Communication on the safe use of chemicals - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Communication on the safe use of chemicals - ECHA - Europa

Persbericht

ECHA/PR/12/18

Vragen van de pers: ECHA-pers

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid: Dit is een

werkvertaling van een document dat oorspronkelijk in het

Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-website

beschikbaar is.

Openbare raadpleging voor opname van

nieuwe stoffen op de autorisatielijst

ECHA begint een openbare raadpleging inzake zijn ontwerpaanbeveling voor

tien nieuwe stoffen die met voorrang worden behandeld om in de

autorisatielijst te worden opgenomen. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk

19 september 2012 commentaar inzenden.

Helsinki, 20 juni 2012 – Het Agentschap doet regelmatig aanbevelingen aan de Europese

Commissie over de opname van stoffen van de kandidaatslijst op de autorisatielijst (Bijlage

XIV van REACH). Gebaseerd op een beoordeling van de beschikbare informatie is ECHA

momenteel van plan om de volgende stoffen aan te bevelen:

1. formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)

2. arseenzuur

3. dichroomtris(chromaat)

4. strontiumchromaat

5. kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat

6. pentazinkchromaatoctahydroxide

7. bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

8. N,N-dimethylacetamide (DMAC)

9. 1,2-dichloorethaan (EDC)

10. 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline (MOCA)

Belanghebbenden kunnen commentaar op de ontwerpaanbeveling leveren met behulp van de

webformulieren die op de ECHA-website te vinden zijn. In het bijzonder zijn opmerkingen

welkom over toepassingen die zouden moeten worden vrijgesteld van de autorisatieplicht.

In de aanbeveling worden voor iedere stof ook de voorgestelde voorwaarden voor de

autorisatieplicht genoemd, zoals de uiterste aanvraag- en verbodsdata en alle specifieke

toepassingen die vrijgesteld zijn van de autorisatieplicht.

Het Agentschap houdt bij het afronden van zijn aanbeveling rekening met de ontvangen

opmerkingen. De Europese Commissie zal uiteindelijk beslissen welke van de door ECHA

aanbevolen stoffen op de autorisatielijst worden opgenomen en de voorwaarden voor iedere

stof vaststellen.


Meer informatie

Openbare raadpleging inzake ECHA’s vierde aanbeveling voor stoffen die met voorrang

worden behandeld om in Bijlage XIV te worden opgenomen

http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/consultation-on-the-draft-of-20-june-2012-of-echas-4th-recommendation

Lijst van voor autorisatie in aanmerking komende stoffen

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list

Een overzicht van de autorisatieprocedure volgens REACH

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation

Algemene vrijstellingen van de autorisatieplicht

http://echa.europa.eu/documents/10162/17232/generic_exemptions_authorisation_en.

pdf

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines