Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Nog komt Corbag f 8 = 6

Nog komt Corbag f 8 = 6 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 7 = : = : nog komt Harmen Podt de somma van f 72 = 15 = waarop bij provisie sal worden betaalt f 65 = : = : Nog komt van Beest f 32 = 16 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 29 = : = : nog komt Jan Podt f 23 = : = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 21 = : = : Markeboek Hellendoorn 1710-1814 nog komt de heer Bouwmeester de somma van f 241 = 11 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 217 = : = : f 1 = 6 = : f 7 = 15 = : f 3 = 16 = : f 2 = : = : f 24 = 11 = : rest f 69 = 13 = : 69. transport van ‟t restant f 69 = 13 = : nog komt Daniel Baarselman de somma van f 6 = 10 = : dit sal in ‟t geheel betaalt worden. Nog komt Gerrit Hannis en Herm Baron f 8 = : = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 7 = : = : f 1 = : = : nog komt Jan Tijhuys de somma van f 6 = : = : welke sal worden betaalt nog komt Stenvers f 2 = 8 = : welke sal worden betaalt f 70 = 13 = : Also blijft de markte nog schuldig seventig gulden en dertien stuyvers . Volgens marktenboek heeft de markte nog in te vorderen van getaxeerde hoeken van den huyse Schuilenburg de somma van f 91 = 3 = : hier af wegens de verkofte veen akkeren van den 25 september 1727 waarvan volgens conventie aan de huysen Schuilenburg en Catenhorst 70. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 32

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 transport van ‟t credit f 91 = 3 = : Catenhorst een ¼ sou worden betaalt waar van de ½ scheit bedraagt f 62 = 10 = : f 28 = 13 = : van Derk Gunneman aan sijn kamp f 5 = : = : Meinners sal bij afrekening moeten betalen f 3 = 3 = : f 36 = 16 = : Aldus gedaan op dag en datum als voren (:was getekent:) J:L: Janssen J:C: Bouwmester Harmen Podt Henrikus Tiggelhoff Hieronimus Ledeboer 71. Ontfangst voor de markte van het kerkdorp Hellendoorn, voor een hoek bij het Jeruzalems na aftrek van de insate en hogegelt f 293 = 11 = voor het eerste Isak na aftrek van de insate en hogegeldt f 193 = 10 = het twede ook na aftrek van de insate en hogegelt f 126 = 13 = van Hendrikus Kollenstert voor het aangegravene f 15 = - = nog van H.L. Meiners ‟t gene deselve aan de markte schuldig was volgens afrekening van de gecommitteerden den 25 meu 1758 gedaan f 3 = 3 = Dus een ontfangst samen f 581 = 17 = Waar tegens uitgegeven als Volgt: No. 1. Aan de heer scholtus Bouw= Meester volgens q: f 217 = : = : No. 2. Aan Peter Pijffers l:q: f 23 = 3 = : No. 3. Aan Jan van Delden l:q: f 48 = : = : No. 4. Aan Gerrit Craijen= belt l:q: f 68 = 15 = : somma f 356 = 18 = : 72. transporteren van den ontfangst f 581 = 17 transport van de uitgaven f 356 = 18 = : No. 5. Aan Gerrit Hannessen Lestemaker l:q: f 38 = : = : No. 6. Aan Herm Berents en Gerrit Leestemaker l:q: f 7 = : = : Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 33

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Horae Belgicae
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Hellendoorn