juni 2011 - Wijkraad Scheepmakersdijk

wijkraadscheepmakersdijk.nl

juni 2011 - Wijkraad Scheepmakersdijk

Wijkkrant Scheepmakersdijk e.o.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. Fietsznfabriek

3. Jaarvergadering 2011

4. Het Spaarne is een kameel

5. De vergeten schoorsteen

6. Babbeltruc

7. Rondwandeling koepel

RIBW, een update

8. Ondernemersportret

9. Reanimatielessen 2011

Nationale speeltuindag 2011

10. Wijkwandeling; Houtmarkt 7; Dantuma

11. Kort nieuws

12. Buitenspeeldag 2011

13. Bezoek burgemeester Mutare

14. Nieuwe expositieruimte aan de Herensingel

15. Belangrijke telefoonnummers

www.wijkraadscheepmakersdijk.nl

Pagina | 0


Voorwoord van de voorzitter

De jaarvergadering is weer achter de rug, helaas wat kort en bondig, deze keer wat

zakelijk maar ! het kan niet altijd een feestje zijn.

Wij zijn altijd weer blij als bewoners de moeite nemen om te komen luisteren naar,

waar wij mee bezig zijn, daarvoor dank want, daar doe je het voor, het is niet altijd

eigen belang.

De wijkraad leden hebben weer voor een jaar bijgetekend, behalve Geja Muffels, wat

wij heel jammer vinden, maar wegens drukte en een eerste kleinkind kunnen wij dat

begrijpen, nogmaals Geja en ook voor de kersverse opa. “ Van Harte gefeliciteerd”.

Buiten de onophoudelijke stroom verkeer wat onze wijk passeert ( Oostersingel gracht,

Papentorenvest, Catharijnebrug) leven wij toch in een rustige woonwijk, op enkele dagen na als er

veel bezoekers komen voor het huis van bewaring, de wijkagent heeft niet veel te doen.

Daarom zijn wij toch bezorgt om de extra druk die op onze wijk komt te liggen door de komst van het

RIBW, ( regionale instelling beschermd wonen) mensen moeten opgevangen kunnen worden, daar

zijn wij het over eens maar ! wat kan een wijk hebben?

Wij houden van onze wijk en dat willen wij ook zo houden , daarom hebben wij de wens

uitgesproken naar de Gemeente toe, nodig de wijkbewoners uit en kom vertellen, samen met het

RIBW, wat jullie nu precies willen en onze werkgroep zal dan vertellen wat onze bezwaren zijn, zodat

u weet wat er precies aan de hand is. Wij houden u op de hoogte.

Voor deze keer weer de hartelijke groeten.

An Lalleman.

De wijkraad

Voorzitter:

An Lalleman, Papentorenvest 11rd

: 5355957

Penningmeester:

Dineke Zwaneveld, Glasblazersstraat 23

Secretariaat:

Truus Melchior, Glasblazersstraat 17

:5338780

email: secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Webmaster: MelchiorICT (info@melchiorict.nl)

Email: webmaster@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Gebiedsagent: Rick van Dongen

:0900 8844 Spaarne Oost

Leden:

Rob van der Linden: Papentorenvest 50

Willy Stoelinga: Harmenjansweg 65

Peter Stoelinga: Harmenjansweg 65

Frans Steffens: Oostvest 14

Maarten Hartman: Scheepmakersdijk 48

Jasmina Bonke: Houtmarkt 9

Walter Bonke; Houtmarkt 9

Loes Groeneveld: Dijkstraat 2c

Ondersteunende leden:

Jarko Aikens: Houtmarkt 3

Albert Diederik: Scheepmakersdijk 32C

Harry Prenen Oostvest 12

Drukwerk :Danny bij Dantuma

Vergaderingen:

De tweede dinsdag van de maand Speeltuin de

Glasblazers Scheepmakersdijk 10

Aanvang 20.00 uur.

Pagina | 1


Terrein Fietsznfabriek

Spaarne

Het terrein van de Fietsznfabriek, geklemd tussen

Oostvest en het Spaarne, wacht al jaren op

ontwikkeling. De oude drukkerij van Vernhout en Van

Sluyters staat al weer jaren leeg. Lange tijd was in de

witte blokkendoos aan de Oostvest de Fietsznfabriek

gevestigd (het pand dankt zijn naam er nu aan). Deze

uitgaansgelegenheid is op zijn top verkocht aan de

gemeente. Het gebruik als dans en muziektent was

toen snel voorbij. Nu zit er antikraak en heeft de

Oostvest

voedselbank al weer een tijdje een goede werkruimte.

De bedoeling is dat de panden worden verkocht aan

een ontwikkelaar en dat deze ontwikkelaar vooral een

woonwijkje creëert op de plek van de Fietsznfabriek en bijbehorende panden. Een en ander prikkelt

architecten om een eigen visie voor het gebied te ontwikkelen met de hoop dat de gemeente het

initiatief oppakt. Een van die architecten is Hans van Eeden uit Haarlem. Hij heeft in samenwerking

met BaksvanWengerden Architecten en Burghstone Projectrealisati e voor het terrein van de

Fietsznfabriek.

“Op deze binnenstedelijke locatie, tussen het Spaarne en de historische stadsrand, wordt het oude

bedrijfspand herbestemd tot een spannende combinatie van zorgwoningen en een kinderdagverblijf.

In de nieuwbouw wordt het parkeren op maaiveldniveau opgelost onder een 'getild dek' waaraan een

voor Haarlem kenmerkend intiem woonhof ontstaat. Langs de Oostvest zijn op begane grondniveau

commerciële ruimtes geprojecteerd”

De plannen zijn aangeboden aan de gemeente, echter is van die zijde de interesse niet gewekt. Met

name de financiële kant schijnt niet

genoeg op te leveren voor de gemeente.

Als wijkraad echter zijn wij aangenaam

verrast door de invulling welke van Eeden

heeft gegeven aan het terrein. Zijn

plannen passen moeiteloos in onze wijk en

we zouden er een prachtig, leefbaar

hoekje bijkrijgen. Misschien dat de

gemeentelijke molen toch weer eens

kritisch kan gaan kijken naar dit idee. Het

terrein nog jaren braak laten liggen kan

natuurlijk ook, maar hier wordt je

financieel zeker niet wijzer van. Plannen

genoeg, nu nog een gemeente die

Oostvest

toehapt.

Bron citaat en afbeeldingen http://www.hansvaneeden.nl/projecten/fietznfabriek,_haarlem

Pagina | 2


Jaarvergadering 2011.

De jaarvergadering heeft op dinsdag 12 april 2011 plaatsgevonden.

Het jaarverslag was vermeld in de wijkkrant en lag ook ter inzage. Onze voorzitter An Lalleman gaf

een toelichting aan de hand van het jaarverslag de stand over de stand zaken tot nu toe.

De kascommissie was akkoord met het financieel verslag.

De wijkraad is weer herkozen, alleen Geja Muffels heeft zich niet herkiesbaar gesteld vanwege

drukke werkzaamheden maar wil zich wel incidenteel inzetten voor de wijk. Met een grote boeket

hebben wij afscheid van haar genomen en bedankt voor haar inzet.

Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Het verslag staat op onze website en kunt u

opvragen bij het secretariaat.

Stadsdichter Sylvia Hubers las twee gedichten voor met de thema's het Spaarne en de Molen.

Nieuwe voorzitter molenbestuur

An en Geja De stadsdichteres

De bekende after-party

Pagina | 3


HET SPAARNE IS EEN KAMEEL

Op het zadel tussen de bulten zetten wij

een fraaie Bakenesserdame

in de grote bult stoppen wij Burgwal

in de kleine bouwen wij een buurtje.

Voor de mensen die werken.

Wij zetten er werk neer. Allerhande werk.

(en een plek om ze te straffen, maar eerst)

gaan we schepen bouwen, bier brouwen!

en we maken een fabriek, de mooiste

fabriek van Haarlem, met vier armen

een stuk of wat benen in een ouwe

vestingtoren, een neus in de wind, een

molenaar die van noord-zuid-oost-west weet

en op het juiste moment

de aarde kantelt.

Dat het later heel frivool zou gaan worden

in die werkbult, dat wisten wij niet.

Dat er deernen met ontblote bovens

uit vrije wil op witte boten helemaal

bruin zouden gaan liggen stoven,

dat er mensen in een tentje met een ober

netjes zouden komen peren, bomen

en dat onze mooie molen weer zou draaien

draaien draaien maar niet malen - onze

molen zou siermalen, educatief malen

en daar begrijpen wij helemaal niets van!

Maar wij zijn dan ook als kamelen

in het land van de auto’s en de witte

boten, almaar groter…

Wat dachten wij?! Dat de stad

onder onze poten

reeds dat wat ze moest wezen was?

Een kameel heeft twee bulten.

Het Spaarne ook, vertikaal weliswaar

maar als je de aarde kantelt, heb je

een kameel in Haarlem met een grote

en een kleine bult.

Sylvia Hubers, stadsdichter Haarlem, februari 2011

Pagina | 4


Mocht u willen reageren dan kunt u mailen naar de wijkraad,

maar ook direct met Henk Vijn (henk.vijn@hetnet.nl / 023

531 10 13.)

Nieuwe bloembakken

Onze toch niet zo groene buurt is begin dit jaar

opgefrist met twee grote bloembakken aan het begin

van de Harmenjansweg. Je krijgt de bakken pas als ze

‘worden geadopteerd’ wat onderhoud betreft. Joop en

Coby Smit en hun dochter Nanda met man Erwin

hebben deze taak op zich genomen. Waren de bakken

in maart nog te kaal voor een mooie foto, nu staan de

planten volop in bloei. Een van de bakken staat op de

plek waar voorheen de glasbak en de pappierbak stonden.

Wel even een ander gezicht dan die troep die er toen altijd

(omheen) lag.

HAARLEMS VERGETEN SCHOORSTEEN

De historische vereniging Haerlem met Henk Vijn

maakt zich hard voor behoud van de schoorsteen op

het voormalige Cavex terrein. Deze schoorsteen

schijnt in zijn soort uniek voor Nederland te zijn,

door de vierkante vorm. 20 april jl. is in de molen de

Adriaan een lezing gehouden van de schoorsteen

vereniging om de molen aangemerkt te krijgen als

industrieel erfgoed. De wijkraad en de

klankbordgroep gaat niet uit van behoud van de

schoorsteen, maar we zijn Henk Vijn wel wat

verschuldigd. Hij heeft immers de molen terug

gekregen in de wijk. Daarom hieronder een stukje

tekst van zijn website waarom de schoorsteen

behouden moet blijven. Hoe een en ander inpasbaar

is in de huidige bouwtekeningen weten wij niet, ook

is niet duidelijk of de schoorsteen eventueel

verplaatst kan worden (en wie dat gaat betalen).

Wij zullen het de volgende keer wel eens bespreken

met Principaal. Mocht de schoorsteen namelijk

worden aangemerkt als industrieel erfgoed, dan

onstaat er wel een ‘probleem’hoe hij ingepast gaat

worden.

Pagina | 5


“Babbeltrucs”.

Op 10 maart was er op verzoek van de wijkraad in de

speeltuin een bijeenkomst tegen oplichtingpraktijken aan de

deur voor de wijkbewoners. De presentatie was in handen van Rob Mantjes en Thijs Rovers van

politie Kennemerland team Spaarne-oost, tevens aanwezig onze wijkagent Rick van Dongen. Aan de

hand van voorbeelden en tips werd aan de aanwezigen verteld hoe alert men moet zijn. Er was

daarna gelegenheid tot vragen stellen. Bewoners vonden het een zeer interessante en leerzame

ochtend. Deze bijeenkomst is mogelijk door Politie Kennemerland en de gemeente.

Hoe kunt u voorkomen dat u

slachtoffer wordt?

Dieven komen in alle vormen en

maten en dragen vaak keurige

pakken. Ook schattig ogende

kinderen of moeders met kinderen

zijn niet per definitie te

vertrouwen.

- Laat nooit onbekenden binnen!

Doe niet zomaar open voor

onbekende personen maar kijk

goed wie er voor de deur staat.

Niet alleen in de avond maar ook

overdag!

- Laat de deur dicht en kijk (indien

mogelijk) door de deurspion of

raam. Wanneer u toch de deur

open wilt doen, hou dan de ketting

of de kierstandhouder erop. Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Is het buiten donker

vraag dan of de persoon morgen overdag terug wil komen.

- Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en identiteitsbewijs en controleer deze

goed. Schrijf de gegevens eventueel op. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen

en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt.

- Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat

u wilt geven (een pen, een glas water of het alarmeren van een hulpdienst bijvoorbeeld).

- Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur of nemen nooit

telefonisch contact op om uw pincode te vragen.

- Heeft een kluisje, zorg dat het verankerd is.

- Als u de situatie niet vertrouwt, bel meteen de politie via telefoonnummer 112.

- Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, doe dan altijd aangifte bij de politie. Heeft men

uw pinpas weggenomen? Laat deze direct blokkeren.

Tips; laat in een garderobe uw auto en / of huissleutels niet in uw jas zitten!! Maak foto’s van

waardevolle spullen.

• De politie vraagt om altijd melding te doen ook als de poging is mislukt of als u het niet

vertrouwd zodat de politie een profiel, een dadergroep en werkwijze kan opstellen.

Pagina | 6


Rondwandeling Koepel

Er is nog geen datum bekend van een

eventuele rondwandeling door de Koepel. Het

secretariaat van de wijkraad heeft bijzonder

veel aanmeldingen gehad, ruim 60. Zo’n

aantal wordt natuurlijk niet in 1 keer binnen

gelaten in de koepel en ook wordt van

tevoren ‘gescreend’. Alleen direct

omwonenden zijn uitgenodigd, alhoewel er

ook reacties zijn van buiten de wijk. Zodra we

meer weten wordt u op de hoogte gebracht,

waarschijnlijk via mail of flyer. U kunt zich

overigens niet meer inschrijven, want de

aanmeldingen zijn al doorgegeven aan de

Koepel.

R.I.B.W. , een update……

De wijkraad en de actiegroep (Niet bij de speeltuin) zijn al weer een jaar bezig met bezwaren tegen

een mogelijke vestiging van een RIBW instelling (regionale instelling begeleid wonen) op de hoek

Papentorenvest-Harmenjansweg. Men heeft onder andere de panden van voormalig lasbedrijf

Korzelius en het hoekpandje met parkeerterrein op het oog voor het vestigen van ongeveer 30

bewoners.

De bezwaren van de wijkraad en de actiegroep richten zich niet zozeer tegen het huisvesten van

bepaalde doelgroepen, maar het grote aantal van zo’n 30 zorgvragers, welke zonder enige vorm van

onderzoek in onze wijk worden geplaatst. Ook is er zeer veel bezwaar tegen de gevolgde procedure

door zowel de gemeente als het RIBW zelf. De laatste heeft door een overvaltactiek de komst van de

locatie snel willen beklinken. De gemeente (B&W) heeft oa verzuimd de wijk(raad)voortijdig in te

lichten maar ook zijn eigen raad niet ingelicht. In het afgelopen jaar zijn er stevige gesprekken

geweest met het RIBWen gemeente enerzijds en wijkraad en actiegroep aan de andere zijde. Ook

zijn diverse raadsleden wakker geschrokken van de gehele gang van zaken en worden er vragen

gesteld aan de wethouder. Ons inziens worden essentiële vragen niet beantwoord en ook meerdere

raadsleden willen antwoord. Waarom is er bijvoorbeeld geen gedegen onderzoek waarom zo’n

vestiging met een grote groep bewoners, op die plek zijn te huisvesten. In de laatste plannen van het

RIBW worden het jongeren met een psychiatrisch probleem. De switch naar deze groep (ipv ex

verslaafden met een psychiatrisch probleem) is volgens het RIBW in overleg met de wijkraad gedaan.

Als je mededelen ‘overleg’ noemt ……! Ook voor de nieuwe doelgroep is geen enkel onderzoek

gedaan, de gronden waren te koop is het argument. Dat wij het niet zo’n handige plek vinden vlak

naast een speeltuin wordt bijvoorbeeld door de wethouder weggewuifd met de opmerking dat er

een groot hek om de speeltuin staat en er is toezicht. Kortom, als er problemen komen, hou je ze

maar buiten de deur. Erg kortzichtig.

De wijkraad en actiegroep heeft inmiddels een zeer stevige brief naar B&W gestuurd, met kopieën

aan alle fracties, want de rol van B&W en in het verlengde daar van het RIBW is zeer discutabel. We

Pagina | 7


ichten ons vooral op B&W, omdat daar aantoonbare fouten zijn gemaakt, waar door de procedure

succesvol aanvechtbaar is tot eventueel de hoogste instanties. Het is bijvoorbeeld erg vreemd dat

B&W al op de hoogte was van een eventuele komst van het RIBW, maar bewoners in het kader van

het vast te stellen bestemmingsplan daar geen ‘zienswijze’ op hebben kunnen geven. Alle

bezwaarprocedures tegen het voorlopige bestemmingsplan zijn inmiddels afgehandeld door de Raad

van State. Het definitief bekrachtigen van het bestemmingsplan laat op zich wachten bij het

provinciebestuur. Voordat dit gebeurd is staan er al twee belangrijke wijzigingen op stapel, namelijk

de bestemming van de beoogde locatie en de zogenaamde parcellering. Volgens het

bestemmingsplan mag op die plek alleen individuele panden worden gebouwd. Het RIBW wil achter

de gevel 1 groot pand maken. Op de website van de wijkraad staat een uitgebreide brief waarin de

bezwaren van de wijkraad en de actiegroep gedegen onderbouwd wordt.

Inmiddels verwijt men de wijkraad en actiegroep om de dialoog uit de weg te gaan. Hoewel er nog

steeds niet inhoudelijk is gereageerd op het bezwaarschrift zijn wij wel bereid om een avond te

beleggen waar alle partijen nogmaals hun standpunt kunnen weergeven. Dit overleg gaat mogelijk

plaats vinden in de speeltuin. De wijkraad vindt het daarna heel belangrijk dat de gemeente de

wijkbewoners gaat informeren. Voor die tijd ontvangt u een uitgebreide update en een uitnodiging

om de avond bij te wonen en deel te nemen aan de discussie. De hele gang van zaken heeft

inmiddels bij de gemeenteraad wel het besef aangewakkerd dat bestaande regelgeving nageleefd

moet en dat wijkraden in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij dit soort planvorming.

Ondernemersportret

Acces to Medicine Index

2 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben niet of nauwelijks toegang tot medicijnen. Een

bekend voorbeeld: aidsremmers die te duur zijn voor HIV-patiënten in bijvoorbeeld Afrika. Gelukkig

kijken farmaceutische bedrijven steeds meer naar de sociale kanten van hun werk. Dat komt mede

door een organisatie die sinds kort kantoor houdt op de Scheepmakersdijk: Acces to Medicine

Foundation. Directeur Joop Muller vertelt bevlogen over wat deze organisatie doen: “Wij publiceren

tweejaarlijks de Acces to Medicine Index. Die index laat zien hoe farmaceutische bedrijven scoren als

het gaat om het beschikbaar maken van medicijnen in ontwikkelingslanden. We willen zo

farmaceutische bedrijven stimuleren om een grotere verantwoordelijkheid te nemen.”

Lucratieve liefdadigheid

“De doorbraak kwam voor ons in 2008, toen onze lijst internationale aandacht kreeg. Bill Gates werd

onze belangrijkste financier, omdat hij gelooft in onze aanpak. Wij gebruiken het principe van

concurrentie om bedrijven aan te zetten om te veranderen. Ze willen inmiddels allemaal bovenaan

staan. Bovendien tonen wij aan dat het lucratief kan zijn om te veranderen, het gaat niet alleen om

liefdadigheid. In de zogenaamde opkomende markten kunnen bedrijven op de langere termijn geld

verdienen.” Ook tientallen grote beleggers, zoals banken en pensioenfondsen kijken naar de index

voor het beoordelen van farmaceutische bedrijven.

“Internationale gasten zijn onder de indruk.”

Het nieuwe kantoor op Scheepmakersdijk 5a bevalt heel goed. Muller: “Onze staf bestaat uit zeven

mensen, maar we zijn vrijwel nooit tegelijk op kantoor. We zijn heel internationaal gericht en geven

Pagina | 8


overal ter wereld presentaties bij farmaceutische bedrijven, beleggers en andere belanghebbenden.

We zochten dus naar een kantoor dat past bij onze flexibele werkwijze. En: het moest representatief

zijn. Dat is gelukt, want de blik op de molen vergeten internationale gasten niet zo snel. En als extra

is er natuurlijk restaurant Zuidam. Tijdens een vergadering serveerden ze het eten voor een

internationale gast gewoon hier op de vergadertafel. Dat zijn dus prettige buren.“

www.accesstomedicineindex.org

Reanimatiecursus 2011

Tijdens de goed bezochte cursus zijn alle deelnemers geslaagd en ontvingen een certificaat van de

Nederlandse Hartstichting.De reanimatiecursus werd gegeven voor nieuwe deelnemers en voor een

herhaling. In voorgaande jaren is er met veel succes een reanimatiecursus onder deskundige leiding

gegeven in de speeltuin voor de wijkbewoners. De kosten konden we laag houden dank zij een

subsidie van de gemeente. De wijkraad vroeg aan de deelnemers een bijdrage voor de aanschaf van

een extra defibrillator ( een AED) voor de wijk.De avond werd gegeven door Mark Schelvis in

samenwerking met Peter Stoelinga.

Nationale speeltuindag

Zaterdag 18 juni is er de nationale speeltuindag. Ook

speeltuin de Glasblazers zal hier aan mee doen.

Het feest begint ’s middags om twee uur. Tijdens

de straatspeeldag 2011 heeft de speeltuin zeer

veel ouders ontvangen met jonge kinderen en zat

de tuin overvol, mede ook door het mooie weer.

Hopen dat de speeltuin weer zo’n goede dag

tegemoet kan zien. Mede dank zij het nieuwe

bestuur en nieuwe activiteiten weten steeds meer

kinderen en ouders de weg te vinden naar de

speeltuin. Inmiddels heeft het bestuur ook een

prima oplossing gevonden voor het dagelijks

beheer. In een volgend nummer zullen we hier op

Pagina | 9


terug komen.

Wijkwandeling

24 september is) een wijkwandeling o.l.v. Hans van Roode

gids van het Gilde. Het thema zijn de vele bierbrouwerijen

in en om onze wijk.

De rondwandeling zal ongeveer 1 uur duren.

De startlocatie is vanuit de molen. In het

septembernummer volgt specifieke informatie.

Tevens hebben de kunstenaars van Horizonverticaal Houtmarkt 7 zich bereidt verklaart het pand

openstellen voor ons. De voormalige brouwerij het Scheepje.

Afsluiten zullen wij hoe kan het ook anders met een kleine bierproeverij.

Begin augustus ontvangt u een aanmeldingformulier met alle gegevens.

Houtmarkt 7

Kinderdagverblijf in Dantuma

Houtmarkt 7?

Oh ja wat was daar ook weer mee??

We wachten nog steeds op de schilders!!

We wachten pas vanaf 2003 toen hebben wij de

gemeente aangeschreven over de erbarmelijke staat

van het pand! Iets wat we vele malen herhaald

hebben ook via de media.

Ons geduld zal toch eens beloond worden ?

Gilde Haarlem

De aanvraag voor een kinderdagverblijf in Dantuma is door de gemeente afgewezen. De locatie tussen

alle drukke wegen vindt de gemeente geen goede plek voor een dergelijke voorziening. Opvallend is

overigens dat zeer reccent het Haarlems Dagblad berichtte over een andere aanvraag voor een

kinderdagverblijf van het concern Kindergarden aan het Kennemerplein, toch ook niet het meest

autoluwe gedeelte van Haarlem. Volgens de site van deze organisatie is het streven om 1 oktober van

dit jaar al open te gaan.

De bestemming van het voormalige Dantuma terrein blijft vooralsnog onduidelijk. De gemeente heeft

gekeken of het geschikt is als unilocatie, maar de kosten hier voor zouden te hoog worden . Het pand

is inmiddels wel ontdaan van asbest en binnenmuren. Het parkeerterrein is afgesloten, hetgeen voor

omwonenden overlast veroorzaakt omdat bezoekers van het stadstrandje hun auto in de wijk parkeren.

De wijkraad probeert het voor elkaar te krijgen dat minimaal in het weekend het terrein open blijft.

Pagina | 10


Kort nieuws

Bezoekersparkeerschijf.

B&W besluit; De papieren en de digitale

parkeerschijf zullen voorlopig naast elkaar

blijven bestaan. Het wordt nog in de

gemeenteraad behandeld.

4 mei 2011

Met een opkomst die groter was dan ooit zijn

op een waardige manier de

oorlogsslachtoffers herdacht. Na een

bijeenkomst met zang en voordrachten in het

Reinaldahuis en een mooie fotoreportage van

Haarlem in de oorlog trokken zeker

tweehonderd mensen naar het monument in

het park. Zang o. a. door de leerlingen van de

Brede School Parkrijk die het monument

hebben geadopteerd. Na het Wilhelmus

worden kransen gelegd namens onder

anderen de gemeente, de zeven wijkraden

Haarlem Oost, de stichting Ontmoet elkaar in

Parkwijk. Ook een oorlogsveteraan in rolstoel

voegt traditiegetrouw een krans toe. Daarna is

er gelegenheid voor andere mensen om

bloemen neer te leggen.

Kung Fu school

Op Houtmarkt 21 zijn plannen voor de

vestiging vaneen Kung-Fu School wat veel

parkeerdrukte en fietsen met zich meebrengt.

Antwoord gemeente Volgens het

bestemmingsplan mag de school zich hier

vestigen, er kan geen bezwaar ingediend

worden.

Molen de Adriaan zoekt huismeester

Na heel veel trouwe jaren dienst van Arno en

Marijke Blok moeten ze helaas hun

werkzaamheden als ‘huismeesters’ per 1 juni

voor Molen De Adriaan stoppen. Ze hebben

ander werk en dan past dit helaas niet meer

samen.

We vinden het heel erg jammer voor de

molen, maar wensen die twee wel heel veel

geluk met hun nieuwe en andere bezigheden.

Zijn er misschien mensen die in de wijk wonen

en die de taak ( al was het in een andere

vorm) van Arno en Marijke zouden willen

overnemen? Wat het precies inhoudt kan

Arno wellicht goed vertellen en ze worden

betaald.

Bellen met onze voorzitter mag uiteraard ook:

Ted Blesgraaf 06 40893085

Nijntje bord

In de Harmenjansweg thv nr. 4 is het eerste

Nijntje bord opgehangen. De bedoeling van de

borden is om aan te geven dat de straat geen

racebaan is en dat er kinderen spelen. Het

bord vertelt in

Nijntjes-stijl over

de 30 kilometer

zone. Helaas is

het bord wat

voorbarig, want

de straat is nog

niet aangepast als

30 kilometer

zone.

Pagina | 11


BUITENSPEELDAG 1 JUNI 2011

Glasblazersstraat en Scheepmakersdijk.

Met een stralend zonnetje is het een hele gezellige dag

geworden. Veel kinderen waren aan het knutselen en

straattekenen.

De kinderen hadden heel veel plezier op de

opblaasglijbaan, het zwembad en de kleintjes in het

kasteel en de speeltuin.

De “Oud Hollandse spelletjes” waren bij groot en klein

intrek. Al met al een prachtige dag mede dankzij de subsidie van de gemeente en de medewerking

van de speeltuin.

Vooral door de inzet van :Luc geassisteerd door zijn lieftallige assistente Barbara en de vele

vrijwilligers.

De wijkraad bedankt alle vrijwilligers en de bewoners die hun auto, motor of fiets uit de straat

verplaatst hebben zodat wij alle ruimte was voor de Buitenspeeldag!!

Dit zijn de eerste foto’s de rest komt eerdaags op onze website.

Pagina | 12


Bezoek burgemeester Mutare

Haarlem heeft een stedenband met Mutare in Zimbabwe sinds 1991. In onze omgeving zijn daarvan

drie uitingen te vinden. De schildering op de onderzijde van de Lange Brug, de beeldentuin van

stenen beelden in de Damast- en Spaarnoogstraat – gemaakt door Mutarese beeldhouwers – en de

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare in

het Mondiaal Centrum.

In 2008 is in Mutare een burgemeester

gekozen van de oppositiepartij MDC, Brian

James. De burgemeester is druk bezig met

het versterken van de economie van

Mutare. Daarbij hoort het verbeteren van

de volkshuisvesting in Mutare en het

maken van een ontwikkelingsplan voor het

centrum van de stad. In dat kader brengt

de burgemeester samen met zijn vrouw

een bezoek aan Nederland. Hij komt ook

op bezoek in Haarlem en zal dan ook de

beeldentuin komen bekijken. De

buurtbewoners die betrokken zijn geweest

bij het ontwikkelen van de beeldentuin

zullen hem rondleiden.

Voor de ontwikkeling van de volkshuisvesting in Mutare vinden gesprekken plaats met de Haarlemse

woningcorporaties. De Stedenband is al sinds 1995 bezig met huisvestingsprojecten in Mutare. Tot

nu toe zijn er zo’n 218 huizen, met meer dan duizend bewoners, en een buurtcentrum ontwikkeld in

de wijk Hobhouse in Mutare. Daar kunnen gezinnen met lage inkomens zelf een huis bouwen op een

stukje grond, ze krijgen daarbij steun met bouwmaterialen en gereedschap.

In de wijk Chikanga in Mutare zijn nu 80 nieuwe percelen beschikbaar waarop huizen kunnen worden

gebouwd en ook een stuk grond waarop huurwoningen worden gebouwd. De organisatie die is

opgezet om het huisvestingsproject in Mutare te begeleiden. De Haarlem Mutare Housing Trust

Foundation wordt dan een woningcorporatie die woningen gaat beheren. De trust werkt in

Hobhouse samen met een wijkraad die is gekozen door de bewoners van Hobhouse. Zij zijn de

vertegenwoordigers van de wijk naar de gemeente en organiseren samen met de bewoners

activiteiten om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Het is de bedoeling dat er in Chikanga ook

een wijkraad komt.

De burgemeester en de gemeenteraad van Mutare zijn grote voorstanders van deze ontwikkelingen.

Ze willen democratie van onderop stimuleren en een woningcorporaties kan zorgen voor goede

huisvesting. Omdat de bevolking van de stad sterk groeit, naast de natuurlijke bevolkingsgroei komen

er steeds meer mensen van het platteland naar de stad, is er een groot tekort aan goede en

betaalbare huizen.

Foto Nicodimus ( kunstenaar) en Brian James ( burgemeester)

Pagina | 13


Nieuwe expositieruimte aan de Herensingel

Herensingel 12 is vanaf nu een expositieruimte voor uiteenlopende

kunst, van beelden en schilderijen tot fotografie. De nieuwe

‘bewoners’ - collectief Kunstenaars Noord-Holland - gaan

binnenkort ook culturele activiteiten organiseren.

Angela Bogaard, kunstenares en beheerder van Herensingel 12,

vertelt enthousiast: “De ruimte is mooi en groot, we zitten vlakbij

de ondernemers van de Amsterdamstraat en de kunstenaars van

het collectief willen hier graag exposeren.” Naast een vaste groep

kunstenaars, zullen ook werken van gastkunstenaar te zien zijn.

“Kunst transformeert.” Foto Angela Bogaard

Als de wijkkrantredacteur een kijkje komt nemen, zijn de kunstenaars druk bezig om hun werken op

te hangen en sfeer te brengen in de ruimte. “Dit is toch een prachtige plek?”, zegt kunstenaar Bert

Roos uit Diemen, die net als de anderen drie van zijn werken tentoonstelt. Dat de winkels in dit pand

niet zo succesvol waren, verontrust de kunstenaars totaal niet. “Kunst transformeert.”, lacht

Bogaard. De groep doet alles om er echt wat van te maken. Maria Vlaar uit Amstelveen hangt met

veel aandacht en zorg haar kleurrijke, abstracte schilderijen op. “Ze moeten perfect hangen.”

Kunstenaars Noord-Holland

Het collectief Kunstenaars Noord-Holland is ook online actief (www.kunstenaars-nh.nl) en de leden

exposeren op verschillende locaties. Soms individueel, soms samen. Dit is de eerste vaste plek, waar

de kunstenaars ook culturele activiteiten, zoals workshops, zullen organiseren. Bogaard: “Bij de

opening op 5 juni komt er bijvoorbeeld een stoelmasseur en een kinderworkshop.” Ook

buurtgenoten die een locatie zoeken voor een activiteit (die past bij het concept) kunnen zich

melden.

Openingstijden

Feestelijke opening was op 5 juni van 16.00-17.00 uur

Daarna open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Spaarne Kunstroute

Herensingel 12 doet ook mee met de Spaarne Kunstroute. Deze is elke eerste zondag van de maand,

van 13:00 tot 17:00. Zet dus 5 juni, 3 juli en 7 augustus vast in de agenda! www.spaarnekunstroute.nl

------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep: foto’s en herinneringen van buurtgenoten aan Herensingel 12

Kunstenares Angela Bogaard roept de hulp in van Haarlemmers, met name uit de Scheepmakersdijkbuurt

en de Amsterdamse Buurt. Hebt u een herinnering aan Herensingel 12, of de plek waar het

pand nu staat? Bijvoorbeeld een anekdote over een winkel die er zat? Of hebt u een mooi voorwerp

dat u daar kocht? Misschien zijn er ook Haarlemmers die foto’s of herinneringen aan die plek hebben

van voor de nieuwbouw. Angela Bogaard hoort het graag voor een bijzonder kunstproject. Stuur haar

een email: galerieknh@gmail.com of loop eens binnen bij expositieruimte Herensingel 12!

Pagina | 14


Belangrijke telefoonnummers

Alarm, als elke seconde telt 112

Geen spoed wel politie; 0900 8844

Wijkagent Rick van Dongen 0900 8844

Dokterscentrale 0900 1515

Ambulance 5319191

Advies/Meldpunt huiselijk geweld 5472999

Kindertelefoon 0800 0432 gratis

Dierenambulance 5334323

SOS telefonische hulpdienst 0900 0767

Gemeente Meldpunt leefomgeving 5115115 keuze 1.

Bij het meldpunt kunt u terecht met al uw klachten en vragen over het onderhoud en beheer van

Haarlem-Oost. U kunt het Meldpunt Leefomgeving bellen, e-mailen, faxen of schrijven. Voorbeelden

van klachten zijn: vuil op straat, losliggende tegels of straatstenen, vernielingen of vandalisme.

Meldpunt Leefomgeving Oost E-mail: antwoord@haarlem.nl

Afval Reiniging.Spaarnelanden NV 0900 8477

Storingsnummer Nuon 0800 0513

Gasservice Kennemerland 0251 245454

Kabel UPC 0900 1580

Water 0800 0232355

Woningcorporaties. Elan Wonen 5159859

PréWonen 088 7700300

Speeltuin de Glasblazers 5357700

Molen de Adriaan Papentorenvest 1a 5450259

Wijkcentrum Broederhuis Nagtzaamplein 67 5436005

www.wijkraadscheepmakersdijk.nl

secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl

Wijkraad Scheepmakersdijk is ook via twitter te volgen: @Scheepmakersdyk

Pagina | 15

More magazines by this user
Similar magazines