Views
4 years ago

DIAGNOSTIEK AS WETENSKAPSFIKSIE: 'N PROBLEMATISERING ...

DIAGNOSTIEK AS WETENSKAPSFIKSIE: 'N PROBLEMATISERING ...

DIAGNOSTIEK AS WETENSKAPSFIKSIE: 'N PROBLEMATISERING

DIAGNOSTIEK AS WETENSKAPSFIKSIE: ’N PROBLEMATISERING VAN PASTORALE DIAGNOSE ABSTRACT Dr E Scholtz Navorsingsgenoot Universiteit van Pretoria DIAGNOSTICS AS SCIENCE FICTION: A PROBLEMATISING OF PASTORAL DIAGNOSIS The practice of pastoral diagnosis is subjected to critical reflection from a post structuralist perspective. Instead of generalised statements about pastoral diagnosis, the works of two South African pastoral theologians, Jan de Jongh van Arkel and Daniel Louw, are discussed. After a description of the structuralist/post-structuralist discourse and the implications thereof for diagnosis, the works of the two before mentioned theologians are scrutinised from a post-structuralist viewpoint. 1 INLEIDING Ek het aanvanklik in my pastorale optrede voorbedagtelik en doelgerig diagnosties te werk gegaan. My diagnose moes my lei na die dieperliggende aspek van die probleem waarmee my gespreksgenote aangemeld het. Nie die simptome nie, maar die dieperliggende probleem moes pastoraal hanteer word. My gespreksgenote se verwagting het oënskynlik met my verstaan van die pastorale proses ooreengekom. Hulle het my meermale voor die eksplisiete of implisiete vraag gestel: “Wat is ons eintlike probleem?” Sommige het my selfs voorgespring en eiehandig vir hul probleem ’n professionele etiket omgehang! Hoe meer ek na mense se verhale geluister het, hoe moeiliker het dit vir my geword om te differensieer tussen oppervlak- en dieper- Practical Theology in South Africa Vol 23(1): 155-173 155

Chronisch zieke kinderen; tussen diagnostiek en ... - UMC Utrecht
umcutrecht.nl
'n Ondersoek na die aanwending van musiek as hulpmiddel in ...
repository.up.ac.za
'n Perspektief op hoop as pastorale bemagtiging in die rouproses
repository.up.ac.za
(sport as 'n onderneming) studiehandleiding 2003
exam.uj.ac.za
Louis Ferron se Turkenvespers as 'n historiese collage
repository.up.ac.za
Die teodiseevraag: 'n Antwoord vanuit 'n pastorale perspektief
repository.up.ac.za
Die Psalms in die liturgie met verwysing na Psalm 8 as liedteks
repository.up.ac.za
GELOWE IN SUID AFRIKA 'n Studie deur Jaco van As 1 July 2009
jesustomyrescue.com
Provokasie as 'n Volkome Verweer in die Strafreg deur Prof CR ...
sabar.co.za
Gebruik van Qwemikelp as 'n plantry behandeling tydens ... - Nulandis
nulandis.com
Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en ... - LitNet
oulitnet.co.za
DIE PROBLEMATIEK VAN TYD EN RUIMTE AS VERHALENDE ...
etd.uovs.ac.za
n Nuwe narratief (ook vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika)
repository.up.ac.za
5/2013 Liewe Ouers As beginner-juffrou,was ek 'n kouer-as-koudste ...
menlopark.co.za
In 'n stuk ongerepte Botswana-wildernis groter as België ... - Drive Out
driveout.co.za
n gedeelte uit die Samaritaanse Liturgie en verwante gedeeltes in ...
repository.up.ac.za
'N PASTORAAL- HERMENEUTIESE BENADERING TOT PEDOFILIE
etd.uovs.ac.za
N POST-APARTHEIDSERA IN SUID-AFRIKA MET SPESIFIEKE ...
eprints.ru.ac.za
1 'N SOSIOLINGUISTIESE ONDERSOEK NA DIE GEBRUIK VAN ...
etd.uovs.ac.za