delft eindhoven - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

delft eindhoven - Technische Universiteit Eindhoven

INHOUD

Inleiding Rectores Magnifici • • • • • • • • • • • • • • •• 7

HOOFDSTUK I

Aigemene inleiding

Voor de beslissing valt • • • • • • • • • • • • • • • • •• 11

HOOFDSTUK II

De T echnische Hogeschool Delft

Belangrijke adressen

A. A 1 gem e e n

Historie in 't kort

Het gebouw der voormalige Academie

Het hoofdgebouw

Inschrijving •••

Orienteringsdagen

Inlichtingendagen

Kamers

Bureau Studentenaangelegenheden

B. D e d r i e sec tor e n van d e v 0 r min g

Eerste sector: De vakstudie

Colleges •

Studieboeken •

Instructies

Contact met hoogleraren en instructeurs

Tekenen

Practica ••••••

Examens •••.••

Programma der lessen

Praktisch werken • •

Studiepatroon

Studieverenigingen •

Centrale commissie voor studiebelangen

17

21

21

23

24

25

25

25

26

27

27

28

28

28

28

28

29

29

30

30

30

More magazines by this user
Similar magazines