Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 de scholtus van Muijden Jan Pot Lubbert Wolterink J.H. Roelofsen de taxatie gestelde teegen agtermiddag te twee uren agtermiddag getaxeert de Hoog Welgeb Heer Baron van Heiden tot den Dam absent door de overige erfgenaamen getaxeert als volgt Voor de Heer van Bellinkhof: Blik Derks plaasjen f 100=:= Voor deselve bij Blen= Ken schaapschot f 5=:= ______ f 105=:= Voor de graaf van Regteren bij Blik Derks f 18=:= bij Kalvenhaars f 30=:= bij Hoendermans f 40=:= bij Jan Karkdijks f 3=3= _______ f 91=3= 15. Voor de Heer van den Dam Jan Koks plaasjen f 60=:= bij Veenemans hof f 10=:= bij Harmen Peeters f 10=:= De Allee f 60=:= Bij Hannis Beerentshuijs f 5=10= _______ f 141=10= Freulien van Eversbergh Jerusalems plaasjen angekogt volgens taxatie f 160=:= Meester Hendriks of Vildersplaajen gepasseert bij Derk Gunneman sijn huijs getaxeert f 5=:= Lubbert Wolterink bij Vugteveen f 1=5= bij Tonij Kelder sijn huijs f:=10= bij Snijder Jannes f:=10= _____ f 2=5= Veltman getaxeert f 3=3= de Wed.Wesselink f :=:= Jan Nellis f :=:= Hellendoorn sijn plaasjen moet na doode weer aan de Merkte koomen 16. De hoek agter Veltmans camp is getaxeert op vijftig guld: dog sal moeten blijven liggen omdat de teegen gelanden de selve daar niet voor aanstaat. Den Nieuwen hoek aan den Swolssenweg blijft om sudenen en met samen goetvinden der Erfgenaamen ook onverkogt. Aaltjen Wipstruk en Karkdijks huis Hoekjes sijn getaxeert f 5=:= Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 6

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Gerrit Bakker agter sijn kamp f 2=:= Jannes Janssen an schreevenk f 1=10= Jan Hermsens aan haar kamp f 1=10= Geerts Willem sij land= en huijsteede onder Groot Roosink voor Lubbert Wolterink Jan Pot en Hannes (Mannes) Egberts getaxeert f 20=:= Door eenig misverstand ontstaan ond Der de geErfden en eenige gecom= mitteerden blijfe de verkoop der veenakkeren in status quo Aldus gedaan op tijdt en plaats Voorschr. J.C. Bouwmeester 17. 1741: 15 November Na voorgaande convocatie op het hof binnen Hellendoorn een holtspraake belegt en sijn erschenen volgende Heeren Erfgenaamen De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe Eversberg vor de Heer van Bellinkhof: De Heer Janssen als rent=r van Schulenburgh J.C. Bouwmeester als gevolgmagtigde Merken= Rigter en voor de Heer van den Dam A: Tiggelhof: T. Craijenbelt voor de Scholtus Muijden Jan Arent Roelofs Jan Pot Lubbert Wolterink Gerrit Hannis= sen Is door den ontfanger Bouwmeester voor= gestelt de nootzakelijkheijt der betalinge van de besteedinge des Hellendoornse brugge en verder schulden van de merkte, waarop verstaan is dat men bij de taxatie op den 17: October 1741 gedaan soude blijven en dat het verkoopen der veenen zal voorgank hebben. De betalinge van de getaxeerde hoeken sal gedaan moeten worden aan handen van de ontfang: Bouwmeester als 18. als ook van de veenen voor of op den 28: November 1741 De verkoop conditien sullen door de vier Merkenrigter en gecommitterede erfgenamen worden opgemaakt en de verkoop gesteld op dingsdag den 21: november tot gecommitteerdens sijn gesteld om de verkoop te helpen reguleeren en voorders te doen overdragt en transport als sulx van het een of ander getaxeerde perceel mogte gescequireert worden de Hr. Rentmeester Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 7

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn