pdf (23,7 MB) - Postzegelblog

postzegelblog.nl

pdf (23,7 MB) - Postzegelblog

NR. 67

VOORJAAR

2011 € 2,50

Stad

van Nederland

Nieuwe Ni uitgiften: it ift

Persoonlijke Postzegels 2011

Koolmees

Universiteit Utrecht

375 jaar

Mooi Nederland 2011 -

Breda, Apeldoorn

Da’s toch een kaart waard!

Jubileumpostzegels 2011

GRATIS S

y

Album tray

bij uw

bestelling

vanaf € 60,- 0,-

GRATIS

Calculator

bij uw bestelling


Prachtige cadeaus

speciaal voor Collect-lezers

GRATIS

Voortaan is optellen, delen en

vermenigvuldigen een fl uitje van

een cent. Deze calculator zet

alle cijfers voor u op een rij.

De calculator is lekker groot en

gemakkelijk om mee te werken.

OP=OP

Calculator

bij uw bestelling!*

GRATIS Album tray

OP=OP

bij uw bestelling vanaf € 60,-!

Met de album tray op uw

schoot kunt u lekker ontspannen

uw verzameling postzegels nog

eens goed bekijken. Deze tray is

ook handig als u op uw laptop

wilt werken, op de bank wilt eten

of een boek wilt lezen. U ontvangt

de tray als extra geschenk indien

u voor 7 mei 2011 voor minimaal

€ 60,- bestelt.

* Uit Collect 67 kunt u tot 17 mei 2011 online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u een calculator. Bestelt u voor € 60,- of meer

dan krijgt u tevens de album tray. Bestelt u in de looptijdperiode van Collect 67 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.


Kijk- en luisterplezier

TNT Post begint het jaar met twee spectaculaire

nieuwe uitgiften. De eerste is het postzegelvel

Koolmees. De postzegels in dit vel bevatten namelijk

een speciale code, waarin geluid is opgeslagen. Door

een speciale audiopen op de afbeelding te houden,

hoor je het gezang van de koolmees. De pen krijgt u

geheel gratis als u een abonnement afsluit en is voor

vele (toekomstige) toepassingen gebruiken.

De tweede, Stad van Nederland, is het eerste

postzegelvel ter wereld met Augmented Realitytechnologie.

Door deze ‘toegevoegde werkelijkheid’

komen de afgebeelde gebouwen in een 3D beeld op uw

computer tot leven. Postzegels verzamelen krijgt zo

een extra dimensie!

Natuurlijk wil ik de andere nieuwe we

postzegeluitgiften niet tekort doen. oen. Ook zij

zijn weer prachtig. Neem bijvoorbeeld orbeeld

375 jaar Universiteit Utrecht, of f Mooi

Nederland – Breda en Apeldoorn. n.

Of Da’s toch een kaart waard!

en de Jubileumpostzegels. In deze eze

Collect leest u er van alles over.

Al met al weer genoeg kijk- èn

luisterplezier, zou ik zo denken… …

Theo van Aalst

Directeur Marketing

4 Stad van Nederland

7 Augmented reality

12 Reportage

Postzegels met een extra dimensie

14 Mijn j postzegel en ik

Jeffrey Jeff Groeneveld

15 Pos Poststempelafdrukken

Een verzameling op zich

17 Kor Kort nieuws

19 Ser Service

23 Sho Shop

38 Ass Assortiment

> >

Inhoud

6 Nieuwe uitgiften

Persoonlijke Postzegels 2011:

Koolmees

8 Nieuwe uitgiften

Universiteit Utrecht 375 jaar

Mooi Nederland 2011 - Breda

Mooi Nederland 2011 - Apeldoorn

Persoonlijke Producten

Cour Internationale de Justice

Da’s toch een kaart waard!

Jubileumpostzegels 2011

Volgende Vo keer in Collect:

O.a. Unicef 65 jaar, 100 jaar

Nederlandse Ned Vereniging Microbiologie

Grenzeloos Gren Nederland - Zuid Afrika

3


4

Nieuwe uitgiften

28 maart 2011

Met Stad van Nederland introduceert TNT Post de meest innovatieve postzegelserie op dit

moment: de eerste postzegels ter wereld met interactieve geavanceerde Augmented Realitytechnologie.

De afgebeelde gebouwen komen daardoor in een 3D-computerbeeld tot leven.

De postzegeluitgifte is een eerbetoon aan het

Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in

Rotterdam, dat dit jaar na een grootse verbouwing

zijn deuren heropent. Het postzegelvel bevat

twaalf postzegels met de waardeaanduiding 1.

Op vijf postzegels zijn bijzondere architectuurprojecten

afgebeeld die nog niet uitgevoerd of

afgerond zijn, namelijk: de Boekenberg Spijkenisse

van MVRDV, het Kenniscluster Arnhem van

Neutelings Riedijk Architecten, de Parkeertoren

van Studio Marco Vermeulen & HAU, de Skytower

van SeARCH en de Windpost van ZUS.

Op vijf andere postzegels zijn markers afgebeeld.

Een marker is een abstract plaatje met

geometrische vormen die een code bevatten. Door

naar www.toekomstinbeweging.nl te gaan en de

marker voor een webcam te houden, activeert de

code een Augmented Reality-toepassing.

Vervolgens verschijnt op het computerscherm een

interactief beeld van het desbetreffende gebouw

dat letterlijk in beweging wordt gebracht. De elfde

en twaalfde postzegel op het vel zijn identiek en

bevatten een landkaart van Nederland die is

opgebouwd uit de beeldelementen van de overige

postzegels. Met de landkaart wordt de nieuwste

tentoonstelling van het NAi aangekondigd: ‘Stad

van Nederland’.

VAN BOEKEN BERG TOT WIN DPOST T

De afgebeelde gebouwen zijn allemaal

architectonische hoogstandjes.

Neem de Boekenberg in Spijkenisse, de nieuwe

bibliotheek in aanbouw. MVRDV-woordvoerder

Jan Knikker: “De inwoners van Spijkenisse lezen

relatief weinig. Een toegankelijke uitstraling is

dus belangrijk. De vorm van de bibliotheek, een

traditionele boerenschuur, verwijst naar het

agrarisch verleden van de stad. Door letterlijk een

boekenberg in piramidevorm te maken onder een

glazen koepel is de functie van het gebouw

overduidelijk.”

In het Kenniscluster Arnhem worden verschillende

culturele instellingen ondergebracht. De bouw

duurt tot 2013. Het is als verlengstuk van de

straat vormgegeven, met gebruik van lange

trappen die het gebouw vanaf de begane grond

tot aan het dak doorkruisen. Op en aan de trappen

liggen publieke ruimten. De ‘waterval’ aan trappen

sluit aan op het openbare karakter van het

gebouw. De Parkeertoren Nederland spiegelt een

100 meter hoog transparant gebouw voor, met

450 parkeerplekken. Het opnemen, verplaatsen en

stallen van de voertuigen gebeurt volledig

automatisch. Concrete bouwplannen zijn er niet.

Dat hangt volgens Marco Vermeulen van het

gelijknamige architectenbureau samen met de

wens om auto’s uit het zicht te plaatsen. Ook is er

angst voor een gebouw dat als een machine werkt.

De Skytower aan het IJ (ontworpen in 2008) is

110 meter hoog, met een observatiedek,

een ronddraaiend restaurant, een hotel, winkels,


kantoren en horeca. De dubbele huid zorgt voor

abstractie en werkt als windbuffer voor de

feitelijke gevel met te openen ramen en deuren.

Zo ontstaat een duurzame toren waarin

windoverlast en overmatige zontoetreding wordt

tegengegaan.

Het vijfde gebouw, Windpost, is voorzien op de

kop van Maasvlakte 2, tussen een cordon van

windmolens. Te zien is het langgerekte karakter

van een mast, met als fundament een rondom

doorlopende bordestrap die alle ruimte biedt voor

bezoekers om uit te blazen. In het ontwerp is de

essentie van het gebied – wind voor opwekking

van energie en als trekker voor windtoerisme –

bepalend. Het is nog onzeker of Windpost

daadwerkelijk wordt gebouwd.

De postzegels zijn in samenspraak met

reclamebureau Gummo en het NAi uitgebracht.

Daarmee wordt aangetoond dat de postzegel nog

steeds springlevend is en ruimte biedt aan de

nieuwste geavanceerde mediatechnologieën.

WAT IS AR?

AR staat voor Augmented Reality ofwel ‘toegevoegde werkelijkheid’.

Dit is een techniek om in het gezichtsveld van de kijker – dat kan

ook op een computerscherm of het schermpje van een mobiele

telefoon zijn – een virtuele laag over de werkelijkheid heen te

leggen. Er zijn wel eerder postzegels met AR uitgebracht, zoals

in september 2010 door Royal Mail. Dat waren echter statische

toepassingen.

Zien hoe het werkt? Ga naar www.toekomstinbeweging.nl

Nieuwe uitgiften

TECHNISCHE GEGEVENS

Zegelformaat : 35 x 35 mm

Tanding : 13 ¾ : 13 ¾

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 12 bijzondere postzegels

met 11 verschillende ontwerpen

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan, zwart en (mat)

zwart N.B. Voor de zegels met de

codebeelden is een speciale zwart inkt

gebruikt.

Druktechniek : offset

Oplage : 345.000 velletjes

Drukkerij : Cartor Security Print, Frankrijk

5


6

Nieuwe uitgiften

Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees

31 januari 2011

Vogels zijn voor veel mensen een

bron van kijk- en luistergenot. Samen

met Naturalis brengt TNT Post

daarom een unieke postzegelserie uit

met prachtige vogeltekeningen. Deze

zijn gemaakt door M.A. Koekkoek

(1873 – 1944), ook bekend van diverse

schoolplaten voor biologieonderwijs.

Bijzonder is dat u de zang van de

afgebeelde vogels kunt horen door

een speciale audiopen bij de

postzegels te houden. Een noviteit die

in Europa niet eerder is vertoond!

De eerste postzegeluitgifte is dit

postzegelvelletje met de koolmees,

misschien wel het bekendste vogeltje

van Nederland. Vrijwel iedereen

die een nestkast in tuin of park

heeft hangen kan rekenen op de

aanwezigheid van deze geel-groenzwarte

acrobaat. Mannetje en

vrouwtje lijken sterk op elkaar, maar

zijn toch goed te onderscheiden.

Mannetjes hebben namelijk een

flinke brede zwarte stropdas over

de borst hangen, terwijl dat bij de

vrouwtjes slechts een dun sjaaltje is.

De koolmees is vermaard om zijn

repertoire aan geluiden.

Een beetje koolmees kent

wel 40 varianten op de

koolmeeszang.

In Nederland leven veel

meer koolmezen dan er

natuurlijke boomholten

zijn; een groot deel van

de mezen bewoont dan

ook een nestkast. Ook de

wintersterfte is door gul

gegeven vetbollen en

pindanetjes lager dan in

een natuurlijker situatie.

De tekening van de koolmees es is

verwerkt in het nieuwe blauwe

kader van de Persoonlijke Postzegel

met waarde 1. Bij aankoop van

het postzegelvelletje ontvangt u

tevens een prachtig bewaarblad

met interessante informatie over

de desbetreffende vogel.

Neemt u een abonnement op de

unieke vogelserie, dan ontvangt u

elke maand twee postzegelvelletjes

inclusief bijbehorende bewaarbladen

voor € 15,- (inclusief verzendkosten).

Zo bouwt u in drie jaar een prachtige

vogelcollectie in beeld en geluid op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Zegelformaat : 35 x 35 mm

Tanding : 13 ¾ : 13 ¾

Papier : normaal

met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 10 gelijke

persoonlijke postzegels

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart

Druktechniek : offset

Oplage : 375.000 velletjes

Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print,

Haarlem

Bij uw abonnement krijgt u het

postzegelvel van roodborst met

bijbehorend bewaarblad geheel

gratis, evenals de speciale audiopen

ter waarde van € 39,95. Bovendien

ontvangt u na drie abonnementsleveringen

ook nog een prachtig

bijpassend bewaaralbum cadeau!

Een samenwerking met Museum

Naturalis, Vogelbescherming en

Sovon.


Nieuwe uitgiften

De wondere wereld van Augmented Reality

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Maar ook: ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort. Welkom in de wondere

wereld van Augmented Reality, een technologie die ‘realiteit toevoegt’ aan de werkelijkheid.

Zo kunnen postzegels bewegende beelden in 3D bevatten, en zelfs geluiden.

Hoe werkt Augmented Reality,

kortweg AR genoemd? Julius

Vermeulen, Adviseur Visuele

Communicatie legt uit: “Normaal

drukwerk is tweedimensionaal; het

heeft alleen lengte en breedte. Met

AR kun je er een derde dimensie

aan toevoegen: diepte bijvoorbeeld,

zoals op het postzegelvel Stad van

Nederland.

Op het printvlak van deze postzegels

is een marker geplaatst, die

wordt herkend wanneer je deze

voor een webcam houdt. Op de

bijbehorende website

www.toekomstinbeweging.nl

verschijnt vervolgens een

driedimensionaal beeld van het

desbetreffende gebouw. Beweeg je

de marker, dan beweegt het beeld

op het scherm mee. Je kunt het

gebouw van alle kanten bekijken.

Hou je het complete postzegelvel

voor de webcam, dan verschijnt

het gerenoveerde gebouw

van het Nederlands Architectuurinstituut

op je scherm.”

SOORT BARCODE

Zo’n derde dimensie kan ook geluid

zijn, zoals in het postzegelvel

Koolmees. Arjan Jochems,

marktmanager bij TNT Post: “Ook bij

Koolmees zijn in de postzegels codes

gedrukt met de kleur zwart. Het zijn

een soort barcodes, opgebouwd uit

lijntjes en streepjes. Met het blote

oog zie je ze niet, maar met een loep

wel. Het mooie is dat de ontwerper

de precieze plek van de codes kan

bepalen: in de hele vogel

bijvoorbeeld, of alleen in de kop.

Met een speciale audiopen, die vele

geluiden kan bevatten, kun je de

code lezen en weerklinkt het juiste

geluid. In dit geval dus het gezang

van de koolmees. Dit geldt ook als

postzegels bewaard worden in een

klemstrook: de audiopen kan dwars

door het hoesje heen lezen.”

Wie een abonnement op de

vogelserie neemt, krijgt de audiopen

gratis. Los kopen kan ook, bij de

Collect Club (€ 39,95). “De audiopen

is voor meer doeleinden te

gebruiken”, vertelt Arjan Jochems

verder. “Zo brengt TNT Post later

dit jaar een postzegelserie uit over

60 jaar televisie. Als je de pen bij die

postzegels houdt, hoor je de begintune

van bepaalde tvprogramma’s.

Zo ook bij het postzegelvel Nederpop,

dat na de zomer uitkomt. En zo zijn

er nog veel meer toepassingen

denkbaar. Je zult zien dat ook

tijdschriften en agenda’s met AR

en de audiopen gaan werken.

Natuurlijk staan al die toekomstige

geluiden nu nog niet op de audiopen,

maar die kun je via een usb-kabel

eenvoudig downloaden van

bijbehorende websites.”

Of het nu om beeld of geluid gaat,

AR brengt postzegels tot leven!

7


8

Nieuwe uitgiften

Universiteit Utrecht

375 jaar

28 maart 2011

De Universiteit Utrecht is diep

geworteld in de geschiedenis: op 26

maart viert zij haar 375-jarig bestaan.

De basis werd al in 695 gelegd. De

Ierse monnik Willibrord stichtte toen

een priesterschool in de stad, later

bekend als Domschool. In 1634 stelde

het stadsbestuur een ‘Illustre School’

in. Twee jaar later werd deze officieel

verheven tot universiteit. De opening

vond plaats op 26 maart 1636.

Het postzegelvel Universiteit Utrecht

375 jaar besteedt in woord en beeld

aandacht aan tien jubilea die in 2011

binnen de universiteit worden

gevierd.

De ontwerpers hebben van het

postzegelvel één geheel gemaakt

Internationaal

Gerechtshof

1 april 2011

Al sinds 1934 worden in Nederland

speciale postzegels uitgegeven voor

exclusief gebruik door het

Internationaal Gerechtshof in Den

Haag. De nieuwe postzegeluitgifte

van 2011, met drie postzegelvelletjes

TECHNISCHE GEGEVENS

door middel van uiterst dunne

rasterlijnen die het logo van de

Universiteit Utrecht – de zonnestralen

- weergeven en die waar mogelijk

over de perforaties doorlopen. Op de

velrand staan teksten die kort de rol

beschrijven die de jubilaris binnen de

Universiteit Utrecht speelt of speelde.

“Met de verschillende jubilea

illustreren we de reikwijdte van

de Universiteit Utrecht en spreken

we uiteen-lopende groepen binnen

en buiten de universiteit aan”,

vertelt Arthur Herrman van studio

Kummer & Herrman. “Zo blikken

we niet alleen terug naar een ver

verleden, maar kijken we met de

meer recente jubilea ook naar de

toekomst.”

van elk tien postzegels, is een

heruitgave van de postzegels uit

2004. Dit is nodig vanwege de

nieuwe waarde-aanduiding voor

bestemmingen Nederland, Europa

en Wereld. Alleen het Hof mag de

Zegelformaat : 25 x 36 mm

Tanding : 13 ½ : 13 ½

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : 3 velletjes met 10 gelijke permanente postzegels

Drukkleuren postzegel : Nederland 1: groen, blauw, en zwart

Europa 1: blauw, blauw en zwart

Wereld 1: oranje, blauw, en zwart

Druktechniek : offset

Oplage : Nederland 1: 55.000 vellen, Europa 1: 55.000 vellen

Wereld 1: 55.000 vellen

Drukkerij : Lowe-Martin Group, Canada

TECHNISCHE GEGEVENS


Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding : 13 : 13

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 10 verschillende

persoonlijke postzegels

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan, zwart

en oranje

Druktechniek : offset

Oplage : 245.000 velletjes

Drukkerij : Lowe-Martin Group, Canada

nieuwe postzegels gebruiken.

Elk van de drie postzegels heeft een

achtergrond van elkaar kruisende

cirkels, met als thematisch beeld een

lijntekening van het Vredespaleis

(postzegel Nederland), het officiële

logo van het Hof (postzegel Europa)

en een groep vliegende vredesduiven

(postzegel Wereld). De duiven zijn

geïnspireerd op een tegeltableau van

de Haagsche Plateelbakkerij

Rozenburg, in de achtercorridor van

het Vredespaleis. In alle drie de

postzegels keert het blauw, de huiskleur

van de Verenigde Naties, terug.


Mooi Nederland - Breda

11 april 2011

Het postzegelvel Mooi Nederland

Breda bestaat uit een fotopanorama

met stadsgezichten van Breda. Het

beeld op iedere postzegel is

opgebouwd uit drie steeds groter

wordende cirkels, met daarin

respectievelijk een landkaart, de Grote

of Onze-Lieve-Vrouwekerk en

(bovenin) een luchtfoto van de stad.

Over elke postzegel heen is een

lijntekening geprojecteerd van het

beeldbepalende Chassé Theater.

Grafi sch vormgever Huug Schipper

van Studio Tint verwerkte in het

postzegelvel de kenmerkende

Mooi Nederland - Apeldoorn

11 april 2011

Het postzegelvel Mooi Nederland

Apeldoorn bestaat uit een

fotopanorama met stadsgezichten van

Apeldoorn. Elk vel bevat vijf identieke

postzegels, waarvan het beeld is

opgebouwd uit drie steeds groter

wordende cirkels. Over elke postzegel

heen is een lijntekening geprojecteerd

van de gevels van Paleis Het Loo.

Huug Schipper, grafi sch vormgever

van Studio Tint, heeft veel plek

ingeruimd voor de esthetische

schoonheid van kroondomein Het Loo.

Maar ook modernere gebouwen staan

afgebeeld, evenals beeldende kunst in

de openbare ruimte. De vijf postzegels

geven in drie elkaar overlappende

cirkels een indruk van Apeldoorn.

eigenschappen van Breda: de groene

randen, het intieme centrum en de

opvallende architectuur. Veel plek

is ingeruimd voor het Chassé Park,

een ruimtelijke oase midden in de

stad, aangelegd volgens een

stedenbouwkundige visie van

architect Rem Koolhaas. Traditionele

gebouwen komen ook aan bod, zoals

de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De twee belangrijkste kunstwerken in

het park zijn eveneens afgebeeld: het

T-huis van John Körmeling en het

Lighthouse van Aldo Rossi. Voor de

binnenstad is de 97 meter hoge toren

In de kleinste cirkel is dat een

landkaart met de omvang van de

gemeente, in de grotere cirkel staan

woontorens aan Plantsoen

Welgelegen en in de grootste cirkel is

een luchtfoto van de tuin bij Paleis

Het Loo weergegeven.

Zo’n dertig panoramisch geschakeerde

foto’s laten het mooiste van

Apeldoorn zien. Daartoe behoort het

indrukwekkende aanzicht van de

gebouwen van Paleis Het Loo, en het

centrum van Apeldoorn met het

speelse CODA-gebouw, het stadhuis en

drie imposante beeldhouwwerken.

Postzegels en postzegelvel zijn

verbonden door een lijntekening van

het front van Paleis Het Loo.

Nieuwe uitgiften

van de Grote Kerk centraal gesteld. De

onderste strook toont het Chassé Park,

met woonfl ats en het Chassé Theater.

Een lijntekening van dit theater

verbindt postzegels en postzegelvel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Zegelformaat : 20,8 x 25,3 mm

Tanding : 14 ½ : 14 ¼

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 5 bijzondere

postzegels

Druktechniek : offset

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en

zwart

Oplage : 85.000 velletjes van elk

Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print,

Haarlem

9


10

Nieuwe uitgiften

Da’s toch een kaart waard!

18 april 2011

Het postzegelvel Da’s toch een kaart

waard! bevat drie gelijke postzegels

waarop vier gestileerde, veelkleurige

bloemvormen staan afgebeeld. Twee

van deze vormen lopen over de

perforatie door op de velrand. Boven

aan het vel staat in groene letters het

motto van dit jaar vermeld: maak van

je kaart een cadeautje.

“De opdracht was een vrolijke en

kleurrijke postzegel te maken”,

vertelt ontwerpster Nicole Martens.

“Dat past echt bij mij. Zoals altijd heb

ik ook nu vele schetsen gemaakt.

Jubileumpostzegels

2 mei 2011

In 2011 vieren vijf organisaties

hun jubileum: de Organisatie voor

Economische Samenwerking en

Ontwikkeling (OESO, 50 jaar), de

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

(KNBB, 100 jaar), de Koninklijke

Nederlandse Dambond (KNDB, 100

jaar), Slot Loevestein (650 jaar) en het

Genootschap van Nederlandse

Componisten (GeNeCo, 100 jaar).

Zij zijn verenigd op het postzegelvel

Jubileumpostzegels 2011.

Andre Toet ontwierp het velletje

postzegels. “Bij alle postzegels heb

TECHNISCHE GEGEVENS

Met name is er veel aandacht besteed

aan het kleurgebruik. Het lettertype

heb ik snel gevonden – de Nite Club

– omdat ik behoefte had aan een

duidelijke letter, maar wel één met

beweging en elegantie erin. Ook op

de velrand heb ik veel

geëxperimenteerd tot de huidige

oplossing ontstond: de bloemvormen

op de postzegels zijn als het ware

bloemblaadje voor bloemblaadje

gedeconstrueerd. De vrijgekomen

blaadjes zijn daarbij als confetti –

weer die feestelijkheid – luchtig over

het witte vlak gestrooid.”

ik typografisch zoveel mogelijk het

vlak gevuld. Tekst als beeld, beeld als

tekst, met als lettertype Akzidenz

Grotesque.” De kleurstelling en

illustratieve vormen geven elke

postzegel een eigen karakter. Voor

de OESO is dat een veelkleurig

staafdiagram, en voor de KNDB een

dambordpatroon in traditionele

tinten. Slot Loevestein heeft schuin

doorsneden letters met kleuren die

naar middeleeuwse banieren. De

tekstzegels tonen een korte definitie

en het logo van de jubilaris.

Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding : 14 ½ : 14 ½

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 10 bijzondere postzegels in 5 verschillende

ontwerpen met daarbij 5 tekstzegels gewijd aan de 5

jubilerende instellingen

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart

Druktechniek : offset

Oplage : 220.000 vellen

Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS

Zegelformaat : 36 x 25 mm

Tanding : 13 ¼ : 13 ¾

Papier : normaal met fosforopdruk

Gomming : synthetisch

Soort postzegels : velletje met 3 gelijke gelijke

postzegels die gratis worden

weggegeven bij aankoop van

minimaal drie kaarten bij een

minimaal te besteden bedrag

van € 5,00.

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart

Druktechniek : offset

Oplage : 420.000 postzegelvelletjes

Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

“Verder heb ik geprobeerd met

grafische beelden de bewuste

organisatie te visualiseren. Zo zijn de

biljartballen bij de KNBB een paar

keer gebruikt als vervanging voor

letters.”


Postset Walvissen

31 januari 2011

Bij Naturalis in Leiden loopt

momenteel een tentoonstelling

rondom walvissen en dolfijnen.

Beide diersoorten lijken in veel

opzichten op de mens: ze horen tot

de warmbloedige zoogdieren en

Postset Peter van Straaten

8 februari 2011

Op 8 februari ontving Peter van

Straaten een eredoctoraat van de

Universiteit van Leiden. Peter van

Straaten is van zeer grote betekenis

voor Nederland. Als geen ander

legt hij met zijn schrijfsels en

5 jaar Postzegelblog

21 februari 2011

Op 8 maart bestaat Postzegelblog

5 jaar! Om dit jubileum te vieren,

geeft TNT Post bijgaand postzegelvel

uit, met drie verschillende

postzegels. Postzegelblog is hét

online postzegelmagazine, met een

Postset Oorlogsgravenstichting 2

4 mei 2011

Vorig jaar heeft TNT Post met Postset

aandacht besteed aan het werk van

de Oorlogsgravenstichting in

Nederland. De stichting verricht

echter ook veel belangrijk werk in

Indonesië.

baren en zogen levende jongen.

Deze postset bestaat uit drie kaarten

en drie bijpassende postzegels met

walvissen en dolfijnen. De prachtige

tekeningen zijn van Rob van Assen

(eveneens in het bezit van Naturalis).

tekeningen de clichés van onze

samenleving bloot. TNT Post geeft

daarom een grappige postset uit,

bestaande uit drie kaarten en drie

bijpassende postzegels met

tekeningen van Peter.

grote verscheidenheid aan artikelen,

van het laatste postzegelnieuws tot

diepgaande filatelistische verhalen.

Postzegelblog bereikt maandelijks

20.000 tot 35.000 unieke bezoekers en

dit aantal groeit nog steeds.

Bij deze tweede postset staat dit werk

centraal. De postset bestaat uit een

postzegelvelletje met drie postzegels

en drie kaarten met aandacht voor de

acht erevelden in Indonesië.

>>> Binnenkort verwacht: 60 Jaar TV met Dokter Jan uit Medisch Centrum West

Dwergpotvis

Kogia breviceps

Lengte tot 4 m; gewicht tot 680 kg

Menteng Pulo

Kalibanteng

Ancol

Nieuwe uitgiften

Pandu

Candi

Orka

Orcinus orca

Lengte tot 9 m; gewicht tot 8 ton

Kembang Kuning

Noordkaper

Eubalaena glacialis

Lengte tot 18 m; gewicht tot 100 ton

Leuwigajah


Delphinus delphis

Lengte tot 2,5 m; gewicht tot 130 kg

Narwal

Monodon monoceros

Lengte zonder tand tot 5,5 m; gewicht tot 1 ton

Menteng Pulo

Kalibanteng

Ancol


Lagenorhynchus albirostris stris

Lengte tot 3 m; gewicht tot 200 0 kg

Oorlogsgravenstichting

31mm

31mm

Candi

Erevelden in

Indonesië

Candi

Candi Leuwigajah

Pandu

Kembang Kuning

21mm

3

21mm

Kalibanteng

31mm

31mm

Walvissen Bruinvis

21mm

Walvissen Potvis

21mm

21mm

Leuwigajah

Pandu

Kalibanteng

21mm

31mm

. naturalis

31mm

. naturalis

Walvissen Noordkaper 31mm

21mm

. naturalis

31mm

31mm

21mm

Menteng Pulo

Kembang Kuning

Ancol

Menteng Pulo

Bruinvis

Phocoena phocoena

Lengte tot 160 cm

Gewicht tot 70 kg

Potvis

Physeter macrocephalus

Lengte tot 18 m

Gewicht tot 57 ton

Noordkaper

Eubalaena glacialis

Lengte tot 18 m

Gewicht tot 100 ton

Peter van Straaten

Menteng Pulo

Kalibanteng

Ancol

21mm

Candi Leuwigajah

Pandu

Kembang Kuning

11


12

Postzegels met een extr

Ontwerpers Stad van Nederland geïnspi

Hoe vang je al het moois van een gebouw dat (nog) niet bestaat, in een postzegel?

Voor die uitdaging stonden de ontwerpers van het postzegelvel Stad van Nederland.

Onno Lixenberg en Hajo de Boer van reclamebureau Gummo vonden de oplossing

in het toevoegen van Augmented Reality.

“We waren bijzonder vereerd met de opdracht”,

vertelt Onno. “Een postzegel mogen ontwerpen is

een van de hoogst haalbare opdrachten die je als

bureau kunt krijgen. We wilden er dan ook echt

iets speciaals van maken; iets wat nog niet eerder

op een postzegel gedaan was. Gevraagd werd om

een postzegel met als thema ‘architectuur in

Nederland’. Al snel kwam de gedachte bij ons op

om de gebouwen tot leven te brengen door er een

extra dimensie aan toe te voegen. We waren al

enige tijd gefascineerd door alle toepassingsmogelijkheden

van de nieuwste AR-technologieën.

Nu zagen we een mooie kans om deze toe te

passen op dit postzegelvel.”

NOG NOOIT VERTOOND

Het ontwerpteam verdiepte zich in de AR-materie

en ging met diverse technische bedrijven in

gesprek. Onno: “Sommigen waren sceptisch en

dachten dat het onmogelijk was om de ARtechnologie

in een klein medium als een postzegel

te verwerken. Het was immers nog nooit eerder

gedaan. Er waren echter ook partijen die wél

mogelijkheden zagen, zoals DPI Animation House,

een van de grootste 3D-producenten van Europa.

Na diverse testen bleek het idee inderdaad

uitvoerbaar.” “En technisch interessant

bovendien”, vertelt Gerben Harmsen van DPI

Animation House: “Doorgaans werken we met

markers die wat groter zijn. Nu zat de uitdaging in

het werkend krijgen van een marker op zo’n klein

formaat als een postzegel. We hebben veel

moeten testen, onder meer omdat postzegels

ook afgestempeld worden en dat bemoeilijkt

natuurlijk de herkenbaarheid van het patroon

van de marker.”

De keuze om juist gebouwen af te beelden die nog

niet bestaan, was de volgende stap. Onno: “Het is

natuurlijk veel logischer om een visionair ontwerp

in 3D tot leven te laten komen dan een reeds

bestaand gebouw. Daar kun je tenslotte gewoon

naar binnen stappen om rond te kijken.” Het

Nederlands Architectuurinstituut selecteerde vijf

futuristische gebouwen die konden worden

afgebeeld: de Boekenberg Spijkenisse van MVRDV,

het Kenniscluster Arnhem van Neutelings Riedijk

Architecten, de Parkeertoren van Studio Marco

Vermeulen & HAU, de Skytower van SeARCH en de

Windpost van ZUS.

KUBISME

Collega’s Mark Kuiper en Ingrid van der Meulen

gingen vervolgens met het daadwerkelijke

ontwerp aan de slag. Hoe pakten zij dit aan?

Ingrid: “Het NAi had ons 3D-beelden van de

gebouwen gestuurd, zodat we een goed beeld

hadden van de beoogde ontwerpen. De uitdaging

was om de postzegels met de schets van het

gebouw én de postzegels waarop de markers


a dimensie

reerd door kubisme

staan een uniforme uitstraling te geven. De

inspiratie daarvoor vonden we in het kubisme.

Deze stroming binnen de moderne kunst is er bij

uitstek in geslaagd om in 2D – dus in een plat vlak

– een onderwerp van verschillende kanten te laten

zien. Wij hebben een vormentaal ontwikkeld en

toegepast die daaraan ontleend is.”

EIGEN KLEURENTAAL

“We hebben dus eerst abstracte vormen gekozen

die we ontleenden aan de vormentaal van het

gebouw, en die ook per postzegel een eigen

kleurentaal meegegeven. De markers zijn

vervolgens op basis van die beeldelementen

ontworpen, vandaar dat ze zo goed bij elkaar

passen. Voor de elfde en twaalfde postzegel lag

het voor de hand om het NAi af te beelden, maar

dat zou niet in het concept passen omdat die

andere gebouwen immers nog niet gebouwd zijn

en het NAi wel. Vandaar dat we ervoor hebben

gekozen een landkaart van Nederland te maken,

die weer is opgebouwd uit de beeldelementen van

alle overige postzegels.”

De vier Gummo-ontwerpers die aan het

postzegelvel Stad van Nederland hebben gewerkt,

zijn geen van allen fanatieke postzegelverzamelaars.

Onno: “In onze jonge jaren hebben

we, net als bijna elk kind, allemaal wel eens

postzegels verzameld, maar nu ligt dat anders.

Beroepsmatig hebben we wel degelijk interesse in

postzegels. Vooral de speciale uitgiften hebben

onze bijzondere aandacht. Zeker nu we zelf

de eer hebben gehad een

postzegelvel te ontwerpen.”

Het team van reclamebureau Gummo in

zijn natuurlijke habitat, met van boven naar

beneden account director Natalie

Kranenburg, copywriter William Georgi,

accountmanager Sterre Jongerius,

ontwerpers Mark Kuiper en Ingrid van der

Meulen en de partners Hajo de Boer (links)

en Onno Lixenberg.

Reportage

13


14

Mijn postzegel en ik

Jeffrey Groeneveld:

‘Ik ben een thematisch allesvreter’

Postzegels. Bijna dag en nacht de thema’s Tweede Wereldoorlog, het De saamhorigheid is groot, en dat

is hij ermee in touw: Jeffrey

Rode Kruis (met name bloedtransfusie)

en het Engels vorstenhuis. In het

spreekt me aan.”

Groeneveld (47), leraar Engels, begin was er natuurlijk volop

WAT IS DE MOOISTE?

maar bovenal topfi latelist

materiaal te vinden. Inmiddels ben ik

vergevorderd en wordt de spoeling

Zijn mooiste postzegel komt uit Sierra

Leone, een land dat niet bepaald tot

– goed voor nationaal goud. steeds dunner: soms wil je iets laten de serieuze postzegellanden behoort.

“Mijn vrouw zegt weleens

dat ik met ‘die postzegels’

zien wat gewoon niet te koop is.”

HEEL PERSOONLIJK

“Maar het plaatje past heel mooi in

mijn verzameling”, aldus Jeffrey. “Het

is een reproductie van ‘De intocht

getrouwd ben.” Lachend: Wat maakt zijn hobby verder zo der koninginnen in Amsterdam,

“Misschien heeft ze daar wel

interessant? “Ik hou van verhalen

vertellen en schrijven. Dat kan bij

5 september 1898’ van Otto Eerelman.”

Jeffrey verzamelt ook speelgoed dat

uitstek met een themaverzameling. met de posterijen te maken heeft,

Het mooie is ook dat zo’n collectie zoals autootjes van de Royal Mail,

heel persoonlijk is: je kunt er alles van brievenbussen en fi guurtjes.

Zijn hart ligt bij het thematisch jezelf in kwijt. Ook leer je er veel van,

verzamelen, met als hoofdthema omdat je bij elke postzegel wilt weten Koestert hij ook een droom? “In 2002

‘in dienst van het koninkrijk’. Jeffrey: wat het verhaal erachter is. Je kunt was er een grote internationale

“Daarmee beschrijf ik de Nederlandse daarbij de lat zo hoog leggen als je tentoonstelling in Amsterdam. Prinses

historie aan de hand van de vier zelf wilt. Bovendien tref je bij de Margriet verrichtte de opening. Later

Oranje vorstinnen. Ik gebruik

Nederlandse Vereniging voor

stond zij bij een thematische

daarvoor postzegels, poststempels Thematische Filatelie een gemengd verzameling, waarover de eigenaresse

en poststukken. Reuze fascinerend, gezelschap van internationale

van alles mocht vertellen. Ik zou het

omdat ik erg van geschiedenis hou. winnaars en groentjes, en van

leuk vinden als prinses Máxima eens

Daarnaast verzamel ik alles rondom mannen en vrouwen.

bij mijn presentatie langskwam.”

gelijk in.”

Z


Poststempelafdrukken

Een verzameling op zich

Poststempels zijn er in vele soorten en maten.

En elke soort vertelt z’n eigen verhaal. Niet voor niets zijn

er veel liefhebbers die poststempelafdrukken verzamelen.

“In Nederland dateren de eerste

stempels van bijna 350 jaar geleden”,

vertelt stempelexpert Cees Janssen.

“Dit waren ‘te betalen port’stempels.

Men gebruikte deze in

Amsterdam voor brieven uit

Den Haag en Rotterdam. Postzegels

bestonden toen nog niet. De

stempels hadden een aanduiding

van 3 S ofwel 3 stuivers, te betalen

door de ontvanger van de brief.”

Zie het eerste stempel onderaan

deze pagina.

In 1852 werden de eerste drie

Nederlandse postzegels uitgegeven.

Omdat de afzender het port vooruit

had betaald met een postzegel, werd

die gestempeld met een FRANCOstempel

of een stempel met een

plaatsnaam waarin ook het woordje

FRANCO voorkwam. Zie het derde

stempel onderaan deze pagina. Cees:

“Later wilde men naast de dag-,

maand- en jaaraanduidingen in de

stempels, ook een uuraanduiding

opnemen. Zo ontstonden de door

verzamelaars aangeduide

tweeletterstempels, de kleinrondstempels

en de grootrondstempels.”

KORTE EN LANGE BALK

De losse dag-, maand-, jaar- en

uurkarakters werden handmatig in

de stempels opgenomen, een

tijdrovend en secuur werk! Al snel

kwamen er daarom stempels met

karakters op een radertje in het

stempel zelf: de typenraderstempels.

“Eerst kreeg je de langebalkstempels,

daarna de kortebalk-, en vervolgens

de openbalkstempels. Saillant detail:

bij de kortebalkstempels waren de

jaarkarakters weer los en moesten

elk jaar opnieuw in het stempel

worden gemonteerd”, aldus Cees.

De meeste stempels werden in het

verleden, tot en met de kortebalkstempels,

vervaardigd door de Rijks

Munt in Utrecht. Later is de productie

geleidelijk overgenomen door andere

stempelfabrieken. Als opvolger van

de kortebalkstempels werd in 1969

gekozen voor het Duitse cilinderbalkstempel

van de fa. Braungardt

(later: fa. Raab). Dit waren de laatste

metalen stempels van Nederland.

Wie tegenwoordig een handmatige

stempeling wenst, moet daarvoor

speciaal naar het postkantoor. Sinds

drie jaar wordt dan de zogeheten

colopstempel (of zelf-inktende

stempel) gezet. Een ‘mooie’

stempeling vraagt echter wel om een

vaardige hand. Cees: “Goed

stempelen is namelijk een kunst op

zich, maar wordt door verzamelaars

hogelijk gewaardeerd.”

KARAKTERS

In 1945 was het zuidelijke deel

van Nederland al bevrijd, maar

het deel boven de grote rivieren nog

in Duitse handen. De verbindingen

waren verbroken. Daarom konden

aan de post-kantoren in Zuid-

Nederland geen losse jaarkarakters

1945 worden geleverd. Het tijdelijke

hoofdbestuur van de PTT in

Eindhoven bestelde daarom zelf de

jaarkarakters 1945. Het verschil van

de twee jaartallen is duidelijk te zien

aan de ‘open 4’ in het jaartal van de

bevrijde postkantoren. Kijk maar

naar de briefkaart en het stempel

Oss onderaan deze pagina.

Cees Janssen: “Stempels vangen de tijdgeest’”

Varia

Poststempelafdrukken

Een verzameling op zich

15


16

Kort

nieuws

Herdenkingsenveloppe

Indonesië

Vorig jaar zou de Indonesische president

ons land bezoeken. Ter ere hiervan hadden

TNT Post en de Indonesische Postdienst

een postzegeluitgifte voorbereid.

Het bezoek ging echter niet door en

TNT Post besloot alleen het Persoonlijk

Postzegelvel Indonesië – Belanda uit te

brengen. De Indonesische Postdienst

had voor deze gelegenheid al een

herdenkingsenveloppe gemaakt. Deze

wordt nu ook voor verzamelaars

beschikbaar gesteld. De thematiek van

beide uitgiften is gelijk: flora, fauna en

klederdracht (Bali).

Kijk op postzegelontwerpen.nl

Het Museum voor Communicatie heeft de website

www.postzegelontwerpen.nl geopend. Hier vindt

u ruim 10.000 beelden uit de collectie Nederlandse

postzegels en ontwerpen: van het allereerste

postzegelontwerp uit 1851 tot exemplaren

met koninklijk kroost. U kunt de beelden en

bijbehorende informatie bekijken via het ontwerperen

tijdoverzicht. Ook kunt u zoeken op bijvoorbeeld

kleur, techniek en plaats.

Agenda

1

2

1

2-3 APRIL 2011

Antverpia 2011

Op deze internationale beurs vindt u postzegels, munten, brieven,

prentkaarten en telefoonkaarten. Beurs- en congrescentrum

Antwerp Expo, Antwerpen. Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot

18.00, zondag tot 16.00 uur. Toegang: € 3 voor beide dagen.

Zie ook www.fnip.be

2

5 T/M 7 MEI 2011

21e Internationale Briefmarken-Messe

Of u nu op zoek bent naar postzegels, brieven, enveloppen,

prentkaarten, albums of munten: het aanbod is enorm!

Messegelände Essen, Messehaus Süd, Halle 1 A.

Openingstijden: donderdag/vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur,

zaterdag tot 17.00 uur. Zie ook www.briefmarkenmesse-essen.de

• Kom naar de TNT Post stand!

3

4

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-MESSE

essen

MESSEBRIEFMARKEN tulp

tulpen tulpenveld

5-6-7 mei 2011

0 4

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-MESSE

essen

MESSEBRIEFMARKEN molen leeuwarden

molens aan de zaan

molens kinderdijk

5-6-7 mei 2011

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-MESSE

essen

MESSEBRIEFMARKEN klomp

klompen klompen

5-6-7 mei 2011

NAZOMER 2011

3 Opening NAi

Deze nazomer opent het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

na een grootscheepse verbouwing, opnieuw haar deuren. Het NAi

is dan een nationaal museum voor architectuur, maar ook archief,

bibliotheek en cultureel podium. Zie ook www.nai.nl

4

T/M 21 AUGUSTUS 2011

Walvissen in Naturalis Leiden

Walvissen van dichtbij spotten? Dat kan in Naturalis Leiden bij deze

familietentoonstelling vol lichteffecten, filmbeelden en geluiden uit

de diepzee. Gigantische skeletten aan het plafond maken het beeld

compleet. U vindt er alles over op www.naturalis.nl

0 6

0 5


Uitslag Postzegelverkiezing 2010

Lang leve het bos! mooiste velletje van 2010

Lang leve het bos! is gekozen tot het mooiste postzegelontwerp van 2010.

Met 373 stemmen won het postzegelvel van ontwerper Bart de Haas ruimschoots

van 100 jaar Rijksoctrooiwet (174 stemmen) en de uitgifte 75e Boekenweek

(127 stemmen). De top 10 ziet er als volgt uit:

Ontwerp % stemmen

1 Lang leve het bos! 32,8%

2 100 jaar Rijksoctrooiwet 15,3%

3 75e Boekenweek 11,2%

4 Vuurtorens 6,4%

5 Filmpostzegel 5,4%

6 Kinderpostzegels 4,6%

7 Decemberzegels 2010 4,2%

8 Snoopy 3,2%

9 Tour de France 2010 2,3%

10 Stop Aids Now! 1,9%

Verder kon er gestemd worden op Mooi

Nederland - Haarlem, Mooi Nederland -

Middelburg, Waddenvereniging, Jubileumpostzegel

2010, Weken van de Kaart 2010,

Mooi Nederland - Maastricht, Mooi

Nederland - Arnhem, Zomerpostzegels 2010,

Mooi Nederland – Leeuwarden, Mooi Nederland Verzamelvel,

Grenzeloos Nederland – Suriname en Dag van de Postzegel.

In totaal mochten we 1138 stemmen ontvangen. Drie inzenders

zijn beloond met het Jaarboek Nederlandse Postzegels 2010. Dit

zijn: M.H.I.P. Geleijn uit Oegstgeest, Ben Scholten uit Hellevoetsluis

en Violeta Tiric uit Emmen. Van harte gefeliciteerd!

PQ 7 – 2011 - 8 voor jezelf

Er is een nieuw boekje uit in de reeks ‘8 voor…’. Het is het

zevende exemplaar in deze serie, die wordt aangeduid met

PQ. De boekjes bevatten steeds 8 persoonlijke postzegels met

waarde 1, verkrijgbaar tegen de nominale waarde (€ 3,68).

De kaft van ‘8 voor jezelf’ laat gelegenheden zien waarbij het

gebruik van persoonlijke zegels meerwaarde kan geven. De

Utrechtse ontwerpster Nicolien van der Keur verzorgde de

vormgeving. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de Collect Club.

Bestelnummer: 710323 € 3,68

2

3

1

17


Postzegel Verzameling “1000 Postzegels”

Nu van € 40,- voor € 9,95 !

Eénmalig… een grote en vooral schitterende

verzameling van 1000 (!!) postzegels

uit alle delen van de wereld! Voor

beginnende én gevorderde verzamelaars.

Prachtige motiefzegels, bijzondere uitgiften,

herdenkingszegels, blokjes van vier,

oude en klassieke zegels (soms meer dan

100 jaar oud!)… etc. etc. Voor vele avonden

plezier: uitzoeken, sorteren, bekijken

en genieten… Met gratis klein insteekboek!

Nu als kennismaking van € 40,voor

€ 9,95.

Bestel zo snel mogelijk,

want op = op!

“Erasmus” 2 Euro Nederland 2011

KENNISMAKINGSAANBIEDING!

De 2 Euro munt van Nederland 2011

Thema “Erasmus”.

+ het Leuchtturm “2 Euro plus” album

waarin plaats is voor alle 2 euro munten

die zijn uitgegeven.

Met dit voordruk-album heeft u meteen een

overzicht van alle 2-euro herdenkingsmunten

die ooit zijn verschenen.

Nu van € 24,95 voor slechts € 14,95


Nieuwe samenstelling!

Met GRATIS INSTEEKBOEK

VOORDEELBON

Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. invullen):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………

+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

❏ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen)

❏ met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)

Bank/Gironummer. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Winkelprijs van het Leuchtturm

“2 Euro Plus album” is alleen al € 22,95!

Postzegelvel ter gelegenheid van

het Huwelijk van

Prins William en

Kate Middleton

van Engeland

nu van € 4,95

voor slechts € 2,35

Met album!

14, 95

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan:

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten

of bel: 033-2982353 info@edelcollecties.nl

advertentie

Collect 67

Stunt: Insteekboeken

normaal 8,95 €

nu vanaf 3,70 €

Top kwaliteit insteekboeken!

ambachtelijk gemaakt

linnen gebonden

volledig vlakliggend

formaat 30 x 23 cm 16 bladzijden

dubbel pergamijn tussenblad

gouddruk

Groot ingekocht:

nu voor absolute stuntprijzen !

1 insteekboek 5 €

5 insteekboeken 4 €

10 insteekboeken 3,70 €

Prijzen per stuk. Op = op!

Compleet met het luxe album voor

uw Euro-munten

(incl. de nieuwe euro-landen)!

Nu ter kennismaking van € 41,40

voor € 19,95

Op grond van de uitstekende economische prestaties is dit

Baltische land sinds januari 2011 het 17e lid van de euro

geworden.

Telefonisch bestellen:

033-2982353

Nieuw: De euro’s Estland 2011

De eerste euro’s van Estland wil elke verzamelaar in uw bezit krijgen. Maar in uw

portemonee zult u de euro’s amper tegenkomen. En u zult de set zeker niet compleet

krijgen.

De munten van dit kleine euro-land zijn in een kleine oplage geslagen en zullen

daarom zeldzaam zijn.

U heeft nu de kans ze te bestellen. De munten zijn in schitterende ongecirculeerde

verzamelaars-kwaliteit: ze zijn niet in omloop geweest en zijn direct afkomstig van

de nationale bank.

Alle acht nieuwe Euro-munten uit Estland hebben één duidelijk motief: de karakteristieke

grenzen van deze Baltische republiek met de bijbehorende eilanden.

Het ontwerp is van de kunstenaar Lembit Lõhmus.

U kunt deze nu al zeldzame euro-set bestellen, samen met Euro album 2011 waarin

u ook alle nieuwe euro-landen kunt opbergen.

Complete set prijs

Nu ter kennismaking van € 41,40 voor € 19,95

EDEL COLLECTIES

Tel. 033-2982353

webwinkel: www.edelcollecties.nl info@edelcollecties.nl


Colofon

Collect nr. 67/voorjaar 2011

is een uitgave van

Koninklijke TNT Post BV

Redactie Collect

Kamer AA 1378

Postbus 30250

2500 GG Den Haag

Adreswijzigingen, bestellingen

en abonnementen

TNT Post Collect Club

Postbus 30051

9700 RN Groningen

Telefoon: (050) 586 12 34

Fax: (050) 586 31 11

Internet: www.collectclub.nl

Uitgever

Koninklijke TNT Post BV

Redactie en productie

Sanoma Custom Media

Vormgeving

IM VormCommunicatie, Den Haag

Fotografi e

De Beeldredaktie: pag. 12, 13, 14, 15 en 19

De producent heeft ernaar gestreefd de

auteursrechten van de illustraties volgens

de wettelijke bepalingen te regelen.

Wie meent nog zekere rechten te kunnen

doen gelden, wordt verzocht zich tot de

producent te wenden.

Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de

eerste vier nummers van Collect kosteloos

toegezonden. Hierna wordt het gratis

abonnement verlengd bij bestellingen

boven de € 25,00 per jaar.

Bij een lagere besteding kunt u het

abonnement verlengen voor € 10,00 per jaar.

Losse verkoopprijs: € 2,50.

ISSN 1381-0561.

Zó bestelt u!

Er zijn vier manieren om de producten van de

Collect Club te bestellen:

• via de online winkel op

www.collectclub.nl;

• met de bestelkaart;

• telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar

op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur

via (050) 586 12 34;

• u kunt uw bestelling faxen

naar (050) 586 31 11.

Bereikbaarheid

Voor adres- of abonnementswijzigingen en

overige vragen kunt u bellen met onze

Klantenservice: op werkdagen tussen 8.00

en 16.30 uur via (050) 586 12 34.

Voor het opzeggen van uw abonnement

op postzegelproducten kunt u bellen naar

(0900) 222 777 6.

Geldigheid

Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de

volgende Collect verschijnt, tenzij anders

vermeld. Echter: op = op. Reageer dus snel op

onze aanbiedingen.

Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder

voorbehoud van zet- en drukfouten.

Een kijkje op het hoofdkantoor van TNT Post

Persoonlijke Postzegels

in de hoofdrol

De Persoonlijke Postzegel is helemaal

ingeburgerd, en sinds januari bovendien

vernieuwd. Linda Molenmaker is productmanager

Persoonlijke Postzegels. Zij zorgt

onder meer voor de ontwikkeling van dit

product en de marketing ervan.

WAT HOUDT JOUW WERK IN?

“Het afgelopen jaar ben ik druk bezig

geweest met het optimaliseren van

de huidige website. Ook zijn er extra

functionaliteiten aan het product

toegevoegd. Dit jaar willen we de

Persoonlijke Postzegels nog meer

bekendheid geven.”

WIE WERKEN ER NOG MEER AAN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS?

“Er zijn verschillende afdelingen en

organisaties mee bezig. Zo houden de

medewerkers van Functioneel Beheer

TNT Post dagelijks in de gaten of de

applicatie goed functioneert. Orders

die niet goed verlopen, worden aan

hen doorgegeven. Ook testen zij

vernieuwingen aan de website en hebben

zij contact met Lijnco over technische

problemen. Lijnco is de leverancier van de

Persoonlijke Postzegels. Dit bedrijf

onderhoudt de website en print alle

postzegels. Lijnco drukt bovendien ook

de nieuwe zelfklevende rollen. Verder

zijn er nog de drukkerijen die de lege

vellen drukken en natuurlijk de

Klantenservice van TNT Post, die de

klanten te woord staat.”

HOE KOMEN PERSOONLIJKE

POSTZEGELS TOT STAND?

“Klanten bestellen de postzegels via de

website www.persoonlijkepostzegel.nl.

Van daaruit worden de orders naar Lijnco

verstuurd. Hier worden ze geprint en

Service

binnen drie dagen naar de klant verzonden.

Bij Lijnco wordt ook gecontroleerd of de

afbeeldingen op de postzegels aan de

algemene voorwaarden voldoen. Zo is het

niet toegestaan om seksuele, religieuze of

politieke afbeeldingen op een postzegel te

zetten. Afwijkende afbeeldingen worden

naar de afdeling Functioneel Beheer

gestuurd, waar men de order defi nitief

afkeurt.”

WAT IS ER NU VERNIEUWD?

“Sinds januari is de grijze Persoonlijke

Postzegel zelfklevend beschikbaar

in vellen van 10 en in rollen van 100.

De zakelijke Persoonlijke Postzegel

(50 zegels per vel) vervalt hiermee. Ook is

een nieuwe (gegomde) variant verkrijgbaar,

namelijk met een blauwe vierkante rand.

Nieuw is verder de cadeauverpakking voor

Persoonlijke Postzegelvellen: deze is voor

€ 1,95 te bestellen, en er past 1 vel met 10

postzegels in. Tot slot kunnen klanten hun

Persoonlijke Postzegels voortaan eenvoudig

online nabestellen door op de website

in te loggen.”

19


20

Puzzel

Voor 5 winnaars: kunstboek

‘Hoofdkussens en -brekens’

KRUISWOORDRAADSEL

Breng de letters uit de genummerde vakjes

over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91

92 93

94 95 96

Puzzelprijs

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

30 74 89 96 77 40 12 22 54 79 16 61 50 11 65 5

Onder de goede inzendingen van de puzzel verloten we het boek

‘Hoofdkussens en -brekens’ van kunstenaar Ton de Laat. In dit boek staan

tekeningen die gemaakt zijn met oude materialen en technieken zoals

gouache, aquarel, eitempera, krijt, ganzeveer en galnoteninkt. Het boek

wordt u aangeboden door Galerie Petit uit Amsterdam en de kunstenaar.

De fictieve postzegels van aquarellist

Ton de Laat, ook wel ‘cinderellas’ genoemd,

zijn te zien op Art Antique in de Jaarbeurs

Utrecht, van 17 t/m 25 april 2011.

Schrijf de oplossing van deze Kruiswoordraadsel op een briefkaart en

stuur deze vóór 9 juli 2011 naar: TNT Post – Collect Club, Puzzel Collect 67,

Postbus 776, 9700 AT Groningen.

horizontaal

1 koude lekkernij 5 rivier in Alaska 9 kledingstuk

13 stang 14 type schaatsen 15 vrouwelijk kind

17 plantenziekte 19 woest van kwaadheid

21 tennisterm 22 slot 24 bedrijf van een toneelstuk

26 vordering 28 lager onderwijs 29 Griekse letter

31 verbrandingsrest 33 toestand 36 ongeval

37 bamboebeer 40 windrichting 42 zwaardwalvis

43 thema 45 tijdperk 47 muzieknoot 50 Chinese maat

51 weldoorvoed 53 ambtsgewaad 54 inwendig orgaan

55 jammer 56 Romeins keizer 57 op grote afstand

58 lidwoord 60 Egypt. godheid 62 stremsel 63 politieman

66 grootvader 68 sierdek van een bed 70 ijsventer

72 mechanische trap 73 mythologisch fi guur

75 muzieknoot 76 godsdienstoefening 77 bouwland

79 soort 81 toonbank 83 smet 85 tuinhaag

87 pad dat naar een openbare weg leidt 88 gelijkmatig

91 hekeling 92 fi jngemaakt voedsel 93 mohamm. geschrift

94 geestelijke spanning 95 nevens 96 steengruis

verticaal

1 bijwoord 2 vaststaande gebeurtenis 3 lekkernij

4 sterk hellend 5 Engelse lengtemaat 6 vliegende schotel

7 gewicht 8 rekening 9 interval 10 insnijding 11 plan

12 opgooi 16 verdikte huid 18 uitwonend 20 gezang

23 kommer 25 soort stof 27 het rechte pad (Chinees)

29 ik 30 zwemvogel 32 waterige oplossing 33 vlekkeloos

34 letterkeer 35 insect 37 Griekse letter 38 mistig

39 vervoermiddel 41 motief 44 slok 46 vlaktemaat

48 onbezet 49 griezelig 52 roem 58 naaldboom

59 leer van het licht 61 papegaai 64 brandstof 65 drietal

66 boom 67 kunst 68 bezigheid tot ontspanning

69 grond om boerderij 71 kunstleer 74 melkklier

75 manier (Latijn) 78 tropisch gewas 79 storend bijgeluid

80 strak 81 kegelvormig 82 niet een 83 zonder haperen

84 sportvaartuigje 85 wenk 86 water in Nederlands Limburg

89 godin van de aarde 90 zware bijl

Oplossing Collect 66: 7 - 8 - 8 - 4 - 3

Dit zijn de 7 winnaars van de rondleiding bij drukkerij

Joh. Enschede en Museum Enschede in Haarlem:

Mw. M.W. Bras, Nieuwegein J. van Deth, Den Haag

A. Pranger, Deurne Mw. A. van Heesch, Best

W. Joziasse, Goes J. Huisman de Jong, Joure

H.P.G. van de Lienden, Dordrecht

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen worden

niet in geld uitgekeerd. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.


Sensatie!

De eerste €uromunten

uit Estland

✔ Sensatie! Estland heeft als nieuw €uroland op

1-1-2011 de €uro als officieel betaalmiddel

ingevoerd!

✔ De eerste €uromunten uit Estland (8 munten:

1 cent t/m 2 €uro) nu vandaag

bestellen!

✔ Levering in unc. kwaliteit!

Iedere Estland-postzegel

voor slechts 10 cent!

10% korting

-Wereldvoorraad postzegels.

-Meer dan 100.000 aanbiedingen met foto.

-Postzegels per stuk, per serie of per jaarset.

-Postzegels vinden gesorteerd op land of thema.

-Albums, catalogi en andere benodigdheden leverbaar.

-Gratis wereldcatalogus op www.freestampcatalogue.com

slechts

€ 6,95

50 Verschillende

postzegels - gestempeld!

slechts

Speciaal voor de lezers van Collect:

€ 5,-

bij de grootste

postzegelwinkel

op internet

Hoe? Plaats uw bestelling op www.PostBeeld.nl,

Vul tijdens het afrekenproces bij kortingscode: COLLECT

in en er wordt automatisch 10% korting gegeven.

Geldig tot 1 mei 2011.

Winkel: Gen. Cronjéstraat 68, Haarlem, tel: 023-5272136, internet: www.postbeeld.nl

PostBeeld

SRH B.V. • Postbus 500 • 1380 AL WEESP

– Erasmus van Rotterdam –

De nieuwste speciale

2 €uromunt Nederland 2011

● 1ste Speciale

2 €uromunt

met „eigen“

motief keuze!

● Unc. kwaliteit,

wettig betaalmiddel

in alle €urolanden!

● Ruilt u 2 € tegen 2 €!

● Levering met certificaat

en muntcapsule!

Voordeelcoupon:

Ruilprijs

2 €uro

Ja, levert u mij a.u.b. volgende startuitgiften en maandelijks een verdere uitgifte uit de door mij gekozen

verzameling vrijblijvend op zicht. Ik heb bij iedere levering een 14-daags teruggave recht!

Excl. € 3,95 verzendkostenaandeel (porto, verpakking, verzekering)

A.u.b. het gewenste product zo aankruisen:

1. De eerste €uromuntset Estland 2011 in unc. kwaliteit voor de speciale prijs

van slechts € 6,95!

1a. Erbij: de passende presentatiecassette voor slechts € 1,95!

2. De nieuwste speciale 2 €uromunt Nederland 2011 „Erasmus van Rotterdam“ incl.

certificaat en muntcapsule voor de ruilprijs van slechts 2 €uro! (slechts 1x leverbaar)

3. 50 Verschillende postzegels uit Estland in gestempelde kwaliteit voor compleet

slechts € 5,-!

Naam M V

Adres/Nr.

Postcode/Plaats

Telefoon

E-Mail

Vertrouwensgarantie:

Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder

Geboortedatum

moment zonder problemen opzeggen.

Brief, fax of telefoontje is voldoende. Handtekening

ida/9xy

A.u.b. invullen en opsturen aan: SRH B.V. · Postbus 500 · 1380 AL WEESP

of per fax: 0294 - 41 42 96

l


22

Postzegeluitgiften eerste helft 2011

Ook voor het eerste halfjaar van 2011 staan weer prachtige postzegeluitgiften

op het programma. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dat zijn.

Jaarcollectie Jaarcollectie Prestige- Postzegel- Eerstedag- Mooi Themaboek

postzegels postzegelvelletjes

boekjes mapjes enveloppen Nederland

10 januari • Mooi Nederland 2011 - Almere € 2,30 € 2,30

• Mooi Nederland 2011 - Eindhoven € 2,30 € 2,30

• Persoonlijke Postzegels 2011

Sint-Janskathedraal € 0,46 € 4,60 € 2,84 € 1,96

31 januari • Persoonlijke Postzegels Koolmees € 0,46 € 4,60 € 2,84 € 1,96

28 maart • Universiteit van Utrecht

375 jaar € 4,60 € 9,95 € 3,76 € 5,08

€ 2,84 € 3,93

• Stad van Nederland € 5,52 € 5,52 € 3,76 € 5,08

€ 3,76 € 5,08

1 april • Cour Internationale de Justice* € 0,46

€ 0,79

€ 0,95

€ 3,20

11 april • Mooi Nederland 2011 - Breda € 2,30 € 2,30

• Mooi Nederland 2011 - Apeldoorn € 2,30 € 2,30

18 april • Da’s toch een kaart waard! € 0,46 € 1,38 € 2,38 € 3,23

2 mei • Jubileumpostzegels 2011 € 2,30 € 4,60 5x € 2,84 € 4,50

23 mei • UNICEF 65 jaar € 4,60 € 9,95 € 3,76 € 5,08 € 24,95

€ 2,84 € 3,93

• Mooi Nederland 2011 - Enschede € 2,30 € 2,30

• Mooi Nederland 2011 - verzamelvel € 2,30 € 9,95 € 3,30 € 4,38

27 juni • 100 jaar Ned. Vereniging Microbiologie € 4,60 € 9,95 € 3,76 € 5,08

€ 2,84 € 3,93

* dit product is gewijzigd ten opzichte van de vorige keer

Onder voorbehoud van wijzigingen


hop

Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees

Postzegelvel Persoonlijke

Postzegels 2011: Koolmees

met gratis bewaarblad

€ 4,60

bestelnummer 310261

Universiteit Utrecht 375 jaar

Uitgiftedatum 28 maart

Postzegelvel

Universiteit Utrecht

375 jaar

€ 4,60

bestelnummer 310361


Postzegelmapje nr. 431a

Universiteit Utrecht 375 jaar

€ 3,76

bestelnummer 310380

Eerstedagenvelop nr. 624a

Universiteit Utrecht 375 jaar

€ 5,08

bestelnummer 310350

Shop

Nieuwe uitgiften

Postzegelmapje nr. 430

Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees

€ 2,84

bestelnummer 310280

Eerstedagenvelop nr. 623

Persoonlijke Postzegels 2011:

Koolmees

€ 1,96

bestelnummer 310257

Postzegelmapje nr. 431b

Universiteit Utrecht 375 jaar

€ 2,84

bestelnummer 310381

Prestigeboekje nr. 33

Universiteit Utrecht

375 jaar

€ 9,95

bestelnummer 310311

Eerstedagenvelop nr. 624b

Universiteit Utrecht 375 jaar

€ 3,93

bestelnummer 310351

23


24

Nieuwe uitgiften

Stad van Nederland

Uitgiftedatum 28 maart

Postzegelvel Stad van Nederland

€ 5,52

bestelnummer 310362

Mooi Nederland 2011

Uitgiftedatum 11 april

Postzegelvel

P t l l

Mooi Nederland 2011: Breda

€ 2,30

bestelnummer 310461

Postzegelvel

Mooi Nederland 2011: Apeldoorn

€ 2,30

bestelnummer 310462

Eerstedagenvelop nr. 625a

Stad van Nederland

€ 5,08

bestelnummer 310352

Shop

Eerstedagenvelop nr. 625b

Stad van Nederland

€ 3,93

bestelnummer 310353

Cour Internationale

de Justice

Uitgiftedatum 1 april

COUR INTERNATIONALE NATIONA ALE DE JUSTICE INTERNATIONAL COURT CO C

OF JUSTICE

Artikelnummer: 310364

Aanvang verkoop: 1 april 2011

Postzegelmapje nr. 432a

Stad van Nederland

€ 3,76

bestelnummer 310382

Postzegelmapje nr. 432b

Stad van Nederland

€ 3,76

bestelnummer 310383

Postzegelvel

Cour Internationale de Justice

€ 4,60

bestelnummer 310363

Postzegelvel

Cour Internationale de Justice

€ 7,90

bestelnummer 310364

Postzegelvel

Cour Internationale de Justice

€ 9,50

bestelnummer 310365

Postzegelmapje nr. 433

Cour Internationale de Justice

€ 3,20

bestelnummer 310384


Nieuwe uitgiften

Da’s toch een kaart waard!

Uitgiftedatum 18 april

Postzegelvel

Da’s toch een kaart waard!

€ 1,38

bestelnummer 310463

Jubileumpostzegels 2011

Uitgiftedatum 2 mei

Postzegelvel

Jubileumpostzegels 2011

€ 4,60

bestelnummer 310561

Eerstedagenvelop nr. 627

Jubileumpostzegels 2011

€ 4,50

bestelnummer 310557

Eerstedagenvelop nr. 626

Da’s toch een kaart waard!

€ 3,23

bestelnummer 310457

Postzegelmapje nr. 434

Da’s toch een kaart waard!

€ 2,38

bestelnummer 310480

Shop

Postzegelmapje nr. 435a

Jubileumpostzegels 2011:

Slot Loevestein 650 jaar

€ 2,84

bestelnummer 310580

Postzegelmapje nr. 435b

Jubileumpostzegels 2011:

Koninklijke Nederlandse

Dambond 100 jaar

€ 2,84

bestelnummer 310581

Postzegelmapje nr. 435c

Jubileumpostzegels 2011:

Koninklijke Nederlandse

Biljartbond 100 jaar

€ 2,84

bestelnummer 310582

Postzegelmapje nr. 435d

Jubileumpostzegels 2011:

100 jaar Genootschap van

Nederlandse Componisten

€ 2,84

bestelnummer 310583

Postzegelmapje nr. 435e

Jubileumpostzegels 2011:

50 jaar Economische

Samenwerking en Ontwikkeling

€ 2,84

bestelnummer 310584

25


26

Persoonlijke producten

Persoonlijke Postzegelboekjes

Postzegelvel

Postzegelblog

€ 1,95

bestelnummer 710331

Persoonlijk Postzegelboekje

Nederlandse Wielersuccessen

Tour de France 1960 – 1985

€ 9,95

bestelnummer 700072

Persoonlijk Postzegelboekje

Nederlandse Wielersuccessen

Tour de France 1985 – 2010

€ 9,95

bestelnummer 700073

Postzegelvel

Dagobert Duck

met gratis bewaarblad

€ 4,60

bestelnummer 700157

Postzegelvel

Kinderen der Zee

met gratis bewaarblad

€ 4,60

bestelnummer 700075

POSTZEGELS

FC TWENTE

1965-2010

31mm

FC FFC C TW TTW

TWENTE WE WEN W WENN

1965-2010 19

21mm

Shop

Persoonlijke Postzegelabonnementen

Neem nu een abonnement. Kijk op www.collectclub.nl

31mm

21mm

Audiopen gratis bij

abonnement Vogels.

Ook los verkrijgbaar

voor € 39,95

bestelnummer 710329

>>> Alle postzegelvellen zijn gegomd tenzij zelfklevend is vermeld

31mm

21mm

Postzegelvel l Persoonli

Persoonlijke lijk jke

Postzegels 2011: Koolmees

met gratis bewaarblad

€ 4,60

bestelnummer 310261

Persoonlijk Postzegelboekje

45 jaar FC Twente

€ 9,95

bestelnummer 700147

Persoonlijk Postzegelboekje

Toon Hermans

OP=OP

9,95

bestelnummer 700051


Persoonlijke producten

Postset

Postset Anton Pieck

€ 3,95

bestelnummer 700295

Oorlogsgravenstichting

Postbus 85981

2508 CR DEN HAAG

www.ogs.nl

Postset

Oorlogsgravenstichting

€ 3,95

bestelnummer 700095

Postboxen Postzegelvel met drie bijpassende ansichtkaarten in een kartonnen verpakking

21mm

21mm

21mm

31mm

31mm

21mm

21mm

31mm

31mm

31mm

drie kaarten met

bijbehorende postzegels

Oorlogsgravenstichting

Ereveld Loenen

31mm

31mm

21mm

21mm

31mm

31mm

Postzegelvel met drie bijpassende ansichtkaarten in een envelop

Anton Pieck

Wintertaferelen

21mm

21mm

3

Tiel, stad van Flipje

Tiel, stad van n Flipje Groeten uit Tiel

Nieuw!

31mm

Groeten uit Tiel

21mm

3

Nieuw!

Peter van Straaten

31mm

21mm

31mm

21mm

Oorlogsgravenstichting

31mm

21mm

Candi

Erevelden in

Indonesië

Candi

Kalibanteng

31mm

21mm

Leuwigajah

Pandu

Kalibanteng

31mm

21mm

Menteng Pulo

Kembang Kuning

Ancol

Menteng Pulo

Postset

Oorlogsgravenstichting 2

€ 3,95

bestelnummer 710328

Verkrijgbaar per 4 mei

Postset

Peter van Straaten

€ 3,95

bestelnummer 710327

Menteng Pulo

Kalibanteng

Postbox Hoogeveen

€ 3,95

bestelnummer 700291

Postbox Tiel

€ 3,95

bestelnummer 700292

Postbox Vught

€ 3,95

bestelnummer 700293

Ancol

Menteng Pulo

Kalibanteng

Ancol

Nieuw!

Postset Walvissen

€ 3,95

bestelnummer 710326

anne frank huis

een museum met een verhaal

anne frank house

a museum with a story

31mm

Shop

31mm

31mm

21mm

anne frank huis

21mm

anne frank huis

21mm

anne frank huis

>>> Bestel voor 7 mei 2011 voor meer dan € 60,- en ontvang een Album tray y

GRATIS! Zie ook p. 2

Pandu

Candi

Kembang Kuning

Leuwigajah

Candi Leuwigajah

Pandu

Kembang Kuning

Menteng Pulo

Kalibanteng

Ancol

Candi Leuwigajah

Pandu

Kembang Kuning

Walvissen Bruinvis

21mm

Walvissen Potvis

21mm

Walvissen Noordkaper

21mm

31mm Bruinvis

Phocoena phocoena

Lengte tot 160 cm

Gewicht tot 70 kg

. naturalis

31mm Potvis

Physeter macrocephalus

Lengte tot 18 m

Gewicht tot 57 ton

. naturalis

31mm Noordkaper

Eubalaena glacialis

Lengte tot 18 m

Gewicht tot 100 ton

. naturalis

Orka

Orcinus orca

Lengte tot 9 m; gewicht tot 8 ton

Dwergpotvis

Kogia breviceps

Lengte tot 4 m; gewicht tot 680 kg

Noordkaper

Eubalaena glacialis

Lengte tot 18 m; gewicht tot 100 ton

Anne Frank Special

€ 4,95

bestelnummer 710330

Narwal

Monodon monoceros

Lengte zonder tand tot 5,5 m; gewicht tot 1 ton


Delphinus delphis

Lengte tot 2,5 m; gewicht tot 130 kg


Lagenorhynchus albirostris

Lengte tot 3 m; gewicht tot 200 kg

Nieuw!

Het verschil tussen

Postset en Postbox is

alleen de verpakking.

Anne Frank

Special

27


Nederlandse Jaarproducten 2010

Jaarcollecties 2010

Jaarboek 2010

NVPH Catalogi 2011

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2010

inclusief postzegels

€ 72,95

bestelnummer 300020

NVPH catalogus 2011

(paperback)

€ 26,90

bestelnummer 700204

NVPH catalogus 2011

(hardcover)

€ 29,90

bestelnummer 700205

NVPH catalogus 2011

op DVD

€ 26,90

bestelnummer 700206

Jaarcollectie 2010

Nederlandse

Postzegels

€ 61,95

bestelnummer 300000

Boek Waddeneilanden

Shop

Jaarcollectie J

2010

Nederlandse

Postzegelvelletjes

€ 66,95

bestelnummer 300069

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2010

exclusief postzegels

€ 20,95

bestelnummer 700225

Engels Jaarboek

Nederlandse Postzegels 2010

inclusief postzegels

€ 72,95

bestelnummer 700226

Boek ‘Waddeneilanden’

€ 14,95

bestelnummer 700217

28

28


Neem nu een abonnement op bijbehorende postzegels

en ontvang ruim € 750,- aan kortingsbonnen

(zie abonnementskaart achter op deze Collect).

Let op: boek is geen onderdeel van het abonnement,

dient apart besteld te worden.


Recent verschenen

Postzegelvel

Stop Aids Now!

€ 4,60

bestelnummer 301561

Postzegelmapje nr. 425

Stop Aids Now!

€ 3,76

bestelnummer 301581

Postzegelvel

Kinderpostzegels 2010

€ 4,08

bestelnummer 301660

Postzegelmapje nr. 426

Kinderpostzegels 2010

€ 5,08

bestelnummer 301680

Postzegelvel

Decemberzegels 2010

€ 6,80

bestelnummer 301761

Postzegelvel

Decemberzegels 2010

Albert Heijn

UITVERKOCHT

€ 6,80

bestelnummer 301766

Postzegelvel

Decemberzegels 2010

Kruidvat/Trekpleister

UITVERKOCHT

€ 6,80

bestelnummer 301765

Drie postzegelvelletjes

Decemberzegels 2010

+ GRATIS Thuisagenda 2011

UITVERKOCHT

€ 20,40

bestelnummer 301764

Postzegelmapje 2010

nr. 428 Decemberzegels 2010

€ 4,40

bestelnummer 301781

Prestigeboekje

Decemberzegels 2010

€ 9,95

bestelnummer 301711

Postzegelmapje nr. 429

Persoonlijke Postzegels 2011:

Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch

€ 2,84

bestelnummer 310180

Shop

Postzegelvel Persoonlijke

Decemberzegels 2010 (VI):

60 jaar Snoopy

UITVERKOCHT

€ 3,40

bestelnummer 301767

Postzegelmapje nr. 427

Persoonlijke

Decemberzegels 2010:

60 jaar Snoopy

OP=OP

€ 2,36

bestelnummer 301780

Postzegelvel Mooi Nederland 2011: Almere

€ 2,30

bestelnummer 310161

Postzegelvel Mooi Nederland 2011: Eindhoven

€ 2,30

bestelnummer 310162

Postzegelvel

Persoonlijke Postzegels 2011:

Sint-Janskathedraal

‘s-Hertogenbosch

Zelfklevend

€ 4,60

bestelnummer 310163

29


30

Bewaarsystemen

Album Postzegelmapjes DAVO

Album postzegelmapjes drieluik

€ 34,00

bestelnummer 643041

Shop

Albumbladen

201 2010 10 Albums Album Geïllustreerd

Verzamelen Nederland

2000-2010 DAVO

Geïllustreerd

Verzamelen 2010 DAVO

€ 16,65

bestelnummer 643043

Prijs Bestelnr.

Geïllustreerd Verzamelen 2010 TNT Post € 16,65 643029

Geïllustreerd Verzamelen 2010 velletjes DAVO € 13,00 643032

Albumbladen Grenzeloos Nederland 2010

Suriname DAVO € 5,80 643033

Albumbladen Mooi Nederland 2010 DAVO € 14,25 643044

Albumblad Mooi Nederland 2010 Verzamelvel DAVO € 3,40 643106

Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2010 DAVO € 7,75 643034

Zwart-wit albumbladen 2010 velletjes DAVO € 23,50 643031

Albumbladen Nederlandse postzegels 2010 Leuchtturm € 36,90 643107

Albumbladen Nederlandse postzegelvelletjes 2010

Leuchtturm € 23,50 643108

Albumbladen Mooi Nederland 2010 Leuchtturm € 9,95 643109

Luxe bladen Nederlandse

Persoonlijke Postzegelvelletjes

oostzegelvelletje

ostzegelvelletj

Luxe bladen Nederlandse

Persoonlijke Postzegelvelletjes je s

Horizontaal (5 albumbladen) )

€ 12,25

bestelnummer 699250

Zwart-wit

albumbladen 2010 DAVO

€ 21,25

bestelnummer 643030

Prijs Bestelnr.

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke

Postzegelvelletjes Verticaal (5 albumbladen) € 12,25 699251

Nieuw!

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegelvelletjes

Horizontaal (velletjes van 3) (5 albumbladen) € 12,25 710355

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegel-

Nieuw!

velletjes Verticaal (velletjes van 3) (5 albumbladen)

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels:

€ 12,25 710356

losse postzegels Verticaal (5 albumbladen)

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels:

€ 12,25 699252

losse postzegels Horizontaal (5 albumbladen) € 12,25 699253

Zie voor het totaalassortiment

van bewaarsystemen pagina 38

Nieuw!

10 extra opbergmappen

postzegelmapjes drieluik

€ 12,95

bestelnummer 643042

Album Grenzeloos os

Nederland 2008 - 2010 DAVO

€ 43,00

bestelnummer

643040

Prijs Bestelnr.

Album Geïllustreerd

Verzamelen I 2000-2007 DAVO

Album Geïllustreerd

€ 80,00 642709

Verzamelen II 2008-2010 DAVO € 65,00 643038

Album Mooi Nederland 2005-2010 DAVO € 85,00 643039

Luxe Albums Nederland

1852-2010 DAVO

Album Persoonlijke

Postzegels Luxe DAVO

€ 65,00

bestelnummer 642901

Prijs Bestelnr.

Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO € 83,00 640957

Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO € 83,00 640958

Album Nederland III Luxe 1970-1989 DAVO € 83,00 640959

Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO € 83,00 640954

Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO € 85,00 642708

Album Nederland VI Luxe 2008-2010 DAVO € 62,00 643035

Album Nederland

Velletjes I Luxe 1993-2006 DAVO € 85,00 642612

Album Nederland

Velletjes II Luxe 2007-2010 DAVO € 77,00 643036


Buitenlandse jaarproducten 2010

Jaarcollectie

België 2010

€ 110,65

bestelnummer BE3000

Jaarcollectie ll ti

Faerøer 2010

€ 47,00

bestelnummer FO3000

Jaarcollectie Groenland 2010

€ 64,85

bestelnummer GL3000

Jaarboek

België 2010

€ 94,00

bestelnummer BE3001

Jaarboek

Faerøer 2010

€ 48,25

bestelnummer FO3001

Commemorative Stamp Collection 2010

Bailiúchán Stampaí Cuimhneacháin 2010

Jaarcollectie

Ierland 2010

€ 42,85

bestelnummer IE3000

Jaarcollectie

Noorwegen 2010

€ 64,85

bestelnummer NO3000

The Irish Stamp Year Book 2010

Complete Prestige Collection

Bliainiris Stampaí na hÉireann 2010

Bailiúchán Iomlán Ardcháilíochta

Jaarboek

Ierland 2010

€ 64,65

bestelnummer IE3001

Jaarboek

Noorwegen 2010

€ 58,85

bestelnummer NO3001

Shop

Prijs Bestelnr.

Jaarcollectie Finland 2010 € 50,15 FI3000

Jaarboek Finland 2010 € 51,60 FI3001

Jaarcollectie Isle of Man 2010 € 74,95 IO3000

Jaarboek Isle of Man 2010 € 68,90 IO3001

Jaarboek Denemarken 2010 € 71,00 DK3001

Jaarcollectie Denemarken 2010 € 65,45 DK3000

Jaarcollectie Postzegelboekjes

Noorwegen 2010 € 55,65 NO3002

Jaarcollectie Zwitserland 2010 € 53,50 CH3000

Jaarboek Canada 2010 € 87,45 CA3000

Jaarboek USA € 83,75 US3000

31


32

Klassieke postzegels

Nederland klassiek

gebruikt

Koning Willem III 1867-1868

(nr. 11, gebruikt)

Stuntaanbieding

van € 95,00 voor € 75,00

bestelnummer 696439

Prinses Wilhelmina hangend haar

1893-1894 (nr. 41 los, gebruikt)

€ 11,50

bestelnummer 710332

Prinses Wilhelmina hangend haar

1893-1896 (nr. 47, gebruikt)

€ 127,50

bestelnummer 710336

Prinses Wilhelmina hangend haar

1893-1896 (nr. 48, gebruikt)

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 425,00

bestelnummer 710337

Nederland klassiek gebruikt Prijs Bestelnr.

Koning Willem III 1852 (nr. 1, gebruikt) € 24,50 691074

Koning Willem III 1852 (nr. 2, gebruikt) € 19,50 691075

Koning Willem III 1852 (nr. 3, gebruikt) € 87,50 691076

Koning Willem III 1864 (nr. 4, gebruikt) € 13,50 696466

Koning Willem III 1864 (nr. 5, gebruikt) € 7,00 696112

Koning Willem III 1864 (nr. 6, gebruikt) € 75,00 696113

Koning Willem III 1867-1868 (nr. 7-8, gebruikt) € 5,50 698133

Koning Willem III 1867-1868 (nr. 9, gebruikt) € 24,00 696437

Koning Willem III 1867-1868 (nr. 10, gebruikt) € 19,00 696438

Koning Willem III 1867-1868 (nr. 12, gebruikt) € 140,00 696440

Rijkswapen 1869-1871 (nr. 13+15, gebruikt) € 5,50 698165

Rijkswapen 1869-1871 (nr.14, gebruikt) € 67,50 696116

Rijkswapen 1869-1871 (nr.16, gebruikt) € 75,00 696441

Rijkswapen 1869-1871 (nr.17, gebruikt) € 13,75 696442

Rijkswapen 1869-1871 (nr. 18, gebruikt) € 67,50 696443

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 20, gebruikt) € 15,00 696323

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 21-22, gebruikt) € 3,50 699097

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 23-24, gebruikt) € 10,50 699041

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 25, gebruikt) € 37,50 696324

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 26, gebruikt) € 4,00 699098

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 27, gebruikt) € 9,75 699099

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 28, gebruikt) € 35,00 696326

Koning Willem III 1872-1888 (nr. 29, gebruikt)

Prinses Wilhelmina hangend haar 1893-1894

€ 110,00 696327

(nr. 34-44, gebruikt)

Prinses Wilhelmina hangend haar 1893-1894

€ 112,50 699042

(nr. 43 los, gebruikt)

Prinses Wilhelmina hangend haar 1893-1896

€ 15,00 710333

(nr. 45, gebruikt)

Prinses Wilhelmina hangend haar 1893-1896

€ 13,50 710334

(nr. 46, gebruikt)

Koningin Wilhelmina Bontkraag

€ 19,50 710335

Compleet 1899-1921 (nr. 56-76, gebruikt) € 29,75 700019

Nederlandse architectuur

Zomerzegels 1948 (nr. 500-503, postfris) € 4,50 697207

Industrieel erfgoed 2002 (nr. V2104-2113, postfris) € 6,75 710341

U kunt uw klassieke postzegels

nu ook online bestellen: www.collectclub.nl

Thema-aanbieding

Nederlandse Architectuur

Zomerzegels Zomerzeg zegels 195 1951, 51

Nederlandse kastelen

(nr. 568-572, postfris)

€ 22,50

bestelnummer 697209

3 3s series eries i met Nederlandse

Nederl

derlandse

architectuur en gebouwen

(842-846 + 901-905 + 920-924)

€ 6,75

bestelnummer 710338

Zomerzegels Zomerzege ege els 1955

moderne architectuur

(nr. 655-659, postfris)

€ 14,00

bestelnummer 694162

Shop

Eerstedagenveloppen

met adres

Prijs Bestelnr.

100 Jaar postzegels 1952 (nr. E10) € 75,00 694235

Watersnood 1953 (nr. E12) € 12,50 694237

Kind 1953 (nr. E15) € 65,00 694240

Zomer 1954 (nr. E16) € 78,50 695054

Bonifatius 1954 (nr. E17) € 37,50 695055

Statuut 1954 (nr. E20) € 21,00 695061

Kankerbestrijding 1955 (nr. E23) € 32,50 695068

Kind 1955 (nr. E24) € 34,50 695069

Zomer 1956 (nr. E25) € 42,00 697327

Olympiade 1956 (nr. E26) € 21,00 697328

Jaargang 1959 € 36,00 692234

Jaargang 1960 € 39,00 692235

Jaargang 1965 € 12,50 691352

Postzegelboekjes

Zomerzegels Z

l 1955

moderne architectuur

(nr. 655-659, gebruikt)

€ 7,50

bestelnummer 700024

Zomerzegels 1991+ bijbehorend

postzegelboekje Nederlandse Boerderijen

€ 6,00

bestelnummer 710339

Zomerzegels 1985+ bijbehorend

postzegelboekje Kerken

€ 5,25

bestelnummer 710340

Prijs Bestelnr

Postzegelboekje 4 € 3,00 697152

Postzegelboekje 5 € 2,50 699110

Postzegelboekje 6e € 7,50 697161

Postzegelboekje 7a € 3,50 699111

Postzegelboekje 8b € 8,50 697173

Postzegelboekje 9fF € 75,00 696243

Postzegelboekje 9gF € 19,50 698158

Postzegelboekje 10bF € 13,50 696247

Postzegelboekje 11aF € 8,50 696248

Postzegelboekje 14a € 4,50 698162

Postzegelboekje 14b € 4,50 698163

32

>>> Zie voor het totaalassortiment www.collectclub.nl


Klassieke postzegels

Nederland gebruikt

Olympiade-zegels 1928

(nr. 212-219, gebruikt)

€ 30,00

bestelnummer 696137

Nederland klassiek gebruikt Prijs Bestelnr.

Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, gebruikt)

Tuberculose-zegels met welwillendheid-

€ 39,00 696204

stempel 10-12N (nr. 84-86, gebruikt) € 4,00 693265

De Ruyter-zegels 1907 (nr. 87-89, gebruikt) € 5,50 697250

Jubileumzegels 1913 (nr. 90-96, gebruikt)

Jubileumzegel 1913 2 1/2 gld donkerviolet

€ 21,00 700084

(nr. 99, gebruikt) € 29,50 696322

Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 114-120, gebruikt) € 6,75 700189

Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, gebruikt) € 12,75 697363

Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, gebruikt) € 107,50 696209

Kinderzegels 1924 (nr. 141-143, gebruikt)

Koningin Wilhelmina Veth 1926-1927

€ 9,00 710342

(nr. 163-165, gebruikt) € 6,00 699189

Kinderzegels 1926 (nr. 199-202, gebruikt) € 8,75 710343

Kinderzegels 1929 (nr. 225-228, gebruikt) € 8,50 696155

Rembrandt-zegels 1930 (nr. 229-231, gebruikt) € 13,50 697365

Kinderzegels 1931 (nr. 240-243, gebruikt) € 22,50 697388

Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, gebruikt) € 14,00 695238

Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, gebruikt) € 18,50 696213

Koninginnen 1934 (nr. 265-266+269, gebruikt) € 8,50 698135

Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, gebruikt) € 12,25 695229

Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, gebruikt) € 9,00 697391

Zomerzegels 1939 (nr. 318-322, gebruikt) € 3,75 699293

Traliecombinaties 1940 (nr. 356a-356d, gebruikt) € 45,00 710344

500 ct geelgroen uit de tralieserie (nr. 373, gebruikt) € 28,50 698207

Legioenzegels 1942 (402-403, gebruikt) € 7,90 710353

Portzegels met overdruk (nr. P27 los, gebruikt) € 22,50 710346

Roltanding gebruikt

Goudse Glazen 1931

(nr. 238-239, gebruikt)

€ 21,75

bestelnummer 697366

Universiteit Utrecht 1936

(nr. 287-288, gebruikt)

€ 5,00

bestelnummer 696157

Starterscollectie

met leuke postzegels

in hele series

€ 22,00

bestelnummer 710345

Speciale aanbieding

Vierzijdige roltanding 1928 (nr. R33-R56, gebruikt) € 117,50 699180

Speciale aanbieding

Tweezijdige hoekroltanding 1930

(nr. R57-R70, gebruikt) € 42,75 699181

Tweezijdige hoekroltanding Kind 1930

(nr. R86-R89, gebruikt) € 19,00 699183

Zomerzegels 1940 (

(nr. 350-355, gebruikt) )

€ 5,00

bestelnummer 696187

Portzegels met overdruk

(nr. P28 los, gebruikt)

€ 94,00

bestelnummer 710347

Topzegels gebruikt

2 1/2 gulden zwartbruin

uit jubileumserie 1923

(nr. 130, gebruikt)

€ 185,00

bestelnummer 696218

5 gulden donkerblauw

uit jubileumserie 1923

(nr. 131, gebruikt)

€ 160,00

bestelnummer 699298

Shop

7 1/2 cent bruin in tête-bêche paar

(nr. 61b, gebruikt)

€ 67,50

bestelnummer 696310

Luchtpost Zeemeeuw 1951

(nr. LP12 en LP13, gebruikt)

€ 139,50

bestelnummer 697255

Koningin Wilhelmina 1899 -1905

10 gulden (nr. 80, gebruikt)

MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

Stuntaanbieding

van € 675,00 voor € 560,00

bestelnummer 698145

Postbewijszegels ij l 1884 (nr. ( PW1-PW7, gebruikt) )

€ 295,00

bestelnummer 695163

33


34

Klassieke postzegels

Nederland ongebruikt

Opruimingsuitgifte Oprui uim

mingssuitgi sui ittgift

i fte e 19 1923 1 11923

23

(nr. 114-120, ongebruikt)

€ 22,50

bestelnummer 697257

Zomerzegels Zomerze erzegels 193 1936 36

(nr. 283-286, ongebruikt)

Stuntaanbieding

van € 19,00 voor € 16,50

bestelnummer 696160

Nederland ongebruikt Prijs Bestelnr.

Cijfer 1899-1913 (nr. 50-55, ongebruikt) € 16,50 699330

Koningin Wilhelmina 1922 (nr. 81, ongebruikt) € 27,00 698193

Michiel de Ruyterserie (nr. 87-89, ongebruikt) € 10,75 699085

Jubileumzegels 1913 (nr. 90-95, ongebruikt) € 22,50 700077

25 ct lichtblauw uit Jubileumserie 1913 (nr. 96, ongebruikt) € 13,50 698039

50 ct licht geelgroen uit Jub. serie 1913 (nr. 97, ongebruikt) € 29,95 696317

1 gld wijnrood uit Jubileumserie 1913 (nr. 98, ongebruikt) € 45,00 696319

Hulpuitgifte 1919 (nr. 102-103, ongebruikt) € 52,50 698233

Diverse voorstellingen 1923 (nr. 110-113, ongebruikt) € 7,50 699167

Jubileumzegel 1923 (nr. 128, ongebruikt) € 14,95 710348

Jubileumzegel 1923 (nr. 129, ongebruikt) € 29,95 710378

Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, ongebruikt) € 54,00 696205

Tooropzegels 1923 (nr. 134-135, ongebruikt) € 31,00 697064

Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, ongebruikt) € 97,50 699168

Kinderzegels 1924 (nr.141-143, ongebruikt) € 12,75 696153

Kinderzegels 1925 (nr. 166-168, ongebruikt) € 8,50 699052

Kinderzegels 1928 (nr. 220-223, ongebruikt) € 12,00 697383

Hulpzegel 1929 (nr. 224, ongebruikt) € 13,50 696312

Kinderzegels 1930 (nr. 232-235, ongebruikt) € 19,75 699088

Goudse Glazen 1931 (nr. 238-239, ongebruikt) € 32,50 697347

Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, ongebruikt) € 26,00 697262

Herdenkingszegels 1933 (nr. 252-255, ongebruikt) € 19,75 697071

Kinderzegels 1933 (nr. 261-264, ongebruikt) € 27,00 697263

Herdenkingszegels 1934 (nr. 267-268, ongebruikt) € 18,00 697348

Emma-zegel 1934 (nr. 269, ongebruikt) € 12,00 697353

Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, ongebruikt) € 24,00 697385

Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, ongebruikt) € 21,00 695035

Kinderzegels 1936 (nr. 289-292, ongebruikt) € 15,00 697267

Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, ongebruikt) € 10,50 699091

Zomerzegels 1939 (nr. 318-322, ongebruikt) € 10,50 697349

Spoorwegjubileumzegels 1939 (nr. 325-326, ongebruikt) € 8,50 697270

Cour de Justice 1940 (nr. D16-D19, ongebruikt) € 59,00 696268

Zomerzegels 1940 (nr. 350-355, ongebruikt) € 30,00 697271

Guilloche (Tralie) Combinaties (nr. 356a-356d) € 48,50 700078

Legioenblokken 1942 (nr. 402B-403B, ongebruikt) € 132,50 697374

Koningin Wilhelmina (Hartz) (nr. 474-486, ongebruikt) € 37,50 700028

Koningin Wilhelmina (Hartz) (nr. 487-489, ongebruikt)

Koningin Juliana ‘en face’ 1949-1951

€ 24,50 700029

(nr. 518-533, ongebruikt)

Portzegels ongebruikt

€ 117,50 697358

Portzegels met overdruk De Ruyter (nr. P31-P43, ongebruikt) € 125,00

Portzegels der uitgifte 1912 met zwarte overdruk,

697248

(P61-P64, ongebruikt)

Portzegels Keerdrukparen (zonder tussenstrook)

€ 18,75 699176

(P67a+P68a, ongebruikt)

Roltanding ongebruikt

€ 12,50 710349

Tweezijdige roltanding 1925 (nr. R1-R18, ongebruikt) € 395,00 696347

Vierzijdige roltanding 1928 (nr. R33-R56, ongebruikt)

Luchtpost ongebruikt

€ 169,50 699054

Allegorische Voorstellingen (LP1-LP3, ongebruikt) € 24,50 700033

Mercurius 1929 (LP6-LP8, ongebruikt) € 31,50 699170

Luchtpost Koningin Wilhelmina 1931 (nr. LP 9, ongebruikt) € 12,50 700054

Opdruk d k Armenwet 1913 ( (D1-D8, ongebruikt) b ik )

€ 155,00

bestelnummer 698164

Shop

Topzegels ongebruikt

Jubileumzegel 1913 10 gld

roodoranje (nr. 101, ongebruikt)

Stuntaanbieding

van € 765,00 voor € 675,00

bestelnummer 698040

2 1/2 gld uit Jub. Serie 1923

(nr. 130, ongebruikt)

€ 226,00

bestelnummer 700032

5 gld uit Jub. Serie 1923

(nr. 131 ongebruikt)

€ 210,00

bestelnummer 699093

Koningin K i i Wilhelmina Wilh l i (Veth) (V

(nr. 177-198, ongebruikt)

€ 195,00

bestelnummer 699173

Kinderzegels 1927

(nr. 208-211, ongebruikt)

€ 11,75

bestelnummer 699087

Crisiszegels 1934

(nr. 265-266, ongebruikt)

€ 18,00

bestelnummer 695214

Tweezijdige hoekroltanding

Kind 1931

(nr. R90-R93, ongebruikt)

Stuntaanbieding

van € 44,50 voor € 33,50

bestelnummer 699039

Koningin Wilhelmina

1926-1927

(nr. 163-165, ongebruikt)

230,00

bestelnummer 699095

Koningin Wilhelmina

(Konijnenburg) 1946

(nr. 346-349, ongebruikt)

€ 165,00

bestelnummer 696152

>>> Bestel nu en ontvang een Calculator or

GRATIS! Kijk voor meer informatie op pagina 2


34

Klassieke postzegels

Shop

Nederland postfris Topzegels postfris

Alle MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

A.N.V.V. ANVV V -zegels zegel gel ls 1932

32

(nr. 244-247, postfris)

Stuntaanbieding

van € 225,00 voor € 180,00

bestelnummer 699158

50 ct grijs/violet

uit Bontkraagserie

(nr. 75, postfris)

€ 195,00

bestelnummer 710352

Kinderzegels Ki Kinder der rzegels ls l 1937 1

(nr. 300-304, postfris)

Stuntaanbieding

van € 38,50 voor € 29,75

bestelnummer 695217

Legioenblokken 1942

(nr. 402B-403B, postfris)

€ 145,00

bestelnummer 696216

Nederland postfris Prijs Bestelnr.

25 ct rood/blauw uit Bontkraagserie (nr. 71, postfris) € 45,00 710350

30 ct violet/lilabruin uit Bontkraagserie (nr. 72, postfris) € 22,50 710351

Koningin Wilhelmina 1923 (nr. 82-83, postfris) € 22,50 697204

Jubileumserie 1913 50 ct lichtgroen (nr. 97, postfris) € 95,00 700079

Diverse voorstellingen 1923 (nr. 110-113, postfris) € 17,50 695112

Rode Kruiszegels 1927 (nr. 203-207, postfris) € 65,00 697245

Zeemanszegels 1933 (nr. 257-260, postfris) € 153,00 695103

Koningin Emma-zegel 1934 (nr. 269, postfris) € 28,00 697185

Zomerzegels 1938 (nr. 305-309, postfris) € 27,00 697081

Kinderzegels 1938 (nr. 313-317, postfris)

Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1947 - 1949

€ 39,50 699103

(nr. 332-345, postfris) € 19,50 700081

Vliegende duif 1941 (nr 379-391, postfris) € 7,50 700198

Legioenzegels 1942 (nr. 402-403, postfris) € 9,75 697193

Bevrijdingszegels 1944-1946 London (nr. 428-442, postfris) € 7,50 695149

Zomerzegels 1949 (nr. 513-517, postfris) € 10,50 697324

Kinderzegels 1949 (nr. 544-548, postfris) € 13,75 698078

Kerken in oorlogstijd 1950 (nr. 556-560, postfris) € 60,00 699105

Tentoonstellingszegels ITEP (nr. 592-595, postfris) € 60,00 695101

Kinderzegels 1952 (nr. 596-600, postfris € 9,00 696280

Rode Kruiszegels 1953 (nr. 607-611, postfris € 10,50 697211

Koningin Juliana 1953-1967 (nr. 617-636, postfris) € 9,75 695223

Koningin Juliana 1954-1957 (nr. 637-640, postfris) € 15,00 695224

Kinderzegels 1954 (nr. 649-653, postfris) € 9,00 696284

Kankerbestrijding 1955 (nr. 661-665, postfris) € 10,50 698143

Kinderzegels 1955 (nr. 666-670, postfris) € 10,50 696286

Zomerzegels 1956 (nr. 671-675, postfris) € 18,50 694163

Rode Kruiszegels 1957 (nr. 695-699, postfris) € 6,00 697246

Kinderzegels 1958 (nr. 715-719, postfris) € 7,50 696292

Zomerzegels 1959 (nr. 722-726, postfris) € 9,75 695097

Cour de Justice 1989 - 1994 (nr. D44-D58, postfris) € 13,00 710354

Topzegels postfris, alle MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

Jubileumzegel 1913 10 gld roodoranje (nr. 101, postfris) € 1.975,00 699258

Jubileumzegels 1923 (nr. 121-131, postfris)

Koningin Wilhelmina (Veth) 1926-1939

€ 1.175,00 697289

(nr. 177-198, postfris)

Koningin Wilhelmina Konijnenburg 1946

€ 675,00 697290

(nr. 346-349, postfris) € 420,00 697181

Koningin Juliana En Face 1949 ( nr. 534-537, postfris) € 775,00 695150

Cour de Justice 1951-1958 (nr. D27-D40, postfris) € 1.550,00 700245

Roltanding postfris

Tweezijdige hoekroltanding

Kind 1933 (rt 98-rt101, postfris) € 97,50 693128

Portzegels postfris

Port Cijfer en Waarde blauw 1912-1920

(P44-P60, postfris) MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 475,00 710359

Port Overdruk in Zwart 1923 (P61-P64, postfris) € 49,00 710360

Interneringszegels (IN1-IN2, postfris)

€ 440,00

bestelnummer 699166

Opruimingsuitgifte 1920

(nr. 104-105, postfris)

€ 675,00

bestelnummer 694582

Tuberculose-zegels 1906 (nr. 84-86, postfris)

Stuntaanbieding

van € 690,00 voor € 595,00

bestelnummer 699163

Koningin Wilhelmina

Fotomontage 1931-33

(nr. 236-237, postfris)

€ 475,00

bestelnummer 699165

Kinderzegels Ki Kinder derzegels lls

1950 1 11950

(nr (nr. r 563 563-567, 56 67 post postfris)

€ 15,00

bestelnummer 696276

Zomerzegels Zomer merzegels ls 1953 1 11953

(nr (n (nr. 602 602-606, 26 6606

pos postfris)

€ 16,50

bestelnummer 697219

Kinderzegels Kinder d l 1960 ( (nr. 747 747-751, 7 751 7 postfris)

€ 7,50

bestelnummer 696296

Roltanding postfris

Tweezijdige roltanding

Kind 1925 (rt71-rt73, postfris)

Stuntaanbieding

van € 255,00 voor € 235,00

bestelnummer 699260

Tweezijdige roltanding

Kind 1927 (rt78-rt81, postfris)

Stuntaanbieding

van € 69,00 voor € 64,50

bestelnummer 710361

35


36

Klassieke postzegels

Klassieke jaargangen

Jaargang 1938 (postfris)

€ 93,75

bestelnummer 694121

Klassieke jaargangen postfris Prijs Bestelnr.

Jaargang 1924 (postfris) € 56,25 694671

Jaargang 1925 (postfris) € 22,00 694672

Jaargang 1926 (postfris) € 40,50 694673

Jaargang 1927 (postfris) € 99,00 694674

Jaargang 1928 (postfris) € 215,00 694675

Jaargang 1929 (postfris) € 125,00 694676

Jaargang 1930 (postfris) € 122,00 694677

Jaargang 1931 (postfris) € 199,00 694678

Jaargang 1932 (postfris) € 335,00 694679

Jaargang 1933 (postfris) € 320,00 694680

Jaargang 1934 (postfris) € 262,50 694681

Jaargang 1935 (postfris) € 295,00 694118

Jaargang 1936 (postfris) € 135,00 694119

Jaargang 1937 (postfris) € 94,50 694120

Jaargang 1938 (postfris) € 93,75 694121

Jaargang 1939 (postfris) € 110,25 694122

Jaargang 1940 (postfris) € 61,00 693069

Jaargang 1941 (postfris) € 16,50 693070

Jaargang 1942 (postfris) € 9,75 693071

Jaargang 1943 (postfris) € 3,70 693072

Jaargang 1944 (postfris) € 14,25 693073

Jaargang 1945 (postfris) € 1,95 691220

Jaargang 1946 (postfris) € 9,00 692076

Jaargang 1947 (postfris) € 12,00 692077

Jaargang 1948 (postfris) € 18,00 692078

Jaargang 1949 (postfris) € 49,00 692079

Jaargang 1950 (postfris) € 144,00 692080

Jaargang 1951 (postfris) € 48,00 692081

Jaargang 1952 (postfris) € 112,50 692082

Jaargang 1953 (postfris) € 48,00 692083

Jaargang 1954 (postfris) € 48,00 692084

Jaargang 1955 (postfris) € 44,25 692085

Jaargang 1956 (postfris) € 87,50 692086

Jaargang 1957 (postfris) € 48,00 692087

Jaargang 1958 (postfris) € 35,00 692088

Jaargang 1959 (postfris) € 29,50 692089

Jaargang 1960 (postfris) € 42,50 692090

Jaargang 1961 (postfris) € 13,75 692091

Jaargang 1962 (postfris) € 24,00 692092

Jaargang 1963 (postfris) € 19,75 692093

Jaargang 1964 (postfris) € 9,00 692094

Jaargang 1965 (postfris) € 29,50 692095

Jaargang 1966 (postfris) € 11,50 692096

Jaargang 1967 (postfris) € 21,00 692097

Jaargang 1968 (postfris) € 13,50 692098

Jaargang 1969 (postfris) € 19,50 692099

Jaargang 1970 (postfris) € 26,00 692100

Jaargang 1971 (postfris) € 19,50 692101

Jaargang 1972 (postfris) € 19,75 692102

Jaargang 1973 (postfris) € 19,50 692103

Jaargang 1974 (postfris) € 19,50 692104

Jaargang 1975 (postfris) € 11,50 692105

Jaargang 1976 (postfris) € 14,50 692106

Jaargang 1977 (postfris) € 13,50 692107

Jaargang 1978 (postfris) € 12,50 692108

Jaargang 1979 (postfris) € 11,50 692109

Jaargang 1980 (postfris) € 15,00 692110

Jaargang 1981 (postfris) € 14,50 692111

Jaargang 1982 (postfris) € 12,50 692112

Jaargang 1983 (postfris) € 13,50 692113

Jaargang 1984 (postfris) € 15,00 692114

Jaargang 1985 (postfris) € 17,50 692115

Jaargang 1986 (postfris) € 19,00 692116

Jaargang 1987 (postfris) € 20,50 692117

Geef een

bijzonder jaar

cadeau!

Shop

Een jaargang uit een geboortejaar.

Leuk voor verjaardag of jubileum!

Klassieke jaargangen postfris Prijs Bestelnr.

Jaargang 1988 (postfris) € 18,50 692118

Jaargang 1989 (postfris) € 17,50 692119

Jaargang 1990 (postfris) € 20,00 692120

Jaargang 1991 (postfris) € 22,50 692121

Jaargang 1992 (postfris) € 27,50 692122

Jaargang 1993 (postfris) € 32,50 692123

Jaargang 1994 (postfris) € 34,00 692124

Jaargang 1995 (postfris) € 32,50 691246

Jaargang 1996 (postfris) € 39,00 691247

Jaargang 1997 (postfris) € 33,00 691248

Jaargang 1998 (postfris) € 47,50 691249

Jaargang 1999 (postfris) € 51,00 691250

Jaargang 2000 (postfris) € 57,50 692266

Jaargang 2001 (postfris) € 89,50 693006

Jaargang 2002 (postfris) € 87,50 694114

Jaargang 2003 (postfris) € 85,00 695015

Jaargang 2004 (postfris) € 82,50 696262

Jaargang 2005 (postfris) € 84,00 697323

Jaargang 2006 (postfris) € 87,00 700006

Jaargang 2007 (postfris) € 91,00 700050

Jaargang 2008 (postfris) € 92,50 699340

Jaargang 1930 (gebruikt)

€ 29,00

bestelnummer 693232

Klassieke jaargangen gebruikt Prijs Bestelnr.

Jaargang 1924 (gebruikt) € 16,00 693226

Jaargang 1925 (gebruikt) € 6,50 693227

Jaargang 1926 (gebruikt) € 8,75 693228

Jaargang 1927 (gebruikt) € 26,50 693229

Jaargang 1928 (gebruikt) € 42,00 693230

Jaargang 1929 (gebruikt) € 12,50 693231

Jaargang 1931 (gebruikt) € 53,75 693233

Jaargang 1932 (gebruikt) € 58,00 693234

Jaargang 1933 (gebruikt) € 48,50 693235

Jaargang 1934 (gebruikt) € 24,50 693236

Jaargang 1935 (gebruikt) € 29,50 693237

Jaargang 1936 (gebruikt) € 16,50 693238

Jaargang 1937 (gebruikt) € 11,00 693239

Jaargang 1938 (gebruikt) € 9,50 693240

Jaargang 1939 (gebruikt) € 13,75 693241

Jaargang 1940 (gebruikt) € 7,50 693242

Jaargang 1942 (gebruikt) € 7,90 698172

Jaargang 1946 (gebruikt) € 6,50 694172

Jaargang 1947 (gebruikt) € 5,75 694173

Jaargang 1948 (gebruikt) € 6,75 694174

Jaargang 1949 (gebruikt) € 12,50 694175

Jaargang 1950 (gebruikt) € 62,50 694176

Jaargang 1951 (gebruikt) € 24,00 694177

Jaargang 1952 (gebruikt) € 64,00 694178

Jaargang 1953 (gebruikt) € 29,75 694179

Jaargang 1954 (gebruikt) € 24,75 694180

Jaargang 1955 (gebruikt) € 29,75 694181

Jaargang 1956 (gebruikt) € 31,50 694182

Jaargang 1957 (gebruikt) € 24,00 694183

Jaargang 1958 (gebruikt) € 16,50 694184

Jaargang 1959 (gebruikt) € 18,00 694185

Jaargang 1960 (gebruikt) € 21,00 694186

Jaargang 1961 (gebruikt) € 10,50 699323

Jaargang 1962 (gebruikt) € 19,95 699324

Jaargang 1963 (gebruikt) € 13,50 699325

Jaargang 1964 (gebruikt) € 6,50 699326

Jaargang 1965 (gebruikt) € 24,95 699327

Jaargang 1966 (gebruikt) € 6,00 700286

Jaargang 1967 (gebruikt) € 13,25 700287

Jaargang 1968 (gebruikt) € 10,40 700288

Jaargang 1969 (gebruikt) € 13,50 700289

Jaargang 1970 (gebruikt) € 19,75 700290


Assortiment

Nederland

Jaarproducten 2010 Bestelnr. Prijs

Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2010 300000 € 61,95

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2010 incl. pzs. 300020 € 72,95

Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2010 300069 € 66,95

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2010 excl. pzs. 700225 € 20,95

Engels Jaarboek Nederlandse

Postzegels 2010 incl. pzs. OP=OP 700226 € 72,95

Postzegels

Nederland 1 Groen Vel met 10 verschillende

postzegels

Zakenzegel Nederland 1

Zelfklevend 306701 € 4,60

Vel met 50 gelijke postzegels Zelfklevend 304302 € 23,00

Beatrix 1 vel met 10 gelijke postzegels Zelfklevend 303101 € 4,60

Beatrix 1 vel met 5 gelijke postzegels Zelfklevend 303102 € 4,60

Zakenzegel 1 op rol (200 stuks) 0,46 Zelfklevend OP=OP 304304 € 92,00

Zakenzegel 2 op rol (100 stuks) 0,92

Bedrijfspostzegel Bedrijfspostzegel 1

Zelfklevend 304303 € 92,00

Ivoren Kruis op vel (50 stuks) Zelfklevend 304305 € 23,00

Europa 1 vel met 5 gelijke postzegels Zelfklevend 306702 € 3,95

Europa 1 vel met 50 gelijke postzegels Zelfklevend OP=OP 306602 € 39,50

Wereld 1 vel met 5 gelijke postzegels Zelfklevend 306703 € 4,75

Liefde 1 vel met 10 gelijke postzegels Zelfklevend 301162 € 4,60

Rouw 1 vel met 50 gelijke postzegels Zelfklevend 306662 € 23,00

Geboorte 1 vel met 50 gelijke postzegels Zelfklevend OP=OP 306604 € 23,00

Persoonlijke Postzegels 2010 (IV): Kinderen der Zee 700075 € 4,60

Tour de France 2010 301161 € 4,60

Postzegelvel Grenzeloos Nederland - Suriname

- Vel A .Thema: Agricultuur 301261.a € 5,70

- Vel B. Thema: Streekdracht 301261.b € 5,70

- Vel C. Thema: Architectuur 301261.c € 5,70

Lang leve het bos! 301262 € 4,60

Filmpostzegel Zelfklevend 301361 € 2,30

Persoonlijke Postzegels 2010 (IV): Dag van de Postzegel 301562 € 4,60

Stop Aids Now! 301561 € 4,60

Kinderpostzegels 2010 301660 € 4,08

Postzegelvel Decemberzegels 2010 Zelfklevend 301761 € 6,80

- Albert Heijn uitverkocht 301766 € 6,80

- Kruidvat/Trekpleister

Persoonlijke Decemberzegels 2010 (VI):

uitverkocht 301765 € 6,80

60 jaar Snoopy uitverkocht 301767 € 3,40

Drie postzegelvelletjes Decemberzegels 2010

+ GRATIS Thuisagenda 2010 uitverkocht 301764 € 20,40

Mooi Nederland 2011: Almere 310161 € 2,30

Mooi Nederland 2011: Eindhoven

Persoonlijke Postzegels 2011:

310162 € 2,30

Sint-Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch Zelfklevend 310163 € 4,60

Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees 310261 € 4,60

Universiteit Utrecht 375 jaar 310361 € 4,60

Stad van Nederland 310362 € 5,52

Mooi Nederland 2011: Breda 310461 € 2,30

Mooi Nederland 2011: Apeldoorn 310462 € 2,30

Da’s toch een kaart waard! 310463 € 1,38

Jubileumpostzegels 2011 310561 € 4,60

Alle postzegels zijn gegomd tenzij zelfklevend is vermeld

Postzegelmapjes

Nr. 415a Tour de France 2010 301180 € 3,76

Nr. 415b Tour de France 2010 301181 € 2,84

Nr. 416 Nederland 1 Groen postzegels. 306780 € 5,60

Nr. 417 Europa 1 Groen Wereld 1 Groen postzegels 306781 € 4,48

Nr. 418 Momentpostzegels 301182 € 2,38

Nr. 419 Zakenzegels 2010. Zelfklevend OP=OP 304380 € 3,28

Nr. 420 Persoonlijke Postzegels 2010 (IV): Kinderen der Zee 301183 € 2,84

Nr. 421 Grenzeloos Nederland - Suriname 301280 € 6,70

Nr. 422a Lang leve het bos! 301281 € 3,76

Nr. 422b Lang leve het bos! 301282 € 2,84

Nr. 423 Persoonlijke Postzegels 2010 (V):

Dag van de Postzegel 301580 € 2,84

Nr. 424 Filmpostzegel 301380 € 3,30

Nr. 425 Stop Aids Now! 301581 € 3,76

Nr. 426 Kinderpostzegels 2010 301680 € 5,08

Nr. 427 Persoonlijke Decemberzegels 2010:

60 jaar Snoopy OP=OP 301780 € 2,36

Nr. 428 Decemberzegels 2010 301781 € 4,40

Nr. 429 Persoonlijke Postzegels 2011:

Sint -Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch 310180 € 2,84

Nr. 430 Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees 310280 € 2,84

Nr. 431a Universiteit Utrecht 375 jaar 310380 € 3,76

Nr. 431b Universiteit Utrecht 375 jaar 310381 € 2,84

Nr. 432a Stad van Nederland 310382 € 3,76

Nr. 432 b Stad van Nederland 310383 € 3,76

Nr. 433 Da’s toch een kaart waard! 310480 € 2,38

Postzegelmapjes Jubileumpostzegels 2011:

- Nr. 434a Slot Loevestein 650 jaar 310580 € 2,84

- Nr. 434b Koninklijke Nederlandse Dambond 100 jaar 310581 € 2,84

- Nr. 434c Koninklijke Nederlandse Biljartbond 100 jaar 310582 € 2,84

- Nr. 434d 100 jaar Genootschap van Nederlandse Componisten 310583 € 2,84

- Nr. 434e 50 jaar Economische Samenwerking en Ontwikkeling 310584 € 2,84

Prestigeboekjes Bestelnr. Prijs

Nr. 28 100 jaar Rijksoctrooiwet 300311 € 9,95

Nr. 29 Mooi Nederland 2010 300111 € 9,95

Nr. 30 Lang leve het bos! 301211 € 9,95

Nr. 31 Dag van de Postzegel 2 301511 € 9,95

Nr. 32 Decemberzegels 2010 301711 € 9,95

Nr. 33 Universiteit Utrecht 375 jaar 310311 € 9,95

Eerstedagenveloppen Bestelnr. Prijs

Nr. 608a Tour de France 2010 301150 € 4,93

Nr. 608b Tour de France 2010 301151 € 3,83

Nr. 609a Nederland 1 Groen 306750 € 4,93

Nr. 609b Nederland 1 Groen 306751 € 3,83

Nr. 610 Europa 1 Groen Wereld 1 Groen 306752 € 3,78

Nr. 611 Momentpostzegels 301152 € 3,28

Nr. 612 Zakenzegels 304357 € 3,83

Nr. 613 Persoonlijke Postzegels 2010 (IV): Kinderen der Zee 301153 € 1,94

Nr. 614 Grenzeloos Nederland - Suriname 301250 € 8,75

Nr. 615a Lang leve het bos! 301251 € 4,93

Nr. 615b Lang leve het bos! 301252 € 3,38

Nr. 616 Persoonlijke Postzegels 2010 (V):

Dag van de Postzegel 301550 € 3,83

Nr. 617 Filmpostzegel uitverkocht 301357 € 4,38

Nr. 618 Stop Aids Now! 301551 € 4,93

Nr. 619 Kinderpostzegels 2010 301657 € 6,58

Nr. 621a Decemberzegels 2010 301750 € 4,18

Nr. 621b Decemberzegels 2010 301751 € 3,33

Nr. 621 Persoonlijke Decemberzegels 2010 (VI):

60 jaar Snoopy uitverkocht 301752 € 1,84

Nr. 622 Persoonlijke Postzegels:

Sint-Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch uitverkocht 310157 € 1,96

Nr. 623 Persoonlijke Postzegels 2011: Koolmees 310257 € 1,96

Nr. 624a Universiteit Utrecht 375 jaar 310350 € 5,08

Nr. 624b Universiteit Utrecht 375 jaar 310351 € 3,93

Nr. 625a Stad van Nederland 310352 € 5,08

Nr. 625b Stad van Nederland 310353 € 5,08

Nr. 626 Da’s toch een kaart waard! 310457 € 3,23

Nr. 627 Jubileumpostzegels 2011 310557 € 4,50

Persoonlijke Postzegelboekjes

Persoonlijk Postzegelboekje Nederlandse Wielersuccessen 1

1960 - 1985 700072 € 9,95

Persoonlijk Postzegelboekje Nederlandse Wielersuccessen 2

1985 - 2010 700073 € 9,95

Persoonlijke Postzegelboekje WK 2010 700052 € 9,95

Persoonlijke Postzegelboekje Toon Hermans OP=OP 700051 € 9,95

Persoonlijk Postzegelboekje 45 jaar FC Twente 700147 € 9,95

Postset

Postset Oorlogsgravenstichting 700095 € 3,95

Postset Anton Pieck 700295 € 3,95

Postset Peter van Straaten 710327 € 3,95

Postset Walvissen 710326 € 3,95

Postset Oorlogsgravenstichting 2 710328 € 3,95

Anne Frank Special 710330 € 4,95

Persoonlijke Postzegelabonnementen

Postzegelvel Avercamp + gratis bewaarblad uitverkocht 700001 € 4,40

Postzegelvel Donald Duck + gratis bewaarblad 700067 € 4,40

Postzegelvel Kinderen der Zee + gratis bewaarblad OP=OP 700075 € 4,60

Postzegelvel Dagobert Duck + gratis bewaarblad 700157 € 4,60

Postzegelvel Koolmees + gratis bewaarblad 310261 € 4,60

Audiopen Gratis bij abonnement Vogels 710329 € 39,95

Postboxen

Postbox Hoogeveen 700291 € 3,95

Postbox Tiel 700292 € 3,95

Postbox Vught 700293 € 3,95

Boeken

Themaboek Vuurtorens in Nederland OP=OP 693001 € 24,95

Waddeneilanden, exclusief postzegels 700217 € 14,95

Mapjes

Museummapje Van Goghmuseum 699329 € 5,95

Museummapje Militair Luchtvaartmuseum 700055 € 5,95

Museummapje Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 700207 € 5,95

Postzegelvel Nederland - Indonesië 700227 € 2,20

Herinneringsenvelop Indonesië 710320 € 1,95

37


38

Assortiment

Bewaarsystemen

Bestelnr. Prijs

Albumbladen

Geïllustreerd Verzamelen 2010 TNT Post 643029 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2009 TNT Post 642921 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post 642726 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post 642704 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2010 DAVO 643043 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2009 DAVO 642920 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO 642725 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO 642703 € 16,65

Geïllustreerd Verzamelen 2010 velletjes DAVO 643032 € 13,00

Geïllustreerd Verzamelen 2009 velletjes DAVO 642922 € 13,00

Geïllustreerd Verzamelen 2008 velletjes DAVO 642727 € 13,00

Zwart-wit albumbladen 2010 DAVO 643030 € 21,25

Zwart-wit albumbladen 2009 DAVO 64292323,50

Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO 642728 € 19,00

Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO 642702 € 16,75

Zwart-wit albumbladen 2010 velletjes DAVO 643031 € 23,50

Zwart-wit albumbladen 2009 velletjes DAVO 642925 € 25,75

Zwart-wit albumbladen 2008 velletjes DAVO 642730 € 23,50

Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO 642701 € 21,25

Albumbladen Mooi Nederland 2010 DAVO 643044 € 14,25

Albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO 642918 € 14,25

Albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO 642716 € 14,25

Albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO 643101 € 26,25

Albumblad Mooi Nederland 2010 Verzamelvel DAVO 643106 € 3,40

Albumblad Mooi Nederland 2009 Verzamelvel DAVO 642919 € 3,40

Albumblad Mooi Nederland 2008 Verzamelvel DAVO 642721 € 3,40

Albumblad Mooi Nederland 2007 Verzamelvel DAVO 642724 € 3,40

Albumblad Mooi Nederland 2006 Verzamelvel DAVO 642723 € 3,40

Albumblad Mooi Nederland 2005 Verzamelvel DAVO 642722 € 3,40

Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2010 DAVO 643034 € 7,75

Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2009 DAVO 642924 € 7,75

Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2008 DAVO 642729 € 7,75

Zwart-wit albumbladen Mooi Nederland 2007 DAVO 642707 € 12,25

Albumbladen Grenzeloos Nederland Suriname DAVO 643033 € 5,80

Albumbladen Grenzeloos Nederland - Brazilië DAVO

Albumbladen Grenzeloos Nederland:

699249 € 5,80

Nederlandse Antillen & Aruba DAVO

Albumbladen Nederlandse postzegelvelletjes 2010

642720 € 5,80

Leuchtturm 643108 € 23,50

Albumbladen Mooi Nederland 2010 Leuchtturm 643109 € 9,95

Albumbladen Nederlandse postzegels 2010 Leuchtturm 643107 € 36,90

Albumbladen Nederlandse postzegels 2009 Leuchtturm 642926 € 32,90

Albums Leuchtturm

Album Postzegelmapjes 693188 € 12,95

Album Prestigeboekjes 693189 € 12,95

Insteekkaarten

20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm 694309 € 9,95

Albums DAVO

Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO 640957 € 83,00

Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO 640958 € 83,00

Album Nederland III Luxe 1970-1989 DAVO 640959 € 83,00

Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO 640954 € 83,00

Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO 642708 € 85,00

Album Nederland VI Luxe 2008-2010 DAVO 643035 € 62,00

Album Geïllustreerd Verzamelen I 2000-2007 DAVO 642709 € 79,00

Album Geïllustreerd Verzamelen II 2008-2010 DAVO 643038 € 65,00

Album Mooi Nederland 2005-2010 DAVO 643039 € 85,00

Album Nederland Velletjes I Luxe 1993-2006 642612 € 85,00

Album Nederland Velletjes II Luxe 2007-2010 DAVO 643036 € 77,00

Album Grenzeloos Nederland Luxe 2008-2010 DAVO 643040 € 43,00

Album Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO 642901 € 65,00

Album Eerstedagenveloppen DAVO 640962 € 39,00

10 Extra opbergmappen eerstedagenveloppen 640990 € 7,50

Album Postzegelmapjes DAVO 640963 € 3,00

10 Extra opbergmappen postzegelmapjes 649891 € 8,50

Album Postzegelmapjes DAVO vanaf 2010 643041 € 34,00

10 Extra opbergmappen postzegelmapjes vanaf 2010 643042 € 12,95

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke

Postzegelvelletjes Horizontaal (5 albumbladen) 699250 € 12,25

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke

Postzegelvelletjes Verticaal (5 albumbladen) 699251 € 12,25

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke

Postzegels Horizontaal (5 albumbladen) 699253 € 12,25

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke

Postzegels Verticaal (5 albumbladen) 699252 € 12,25

Bestelnr. Prijs

Banden DAVO

Luxe Band Nederland zonder nummer DAVO 643104 € 32,00

Luxe Band Nederland I DAVO 642902 € 32,00

Luxe Band Nederland II DAVO 642903 € 32,00

Luxe Band Nederland III DAVO 642904 € 32,00

Luxe Band Nederland IV DAVO 642905 € 32,00

Luxe Band Nederland V DAVO 642906 € 32,00

Luxe Band Nederland VI DAVO 642907 € 32,00

Luxe Band Nederland VII DAVO 699247 € 32,00

Luxe Band Nederland Velletjes I DAVO 642908 € 32,00

Luxe Band Nederland Velletjes II DAVO 642909 € 32,00

Luxe Band Nederland Velletjes III DAVO 642910 € 32,00

Luxe Band Persoonlijke Postzegels DAVO 642911 € 32,00

Band Geïllustreerd Verzamelen I DAVO 642912 € 32,00

Band Geïllustreerd Verzamelen II DAVO 642913 € 32,00

Band Mooi Nederland DAVO 642914 € 32,00

Band Grenzeloos Nederland DAVO 642915 € 32,00

Buitenland

België

Jaarcollectie 2010 BE3000 € 110,65

Jaarboek 2010 BE3001 € 94,00

Faerøer Eilanden

Jaarcollectie 2010 FO3000 € 47,00

Jaarboek 2010 FO3001 € 48,25

Finland

Jaarcollectie 2010 FI3000 € 50,15

Jaarboek 2010 FI3001 € 51,60

Groenland

Jaarcollectie 2010 GL3000 € 64,85

Ierland

Jaarcollectie 2010 IE3000 € 42,85

Jaarboek 2010 IE3001 € 64,65

Isle of Man

Jaarcollectie 2010 IO3000 € 74,95

Jaarboek 2010 IO3001 € 68,90

Denemarken

Jaarboek 2010 DK3001 € 71,00

Jaarcollectie 2010 DK3000 € 65,45

Noorwegen

Jaarcollectie 2010 NO3000 € 64,85

Postzegelboekjes 2010 NO3002 € 55,65

Jaarboek 2010 NO3001 € 58,85

Zwitserland

Jaarcollectie 2010 CH3000 € 53,50

Canada

Jaarboek 2010 CA3000 € 87,45

USA

Jaarboek US3000 € 83,75

Diversen

NVPH-catalogus 2011 (paperback) 700204 € 26,90

NVPH-catalogus 2011 (hardcover) 700205 € 29,90

NVPH-catalogus 2011 op DVD 700206 € 26,90


TNT Post - Collect Club

Antwoordnummer 216

9700 VB Groningen

Nederland

9700VB216

TNT Post - Collect Club

Antwoordnummer 216

9700 VB Groningen

Nederland

9700VB216


Bestellen

Ik wil graag de volgende producten bestellen (om ervoor te zorgen dat u de bestelling ontvangt die u

Abonnement

Wilt u uw verzameling compleet houden?

Maar wel op uw gemak? Zonder kans een uitgave mis te lopen?

Word dan abonnee en vul deze kaart in.

wenst, dient u altijd een bestelnummer in te vullen):

bestelnummer Product Prijs Aantal Bedrag

……………................... 710358 ………................................................................... Calculator van TNT Post €……........... GRATIS ………............. 1 €……............… GRATIS

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……...............

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

……………................... ………................................................................... €……........... ………............. €……............…

Album tray van TNT Post

€……........... (Sub)totaal: €……...............

……………................... 710357

………................................................................... (ik bestel voor € 60 of meer en voor 7 mei 2011) €……........... GRATIS ………............. 1 €……............… GRATIS

Ik neem met ingang van 1 januari 2011 een abonnement op:

Boeken

___ Themaboek

___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, met postzegels

___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, zonder postzegels

Postzegels

___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegels

___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes

___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes exclusief lang

lopende postzegelvelletjes

___ Mooi Nederland

___ Grenzeloos Nederland

___ WADDENEILANDEN

Bewaren

___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen TNT Post

___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen DAVO

___ Zwart-wit albumbladen postzegels DAVO

___ Zwart-wit albumbladen postzegelvelletjes DAVO

___ Albumbladen Leuchtturm-postzegels Nederland

___ Albumbladen Mooi Nederland

Totaal: €……...............

Postzegelproducten

___ Prestigeboekjes

___ Postzegelmapjes

___ Eerstedagenveloppen

___ Beurspostzegels

___ Postwaardestukken

Ik kom in aanmerking voor de Calculator van TNT Post, maar wil dit premium niet ontvangen.

Ik kom in aanmerking voor de Album tray van TNT Post, maar wil dit premium niet ontvangen.

Voor de betaling van mijn abonnement ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

Voor betaling van mijn bestelling(en) ontvang ik een acceptgiro.

Ik ga akkoord met een doorlopende machtiging. EC

Naam: .......................................................................................................................m/v

U ontvangt uw bestelling binnen

twee weken thuis. U betaalt na

Geb. datum ......../........./........... E-mailadres: .................................................................... EC

Naam: ........................................................................................................................ m/v

ontvangst. Bij bestellingen van

minder dan € 15,00 worden € 2,50

Geb. datum ......../........./........... E-mailadres: ..............................................................

Banknummer:

verwerkingskosten in rekening

gebracht. Voor zendingen naar het

Banknummer:

buitenland gelden andere

levertijden en tarieven.

U ontvangt eerst de uitgifte(n) van 2011.

Jaarcollecties, jaarboeken en albumbladen

ontvangt u rond de jaarwisseling.

Alle andere producten ontvangt u eens

per halfjaar. Kijk op www.collectclub.nl

voor de algemene voorwaarden.

Datum:....................... Handtekening: .............................................................

Datum: …………………. Handtekening: …………………...............................................

C67

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

C67

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

More magazines by this user
Similar magazines