03.05.2013 Views

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

PIERRE ALEXANDRE REGNAULT VIRGINIE (SNEL ... - RKD

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inventaris van het archief van<br />

<strong>PIERRE</strong> <strong>ALEXANDRE</strong> <strong>REGNAULT</strong><br />

en<br />

<strong>VIRGINIE</strong> (<strong>SNEL</strong>-)<strong>REGNAULT</strong><br />

1911-1982 (-1989, 1992)<br />

Lidy Visser<br />

Den Haag<br />

2003/2011<br />

Archiefnummer<br />

0261


INHOUD<br />

1 Inleiding 3<br />

2 Inventaris 4<br />

2.1 Archief P.A. Regnault 4<br />

2.1.1 Autobiografie 4<br />

2.1.2 Correspondentie 4<br />

2.1.3 Financiën/aan- en verkoop 8<br />

2.1.4. Schenkingen en bruiklenen 10<br />

2.1.5 Tentoonstellingen 10<br />

2.1.5.1 Catalogi 10<br />

2.5.1.2 Overige stukken 10<br />

2.1.6 Festiviteiten en onderscheidingen 11<br />

2.2 Archief Virginie Regnault 11<br />

2.2.1 Correspondentie 11<br />

2.2.2 Nalatenschap / (veiling) verkoop 13<br />

2.2.3 Tentoonstellingen 13<br />

2.3 Documentatie 14<br />

2.3.1 Beelddocumentatie 14<br />

2.3.2 (Pers)documentatie 15<br />

2.3.3 Audio-visuele documentatie 15<br />

3 Index 16<br />

2


1. Inleiding<br />

Het archief van de verzamelaar en verffabrikant P.A.(Pierre Alexandre) Regnault (1868-<br />

1954) en zijn dochter Virginie Regnault (1905-1982) is in 1979 en 1980 door<br />

laatstgenoemde, Virginie Snel-Regnault, aan het <strong>RKD</strong> geschonken. In 1982 volgde nog een<br />

deel van de schenking via de heer M. Snel.<br />

Het archief Regnault heeft twee archiefvormers en bestaat uit de delen: Archief P.A<br />

Regnault (inv. nrs 1-234) en Archief Virginie Regnault (inv.nrs 235-288). Voor een belangrijk<br />

deel bestaat het archief uit correspondentie, o.a. met kunstenaars uit binnen- en buitenland.<br />

Regnault heeft ook met de beeldhouwer Ossip Zadkine gecorrespondeerd. De brieven van<br />

Zadkine aan Regnault zijn niet in het archief aangetroffen. De kopieën van deze brieven zijn<br />

echter in het archief van de verzamelaar A. Greebe te vinden (zie archief A. Greebe).<br />

De documentatie (zie inv.nrs 289-321) is zowel afkomstig van P.A. Regnault als van Virginie<br />

Regnault. De doctoraalscriptie (1987) over P.A. Regnault (‘Van verf tot kunst... of: de<br />

geschiedenis van verffabrikant P.A. Regnault (1868-1954) en zijn verzameling van Moderne<br />

Kunst’) door Caroline Roodenburg-Schadd is overgebracht naar de Bibliotheek van het<br />

<strong>RKD</strong>. Dit betrof inv.nr. 322.<br />

Een index is toegevoegd. Het archief heeft een omvang van 1.85 meter.<br />

Raadpleging<br />

Het archief is openbaar.<br />

Citeerinstructie: <strong>RKD</strong>, Den Haag, Archief Regnault (0261), inv.nr...<br />

3


2. Inventaris<br />

2.1. ARCHIEF P.A. <strong>REGNAULT</strong><br />

2.1.1 Autobiografie<br />

1 Memoires van P.A. Regnault, manuscript en typoscript. [1948] en z.j. 1 omslag<br />

2.1.2 Correspondentie<br />

2-109 Ingekomen brieven van kunstenaars, kunstverzamelaars en -handelaars,<br />

kunsthistorici en ritici, journalisten etc. Alfabetisch geordend. 1911-1914, 1917-<br />

1919, 1921-1922, 1926-1932, 1934-1954. 69 omslagen, 37 stukken, 1 pak en 1<br />

doos.<br />

2 Ansingh, Lizzy, z.j., met een brief van de Rotterdamse Kunstkring uit 1917.<br />

1 stuk<br />

3 Avermaete, Roger, 1949.<br />

4 Baard, C.W.H. 1946. 1 stuk<br />

5 Bastert, Nicolaas. 1911-1912, 1914.<br />

6 Bieren, W. 1951-1952.<br />

7 Boers, Frans (1904-1988). 1947. 1 stuk<br />

8 Boers, Willy. 1939-1940, 1943, 1946-1947, 1949, 1952, 1954.<br />

9 Bosman, Anthonie. 1940-1947, met 2 doorslagen van uitgaande brieven uit<br />

1946.<br />

10 Braam, Frederik A. van (uitgever), 1953-1954.<br />

11 Bresdin, Paul, 1929.<br />

12 Burg, J.G. van der. 1938. 1 stuk<br />

13 Campendonk, Heinrich. 1921, 1927-1929.<br />

14 Campigli, Massimo. 1935-1937, 1946-1951, 1953 en z.j.<br />

15 Chabot, Henk. 1944-1949. Met een brief van T. Chabot-Tolenaars uit<br />

1949.<br />

16 Chagall, Marc. 1931-1932, 1934?-1935, 1937-1941, 1943, 1947-1948, 1950-<br />

1951.Met 2 kopieën van brieven uit 1946 en 1947 en brieven van Ida<br />

Chagall<br />

(dochter). 1947, 1951-1952.<br />

17 Czobél, Béla. 1929-1930.<br />

18 De Smet, Gustave. 1928-1929, 1931, 1941.<br />

19 Deene, J.F. van. 1934, 1941.<br />

20 Doelman, C. 1949. 1 stuk<br />

21 Elout, C.K. (Algemeen Handelsblad). 1935.<br />

22 Engelman, Jan. 1938, 1950.<br />

23 Erb, Martha? 1948-1949.<br />

24 Favre, Louis. 1949-1954.<br />

25 Gerrits, Ger. 1950.<br />

26 Gestel, Leo. 1928, 1930-1941. Met een brief van A. Gestel-Overtoom uit<br />

4


1947.<br />

27 Gouwe, Herman. 1911-1920, 1926-1927, 1929-1930, 1932-1933, 1939-<br />

1940, 1945-1952. 1 pak<br />

28 Gouwe. W.F. 1929. 1 stuk<br />

29 Greebe, A. 1951, 1954.<br />

30 Gruyter, W. Jos de. 1935. 1 stuk<br />

31 Hagedoorn-Nieuwenhuis, Ada. 1953. 1 stuk<br />

32. Havelaar, Just. Z.j. 1 stuk<br />

33. Henkes, Dolf. 1938. 1 stuk<br />

34 Hilfman, Jo. 1937. 1 stuk<br />

35 Hobbel, P.J. 1938.<br />

36. Hoppen-Nieuwenhuis, C. 1953. 1 stuk<br />

37. Hordijk, Gerard. 1939-1940, 1946-1948.<br />

38. Kandinsky, Wassily. 1938. 1 stuk<br />

39. Keijser, J.I. 1939, 1944, 1952-1954.<br />

40 Kerschbaumer, Anton. 1922.<br />

41. Klaver, A. 1952. 1 stuk<br />

42. Klein, Frits. 1931-1932, 1946.<br />

43. Knuttel, G. 1931. 1 stuk<br />

44. Koch, Pyke. 1938 en z.j.<br />

45. Koehler, Bernhard. 1938.<br />

46. Konijnenburg, Willem van. 1917.<br />

47. Kruyder, Herman. [1930, 1932].<br />

48. Kruyder-Bouman, Jo. 1930-1932, 1947-1948. Met een doorslag van een<br />

uitgaande<br />

brief, 1947 en een prijslijstje, z.j.<br />

49. Kruysen, Antoon. 1937-1938<br />

50. Kutter, Joseph. 1936-1938. Met brieven van zijn echtgenote uit 1941 en<br />

1947.<br />

51. Levelt-Hoogvelt, M. 1939-1940, 1946-1947.<br />

52. Loos-Haaxman, Jeanne de. 1939-1954. Met een brief van Jeanne de Loosvan<br />

Leur uit 1946-1947 (dochter?).<br />

53. Lubbers, Adriaan. 1932<br />

54. Lurçat, Jean. 1931.<br />

55. Mambour, Auguste. 1919, 1926-1927, 1929-1931 en z.j.<br />

56. Masereel, Frans. 1940.<br />

57. Meyer, I.J. 1952. 1 stuk<br />

58. Minneman, Sybe. 1948. 1 stuk<br />

59. Mokken-van Gorselen, B.S.F. 1951. 1 stuk<br />

60. Newman, Thomas G. (New York). 1948-1950.<br />

61. Nix, Thomas. 1947.<br />

62. Ogtrop, ? van. (burgemeester van Blaricum) 1953.<br />

63. Ostzan, W. 1953. 1 stuk<br />

64. Ouborg, Piet. 1946. 1 stuk<br />

65. Paerels, Willem. 1917-1919.<br />

66. Pluym, Willem van der. 1938, 1941.<br />

67. Polderman, Fabrice. 1929, 1934.<br />

68. Redeker, Hans. Z.j. 1 stuk<br />

5


69. Rees, otto van. 1926. 1 stuk<br />

70. Reyn, Theo van. 1938. 1 stuk<br />

71. Reyne, P.C.J. 1940, 1948.<br />

72. Ridder, André de. 1931. 1 stuk<br />

73. Roëde, Jan. 1950-1951.<br />

74. Roos. P.F. 1938.<br />

75. Rouault, George. [1932]. 1 stuk<br />

76. Rouault, I. 1954. Met een brief van "Comune di Milano". 1 stuk<br />

77. Sannes, G.W. 1943, 1945.<br />

78. Schotel, Andreas. 1928. 1 stuk<br />

79. Slagter, J. 1941.<br />

80 Sluyters, Jan. 1917, 1929. Met een doorslag van een uitgaande brief.<br />

81. Smeerdijk, Anton. 1914.<br />

82. Snetlage, J.L. 1946. 1 stuk<br />

83. Soest, Louis van. 1912-1914.<br />

84. Steenmeyer, S.J. 1946. 1 stuk<br />

85. Strijp, André J.M. 1953.<br />

86. Taalingen, H.R. van. 1950. 1 stuk<br />

87. Tergast. Nes. (A.E.B.J.). 1942-1945.<br />

88. Tiel, Quirijn van. 1935-1954. 1 doos (5 omslagen)<br />

89. Toorop, Charlie. 1944-1945.<br />

90. Twaalfboven-Graafland, S. 1952.<br />

91. Ubac, M. 1950-1951.<br />

92. Uhde, J.H.L. 1950. 1 stuk<br />

93. Van den Berghe, Frits. 1928-1931.<br />

94. Van de Woestijne, Gustave. 1929, 1934.<br />

95. Van Rysselberghe, Theo. 1914. 1 stuk<br />

96. Veenstra, D. 1938. 1 stuk<br />

97. Velde, Bram van. Z.j.<br />

98. Velde, Geer van. 1937, 1939-1940, 1946, 1949, 1951. Met brieven van C.J.<br />

Clerx-van Velde uit 1946.<br />

99. Verdoorn, W.C. 1953. 1 stuk<br />

100. Vermeire, Jules. 1929, 1937 en z.j.<br />

101. Visser, Martin. 1948. 1952.<br />

102. Voskuil, Johan Jacob. 1928-1932, 1939, 1944-1945, 1947-1949, 1952.<br />

103. Wiegman, Matthieu. 1918-1919, 1921, 1926-1929, 1938.<br />

104. Wiegman, Piet. 1937, 1946, 1950 en z.j.<br />

105. Winter, Janus de. [1917-1918] en z.j.<br />

106. Wolff Peereboom, D. de. 1945-1946.<br />

107. Wijnberg, Nicolaas. Z.j. 1 stuk<br />

108 Wijngaard, J. 1946. 1 stuk<br />

109. Wyngaerdt, Piet van. 1938. 1 stuk<br />

110-132 Ingekomen brieven van musea en overheidsinstellingen. Met doorslagen van<br />

uitgaande brieven, alfabetisch geordend, 1935-1941, 1943-1944, 1946-1954<br />

16 omslagen en 7 stukken<br />

110 Ambassade de France aux Pays-Bas. 1950-1951.<br />

111 Aartsbisschoppelijk Museum / Museum van Nieuwe Religieuze Kunst,<br />

6


Utrecht. 1953. Met bruikleenovereenkomst en brief van Stichting 1853-<br />

1953.<br />

112 Art Institute of Chicago. 1947.<br />

113 Arts Council of Great Britain. 1947. 1 stuk<br />

114 Bibliothèque Royale de Belgique. 1951-1952.<br />

115. Cleveland Museum of Art. 1953.<br />

116. Consulat de France. 1950. 1 stuk<br />

117. Corning Museum of Glass, The. New York. 1953. 1 stuk<br />

118. Departement van Onderwijs en Eeredienst, Batavia. 1939. 1 stuk<br />

119. Gemeente Heerlen. 1951-1952.<br />

120. Gemeentemuseum, Den Haag. 1938-1939.<br />

121. Inspectie Kunstbescherming. 1943. 1 stuk<br />

122. Kunstprogaganda (Ministerie van Openbaar Onderwijs, België). 1948-1949,<br />

1953.<br />

123. Kunstverein für die Rheinlanden und Westfalen. 1949.<br />

124 Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen. 1946, 1948-1949,<br />

1952-1954.<br />

125. Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen. 1946, 1948.<br />

126. Musée National d'Art Moderne, Parijs. 1947, 1950-1951.<br />

N.B. Met een officiële bedankbrief uit 1947. 1 stuk<br />

127 .Museum Boymans, Rotterdam. 1947-1948, 1951.<br />

128 .Museum of Modern Art, New York. 1946, 1948, 1952.<br />

129. Quadriennale di Roma, Sesta. 1951. 1 stuk<br />

130. Stedelijk van Abbe-museum, Eindhoven. 1947-1949, 1951.<br />

131. Stedelijk Museum, Amsterdam. 1935-1938, 1940-1941, 1943-1944, 1946-<br />

1954. Met een brief van Gemeente Amsterdam uit 1940.<br />

132. Stedelijk Museum, Schiedam. 1953. 1 stuk<br />

133-170 Ingekomen brieven van diverse (kunst)instellingen. Alfabetisch geordend. 19..-1928-<br />

1935, 1937-1939, 1942, 1945-1950, 1952-1953. 22 omslagen en 16 stukken<br />

133. Archivo Storico della Biennale d'Arte Contemporanea, Venezia. 1949.<br />

1 stuk<br />

134 Bandoengse Kunstkring. 1939. 1 stuk<br />

135. Berlinske Tidende, Kopenhagen (Vinding, Ole). 1948-1950.<br />

170. Biennale, Venetië, 1938. 1 omslag<br />

N.B. Betreft uitnodiging met toegangskaarten<br />

136. Bond van Kunstkringen, Batavia (J. van Hasselt). 1937-1938.<br />

137. British Medical Journal, Londen. 1948.<br />

138. Bucher, Galerie Jeanne. Parijs. 1929-1933, 1947.<br />

139. Effort Moderne, Galerie L'. Parijs. (Léonce Rosenberg). 1932.<br />

140. Elseviers Weekblad (Charles Wentinck). Met een doorslag van een<br />

uitgaande brief. 1952. 1 stuk<br />

141. Enschedese Kunststichting (Dirk de Leeuw). 1952<br />

142. Flechtheim, Galerie Alfred. Düsseldorf. 1932.<br />

143. Holkema & Warendorf, van, Amsterdam. 1942.<br />

144. Ile de France, Galerie de L'. Parijs. 1947.<br />

145. Koningin Wilhelmina Fonds. 1953. 1 stuk<br />

7


146. Kunst en Bedrijf, Stichting. 1951. Met bijlage. 1 stuk<br />

147. Kunstcentrum 1945, Velp.(o.a. Paul Pella). 1945-1946.<br />

148. Kunsternes Hus (Reidar Revold), Oslo. 1950.<br />

149. Leids Academisch Kunstcentrum. (Sterrenwacht). 1948. 1 stuk<br />

150. Living Art, New York. (Neumann, J.B.). 1931.<br />

151 Maatschapij ter bevordering van de schilder- en beeldhouwkunst,<br />

Leeuwarden. 1952-1953.<br />

152. Nederlands Studenten Sanatorium, Het. 1953. 1 stuk<br />

153. Nederlandsch Kunstbezit, Stichting. (K.G. Boon). Z.j. 1 stuk<br />

154. New York Graphic Society. 1950. 1 stuk<br />

155. Onafhankelijken. De. 1953.<br />

156. Percier, Galerie. Parijs. 1947. 1 stuk<br />

157. Pictura, Dordrecht. 1946. 1 stuk<br />

158. Pictura, Groningen. 1946. 1 stuk<br />

159. Prinsenhof, Kunstcentrum. Groningen? 1947.<br />

160. Psychologisch Laboratorium (Universiteit van Amsterdam). 1953. 1 stuk<br />

161. Pulchri Studio, Den Haag. 1949<br />

162. Royenstichting, Mr. J.F. van (J.J. Voskuil). 1952.<br />

163. Santee Landweer, Kunsthandel. Amsterdam. 1932, 1934-1935, 1937-1939,<br />

1947.<br />

164. Schwarzenberg, W. (Tableaux Moderne, Brussel). 1931.<br />

165. Soerabaiasche Kunstkring. 1939<br />

166. Tannenbaum, Herbert (New York). 1948. 1 stuk<br />

167. Vereniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van<br />

Hedendaagsche Kunst, Amsterdam (V.V.H.K.) 1943. 1 stuk<br />

168. Vorms, Pierre (Galerie Billiet, Parijs). 1928-1930, 1947-1949, 1951-1952,<br />

1954.<br />

169. Zak, Galerie. Parijs. 1952. 1 stuk<br />

171 Doorslagen van uitgaande brieven (aan Algemeen Handelsblad en De Groene<br />

Amsterdammer). 1953-1954. 2 stukken<br />

2.1.3 Financiën / aan- en verkoop<br />

172-211 Rekeningen betreffende aan- en verkopen van kunstwerken en boeken. Met<br />

correspondentie. Alfabetisch geordend. 1928-1940, 1945, 1948-1954. 25 omslagen<br />

en 15 stukken<br />

172. Arta. Vereniging van kunstvrienden, Den Haag. 1948-1954.<br />

173 Au Service du Livre. Parijs. 1936-1939, 1948.<br />

174. Balkema, A. Amsterdam. 1939. 1 stuk<br />

175. Bernheim et Cie, Georges. Parijs. 1929. 1 stuk<br />

176 Biennale, Venetië. 1938.<br />

177. Bing, Galerie. Parijs. 1929, 1939.<br />

178. Bond van Kunstkringen. Kopie. 1940. 1 stuk<br />

179. Brandt, Paul., Amsterdam. 1933-1934, 1938, 1949-1950.<br />

180. Bresdin, Paul. 1929.<br />

8


181. Bucher, Galerie Jeanne. Parijs. 1929, 1931, 1933, 1938-1939.<br />

182. Buffa, Frans en zonen. Amsterdam. 1931-1932, 1934-1938.<br />

183. Buhler, Gebroeders. Brussel. 1932.<br />

184. Cahiers d'Art. Parijs. 1937. 1 stuk<br />

185. Citroen, Paul. 1931, 1935 en z.j.<br />

186. Crès & cie, Les Éditions G. Parijs. 1929.<br />

187 Essers, B. 1937. 1 stuk<br />

188. Gestel, Leo. 1931, 1933, 1936-1937, 1940.<br />

189. Guiot, Marcel. Parijs. 1929.<br />

190. Hessel, Jos. Parijs. 1935, 1938.<br />

191. Hofstee Deelman, W.H. Amsterdam 1929.<br />

192. Internationaal Antiquariaat (Menno Herzberger). 1940.<br />

193. Kock, Willy C.J. (restaurateur). 1945, 1948, 1954.<br />

194. La Lampe d'Aladdin. Luik. 1930. 1 stuk.<br />

195. Lee Cheong & Co, Weltevreden. 1932.<br />

196. Leer, Galerie van. Parijs. 1931-1932.<br />

197. Lier, Kunstzaal van. Amsterdam. 1935-1936, 1938.<br />

198. Loewi, Edouard. Parijs (Librarie). 1932, 1934-1937, 1940.<br />

199 Michel, R.G. Parijs. 1939. 1 stuk<br />

200. Nicolas, Établissements. Parijs 1939. 1 stuk<br />

201. Perzisch Tapijthuis (E.Perez). 1929. 1 stuk<br />

202. Quatre Chemins, Ed. 1934. 1 stuk<br />

203. Renou & Colle. Parijs. 1939. 1 stuk<br />

204. Sagot, Edmond. Parijs. 1929.<br />

205. Salon des Tuileries. 1928. 1 stuk<br />

206. Santee Landweer, Kunsthandel. Amsterdam. 1928-1932, 1937, 1939.<br />

207. Slijper, S.B. 1932 (Mak van Waay), 1947.<br />

208. Stols, A.A.M, Maastricht. 1938. 1 stuk<br />

209. Tannenbaum, Herbert. Amsterdam. 1937. 1 stuk<br />

210. Vereeniging "Voor de Kunst". Utrecht. 1937. 1 stuk<br />

211. Vorms, Pierre (Galerie Billet, Parijs). 1928, 1930, 1933, 1936-1938.<br />

212. Losse kaarten met aantekeningen. Z.j. 1 omslag<br />

N.B. Betreft namen van kunstenaars en beschrijvingen en prijs van aangekocht<br />

kunstwerken.<br />

213. Enkele resultaten betreffende openbare verkopen in de periode 1953-1954,<br />

gedrukt. 1 stuk<br />

214. Verklaring bij aankoop villa? 1919. 1 stuk<br />

216. Stukken betreffende verzoek om vrijstelling voor vermogensheffing. 1950-1951 1<br />

omslag<br />

215. Stukken over transport van kunstwerken, geleden schade en schadevergoeding uit<br />

collectie Regnault. 1947. 1 omslag<br />

9


2.1.4 Schenking en bruikleen<br />

N.B. Zie ook inv.nr 309.<br />

217. Acte van schenking door de heer P.A. Regnault aan De Staat der Nederlanden. 14<br />

september, 1953. Afschrift. Met een brief en concept van de acte van de notaris en<br />

een lijst van de geschonken kunstwerken. 1953. 1 omslag<br />

218. Lijsten van kunstwerken in bruikleen in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 1948<br />

en z.j. Met eeen lijst "Correcties verzameling Regnault". 1949. 1 omslag<br />

2.1.5 Tentoonstellingen<br />

2.1.5.1 Catalogi<br />

219. Tentoonstellingscatalogus van werken door Frans Masereel. Stedelijk Museum,<br />

Amsterdam. 1930. 1 katern<br />

220. Tentoonstellingscatalogi van werken door Marc Chagall en anderen. 1932, 1938,<br />

1950. 3 katernen<br />

221. Catalogus "Collection des Cahiers d'Art". Parijs. 1933. 1 katern<br />

222. Catalogi van "Museum van den Bataviaschen Kunstkring" betreffende de derde<br />

vierde en vijfde Collectie Regnault. Met een aankondiging. 1937-1940. 1 omslag<br />

223. Tentoonstellingscatalogus "Moderne buitenlandsche kunst uit Nederlandsch bezit".<br />

Museum Boymans, Rotterdam. 1947. 1 katern<br />

224. Tentoonstellingscatalogus "Moderne Meesters". Stedelijk van Abbe-Museum,<br />

Eindhoven. 1948. 1 deel<br />

225. Tentoonstellingscatalogi van werken door Louis Favre. Met een artikel en een<br />

boekje uit de serie "Art-Documents". 1950, 1953, 1962-1963, 1965 en z.j. 1 omslag<br />

226. Tentoonstellingscatalogus "Collectie Regnault". Rijksmuseum Twenthe. Enschede,<br />

1952. 1 katern<br />

227. Tentoonstellingscatalogi van werken door Joseph Kutter. 1953 en z.j. 2 katernen<br />

2.1.5.2 Overige stukken<br />

228. Doorslag van de openingstoespraak voor de tentoonstelling van de 5de Collectie<br />

Regnault in het Bruikleen-Museum te Batavia. 1939. 1 stuk<br />

229. Lijsten van inzending voor een expositie in Nederlands-Indië, 1939 en in<br />

10


Antwerpen. 1948.<br />

230 Boekje met namen en adressen van bezoekers aan museum P.A. Regnault. Met een<br />

leeg notitieboekje voor bridge. 1944 en z.j.<br />

2.1.6 Feesten en onderscheidingen<br />

231. Erepenningen van Gemeente Amsterdam aan P.A. Regnault. 1935 en 1948.<br />

2 stukken<br />

232 "Oorkonde" door Leo en A. Gestel-Overtoom ter gelegenheid van de 70ste<br />

verjaardag van P.A. Regnault. 1938. 1 stuk (zie portefeuille voor groot formaat)<br />

233. Stukken betreffende de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Met<br />

gelukstelegrammen ter gelegenheid van de benoeming en Regnault's 70ste<br />

verjaardag. 1938. 1 omslag<br />

234. Gelukstelegrammen en felicitaties ter gelegenheid van Regnault's 80ste verjaardag.<br />

1948. Met een uitnodiging voor een feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk<br />

Museum. 1 omslag<br />

2.2. ARCHIEF <strong>VIRGINIE</strong> <strong>REGNAULT</strong><br />

2.2.1 Correspondentie<br />

235-236 Ingekomen brieven van P.A. Regnault aan zijn dochter Virginie Regnault. 1919-1925,<br />

1927-1928, 1930-1939. 2 omslagen<br />

235. 1919-1925, 1927-1928.<br />

236. 1930-1939.<br />

237-267 Ingekomen brieven o.a. van kunstenaars, verzamelaars, kunsthistorici. Met<br />

concepten en doorslagen van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend. 1931-1934,<br />

1936-1937, 1939-1941, 1943, 1946, 1951-1952, 1954-1966, 1968, 1970-1975, 1977,<br />

1980-1982, 1987. 23 omslagen en 8 stukken<br />

237. Ailly, Arn. J. d'. 1958. 1 stuk<br />

238. Campigli, Massimo. 1958 en z.j.<br />

239. Chagall, Marc. 1931.<br />

280. Citroen, Paul 1971. 1 stuk<br />

N.B. Betreft alleen een doorslag van een uitgaande brieven<br />

240. Dartèl? 1954, 1968-1970<br />

241. Favre, Louis en Annie. Met bijlagen. 1951-1952, 1954-1958, 1960 en z.j.<br />

242. Gestel, Leo. 1931-1934, 1936-1937, 1939-1941, 1946.<br />

243. Gogh, Ir.V.W. van. 1955, 1966.<br />

244. Gouwe, Herman. 1954, 1956.<br />

245. Greebe, A. 1954, 1958, 1963, 1977, 1981-1982.<br />

11


N.B. Zie ook inv.nr 278.<br />

246 Hart Nibbrig, P.J. 1962.<br />

247. Jaffé, H.L.C. 1980 en z.j. Met een typoscript van een artikel over<br />

P.A.Regnault.<br />

248. Köken?, Raoul? 1963. 1 stuk<br />

249. Kratochwil, Mimi (Boedapest). 1975.<br />

250. Kruiningen H. van. 1956.<br />

251. Kruyder, Herman en Jo Kruyder-Bouman. 1932-1933, 1955, 1958.<br />

252. Kuyk, A. van 1954. 1 stuk<br />

253. Lens, Oskar. 1971. 1 stuk<br />

254. Loos-Haaxman, Jeanne de. 1954-1955, 1958-1959, 1962-1966, 1968-1970,<br />

1972-1974.<br />

255. Pauw, Dolf. 1973. 1 stuk<br />

256. Rees, Otto van. 1956.<br />

257. Roëde, Jan. 1957-1958 en z.j.<br />

258. Sandberg, Willem. 1974, 1977.<br />

259 Sannes, G.W. 1958, 1966.<br />

260. Strijp, André J.M. van. 1953-1954.<br />

261. Tiel, Quirijn en Gertrude van. 1936, 1939, 1943, 1954-1963, 1965-1966 en<br />

z.j.<br />

262. Vorms, Pierre. 1954-1956, 1958.<br />

263. Voskuil, Jan D. 1959. 1 stuk<br />

N.B. Betreft Herman Kruyder<br />

264. Voskuil, Johan Jacob (Jo) en Dora. 1958, 1965.<br />

265. Vuyk, Wout. 1968.<br />

266. Westerik, Co. 1968. 1 stuk<br />

267. Wiegman, Piet. 1958. 1 stuk<br />

268-275 Ingekomen brieven van diverse instellingen. Met concepten van uitgaande brieven.<br />

Alfabetisch geordend. 8 omslagen<br />

N.B. Zie de index voor de namen van de correspondenten.<br />

268 A - B 1954-1959, 1967-1968.<br />

269. C - F 1954-1959, 1969-1973, 1977.<br />

270. G 1957-1958, 1964-1965, 1971, 1976.<br />

271 K - L 1955, 1958, 1961, 1966, 1969-1970, 1977.<br />

272. M - N, R1953, 1956, 1958, 1962-1963, 1968, 1970.<br />

273. S 1951, 1954-1958, 1963, 1966, 1970.<br />

274. Stedelijk Museum, Amsterdam. 1954-1958, 1962-1963, 1969, 1977 en z.j.<br />

275. T, U - W 1956-1958, 1965.<br />

276. Ingekomen brieven n.a.v. het overlijden van P.A. Regnault. 1954. 1 omslag<br />

277. Correspondentie over een grafmonument voor P.A. Regnault. 1954-1956. 1 omslag<br />

N.B. Bevat correspondentie met Ben Guntenaar (beeldhouwer), L.M. van<br />

Tetterode (steenhouwer) en Ad Windig (fotograaf). Zie ook inv.nr 301 en 309.<br />

12


2.2.2 Nalatenschap en (veiling)verkoop<br />

281. Taxatie-rapport van inboedel afkomstig uit de nalatenschap van P.A. Regnault en<br />

M.C. Regnault-Langehenkel door Paul Brandt. Amsterdam, 7 juli 1954. met een lijst<br />

van de kunstwerken aanwezig in de villa "Olmenhove" te Laren en een losse notitie.<br />

Z.j. 1 omslag<br />

282. Doorslag van een brief van de Gemeente Amsterdam aan de Erven Regnault<br />

betreffende een voorstel tot aankoop van een aantal kunstwerken. 1958. 1 stuk<br />

283. Veilingcatalogus "Collection P.A. Regnault, deuxième partie et autres provenances.<br />

Arti et Amicitiae, Amsterdam. November 1958. 3 exemplaren waarvan 1<br />

gebonden. 2 katernen en 1 deel<br />

284. Veilingcatalogus "Collection de Tableaux Modernes de feu P.A. Regnault". Arti et<br />

Amicitiae, Amsterdam. Oktober 1958. 3 exemplaren waarvan een gebonden. 3<br />

delen<br />

N.B. De niet gebonden exemplaren bevatten annotaties. Met losse foto's en<br />

reproducties van werken.<br />

285. Veilingcatalogus van de Kunst-, Antiek- en Inboedelveiling afkomstig uit de<br />

nalatenschap van mevr. M.C. Regnault-Langehenkel. "Huize Olmenhove", Laren<br />

N.H. 1958. 1 katern en 1 deel.<br />

286. Veilingcatalogus van o.a werken door Leo van Gestel. Paul Brandt, Amsterdam.<br />

1961. 1 katern<br />

287. Een notitie van namen van kunstenaars en prijzen. Z.j. en z.n. 1 stuk<br />

2.2.3 Tentoonstellingen<br />

288. Gastenboek voor de bezoekers aan collectie Regnault, aangeboden door de<br />

directie van het Nederlands Studentensanatorium. Periode 1956-1989. 1 deel<br />

278. Dossier Quirijn van Tiel. 1964, 1968-1971, 1973. 1 omslag<br />

N.B. Bevat correspondentie (brieven, concepten en kopieën van brieven) tussen<br />

Virginie Regnault, A. Greebe (zie ook inv.nr 245), Museum Boymans-van Beuningen<br />

(J.C. Ebbinge-Wubbe) en Gertrude van Tiel betreffende een<br />

overzichtstentoonstelling van het werk van Quirijn van Tiel in Museum Boymans<br />

van Beuningen te Rotterdam.<br />

279. Stukken betreffende de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel. 1958.<br />

1 omslag.<br />

13


2.3 DOCUMENTATIE<br />

2.3.1 Beelddocumentatie<br />

289. Portretfoto's van P.A. Regnault ( 5x, waarvan 4 door Paul Citroen gemaakt), een<br />

portretfoto van echtgenote, mevrouw Regnault (door Paul Citroen?). Met twee<br />

afdrukken en een reproductie van het gezin Regnault. Ca. 1935 en z.j. 1 omslag<br />

290. Foto van P.A. Regnault en Virginie in het museum in Kassel. ca. 1937. 1 stuk<br />

(2 exemplaren, verschillend formaat).<br />

291. Groepsfoto ter gelegenheid van een feest bij J.J. Voskuil. Z.j. 1 stuk<br />

292. Foto's van portretschilderijen van P.A. Regnault en zijn echtgenote door Frans<br />

Deutman uit 1902-1903 (dubbele exemplaren) en P.A Regnault geschilderd door J.J.<br />

Voskuil ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Met annotaties. Z.j.<br />

293. Foto's van bezoeken (o.a. van de gouverneur) aan de PAR verffabrieken en het<br />

Bruikleen-Museum van de Batavische Kunstkring. 193?<br />

N.B. Zie ook inv.nr 297<br />

294. Foto's van "Exposition d'Art hollandais Contemporain. Galerie Zak, Parijs. 1932<br />

295. Foto-albums van tentoonstellingen (o.a de 1ste, 2de en 3de collectie Regnault) in<br />

het Bruikleen-Museum van de Batavischen Kunstkring. Met losse foto's. 1935-1936.<br />

2 delen en 1 omslag<br />

296. Foto's van de tentoonstelling Collectie Regnault in het Stedelijk Museum in<br />

Amsterdam. 1938. 1 omslag (zie portefeuille voor groot formaat)<br />

297. Album met foto's en reproducties van kunstwerken uit Collectie Regnault. Met een<br />

foto van Regnault, het bezoek van de gouverneur en een interieurfoto. Z.j. 1 deel<br />

N.B. Zie ook inv.nr 293.<br />

298. Foto's van diverse kunstwerken. Z.j. 1 omslag<br />

299. Plakboek met interieurfoto's (met Virgini en haar moeder) van het huis (en<br />

weefatelier) " Olmenhove" te Laren en foto's van autoritjes. Met Virgini en o.a. de<br />

heer en mevrouw Regnault. Met annotaties. ca. 1956-1957, 1959, 1978 en z.j. 1<br />

deel<br />

300. Foto-album van de veiling door Paul Brandt. 1958. 1 deel (zie portefeuille voor<br />

groot formaat)<br />

301. Drie foto's van het grafmonument voor Regnault door de beeldhouwer Ben<br />

Guntenaar. Met een foto ‘in memoriam Regnault’. 1954 en z.j. 1 omslag<br />

N.B. Zie ook inv.nr 277 en 309.<br />

14


302. Exterieurfoto (in kleur) van "PAR Malayan paint Works LTD.". Z.j. 1 stuk<br />

2.3.2 (Pers)documentatie<br />

303. "Ons Kringnieuws". Orgaan van de Soerabaiaschen Kunstkring. no 3, 9e jaargang, 5<br />

februari 1934. 1 katern<br />

304. "Verf en Kunst". maandblad van P.A. Regnault's Verf-, Inkt- en Blikfabrieken n.v.<br />

1936 en z.j. 3 katernen<br />

305. "Chagall". Artikel door Ole Vinding. In: Berlingske Avondnieuws kroniek. 1948.<br />

Knipsel en manuscript (vertaling). 1 omslag<br />

306. "Paul Klee", door Anthonie Bosman. Artikel in: De Stem, october 1941. Overdruk.<br />

Z.j. 1 katern<br />

307. Reclameaffiches van P.A.Regnault's verf-, inkt-, en blikfabrieken n.v. (o.a. ontwerpen<br />

van J.J. Voskuil). Kopieën op A4-formaat. Z.j. 1 omslag<br />

308. Plakboek met krantenknipsels voornamelijk over tentoonstellingen van Collectie<br />

Regnault. 1935-1938, 1943, 1946-1948. 1 deel<br />

309. Plakboek met krantenknipsels, telegrammen, uitnodigingen, catalogi e.d.) over<br />

tentoonstellingen van Collectie Regnault. 1948-1954. Met (bedank)brieven<br />

betreffende schenkingen en onderscheidingen uit 1935-1937, 1940-1941, 1946-<br />

1947, 1949-1951, 1953, rouwkaart, krantenknipsels n.a.v het overlijden van<br />

Regnault en knipsels en foto's van de onthulling van het gedenkteken voor Regnault.<br />

1954-1955.<br />

310-312 Plakboeken en een schrift met krantenknipsels, rouwkaarten, overlijdensberichten,<br />

uitnodigingen en catalogi e.d betreffende diverse kunstenaars. 1939, 1952, 1958-<br />

1979. 3 delen<br />

310. 1962, 1964-1966, 1968-1970, 1972-1973, 1975-1979 en z.j.<br />

311. 1939, 1952, 1958-1960, 1963, 1966-1967, 1969-1970, 1972, 1976-1978 en<br />

z.j. Met portretfoto's van Leo van Gestel, J.J. Voskuil en Dora Paulsen-<br />

Voskuil.<br />

312. 1968-1969, 1971, 1974-1975, 1977, 1979 en z.j. (schrift)<br />

313. Plakboek met krantenknipsels voornamelijk over verzamelaars. 1954, 1962, 1964-<br />

1966, 1968-1969 en z.j. 1 deel<br />

314. Plakboeken met krantenknipsels over de veiling van Collectie Regnault. 1958.<br />

2 delen<br />

315. Plakboeken met krantenknipsels uit het buitenland over de veiling van Collectie<br />

Regnault. 1958. 1 deel<br />

15


316 Tijdschriftartikelen over de veiling van Collectie Regnault. In: "Das Schönste" (nr<br />

10, oktober 1958) en "Vizier" (nr 45, november, 1958). 1 omslag<br />

317. "Tussen neus en lippen". Personeelsorgaan van International Flavors and Fragrances<br />

I.F.F. (Nederland) N.V. nr 1, jaargang 24, januari 1966. 1 katern<br />

319. Plakboek met krantenknipsels over Breyten Breytenbach. 1975-1976. 1 deel<br />

320. Notities in het handschrift van Virgini Regnault. Z.j. 1 omslag<br />

2.3.3 Audio-visuele documentatie<br />

318. Langspeelplaat (LP) met geluidopname van de veiling (collectie P.A. Regnault) te<br />

Amsterdam. Met commentaarstem van Charles Wentinck. 1958. 1 stuk (zie<br />

portefeuille voor groot formaat)<br />

321. Klankbeeld "Kunst in de veiling", samengesteld door Leo Pagano. Met commentaar<br />

van Charles Wentinck. Veiling Collectie P.A. Regnault, 22 en 23 oktober 1958.<br />

Cassetteband. 1992. 1 stuk<br />

16


3 Index<br />

N.B. Betreft index op namen van personen en instellingen genoemd in de<br />

inventaris. Daarnaast zijn de namen van de correspondenten opgenomen in inv.nr<br />

276.<br />

Aartsbisschoppelijk Museum 111, 268<br />

Academie voor Kunst en Industrie, Enschede 276<br />

Ailly, Arn. J. d' 237<br />

Alecto Galery (Editions Alecto Limited), Londen 268<br />

Algemeen Handelsblad 171, 276<br />

Ambassade de France aux Pays-Bas 110<br />

Amersfoortse Gemeenschap 268<br />

Ansingh, Lizzy 2<br />

Archivo Storico della Biennale d'Arte Contemporanea, Venezia 133<br />

Art Institute of Chicago 112<br />

Arta, Vereniging van kunstvrienden, Den Haag 172, 268<br />

Arti et Aicitiae 283-284<br />

Arts Council of Great Britain 113<br />

Association Française d'Action Artistique 268<br />

Avermaete, Roger 3<br />

Au Service du Livre. Parijs 173<br />

Baard, C.W.H. 4<br />

Balkema, A. 174<br />

Bandoengse Kunstkring 134<br />

Bastert, Nicolaas 5<br />

Berlinske Tidende, Kopenhagen 135<br />

Bernheim et Cie, Georges 175<br />

Bibliothèque Royale de Belgique 114<br />

Biennale, Venetië 170, 176<br />

Bieren, W. 6<br />

Billiet, Galerie, Parijs (zie Pierre Vorms)<br />

Bing, Galerie 17<br />

Blom & Van der Aa 269<br />

Boers, Frans (1904-1988) 7<br />

Boers, Willy 8<br />

Bond van Kunstkringen, Batavia (J. van Hasselt) 136, 178<br />

Bosman, Anthonie 9, 306<br />

Braam, Frederik A. van 10<br />

Brandt, Paul 179, 268, 300<br />

Bresdin, Paul 11, 180<br />

British Medical Journal 137<br />

Bruikleen-Museum, Batavia 228, 293, 295<br />

Bucher, Galerie Jeanne 138, 181<br />

Buffa, Frans en zonen 182<br />

Buhler, Gebroeders 183<br />

Bureau van de Rijksinspecteur voor roerende monumenten 268<br />

Burg, J.G. van der 12<br />

17


Cahiers d'Art. Parijs 184<br />

Campendonk, Heinrich 13<br />

Campigli, Massimo 14, 276, 238<br />

Centraal Expertisebureau 269<br />

Chabot, Henk en T. Chabot-Tolenaars 15<br />

Chagall, Marc en Ida 16, 220, 239, 276, 305<br />

Cleveland Museum of Art 115<br />

Cogniat, Raymond, Parijs (Biennale de Sao-Paulo) 269<br />

Consulat de France 116<br />

Corning Museum of Glass, The, New York 117<br />

Citroen, Paul 185, 280<br />

Crès & cie, Les Éditions G. Parijs 186<br />

Cultureel Centrum Venlo 269<br />

Cultuurclub der Gemeente Musea van Amsterdam 269<br />

Czobél, Béla 17<br />

Dartèl? 240<br />

De Smet, Gustave 18<br />

Deene, J.F. van 19<br />

Departement van Onderwijs en Eeredienst, Batavia 118<br />

Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen 269<br />

Doelman, C. 20<br />

Effort Moderne, Galerie L'. Parijs 139<br />

Elout, C.K. 21<br />

Elseviers Weekblad 140<br />

Engelman, Jan 22<br />

Enschedese Kunststichting 141<br />

Erb, Martha? 23<br />

Espace, Galerie (Eva Bendien) 269<br />

Essers, B. 187<br />

Favre, Louis 24, 225, 241, 276<br />

Feltz C.P. van de 276<br />

Flechtheim, Galerie Alfred, Düsseldorf 142<br />

Frank, Myrtil 269<br />

Frans Halsmuseum, Haarlem 269<br />

Frans Halsmuseum / de Hallen, Haarlem 269<br />

Gemeente Amsterdam 276, 270, 282<br />

Gemeente Heerlen 119<br />

Gemeente Hilversum 270<br />

Gemeentemuseum (Dienst voor Schone Kunsten), Den Haag 120, 270<br />

Gerrits, Ger 25<br />

Gestel, Leo en A. Gestel-Overtoom 26, 188, 232, 242, 286, 311<br />

Gogh, Ir.V.W. van 243<br />

Gouwe, Herman 27, 244<br />

18


Gouwe. W.F. 28<br />

Granville, Philip 271<br />

Greebe, A. 29, 245, 278<br />

Groene Amsterdamer, De 171<br />

Gruyter, W. Jos de 30<br />

Guggenheim Museum, New York 189, 270<br />

Guiot, Marcel, Parijs 189<br />

Guntenaar, Ben 277, 301. 309<br />

Hagedoorn-Nieuwenhuis, Ada 31<br />

Hart Nibbrig, P.J. 246<br />

Havelaar, Just 32<br />

Henkes, Dolf 33<br />

Hessel, Jos, Parijs 190<br />

Hilfman, Jo 34<br />

Hobbel, P.J. 35<br />

Hofstee Deelman, W.H. Amsterdam 191<br />

Holkema & Warendorf, van, Amsterdam 143<br />

Hoppen-Nieuwenhuis, C. 36<br />

Hordijk, Gerard 37<br />

Ile de France, Galerie de L'. Parijs 144<br />

Inspectie Kunstbescherming 121<br />

Internationaal Antiquariaat (Menno Herzberger) 192<br />

Jaffé, H.L.C. 247, 276<br />

Juliëtte (kleindochter) en Henk ? 276<br />

Kandinsky, Wassily 38<br />

Katholieke Illustratie 271<br />

Keijser, J.I. 39<br />

Kerschbaumer, Anton 40<br />

Kestner-Gesellschaft, Hannover 271<br />

Klaver, A. 41<br />

Klein, Frits 42<br />

Knuttel, G. 43<br />

Koch, Pyke 44<br />

Kock, Willy C.J. 193<br />

Koehler, Bernhard 45<br />

Köken?, Raoul? 248<br />

Koningin Wilhelmina Fonds 145<br />

Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 271<br />

Konijnenburg, Willem van 46<br />

Kratochwil, Mimi 249<br />

Kruiningen H. van 250<br />

Kruyder, Herman 47, 251, 263, 270<br />

Kruyder-Bouman, Jo 48, 251, 276<br />

Kruysen, Antoon 49<br />

19


Kunst en Bedrijf, Stichting 146<br />

Kunst Galerie Kamp, Amsterdam 271<br />

Kunst van Heden, Antwerpen 271<br />

Kunstcentrum 1945, Velp 147<br />

Kunstcentrum 't Venster, Rotterdam 271<br />

Kunsternes Hus (Reidar Revold) 148<br />

Kunsthistorisch Instituut der Universiteit van Amsterdam 271<br />

Kunstprogaganda (Ministerie van Openbaar Onderwijs, België) 122<br />

Kunstverein für die Rheinlanden und Westfalen 123<br />

Kutter, Joseph 50, 227<br />

Kuyk, A. van 252<br />

Lakenhal, Stedelijk Museum de, Leiden 271<br />

Lampe d'Aladdin, La. Luik 194<br />

Lee Cheong & Co, Weltevreden 195<br />

Leer, Galerie van, Parijs 196<br />

Leeuw, Dirk de 141, 276<br />

Leids Academisch Kunstcentrum 149<br />

Lens, Oskar 253<br />

Levelt-Hoogvelt, M. 51<br />

Lier, Kunstzaal van, Amsterdam 197<br />

Living Art, New York 150<br />

Loewi, Edouard. Parijs (Librarie) 198<br />

Loos-Haaxman, Jeanne de 52, 254, 276<br />

Lord's Gallery, Londen 271<br />

Lubbers, Adriaan 53<br />

Lurçat, Jean 54<br />

Lustrumcommissie van het Leidsche Studentencorps, Leiden 271<br />

Maatschapij ter bevordering van de schilder- en beeldhouwkunst, Leeuwarden 151<br />

Maison de la Pensée Française. Parijs 272<br />

Mak van Waay 207<br />

Mambour, Auguste 55<br />

Masereel, Frans 56, 219<br />

Mauritshuis, Den Haag 272<br />

Meyer, I.J. 57<br />

Michel, R.G. Parijs 199<br />

Minneman, Sybe 58<br />

Mickery, Loenersloot 272<br />

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 124, 272, 276<br />

Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen 125<br />

Mokken-van Gorselen, B.S.F. 59<br />

Morpurgo, Joseph M. Antiquair 272<br />

Musée National d'Art Moderne, Parijs 126, 276<br />

Museum Boymans, Rotterdam 127, 223, 278<br />

Museum of Modern Art, New York 128<br />

Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Utrecht 268<br />

20


Nederlands Studenten Sanatorium, Het 152, 272, 288<br />

Nederlandsch Kunstbezit, Stichting 153<br />

Neuman, J.B. 150<br />

New York Graphic Society 154<br />

Newman, Thomas G. (New York) 60, 276<br />

Nicolas, Établissements, Parijs 200<br />

Nix, Thomas 61<br />

Onafhankelijken. De 155, 276<br />

Ogtrop, ? van (burgemeester van Blaricum) 62<br />

Ostzan, W. 63<br />

Ouborg, Piet 64<br />

Paerels, Willem 65<br />

Pauw, Dolf 255<br />

Percier, Galerie. Parijs 156<br />

Perzisch Tapijthuis (E.Perez) 201<br />

Pictura, Dordrecht 157<br />

Pictura, Groningen 158<br />

Pluym, Willem van der 66<br />

Polderman, Fabrice 67<br />

Prinsenhof, Kunstcentrum. Groningen? 159<br />

Psychologisch Laboratorium (Universiteit vam Amsterdam) 160<br />

Pulchri Studio, Den Haag 161<br />

Quadriennale di Roma, Sesta 129<br />

Quatre Chemins, Ed. 202<br />

Redeker, Hans 68, 276<br />

Rees, Otto van 69, 256, 276<br />

Renou & Colle. Parijs 203<br />

Reyn, Theo van 70<br />

Reyne, P.C.J. 71<br />

Richard, R. 276<br />

Ridder, André de 72<br />

Roëde, Jan 73, 257<br />

Roos. P.F. 74<br />

Rosenberg, Léonce 139<br />

Rouault, George 75<br />

Rouault, I. 76<br />

Royenstichting, Mr. J.F. van 162, 272<br />

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 276<br />

Sagot, Edmond, Parijs 204<br />

Sandberg, Willem 258, 276<br />

Sannes, G.W. 77, 259, 276<br />

Salon des Tuileries 205<br />

Santee Landweer, Kunsthandel 163, 206<br />

21


Saturnus Reeks, Laren 273<br />

Schotel, Andreas 78<br />

Schwarzenberg, W. (Tableaux Moderne, Brussel) 164<br />

Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 273<br />

Singer Memorial Foundation, Stichting. Laren 273<br />

Slagter, J. 79, 276<br />

Sluyters, Jan 80<br />

Slijper, S.B. 207<br />

Smeerdijk, Anton 81<br />

Snetlage, J.L. 82<br />

Soerabaiasche Kunstkring 165, 303<br />

Soest, Louis van 83<br />

Städtische Kunsthalle, Recklinghausen 273<br />

Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven 130, 224, 273<br />

Stedelijk Museum, Amsterdam 131, 274, 276, 296<br />

Stedelijk Museum, Schiedam 132, 273, 276<br />

Steenmeyer, S.J. 84<br />

Stichting ten behoeve van Culturele beschikkingen, Amsterdam 273<br />

Stols, A.A.M. 208<br />

Strijp, André J.M. 85, 260<br />

Swart, Galerie (Riekje Swart) 273<br />

Taalingen, H.R. van 86<br />

Tannenbaum, Herbert (New York) 166, 209<br />

Tergast. Nes. (A.E.B.J. 87)<br />

Tiel, Quirijn en Gertrude van 88, 261, 278<br />

Tikotin, Wassenaar 275<br />

Toorop, Charlie 89<br />

Tussenbroek, Otto van 276<br />

Twaalfboven-Graafland, S. 90<br />

Ubac, M. 91<br />

Uhde, J.H.L. 92<br />

Utrechtse Kunstkring, Stichting de 275<br />

Van den Berghe, Frits 93<br />

Van de Woestijne, Gustave 94<br />

Van Rysselberghe, Theo 95<br />

Veenstra, D. 96<br />

Velde, Bram van 97<br />

Velde, Geer en Lisl van 98, 276<br />

Verdoorn, W.C. 99<br />

Vereeniging "Voor de Kunst", Utrecht 210<br />

Vereniging tot het Vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst 167<br />

Verlag Gerd Hatje 275<br />

Vermeire, Jules 100<br />

Vinding, Ole 135, 305<br />

Visser, Martin 101<br />

22


Vorms, Pierre 168, 211, 262, 276<br />

Voskuil, Jan D. 263<br />

Voskuil, Johan Jacob (Jo) en Dora 102, 264, 291-292, 307, 311<br />

Vroom, Jean-Paul 276<br />

Vuyk, Wout 265<br />

Wentinck, Charles 140, 318, 321<br />

Westerik, Co 266<br />

Wiegman, Matthieu 103<br />

Wiegman, Piet 104, 267<br />

Wiessing, H.P. 276<br />

Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg 275<br />

Winter, Janus de 105<br />

Wisselingh & Co, E.J. van 275, 276<br />

Wolff Peereboom, D. de 106, 276<br />

Wijnberg, Nicolaas 107<br />

Wijngaard, J. 108<br />

Wyngaerdt, Piet van 109<br />

Zadkine, Ossip 276 (zie voor meer correspondentie het archief A.Greebe)<br />

Zak, Galerie. Parijs 169, 294<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!