open kerken open kerken open kerken open kerken - Eglises ouvertes

eglisesouvertes.eu

open kerken open kerken open kerken open kerken - Eglises ouvertes

6

Een kerk is een richtpunt in het landschap, een gemeenschappelijk

herkenningsteken voor de bewoners,een ruimte open voor iedereen...

©Sacred Places

Une église: un point de repère dans le paysage,

une référence commune pour les habitants, un espace ouvert à tous...

© lemmert.be voor Sacred Places

Similar magazines