Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Janssen Jan Arent

Janssen Jan Arent Roelofsen en Lubbert Wolterink, so de schulden van de merkte nog niet kunnen gevonden worden uitgeseijde hoeken sullen van de gecommitteerden nieuwe worden opgegeven om daar uit te neemen tn minsten schaade van de merkte en tot afdoeninge van de vordere schulden actum ut supra Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Was geteekent R.T. van Heerdt J.L. Janssen rentm. Voor de heer van Bellinhof w.t. Regteren J.C. Bouwmeester A. Tiggelhof J. Pot, Lubbert Wolterink Jan Arent Roelofs Gerrit Hannissen T. Craijenbelt voor de scholtus van Muijden 19. 1741: 21 November. Door de gecommitteerden als de ontfanger J.C. Bouwmeester als gevolmagtigde markenrigter de Hr. Rent=r Janssen J.A. Roelofsen en Lubbert Wolterink de ode veenakkeren verkogt of verpagt voor de tijdt van agt agtereenvolgende jaaren welke akkeren te samen verpagt sijn vor een somma van twee= hondert twee guld: onder reserve van de daar op geloopen onkosten luijt de conditien en voorwaarden welke sijn geteekent J.C. Bouwmeester J.L. Janssen Jan Arent Roelofs Lubbert Wolterink 1742: 8 October. Na voorgaande convocatie op het hof binnen Hellendoorn houdspraake gehouden en waaren present de heer J.Haagedoorn, de Hr predicant Leedeboer voor de heer van Bellinkhof de Hr Rent=r Janssen, A: Tiggelhof, Jan Pot Lubbert Wolterink T. Craijen 20. T. Craijenbelt, Jan Pot Lubbert Wolterink Hannes Egberts, Jan Arent Roelofs, H.L. Meijnders Huurman voor sijn land Heer de ontfanger J.C. Bouwmeester in quali= teit als gevolmagtigde merkenrigter en vor de Heer van den Dam; in weke qualiteit hij J.C. Bouwmeester voornoemd uit naam van sijn Heer principaal komt voor te draagen dat de Heeren Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 8

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 erfgenaamen mogten resolveeren dat de merkten schulden eenmaal voldaan wierden om eens een eigene staat van de merkte te moogen hebben en wijders dat ook verdagt moeten sijn om een fons uit te vinden tot dempin= ge van de santstuijve agter den berg welke bij manquement van dien tot groot nadeel en schaade der merkte soude kunnen sijn en vorders nog wegens de taxatie van de nieuws aan gegraven hoeken op de 17 Octob 1741 gedaan dat sijn Heer principaal wel wilde voldoen Jan Koks plaasjen bij Veenemans aangegraven als ook de hoekjes bij Harmen Peeters edoch konde 21. niet goed vinden de Allee na so een taxatie te voldoen, sijnde hier op door de Heeren Erfge= naamen verstaan dat de Allee geheel buijten taxatie soude blijven en teegen de protentien van de vrouw van Wassenaar so deselve daar meede nog mogte te voorschijn koomen gereserveert blijven belangende de taxatie voor de rek. van de Heer Graaf van Regteren gedaan te sien van de taxatie 17: Octob 1741 is verstaan dat volgens taxatie sal moeten worden voldaan binnen de tijdt van twee maanden of bewijs van contraprotentie inbrengen bij manquement van dien sal het aangegravene weer ingesmeeten worden. Weegens de Heer van Bellinkhof sijn getaxeerd Plaasjen en hoek agter blenken schaap= Schot heeft Do. Leedeboer geraporteert dat geseit is neevens anderen te betaalen bij Gunnemans moet binnen twee maanden betaalt of weer ingesmeeten worden 22. bij Jan Harmsens ad idem bij Groot Roosinks plaats ad idem bij Werminks goorden ad idem wijders hebben de Heeren erfgenaamen uitgesien een stuk land teegen over Jan Collenstart sijn plaasjen welk publiek en aan de meest biedende sal verkogt worden met een keuters vrijheijt tot deeze te doene verkoop sijn gecommitteert J.C. Bouwmeester, J.L. Janssen, Jan Arent Roelofs en Lubbert Wolterink en nog wijders aan de selve volmagt gegeven om met de Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 9

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Dopen RK statie Wegdam 1698-1710 - Geneaknowhow.net
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Markeboek Markelo 1609-1860 - Hofmarken
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn