Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 van Bergman f : = 10 = : L. Wolterink bij Bergmans f : = 15 = : aan Veltmanskamp f : = 5 = : aan Vrohuys kamp f : = 6 = : aan Vijstendijks plaatsjen f : = 12 = : de Scholte van de Nijstadt f 2 = : = : de Krijtwever f 1 = : = : Geert Vijstendijk f : = 12 = : Boggenberg f : = 5 = : Veltman f 2 = : = : Gerrit Leestemaker f : = 15 = : Diderik Wessselink f : = 15 = : De Hommelte f : = 5 = : Kuipers Teunis f : = 17 = : De Schoemakers Kuipen f 25 = : = : Gerrit Krayenbelt f 2 = 8 = : Nellis Berent f : = 8 = : Blenke f : = 6 = : Gagelman f 3 = 4 = : f 49 = 3 = : 90. transport f 49 = 3 = : Broekjan de ende gloepe f 14 = Wemekamps f 2 = 8 = aan Schutten gaarden f 6 = nog komt de markte f 71 = 11 = volgens de laatste overgegevene rekeninge & liquide f 12 = 19 = : hiervanaan D. Baarselmans liquide f 6 = 10 = : f 6 = 9 = : Somma f 78 = : = hiertegens uitgegeven aan de houtkoper Hofhuys & compagnon f 14 = 15 = : aan Stenvers & compagnon f 12 = : = : aan Gerrit Crayenbelt L:q: f 25 = 17 = : liquide = onmiddellijk invorderbaar aan Jan van Delden L:q: f 7 = 13 = : aan Jan Podt L:q: f 3 = : = : aan H.L. Meiners L:q: f 5 = 10 = : aan H. Podt L:q: f 8 = 1 = : voor het aanseggen van de getaxeerde f 1 = 4 = : f 78 = : = : soo dat de ontfangst en uitgave f : = : = : te samen overeenkomt. Leeve seit ‟t aangegravene aan D. Baarsel= Man 91. man voldaan te hebben. Jan Meyerink presenteert ‟t aangegravene weer in te smijten. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 42

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Wipstrik seit niet aangegraven te hebben. Ruth Gijsberts en Riet Gerrit sijn onwil= lig te betalen. De heer Hagedoorn presenteert ‟t aange= gravene bij Broekjans te betalen, en de allee was hij dese reis niet van gedagten te voldoen en terwijl het eene soo wel als het andere getaxeert was, soo hebben wij ‟t gereserveert gehouden om sulxx aam de heeren erfgenamen te rapporteren. Aldus gedaan binnen Hellendoorn den 9 november 1759. /: Was getekent:/ H. Ledeboer H.L. Meiners Harms Podt Henriekus Tiggelhof H.D. Corbag Egbert Leestemaker Lubbert Wolterink. 92. 1760. den 27 juny sijn de ingesetenen van de markte van het kerkdorp Hellen= doorn vergadert geweest over het maken van de hekken aan den esch die Schou= vree sijn omdat deselve doorgaans slegt vree = omheining onderhouden worden en vele traag om te betalen sijn soo is door hun eenpa= rig en wilkeurig hier op geresolveert om wilkeurig = goedvinden of goedkeuren dese navolgende verdelinge te maken en gerekent dat er drie parten of volle boeren tegen een hekke kan komen also er agt hekken te onder= houden sijn, moeten de dan tot het hekke bij Jan Soogens of Poelak= kers aan den Konijnengaarden betalen No. 1. Hofman 1 vol part Peter Pijffers ½ part Lubbert Wolterink ½ dito Jan Podt ½ dito Egbert Lestemaker ½ dito Samen 3 parten 93. No. 2. Het woesten hekke bij Hofsteden Hofstede 1 vol part Jan Lubbers 1 dito Jan Tijhuis smit 1/3 dito Harmannus Pijffers 1/3 dito Jan Brouwer 1/3 dito Samen 3 parten Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 43

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel