Views
5 years ago

Opgravingsverslag Akersloot 2005 - Archeologie Zaanstreek

Opgravingsverslag Akersloot 2005 - Archeologie Zaanstreek

Het onderzoek De

Het onderzoek De opgraving vond plaats tussen eind mei en eind september 2005, met weken waarin enkel op zaterdagen werd gewerkt en weken waarin bijna dagelijks werd gegraven. Gedurende de opgraving werden de vondsten opgeslagen bij Greet Blokker op Buurtweg 15. Hier werd een gedeelte van de vondsten ook gewassen. Al het materiaal is vervolgens overgebracht naar de werkruimte van de AWN aan de Tuinstraat 27a, Zaandijk. Hier is het materiaal naar soort gesorteerd en uitgewerkt. Op het ogenblik is al het materiaal hier nog aanwezig, maar het zal t.z.t. samen met de opgravingsdocumentatie aan het provinciaal depot voor bodemvondsten Noord-Holland worden overgedragen. Figuur 2 geeft een overzicht van de werkputten die zijn aangelegd. Ook is de plaats van de 2002/2003 opgraving aan de voorzijde van het perceel (in grijs) en de toen aangetroffen structuren aangegeven. Tijdens deze eerdere campagnes werden enkele funderingen, een keldertje en twee waterputten (nummers 1 en 2) opgegraven. In 2005 is hier een derde put (3) bijgekomen. Het was echter nog niet helemaal duidelijk of alle vondsten en afvalkuilen op het voorterrein indertijd ook waren opgespoord. Daarom zijn er in 2005 nog twee kleine werkputjes (WP 0) aangelegd op de ‘grens’ van de voorzijde. Hier werden echter geen nieuwe afvalkuilen aangetroffen. Het middengedeelte van het perceel is niet tot nauwelijks onderzocht, getuige het lege witte gedeelte op de figuur. Hiervoor zijn een aantal redenen. De nadruk van de opgraving lag in eerste instantie op de achterzijde. In vroeger tijd werd afval op het achterterrein begraven zodat op dit gedeelte de meeste vondsten werden verwacht. Tevens stonden er nog steeds fruitboompjes op het middendeel van het perceel en ten slotte was er ook een gebrek aan tijd en mankracht. Figuur 2: Opgravingsputten en fasen Buurtweg 9 De opgraving van 2005 viel in drie fasen uiteen. Gedurende de eerste en laatste fase kon met behulp van een kraan een relatief groot oppervlak worden blootgelegd. Deze twee fasen zijn met de kleuren rood en blauw op de figuur weergegeven. De werkputten 1 en 2 (WP1, WP2) zijn aangelegd rond de westrand van het vlakker lopende deel van het perceel zoals dit hierboven is beschreven. Hier lag naar verwachting de achtergrens van het woonperceel. 6

Er werd gegraven, getekend, geïnterpreteerd, geschaafd, gemeten, gewassen, gefotografeerd 7

Fietsroute Zaan - Zuid - Zaanstreek
Een lijn door het landschap. Archeologie en het VTN-project 1997 ...
klik hier voor het voorbeeld document - Handreiking Archeologie