Nederland - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Nederland - Fiscus.fgov.be

Operationalisering van

P

De strategie

De strategie

de pijler iVU

Bij de Coperfinhervorming werden de taken van informatieverzameling en uitwisseling

van Patrimoniumdocumentatie samengebracht binnen eenzelfde pijler Informatieverzameling

& Uitwisseling (IVU) waarvan de processen in 2007 werden beschreven

en waarvan de operationalisering in 2008 is gestart.

De strategie van de Administratie berust op het opzetten van partnerships met de

andere actoren betrokken bij patrimoniumdocumentatie in het algemeen. In 2008

werd het aantal samenwerkingen verhoogd door het afsluiten van een reeks nieuwe

protocollen. Zo werd er kennis opgedaan inzake de behandeling van de dossiers

die moeten voorgelegd worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer. Bovendien werd een inventaris van alle protocollen waarin de

Patrimoniumdocumentatie partij is, opgenomen in een databank die ter beschikking

zal gesteld worden van een beperkt aantal gebruikers. Deze applicatie zal toelaten

om de aangegane verbintenissen en de genomen acties op te volgen.

S

Operationalisering van

de stafdiensten

Inleiding

Inleiding

In plaats van een ”big bang” bij het invoeren van de nieuwe Coperfinorganisatie werd in 2008 voor de oprichting van de

stafdiensten van de administrateur-generaal gekozen voor een tussenoplossing. Deze bestaat erin de in 2005 aangevangen

herschikking van de centrale administraties verder te zetten d.m.v. het functioneel hergroeperen van bestaande diensten.

Dienstverlening, Strategie & Uitvoering

Dienstverlening, Strategie & Uitvoering

De opdrachten van de dienst Dienstverlening, Strategie & Uitvoering (DSU) werden in drie afdelingen opgesplitst: Risicobeheer,

Contactcenter en Marketing. De businesseisen werden beschreven en daarna door het management goedgekeurd, en de

inwerkingtreding werd georganiseerd in drie projecten.

De afdeling risicobeheer werd opgericht bij koninklijk besluit van 4 maart 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

12 maart 2008. De operationalisering ervan is voorzien voor 2009.

Het Contactcenter van de Patrimoniumdocumentatie zal in 2009 op punt gezet worden met de verplichting om de werking van

het geheel van de kanalen voor dienstverlening op professionele wijze te ontwikkelen.

De opdrachten, de profielen en de structuur van een ploeg van de afdeling marketing zullen in 2009 gedefinieerd worden.

Daarna zal een inventaris opgemaakt worden van alle producten die de Patrimoniumdocumentatie aflevert en de ontwikkelingsmogelijkheden

ervan.

Van een aanbodgerichte administratie moet de Patrimoniumdocumentatie evolueren naar een informatiegerichte administratie

op basis van de vraag.

More magazines by this user
Similar magazines