>en</strong><br />

vrugbaarheid. Sy was verbysterd omdat haar dogter nie meer daar was nie<br />

<strong>en</strong> alle oeste het misluk.<br />

Om die grond weer vrugbaar te maak, is Hades aangesê om Persephone aan<br />

haar ma terug te besorg. Maar terwyl sy in die onderwêreld was, het<br />

Persephone die pitte van die granaat geëet. Dit betek<strong>en</strong> sy het in die<br />

huwelik getree <strong>en</strong> kon haar egg<strong>en</strong>oot nie verlaat nie.<br />

Persephone is toe toegelaat om ’n deel van die jaar by haar ma te bly. In<br />

hierdie tyd was dit somer <strong>en</strong> die gesaaides het mooi gegroei. Die res van<br />

die jaar, in die winter, moes sy by Hades in die onderwêreld deurbring, <strong>en</strong><br />

dan was die aarde onvrugbaar.<br />

Bronnelys: http://www.historylearningsite.co.uk http://anci<strong>en</strong>thistory.about.com http://myths.e2bn.org<br />

http://www.mieliestronk.com http://<strong>en</strong>.wikipedia.org http://www.kidzworld.com<br />

Pr<strong>en</strong>te: Microsoft Clipart Gallery <strong>Online</strong><br />

© Werkvelle & speletjies Web: www.thinkonline.co.za E -pos: thinkonline13@gmail.com<br />

Illustrasie: Robert Uys


Naam <strong>en</strong> van: ______________________<br />

Blokkiesraaisel: MITES<br />

♦ Vul die antwoorde in potlood in <strong>en</strong> gebruik slegs hoofletters:<br />

15<br />

10<br />

17<br />

6<br />

7<br />

Zeus<br />

1<br />

8<br />

4<br />

3<br />

11<br />

13<br />

Pegasus<br />

DWARS AF<br />

1. Hoop het gefladder soos 'n pragtige ___.<br />

3. Hierdie tyd van die jaar was die aarde onvrugbaar.<br />

4. die groot <strong>en</strong> magtigste god (volg<strong>en</strong>s Griekse mites)<br />

5. <strong>Mites</strong> het hiermee te do<strong>en</strong>.<br />

7. die hoogste berg in Griekeland<br />

9. Persephone het die pitte van hierdie vrug geëet.<br />

10. Epimetheus wou nie glo 'n skone m<strong>en</strong>s soos<br />

Pandora kan ___berokk<strong>en</strong> nie.<br />

11. Hy moes die aarde op sy skouers dra.<br />

13. Hephaestos het op die ___ Lemnos gewoon.<br />

15. Pandora was 'n ___ van Zeus aan Epimetheus.<br />

16. Die kis was vol hiervan.<br />

17. Persephone was nie toegelaat om haar ___ te<br />

verlaat nie.<br />

18. Prometheus het dit by Hephaestos gesteel.<br />

5<br />

9<br />

16<br />

18<br />

2<br />

14<br />

2. Wanneer stories mondelings van geslag na geslag<br />

oorgedra is, sê ons: Volg<strong>en</strong>s ___...<br />

3. Pegasus word deur Zeus gebruik om ___te dra.<br />

6. Hoop het die ___ g<strong>en</strong>ees wat die wrede kreature<br />

veroorsaak het.<br />

8. 'n pragtige perd met vlerke<br />

10. Pandora <strong>en</strong> Epimetheus het 'n ___ gehoor uit die<br />

binnekant van die kis.<br />

12. Epimetheus <strong>en</strong> Prometheus was twee ___ uit<br />

antieke Griekeland.<br />

14. Sy was die godin van landbou <strong>en</strong> vrugbaarheid.<br />

12<br />

Aphrodite<br />

Hoop<br />

20


BEGRIPSLEES EN TAAL:<br />

♦ W<strong>en</strong>ke:<br />

♦ Gebruik punktuasie korrek (bv. hoofletters aan die begin van 'n sin).<br />

♦ Spelling moet ook korrek wees.<br />

Naam <strong>en</strong> van: ______________________<br />

1. Kies elke keer die mees geskikte woord uit die lys <strong>en</strong> vul dit in:<br />

ontevrede oorlewering vliegtuie atlas waar mites gesk<strong>en</strong>ke leg<strong>en</strong>des<br />

aardbol winter natuur seiso<strong>en</strong>e e-pos verduidelik somer onwaar<br />

a) _____________ betek<strong>en</strong> die stories is mondelings van geslag na geslag oorgedra.<br />

b) _____________ het met gode te do<strong>en</strong>, terwyl _____________ met m<strong>en</strong>se te do<strong>en</strong> het.<br />

c) Die Griekse mitologie het probeer om wonders van die _____________ te verduidelik.<br />

d) Donder <strong>en</strong> weerlig het glo betek<strong>en</strong> dat die magtigste god, Zeus, ________________ is.<br />

e) Prometheus het sy broer gewaarsku om nie ______________ van die gode te aanvaar nie.<br />

f) Die mite oor Persephone verduidelik hoe die ________________ ontstaan het.<br />

g) In die _______________ het die gesaaides mooi gegroei.<br />

h) 'n Boek met kaarte word 'n _______________ g<strong>en</strong>oem.<br />

i) Waar of onwaar: Hippokrates het geglo siektes word deur die gode veroorsaak. ____________<br />

2. Woordsoorte-oef<strong>en</strong>inge:<br />

a) Omkring die twee selfstandige naamwoorde:<br />

Saans kyk ons na die sterre.<br />

Sy mag nie die pragtige kis oopmaak nie.<br />

b) Omkring die twee werkwoorde:<br />

Pegasus dra weerligstrale van die berg.<br />

Pandora klap die kis toe.<br />

c) Omkring die twee byvoeglike naamwoorde:<br />

♦ W<strong>en</strong>k: Soek eers die selfstandige naamwoord.<br />

Die rooi granaat was 'n simbool van die huwelik.<br />

Pandora was 'n nuuskierige vrou.<br />

d) Omkring die twee ei<strong>en</strong>ame:<br />

Die pragtige Persephone is na die onderwêreld meegevoer.<br />

Die godin Ath<strong>en</strong>e het lewe in die kleifiguur geblaas.<br />

e) Omkring die twee abstrakte selfstandige naamwoorde:<br />

'n Dokter moet sy pasiënt se privaatheid beskerm.<br />

Zeus was moeg vir die m<strong>en</strong>se wat nie respek betoon het nie.<br />

Verdere take:<br />

(10)<br />

♦ Die opvoeder kies 20 woorde <strong>en</strong> lees dit - soek <strong>en</strong> onderstreep<br />

hierdie woorde.<br />

♦ Rangskik nou hierdie woorde in alfabetiese volgorde.<br />

♦ Woordeboek-kompetisie: Die opvoeder lees 'n woord - wie<br />

kan eerste hierdie woord in die woordeboek kry? Herhaal.<br />

♦ Leesassessering: Berei die storie van Pandora tuis voor om<br />

hardop in die klas te kom voorlees.<br />

20<br />

(10)<br />

Selfstandige naamwoorde<br />

is name van dinge wat ons<br />

kan si<strong>en</strong>, hoor, ruik, proe of<br />

voel.<br />

As 'n m<strong>en</strong>s die voor 'n woord<br />

kan skryf, is dit 'n<br />

selfstandige naamwoord.<br />

Soorte selfstandige<br />

naamwoorde:<br />

♦ Ei<strong>en</strong>ame word gebruik<br />

om aan 'n persoon of plek<br />

of dier 'n naam te gee. Dit<br />

word altyd met 'n<br />

hoofletter geskryf.<br />

♦ Abstrakte selfstandige<br />

naamwoorde kan nie<br />

gesi<strong>en</strong> of met die sintuie<br />

waarg<strong>en</strong>eem word nie,<br />

bv. die naam van 'n<br />

gevoel.<br />

'n Werkwoord vertel wat<br />

gedo<strong>en</strong> word ('n handeling of<br />

aksie).<br />

♦ Hoofwerkwoorde staan<br />

alle<strong>en</strong>, maar 'n<br />

hulpwerkwoord word<br />

saam met 'n<br />

hoofwerkwoord gebruik.<br />

'n Adjektief of 'n<br />

byvoeglike naamwoord<br />

vertel ons meer van 'n<br />

selfstandige naamwoord.<br />

© Werkvelle & speletjies Web: www.thinkonline.co.za E -pos: thinkonline13@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!