Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 rigter gerecomandeert aan de decommit= reerdens om aan de resolutie aangaande de waaren, genomen op den 23 juny deses jaars hoe eer hoe beter te voldoen, en daartoe eenen dag te beraamen wan= neer daar mede een begin sal gemaakt worden. Waarover de presente gecom= 81. gecommitteerdens sig beswaart en versogt hebben, dat daar nog enige gecommitteerdens mogten toegevoegt worden, en sijn vorders daar toe gecom= mitteert Gerrit Leestemaker en H. Tiggelhoff sullende voort naa den bouw daarmede een begin gemaakt en met presente voortgegaan worden. Was getekent: L:C: graaf van Rechteren J:L: Janssen Harmannus Podt H:L: Meiners Lubbert Wolterink Gerrit Lestemaker Henrikus Tiggelhof Peter Pijffers Egbert Leestemaker 82. De nieuwe hoeken in de markte van Hellendoorn door de gecommitteerdens nagesien en getaxeert, om op de erfge= namen vergaderinge op de 25 july 1758 over te geven 1. een hoek aan Schutten gaarden f 6,- 2. aan Schutten gloepe een nieu= wen hoek f 90,- 3. een dito agter de Hofte f 90,- 4. Bergman bij sijn huys f : = 10 5. L: Wolterink bij Bergmans f : = 15 deselve aan Veltmans kamp f : = 5 nog aan Vrohuys kmap f : = 6 6. Jan agter den Esch bij sijn huys f 7 = - 7. Vijstendijk aan sijn oude plaatsjen f - = 12 8. de Scholte van de Nijstadt f 2 = : = 9. de Krijtwever f 1 = : 10. Leeve op de Nijstadt f 1 = : 11. Jan Mensink aan sijn land op de Nijstadt f : = 12 = 12. Aaltjen Wipstrik voor haar huys f : = 10 = 13. Geert Vijstendijk aan de sijt van sijn huys f : = 12 = 14. Boggenberg aan sijn landt op de Nijstadt f : = 5 = 15. Veltman aan Veltmanskamp f 2 = : = Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 38

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 f 203 = 7 = 83. tranport f 203 = 7 = 16. Gerrit Leestemaker aan Veltmans kamp f : = 15 = 17. Diderik Wesseling bij sijn huys f : = 15 = 18. Rut Gijsberts bij sijn huys f : = 5 = 19. de Hommelte aan Wermink gaarden f : = 5 = 20. Riet Gerrit bij sijn huys f : = 7 = 21. Kupers Teunis voor een hoekjen daar sijn huys met een hoek opstaat f : = 17 = 22. de schomakers Kuipen f 25 = : = 23. Gerrit Krayenbelt aan sijn ronde landt bij den Duysendaalder f 2 = 8 = : 24. Nellis Berent bij sijn huys f : = 8 = 25. Blenke aan sijn gaarden f : = 6 = 26. Gagelman bij sijn huys f 3 = 4 = : 27. Hagedoorn de Allee f 17 = 12 = : 28. bij Broekjans f 10 = : = 29. de Endegloepe bij Broekjans f 17 = : = 30. aan Wemekamps f 2 = 8 = : 31. Jan Twilhaar f 1 = 10 = : somma f 283 = 7 = : Het Voetshuys, Poelakkers en Tijhuys eerst nieuws aangegraven sijnde door arme 84. arme menschen gewoont wordende en nog niet te lande gemaakt sijnde vinde de commissarissen sig be= swaart deselve te taxeren en laaten sulks aan het goetvinden van de heeren erfgenamen over. Dan nog het dispuit tusschen Huur= man en Peeter Pijffers over de aangegravene hoeken, om dat Huurman presenteert het sijn wederom in te lijken. Actum Hellendoorn den 25 july 1758. Was getekent: J:L: Janssen H:L: Meiners Harmannus Podt H:D: Corbag H: Ledeboer Lubbert Wolterink 85. Naa voorgaande wettige convocatie der heeren erfgenamen van het kerkdorp Hellendoorn op den 29 mey 1759 sijn gecom= pareert op den hof te Hellendoorn Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 39

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
granida - Dani Cuypers
Horae Belgicae
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt