Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 1. 1710. Den 10 Novemb: sijn na voorgaende convocatie der Heren Erfgenamen van Hellendoorn bij malkanderen erschenen en in specie gecompareert de Heer Generael en de Baron van Berenzouw toe Katenhorst, en de Scholtis Westenberg als verwalter Erfmarckrigter, de heer Wesselius van Duiren, Baltus Zigmeyer wegens den Schuilenburg, Prov: Baerselmans voor de jufferen Heerde: en geresol” “veert als volgt: Eerstelijck goetgevonden, dat men met de heer Dr. Ten Brincke over sijn ingebragte rekeninge van salaris renderende f 173,- fl. sal sulks te accorde” “ren tegens enkelde salaris, en dan door de Verwalter Marckrigter uijt de ontfangene g.gl: van den Veen=ackers worden betaalt: Voorts 2. Voorts gedelibereert zijnde over de Infractie der ongewaerden keuters, en bezonderlijck geconsidereert hoe dat ene Keuter Gerrijt Schippers selfs als de ondermarckrigter met de gesworens den selven voor de onbe” “regtigde gebruikinge der Marckte sijn beesten hadde afgehaelt, heeft derven ondernemen de panden af te nemen tot groot nadeel van de Marckte en een kwaat gevolgh voor anderen; is geresolveert dat de olde keuters de Rijxdaalder alsnog sullen betalen, en daar voor worden geexecuteert om voor eerst een jaar te betalen; sullende voort de Nieuwe Keuters als het Schippers en Foesel Thijs Nevens alle andere toekomende onge” “waarden absolute uijt de Marcke geweert worden. Op 3. Op het Versoek van de Scholtis Mighorius es het examen en het sluijten van des selfs rekeninge tot een nadere Vergaderinge tot dat de Hre Graaf van Rechteren als momboir Heer van de Heer van den Schuilenburg selfs daer bij sal kunnen present sijn. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 1

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Dopen RK statie Wegdam 1698-1710 - Geneaknowhow.net
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel