03.05.2013 Views

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inventaris van het archief van

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT

en

VIRGINIE (SNEL-)REGNAULT

1911-1982 (-1989, 1992)

Lidy Visser

Den Haag

2003/2011

Archiefnummer

0261


INHOUD

1 Inleiding 3

2 Inventaris 4

2.1 Archief P.A. Regnault 4

2.1.1 Autobiografie 4

2.1.2 Correspondentie 4

2.1.3 Financiën/aan- en verkoop 8

2.1.4. Schenkingen en bruiklenen 10

2.1.5 Tentoonstellingen 10

2.1.5.1 Catalogi 10

2.5.1.2 Overige stukken 10

2.1.6 Festiviteiten en onderscheidingen 11

2.2 Archief Virginie Regnault 11

2.2.1 Correspondentie 11

2.2.2 Nalatenschap / (veiling) verkoop 13

2.2.3 Tentoonstellingen 13

2.3 Documentatie 14

2.3.1 Beelddocumentatie 14

2.3.2 (Pers)documentatie 15

2.3.3 Audio-visuele documentatie 15

3 Index 16

2


1. Inleiding

Het archief van de verzamelaar en verffabrikant P.A.(Pierre Alexandre) Regnault (1868-

1954) en zijn dochter Virginie Regnault (1905-1982) is in 1979 en 1980 door

laatstgenoemde, Virginie Snel-Regnault, aan het RKD geschonken. In 1982 volgde nog een

deel van de schenking via de heer M. Snel.

Het archief Regnault heeft twee archiefvormers en bestaat uit de delen: Archief P.A

Regnault (inv. nrs 1-234) en Archief Virginie Regnault (inv.nrs 235-288). Voor een belangrijk

deel bestaat het archief uit correspondentie, o.a. met kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Regnault heeft ook met de beeldhouwer Ossip Zadkine gecorrespondeerd. De brieven van

Zadkine aan Regnault zijn niet in het archief aangetroffen. De kopieën van deze brieven zijn

echter in het archief van de verzamelaar A. Greebe te vinden (zie archief A. Greebe).

De documentatie (zie inv.nrs 289-321) is zowel afkomstig van P.A. Regnault als van Virginie

Regnault. De doctoraalscriptie (1987) over P.A. Regnault (‘Van verf tot kunst... of: de

geschiedenis van verffabrikant P.A. Regnault (1868-1954) en zijn verzameling van Moderne

Kunst’) door Caroline Roodenburg-Schadd is overgebracht naar de Bibliotheek van het

RKD. Dit betrof inv.nr. 322.

Een index is toegevoegd. Het archief heeft een omvang van 1.85 meter.

Raadpleging

Het archief is openbaar.

Citeerinstructie: RKD, Den Haag, Archief Regnault (0261), inv.nr...

3


2. Inventaris

2.1. ARCHIEF P.A. REGNAULT

2.1.1 Autobiografie

1 Memoires van P.A. Regnault, manuscript en typoscript. [1948] en z.j. 1 omslag

2.1.2 Correspondentie

2-109 Ingekomen brieven van kunstenaars, kunstverzamelaars en -handelaars,

kunsthistorici en ritici, journalisten etc. Alfabetisch geordend. 1911-1914, 1917-

1919, 1921-1922, 1926-1932, 1934-1954. 69 omslagen, 37 stukken, 1 pak en 1

doos.

2 Ansingh, Lizzy, z.j., met een brief van de Rotterdamse Kunstkring uit 1917.

1 stuk

3 Avermaete, Roger, 1949.

4 Baard, C.W.H. 1946. 1 stuk

5 Bastert, Nicolaas. 1911-1912, 1914.

6 Bieren, W. 1951-1952.

7 Boers, Frans (1904-1988). 1947. 1 stuk

8 Boers, Willy. 1939-1940, 1943, 1946-1947, 1949, 1952, 1954.

9 Bosman, Anthonie. 1940-1947, met 2 doorslagen van uitgaande brieven uit

1946.

10 Braam, Frederik A. van (uitgever), 1953-1954.

11 Bresdin, Paul, 1929.

12 Burg, J.G. van der. 1938. 1 stuk

13 Campendonk, Heinrich. 1921, 1927-1929.

14 Campigli, Massimo. 1935-1937, 1946-1951, 1953 en z.j.

15 Chabot, Henk. 1944-1949. Met een brief van T. Chabot-Tolenaars uit

1949.

16 Chagall, Marc. 1931-1932, 1934?-1935, 1937-1941, 1943, 1947-1948, 1950-

1951.Met 2 kopieën van brieven uit 1946 en 1947 en brieven van Ida

Chagall

(dochter). 1947, 1951-1952.

17 Czobél, Béla. 1929-1930.

18 De Smet, Gustave. 1928-1929, 1931, 1941.

19 Deene, J.F. van. 1934, 1941.

20 Doelman, C. 1949. 1 stuk

21 Elout, C.K. (Algemeen Handelsblad). 1935.

22 Engelman, Jan. 1938, 1950.

23 Erb, Martha? 1948-1949.

24 Favre, Louis. 1949-1954.

25 Gerrits, Ger. 1950.

26 Gestel, Leo. 1928, 1930-1941. Met een brief van A. Gestel-Overtoom uit

4


1947.

27 Gouwe, Herman. 1911-1920, 1926-1927, 1929-1930, 1932-1933, 1939-

1940, 1945-1952. 1 pak

28 Gouwe. W.F. 1929. 1 stuk

29 Greebe, A. 1951, 1954.

30 Gruyter, W. Jos de. 1935. 1 stuk

31 Hagedoorn-Nieuwenhuis, Ada. 1953. 1 stuk

32. Havelaar, Just. Z.j. 1 stuk

33. Henkes, Dolf. 1938. 1 stuk

34 Hilfman, Jo. 1937. 1 stuk

35 Hobbel, P.J. 1938.

36. Hoppen-Nieuwenhuis, C. 1953. 1 stuk

37. Hordijk, Gerard. 1939-1940, 1946-1948.

38. Kandinsky, Wassily. 1938. 1 stuk

39. Keijser, J.I. 1939, 1944, 1952-1954.

40 Kerschbaumer, Anton. 1922.

41. Klaver, A. 1952. 1 stuk

42. Klein, Frits. 1931-1932, 1946.

43. Knuttel, G. 1931. 1 stuk

44. Koch, Pyke. 1938 en z.j.

45. Koehler, Bernhard. 1938.

46. Konijnenburg, Willem van. 1917.

47. Kruyder, Herman. [1930, 1932].

48. Kruyder-Bouman, Jo. 1930-1932, 1947-1948. Met een doorslag van een

uitgaande

brief, 1947 en een prijslijstje, z.j.

49. Kruysen, Antoon. 1937-1938

50. Kutter, Joseph. 1936-1938. Met brieven van zijn echtgenote uit 1941 en

1947.

51. Levelt-Hoogvelt, M. 1939-1940, 1946-1947.

52. Loos-Haaxman, Jeanne de. 1939-1954. Met een brief van Jeanne de Loosvan

Leur uit 1946-1947 (dochter?).

53. Lubbers, Adriaan. 1932

54. Lurçat, Jean. 1931.

55. Mambour, Auguste. 1919, 1926-1927, 1929-1931 en z.j.

56. Masereel, Frans. 1940.

57. Meyer, I.J. 1952. 1 stuk

58. Minneman, Sybe. 1948. 1 stuk

59. Mokken-van Gorselen, B.S.F. 1951. 1 stuk

60. Newman, Thomas G. (New York). 1948-1950.

61. Nix, Thomas. 1947.

62. Ogtrop, ? van. (burgemeester van Blaricum) 1953.

63. Ostzan, W. 1953. 1 stuk

64. Ouborg, Piet. 1946. 1 stuk

65. Paerels, Willem. 1917-1919.

66. Pluym, Willem van der. 1938, 1941.

67. Polderman, Fabrice. 1929, 1934.

68. Redeker, Hans. Z.j. 1 stuk

5


69. Rees, otto van. 1926. 1 stuk

70. Reyn, Theo van. 1938. 1 stuk

71. Reyne, P.C.J. 1940, 1948.

72. Ridder, André de. 1931. 1 stuk

73. Roëde, Jan. 1950-1951.

74. Roos. P.F. 1938.

75. Rouault, George. [1932]. 1 stuk

76. Rouault, I. 1954. Met een brief van "Comune di Milano". 1 stuk

77. Sannes, G.W. 1943, 1945.

78. Schotel, Andreas. 1928. 1 stuk

79. Slagter, J. 1941.

80 Sluyters, Jan. 1917, 1929. Met een doorslag van een uitgaande brief.

81. Smeerdijk, Anton. 1914.

82. Snetlage, J.L. 1946. 1 stuk

83. Soest, Louis van. 1912-1914.

84. Steenmeyer, S.J. 1946. 1 stuk

85. Strijp, André J.M. 1953.

86. Taalingen, H.R. van. 1950. 1 stuk

87. Tergast. Nes. (A.E.B.J.). 1942-1945.

88. Tiel, Quirijn van. 1935-1954. 1 doos (5 omslagen)

89. Toorop, Charlie. 1944-1945.

90. Twaalfboven-Graafland, S. 1952.

91. Ubac, M. 1950-1951.

92. Uhde, J.H.L. 1950. 1 stuk

93. Van den Berghe, Frits. 1928-1931.

94. Van de Woestijne, Gustave. 1929, 1934.

95. Van Rysselberghe, Theo. 1914. 1 stuk

96. Veenstra, D. 1938. 1 stuk

97. Velde, Bram van. Z.j.

98. Velde, Geer van. 1937, 1939-1940, 1946, 1949, 1951. Met brieven van C.J.

Clerx-van Velde uit 1946.

99. Verdoorn, W.C. 1953. 1 stuk

100. Vermeire, Jules. 1929, 1937 en z.j.

101. Visser, Martin. 1948. 1952.

102. Voskuil, Johan Jacob. 1928-1932, 1939, 1944-1945, 1947-1949, 1952.

103. Wiegman, Matthieu. 1918-1919, 1921, 1926-1929, 1938.

104. Wiegman, Piet. 1937, 1946, 1950 en z.j.

105. Winter, Janus de. [1917-1918] en z.j.

106. Wolff Peereboom, D. de. 1945-1946.

107. Wijnberg, Nicolaas. Z.j. 1 stuk

108 Wijngaard, J. 1946. 1 stuk

109. Wyngaerdt, Piet van. 1938. 1 stuk

110-132 Ingekomen brieven van musea en overheidsinstellingen. Met doorslagen van

uitgaande brieven, alfabetisch geordend, 1935-1941, 1943-1944, 1946-1954

16 omslagen en 7 stukken

110 Ambassade de France aux Pays-Bas. 1950-1951.

111 Aartsbisschoppelijk Museum / Museum van Nieuwe Religieuze Kunst,

6


Utrecht. 1953. Met bruikleenovereenkomst en brief van Stichting 1853-

1953.

112 Art Institute of Chicago. 1947.

113 Arts Council of Great Britain. 1947. 1 stuk

114 Bibliothèque Royale de Belgique. 1951-1952.

115. Cleveland Museum of Art. 1953.

116. Consulat de France. 1950. 1 stuk

117. Corning Museum of Glass, The. New York. 1953. 1 stuk

118. Departement van Onderwijs en Eeredienst, Batavia. 1939. 1 stuk

119. Gemeente Heerlen. 1951-1952.

120. Gemeentemuseum, Den Haag. 1938-1939.

121. Inspectie Kunstbescherming. 1943. 1 stuk

122. Kunstprogaganda (Ministerie van Openbaar Onderwijs, België). 1948-1949,

1953.

123. Kunstverein für die Rheinlanden und Westfalen. 1949.

124 Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen. 1946, 1948-1949,

1952-1954.

125. Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen. 1946, 1948.

126. Musée National d'Art Moderne, Parijs. 1947, 1950-1951.

N.B. Met een officiële bedankbrief uit 1947. 1 stuk

127 .Museum Boymans, Rotterdam. 1947-1948, 1951.

128 .Museum of Modern Art, New York. 1946, 1948, 1952.

129. Quadriennale di Roma, Sesta. 1951. 1 stuk

130. Stedelijk van Abbe-museum, Eindhoven. 1947-1949, 1951.

131. Stedelijk Museum, Amsterdam. 1935-1938, 1940-1941, 1943-1944, 1946-

1954. Met een brief van Gemeente Amsterdam uit 1940.

132. Stedelijk Museum, Schiedam. 1953. 1 stuk

133-170 Ingekomen brieven van diverse (kunst)instellingen. Alfabetisch geordend. 19..-1928-

1935, 1937-1939, 1942, 1945-1950, 1952-1953. 22 omslagen en 16 stukken

133. Archivo Storico della Biennale d'Arte Contemporanea, Venezia. 1949.

1 stuk

134 Bandoengse Kunstkring. 1939. 1 stuk

135. Berlinske Tidende, Kopenhagen (Vinding, Ole). 1948-1950.

170. Biennale, Venetië, 1938. 1 omslag

N.B. Betreft uitnodiging met toegangskaarten

136. Bond van Kunstkringen, Batavia (J. van Hasselt). 1937-1938.

137. British Medical Journal, Londen. 1948.

138. Bucher, Galerie Jeanne. Parijs. 1929-1933, 1947.

139. Effort Moderne, Galerie L'. Parijs. (Léonce Rosenberg). 1932.

140. Elseviers Weekblad (Charles Wentinck). Met een doorslag van een

uitgaande brief. 1952. 1 stuk

141. Enschedese Kunststichting (Dirk de Leeuw). 1952

142. Flechtheim, Galerie Alfred. Düsseldorf. 1932.

143. Holkema & Warendorf, van, Amsterdam. 1942.

144. Ile de France, Galerie de L'. Parijs. 1947.

145. Koningin Wilhelmina Fonds. 1953. 1 stuk

7


146. Kunst en Bedrijf, Stichting. 1951. Met bijlage. 1 stuk

147. Kunstcentrum 1945, Velp.(o.a. Paul Pella). 1945-1946.

148. Kunsternes Hus (Reidar Revold), Oslo. 1950.

149. Leids Academisch Kunstcentrum. (Sterrenwacht). 1948. 1 stuk

150. Living Art, New York. (Neumann, J.B.). 1931.

151 Maatschapij ter bevordering van de schilder- en beeldhouwkunst,

Leeuwarden. 1952-1953.

152. Nederlands Studenten Sanatorium, Het. 1953. 1 stuk

153. Nederlandsch Kunstbezit, Stichting. (K.G. Boon). Z.j. 1 stuk

154. New York Graphic Society. 1950. 1 stuk

155. Onafhankelijken. De. 1953.

156. Percier, Galerie. Parijs. 1947. 1 stuk

157. Pictura, Dordrecht. 1946. 1 stuk

158. Pictura, Groningen. 1946. 1 stuk

159. Prinsenhof, Kunstcentrum. Groningen? 1947.

160. Psychologisch Laboratorium (Universiteit van Amsterdam). 1953. 1 stuk

161. Pulchri Studio, Den Haag. 1949

162. Royenstichting, Mr. J.F. van (J.J. Voskuil). 1952.

163. Santee Landweer, Kunsthandel. Amsterdam. 1932, 1934-1935, 1937-1939,

1947.

164. Schwarzenberg, W. (Tableaux Moderne, Brussel). 1931.

165. Soerabaiasche Kunstkring. 1939

166. Tannenbaum, Herbert (New York). 1948. 1 stuk

167. Vereniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van

Hedendaagsche Kunst, Amsterdam (V.V.H.K.) 1943. 1 stuk

168. Vorms, Pierre (Galerie Billiet, Parijs). 1928-1930, 1947-1949, 1951-1952,

1954.

169. Zak, Galerie. Parijs. 1952. 1 stuk

171 Doorslagen van uitgaande brieven (aan Algemeen Handelsblad en De Groene

Amsterdammer). 1953-1954. 2 stukken

2.1.3 Financiën / aan- en verkoop

172-211 Rekeningen betreffende aan- en verkopen van kunstwerken en boeken. Met

correspondentie. Alfabetisch geordend. 1928-1940, 1945, 1948-1954. 25 omslagen

en 15 stukken

172. Arta. Vereniging van kunstvrienden, Den Haag. 1948-1954.

173 Au Service du Livre. Parijs. 1936-1939, 1948.

174. Balkema, A. Amsterdam. 1939. 1 stuk

175. Bernheim et Cie, Georges. Parijs. 1929. 1 stuk

176 Biennale, Venetië. 1938.

177. Bing, Galerie. Parijs. 1929, 1939.

178. Bond van Kunstkringen. Kopie. 1940. 1 stuk

179. Brandt, Paul., Amsterdam. 1933-1934, 1938, 1949-1950.

180. Bresdin, Paul. 1929.

8


181. Bucher, Galerie Jeanne. Parijs. 1929, 1931, 1933, 1938-1939.

182. Buffa, Frans en zonen. Amsterdam. 1931-1932, 1934-1938.

183. Buhler, Gebroeders. Brussel. 1932.

184. Cahiers d'Art. Parijs. 1937. 1 stuk

185. Citroen, Paul. 1931, 1935 en z.j.

186. Crès & cie, Les Éditions G. Parijs. 1929.

187 Essers, B. 1937. 1 stuk

188. Gestel, Leo. 1931, 1933, 1936-1937, 1940.

189. Guiot, Marcel. Parijs. 1929.

190. Hessel, Jos. Parijs. 1935, 1938.

191. Hofstee Deelman, W.H. Amsterdam 1929.

192. Internationaal Antiquariaat (Menno Herzberger). 1940.

193. Kock, Willy C.J. (restaurateur). 1945, 1948, 1954.

194. La Lampe d'Aladdin. Luik. 1930. 1 stuk.

195. Lee Cheong & Co, Weltevreden. 1932.

196. Leer, Galerie van. Parijs. 1931-1932.

197. Lier, Kunstzaal van. Amsterdam. 1935-1936, 1938.

198. Loewi, Edouard. Parijs (Librarie). 1932, 1934-1937, 1940.

199 Michel, R.G. Parijs. 1939. 1 stuk

200. Nicolas, Établissements. Parijs 1939. 1 stuk

201. Perzisch Tapijthuis (E.Perez). 1929. 1 stuk

202. Quatre Chemins, Ed. 1934. 1 stuk

203. Renou & Colle. Parijs. 1939. 1 stuk

204. Sagot, Edmond. Parijs. 1929.

205. Salon des Tuileries. 1928. 1 stuk

206. Santee Landweer, Kunsthandel. Amsterdam. 1928-1932, 1937, 1939.

207. Slijper, S.B. 1932 (Mak van Waay), 1947.

208. Stols, A.A.M, Maastricht. 1938. 1 stuk

209. Tannenbaum, Herbert. Amsterdam. 1937. 1 stuk

210. Vereeniging "Voor de Kunst". Utrecht. 1937. 1 stuk

211. Vorms, Pierre (Galerie Billet, Parijs). 1928, 1930, 1933, 1936-1938.

212. Losse kaarten met aantekeningen. Z.j. 1 omslag

N.B. Betreft namen van kunstenaars en beschrijvingen en prijs van aangekocht

kunstwerken.

213. Enkele resultaten betreffende openbare verkopen in de periode 1953-1954,

gedrukt. 1 stuk

214. Verklaring bij aankoop villa? 1919. 1 stuk

216. Stukken betreffende verzoek om vrijstelling voor vermogensheffing. 1950-1951 1

omslag

215. Stukken over transport van kunstwerken, geleden schade en schadevergoeding uit

collectie Regnault. 1947. 1 omslag

9


2.1.4 Schenking en bruikleen

N.B. Zie ook inv.nr 309.

217. Acte van schenking door de heer P.A. Regnault aan De Staat der Nederlanden. 14

september, 1953. Afschrift. Met een brief en concept van de acte van de notaris en

een lijst van de geschonken kunstwerken. 1953. 1 omslag

218. Lijsten van kunstwerken in bruikleen in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 1948

en z.j. Met eeen lijst "Correcties verzameling Regnault". 1949. 1 omslag

2.1.5 Tentoonstellingen

2.1.5.1 Catalogi

219. Tentoonstellingscatalogus van werken door Frans Masereel. Stedelijk Museum,

Amsterdam. 1930. 1 katern

220. Tentoonstellingscatalogi van werken door Marc Chagall en anderen. 1932, 1938,

1950. 3 katernen

221. Catalogus "Collection des Cahiers d'Art". Parijs. 1933. 1 katern

222. Catalogi van "Museum van den Bataviaschen Kunstkring" betreffende de derde

vierde en vijfde Collectie Regnault. Met een aankondiging. 1937-1940. 1 omslag

223. Tentoonstellingscatalogus "Moderne buitenlandsche kunst uit Nederlandsch bezit".

Museum Boymans, Rotterdam. 1947. 1 katern

224. Tentoonstellingscatalogus "Moderne Meesters". Stedelijk van Abbe-Museum,

Eindhoven. 1948. 1 deel

225. Tentoonstellingscatalogi van werken door Louis Favre. Met een artikel en een

boekje uit de serie "Art-Documents". 1950, 1953, 1962-1963, 1965 en z.j. 1 omslag

226. Tentoonstellingscatalogus "Collectie Regnault". Rijksmuseum Twenthe. Enschede,

1952. 1 katern

227. Tentoonstellingscatalogi van werken door Joseph Kutter. 1953 en z.j. 2 katernen

2.1.5.2 Overige stukken

228. Doorslag van de openingstoespraak voor de tentoonstelling van de 5de Collectie

Regnault in het Bruikleen-Museum te Batavia. 1939. 1 stuk

229. Lijsten van inzending voor een expositie in Nederlands-Indië, 1939 en in

10


Antwerpen. 1948.

230 Boekje met namen en adressen van bezoekers aan museum P.A. Regnault. Met een

leeg notitieboekje voor bridge. 1944 en z.j.

2.1.6 Feesten en onderscheidingen

231. Erepenningen van Gemeente Amsterdam aan P.A. Regnault. 1935 en 1948.

2 stukken

232 "Oorkonde" door Leo en A. Gestel-Overtoom ter gelegenheid van de 70ste

verjaardag van P.A. Regnault. 1938. 1 stuk (zie portefeuille voor groot formaat)

233. Stukken betreffende de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Met

gelukstelegrammen ter gelegenheid van de benoeming en Regnault's 70ste

verjaardag. 1938. 1 omslag

234. Gelukstelegrammen en felicitaties ter gelegenheid van Regnault's 80ste verjaardag.

1948. Met een uitnodiging voor een feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk

Museum. 1 omslag

2.2. ARCHIEF VIRGINIE REGNAULT

2.2.1 Correspondentie

235-236 Ingekomen brieven van P.A. Regnault aan zijn dochter Virginie Regnault. 1919-1925,

1927-1928, 1930-1939. 2 omslagen

235. 1919-1925, 1927-1928.

236. 1930-1939.

237-267 Ingekomen brieven o.a. van kunstenaars, verzamelaars, kunsthistorici. Met

concepten en doorslagen van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend. 1931-1934,

1936-1937, 1939-1941, 1943, 1946, 1951-1952, 1954-1966, 1968, 1970-1975, 1977,

1980-1982, 1987. 23 omslagen en 8 stukken

237. Ailly, Arn. J. d'. 1958. 1 stuk

238. Campigli, Massimo. 1958 en z.j.

239. Chagall, Marc. 1931.

280. Citroen, Paul 1971. 1 stuk

N.B. Betreft alleen een doorslag van een uitgaande brieven

240. Dartèl? 1954, 1968-1970

241. Favre, Louis en Annie. Met bijlagen. 1951-1952, 1954-1958, 1960 en z.j.

242. Gestel, Leo. 1931-1934, 1936-1937, 1939-1941, 1946.

243. Gogh, Ir.V.W. van. 1955, 1966.

244. Gouwe, Herman. 1954, 1956.

245. Greebe, A. 1954, 1958, 1963, 1977, 1981-1982.

11


N.B. Zie ook inv.nr 278.

246 Hart Nibbrig, P.J. 1962.

247. Jaffé, H.L.C. 1980 en z.j. Met een typoscript van een artikel over

P.A.Regnault.

248. Köken?, Raoul? 1963. 1 stuk

249. Kratochwil, Mimi (Boedapest). 1975.

250. Kruiningen H. van. 1956.

251. Kruyder, Herman en Jo Kruyder-Bouman. 1932-1933, 1955, 1958.

252. Kuyk, A. van 1954. 1 stuk

253. Lens, Oskar. 1971. 1 stuk

254. Loos-Haaxman, Jeanne de. 1954-1955, 1958-1959, 1962-1966, 1968-1970,

1972-1974.

255. Pauw, Dolf. 1973. 1 stuk

256. Rees, Otto van. 1956.

257. Roëde, Jan. 1957-1958 en z.j.

258. Sandberg, Willem. 1974, 1977.

259 Sannes, G.W. 1958, 1966.

260. Strijp, André J.M. van. 1953-1954.

261. Tiel, Quirijn en Gertrude van. 1936, 1939, 1943, 1954-1963, 1965-1966 en

z.j.

262. Vorms, Pierre. 1954-1956, 1958.

263. Voskuil, Jan D. 1959. 1 stuk

N.B. Betreft Herman Kruyder

264. Voskuil, Johan Jacob (Jo) en Dora. 1958, 1965.

265. Vuyk, Wout. 1968.

266. Westerik, Co. 1968. 1 stuk

267. Wiegman, Piet. 1958. 1 stuk

268-275 Ingekomen brieven van diverse instellingen. Met concepten van uitgaande brieven.

Alfabetisch geordend. 8 omslagen

N.B. Zie de index voor de namen van de correspondenten.

268 A - B 1954-1959, 1967-1968.

269. C - F 1954-1959, 1969-1973, 1977.

270. G 1957-1958, 1964-1965, 1971, 1976.

271 K - L 1955, 1958, 1961, 1966, 1969-1970, 1977.

272. M - N, R1953, 1956, 1958, 1962-1963, 1968, 1970.

273. S 1951, 1954-1958, 1963, 1966, 1970.

274. Stedelijk Museum, Amsterdam. 1954-1958, 1962-1963, 1969, 1977 en z.j.

275. T, U - W 1956-1958, 1965.

276. Ingekomen brieven n.a.v. het overlijden van P.A. Regnault. 1954. 1 omslag

277. Correspondentie over een grafmonument voor P.A. Regnault. 1954-1956. 1 omslag

N.B. Bevat correspondentie met Ben Guntenaar (beeldhouwer), L.M. van

Tetterode (steenhouwer) en Ad Windig (fotograaf). Zie ook inv.nr 301 en 309.

12


2.2.2 Nalatenschap en (veiling)verkoop

281. Taxatie-rapport van inboedel afkomstig uit de nalatenschap van P.A. Regnault en

M.C. Regnault-Langehenkel door Paul Brandt. Amsterdam, 7 juli 1954. met een lijst

van de kunstwerken aanwezig in de villa "Olmenhove" te Laren en een losse notitie.

Z.j. 1 omslag

282. Doorslag van een brief van de Gemeente Amsterdam aan de Erven Regnault

betreffende een voorstel tot aankoop van een aantal kunstwerken. 1958. 1 stuk

283. Veilingcatalogus "Collection P.A. Regnault, deuxième partie et autres provenances.

Arti et Amicitiae, Amsterdam. November 1958. 3 exemplaren waarvan 1

gebonden. 2 katernen en 1 deel

284. Veilingcatalogus "Collection de Tableaux Modernes de feu P.A. Regnault". Arti et

Amicitiae, Amsterdam. Oktober 1958. 3 exemplaren waarvan een gebonden. 3

delen

N.B. De niet gebonden exemplaren bevatten annotaties. Met losse foto's en

reproducties van werken.

285. Veilingcatalogus van de Kunst-, Antiek- en Inboedelveiling afkomstig uit de

nalatenschap van mevr. M.C. Regnault-Langehenkel. "Huize Olmenhove", Laren

N.H. 1958. 1 katern en 1 deel.

286. Veilingcatalogus van o.a werken door Leo van Gestel. Paul Brandt, Amsterdam.

1961. 1 katern

287. Een notitie van namen van kunstenaars en prijzen. Z.j. en z.n. 1 stuk

2.2.3 Tentoonstellingen

288. Gastenboek voor de bezoekers aan collectie Regnault, aangeboden door de

directie van het Nederlands Studentensanatorium. Periode 1956-1989. 1 deel

278. Dossier Quirijn van Tiel. 1964, 1968-1971, 1973. 1 omslag

N.B. Bevat correspondentie (brieven, concepten en kopieën van brieven) tussen

Virginie Regnault, A. Greebe (zie ook inv.nr 245), Museum Boymans-van Beuningen

(J.C. Ebbinge-Wubbe) en Gertrude van Tiel betreffende een

overzichtstentoonstelling van het werk van Quirijn van Tiel in Museum Boymans

van Beuningen te Rotterdam.

279. Stukken betreffende de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel. 1958.

1 omslag.

13


2.3 DOCUMENTATIE

2.3.1 Beelddocumentatie

289. Portretfoto's van P.A. Regnault ( 5x, waarvan 4 door Paul Citroen gemaakt), een

portretfoto van echtgenote, mevrouw Regnault (door Paul Citroen?). Met twee

afdrukken en een reproductie van het gezin Regnault. Ca. 1935 en z.j. 1 omslag

290. Foto van P.A. Regnault en Virginie in het museum in Kassel. ca. 1937. 1 stuk

(2 exemplaren, verschillend formaat).

291. Groepsfoto ter gelegenheid van een feest bij J.J. Voskuil. Z.j. 1 stuk

292. Foto's van portretschilderijen van P.A. Regnault en zijn echtgenote door Frans

Deutman uit 1902-1903 (dubbele exemplaren) en P.A Regnault geschilderd door J.J.

Voskuil ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Met annotaties. Z.j.

293. Foto's van bezoeken (o.a. van de gouverneur) aan de PAR verffabrieken en het

Bruikleen-Museum van de Batavische Kunstkring. 193?

N.B. Zie ook inv.nr 297

294. Foto's van "Exposition d'Art hollandais Contemporain. Galerie Zak, Parijs. 1932

295. Foto-albums van tentoonstellingen (o.a de 1ste, 2de en 3de collectie Regnault) in

het Bruikleen-Museum van de Batavischen Kunstkring. Met losse foto's. 1935-1936.

2 delen en 1 omslag

296. Foto's van de tentoonstelling Collectie Regnault in het Stedelijk Museum in

Amsterdam. 1938. 1 omslag (zie portefeuille voor groot formaat)

297. Album met foto's en reproducties van kunstwerken uit Collectie Regnault. Met een

foto van Regnault, het bezoek van de gouverneur en een interieurfoto. Z.j. 1 deel

N.B. Zie ook inv.nr 293.

298. Foto's van diverse kunstwerken. Z.j. 1 omslag

299. Plakboek met interieurfoto's (met Virgini en haar moeder) van het huis (en

weefatelier) " Olmenhove" te Laren en foto's van autoritjes. Met Virgini en o.a. de

heer en mevrouw Regnault. Met annotaties. ca. 1956-1957, 1959, 1978 en z.j. 1

deel

300. Foto-album van de veiling door Paul Brandt. 1958. 1 deel (zie portefeuille voor

groot formaat)

301. Drie foto's van het grafmonument voor Regnault door de beeldhouwer Ben

Guntenaar. Met een foto ‘in memoriam Regnault’. 1954 en z.j. 1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr 277 en 309.

14


302. Exterieurfoto (in kleur) van "PAR Malayan paint Works LTD.". Z.j. 1 stuk

2.3.2 (Pers)documentatie

303. "Ons Kringnieuws". Orgaan van de Soerabaiaschen Kunstkring. no 3, 9e jaargang, 5

februari 1934. 1 katern

304. "Verf en Kunst". maandblad van P.A. Regnault's Verf-, Inkt- en Blikfabrieken n.v.

1936 en z.j. 3 katernen

305. "Chagall". Artikel door Ole Vinding. In: Berlingske Avondnieuws kroniek. 1948.

Knipsel en manuscript (vertaling). 1 omslag

306. "Paul Klee", door Anthonie Bosman. Artikel in: De Stem, october 1941. Overdruk.

Z.j. 1 katern

307. Reclameaffiches van P.A.Regnault's verf-, inkt-, en blikfabrieken n.v. (o.a. ontwerpen

van J.J. Voskuil). Kopieën op A4-formaat. Z.j. 1 omslag

308. Plakboek met krantenknipsels voornamelijk over tentoonstellingen van Collectie

Regnault. 1935-1938, 1943, 1946-1948. 1 deel

309. Plakboek met krantenknipsels, telegrammen, uitnodigingen, catalogi e.d.) over

tentoonstellingen van Collectie Regnault. 1948-1954. Met (bedank)brieven

betreffende schenkingen en onderscheidingen uit 1935-1937, 1940-1941, 1946-

1947, 1949-1951, 1953, rouwkaart, krantenknipsels n.a.v het overlijden van

Regnault en knipsels en foto's van de onthulling van het gedenkteken voor Regnault.

1954-1955.

310-312 Plakboeken en een schrift met krantenknipsels, rouwkaarten, overlijdensberichten,

uitnodigingen en catalogi e.d betreffende diverse kunstenaars. 1939, 1952, 1958-

1979. 3 delen

310. 1962, 1964-1966, 1968-1970, 1972-1973, 1975-1979 en z.j.

311. 1939, 1952, 1958-1960, 1963, 1966-1967, 1969-1970, 1972, 1976-1978 en

z.j. Met portretfoto's van Leo van Gestel, J.J. Voskuil en Dora Paulsen-

Voskuil.

312. 1968-1969, 1971, 1974-1975, 1977, 1979 en z.j. (schrift)

313. Plakboek met krantenknipsels voornamelijk over verzamelaars. 1954, 1962, 1964-

1966, 1968-1969 en z.j. 1 deel

314. Plakboeken met krantenknipsels over de veiling van Collectie Regnault. 1958.

2 delen

315. Plakboeken met krantenknipsels uit het buitenland over de veiling van Collectie

Regnault. 1958. 1 deel

15


316 Tijdschriftartikelen over de veiling van Collectie Regnault. In: "Das Schönste" (nr

10, oktober 1958) en "Vizier" (nr 45, november, 1958). 1 omslag

317. "Tussen neus en lippen". Personeelsorgaan van International Flavors and Fragrances

I.F.F. (Nederland) N.V. nr 1, jaargang 24, januari 1966. 1 katern

319. Plakboek met krantenknipsels over Breyten Breytenbach. 1975-1976. 1 deel

320. Notities in het handschrift van Virgini Regnault. Z.j. 1 omslag

2.3.3 Audio-visuele documentatie

318. Langspeelplaat (LP) met geluidopname van de veiling (collectie P.A. Regnault) te

Amsterdam. Met commentaarstem van Charles Wentinck. 1958. 1 stuk (zie

portefeuille voor groot formaat)

321. Klankbeeld "Kunst in de veiling", samengesteld door Leo Pagano. Met commentaar

van Charles Wentinck. Veiling Collectie P.A. Regnault, 22 en 23 oktober 1958.

Cassetteband. 1992. 1 stuk

16


3 Index

N.B. Betreft index op namen van personen en instellingen genoemd in de

inventaris. Daarnaast zijn de namen van de correspondenten opgenomen in inv.nr

276.

Aartsbisschoppelijk Museum 111, 268

Academie voor Kunst en Industrie, Enschede 276

Ailly, Arn. J. d' 237

Alecto Galery (Editions Alecto Limited), Londen 268

Algemeen Handelsblad 171, 276

Ambassade de France aux Pays-Bas 110

Amersfoortse Gemeenschap 268

Ansingh, Lizzy 2

Archivo Storico della Biennale d'Arte Contemporanea, Venezia 133

Art Institute of Chicago 112

Arta, Vereniging van kunstvrienden, Den Haag 172, 268

Arti et Aicitiae 283-284

Arts Council of Great Britain 113

Association Française d'Action Artistique 268

Avermaete, Roger 3

Au Service du Livre. Parijs 173

Baard, C.W.H. 4

Balkema, A. 174

Bandoengse Kunstkring 134

Bastert, Nicolaas 5

Berlinske Tidende, Kopenhagen 135

Bernheim et Cie, Georges 175

Bibliothèque Royale de Belgique 114

Biennale, Venetië 170, 176

Bieren, W. 6

Billiet, Galerie, Parijs (zie Pierre Vorms)

Bing, Galerie 17

Blom & Van der Aa 269

Boers, Frans (1904-1988) 7

Boers, Willy 8

Bond van Kunstkringen, Batavia (J. van Hasselt) 136, 178

Bosman, Anthonie 9, 306

Braam, Frederik A. van 10

Brandt, Paul 179, 268, 300

Bresdin, Paul 11, 180

British Medical Journal 137

Bruikleen-Museum, Batavia 228, 293, 295

Bucher, Galerie Jeanne 138, 181

Buffa, Frans en zonen 182

Buhler, Gebroeders 183

Bureau van de Rijksinspecteur voor roerende monumenten 268

Burg, J.G. van der 12

17


Cahiers d'Art. Parijs 184

Campendonk, Heinrich 13

Campigli, Massimo 14, 276, 238

Centraal Expertisebureau 269

Chabot, Henk en T. Chabot-Tolenaars 15

Chagall, Marc en Ida 16, 220, 239, 276, 305

Cleveland Museum of Art 115

Cogniat, Raymond, Parijs (Biennale de Sao-Paulo) 269

Consulat de France 116

Corning Museum of Glass, The, New York 117

Citroen, Paul 185, 280

Crès & cie, Les Éditions G. Parijs 186

Cultureel Centrum Venlo 269

Cultuurclub der Gemeente Musea van Amsterdam 269

Czobél, Béla 17

Dartèl? 240

De Smet, Gustave 18

Deene, J.F. van 19

Departement van Onderwijs en Eeredienst, Batavia 118

Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen 269

Doelman, C. 20

Effort Moderne, Galerie L'. Parijs 139

Elout, C.K. 21

Elseviers Weekblad 140

Engelman, Jan 22

Enschedese Kunststichting 141

Erb, Martha? 23

Espace, Galerie (Eva Bendien) 269

Essers, B. 187

Favre, Louis 24, 225, 241, 276

Feltz C.P. van de 276

Flechtheim, Galerie Alfred, Düsseldorf 142

Frank, Myrtil 269

Frans Halsmuseum, Haarlem 269

Frans Halsmuseum / de Hallen, Haarlem 269

Gemeente Amsterdam 276, 270, 282

Gemeente Heerlen 119

Gemeente Hilversum 270

Gemeentemuseum (Dienst voor Schone Kunsten), Den Haag 120, 270

Gerrits, Ger 25

Gestel, Leo en A. Gestel-Overtoom 26, 188, 232, 242, 286, 311

Gogh, Ir.V.W. van 243

Gouwe, Herman 27, 244

18


Gouwe. W.F. 28

Granville, Philip 271

Greebe, A. 29, 245, 278

Groene Amsterdamer, De 171

Gruyter, W. Jos de 30

Guggenheim Museum, New York 189, 270

Guiot, Marcel, Parijs 189

Guntenaar, Ben 277, 301. 309

Hagedoorn-Nieuwenhuis, Ada 31

Hart Nibbrig, P.J. 246

Havelaar, Just 32

Henkes, Dolf 33

Hessel, Jos, Parijs 190

Hilfman, Jo 34

Hobbel, P.J. 35

Hofstee Deelman, W.H. Amsterdam 191

Holkema & Warendorf, van, Amsterdam 143

Hoppen-Nieuwenhuis, C. 36

Hordijk, Gerard 37

Ile de France, Galerie de L'. Parijs 144

Inspectie Kunstbescherming 121

Internationaal Antiquariaat (Menno Herzberger) 192

Jaffé, H.L.C. 247, 276

Juliëtte (kleindochter) en Henk ? 276

Kandinsky, Wassily 38

Katholieke Illustratie 271

Keijser, J.I. 39

Kerschbaumer, Anton 40

Kestner-Gesellschaft, Hannover 271

Klaver, A. 41

Klein, Frits 42

Knuttel, G. 43

Koch, Pyke 44

Kock, Willy C.J. 193

Koehler, Bernhard 45

Köken?, Raoul? 248

Koningin Wilhelmina Fonds 145

Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 271

Konijnenburg, Willem van 46

Kratochwil, Mimi 249

Kruiningen H. van 250

Kruyder, Herman 47, 251, 263, 270

Kruyder-Bouman, Jo 48, 251, 276

Kruysen, Antoon 49

19


Kunst en Bedrijf, Stichting 146

Kunst Galerie Kamp, Amsterdam 271

Kunst van Heden, Antwerpen 271

Kunstcentrum 1945, Velp 147

Kunstcentrum 't Venster, Rotterdam 271

Kunsternes Hus (Reidar Revold) 148

Kunsthistorisch Instituut der Universiteit van Amsterdam 271

Kunstprogaganda (Ministerie van Openbaar Onderwijs, België) 122

Kunstverein für die Rheinlanden und Westfalen 123

Kutter, Joseph 50, 227

Kuyk, A. van 252

Lakenhal, Stedelijk Museum de, Leiden 271

Lampe d'Aladdin, La. Luik 194

Lee Cheong & Co, Weltevreden 195

Leer, Galerie van, Parijs 196

Leeuw, Dirk de 141, 276

Leids Academisch Kunstcentrum 149

Lens, Oskar 253

Levelt-Hoogvelt, M. 51

Lier, Kunstzaal van, Amsterdam 197

Living Art, New York 150

Loewi, Edouard. Parijs (Librarie) 198

Loos-Haaxman, Jeanne de 52, 254, 276

Lord's Gallery, Londen 271

Lubbers, Adriaan 53

Lurçat, Jean 54

Lustrumcommissie van het Leidsche Studentencorps, Leiden 271

Maatschapij ter bevordering van de schilder- en beeldhouwkunst, Leeuwarden 151

Maison de la Pensée Française. Parijs 272

Mak van Waay 207

Mambour, Auguste 55

Masereel, Frans 56, 219

Mauritshuis, Den Haag 272

Meyer, I.J. 57

Michel, R.G. Parijs 199

Minneman, Sybe 58

Mickery, Loenersloot 272

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 124, 272, 276

Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen 125

Mokken-van Gorselen, B.S.F. 59

Morpurgo, Joseph M. Antiquair 272

Musée National d'Art Moderne, Parijs 126, 276

Museum Boymans, Rotterdam 127, 223, 278

Museum of Modern Art, New York 128

Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Utrecht 268

20


Nederlands Studenten Sanatorium, Het 152, 272, 288

Nederlandsch Kunstbezit, Stichting 153

Neuman, J.B. 150

New York Graphic Society 154

Newman, Thomas G. (New York) 60, 276

Nicolas, Établissements, Parijs 200

Nix, Thomas 61

Onafhankelijken. De 155, 276

Ogtrop, ? van (burgemeester van Blaricum) 62

Ostzan, W. 63

Ouborg, Piet 64

Paerels, Willem 65

Pauw, Dolf 255

Percier, Galerie. Parijs 156

Perzisch Tapijthuis (E.Perez) 201

Pictura, Dordrecht 157

Pictura, Groningen 158

Pluym, Willem van der 66

Polderman, Fabrice 67

Prinsenhof, Kunstcentrum. Groningen? 159

Psychologisch Laboratorium (Universiteit vam Amsterdam) 160

Pulchri Studio, Den Haag 161

Quadriennale di Roma, Sesta 129

Quatre Chemins, Ed. 202

Redeker, Hans 68, 276

Rees, Otto van 69, 256, 276

Renou & Colle. Parijs 203

Reyn, Theo van 70

Reyne, P.C.J. 71

Richard, R. 276

Ridder, André de 72

Roëde, Jan 73, 257

Roos. P.F. 74

Rosenberg, Léonce 139

Rouault, George 75

Rouault, I. 76

Royenstichting, Mr. J.F. van 162, 272

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 276

Sagot, Edmond, Parijs 204

Sandberg, Willem 258, 276

Sannes, G.W. 77, 259, 276

Salon des Tuileries 205

Santee Landweer, Kunsthandel 163, 206

21


Saturnus Reeks, Laren 273

Schotel, Andreas 78

Schwarzenberg, W. (Tableaux Moderne, Brussel) 164

Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 273

Singer Memorial Foundation, Stichting. Laren 273

Slagter, J. 79, 276

Sluyters, Jan 80

Slijper, S.B. 207

Smeerdijk, Anton 81

Snetlage, J.L. 82

Soerabaiasche Kunstkring 165, 303

Soest, Louis van 83

Städtische Kunsthalle, Recklinghausen 273

Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven 130, 224, 273

Stedelijk Museum, Amsterdam 131, 274, 276, 296

Stedelijk Museum, Schiedam 132, 273, 276

Steenmeyer, S.J. 84

Stichting ten behoeve van Culturele beschikkingen, Amsterdam 273

Stols, A.A.M. 208

Strijp, André J.M. 85, 260

Swart, Galerie (Riekje Swart) 273

Taalingen, H.R. van 86

Tannenbaum, Herbert (New York) 166, 209

Tergast. Nes. (A.E.B.J. 87)

Tiel, Quirijn en Gertrude van 88, 261, 278

Tikotin, Wassenaar 275

Toorop, Charlie 89

Tussenbroek, Otto van 276

Twaalfboven-Graafland, S. 90

Ubac, M. 91

Uhde, J.H.L. 92

Utrechtse Kunstkring, Stichting de 275

Van den Berghe, Frits 93

Van de Woestijne, Gustave 94

Van Rysselberghe, Theo 95

Veenstra, D. 96

Velde, Bram van 97

Velde, Geer en Lisl van 98, 276

Verdoorn, W.C. 99

Vereeniging "Voor de Kunst", Utrecht 210

Vereniging tot het Vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst 167

Verlag Gerd Hatje 275

Vermeire, Jules 100

Vinding, Ole 135, 305

Visser, Martin 101

22


Vorms, Pierre 168, 211, 262, 276

Voskuil, Jan D. 263

Voskuil, Johan Jacob (Jo) en Dora 102, 264, 291-292, 307, 311

Vroom, Jean-Paul 276

Vuyk, Wout 265

Wentinck, Charles 140, 318, 321

Westerik, Co 266

Wiegman, Matthieu 103

Wiegman, Piet 104, 267

Wiessing, H.P. 276

Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg 275

Winter, Janus de 105

Wisselingh & Co, E.J. van 275, 276

Wolff Peereboom, D. de 106, 276

Wijnberg, Nicolaas 107

Wijngaard, J. 108

Wyngaerdt, Piet van 109

Zadkine, Ossip 276 (zie voor meer correspondentie het archief A.Greebe)

Zak, Galerie. Parijs 169, 294

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!