03.05.2013 Views

1 De 'kanker-bijbel' titel binnenblad isbn 90-804628-8-8 2 ... - Pentahof

1 De 'kanker-bijbel' titel binnenblad isbn 90-804628-8-8 2 ... - Pentahof

1 De 'kanker-bijbel' titel binnenblad isbn 90-804628-8-8 2 ... - Pentahof

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 De ‘kanker-bijbel’

isbn 90-804628-8-8

titel binnenblad

2 De ‘kanker-bijbel’

voor een gezonde eet- en leefwijze om ziekten te voorkomen, o.a.

kanker, hart- en vaatziekten,etc.


3 De ‘kanker-bijbel’

Inhoudsopgave

1. De mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Zelfordenend principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

De mens is wat hij eet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Rein en onrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Petrus en het laken, Hand.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Voorkomen is beter dan genezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kankerverwekkende stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

De antieke mensheid en haar voeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Genees-kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. Kanker is geen ziekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Gezond zonder vaccinaties en chemische medicijnen . . . . . . . . 30

4. Bloed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Alarmerend! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Gezondheid in de Wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. Een Gouden Toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tabak, roken, drugs en verslaving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

De ruggengraat der mensheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6. Waarschuwing tegen vaccinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Mexicaanse Griep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Wat er allemaal in vaccins zit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tamiflu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

De mens een veredeld dier? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Versterk uw immuunsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. Amalgaam en Fluor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

9. Het mysterie van de slaap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Is ziek-zijn gezond? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Het wonder dat ‘mens’ heet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4 De ‘kanker-bijbel’

En het leven overwon! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De mens is uniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Groei naar volmaakt karakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

De mens stof en geest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

De nieuwe mens en nieuwe mensheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Geen ziekte meer! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Wat is ziekte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Is margarine gezond? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

10. Oorzaak kanker? Machts-politiek! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

De vleespotten van Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

De vleespotten van Egypte (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Krijg de varkenspest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Geef mijn portie maar een Fikkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Varkenspest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

11. Het donorregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Bloed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Hersendood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

12. Chemie en volksgezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

A World Without Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Het eten van abrikozenpitten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Hoe doodt B17 Kanker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

13. Wat zit er echt in ons voedsel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Hoe kun je eerlijk voedsel kopen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Eenwording van Europa een zegen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Geluidsoverlast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Het Gods-gericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

14. Het Kains offer en dierlijk vlees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Het offer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Voorschriften van JHWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Abrahams offer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173


5 De ‘kanker-bijbel’

De Vleespotten van Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Israëls Offerdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Lichaamscellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Het staat toch in de Bijbel! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

14. Drugs in de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Het Nieuwe Testament en cannabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Drugs en cosmetica in de oudheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Drugs en porno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

De “pharma-Inquisitie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Drugsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Zijn drugs verslavend? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

De vervulling met de heilige Geest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

15. Is de overwinning op kanker nabij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Eetwijze (dieet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

De Vuilnisbelt op uw bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Gezondheids-criminaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Vaccinatie mythen ontrafeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Ontstaan van Kanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Kankerbedrog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Genezen en wat nu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Nieuwe hoop voor kankerpatiënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Prostaat-kanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Colloïdaal goud en het geheim der Farao’s . . . . . . . . . . . . . . 241

Kanker = big business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

16. Het Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Wat is bloed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Het hart en het bloed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bevruchting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

De Odes van Salomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Wat is een mens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Levensoorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Medicijnen-mythe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6 De ‘kanker-bijbel’

Koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Tachyon-energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Slimme ingewanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Leef gezond en wees een zegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

17. Gezondheid en Symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Hoe werkt een zenuwstimulator? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Kanker en genezing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Zeewater en bloed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Joodse Rabbijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Hirneise therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Hoe vrouwen kanker voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Dr. Geerd Hamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

18. Tijdgeest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Wat is de mens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Stofwisseling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Drinken: Water, alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Oorsprong van het leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Ademhaling en hartslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Voortplanting en seksualiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Het menselijk lichaam als bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

De taal van dromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Angst en vrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Bezigheid en leegheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

19. Supervoedingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Bronnen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329


7 De ‘kanker-bijbel’ 8 De ‘kanker-bijbel’

NOOIT MEER ZIEK! Kootwijkerbroek Januari 2002

bijgewerkt december 2011

Dat klinkt ongelooflijk, maar het is wél waar!

Het is geen science fiction. Zo niet in deze eeuw, dan toch in de nabije

toekomst. Dat is een blijde boodschap!

Dit blijde nieuws staat niet slechts te lezen in ‘s werelds meest verkochte

boek, de Bijbel, maar ook in het ‘boek der natuur’. Toch is de boodschap

daarin vervat door de eeuwen heen allerminst begrepen. De Bijbel maakt

er geen geheim van hoe wij moeten leven om gezond te blijven. De

Bijbel geeft onder andere een eet- en leefwijze om vele ziekten te

voorkomen.

Wanneer uw leven en uw gezondheid u lief is zult u wel erg

nieuwsgierig zijn om te weten hoe de Schepper uw leefwijze wil zien,

opdat Hij u gezondheid moge schenken. Gezondheid is geen "druk op de

knop" zaakje; nee, het is een verworvenheid.

Onze wens en bede is dat u voordeel mag doen met het lezen van dit

boek. Bedenk dat Nederland vandaag de dag vier-en-half miljoen

chronisch zieken heeft, dat is één kwart van de bevolking! Zie het

maandblad Gezond december 2011. Volgens dr. Frank van Berkum is

50% van de Nederlanders te dik. Overgewicht leidt volgens hem tot

ziekten. In 10 jaar tijd dreigt het aantal suikerpatienten te verdubbelen.

Als de mensen gezonder leven, kan wellicht wel tot 50% van de

hartinfarcten en 80% van kanker worden voorkomen. Dat doe je door

minder en gezonder eten, meer bewegen, op te passen met zout en

alcohol en niet te roken. Om deze boodschap gaat het, aldus dr. Frank

van Berkum. "Wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik na twintig jaar pas

door heb dat preventie veel belangrijker is dan alle pillen, potjes en

operaties. Ik heb net als veel andere artsen gedacht dat mijn grootste

bijdrage aan je gezondheid werd bereikt met pillen en insuline. Nu weet

ik wel beter. Je moet gezonder gaan leven, afvallen en meer bewegen,

dat werkt echt het best", aldus van Berkum.

Goede raad hoeft niet duur te zijn!

de uwe: P.F.v.d.Meer Sr


9 De ‘kanker-bijbel’

1. De mens

Wát een geweldig knap meesterwerk is ons lichaam. De miljarden cellen

in ons worden om de 6-12 maanden compleet vernieuwd!

U zult begrijpen dat dit mede afhangt van de kwaliteit en conditie van

ons eten en denken. Zo geeft een eenzijdige voeding geen goed

evenwicht tussen lichaam en geest. Onze geest is van het lichaam

afhankelijk, en een gezonde geest kan niet in een ziek lichaam wonen en

dan ook nog optimaal functioneren. Onze maaltijden moeten dus met

grote zorg worden samengesteld, met de goede verhoudingen in

calorieën, mineralen en vitaminen. De hele korrel van rijst, tarwe, haver,

rogge, etc. geven de mens praktisch alle benodigde elementen. Een

maaltijd van hoofdzakelijk granen zal ons een constante energie geven.

In het Verre Oosten drinkt men bijna geen melk en eet men bijna geen

melkproducten. Melk is goed voor kalveren en baby's, maar niet voor

grote mensen. Van melk wordt men te actief en mentaal traag. De

lichamelijke ontwikkeling is te sterk door te veel hormonen. Wij zien de

jeugd van na de Tweede Wereldoorlog dan ook zo fors dankzij de vele

melk en melkproducten, en de staatsvoorlichting om veel melk te

drinken. “Met melk meer mans”. Een goed alternatief voor koemelk is

Havermelk of Rijstdrank.

In de USA is de suiker en het vele vlees boosdoener nummer één. Dat

leidt tot ziekten, door alle schadelijke stoffen die er in zitten. De

welvaartsziekten, psychische storingen en het asociaal gedrag kunnen

door verbetering der eetgewoonten positief worden beïnvloed. Voedsel

is de grondstof voor het totale leven. Dat is van vitaal belang en brengt

ons in evenwicht met de Schepper Zelf. Zonde is wetsovertreding =

zelfkastijding. De wet staat in onze natuur geschreven. Bij overtreding

zondigen wij tegen de wet en tegen de natuur. Gezond = zonder zonde.

Zo is de zonde dikwijls af te lezen van de persoon. De schuld maakt de

mens tot drager van het kwade, wat naar buiten tot uitdrukking komt

bijvoorbeeld in dronkaards, hoeren, drugsverslaafden, etc.

Het geweten is als de zwarte doos in het vliegtuig. Dat registreert alles,

zonder dat wijzelf de sleutel van ons geweten (de zwarte doos) hebben.

Zonde is dikwijls de regelrechte oorzaak van ziekte. Deswege vergaf

Jezus eerst de zonde en maakte daarna de mensen gezond. Zo is o.a.

seksuele losbandigheid oorzaak van geestelijke conflicten en

10 De ‘kanker-bijbel’

psychoneurose. Kwaad en zonde vervreemd de mensen van zichzelf en

van elkaar. Het kwade werkt als schuld-gif in ons lichaam en dat moet

eruit! Om de zonden te breken en de verleidingen te weerstaan kunnen

wij drie manieren aanleren:

1. oren toestoppen, zodat voorkomen wordt dat de lokstem van het

kwaad tot ons doordringt.

2. goede voornemens maken en vastberaden worden (waar ons

onderbewustzijn echter nog buiten staat, dus is punt 3 beter).

3. zorg dat er een liefde, een persoon in Uw leven is waarvoor U alles

over hebt, dan zal het andere niets vermogen. Zorg dat Uw leven op Uw

Schepper is gericht, en het onderbewustzijn gevangen is voor Hem. Wij

moeten in Hem tot nieuw leven zijn gekomen. Zonde = niet-zijn. Dan

krijgen we oog voor Zijn wetten, hetwelk ons brengt tot een nieuwe

gehoorzaamheid. Dan volgen we niet onze lusten en lichamelijke

begeerten, maar zoeken we Zijn lust en wil te doen. Dan kunnen we

optimaal functioneren....door gehoorzaamheid. Opvallend vonden

onderzoekers het dat er onder ware en oprechte christenen zo weinig

ziekten voorkwamen.

De mens is niet de som en of het veelvoud van cellen, weefsels en

organen met een mechanische omloop als een uurwerk, maar de

mens is een levend biologisch organisme waarin alle lichamelijke,

geestelijke en psychische delen onderling samenwerken en een

unieke eenheid vormen, zijnde het "evenbeeld van God".

De mens is de hoogwaardigste ‘verbrandingsmotor’ die ooit is gemaakt

en de meest ingenieuze machine die in de praktijk blijk heeft gegeven

robuust en solide te zijn. Geen mechanisch ontwikkeld apparaat is met

de mens te vergelijken.

De mens-motor heeft brandstof nodig, net als de benzine- of

dieselmotor, of voeding als een elektromotor. Elke motor is ontworpen

en afgesteld op de daarvoor bestemde brandstof. Een benzinemotor moet

een goede benzine hebben, met dopings en hoog octaangehalte, anders

loopt deze niet perfect. Zo moet ook de brandstof voor de mens

beantwoorden aan de zeer hoge eisen van het uniek geconstrueerde

lichaam, anders gaat de mens-motor allerlei onregelmatigheden

(ziekten) vertonen. Om naar behoren en om op topconditie te kunnen


11 De ‘kanker-bijbel’

functioneren geeft de fabriek bij elke motor een instructieboek. Ook de

mens-motor heeft een instructielijst ontvangen van zijn Ontwerper. Dit

zijn de natuurwetten waaraan wij onderworpen zijn. Bij overtreding

wreken deze wetten zich onverbiddelijk. De medische wetenschap heeft

vandaag de dag enorme vooruitgang geboekt in het onderdrukken en

bestrijden van vele ziekten (gevolgen), maar toch zijn er nog miljoenen

ziek op deze aarde. Of men nu een leven heeft als een prins of een leven

in slavernij, velen zijn ernstig ziek. Ja, de meeste wereldleiders zijn

lichamelijk zwaar ziek. Zij worden

geacht een land te kunnen besturen, doch zij hebben niet eens de kennis

en de sleutel om hun eigen lichaam en geest goed te voeden en te

besturen.

Onze moderne beschaving heeft geen einde kunnen maken aan de vele

ziekten, integendeel zijn er vele zogenaamde beschavingsziekten

bijgekomen. De mensheid aldus regelmatig in constante toestand van

ziek-zijn verkerend, zou gaan denken dat de mens gedoemd is tot

"eeuwig" ziek-zijn. Deze gedachte is echter fout, want de Schepper God

maakte ons om kerngezond te zijn en om stokoud te kunnen worden,

12 De ‘kanker-bijbel’

zoals een ingenieur een motor maakt om lang mee te gaan en supergoed

te lopen. De Schepper schiep ons daartoe uit stoffelijke materie, robuust

en ijzersterk. Ziekten zijn in feite abnormaal, ziekten vormen in veel

gevallen de straf op de overtreding van de ons gestelde wetten! Het is in

feite grote schande ziek te zijn, het bewijst n.l. dat wij nog op een

zondige aarde leven en of zelf nog in zonde leven.

De medische wetenschap bestrijdt voornamelijk al de gevolgen zonder

zich tijd te gunnen om de oorzaken op te zoeken. Op deze wijze is men

bezig de straf welke God de mens had opgelegd bij overtreding te

verzachten, ja, te doen opheffen. Waarom negeert men de oorzaken en

behandelt men slechts de gevolgen? Men weet toch immers wel dat

90%-92% van alle kwalen voortkomt uit verkeerde voeding en foutieve

leefwijze?!

Zelfordenend principe

De natuur is zelfregulerend, zelfordenend. Daaronder valt ook ons

lichaam, wat een bijzonder groot voorrecht is. Wij kunnen daar dankbaar

een uitermate gunstig profijt van maken. Herstel is in de schepping

ingebouwd. Wij zien het o.a. in een wondje dat als vanzelf geneest. Wij

dienen echter niet het zelfgenezend proces in ons lichaam in de weg te

lopen wanneer wij ziek worden. Wij dienen ons met eerbied aan de

natuurwetten te houden, aan de voedingseisen van ons lichaam om

gezondheid te verkrijgen en te behouden. Wij zullen alsdan totaal

moeten breken met overtredingen, als roken, alcoholmisbruik, dierlijke

producten en allerlei ongezonde gewoonten en gebruiken. Wij dienen

ons lichaam weer de kans te geven zelf te zorgen voor herstel. En,

wonderbaar, ons lichaam kán het, mits we er ons voor inzetten! Alle

ontwaarde etensproducten dienen wij te vermijden, aangezien deze

bestaan uit lage energetische frequenties. Alleen producten die

volwaardig zijn bezitten hoge trillingen die ons gezond houden. Vooral

water, levend water, goed gefilterd en van mineralen voorzien,

gevitaliseerd en van een hoge boviswaarde, is een goede noodzakelijke

drank voor ons lichaam. Lees er de boeken over van de arts dr.

Fereydoon Batmanghelidj


13 De ‘kanker-bijbel’

De mens is wat hij eet

Uw voeding bepaalt grotendeels Uw gezondheid. Zoals gezegd zijn wij

uit stoffelijke materie gemaakt. In de stoffelijke materie zitten ongeveer

111 elementen. Ons lichaam is uit 17 elementen daarvan samengesteld.

Wij zijn een super-motor-mens en geen alles-eter of alles-verbrander.

Wanneer wij ons hedendaagse menu en dieet bezien, moeten wij

constateren dat dat reeds in de grondstoffen dusdanig is gedegenereerd

en ontwaard, zodat zelfs een varken er niet gezond bij kan blijven.

Doordat de bereidingswijze van de meeste etenswaren niet goed is,

gebruiken wij allen teveel koolhydraten, die een onnatuurlijke energie

leveren. Hierdoor ontstaan vele ziekten. Een deel van deze koolhydraten,

voornamelijk suikers, vetten, oliën, wordt een toxine (vergift) en via ons

bloed in het lichaam gevoerd, waaruit ziekten ontstaan.

Ons voedsel is in veel opzichten voedselloos!

Tarwe bestaat uit 16 hoofdelementen die voor ons mensen bijna

volmaakt zijn uitgebalanceerd. Door menselijke bereiding blijven er

uiteindelijk in witmeel slechts vier elementen over!

Gelukkig is er ontwaking onder de mensheid. Overal zijn de

zogenaamde Reformwinkels ontstaan. Er moet echter op grote schaal

worden ge-re-formeerd. Terug naar de voorschriften en wetten van de

Schepper.

Een krantenbericht luidt: “dat de helft van de Europese bevolking tussen

de 35 en 64 jaar sterft aan hart- en vaatziekten, hersenbloedingen,

leveraandoeningen en kanker. Allemaal ziekten die op een of andere

manier te maken hebben met onze voeding. Als Europese overheden

geen programma’s gaan opstellen om een zo goed mogelijke voeding te

realiseren, wordt dit voedselprobleem nummer één!”

Gezondheid is geen automatische gave. Het is ook geen "druk op-deknop"

product. Gezondheid moet worden verworven én behouden.

Toch bekommeren de meeste mensen zich niet om deze van

levensbelang zijnde basis van hun bestaan.

De mens is een biologisch product en volgens specifieke biologische

beginselen gemaakt, welke wij in de Bijbel kunnen terugvinden.

14 De ‘kanker-bijbel’

Biologisch wil zeggen, volgens de leer van het leven en de natuur

moeten wij denken, leven en handelen. Zo is er o.a. het biologisch

beginsel van rust en beweging.

Alles in de schepping is in beweging, en zelfs in rusttoestand beweegt

zich alles, doch de ene keer gaat het iets sneller dan de andere keer. De

balans lijkt simpel en de regelmaat schijnt eenvoudig, maar toch is het

zo moeilijk voor de mens het juiste ritme te vinden. Luiheid verslapt en

rust roest; te druk maakt overspannen. Wij hebben om gezond te zijn

beweging en rust nodig. Wij moeten arbeid verrichten waardoor goede

verbranding ontstaat en alle spieren soepel blijven. Beweging is nodig,

doch in afwisseling met rust. Iedere dag mogen (moeten) wij des nachts

rusten, en één dag in de zeven dagen, m.n. de sabbat, 7e dag. Dit is het

4e gebod.

Verder zijn er de biologische beginsels als: reinheid, matigheid, orde,

heiligheid, etc.

Genezen wil zeggen: reinigen, vooral het bloed, verdere afvalstoffen en

vocht in ons lichaam, met normalisering der stofwisseling. Zo af en toe

hebben wij grote schoonmaak nodig, hetwelk kan door middel van

vasten, gebruik van vruchtensappen, rauwkost, etc., opdat we weer

schoon verder kunnen. Alleen een goede stofwisseling garandeert

immers optimale prestaties.

Met een ziekte gaat veelal een "zieleprobleem" gepaard. Onze

gedachtewereld is bepalend voor de werking der lichamelijke organen.

Zorg, angst, vrees, wrok, oneerlijkheid, verslaving (roken, drugs,

alcohol, etc.) zijn schadelijk voor de ziel. Wetenschappers zeggen dat

meer dan de helft van de Europeanen zielsziek is. Men weet geen

antwoorden te vinden op de vele "waaroms"....uitmondend in

levensmoeheid en angst. Men vindt geen oplossing voor de conflicten,

men kan niet tot de eisen der natuurwetten komen, n.l. dat er na boete,

berouw en schulderkentenis vergeving volgt en wij opnieuw mogen

beginnen met een overgave aan die hogere macht, de Schepper.

Wanneer lichaam en geest uitgebalanceerd op elkaar en met elkaar in

harmonie werken, zullen wij gezond zijn. Kleine storingen werken

echter reeds in op onze gezondheid; invloeden van geesteszaken op het

lichaam kan men reeds waarnemen bij blozen, schrikken, angst of


15 De ‘kanker-bijbel’

droefheid. De orgaanneurose die hieruit ontstaat waarbij de organen pijn

doen en niet goed werken zonder ziek te zijn wijst op een te hoge

belasting van de geest. Hier is zelfbezinning nodig, rust en vrede met

onze Schepper en de omgeving. Deze orgaanneurosen zijn alleen te

genezen ais de geestelijke draagkracht van de mens wordt versterkt en of

vernieuwd. Wij kunnen soms een last voor een ander mens niet

afwerpen, maar wel er de zin van laten zien, n.l. het leed ombouwen tot

iets edels en een loflied ontfutselen aan het noodlot wat dreigde. Door

lijdzaamheid, geduld en verdraagzaamheid een nieuw levenslied

componeren waar anderen in wrok en wanhoop ten ondergaan. Ook voor

anderen kunnen wij met ons doen en laten medicijn zijn, vooral als men

bij ons "uit kan huilen" en wij naar hen luisteren.

Wij kunnen grote bedragen uitgeven voor te bouwen ziekenhuizen,

kankeronderzoek en psychiatrie, maar zolang als wij de levensstroom bij

de oorsprong blijven bezoedelen en de natuurwetten met voeten treden

behoeven wij niet te hopen op enige vooruitgang en zegen.

Nooit zullen wij verlost worden van kanker, reuma en allerlei andere

ziekten, dan wanneer wij het kwaad bij de wortel aanpakken en radicaal

ons buigen voor de natuurwetten.

Sinds Jezus Zijn bloed zou hebben gestort, is -zoals de meeste christenen

beweren- de Wet vervuld, dus opgeheven en mag men maar "raak" eten.

Wij weten echter dat sindsdien nòch het menselijk lichaam nòch de

onreine beesten zijn gemetamorfoseerd. Paulus spreekt dan ook niet in

het voordeel van het zogenaamde Constantijnse christendom. Ook het

laken hetwelk Petrus zag, vol onreine dieren, had niet die bedoeling dat

hij fysiek daarvan zou eten. Jezus kwam ook niet om de wet te

ontbinden, maar om deze na te leven en te bevestigen dat ze goed was.

Aan het overtreden van een wet zit altijd een gevaarlijke consequentie,

Deut.28: 15-28.

Alle onzuiverheden welke God uit ons wil verwijderen en of niet wil dat

wij in ons dragen zitten in het bloed. Het leven (de ziel) is in het bloed,

maar ook de dood. Vandaag de dag heeft menig mens onzuiver bloed,

hetwelk God eens zal moeten reinigen alvorens Zijn koninkrijk

werkelijkheid wordt, Joel 3:21; Zach.9:7. Door of via het bloed komen

de erfelijke processen van de zonden der voorvaderen tot ons, zelfs tot

16 De ‘kanker-bijbel’

het 3e en 4e geslacht, Ez.18:2,6. Vandaar dat er in verband met de

overerfelijkheid van bloedziekten wetten werden gegeven voor het

huwelijk, Lev.12:5; 15:19,33; 18:19.

Een beter en efficiënter medicijn is er niet tegen de vele ziekten van

onze eeuw! De kanker, reuma, hart-, bloed- en vaatziekten zullen ras

verdwijnen wanneer men de Goddelijke gezondheidsleer in praktijk

brengt, want deze werkt van binnenuit!

De medische wetenschap blijft meer de gevolgen bestrijden dan de

oorzaak, mede doordat de farmaceutische industrie daarbij gebaat is.

Verziekt bloed is een schandvlek, "moem" genaamd, Deut. 32:5;

Lev.21:7. En de overerfelijkheid van ziekten via het bloed kunt U lezen

in Ez.1:2.

Waarom mag men dan geen bloed eten? Omdat bloed veel sneller

ontbindt dan bijvoorbeeld spieren en vet. Onder een microscoop is te

zien dat er zich reeds ettervormende ziektekiemen en microben hebben

gevormd in het vlees hetwelk er voor het oog nog redelijk uitzag, vooral

in niet goed ontbloed vlees.

De moderne wetenschap heeft toegegeven dat de in de Bijbel genoemde

onreine dieren veel meer vatbaar zijn voor ziekten en parasieten dan

reine, neem bijvoorbeeld de konijnen, ziektedragers bij uitstek.

De Schepper was heus niet abuis door ons onreine dieren te verbieden.

Onreine dieren hebben ook een taak, n.l. de opruimers van kadavers en

vuil, en daarvoor hebben zij zeer scherpe afweer- en antistoffen die voor

ons schadelijk zijn. Ook komt een onrein dier zeer veel met dode dieren

in contact hetwelk hem onrein maakt. Wanneer men onreine dieren eet

komen de zeer scherpe antistoffen en de minuscule resten van het dood

aas in ons bloed. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Kanker moet o.a. ontstaan, doordat de prikkelende stoffen van de

onreine beesten of van onreine vruchten de cellen in ons lichaam uit hun

balans brengen en deze op hol doen slaan.

Van de vruchten mogen wij al het zaadzaaiende eten, maar niet planten

die zich met loten verstekken zoals de aardbei, braam, framboos, banaan,

rabarber, ananas, asperges en champignons. Niervet en maagvet is ten

alle tijde verboden te eten. De nier is het urinefilter waar veel

onzuiverheden achterblijven, Ex.29:13; Lev.3:4.


17 De ‘kanker-bijbel’

De lever en overige organen zijn niet verboden, doch ook niet

aanbevolen, daar zij altijd veel bloed bevatten.

Wanneer wij ons niet houden aan Gods spijswetten, wordt onze tafel ons

tot een valstrik, Rom.11:8,9. Door steeds maar onrein te eten worden wij

een natie zoals Jes.65: 1-4 vol met sap van gruwelijke dingen in onze

bloedvaten. De beenderen en botten mag men eveneens niet eten of

uitkoken tot soep, want in het beendergestel wordt het bloed

aangemaakt.

Wij concluderen dat de meeste ernstige ziekten ontstaan uit verkeerde

eetgewoonten. Wat wij nodig hebben is, een vezelrijk dieet met veel

verse groenten en fruit, zoveel mogelijk rauw. Ook noten en

zuidvruchten zijn goed. Zemelen van tarwe zijn vezelrijk en brengen

onze maaltijden op peil.

Bruine Bonen de Nier

Zie de website van Richard Cassaro

http://www.richardcassaro.com/the-ancient-doctrine-of-signatures-suppressed-b

y-the-elite

Uit de afbeeldingen blijkt de overeenkomst van groeten en fruit met

organen en delen van het menselijk lichaam. Dit wijst erop dat wij geen

alleseters zijn, maar ook geen vleeseters, maar herbiforen.

18 De ‘kanker-bijbel’

2. Rein en onrein

De meesten van ons hebben nog wel gehoord van reine en onreine

dieren; doch zij hebben echter nog nooit gehoord van onreine planten en

vruchten, dewelke niet door een mens mogen worden geconsumeerd.

Hoewel de Schepper reeds direct na onze schepping een voorschrift

geeft, lezen de meesten daar overheen. In Genesis 1:29 spreekt God dat

al het zaadzaaiende kruid en alle geboomte waarin zaadzaaiende vrucht

is, dient tot voedsel voor de mens. Dit houdt in dat de mens geen kruid

of boomvrucht mag eten waarin geen zaad (kiem) is!

En wat zijn dat voor kruiden of vruchten?

Dat zijn de zogenaamde stek, scheut- en stengelplanten/bomen!

Zoals U ziet, het behoort zelfs niet eens tot de Mozaïsche wetten, maar

tot de Scheppings/natuurwetten dat men geen onreine dingen mag eten!

De niet-zaadzaaiende kruiden/ boomvruchten zijn o.a. volgens de

Oosthoek encycl.:

De banaan, is een vegetatieve plant die zich voortplant in scheuten.

Verder de braam, de aardbei, de ananas wat geen citrusvrucht is, maar

bromelia, de framboos, de asperge en de rabarber. De champignon en

andere eetbare paddestoelen zijn eveneens onrein, daar deze een

schimmelproduct zijn en in regelrechte verbinding staan met

melaatsheid.

De aardappel is echter rein, deze vormt knollen en heeft een vegetatieve

vermenigvuldiging d.m.v. het uitpoten van de knollen (geen

verstekking).

Rein zijn o.a. alle citrusvruchten, palmboomvruchten en alle kruiden

waarin zaden worden gevormd en zich via zaden voortplanten. Het

precieze "waarom" is (nog) niet duidelijk, onze Schepper weet het beter

dan wij. Het is een vaststaand feit dat in de kiem ontzettend veel goeds

zit! Door het afsterven ontstaat nieuw leven, wat regenererend werkt.

Het verstekte sterft niet af en behoudt zijn oude sappen.

Wij moeten geen witmeel-producten eten of geraffineerde witte suiker

en andere ontwaarde producten, maar volkoren en natuurproducten,

vruchten en noten. Geen sauzen, ketchup en synthetische producten,

geen zoetjes, ijs en frisdranken.

Niet vlug eten, en eet met de vrucht ook de pitten op o.a. van appels en

peren, alsook de abrikozenpit, want daarin zit de anti-kankerstof leatrile,


19 De ‘kanker-bijbel’

vitamine B17. Drink ook verse melk wanneer u melk wilt drinken, liefst

van de boer en ongekookt. Beter is het om in het geheel geen melk te

drinken, aangezien melk alleen voor baby’s is. Door het verhitten en

pasteuriseren gaan zeer veel goede grondstoffen verloren. De tbcverhitting

heeft geen effect.

Eet en leef zoveel mogelijk in frisse lucht. Wij kunnen als volk niet

blijvend zondigen tegen de natuurwetten zonder daarvoor het loon (de

straf) te ontvangen. Wij zijn niet gebouwd om op chemische producten

te functioneren. Wij zijn niet bestand tegen de langzame vergiftiging

door middel van de chemische pillen en geneesmiddelen. Opvallend dat

diëtisten of medici bij een niet goede histamine in het bloed, u terstond

verbieden om varkensvlees en voornoemde onreine vruchten te eten.

Nee, de Schrift geeft geen vrijbrief om onrein voedsel te eten, dat gezag

geeft alleen de Rooms Katholieke Kerk, zie uit het boekje van Priester

van Dorp, Bijbel en Leergezag. Wij hebben ons te houden aan Gods

Wet, niet aan de RK Kerk.

Petrus en het laken, Hand.10

Het laken dat Petrus in een gezicht kreeg te zien is voor vele christenen

eeuwenlang het bewijs geweest dat men onrein vlees mocht eten.

Met eerbied gesproken kunnen wij dan stellen dat door het zogenaamde

offer van Jezus alle onreine dieren veranderd zijn in reine.

Het is waar, de ceremoniele wetten zijn afgedaan. Maar, kwam Jezus op

aarde om Zijn bloed te storten om van onreine beesten reine te maken?

Wat voor zin had zulks?

Waren onreine beesten dan ceremonieel onrein? Nee, zij zijn fysiek

onrein.

Petrus verkeerde in de grootste twijfel aangaande de juiste bedoeling van

dit gezicht, zie vers 19.

Petrus kon niet geloven dat hij nu wezenlijk onrein vlees mocht eten.

De onreine dieren hadden geen metamorfose ondergaan. Dat was ook

niet de bedoeling! Als Petrus het zelf niet wist, gaf de Geest hem

antwoord, n.l. om met de drie mannen mee te gaan naar Cornelius.

20 De ‘kanker-bijbel’

Mocht een gelovige Israeliet (Petrus was uit de stam Benjamin, een

Galileer, veracht door de joden) wel omgang hebben met een

vreemdeling, vers 28.

In het O.T. was weliswaar geen direkt verbod, maar men dacht aan

Ex.23:32 en Joz.23:7. Vreemde = allophylos, van een ander volk of

geslacht, zie Strongs Conc.246.

Geen mens mocht Petrus onrein achten. Maar de Schepper toonde toch

de dieren? Jawel, maar het was een voorbeeld, op Oosterse wijze, met de

bedoeling dat het om mensen ging. Dus niet dat men voortaan onrein

vlees zou mogen eten. Uit niets blijkt dat ooit de spijswetten zijn

afgedaan, want rein en onrein wortelt niet in de ceremoniele wetten,

maar in de scheppingswetten. Alle teksten die men er bij sleept om

onrein vlees te mogen eten, zeggen niet datgene wat men gaarne zou

willen.

Voorkomen is beter dan genezen

De dieren in de natuur mixen nimmer hun voedsel, maar gebruiken één

voedselmenu per keer. Wij mensen gebruiken diverse menu's per keer en

dit geeft absoluut spijsverteringsstoornissen, vanwege het

gistingsproces.

Voor een goede spijsvertering is goed kauwen met speeksel nodig en

nooit gehaast eten. Het is een Scheppingsbesluit dat wij langzaam

zouden eten, waarbij we kunnen nadenken en genieten van het eten.

Fijne en voorgemalen waren blijven hooguit 3-4 uur in onze maag,

terwijl grof en rauwkost wel 20- 24 uur in de maag blijven en dat is wel

het beste. Zacht en fijn voedsel vermijden, liever wat grof en rauw en 20

tot 30x per hap kauwen. Ook onrijpe vruchten veroorzaken allergische

reacties en de sappen daarin zijn nog niet chemisch voltooid.

Tegenwoordig plukt men al zo groen mogelijk en men laat de vrucht

rijpen tijdens opslag en transport. Een vrucht moet rijpen aan de plant of

aan de boom!

Slecht zijn: ijs, kauwgum, soft drinks, veel tapwater, bananen, rauwe

eieren, gepasteuriseerde melk, gehydroliseerde producten, veel

kaassoorten, geraffineerde waren en suiker, thee, koffie, alcoholische


21 De ‘kanker-bijbel’

dranken, veel fruitdranken, spijzen en dressings, en gedroogd fruit waar

zwavel in zit.

Goed zijn: noten, rijp fruit, rauwe groenten, honing (niet alle soorten) en

brood met zuurdeeg gemaakt, zonder gist, want gist is ook niet best.

Men kan ook maagzout (natrium bicarbonaat gebruiken).

De vaste regel is als volgt: eet geen, of nagenoeg geen voedsel wat door

een fabriek is bereid en verduurzaamd! Verder is lichaamsbeweging erg

goed, dat helpt het opbouwen van het immuunsysteem. Niet roken, niet

drinken, geen dierlijke producten, gewoon zout, niet teveel in de zon,

geen chemicaliën. Wel positief leven en denken. Mensen met een groot

levensdoel en ideaal zijn dikwijls het gezondst.

Mensen zonder doel zijn dikwijls ziek. Gepensioneerden die geen doelen

stellen takelen snel af.

Cadmium is zwaar gif en kankerverwekkend, zit in vele verfsoorten voor

de cosmetica, in batterijen, en in chemische medicijnen. Ook sierraden

en horloges kunnen huidirritaties geven en kanker. Er is een boek van

dr.S. Mendelson: "confessions of a medical heratic", waarin een

hoofdstuk is: I DON'T BELIEVE IN MODERN MEDICINE.

Kankerverwekkende stoffen

In onze welvaartsmaatschappij is ons voedsel doorspekt met allerlei

chemicaliën en giffen, o.a. kleur-, geur- en smaakstoffen, alsmede

houdbaarheidsmiddelen, medicijnen, ijs, drinks, cosmetica, vitaminen,

etc. Waarom doen de heren fabrikanten zulks?

Het is een bewezen feit dat de mensen ziek worden van al deze stoffen

en toch krijgen wij steeds meer van deze chemicaliën voorgeschoteld.

Waarom laten regeringen dit toe? Ook voor U en mij is het gevaar

levensgroot dat wij ziek zullen worden, doordat wij in deze maatschappij

leven waarin het duivelsplan zich voltrekt om ons ziek te maken en

daaruit winst te slaan.

In het boek "Crime against humanity" schrijft R. Swinburne Clymer dat

men gebruik maakt van middelen die het gezonde verstand vernietigen,

zodat mensen sterven of als slaven leven.

22 De ‘kanker-bijbel’

Wanneer wij mensen niet meer in staat zijn om via ons voedsel

weerstand op te bouwen tegen ziekten, zijn we verloren.

Kankerverwekkend zijn o.a.:

Parraffine en was-soorten die gebruikt worden in medicijnen en

verpakkingen.

Tripheyimethaan dopings, groene en blauwe kleurstoffen in koeken,

drinks en desserts.

Betanaphthyiamine, een gele stof om boter en margarine, popcorn, kaas,

cake, etc. te kleuren, en allerlei emulgators.

Dr. Hueper, hoofd van het USA Kankerinstituut waarschuwt voor deze

en dergelijke stoffen die in choclats, pasta's, cacao, ijs, tabak,

chocoladen, etc. zitten. Neem alleen pure chocolade!

In kaas is een coagulator gebruikt die kankerverwekkend is. Veel

voedingsmiddelen komen in contact met paraffine en petroproducten

doordat men de verpakking drenkt in dit spul.

Wanneer de mensen echt zouden beseffen wat zij eten, ook al ziet het er

nog zo lekker uit, zou men het laten staan. Dr. Hueper zegt dat

regeringen bang zijn de waarheid te vertellen. Wij zien dus dat de

kankermoordenaar zit in ons dagelijkse voedsel en rondwaart in elke

supermarkt en apotheek of drogisterij. Als een varken verstand had zou

hij die troep niet eten waarvan wij mensen dagelijks smullen!

Antibiotica’s zijn ook levensgevaarlijk volgens het Veterinian

Association in Wyoming USA.. Fruitdrinks zijn veelal gekleurd met

nigrosine en benzopurpine. Melk bevat veel Penicilline, Formaldehyde

en giften doordat de koeien daarmee ingespoten zijn. Eieren zijn dikwijls

vol met medicijnresten. Brood bevat 3 of 4 giftige toevoegingen als

ammonium chloride, sulfaat, sodium chloride en monocalcium, stoffen

die in gist zitten.

Ons "dagelijks brood" is zwaar vergiftigd! Melk-chocolade bevat o.a.

suiker en diethylene glycol.

Crackers en biscuits bevatten butylenen en emulsies. Desserts, jams, etc.

bevatten triphymethaan. Ook vitaminen bevatten giften. Kip en

kuikens zijn bewerkt met stilbestrol en choltetracyclyne, een

synthetisch hormoon. Vooral wit brood is zeer slecht, dat is met


23 De ‘kanker-bijbel’

trichloride gebleekt. Gist is bovendien veelal vervaardigd met

potasbromate.

G.S. Larrick, hoofd van Voedsel en Medicijnen Inst. USA zegt dat ruim

700 chemische stoffen in ons voedsel worden verwerkt, waarvan er 150

zijn die nog nooit zijn getest.

Veel fruit wordt met sulfaten bewerkt en groenten worden bespoten met

pesticiden en insecticiden. Onze voorouders hebben eeuwenlang hun

voedsel ingemaakt en zijn de winter doorgekomen met normale

voedingen zonder chemische stoffen. Heden zou dit niet meer kunnen?

Veel metalen en radioactieve stoffen zijn in ons voedsel en drinken

verwerkt, dat is erg schadelijk. Hoe moeten wij verder?

Hoe moeten wij in leven blijven en ons voeden om weerstand op te

bouwen tegen ziekten? Terug tot de voedselwetten van onze Schepper,

en wij moeten de lekkernijen van “Ezau

en Kain” laten staan. Wij moeten terug

naar de natuur, en niet naar de

chemische industrie. De huidige

maatschappij en handel is in handen

van niets ontziende winstmakers. Wij

mogen wel bidden: Geef ons heden,

anno 2012, ons dagelijks gezonde

brood!

Geef ons een wijs verstand te leven naar Uw geboden volgens de

natuurwetten, om niet onze buik te vullen met kankerverwekkende

chemicaliën die ons worden voorgeschoteld als zijnde een heerlijke

maaltijd. Geef ons de kracht hetgeen we weten om te zetten in de

praktijk en daadwerkelijk onze slechte of foute eetgewoonten te staken,

want het raakt ons zelf. Wij die leven in een wereld waarin de lucht die

we inademen zwaar vervuild is, ons drinkwater verontreinigd is, zullen

om te overleven ons heil moeten zoeken in hetgeen de Schepper ons

biedt. Wij moeten het aanbod van Kaïn en Ezau verwerpen.

Het leven is een grote uitdaging en strijd.

Het is zeker de moeite waard de strijd aan te binden. De overwinnaars

worden zegenrijk bekroond! Wie overwint zal alles beerven!

24 De ‘kanker-bijbel’

De antieke mensheid en haar voeding

Voor onze ouden waren begrippen als "geest en materie" vreemd.

Vooral in Egypte dacht men via de werkelijkheidszin dat het brood zelve

een goddelijk wezen was. In het voedsel zetelt het goddelijk woord

waardoor de hele mensheid leeft en voort bestaat. Brood is alzo het

goddelijk woord.

In het Egyptisch betekent voedsel "het bevel", het woord van de

Schepper. Het voedsel zag men als het geopenbaarde goddelijke leven.

Wij westerlingen kunnen ons daarvan geen voorstelling maken hoe de

antieke opvatting betreffende voedsel was..

Het is dus van het allergrootste belang hoe wij ons voeden, want in het

brood zit het leven, en door het voedsel wordt het lichaam in stand

gehouden. De spijswetten zijn niet voor niets gegeven.

In de oudheid zag men het voedsel niet als een materiële voorwaarde

voor het leven, maar als het leven zelf, in waarneembare vorm. Het

brood deelt zijn eigen leven mee aan de mensen, en vernieuwt van dag

tot dag het leven der mensen. Zij zagen graan en brood deswege als

belichamingen van goddelijke wezens. Osiris, de god der plantengroei,

heet ook Batau, de "ziel der broden". De ontkieming van het graan zag

men als de ziel, het verrijzend leven van het graan.

In Egypte werd Ka gezien als de ziel van de mens, maar tevens als

levensmiddelen voor die mens. Spijs en drank

deden het leven opgaan. Dat was voor de ouden

e e n m y s t e r i e u s w o n d e r . H u n

werkelijkheidsgevoel deed hen inzien dat de

goddelijke energie in alles leeft, dat de materie

"bezield" is en niet dood. Dat zelfs door het

afsterven nieuw leven te voorschijn komt, dus

dat de dood steeds weer wordt overwonnen door

het verrijzend leven!

Eten en de maaltijd had voor de ouden dan ook

een heilig (sacraal) karakter.

In dit verband gezien past het zo wie zo al niet voor de mens om in het

eetmenu onreine, maar ook dierlijke voedingsmiddelen op te nemen,

alsook niet om goed voedsel te bewerken (degenereren, ontwaarden).

Waar zijn wij in onze Westerse samenleving toch beland? Hoe zijn wij


25 De ‘kanker-bijbel’

door de christelijke kerk foutief voorgelicht als zouden wij sinds Jezus'

dood en opstanding voortaan ONREIN voedsel mogen eten.

De spijswetten zijn van zeer grote waardij voor onze gezondheid, en de

Schepper wist precies wat wel en niet goed voor ons was. Voor onze

levensvernieuwing is het nodig optimaal goed voedsel te nuttigen. In

oude tijden zag men het "brood breken" als een sacramentele

verwerkelijking van het wonder van die levensvernieuwing. Het brood

breken was het "doden" van het brood, en in onze mond malen wij het

fijn, sterft het, maar juist daardoor krijgen wij nieuw leven.

Wij kunnen van de antieke oudheid nog wel wat leren!

Genees-kunst

Mensen genezen is een kunst en die kunst moet een biologisch,

psychologisch en biografisch aspect hebben. De moderne geneeskunde is

overwegend materialistisch en bestrijdt de ziekten op chemische wijze.

Gezondheid is het evenwicht van de biologische processen van het

lichaam met het in balans zijn van de geest en onze leefwijze. Innerlijke

disharmonie ligt ten grondslag aan bijna alle ziekten.

Ziekte is dynamisch, een tijdproces, nauw verbonden met de menselijke

geest en het zielenleven. Wat artsen als ziektesymptomen vaststellen is

dan ook meestal niet het begin, maar het eindresultaat van de

disharmonie!

Herstel van een ziekte is een poging van de mens om weer in harmonie

te komen. Tegenwoordig wil men vooral ziekten en daarbij de koorts,

bestrijden en onderdrukken, zonder het lichaam de tijd te gunnen uit te

zieken. Men wil snel, te snel weer in balans zijn, via antibiotica, etc.

Koorts is juist heel goed, zowel voor kinderen als volwassenen, zie een

artikel van Ing. H.A. Zandvliet, lid NVKP, op internet.

Wij moeten lichamelijk één zijn met onze geest. Daartoe moet het

bewustzijn worden verruimd. Men komt in onze huidige wereld

supergeleerden tegen, die tegelijk een zeer lage moraal hebben en zeer

ongezond zijn en leven. Eenheid in gezondheid maakt ons heel,

hoogstaand op moreel en geestelijk vlak.

26 De ‘kanker-bijbel’

Chemische geneesmiddelen willen de lichamelijke en

ziekteprocessen onderdrukken (de mens is geen tegennatuurlijke

chemische, fabriek) terwijl natuurlijke geneesmiddelen juist de

lichamelijke processen stimuleren. Daardoor wordt het lichaam sterk!

In onze levensprocessen zullen wij de chemie overwinnen. Er vinden in

ons lichaam wel chemische processen plaats, doch het lichaam zelf biedt

bescherming tegen uitbrekende gevolgen of ziekte als er disharmonie

komt. Ons lichaam maakt zelf de allerbeste medicijnen aan die maar

denkbaar zijn via ons afweersysteem.

De factor "Herstel" heeft de Schepper ons ingebouwd. Wanneer wij

tegen deze herstel-wetmatigheden invechten, zullen wij tenslotte

sneuvelen. De natuur zal blijken de sterkste te zijn. Geef de natuur de

ruimte en de tijd om in Uw lichaam het herstellende werk te voltooien.

De Walnoot en onze Hersenen tonen grote overeenkomst, zie de website

van Richard Cassaro

Weest zuinig op Uw lichaam en het prachtige afweersysteem!

Wie een goede vegetarische slager zoekt, zie:

www.devegetarischeslager.nl

En voor gezonde supplementen, zie: www.fsf.nl


27 De ‘kanker-bijbel’

3. Kanker is geen ziekte

Kanker is een symptoom van energie-onbalans, en dat komt o.a. door:

1. tekorten aan vitaminen en mineralen

2. spanningen

3. vergiftigingen

4. misvormingen in het skelet

Het is onmogelijk dat een lichaam wat in balans is, ziek is.

Het lichaam van ons mensen is door de Schepper uniek gemaakt en ons

lichaam maakt normaal gesproken nooit fouten. Wij maken de fouten en

daardoor worden wij ziek.

Kanker is geen echte ziekte. Het is slechts

een symptoom van extreme vergiftiging en

een verdrukt immuunsysteem. De

hoofdoorzaak van vergiftiging is vooral in

onze tijd de amalgaam-tandvulling. Wanneer

U of Uw kinderen dat hebben, moet u dat

direct laten verwijderen, en een witte vulling

laten geven.

Om vergiftigingen in het lichaam tegen te

gaan is vasten af en toe een heel goede

oplossing, dat sterkt het immuunsysteem.

Kanker is dus geen echte ziekte; maar het is

een reactie van het lichaam op irritaties en

onbalans.

Moderne methoden om kanker te bestrijden als chemotherapie en

bestraling geven weinig of geen positief resultaat, maar wel negatieve

reacties. Dit irriteert het lichaam nog meer en vergiftigen ons totaal,

waardoor het immuunsysteem kapot wordt gemaakt.

Ook kleding kan het lichaam irriteren, vooral de gemengde stoffen,

alsmede allerlei cosmetica, sierraden, deodoranten en dierlijk voedsel.

Kanker is een symptoom van verminderde enzymen-productie.

Inwendige parasieten zijn eveneens slecht, zoals wormen, gisting, en om

die te doden is knoflook goed, alsmede kallabas, bittere amandel en

papaya..

28 De ‘kanker-bijbel’

Kanker is door de medische wetenschap gemaakt tot een groot

ziektemonster, terwijl het in feite een symptoom is van extreme

vergiftiging, een gebrek en of een te veel.

Door opereren, bestralen, etc. versnelt men algemeen het kankerproces.

Miljoenen guldens worden besteed aan kankeronderzoek om te proberen

via chemotherapie en bestraling alleen de kwade en niet de goede cellen

te vernietigen. Dit is een utopie. Het is de grootste tragedie dat

weldenkende mensen zoiets kunnen geloven!

Alleen een op de natuurwetten gebaseerde therapie zal baten.

Kanker wordt door velen gezien als de grote vijand van de moderne

samenleving. De wetenschap zoekt ijverig met de miljoenenruggensteun

naar het medicijn hetwelk de mensheid terug kan houden

van de rand van het graf. Dit pogen is helaas tevergeefs, het medicijn is

heel simpel n.l. het houden van de zogenaamde "Inzettingen des

levens". De Goddelijke dieet en spijswetten geven de oplossing. Er zal

geen medicijn worden uitgevonden waarbij de mens de garantie krijgt

voor gezondheid en daarbij tegelijk zich kan bezondigen aan de

natuurwetten van de Schepper. Kanker is met medicijnen niet uit te

bannen, of men moet Gods natuurwetten weten te wijzigen, wat

onmogelijk is.

Kanker is een ongelimiteerde cellengroei. Het controlemechanisme is in

de cellen verstoord en werkt niet goed. Wij mensen zijn uit een cel

gemaakt die zich deelde (klonen) in miljoenen andere cellen, welke

automatisch stopten toen wij volwassen waren. (Momenteel is het

wetenschappelijk onderzoek "Biotech" bezig deze gang van zaken te

onderzoeken. Denk aan het Genoom-project.). Het is en blijft een groot

wonder dat de Schepper in elke cel een controlemechanisme plaatste wat

precies wist hoever het moest gaan.

Er zijn veel theorieën over wat nu eigenlijk kanker is. Sommigen denken

aan virussen. De virus is een heel klein organisme, dat een levende cel

kan inpalmen, of kan ademhalen in een levende cel en zich

vermenigvuldigen. Het is een kaper op de kust en vreemde eend in de

bijt. De virus is een grensgeval die zich beweegt in de troebele wateren


29 De ‘kanker-bijbel’

tussen leven en dood. Het is een brutale indringer die het commando van

de levende cel overneemt. Als de cel zich reproduceert, verdwijnt de

virus meestal, en vormt dan vreemde en onvolgroeide nieuwe cellen

(kankercellen). Deze virus pleegt misdaad en is een soort compagnon

van de satan en werkt volgens diens principe van destructie en door-eenmengen.

Wetenschappers zeggen dat sommige kankers mogelijk van zoönosen

(ziekte die van het dier op de mens overgaat) komen. Het eten van

dierlijk voedsel maakt als het ware de mens tot een goede

voedingsbodem voor o.a. "virus"-kanker. De mens is geen alles-eter.

Volgens de Goddelijke natuur-spijswetten kunnen wij niet alles eten, en

vanuit dit oogpunt is kankeronderzoek anti-goddelijk.

Wij mensen zijn op bijzondere wijze gemaakt, volgens vaste

mathematische orde, zoals in heel de schepping is terug te vinden. Wij

zijn opgebouwd naar de vaste orde volgens het proteïne DNA RNA

23/138.000, terwijl eeuwig leven 24/144.000 is. Adam verloor een

chromosoom = 6000 proteïnen en werd tijdelijk, stervende te sterven.

Wie tegen de Schepper's mathematische orde strijdt door onrein te eten,

kan rekenen op ziekte en voortijdig sterven. Deze zaak is simpel, doch

schijnt geweldig moeilijk voor het mensdom te verteren, want waarom

zijn zo velen onder ons ziek? Medicijnen hebben de mensheid (nog) niet

geschonken wat men er van verwacht, want volgens de Oostenrijkse

prof. dr. Otto Strecker (Gezond no.9 sept.1984) sterven meer mensen

aan de (chemische) medicijnen dan aan hun werkelijke ziekte!

Gezond zonder vaccinaties en chemische medicijnen

De weg tot een gezond leven en denken is door de Schepper gewaarborgd

en voor ons uitgezet n.l. door Zijn wetten te onderhouden, zowel de spijs-,

reinheids-, politie- en zedelijke wetten, die de Schepper ons niet gaf als

dwangbuis, maar als een weg tot waarachtig menswaardig leven.

In het houden van deze regels ligt voor iedereen vrijheid, kracht,

gezondheid, vrede, welzijn en sterkte, daarom: Wandel in dezelve!

Er zijn momenteel vele soorten medicijnen, vaccins en kuren waarbij

allerlei stoffen in het lichaam worden gespoten waarvan wij weten dat

deze schadelijk en of onrein zijn. Een onderzoek naar de samenstelling

30 De ‘kanker-bijbel’

van diverse preparaten toont aan dat deze stoffen tegen Gods

natuurwetten ingaan. De grondstoffen van vaccins worden o.a. bereid uit

bedorven stoffen en schimmels uit onreine dieren, zoals het poliovaccin

uit de nierschors van een aapsoort (Chimpansees). Door mensen met

deze stoffen te injecteren probeert men hen immuun te maken, doch in

feite maakt men hen in zekere mate ziek!!

Deze soort van immuunmakers zijn beslist niet nodig, juist omdat de

Schepper tot in alle details heeft gezorgd dat wij niet ziek worden

wanneer wij ons houden aan de spijs- en natuurwetten. De mens krijgt,

indien hij gezond leeft en eet, uit zichzelf de afweerstoffen ingenieus

opgebouwd in zijn eigen lichaam. Er is een zwak geslacht ontstaan

hetwelk alles maar eet wat smaakt en voorgezet wordt zonder navraag of

het wel goed en rein is.

De Schepper gaf ons niet voor niets de spijswetten!

Doordat men onrein eet raken de

natuurlijke mechanismen in ons lichaam

van streek, dat is ziekte en dan moet de

dokter met allerlei chemische stoffen via

kunst en vliegwerk het lichaam gezond

proberen te houden. Op deze wijze wordt de

"ontaarde" mens steeds verder

gedegenereerd en komt vol met kleur-,

geur- en smaakstoffen. Lees het boekje eens

waarin alle E-nummers onder de loep

worden genomen!

Waarom de Schepper het eten van onreine beesten verbied:

Het heeft echt wel z'n oorzaak en wetenschappelijke bedoeling dat de

Schepper aan Mozes in de wetten het eten van onreine diersoorten

absoluut verbood. De Schepper wist wel wat Hij deed en had niets

anders op het oog dan ons welzijn; ziekte zou nooit intrek in ons kunnen

nemen wanneer wij ons houden aan Zijn wetten.

Het eerste verbond hetwelk de Schepper met Israël sloot direct na de

uittocht uit Egypte was een verbond van gezondheid, Ex.15:26, en

herhaalt in Deut.7:11.


31 De ‘kanker-bijbel’

Wanneer wij terugkeren naar deze

wetten van de Schepper zal er geen

zieke of ziekte zijn! Het volk Israël had

vroeger geen dokters, ziekenhuizen,

apotheken, allerlei chemische stoffen,

etc., maar de Schepper Zelf droeg zorg

voor de gezondheid.

Een paar jaar geleden heeft het

departement van de openbare

gezondheid van de staat Illinois in de

USA een pamflet uitgegeven over

TRICHINOSIS. Daarin stond dat 16%

van de bevolking, dat is 22 miljoen

mensen, aan trichinosis lijdt, hetwelk ontstaat door het eten van

varkensvlees!

Dacht U dat de Schepper niet wist dat het eten van dit vlees waarin

trichinella zit (kan zitten) voor ons schadelijk is? Juist wel en daarom

verbood Hij het eten ervan!!

Het eten van varkensvlees is een nationaal belang, en daarom besteden

wij er wat meer aandacht aan. Reeds voordat de Schepper aan Mozes de

wetten gaf kon men weten dat er onreine beesten waren die niet gegeten

mochten worden. Bij het ingaan in de ark van Noach ziet men zulks. Let

daarom goed op: een varken of ander onrein dier is en was niet

ceremonieel onrein; nee, zij zijn wetenschappelijk en fysiologisch

onrein!

Deswege houdt de bewering geen stand dat door het lijden en sterven

van Jezus de weg geopend zou zijn tot het eten van onrein voedsel!

Het is echter op gezag van keizer Constantijn dat het christendom deze

weg is ingeslagen. De Schepper heeft duidelijk het eten van onrein voor

eens en altijd verboden. Trichinosis is een ziekte hetwelk de spieren in

het lichaam aantast door middel van kleine wurmpjes, en is ongeneeslijk.

Dr. Sylvester Gould heeft vastgesteld dat er van de één miljoen varkens

zeker 15.000 met trichinose zijn besmet, en dat een gemiddelde

Amerikaan in zijn leven tweehonderd maaltijden met varkensvlees eet

32 De ‘kanker-bijbel’

waarin trichinae aanwezig zijn. Dr.B.P.T.P. Wilkies noemt trichinose

een nationale plaag.

De mens is geen karnifoor (vleeseter), geen omnifoor (alleseter), maar

een herbifoor (planten, zaden en vruchteneter), gezien de lengte van

onze ingewanden. Ook de zogeheten ‘reine dieren’ zijn schadelijk voor

de mens. Wij dienen vegetarisch, dan wel veganistisch te leven en te

eten.De varkens doen deze wurmpjes op bij het eten van afval waarin

dode muizen, etc. zitten. Via ons bloed komen de kleine wurmpjes in ons

hart en spierstelsel. De mensen worden moe, misselijk en ziek.

Tegenwoordig schijnen medici het beter te weten dan de theologen, want

uit bijna elk dieet van een patiënt is het eten van varkensvlees geschrapt.

Wij zouden weer een gezonde natie worden wanneer de overheid het

eten, fokken en houden van alle soorten dieren ten behoeve van de

menselijke consumptie wettelijk verbood. Is het niet opvallend dat bij

volkeren die leven naar de natuurwetten bijna geen ziekten voorkomen.

Eet geen dierlijke producten, houd Uw lichaam schoon, dat is Gods wil

en eis!

De Wortel dwarsdoornee toont grote overeenkomst met ons

oog, zie website van Richard Cassaro. In de wortel zit caroteen,

en dat is heel goed voor onze ogen om te zien.


33 De ‘kanker-bijbel’

4. Bloed

Elke bloedgroep is verschillend en geen mens op aarde heeft hetzelfde

bloed. Zoals er geen vingerafdruk van een mens hetzelfde is, is er ook

geen bloedbeeld exact hetzelfde.

Het mixen van bloed brengt ongekende chemische processen in het

lichaam op gang, wat tot vergiftigingen leidt, waardoor irritaties ontstaan

met als gevolg kanker. Fysiologisch en wetenschappelijk is

bloedtransfusie net zo gevaarlijk en onlogisch als harttransplantatie.

Het is een allopathisch bedrog der medici om te zeggen dat door middel

van bloedtransfusie nieuw leven in de patiënt komt. Wanneer bloed

afgetapt is van haar eigen levensbron is het dood!

Een patiënt krijgt dus geen levend, maar dood bloed toegediend.

Wanneer een bloem is geplukt bloeit deze nog een poosje door, maar ze

is dood, afgesneden van haar levensbron.

Het grote systeem van ons leven is onzichtbaar en ondeelbaar. Wij

vormen een totaliteit, een levenseenheid, zeer uniek, uiterst persoonlijk,

en daarvan mogen en kunnen wij niets afstaan. Bloed is niet af te tappen

zonder dat het afsterft. Wat zich in de bloedbanken bevindt, is dood

bloed, en is als vergif. Levend bloed zou in principe bij de longen

moeten worden afgetapt, en dat is onmogelijk. Maar goed, het bloed

levert geld op en daar gaat het de bloedbanken kennelijk om! Momenteel

is er echter terughoudendheid bij chirurgen en ziekenhuizen om te pas en

te onpas bloed toe te dienen! Dat is een positief teken!

Het bloed wat U mogelijk toegediend wordt kan afkomstig zijn van

andere rassen, seksen, moordenaars, verslaafden, etc. Dr. A.J. Shadman

van Forest Hills, chirurg in Massachusetts zei dat hij in 40 jaar opereren

nog nooit bloed had toegediend, maar alleen een normale SALINE

oplossing gebruikte. Nooit is iemand gestorven onder zijn behandeling.

In het bloed is de ziel, het leven. Dat is onvervangbaar, en niet over te

dragen op anderen!

Alarmerend!

Toen profeten eens voedsel gingen zoeken en van het gevondene een

kooksel maakten, begonnen zij te eten. Direct proefde men dat het niet

goed was. Zij riepen tot Elia: “Man Gods, de dood is in de pot!”

34 De ‘kanker-bijbel’

Momenteel is ons eten, en vooral de lekkernijen, zwaar gesuikerd.

Terecht kunnen wij spreken van de SOETE-SUIKERBOL-

SAMENLEVING. Driemaal S. Wij maken ervan S.O.S., pas op! Gevaar!

Als een mens 50 jaar is, heeft hij in ons Westerse wereldje voor

ongeveer 50 ton voedsel opgegeten. De gemiddelde Nederlander neemt

140 gram suiker per dag (= een jampot vol). 365 x 140 gr = 51 kg per

jaar x 50 jaar = 2555 kg. Wanneer wij daarbij tellen alle geraffineerde,

kunstmatige voedingsmiddelen, dan heeft het menselijke lichaam wel 25

tot 40 ton slechte brandstof te verwerken. En dat in een mensenleven

van 50 jaar.

Langdurige tests hebben uitgewezen dat een verbrandingsmotor slechts

op de daarvoor bestemde brandstof optimaal functioneert.

Hoe moet een menselijk lichaam in topconditie blijven bij zoveel ballast,

onvolwaardige brandstoffen, kleurstoffen, giffen en chemische stoffen.

Geraffineerde suiker is intens slecht, want als men een wond heeft en

doet daar suiker op, rot de zaak gewoon weg. Eén suikerklontje in de

benzinetank van Uw auto en de zaak zit muurvast.

Drastisch minderen van suiker is noodzaak. Neem liever rietsuiker, of

nog beter Stevia van de steviaplant. Vermijdt zoveel mogelijk kleur- en

smaakstoffen, alsmede geraffineerde producten. Leef, eet en denk

gezond. Uw lichaam is het waard! De Schepper heeft u uniek gemaakt.

Houdt de zaak dan ook uniek en vergooi Uw lichaam niet, het is een

prachtig stuk leven. Genotmiddelen kunt u missen, laat ze staan. Kweek

zelfdiscipline, overwin het slechte. U krijgt er een grote schat voor terug,

n.l. gezondheid.

Gezondheid in de Wet

Journalisten die in Honduras een Mennonietennederzetting bezochten

vroegen zich af of een dergelijk primitieve gemeenschap wel kon

bloeien. Kan een zo pacifistische gemeenschap in deze gewelddadige

wereld wel overleven? Wanneer wij aan de Babylonische

welvaartsmaatschappij gewend zijn, plus de gevolgen en ongemakken

ervan op de koop toe nemen, lijkt het ons onmogelijk om een op Bijbelse

leest geschoeide primitieve samenleving te zien overleven. Wat men

onder "bloei" verstaat, laat zich denken. Is dat "bloei" wat wij rondom

ons zien, voelen ruiken, proeven en horen? Denk eens na wat Babylon


35 De ‘kanker-bijbel’

ons levert: een zwaar vergiftigd en chemisch toebereid voedselpakket;

chemische geneesmiddelen; vuile lucht; vuil water; vuile bodem; nitraat,

roet, lood, gif, koolmonoxide, zwavel, drugs, sigaretten, blikgroenten,

rasmix, rente, slavernij, hoge belastingen, rock, jazz, pop, stress,

overspanning, etc. Toch wel een mooie samenleving? Hoe kon het

allemaal zo ver komen en gaan?

Hoe zullen wij ooit uit Babylon worden bevrijd? En wat als het

Koninkrijk Gods komt? Het Grote Babylon is een hoer-systeem wat

buiten de Wet van de Schepper leeft, in overspel! Abraham leefde naar

al Gods wetten en instellingen, hoewel de geschreven wet van Mozes er

toen nog niet was. Wanneer wij een samenleving bouwen buiten de

wetten Gods, leven wij in overspel en zullen de gevolgen er van

thuiskrijgen, n.l. allerlei "virussen" en kwalen. Dit, terwijl de gezondheid

voor het grijpen ligt!

Ziekenhuizen zijn overvol en doctoren hebben het net zo druk als allerlei

kwakzalvers. Wij schijnen kost wat het kost het Babylonsysteem te

koesteren en betalen liever een dure tol, dan de weg van de Schepper te

kiezen!!

Wij zijn net als de oude Izaak die snakte naar het wildbraad van Ezau.

En wij verkopen net als Ezau om een bord rode soep ons

eerstgeboorterecht (onze gezondheidsrechten!). Ezau heeft vandaag de

dag ons een bord soep (voedselpakket en scala van lekkernijen)

gepresenteerd waarbij het water tussen je tanden doorsijpelt; het is een

streling voor de tong, doch een plaag voor het lichaam! Winkels zijn

overvol en etalages zeer aantrekkelijk opgesmukt, om te smullen!

Het Koninkrijk van de Schepper heeft ándere leefwijzen en wetten.

Er zal bekering moeten komen; terug tot de wet en de getuigenis.

De eerste instelling en een recht voor de Israëlieten toen ze drie dagen

door de Rode Zee waren getogen, bij Mara luidde:

Ex.15:25: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uw Schepper horen

zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en

houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik

op Egypteland gelegd heb; want Ik ben Jahweh uw Heelmeester.

Op gelijke wijze roepen wij u op uw "Ezau-wegen" te verlaten en het

Babylonsysteem de rug toe te keren, om Gods wetten te doen!

36 De ‘kanker-bijbel’

Dit geeft recht op gezondheid. Hoge prijs? Nee, gewen u aan Hem en

heb vrede!

5. Een Gouden Toekomst

De natuur levert ons een overvloed aan gewassen en eetbare producten.

Waarom moeten wij als ondankbare mensen nieuwe rassen en soorten

gaan kweken via genenmanipulatie? Waarom schuiven wij goede

planten aan de kant en gaan slechte soorten veredelen?

Op onze aarde zijn meer dan 300.000 plantensoorten. Naar schatting zijn

er meer dan 20.000 eetbaar! De mensheid heeft er echter slechts 3000

gebruikt voor voeding en in onze welvaartseeuw zijn er slechts 150

soorten op commerciële basis gekweekt. De mensheid verkrijgt

momenteel 95% van z'n eiwitten en calorieën uit slechts 30

plantensoorten. Granen moesten in steeds grotere hoeveelheden

verbouwd worden, waarvoor men het eiwitgehalte aanzienlijk liet dalen.

Het leven der mensheid hangt momenteel aan de zijden draad van zo'n

30 soorten, als een buffer tussen leven en hongerdood. Waarom is het

allergrootste deel der eetbare soorten nooit gekweekt?

Het is toch ongeloofwaardig dat de mensheid zich slechts kan

concentreren op tarwe, rijst, maïs en een aantal groenten? De Schepper

zorgde voor een grote diversiteit en waarom heeft de mensheid zich op

zulk een eenzijdigheid afgestemd? Is het altijd weer de commercie, de

winst die bepalend is? De landbouw heeft uit winstoogmerk zich

geconcentreerd op het verbouwen van zoveel mogelijk dezelfde

gewassen, n.l. die men gemechaniseerd kan verbouwen of oogsten.

Dit zal spoedig veranderen in het Rijk van God, als men de oorlog niet

meer leert, Jes.2:4. De oorlog is n.l. de meest geldverslindende

machinerie, zodat de volkeren niet toekomen aan de andere dingen.

In het Rijk van De Schepper zal elk gezin weer een eigen moestuin

hebben, zal er overvloed zijn en gezondheid. Zach.3:10, Jes.35: 1-7.

Geen slechte landbouwpolitiek meer, geen wanbeleid. De mensheid zal

achter de juiste wetten staan, Amos 9:13. Er zijn reeds hoopvolle

tekenen zichtbaar, o.a. in Zuid-Afrika waar het Researchinstituut voor

Citrus en Subtropisch fruit een onderzoekstation van 12 ha. heeft. Men

onderzoekt de grote verscheidenheid van citrusvruchten en zo 'n 24


37 De ‘kanker-bijbel’

subtropische vruchten o.a. avocado, mango, lychee, granadilla,

pecanoten, macadamianoten, gember, kurkuma (geelwortel), etc.

De subtropische fruitindustrie staat nog in haar kinderschoenen en is

de snelst groeiende tak van Zuid-Afrika's tuinbouw industrie.

Door de grote verscheidenheid aan vruchten en gewassen zullen de

mensen weer een rijkdom aan mineralen en vitaminen naar binnen

krijgen voor het optimaal functioneren van alle organismen. Wij zien

dan ook de toekomst vol vertrouwen tegemoet! Hij die het beloofd heeft

is getrouw!

Tabak, roken, drugs en verslaving

Roken is een wijdverspreide gewoonte geworden, afkomstig van de

Indianen en werd pas na de 16e eeuw populair. In de nabije toekomst zal

er niet meer worden gerookt! Vele

fabrikanten zijn daarvan op de hoogte. Er

worden momenteel grote kapitalen

uitgegeven door rokers aan de meer dan 1

biljoen sigaretten die er per jaar worden

geproduceerd. De rook die daarbij vrijkomt

is een bron van ellende, zowel voor de roker

als voor omstanders. Waarom rookt men

maar door, terwijl zoveel bewijsmateriaal

voorhanden is dat het ongezond is? Roken is

immers pure verslaving. Ja, roken is

dodelijk. De roker wil per se elke dag zijn

dosis nicotine binnen krijgen. Direct na het

inhaleren bereikt de nicotine de hersenen en

verdwijnt daar pas na 30 minuten.

Roken is een zelfde vorm van verslaving als drugsgebruik en het kost in

alle gevallen grote inspanning er van af te komen. Regeringen weten

eveneens hoe intens slecht het is te roken, doch doen niets om hun

burgers te beschermen, mede doordat zij jaarlijks vele miljarden

ontvangen uit de accijnzen op tabak. Zoals gezegd doet men zichzelf en

anderen de das om wanneer men in het openbaar rookt. Denkt u door te

roken God, uw naaste en uzelf lief te hebben naar Gods gebod,

Matth.22:39?

38 De ‘kanker-bijbel’

Indien men realiseert hoe slecht roken is en onverenigbaar met de

natuurwetten (de Schepper verbiedt lichamelijke verontreiniging 2

Cor.7:1), zou men het spoedig laten. In het Koninkrijk van de Schepper

zullen deswege geen rokers zijn. Typisch dat juist zoveel kerkmensen

roken als ketters en de kerkvergaderkamers blauw zien van de rook,

waar alles stinkt en bezoedeld is en waaruit de onvervalste waarheid zou

moeten voortkomen. Stoppen er mee! Het kan. Iedereen kan stoppen

waar het gaat uit overtuiging voor de Schepper. De Schepper maakte ons

niet om als wandelende schoorstenen het lichaam van onszelf en van

anderen te bezoedelen, en dat voor een zinloos genotmiddel.

Wij moeten vooral de jeugd beschermen tegen de valstrikken van tabak,

drank en drugs, want ook door alcohol dient men het lichaam niet, doch

slechts het genot. In het Rijk van de Schepper zal massaal de goede weg

worden gehouden, doch het kan nú reeds functioneren.

De ruggengraat der mensheid

Wanneer wij oppervlakkig de Westerse samenleving bezien en ons de

vraag wordt gesteld: "Wat is naar Uw mening het hoogste goed van een

volk ?" zal het antwoord wellicht zijn, afgaande op de gevolgde

politieke lijn van de overheid, dat materiële welstand en wasdom van de

industrie met behoud van arbeidsplaatsen het hoogste goed en bezit is

voor en van ons volk en andere volkeren.

Er zullen er zijn die zich hiermee niet kunnen verenigen en stellen dat de

vrijheid ons hoogste goed is, wijzend naar de Oostblok-landen en andere

regimes. Zo is overal iets voor te zeggen, maar toch, wanneer wij dieper

nadenken en ons realiseren wat in feite het hoogste goed en bezit is dat

ons volk aan elkaar verbindt, doet slagen en overwinnen, dan, ja dan is

het niet de materiële welstand, en zelfs niet de vrijheid wat ons hoogste

bezit vormt. Wij kunnen immers een zeer goed volk zijn, eensgezind,

ook al zijn wij arm. Het is zelfs mogelijk dat wij een grotere eenheid

vormen als volk wanneer wij beroofd waren van onze vrijheid. Wat mag

dan wel het hoogste goed en bezit van een volk zijn?

Welnu, dat is de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de

zelfbewustheid en de levensvreugde!


39 De ‘kanker-bijbel’

Wanneer een volk op aarde deze attributen, eigenschappen en

kwaliteiten bezit kan het eventueel de verloren welstand en vrijheid met

gemak heroveren, kan het zeker in alle noodzakelijke levensbehoeften

voorzien.

Heeft u zich weleens afgevraagd of onze industrie over het algemeen de

gezondheid, zelfbewustheid en vreugde dient? Het lijkt er niet op, want

ons volk, en andere volkeren, worden steeds zieker, onzekerder en

verzadigd. Immers in een ziek lichaam kan geen gezonde geest wonen,

en in een ziek volk kan geen gezonde mentaliteit en levensvatbaarheid

zijn.

Wij behoeven elkaar toch niets wijs te maken; u weet net zo goed als

iedereen dat er in deze wereld subversieve krachten werken om juist dat

hoogste goed van ons af te pakken en te ondermijnen op alle mogelijke

manieren met de meest subtiele methoden, en men ons voorbestemt tot

genocide. Het moeilijke is echter om te identificeren wie wie is en hoe

men opereert. Velen maken zich ondanks alles weinig zorgen en zien

wel waar het schip zal stranden. Wanneer wij echter nog een paar

procent verantwoordelijkheid, medemenselijkheid en liefde in ons

hebben willen wij toch wel heel graag weten wie ons en ons nageslacht

in feite bedreigd met de regelrechte dood, en hoe men dat doet. Wij

komen hierop later terug in dit boek.

Sommige groeten lijken op onze beenderen

40 De ‘kanker-bijbel’

6. Waarschuwing tegen vaccinaties

Er is een boek genaamd: "THE POISONED NEEDLE" van Eleanor

McBean, verkrijgbaar bij: American Promise, Box 5334, PHOENIX AZ

85010, USA. Dit boek gaat over vaccinaties en de gevolgen. De feiten

zijn schokkend. Er worden n.l. door het toedienen van polio-vaccin meer

kinderen ziek van het vaccin dan van de polio. Vaccinaties blijken één

der voornaamste bronnen te zijn van de vele menselijke ziekten. Het is

dan ook zeer te betwijfelen dat regeringen en medische diensten werken

in het belang der volksgezondheid.

De auteur van dit boek zegt: vaccinaties verhogen kans op ziekten en de

medici verbergen deze feiten.

Uit de inhoud van het boek geven wij u enige onderwerpen op:

- hoge sterfte onder ingeënte soldaten

- vaccinatie is niet wetenschappelijk

- artsen voorzien in de toekomst naties vol invaliden

- polio veroorzaakt door vaccinatie

- pas op voor poliovaccin, door dr. H.M .Shelton

De schrijver zegt verder: De volksgezondheid daalt zeer snel, ondanks

alle vaccins en medicijnen. Uit rapporten blijkt dat er op elke 100

mensen maar moeilijk één is te vinden die normaal gezond is. Veel

ziekten zouden te vermijden zijn indien de mensen niet vergiftigd

werden door vaccins, chemische medicijnen, drugs en onnodige

operaties.

Dr. J.W. Hodge schrijft in zijn boek "The Vaccination

Superstition": Vaccinatie is implantatie van ziekte en verlaagt de

weerstandscapaciteit.

Dr. Bell zegt dat bloedbevuiling van en door vaccins een der

hoofdoorzaken is van kanker.

Dr. E.J. Post, Berimont Mich. zegt: Ik heb kanker verwijderd van

ingeënte armen precies op de plek waar dit gif was geïnjecteerd.


41 De ‘kanker-bijbel’

W.B.Clark: Ik heb nooit een kankergezwel gezien bij oningeënte

personen.

Dr.H.Snow van London Cancer Hospital: Ik ben overtuigd dat 80% van

de kankersterfgevallen veroorzaakt werd door vaccinaties.

Dr. Forbes Laurie, direkteur Metropolitan Cancer Hospital Londen:

Ik ben overtuigd dat de verhoging van kanker komt door vaccinaties.

Robert S.Allen, Washington schreef in het New Yorkpost: doktoren en

hun staf van het Nationale Gezondheidsinstituut laten hun eigen

kinderen niet inenten.

Zijn deze doktoren crazy?

“Eerlijke informatie over vaccineren”

"In het artikel 'laat je je kind wél of niét inenten?' (Gezondheidsnieuws nr. 8, 2000) zegt dhr.

Lancee van het Ministerie van Volksgezondheid dat ouders zich goed moeten laten

informeren. Volgens mij ligt daar het grootste probleem. De informatie die vanuit het

consultatiebureau en de overheid wordt gegeven, is helaas meer gebaseerd op het

instandhouden van een mythe dat 'het prikje' veilig en effectief is, dan op de realiteit. Veel

ouders komen hier pas achter als hun kinderen kampen met bijwerkingen. Als ze tenminste

een verband leggen tussen de klachten en de vaccinaties. Wat mij erg shockeert, is dat risico's

en bijwerkingen uitgebreid in de medische literatuur geschreven zijn, maar het desondanks

bijna een taboe lijkt te zijn voor artsen om dit met de ouders te bespreken."

[)oor Frankema uit Amsterdam

Wij mogen onze bloedvaten als deze gezond zijn niet vol laten spuiten

met sap van gruwelijke dingen, zoals een dokter het poliovaccin ronduit

"apen-jus" noemde!!

Kennelijk is men bezig via de gezondheidszorg een hele generatie

mensen ziek te maken en langzaam maar zeker uit te roeien! Zijn zij

waanzinnig geworden? En waarom zijn wij argeloos en naïef door hun

raad op te volgen? Met vaccinaties doen zij een regelrechte aanval op

onze hersenen, zo blijkt uit verschillende medische rapporten. Er bestaat

dan ook geen enkele garantie dat een vaccin volkomen veilig en

onschadelijk is.

42 De ‘kanker-bijbel’

Dr. Viera Scheibner is een van ‘s werelds grootste vaccinonderzoeksters.

Zij zegt dat “vaccinaties de enige en meest

gemeenschappelijke preventieve oorzaak zijn van kindersterfte”. En

prof. Gordon Stewart van de Wereld Gezondheid Organisatie zei in 1980

dat alleen in Engeland reeds honderden, zo niet duizenden gezonde

kinderen nú met beschadigde hersenen zijn als gevolg van vaccinaties!

En waarom?

Vaccinaties leveren de farma-industrie miljarden op.

Allereerst verdient men grof aan de vaccins, en

daarna verdient men eindeloos aan de talrijke

complicaties die uit de vaccinaties voortkomen.

Nogmaals, blijkbaar heeft onze Schepper de

natuur niet goed gemaakt, en zeker de mens niet.

De vloek over de zonde wil men trachten op te

heffen door allerlei middelen in te spuiten of in

te geven die tegen de natuur ingaan. Reeds bij

pasgeboren kinderen staan artsen en zusters klaar

met spuiten om de baby van allerlei stoffen te

voorzien, waarvan zij voorgeven dat daardoor

het kind beschermd wordt tegen ziekten. Als of

sommige kinderziekten zo erg zouden zijn.

Van Marcel Messing

Vaccinaties zouden het immuunsysteem stimuleren. Dat is bedrog. Zij

helpen juist het immuunsysteem om zeep, waardoor de deur geopend

wordt voor allerlei ziekten. Zie internet

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vgenocide.html

Vaccinaties zijn een biologisch wapen van de farmaceuten. Wie wil er

vrijwillig zichzelf en zijn kinderen voor het levenlang door laten

ongelukkig en ziek maken? U hebt zélf de keus!

Wanneer u op het punt staat om uzelf of uw kinderen te laten vaccineren,

kijk dan vooraf even op internet naar de volgende nummers!

Http://www.pnc.com.au/~cafmr/online/vaccine/index.html

Http://www.unc.edu/~aphillip/www/vaccine/informed.htm

Http://www.new-atlantean.com/global/vaccine.html

Http://www.909shot.com/

http://www.gn.apc.org/inquirer/rubella2.html


43 De ‘kanker-bijbel’

http://www.ozemail.com.au/~shotinfo/

De Schepper was kennelijk iets vergeten aan de baby's te geven, dus

moeten allerlei prikken en vaccinaties plaatsvinden, waardoor opzettelijk

ziekten en ziektekiemen in het kind worden gespoten om het zogenaamd

immuun te maken. Elk normaal denkend mens moet bij een dergelijke

gang van zaken op z’n minst toch wel vraagtekens plaatsen.

De waan is echter groot, en de mensen worden bang gemaakt door valse

voorlichting, dus gemanipuleerd door de machten die zijzelf veelal in het

leven riepen en in stand houden. Wie beschikt van de doorsnee mens

over de kennis en middelen om de waarheid van iets te herkennen?

De meeste mensen leven in de waan dat de gebeurtenissen in het

dagelijks leven toevalligerwijze plaatshebben. Wie enig inzicht heeft in

de werkelijkheid, ziet dat het leven en de gebeurtenissen voor een groot

deel gemanipuleerd zijn, voorgeprogrammeerd door de politici,

wetenschappers en industrieëlen en bijna alles dus een georganiseerde

schijnvertoning is. Wij mensen zijn hun marionetten, in feite hun

gevangenen.

De baby's dienen zo snel mogelijk een cocktail te krijgen om hun

onvolgroeide afweersysteem te stimuleren, vinden de "gifmengers". Dus

vlug wat extract van apenieren tegen polio, met wat kalfsserum en

varkenscellen erbij. In het cocktail zitten voorts antivriesmiddelen,

kwikverbindingen, aluminiumdelen, antibiotica's, etc.

De vaccins zijn gekweekt uit verzwakte, gedode of gesplitste

ziektekiemen van dierlijk weefsel, van menselijke geaborteerde

foetussen (tegen rode hond en hepatitus A, en pokken) met daarbij

enkele synthetische middelen.

Ouders, denk om uw lieve kleine kinderen! Spaar uzelf en hun het grote

leed van vaccinaties!

Het staat vast dat door het zogenaamde MMR-vaccin (mumps, measles

en rubella: bof, mazelen en rode hond) verschillende gezonde kinderen

autistisch zijn geworden nadat zij met het MMR-vaccin waren

ingespoten. Vandaar dat in Japan dit vaccin absoluut verboden is.

44 De ‘kanker-bijbel’

Het hepatitus-B vaccin beschadigde bij verschillende kinderen het

zenuwstelsel en andere vitale systemen.

Vaccins suggereren gezondheid, maar er zijn nog nooit zoveel ziekten en

beschadigde kinderen geweest als nu, volgens verpleegkundigen in de

USA.

Dat kinderziektes doormaken juist goed kan zijn, daarbij staat men liever

niet stil. Ziek-zijn is volgens de medici "uit den boze".

Volgens de antroposoof Rudolf Steiner kunnen wij mensen echter geen

geestelijke wezens zijn indien wij niet ziek konden zijn. Die

mogelijkheid dragen wij gelukkig wél in ons, dus zijn wij geestelijke

wezens. Dus zullen wij ziekten moeten leren verstaan als uitingsvorm

van ons menszijn. Dat zicht of perspectief ontbreekt geheel in de huidige

geneeskunde.

Men ziet ziekten als een bedreiging, als vijanden van de mens, die zo

snel mogelijk om zeep moeten worden gebracht en met alle middelen

uitgeroeid dienen te worden.

Kinderen mogen niet meer ziek zijn, mogen geen bof, mazelen, rode

hond, waterpokken of iets dergelijks krijgen, want dat is medisch

ontoelaatbaar en behoort tot de opvoedingsfouten.

De kinderen mogen zeker geen koorts meer krijgen. Dat men juist door

koorts te onderdrukken om problemen vraagt, wil men niet zien. Koorts

is een zegen en stimuleert het eigen afweersysteem. Koorts is het

antwoord op de ziekte, een appèl op het immuunsysteem, een afdruk van

ons IK.

Dus is het zinvoller te vertrouwen op de innerlijke natuurgeneeskrachten

van ons organisme, en het organisme gerust de tijd te

gunnen zich te ontwikkelen, dan daarop in het geheel geen beroep te

doen en het omzeep te laten brengen door vaccinaties.

Algemeen worden vaccinaties als een der grootste verworvenheden van

de moderne geneeskunde beschouwd. Daardoor zouden veel ziekten zijn

terug gedrongen. Het tegendeel is waar.

In Duitsland zijn er in de periode 1972-1987 8.328 gevallen van

vaccinatieschade gemeld en voorgedragen voor schadeloosstelling. In


45 De ‘kanker-bijbel’

2431 was er sprake van ernstige vaccinatieschade. Dit is slechts het topje

van de ijsberg.

Toen Jenner in 1796 het vaccin tegen pokken introduceerde was het

aantal pokken-gevallen beperkt. Nadat men het vaccineren tegen pokken

verplicht had gesteld, bedroeg in 1870-1871 het aantal sterfgevallen van

de pokken meer dan 23.000. Hoe kan dat?

Ondanks verplichte vaccinatie in Japan stierven er 29.000 mensen.

In Duitsland stierven er in die periode 124.000 die allen gevaccineerd

waren! Ja, juist de pokkengevallen deden

zich voor bij de gevaccineerden!

Dus zette de WHO de vaccinatiecampagne

stop in sommige gevallen.

Niet de pokkenvaccinatie, maar de

verbeterde hygiëne en voedinswijze droegen

bij tot het verdrijven van de pokken!

Een belangrijk boek tegen vaccinaties is

geschreven, zoals reeds gezegd, door de uit

Australië afkomstige Viera Scheibner

"Vaccinations, an assault on the immune

system".

Een autodafé in de naam van

God

Artsen voor natuurgeneeskunde in ons land belegden in november 1997

drukbezocht symposium, waar de bijwerkingen van vaccinatie ter

discussie werden gesteld.

De arts T. Smits uit Eindhoven heeft een boekje geschreven onder de

titel "Het Post-vaccinaal syndroom", waarin hij diverse ziektegevallen

beschrijft die na vaccinatie ontstonden, oa. stuipen, koorts, korte

wegrakingen, hersenontsteking/hersenvliesontsteking, gezwollen

ledematen, kinkachtige hoest, bronchitis, overmatig slapen, ontroostbaar

huilen, krijsen, flauwvallen, shock, longontsteking, dood en wiegendood.

"Het Post-Vaccinaal Syndroom" is te bestellen door overmaking van f.

8,00 op giro 752360 t.n.v. NVKP te Schinveld. Zie

http://www.tinussmits.nl/pvs/bestellen.htm

Smits Vanhove, Vincent van Goghlaan 6, 5581 JM Waalre.

46 De ‘kanker-bijbel’

Ook onder de dieren wordt er onnodig veel geënt. Entdrama’s blijven

dan ook niet uit. Er is de afgelopen tijd geënt met besmet IBR-vaccin

met BVD-virus, gebruikt voor een half miljoen runderen. 3500 tot 7000

bedrijven hebben het besmette vaccin gebruikt. Ongeveer een half

miljoen koeien zijn geënt met dit besmette vaccin van Bayer.

Verdere literatuur: Chaitom Leon, Vaccinatie en immunisatie, uitgave

ANKH Hermes. En van Cutting Edge, P.O.Box 32, Kendal, Col, LA9

4AR, UK, een boekje van Gunn Trevor, Mass Immunisation.

Er bestaat ook een vereniging in ons land voor kritisch prikken, postbus

35, 6170 AA in Stem. Tel.046-4337859

Laat de natuur haar loop hebben!

Inentingen zijn uit den boze!

Ga terug naar borstvoeding!

Mexicaanse Griep

Alle eeuwen door zijn de mensen bang geweest voor ziekten, vooral

epidemieën, waar duizenden tegelijk

stierven. De angst om te sterven zit er

goed in, en vandaar het zoeken naar

voorzorgsmaatregelen om ziekten te

voorkomen. De mensen menen

algemeen dat álle ziekten schadelijk zijn, wat niet het geval is.

Sommigen kinderziekten en of andere ziekten zijn goed om het eigen

immuunsysteem te stimuleren. Om alle

ziekten dan ook uit te willen bannen is

niet goed. Hier geldt niet dat voorkomen

beter is dan genezen. Ook koorts wordt

algemeen snel bestreden als of dat een

heel gevaarlijk iets zou zijn. Koorts is in

de meeste gevallen ongevaarlijk en een

natuurlijke reactie om te strijden tegen

ziekten of ontstekingen.

Missionarissen in Vietnam


47 De ‘kanker-bijbel’

Missionarissen hebben alle eeuwen door geprobeerd de primitieve

volkeren hun geloof (bijgeloof) af te pakken en er hún geloof voor in de

plaats te geven. Dat geschiedde soms op brute wijze. Hun methoden

werkten (gelukkig) niet, want de mensen bleven hun

oude vertrouwde objecten aanbidden. Vandaag de dag

is het niet veel anders gelegen met de meeste mensen,

waarbij hetzelfde ‘geloof’ in religies, politieke

stromingen en medicijnen nog even diep in hen

geworteld zit als vroeger het bijgeloof der primitieven.

In de plaats van de oude goden zijn er een heel stel

vervangende nieuwe goden gekomen. De mensen

geloven algemeen blindelings wat autoriteiten,

geestelijken, politici, artsen en specialisten hun voorschrijven. De artsen

worden o.a. gezien als de priesters van de nieuwe medicijnen-religie.

Medicijnen vervullen heden een soort messiaanse rol. Wij zien daarbij

dezelfde structuren van o.a. Rome: centralisatie van macht, autocratie,

controle en manipulatie van de aanhangers, censuur, absolute

gehoorzaamheid, onfeilbaarheid, eliminatie van andersdenkenden,

vernietiging van eigen individualiteit, etc. Het volk vond het heel

rationeel dat er autodafé’s (terechtstellingen) plaatsvonden in de naam

van God.

De medicijnen-meesters zien zichzelf als wetenschappers, vrij van

superstitie. Op die wijze konden de medicijnen tot een nieuwe

wereldreligie worden. Dat is gemakkelijk te verklaren vanuit de angst en

vrees der mensen, waardoor zij zich laten manipuleren. In

wereldgodsdiensten zien wij dan ook dezelfde karakteristieken en

onderlinge gedachten als in de moderne medicijnen. De moderne

wetenschap heeft haar lessen van de religies goed geleerd. Ze verwerpt

alles wat niet met haar doctrines overeenstemt. Mannen als Galileo,

Bruno en Hus, en later mannen als de arts Moerman en dr. Rife, dr.

Hamer en andere werden/worden als ketters en knoeiers neergezet.

Weinig wetenschappers zijn dan ook in staat om ‘ketters’ te zijn, om

tegen de stroom op te roeien, om boven de klein-menselijkheid uit te

groeien.

48 De ‘kanker-bijbel’

Opvallend dat ziekten al snel uitgroeien tot massale hysterie. Overheden

spelen hier gretig op in en schijnen heel bezorgd te zijn over het welzijn

van hun onderdanen. Zodra er ergens een verdacht virus

opduikt komt het overheidsapparaat -dat anders zo traag

werkt- in beweging, om op volle toeren te gaan draaien.

De Mexicaanse griep is aanwezig en men verwacht dat

deze zich snel zal uitbreiden, waardoor er veel

slachtoffers zullen vallen. In België vreest men dat er te

weinig graven zijn om de aan deze griep gestorven

E. Jenner

mensen te begraven. Door veel landen worden er

miljoenen vaccins ingekocht om de bevolkingen te

wapenen tegen deze ‘volksvijand’. Behalve Tsjecho-Slowakije, daar lijkt

de regering nog écht wakker te zijn. Daar doet men gewoon niets! In

ons land wél, daar worden kamerbesluiten genomen en elke Nederlander

krijgt een folder in de bus over de gevaren van deze griep. U ziet,

regeringen vrezen het ergste. Zij doen er echt alles aan om ons te

beschermen en ons leven te sparen. Althans, zo lijkt het.

Echter, sommige medische specialisten -die de moed hebben hun mond

open te doen- stellen dat de vaccins méér kwaad zullen aanrichten dan

de griep zelf. De wetenschaps journaliste Jane Burgermeister en dr.

Mercola zeggen dat de Mexicaanse griep een door mensen gemaakt

virus is, met het doel om een groot aantal mensen ‘op te ruimen’. Zij

zeggen ook dat de vaccins giftige stoffen als kwik bevatten. Er zouden

teveel mensen op aarde zijn. Dat is geen geheim dat enkele politici

koesteren. Nee, op de Georgia Guidestones

staat in 10 talen te lezen dat de

wereldbevolking niet meer dan 500 miljoen

mensen mag zijn. Van de huidige zes-en-half

miljard mensen die nu op aarde leven zouden er

aldus zes miljard dienen te worden verwijderd.

De farma-bedrijven als Novartis, Sanofi-

Pasteur, CSL, Gardasil, etc. varen er wel bij!

Wie op de volgende website kijkt, zal zich wel tweemaal bedenken

alvorens een vaccin te nemen, zie:

www.reformation.org/vaccine.html


49 De ‘kanker-bijbel’

Volgens bovenstaande website komen de vaccinaties vanuit het Vaticaan

via Engeland. Door zieke materie van koeien, kalveren, apen, varkens en

andere dieren in de menselijke bloedstroom te spuiten, meent men dat

men de mensen immuun kan maken voor bepaalde ziekten. De arts en

Jezuïet Edward Jenner nam van een

zieke koe pokken-materiaal en

injecteerde dat in mensen om hen

daarmee immuun te maken tegen

pokken. Ja, u leest het goed: pokkenmateriaal

van een zieke koe (dus een

dier) werd in gezonde mensen

gespoten, om hen daarmee immuun te

maken voor menselijke pokken.

Het woord vaccinaties komt van

vacca, dat is het Latijnse woord voor

koe. Jenner (1749-1823) is alzo de vader van de moderne vaccinaties,

die de wereld demonstreerde hoe men de giftige naald moest gebruiken.

Als gevolg hiervan zijn reeds miljoenen mensen onnodig gestorven, en

nog eens miljoenen voor hun leven lang invalide. Jenner was volgens de

website een fantast, die afging op oude-wijvenpraatjes, en een dierlijke

ziekte associeerde met een menselijke. Hij schreef in 1798 er een boek

over, met als titel ‘Variolae Vaccinae’ (pokken van de koe).

In werkelijkheid bestaat koeienpokken niet, maar was het een bedenksel

van Jenner. Jenner bedoelde dat (menselijke) pokken hetzelfde zou zijn

als koeienpokken, wat hetzelfde is door te zeggen dat Texel verwant zou

zijn aan Texas, Latex en Texaco, omdat in deze woorden overal ‘tex’

voorkomt. Jenner spoot zijn 18 maanden oude zoontje in met

varkenspokken, die op z’n 20e jaar overleed aan TB. Jenner suggereerde

dat mensen en dieren dezelfde ziekten kregen, hetwelk er toe leidde dat

men dacht dat er een gemeenschappelijke voorouder moet zijn geweest.

Darwin bedacht hierop de fabel van zijn evolutie-theorie. Darwin stal

deze theorie van de oude Egyptenaren. De vader van Darwin schreef aan

Jenner dat de dag zou aanbreken dat baby’s op dezelfde dag van hun

‘kinderdoop’ ook zouden worden gevaccineerd. De mensen hechten

grote waarde aan de kinderdoop én aan de vaccinaties, als of dat

heilaanbrengende en beschermende factoren zijn. Het zijn echter

50 De ‘kanker-bijbel’

menselijke bedenksels. Inentingen stammen uit het oude Egypte via

India. Het ging de Jezuïeten erom een gifmiddel te verkrijgen om

daarmee de Reformatie te bestrijden. Door hen werd Francis Xavier

uitgezonden naar India, om aldaar de Brahmin-priesters te raadplegen.

Daar leerde hij hoe hij de pokken-demon kon hanteren.

www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm

In De Volkskrant schreef Peter Vermij in 02-08-2002 een artikel over

‘Pokeren met Pokken’, waaruit wij het volgende citaat weergeven:

Het pokkenvaccin: riskant wondermiddel

De grootste slag in de strijd tegen pokken staat op naam van een

Britse plattelandsdokter: Edward Jenner. In 1796 besloot Jenner een

oude volkswijsheid te onderzoeken - namelijk dat melkmeisjes

onkwetsbaar zouden zijn voor de pokken.

Ook koeien kunnen pokken krijgen, zij het van een verre achterneef

van het virus dat de mens besmet: vaccinia, heet deze variant. Met

vaccinia besmette koeien worden niet doodziek, maar krijgen wel

blaren op hun uiers. Ook de melkmeisjes

kregen blaren, maar dan op hun vingers.

Door deze infectie met koeienpokken,

vermoedde Jenner, zouden de

melkmeisjes immuun zijn voor

mensenpokken. Hij nam de proef op de

som door schraapsels van de blaren van

melkmeisjes bij andere mensen op de

huid te wrijven. De proef slaagde: ook zíj

bleken immuun tegen pokken. De

'vaccinatie' was geboren.

Het koepokkenvirus bleek een echt

wondermiddel: niet alleen kan het een

Fr. Xavier

besmetting met pokken voorkomen, het werkt ook nog als iemand

kort geleden is besmet. Wie zich binnen drie tot vier dagen na een

pokkenbesmetting laat vaccineren, meer dan een week voordat de

eerste symptomen zichtbaar zijn, wordt doorgaans niet ziek. Nog

altijd is Jenners koeienpokkenvirus een groot succes. De twintig

miljoen vaccins die de regering bij het RIVM heeft besteld, werden


51 De ‘kanker-bijbel’

begin dit jaar gewonnen uit de pus van tachtig met koepokken

besmette kalveren - precies zoals tweehonderd jaar geleden.

www.intermediair.nl/artikel/archief/28058/pokeren-met-pokken.html#ix

zz0O8bh4hT6

Dr. James Shannon, voormalig directeur van

het National Institute of Health verklaarde

het volgende: ‘Het enige veilige vaccin is

deze die je nooit gebruikt’. Ergo: Er

bestaat dus geen veilig vaccin. Vaccinatie is

niet wat men zegt dat het is, en ook de

DKTP-prik blijkt bij veel baby’s

bijwerkingen te geven. De vele verslagen

van het officieel orthodox medisch

onderzoek laten niets aan duidelijkheid

hierover te wensen. Vaccinatie is niet een

relatief veilige manier om kinderen te

beschermen tegen infectieziekten.

Vaccinnatie is ineffectief en heeft grote

gevaren. Men leze vooral hierover het boek Dr. Viera Scheibners boek

of de artikelen van dr. Viera Scheibner:

‘Vaccination’. Eén op de negentien baby’s heeft na de DKTP-prik last

van stuipen of bewustzijnsverlies. De DKTP-prik blijkt volgens de

Gezondheidsraad niet goed meer te werken.

Zie ook op Internet Volkskrant: Kees Wiersema, nutteloze vaccinaties

27-07-2009, geschiedenis toont aan dat vaccinaties vaak zinloos en zelfs

gevaarlijk zijn.

http://worldhealthprogram.tripod.com/help-griep.htm

--------------------------------------------------------------------------------

- In 1871 en 1872 werd 98% van de Engelse bevolking tussen de 2 en 50

jaar ingeënt tegen de pokken. Resultaat: één van de grootste

pokkenepidemieën ooit, met 45.000 doden. In dezelfde periode werd

96% van de Duitse bevolking ingeënt, met 125.000 doden als gevolg.

- In 1940 werden alle Duitsers verplicht ingeënt tegen difterie. Tussen

1940 en 1945 steeg het aantal difteriepatiënten van 40.000 naar 250.000.

52 De ‘kanker-bijbel’

- In 1960 ontdekten twee virologen in de VS dat beide poliovaccins

waren besmet met het SV-40 virus, dat kanker veroorzaakt bij dieren en

de celstructuur van mensen verandert. Miljoenen kinderen werden

ingeënt met deze vaccins.

- In 1967 verklaarde de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) Ghana

mazelenvrij, nadat 96% van de bevolking was gevaccineerd. In 1972

kreeg het Afrikaanse land te maken met één van de grootste mazelenuitbraken

ooit, wat het grootste aantal slachtoffers uit de geschiedenis tot

gevolg had.

- Tussen 1970 en 1990 kreeg meer dan 200.000 volledig gevaccineerde

kinderen in Groot Brittannië kinkhoest.

- In de jaren '70 bleek na een test onder

260.000 mensen in India dat degenen die

waren gevaccineerd tegen TBC, váker de

ziekte kregen dan mensen die geen

vaccin hadden ontvangen.

- In 1977 verklaarde Dr. Jonas Stalk, de

uitvinder van het poliovaccin, samen met

andere wetenschappers dat de massale

vaccinaties tegen polio de belangrijkste

Kwik en aluminium in vaccins,

veroorzakers van autisme

oorzaak waren van de meeste poliogevallen in Amerika sinds 1961.

- In 1978 bleek uit een onderzoek in meer dan 30 Amerikaanse staten dat

meer dan de helft van de kinderen met mazelen hier adequate vaccinaties

voor had ontvangen.

- In 1979 deed Zweden het kinkhoestvaccin in de ban, omdat de

ineffectiviteit ervan bewezen was. Van de 5140 kinkhoestpatiënten in

1978 was namelijk 84% maar liefst drie keer gevaccineerd tegen

kinkhoest.


53 De ‘kanker-bijbel’

- Uit een publicatie van de American Medical Association in februari

1981 bleek dat 90% van de verloskundigen en 66% van de kinderartsen

weigerden het rubella vaccin te ontvangen (rubella = een kinderziekte).

- In de VS stegen de kosten van één enkele DKT (Difterie, Kinkhoest,

Tetanus) vaccin van 11 cent in 1982 tot $ 11,40 in 1987. De fabrikanten

van de vaccins moesten namelijk voor ieder

vaccin $ 8 dollar reserveren voor gerechtelijke

kosten, die ontstonden omdat ze

schadevergoedingen moesten uitbetalen aan

ouders wier kinderen een hersenbeschadiging

hadden opgelopen of zelfs stierven na deze

vaccinatie.

- In 1988 en 1989 kreeg de Arabische oliestaat

Oman te maken met een polio uitbraak onder

volledig gevaccineerde kinderen. De regio met

het hoogste vaccinatiepercentage kende het

hoogste aantal slachtoffers. De regio met het

laagste vaccinatiepercentage kende het laagste

aantal slachtoffers.

- In 1990 bleek na een onderzoek onder 598 Britse artsen dat meer dan

50% van hen weigerde het Hepatitis B vaccin te ontvangen, ondanks het

feit dat zij tot de hoogste risicogroep behoorden.

- De al eerder genoemde American Medical Association publiceerde in

1990 een artikel waarin stond te lezen: 'Alhoewel meer dan 95% van de

schoolgaande kinderen in de VS gevaccineerd is tegen mazelen, vinden

er nog steeds grote mazelen uitbraken plaats op de scholen. In de meeste

gevallen zijn eerder gevaccineerde kinderen het slachtoffer.'

- Tussen juli 1990 en november 1993 constateerde het Amerikaanse

Voedsel- en Medicijn Bestuur (FDA) 54.072 tegenreacties na

vaccinaties. De FDA erkende dat dit aantal slechts 10% van het

werkelijke aantal bedroeg, omdat de meeste artsen weigeren om

54 De ‘kanker-bijbel’

vaccinatie'-gewonden' te rapporteren. Met andere woorden, het

werkelijke aantal mensen dat ziek werd na vaccinatie bedroeg in die

periode meer dan een half miljoen.

- In 1994 berichtte het New England Journal of Medicine dat meer dan

80% van de kinderen onder de 5 die kinkhoest hadden gekregen,

volledig gevaccineerd waren.

- Op 2 november 2000 namen de leden van de Association of American

Physicians and Surgeons (AAPS, de Vereniging van Amerikaanse artsen

en chirurgen) unaniem een resolutie aan, waarin werd opgeroepen om

het verplicht vaccineren van kinderen stop te zetten.

Daarnaast komt er steeds meer bewijs boven tafel dat de beruchte

Spaanse grieppandemie uit 1918, waarbij wereldwijd 20 miljoen mensen

om het leven kwamen, eveneens veroorzaakt werd door vaccinaties. Dus

wat betreft de aanstaande (mogelijk verplichte) vaccinaties tegen de

Mexicaanse griep: aanvaarding geschiedt geheel op eigen (zéér hoog)

risico!

Bron: Natural Health Strategies

http://rense.com/general87/ilmn.htm

articles.mercola.com/.../vaccine-ingredients.aspx

Vaccinaties kunnen tot autisme leiden, zie:

http://www.naturalnews.com/026827_autism_vaccination_vaccines.html

Wat er allemaal in vaccins zit

Thursday, July 23, 2009

Here Are The Vaccine Fillers (door Alex Jones)

LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with every vaccine

provided to the public -

In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the vaccines, here are

the fillers:

aluminum hydroxide

aluminum phosphate


55 De ‘kanker-bijbel’

ammonium sulfate

amphotericin B

animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit

brain,

dog kidney, monkey kidney,

chick embryo, chicken egg, duck egg

calf (bovine) serum

betapropiolactone

fetal bovine serum

formaldehyde

formalin

gelatin

glycerol

human diploid cells (originating from human Kwik is gif, gaat dat niet in onze

aborted fetal tissue)

kinderen spuiten!

hydrolized gelatin

monosodium glutamate (MSG)

neomycin

neomycin sulfate

phenol red indicator

phenoxyethanol (antifreeze)

potassium diphosphate

potassium monophosphate

polymyxin B

polysorbate 20

polysorbate 80

porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein

residual MRC5 proteins

sorbitol

sucrose

thimerosal (mercury)

tri(n)butylphosphate,

VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells

washed sheep red blood cells

*This data is available via: www.mercola.com

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/

2001/03/07/vaccine-ingredients.aspx

http://xandernieuws.punt.nl/?id=532945&r=1&tbl_archief=&

Safe Alternatives to Vaccines

56 De ‘kanker-bijbel’

Colloidal Silver - super natural antibiotic, aids in prevention of Morgellans Disease,

counters barium damage from chem-trails

http://www.rense.com/CS/cs1.htm

Organic Oil of Oregano - counters harmful bacteria

http://www.rense.com/general38/fight.htm

Organic Coconut Oil - natural detoxifier, anti fungal agent

http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.html

Noni Juice - amazing product, life giver, restores the Pineal Gland neutralized by

exposure to Fluoride

http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990303205600

Elderberry Juice - similar benefits to Noni juice

http://www.raysahelian.com/elderberry.html

Amlodipine - anti-viral, anti-Anthrax

http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html

Colostrom - counters Hermoragic Fever/Flu

http://www.lifescript.com/Health/Alternative-Therapies/Supplements/Colostrum_Supple

ment.aspx

Organic Apple Cider Vinegar - reduces high blood pressure, restores alkaline balance in

body

http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm

Organic Probiotic Yogurt - rebuilds bacteria lost in process of cleansing

Organic Garlic - anti fungal agent

Comfry - nature's best restorative for cuts, liesons, rashes & sub cutaneous infections

Tea Tree Oil - topical, add drop to your Tom's Fluoride free toothpaste to eradicate

bacterial build-up in mouth, also good for the hair

Star Anise - natural anti viral protection

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_anise.html

Culevit - cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy, best used in

conjunction with Noni Juice

http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3

http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410

Astaxanthin - miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/

king of the carotenoids

http://www.naturalnews.com/026325.html

http://www.naturalnews.com/023177.html

http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_C

arotenoids.html


57 De ‘kanker-bijbel’

Tamiflu?

Artikel van Internet: donderdag 6 augustus 2009 23:02 door

Motek....tussen hemel en aarde...Tags: gezondheid, medicatie

Tamiflu veroorzaakt heel wat bijwerkingen bij kinderen

Meer dan de helft van de kinderen die Tamiflu nemen, het medicijn dat

de Mexicaanse griep bevecht, kampt met misselijkheid en nachtmerries.

Daarnaast blijkt uit Brits onderzoek dat het ook buikpijn, diarree en

slaapproblemen kan veroorzaken.

Neveneffecten

Uit onderzoek bij 103 kinderen blijkt dat 53

procent van de kinderen na inname van

Tamiflu met neveneffecten kampt. De meest

voorkomende klachten zijn misselijkheid (29

procent), maagpijn of krampen (20 procent)

en slaapproblemen (12 procent). Een andere

studie bij middelbare schoolkinderen toonde

aan dat 51 procent van de leerlingen zich

ziek voelde (31 procent) door Tamiflu, last

had van hoofdpijn (24 procent) en maagpijn

(21 procent). Daarnaast wordt er momenteel onderzoek verricht naar het

verband tussen Tamiflu en leverfalen.

Geen voorschrift

In Groot-Brittannië wordt dit medicijn

massaal verspreidt, je hebt er zelfs geen

doktersvoorschrift voor nodig. De resultaten

van dit onderzoek stelt in vraag of patiënten

met milde symptomen wel gebaat zijn bij het

nemen van Tamiflu. Gezondheidsexpert

Liam Donaldson rechtvaardigt deze massale

verspreiding door te zeggen dat de helft van

degenen die stierven aan de ziekte in

Engeland gezond waren en geen andere

ernstige aandoeningen hadden.

Niet onschuldig

58 De ‘kanker-bijbel’

Momenteel kreeg een Britse veiligheidswaakhond al 150 meldingen

binnen van negatieve reacties op Tamiflu, waaronder één onverklaarbaar

overlijden. Bij 59 van de gevallen gaat het om slachtoffers jonger dan

14. Japan adviseerde gisteren alle huisartsen om de medicatie niet aan

jongeren tussen 10 en 19 jaar te geven omdat het neveneffecten als

verwarring en nare dromen kan veroorzaken. Britse huisartsen krijgen

ook steeds meer klachten over neveneffecten van Tamiflu.

"Dit is niet het onschuldige medicijn dat de bevolking denkt dat het is",

aldus een Britse dokter.

Tamiflu wordt gepromoot als de beste manier om het H1N1 virus te

bevechten. Er zijn twee direct beschikbare vrius-remmers op de markt:

naast Tamiflu is er ook nog Relenza, maar dat krijgt lang niet dezelfde

aandacht als Tamiflu. Is daar een reden voor? En is het toeval dat al die

Influenza-pandemieën ineens voorbij komen, net nu Tamiflu op de

markt is?

Zou het feit dat voormalig secretaris van

defensie en beroepsoplichter Donald Rumsfeld

aanzienlijke belangen heeft in het bedrijf dat

Tamiflu produceert er iets mee te maken

kunnen hebben?

De suggestie dat de Amerikaanse overheid een

belangenconflict heeft inzake Tamiflu en de

grieppandemieën, is niet nieuw. De geruchten

staken de kop op toen president Bush in 2005

aandrong op een voor velen merkwaardige

noodvoorziening van 7.1 miljard dollar, om het land te kunnen

voorbereiden op een toekomstige Influenza pandemie.

George W. Bush drong aan op de noodfondsen om voorbereid te zijn op

vogelgriep-achtige pandemieën en meer dan 14% van dat geld ging naar

één bedrijf: Gilead Sciences, de ontwikkelaar van Tamiflu. Hetzelfde

bedrijf waar Donald Rumsfeld voorzitter van de raad van bestuur was,

voordat hij secretaris van Defensie werd...

For the record: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu

enige gunstige werking heeft. Veel kinderen hebben wel veel nare

bijwerkingen. Een publicatie in JAMA liet zijn dat meer dan 95% van de


59 De ‘kanker-bijbel’

H1N1 virussen resistent is tegen Tamiflu. Het is een volkomen

waardeloos middel waarvoor per dosis 5i wordt afgestaan aan Gilead.

De uitbraak van het H1N1-virus is een ware goudmijn. Amerikaanse

analisten schatten de Tamiflu-royalty’s voor Gilead de komende twee

jaar op meer dan 600 miljoen dollar.

Link:http://www.nowpublic.com/world/tamiflu-scandal-gilead-sciencesdonald-rumsfeld-connection#

Tot slot:

In Amerika is de wet al aangenomen dat als je niet gevaccineerd bent, je

een huisbezoekje krijgt van de overheid.

http://www.cnsn...spx?RsrcID=51115

Teken de petitie Teken hier de universele declaratie van verzet tegen

verplichte vaccinaties en stuur die door aan zoveel mogelijk anderen.

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-t

o-mandatory-vaccinations

De mens een veredeld dier?

Er zijn vier soorten vlees, zie

1Corinthe 15:39, nl.. van mensen,

van dieren, van vogels en van

vissen. Ziekten van dieren, die van

een ander soort vlees zijn

samengesteld, kunnen niet als

genees- of beschermmiddel dienen

tegen menselijke ziekten.

Vaccinaties geven grote risico’s en

garanderen géén bescherming. Ze zijn ineffectief. Vaccinaties

beïnvloeden twee generaties. Van de moeder vernietigen zijn de

immuniteit die zij aan hun baby’s moeten doorgeven via de placenta. In

plaats van het eigen immuunsysteem te versterken, verzwakt men het

door vaccinaties. De vaccinaties openen de deur voor weer andere

ziekten, o.a. ME, Aids en kanker.

www.piney.com/MuEgypt2.html

www.piney.com/MuEgypt.html

60 De ‘kanker-bijbel’

Uit een artikel van Frontier magazine jan/febr. 2008 over vaccinatie,

door Désirée L. Röver, het volgende:

Vaccinatie herbergt zeer grote risico’s en is

b o v e n d i e n i n e f f e c t i e f . W a n n e e r

vaccinatieprogramma’s op dit moment worden

gestopt, duurt het nog drie generaties eer het

i m m u u n s y s t e e m v a n

de bevolking weer geheel op peil is. In plaats van het

immuunsysteem te versterken, ondermijnt vaccinatie

dit, daarbij de deur openend naar degeneratieve

ziekten als kanker, AIDS, MS, etc. Een greep uit de

mogelijke gevolgen van vaccinaties: Chronische

infecties, verkoudheid, neusloop, oorontsteking,

bronchitis. Abnormaal schreeuwen, constant huilen. Shock episodes.

Stuiptrekkingen, epilepsie. Verlammingen. Pfeiffer klierkoorts.

Ontsteking van verschillende delen van de hersenen. Achterstand in

groei en mentale ontwikkeling. Gedragsproblemen. Hyperactiviteit,

leerproblemen, dyslexie, ADHD, etc.

Bloedafwijkingen, leukemie. Autisme. Autoimmuunziekten.

Kanker. Dood en

w i e g e n d o o d . V a c c i n a t i e p u t he t

immuunsysteem uit.

Versterk uw immuunsysteem

Door middel van inentingen denkt men griep

en andere ziekten voor te zijn. Mooi niet! Het

is niet zo dat wij alleen bang dienen te zijn

voor dat wat ons van buitenaf bereikt. Nee,

van binnenuit dienen wij sterk te staan, om

wat van buitenaf komt tegen te kunnen staan.

Het gaat hierbij om een sterk eigen

immuunsysteem. Het blijkt bedrog dat vaccinaties ons immuunsysteem

zouden versterken. Integendeel, ze verzwakken het. Hoe gezonder,

hygiënischer en vitaler wij dus zijn, des te minder kans op ziekten. Een

gezonde leefstijl is altijd te prefereren boven een ongezonde. Ons eigen

immuunsysteem blijkt de voedingsbodem te zijn voor gezondheid en of


61 De ‘kanker-bijbel’

voor ziekten. De Vlaamse arts-epidemioloog dr. L. Bonneux stelt dat

vaccinaties geldverspilling zijn. Om het eigen immuunsysteem te

versterken wordt de Chinese Guashatherepie sterk aangeraden door

deskundigen. Eet gezond en houdt u aan de Bijbelse spijswetten!

In het blad Frontier van november 2009 stond dat het griepvirus en

vaccin ertegen in het laboratorium van Baxter is ontwikkeld. het is bioterrorisme

van hogerhand tegen een nietsvermoedende mensheid.

Vaccins vormen een tegennatuurlijke aanslag op het immuunsysteem. Ze

geven geen enkele garantie van bescherming tegen ziekten. Men is bezig

de mensheid te vermoorden, en wel in drie stappen:

De 1e stap is een inenting welke ons eigen immuunsysteem uitschakelt.

Het de-activeert de witte bloedlichaampjes.

De tweede stap is dat men via het vaccin virussen in het lichaam van de

mensen spuit.

De derde stap is een spuit om het eigen immuunsysteem weer te

activeren. De 1e en 2e inenting zal de mensen nog geen of weinig kwaad

doen. Dan herkent het lichaam nog niet de ziektekiemen waarmee het is

ingespoten. Wanneer echter de 3e vaccinatie heeft plaatsgevonden, die

het eigen immuunsysteem weer activeert, zal

het eigen immuunsysteem op volle toeren

gaan draaien doordat het de ziekte herkent.

Tijdens deze overreactie zullen veel mensen

eraan sterven. Men noemt dit de cytokine

storm.

De vaccinaties zijn dus niet ontwikkelt om

ons te beschermen. Ze hebben niet onze

gezondheid op het oog, maar dienen duistere

doelen.

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina39.html

Kijk bij het blog: De leugen is o zo comfortabel, van Anneke Bleeker

http://vactruth.com/2009/08/03/vaccinations-are-causing-impaired-blood

-flow-ischemia-chronic-illness-disease-and-death-for-us-all-hp/

62 De ‘kanker-bijbel’

Aspirin kills 400% more people than H1N1 swine flu

Tot dusverre hebben wij met u gesproken over vaccinaties. Er zijn echter

nog veel meer belangrijke zaken om met u over te spreken, die u en uw

kinderen aangaan, nl. Amalgaam en Fluor

Wat betreft de vaccinaties heeft ieder mens zijn eigen verantwoording,

en kan (moet) men bewust kiezen. Wij dienen wél de Schepper in de

natuurwetten te volgen, en niet de maatschappij die een Babylonprincipe

hanteert, en berust op uitbuiting van anderen. Zulk systeem mag

men niet voor kiezen, ook al heeft men er nog zulke ‘goede’ argumenten

voor. Hun systeem berust op angst-kweken bij de mensen, zodat ze zich

vol laten spuiten met middelen die hen geruststellen. Wij dienen op onze

Schepper te vertrouwen, zoals uit Psalm 91 blijkt, en vele andere teksten

die de mens geruststellen om in vertrouwen te leven.

Een Advocado vertoont overeekomst met een foetus


63 De ‘kanker-bijbel’

8. Amalgaam en Fluor

Vandaag de dag zijn de farmaceutische industrieën nog al heel

"bezorgd" over onze gezondheid en vooral over onze tanden. Maar wat

de gevolgen zijn van o.a. amalgaam-tandvullingen en fluor, dat houdt

men liever achterwege.

Op het voorblad van het tijdschrift "BETER", april/mei 1995, stond oa.:

"MS en dementie door vullingen? Tandartsbezoek bedreigt uw

gezondheid" Uit het betreffende artikel citeert ondergetekende sommige

stukken met instemming:

Deskundigen verwachten:

AMALGAAM wordt binnenkort Verboden!

"De Duitse gezondheidsdienst adviseert vrouwen tussen de 14 en 40 jaar

geen nieuwe amalgaamvullingen in het gebit te nemen omdat het een

eventuele foetus kan beschadigen. Zweedse en

Britse onderzoekers stellen dat amalgaam de

kans op het krijgen van de ziekte MS en

Alzheimer (dementie) sterk vergroot. Uit

verschillende landen komen alarmerende

berichten over de kwalijke gevolgen van

kwikzouten die vrijkomen uit amalgaam. De

voorspelling luidt dat binnen enkele jaren het

gebruik van amalgaam als vulmateriaal van

tanden en kiezen in de meeste landen verboden

zal zijn.

"Als je het mij vraagt, is de amalgaam-kwestie

het grootste gezond-heidszorgschandaal van

deze eeuw", zegt de initiatiefnemer van de Stichting Amalgaam Vrij

Nederland (AVN), Bo Baden (35) uit Amsterdam. Zelf heeft hij aan den

lijve ondervonden hoezeer amalgaam de gezondheid kan aantasten.

"Omdat ik nogal wat klachten had liet ik mij doormeten bij een electroacupuncturiste.

Die constateerde een ernstige kwikvergiftiging en op

meerdere plaatsen in mijn lichaam een begin van kanker. Bovendien had

ik met mijn tien amalgaamvullingen een zeer hoge galvanische-werking

in mijn mond. Ik was geschokt en heb me toen intensief in de materie

64 De ‘kanker-bijbel’

verdiept. Als je echt tot je door laat dringen wat er in de afgelopen eeuw

met amalgaam is gebeurd in al die monden, ‘t is verbijsterend."

In een documentaire van de BCC "Poison in your mouth" (Vergif in uw

mond) werd onlangs door artsen gesteld dat Alzheimer en MS in veel

gevallen worden veroorzaakt door amalgaam. Zweedse artsen zijn nog

meer uitgesproken: "Alleen amalgaam is de boosdoener van MS".

Honderdvijftig jaar geleden al verboden

Sinds 1826 dat amalgaam op de markt werd gebracht door de Franse

gebroeders Taveau, zijn er twee amalgaam-oorlogen gevoerd. In 1845

nam de American Society of Dental Surgeons een resolutie aan waarin

het gebruik van amalgaam als wanprestatie werd beschouwd. De

vereniging viel geleidelijk aan uiteen en de wetenschap over amalgaam

werd in de doofpot gestopt.

In 1920 brak opnieuw kritiek los. De Duitse chemicus Stock noemde het

vullen van kiezen met amalgaam een misdaad tegen de mensheid. Ook

de Zwitserse homeopaat A.Vogel waarschuwde vele jaren geleden al

voor de bijwerkingen van kwik uit amalgaamvullingen.

Niet iedereen krijgt klachten. Biologische tandartsen wijzen u de goede

weg. Veel voorkomende klachten zijn: hoofdpijn, maag- en

darmstoornissen, oververmoeidheid, depressies, neurologische klachten

en storingen in het hormonale systeem.

Het is raadzaam een onderzoek te laten verrichten bij een elektroacupuncturist

die daar speciaal naar kijkt. Natuurgeneeskundig therapeut

Peter van Oosterum, Loosdrechtseweg 101, 1215 JP in Hilversum, tel.

035-6234345, kan goed vaststellen of er organen belast zijn met kwik.

En het apparaat geeft aan of er sprake is van galvanische werking in het

gebit als gevolg van amalgaamvullingen.

Informatie:

Stichting Amalgaam Vrij Nederland

Derde Oosterparkstraat 63a

1091JV Amsterdam. Tel.020-6638230

Nederlandse Vereniging tot bevordering van biologische tandartsen


65 De ‘kanker-bijbel’

Marijkestraat 18, 3621 DC Breukelen, Tel.03462-62888."

Wij zouden het hiervoor vermelde artikel in "BETER" willen aanvullen

met enige soortgelijke ondervindingen.

Ook op 3 juli 1993 werd weer eens ernstig gewaarschuwd voor het

gebruik van amalgaamvullingen in het gebit.

Deze keer per Volkskrant, naar aanleiding van "populaire publicaties",

met het grote artikel "Doodziek van de tandarts".

In dit artikel wordt o.a. duidelijk gemaakt dat officiële instanties niet

mee willen werken aan een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik

van amalgaam of een verbod daarvan!

Verder wordt bij onderzoekingen òf, en in welke mate er zware metalen

uit amalgaamvullingen vrijkomen, veel informatie verstrekt, waarmee

bewezen wordt dat "kwik" uit amalgaamvullingen u ziek maakt. Als een

voorbeeld het onderstaande:

Na 23 jaar blind te zijn geweest kreeg de Zweedse mevrouw Gun

Thoresson haar gezichtsvermogen weer terug, nadat haar met amalgaam

gevulde kiezen waren getrokken!

Zie ook de volgende SYMPTOMENLIJST, die samengesteld is door dr. M.

Daunderer; Dr. M. Ziff; Dr. P. Reichert, e.a

Psychisch/neurologisch:

geheugenverlies, constant gespannen zijn, angsten, prikkelbaarheid, moeilijke controle

over gedrag, besluiteloosheid, geen interesse meer voor het leven, oververmoeidheid,

gevoel oud te zijn, depressiviteit, weerstand tegen intellectueel werk, minder

arbeidscapaciteit, verminderd bevattingsvermogen, concentratiestoringen, verhoogde

behoefte aan slaap, op migraine gelijkende hoofdpijnen, gezichtsverlamming, multiple

sclerose, gehele of gedeeltelijke verlammingen van andere aard

Ogen:

netvliesbloeding, zwak gezichtsvermogen ... speciaal na inspanning, langzame en slechte

accommodatie, niet in staat te fixeren, ongecontroleerde oog bewegingen, ‘film’ over de

ogen, droge ogen, blindheid

Mond en luchtwegen:

rode ... geïrriteerde keel, recidiverende ontsteking bovenste luchtwegen,

slikmoeilijkheden inclusief ‘globusgevoel’, verhoogde of verlaagde speekselproductie,

speekselklierontsteking (niet t.g.v. een speekselsteen), brandende tong,

tandvleesontstekingen, astmatische ademhalingsproblemen

Gehoor/evenwicht

66 De ‘kanker-bijbel’

duizelingen, oorsuizing, schade aan evenwicht en gehoor

Overige:

onregelmatige hartslag, sterke pijnen in linker deel van de borst, gewrichtspijnen,

reumatische pijnen, lage rugpijnen, spierzwakte, pijnen rond de lever, maag en

darmirritaties, misselijkheid, scherpe pijnen in lymfeknopen, eczeem, jeuk, dermatics,

netelroos, allergische aandoeningen, kanker, ernstige deficiëntie afweermechanisme

Let op: Bij alle onderzoeken dient te worden aangetoond of te worden uitgesloten of er

niet een of meerdere apex-resecties met ‘retrograde amalgaamafsluitingen’ zijn

uitgevoerd. Veelal blijkt dan dat er AMALGAAM in uw kaakbot zit! Ook patiënten met

een tandloze (edentate-) kaak dienen hierop te worden gescreend.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat recidiverende klachten (mede) worden veroorzaakt

door andere oorzakelijke factoren. Deze kunnen van dentogene- of niet-dentogene aard

zijn en dienen dan nader te worden gelokaliseerd. Dit is onder meer mogelijk door

uitgebreid stoorveldonderzoek uit te voeren.

Wie zich grondig wil laten onderzoeken kan op onderstaand adres

terecht:

Praktijk voor Poli-klinische stoorvelddiagnostiek, Kerkpad Zuidzijde

65, 3764 AN Soest, tel.035-6015369.

De lezer die zelf eveneens kennis heeft gemaakt met amalgaam-kwik,

zou zich misschien ook eens kunnen afvragen welke krachten een rol

kunnen spelen bij deze aanval op onze gezondheid.

En hierbij zou het lezen van de volgende twee artikelen: "Fluor" en

"Kanker", wellicht goede aanwijzigingen kunnen geven.

FLUORIDEN in Tandpasta en Pilletjes voor

u en uw kind? Nee, nee, nee!

Waarom wordt fluor gebruikt?

In de dertiger jaren van deze eeuw werd ontdekt dat staal-, aluminiumen

kunstmestfabrieken fluoriden in het milieu brachten, die vergiftigingsverschijnselen

veroorzaakten bij planten, dieren en mensen.

De betreffende fabrieken moesten zuiveringsinstallaties aanbrengen,

waardoor de schadelijke fluoriden niet meer in het milieu kwamen. De


67 De ‘kanker-bijbel’

opslag hiervan vormde een probleem en dit probleem werd voorgelegd

aan het Melloninstituut in de Verenigde Staten, dat ook het probleem

van de suikerindustrie moest behandelen, dat ging over tandbederf als

gevolg van het snoepen van suikerproducten.

Toen ging men deze beide problemen combineren met het feit dat in

gebieden waar waterbronnen een hoog fluoride gehalte hadden, kinderen

een lelijke verkleuring van hun tandglazuur kregen, maar tevens hardere

tanden hadden.

Het advies luidde dat overtollige fluoriden aan het drinkwater

toegevoegd konden worden om daardoor de tanden en kiezen harder te

maken. Vanaf die tijd is er propaganda gemaakt voor het gebruik van

fluoride ter bescherming van het gebit.

Fluoride in het leidingwater

Fluoridering van het leidingwater vraagt hoge concentraties fluoride,

daar uiteindelijk slechts een klein percentage via het drinkwater in ons

lichaam komt. Maar grote hoeveelheden fluoride worden via de huishoudens

het riool in gespoeld en "verdwijnen". Het probleem van het

overtollige fluoride van de industrie zou op deze manier het eenvoudigst

worden opgelost.

Daartegen is ook in Nederland fel geageerd. Medicatie via leidingwater

is een slechte methode. Er was geen bewijs dat het middel zou helpen en

de onderzoeken in verschillende plaatsen waar men

ging vergelijken waar wel en waar niet fluor in het

leidingwater zat, waren beslist niet betrouwbaar. In

ons land is toen van deze methode afgezien, hoewel

de autoriteiten en de medische wetenschap in het

algemeen het gebruik van fluoride bleven

propageren, (Fluoride is in het Nederlands

drinkwater ook even toegepast, maar daarvan

ontbreken ons de exacte gegevens, wanneer, in welke gebieden en hoe

lang). Zij die er tegenin gingen met verhalen over negatieve gevolgen en

gevaren, kregen problemen in hun werk en werden niet geloofd. Er werd

nauwelijks naar hen geluisterd! Het nut van fluoride stond vast zo zei

men, en aan dat dogma mocht niet getwijfeld worden.

68 De ‘kanker-bijbel’

Gefluorideerde tandpasta

Vooral de tandheelkunde propageerde fluoride. Om dit (na het stopzetten

van de toevoeging van fluoride aan het drinkwater) toch toe te dienen

werd het aan tandpasta toegevoegd. Om de vele tegenstanders tevreden

te stellen kon men tandpasta met of zonder fluoride krijgen. Dat laatste

werd jaarlijks moeilijker en als je nu in een winkel vraagt naar tandpasta,

waarin geen fluor zit, kijkt men verbaasd en ongelovig.

Het Kruidvat had nog wel tandpasta zonder fluoride onder eigen merk

"Ultradent". U kunt van Weleda of van Vogel nog wel tandpasta zonder

fluor kopen.

Fluoride is een normaal bestanddeel geworden van tandpasta. Wie dit

gebruikt, krijgt toch altijd een beetje fluoride binnen en vooral jonge

kinderen slikken een deel van de tandpasta door. Volwassenen zullen

minder doorslikken, maar iets gaat er altijd naar binnen.

Is dit nuttig?

Fluoriden zijn giftige stoffen die een vertragende werking hebben op

allerlei processen in ons lichaam.

De autoriteiten zeggen dat fluoride absoluut veilig is voor iedereen. Dat

kan van geen enkel medicijn gezegd worden, maar zou wel gelden van

de fluoriden die in tandpasta, fluortabletten en mondspoelingen worden

toegepast.

Er is geen bewijs dat gefluorideerde tandpasta een betere bescherming

biedt tegen tandbederf dan tandpasta, waarin deze stof niet voorkomt.

Minder snoepen en een goede mondverzorging naast gezonde voeding

met veel fruit en verse groente geeft de beste bescherming voor een gezond

lichaam met een gezond gebit.

Consultatiebureaus

Op vele consultatiebureaus krijgen moeders met kleine kinderen de raad

reeds hele jonge kinderen fluortabletten te laten slikken. Een mens is een

kuddedier en als er wordt aangeraden jonge kinderen injecties te geven

tegen allerlei kwalen, fluortabletten te laten slikken voor een sterk gebit,

zelfs al hebben ze nog geen tanden, en andere toevoegingen te geven

tegen andere mogelijke kwalen, dan wordt dat door de meeste moeders

gewillig uitgevoerd. De moderne mens heet tegenwoordig mondig te


69 De ‘kanker-bijbel’

zijn, maar we zouden altijd moeten vragen waar al de medicatie voor

nodig is als de kinderen niet ziek zijn! De ouders worden eenzijdig

voorgelicht en er wordt niet gewezen op de nadelen die aan fluoride

verbonden zijn.

Voor de opbouw van het gebit is fluoride niet nodig, want deze stof

komt van nature niet in ons gebit voor. Het is bewezen dat fluoriden een

vertragende werking op de stofwisseling hebben, omdat ze een slechte

invloed hebben op de enzymen die onze stofwisseling regelen en dat is

zeker nadelig voor baby’s.

Het gevaar van Fluoride

Fluorzouten, fluoriden genaamd, zijn buitengewoon giftig. Het minst

giftige is het natuurlijke calciumfluoride, maar dat is slecht oplosbaar.

Daarom wordt natriumfluoride gebruikt dat andere eigenschappen heeft

dan calciumfluoride en giftiger is. Fluoriden worden in de weefsels

opgeslagen om ze zo snel mogelijk uit het bloed weg te werken.

Fluoride is dus een stapelgif en elke dag een beetje door tandpasta of een

tabletje maakt dat we steeds meer gif in het lichaam krijgen. Dat kan

schadelijke gevolgen hebben op korte termijn, maar de nadelen op langere

termijn zijn veel ernstiger.

Op korte termijn kan men klachten krijgen als zweertjes in de mond,

buikpijn en jeukende huiduitslag. Er zijn gevallen geweest van gillende

baby's: ze krijsten van de buikkramp en niemand kon iets vinden. Ze

werden natuurlijk niet als fluorideslachtoffers herkend, want men had de

verzekering gekregen dat er niets gebeuren kon!

Wetenschappelijk onderzoek heeft voor de lange termijn ernstige

nadelen aangetoond: In India in de Punjab zijn dorpen waar van nature

meer fluoride in het water zit. Hele dorpen werden daar ernstig ziek van.

D e m e n s e n v e r t o o n d e n b o v e n h u n d e r t i g s t e j a a r

verlammingsverschijnselen als gevolg van extra kalkafzetting in de

wervels, waardoor de zenuwen afgekneld werden en niet meer werkten.

In gebieden met extra fluoride werd ontdekt dat het aantal mongoloïde

geboorten toenam. Bekend is dat oudere vrouwen meer kans hebben op

mongoloïde kinderen dan jongere vrouwen, maar in de gefluorideerde

gebieden waren het ook jongere vrouwen die mongooltjes kregen.

70 De ‘kanker-bijbel’

Bij een groot onderzoek in de Verenigde Staten onder miljoenen mensen

bleek dat 3 tot 5 jaar na de start van de fluoridering het aantal kankergevallen

in de gefluorideerde gebieden sneller toenam dan waar men

geen fluoride binnen kreeg!

Fluoridering? Nee, nee, nee!

Fluor

Kinderen fluor te doen slikken is volslagen waanzin, het is een gif! Ook

fluor in de tandpasta is waanzin.

Fluor in stortgas dat door kwekers werd gebruikt om hun kassen te

verwarmen, bracht grote schade toe aan de gewassen.

Sodium fluoride is de Engelse naam voor Natrium fluoride, en is een

insecticide, is grondstof voor de fluoride tabletjes, druppeltjes,

applicaties en is verwerkt in tandpasta.

Per 1 oktober 1998 is er een wijziging in de officiële aanbevelingen.

Volgens het nieuwe fluorideadvies wordt de concentratie van fluoride in

kindertandpasta meer dan verdubbeld! Het is een feit dat kinderen

ongeveer 20% tot 30% van de tandpasta tijdens het poetsen van hun

tanden inslikken. Aanbevolen wordt kinderen dagelijks hun tanden met

deze giftige tandpasta te laten poetsen. Terwijl uit wetenschappelijk

onderzoek blijkt dat een zeer kleine hoeveelheid fluoride al schadelijke

werking heeft op de hersenen.

Fluoride is een uiterst giftig afvalproduct van het aluminiumsmeltingsproces.

Het is giftiger dan lood, en iets minder giftig dan

arsenicum. Fluor was voorheen het hoofdbestanddeel van rattenvergif.

Fluor is een der meest actieve chemische elementen en wordt door

wetenschappers als de "schurk" gezien onder de elementen. Fluor is zo

sterk dat het door glas heen vreet.

Talloze wetenschappers zeggen dat fluor meer nadelen als voordelen

heeft. Veel landen hebben fluor dan ook als onwettig verklaard om in het

drinkwater toegepast te worden.

Fluor verzwakt het menselijke immuunstelsel, zodat men langdurig

verkouden kan worden. Ook is fluor kankerverwekkend, breekt het


71 De ‘kanker-bijbel’

kallogeen af dat nodig is voor onze huid en beenderen. Fluor vertraagt

tandvorming en veroorzaakt voortijdige veroudering.

Fluor richt genetische schade aan en verstoord de menselijke cellen.

Fluor stimuleert de mutatie van de cellen, en is de voorloper van de

vorming van kankercellen. Fluor

bevordert been- en botkanker.

Fluor vernietigt vitamine E, dat

nodig is om bloedklontering tegen

te gaan.

Fluor valt het centrale zenuwstelsel

aan. Het concentratievermogen

w o r d t e r d o o r v e r z w a k t ,

leerproblemen ontstaan, en

vervroegde kans op dementie

(Altzheimer).

Een persoon die langer als een jaar

achtereenvolgens blootgesteld is

aan fluor zal nooit meer dezelfde

wezen, fysiek en psychisch.

Zie: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/10/het-gif-in-je-water-en-tandpasta.html

Gelooft u bovenstaande beweringen niet?

De "US Safe Water Foundation" heeft $100.000 uitgeloofd aan iemand

die bovengenoemde feiten als zijnde fout kan bewijzen.

Fluor is het bedrog van de eeuw!

Samen met de leugen van de maanlanding, de onopgeloste vragen rond

de "Holocaust", is de leugen van fluor een schakel in de ketting van de

satanische kringloop om de mensheid op het verkeerde spoor te zetten.

Misleiding! U kunt over fluor een dossier aanvragen bij "Light

Network", Tivolilaan 60, 5643 LB Eindhoven, Van hen onderstaande

nieuwsbrief:

"Aan alle mede-ouders,

We willen allemaal het beste voor onze kinderen.

Niet alleen omdat de jeugd de toekomst heeft, onze toekomst, maar ook

omdat we van onze kinderen houden.

72 De ‘kanker-bijbel’

We gunnen ze een gezond lichaam en een gezonde geest.

We geven ze aandacht en liefde, we letten er op dat ze goed eten.

En voor een gezond gebit geven we ze fluor.

(Natriumfluoride verwerkt in tandpasta, mondapplicaties, druppeltjes en

pilletjes)

Zie achterin bijlage: Fluor beinvloedt de pijnappelklier

Maar wat weten we eigenlijk over dit fluor?

Wist u dat uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt:

- dat het ongeveer even giftig is als arsenicum?

- dat het een verhoogd risico op kanker geeft?

- dat dit natriumfluoride een afvalproduct is van de staal- kunstmestfabrieken

en aluminiumindustrie?

- dat het ook als rattenvergif wordt verkocht?

- dat het onze DNA-structuur beschadigt?

- dat het ons immuunsysteem afbreekt?

- dat het vroegtijdige veroudering veroorzaakt?

- dat het de kans op geboorte-afwijkingen verhoogt?

- dat het zelfs geen enkele bescherming tegen tandbederf vormt?

Wist u: Dat overheidsinstellingen, GGD's, artsen, tandartsen,

consultatiebureaus en zelfs de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO),

die fluor aanbevelen, bewust of onbewust betrokken zijn bij de

vergiftiging van volwassenen en kinderen?

Wist u: Dat de aanbeveling van fluoride een van de grootste

misleidingen van deze eeuw is.

We willen allemaal het beste voor onze kinderen.

Als ze klein zijn, beslissen we wat goed voor ze is.

Dat is een hele verantwoordelijkheid.

Zorg dat u weet wat u geeft!

Voor meer informatie;

Actiegroep van verontruste ouders

tel 040-2122643


73 De ‘kanker-bijbel’

(e-mail: lightnet@iaehv.nl Internet adres: http://www. iaehv.

nl/users/lightnet)

Dr. A. Schatz van de Temple Universiteit in Philadelfia zegt dat fluoride

kanker veroorzaakt en het eco-systeem aantast. Fluor vervuilt de bodem

en het grondwater. Per jaar gaat er alleen al in de USA 116.000 pounds

fluor via de tandpasta naar de bodem.

Anticonceptie

De nieuwe anticonceptiepil gaat drie jaar mee (zie Eindhovens dagblad

19-5-1999).

Die pil draagt de naam Implanon, van de farmaceut Organon.

Deze pil wordt onder de huid in de bovenarm aangebracht en is zo groot

als een lucifer. Deze pil is dé oplossing voor vrouwen die nog al slordig

omgaan met de gewone pil. Drie jaar lang kan men gerust en stil zijn, het

zit er en het werkt. In de nieuwe pil zit ook progesteron, en dat remt de

eisprong. Er wordt geen slijmvlies aangemaakt, dus menstrueert de

vrouw niet. Wel heeft zij onregelmatige doorbraakbloedingen.

In deze pil zit geen oestrogeen, zoals in de gewone pil. Oestrogeen is

trombose-bevorderend. De nieuwe pil is dus dé grote uitdaging van deze

eeuw! De gevaren van het innemen van hormonen zijn echter blijvend.

Het is en blijft een ingrijpen van de mens via kunstmatige wijze in de

natuurlijke cyclus van de vrouw. Dat kan en zal zich niet straffeloos

laten voortgaan.

9. Het mysterie van de slaap

74 De ‘kanker-bijbel’

Wij mensen zijn door onze Schepper op een zeer unieke wijze gemaakt,

volmaakt in beginsel, om zich te ontwikkelen (te ver-volmaken) tot de

hoogte van de Schepper Zelf. Om tot dat niveau te komen was het nodig

eerst een natuurlijk bestaan te krijgen waarin in knop alles aanwezig

was, wat door ontwikkeling gaat groeien en bloeien. De grote motor in

dit proces is onze levensgeest.

Onze levensgeest is te vergelijken met het elektrische stroompje uit een

batterij of voedingsbron wat de computer geladen houdt. Valt deze

stroom weg, dan is de computer zijn geheugen kwijt.

Wij ontvingen van de Schepper een lichaam uit de stof/materie gemaakt,

waarin onze hersenen het centrum vormen voor de levensgeest.

Om een evenredige gelijkmatige ontwikkeling van lichaam en geest te

verkrijgen heeft de Schepper ons voorzien van het fenomeen dat wij

"slaap" noemen. Vreemd eigenlijk dat wij mensen bijna de helft van ons

leven slapen! Slaap is een rustperiode, als het donker is. Wij zijn

ingepast in het rotatieproces van de aarde. Wij leven niet in een

eeuwigdurende rechtlijnige beweging, maar in een concentrische stijging

tot volmaaktheid, een kringloop van laag naar hoog, van materie naar

geest.

Zo komt het dat wij in twee werelden leven die vlak naast elkaar liggen

n.l. de bewuste en de meer onbewuste.

Wij bestaan nu nog uit twee wezens die elkaar in feite vreemd zijn, maar

die allebei wel deel hebben aan die ene levensgeest.

Overdag gebruikt onze geest het lichaam met de zintuigen ... en des

nachts gebruikt onze geest niet de zintuigen, maar wel delen van het

lichaam.

Soms weten wij nog dingen die des nachts worden doorleefd, dat

noemen wij "droom".

Het is die ene onbewuste wereld in ons die op grote ontwikkeling wacht

van onze geest, zodat eens die twee werelden in elkaar over zullen gaan,

en wij "volmaakte geest" worden/zijn.

Doordat onze geest eens verbonden was met die van de Schepper, wat

verbroken werd in het Paradijs, leven wij nu in feite in twee onreine

werelden. Er is vernieuwing van geest nodig om tot de reine levenssfeer

te geraken. De slaap is er voor het fysieke lichaam, om nieuwe energie


75 De ‘kanker-bijbel’

opteladen. Slaap is niet voor onze geest, want die blijft bezig, hoewel

niet gestuurd door onze rede/intelligentie.

In de droom is het echter wel alsof wij kunnen zien. Onze levensgeest is

ook actief in het onbewuste, en is daar bezig met datgene wat hij

overdag en in de loop der jaren heeft opgedaan. Dit kan opbouwend of

afbrekend zijn. Die werking van onze geest in de slaap wordt

overgebracht op het bewuste lichamelijke en geeft ons ‘s morgens

nieuwe kracht, of zwakte. In de mate waarin onze geest rein en

veerkrachtig is geworden, brengt deze dat over uit de slaapwereld op de

zijnswereld. Slapen houdt dus niet in dat wij altijd uitrusten, want

sommigen zijn ‘s morgens meer moe dan ‘s avonds.

Dit onbekende onbewuste leven in de slaap is van groter belang dan wij

wel vermoeden. Ons ware zijn en bestaan is immers de onzichtbare

kracht van ons denken. Ons denken is de hoeksteen van ons lichaam,

onze levensbron.

Onze geest voedt ons lichamelijk tijdens ons slapen met die

eigenschappen welke wij onze geest meedelen of aanleren.

Hoe programmeren wij onze geest?

Onze geest moet groeien, gelijk het lichaam groeit, want er bestaat een

regelrecht verband tussen die twee. Zo kan men grote mensen zien,

lichamelijk volgroeid, van wie hun geest nog zeer klein is.

Onze lichaamscellen worden vanuit onze geest gestimuleerd tot die en

die groeivorm. Zo kan men o.a aan lichaamshoudingen, vormen, etc-,

zien wat voor geest er in die of die mens woont. Ons lichamelijke is het

uithangbord van de ons overheersende gedachten, en die gedachten

kristalliseren zich in het lichamelijke.

Wie ergens in dwaalt of zondigt komt tot verval. Wie niet naar de

natuurwetten van de Schepper leeft, belast zijn geest en komt tot

onevenredige groei, misvorming. Dwaling van onze geest wordt

overgeplant op het lichaam volgens de wet van oorzaak en gevolg, dat is

zonde en ziekte.

Wij moeten daarom wandelen met God, net als Henoch, en leven naar al

Zijn geboden, zoals Abraham.

Des nachts wordt er nieuwe energie bijgetankt via onze geest. Daarvoor

mogen wij de Schepper danken. Hij zal ons dan oog geven voor de

schoonheid in de Schepping, die wij via onze zintuigen opdoen, wat ons

76 De ‘kanker-bijbel’

helpt door te dringen in de onzichtbare wereld van het onbewuste.

Lichaam en geest wisselen immers zaken onderling uit, dus is het van

groot belang hoe onze geest wordt gevoed. Wij moeten met die geest

macht krijgen over onze fysiek, om volmaakte geesten te worden,

Hebr,12.

Slaap is onze levenselixer, waar de geest nieuwe eigenschappen opdoet.

Slapeloosheid komt voort uit geestelijke onevenwichtigheid, teveel

bezigheden. Wij moeten heerser wezen over onze gedachten, deze

kunnen stopzetten en laten rusten. Echt rusten is immers een kunst, want

dan bouwt men zichzelf op. Wij moeten stalen zenuwen verkrijgen om

baas te worden over onze gedachten, en vandaaruit over ons lichaam.

Onze geest heeft gedachtenvoedsel nodig, en dat moet positief zijn.

Daarbij zijn dromen en fantasiebeelden onontbeerlijk, want iedere

verbeelding is reeds een onzichtbare realiteit. Overdag moeten wij in

onze gedachten hardop dromen over gezondheid en welzijn, want dan

wordt er des nachts aan gewerkt dit te verwezenlijken. Onze

gedachtenkringloop staat nooit stil.

Zo geeft de Schepper het de Zijnen als in de slaap. En zo te slapen is,

met Jeremia te zeggen, ons zoet.

Is ziek-zijn gezond?

Deze vraag is toch onnozel en tegenstrijdig? Ziek-zijn is toch ongezond!

Ziek-zijn heeft met ge-zond niets te maken, maar met zonde. Zonde is

ongehoorzaamheid tegen de wetten der natuur. En hoe komt het dan dat

wij zo naïef zijn om tegen ons eigen welzijn te zondigen, om ongezond

te leven en te eten? Daardoor schieten wij voorbij aan ons levensdoel.

Realiseren wij het ons wel goed dat wij een uniek kunstwerk zijn, naar

lichaam en geest. En, dat wij onderworpen zijn aan wetmatigheden,

natuurwetten. Wij hebben echter de vrije wil om daar tegen in te gaan.

Indien wij ons levensdoel -dat is om waarlijk mens te worden- willen

realiseren, zullen wij niet kunnen toestaan dat wij tegen onszelf

zondigen. Wij moeten ons bewustworden dat wij géén alleseters zijn.

Wij moeten niet terug naar de natuur, maar vooruit naar de natuur.

Nieuwe vooruitgang is nodig! Daarbij mogen oude ervaringen echter wel

dienen als fundament van aansporing om voort te gaan.


77 De ‘kanker-bijbel’

Toch lijkt de mensheid er gedurig op uit te zijn om zichzelf de das om te

doen, om haar eigen leven systematisch te verkorten, door onnatuurlijk

te leven en tegennatuurlijk te eten. Wij moeten ons weer bewustworden

wat en hoe wij moeten leven, eten, slapen, werken, recreëren, etc. Wij

hebben ons aan de verkeersregels te houden van het inwendige verkeer

in ons lichaam, anders komen er allerlei botsingen. De proces verbalen

zijn: ziekten! Wij sturen onze kinderen toch ook niet met een auto het

drukke stadsverkeer in wanneer zij geen rijbewijs of rijervaring hebben!

Wij zien het dagelijks voor onze ogen dat de meeste mensen niet vragen

wat goed is voor hun lichaam, maar dat zij slechts eten wat zij lekker

vinden.

Eten is een dagelijkse noodzakelijkheid, en daaraan moeten wij zeer

zeker de nodige aandacht besteden! Wij mogen onze lichamen en

geesten ook niet afbeulen, en daarbij hopen dat wij gezond zullen

blijven. Wat doen wij met onze kostbare tijd? Alleen maar zaken-doen,

geldverdienen, luieren, hard werken, sporten, en dingen doen die tegen

onze gezondheid ingaan? Of te lang en nutteloos voor de tv en computer

hangen?

Wij hebben een groot deel van ons leven, van onze tijd, te besteden aan

onszelf, aan ons lichaam, aan onze geest, anders zijn wij levende dood.

Wij kunnen wel druk zijn met onze zaak of bedrijf, van 's morgens vroeg

tot 's avonds laat, en dan even hap-slik-weg eten, vlug slapen, en dan er

weer tegen aan! Ja, voor wie doen wij het? Voor onszelf? Dan zijn we

dwaas bezig en onszelf aan het afbreken. Doen wij het voor de banken

en de belastingdienst? Die lachen om ons in hun vuistje!

Wij mensen zijn geacclematiseerd in de door ons allen geschapen

vermaterialiseerde maatschappij vol schrille tegenstellingen. Wij leven

allen ver verwijderd van ons levensdoel, gelijk de verloren zoon leefde

in een zwijnencultuur! Wij zondigen op zeer belangrijke punten tegen

onszelf, tegen de Schepper en tegen onze omgeving.

Zo leeft een groot deel van de mensheid in grote steden (produkten van

Kaïn, Nimrod, Babylon). Daar wonen de mensen als apen in kooien, en

draait men de scheppingsorde om. In de stad heerst immers het

nachtleven, en zoekt men zijn vertier in een rokerige dancing of donkere

bioscoop. In het weekend eindigt de zaterdag voor de meesten op

78 De ‘kanker-bijbel’

zondagmorgen vier uur, en begint de zondag pas om twee uur 's

middags. Frisse lucht, dat weet men bijna niet meer wat het is. Rust en

stilte, daar is men schuw voor.

Zo vervuilen wij ons eigen nest, ons milieu, ons wereldruim. En, hoe

denken wij ons gezond te houden? Op chemische tabletten?

Gelukkig zijn er ook enige positieve dingen te melden. Er is in onze

eeuw een kleine opleving gekomen van mensen die oog kregen voor de

reform, voor de natuurvoeding, voor vegetarisch en veganistisch eten, en

voor een natuurlijke leefwijze. Er zijn vele reformwinkels gekomen, en

alternatieve leef- en eetwijzen. Ook geneeswijzen die meer in

overeenstemming zijn met ons wezen.

Het wonder dat ‘mens’ heet

De mens heeft normaal gesproken vijf zintuigen (in wezen zijn het er

tien, waarvan negen door de stoffelijke invloed in werking worden

gesteld, behalve het oog, dat werkt op het licht).

Het oog staat dus apart. Het oog is uniek. In elk oog bevinden zich

ongeveer 3 miljoen kegeltjes en 18 tot 20 miljoen staafjes. In elk

oogzenuw zijn ongeveer 1 miljoen zenuwvezels. Uniek!

De zintuigcellen zijn op drie fronten gespecialiseerd:

1e. algemeen voelen

2e. gevoel op speciale prikkels o.a. licht

3e. voelen van elke prikkel op elke wijze

Onderling verschillen onze zintuigen in fijnheid.

Het gezicht staat wat betreft de gevoeligheidsfaktor bovenaan. Smaak,

tast en temperatuurzin verschillen onderling niet veel. Nog minder is de

pijnzin, en nog slechter is het gehoor, wat nog wel kan lokaliseren,

hetwelk onze reukzin niet eens kan. Men kan ons dus gemakkelijk

misleiden.

Dat wordt dan ook gedaan in film en muziek. Er wordt gebruik gemaakt

van de traagheid van onze zintuigen. Het oog is minder gevoelig voor

ritme dan het oor. Het oog is meer op ruimte afgestemd, het oor op tijd.

Wij zijn beperkt in al onze waarnemingen. Zo gaan er kosmische stralen

door ons heen zonder dat wij die waarnemen (ook de röntgenstralen,

etc.).

Infrarood nemen wij niet als straling waar, maar als warmte...


79 De ‘kanker-bijbel’

Gezicht is het enige zintuig dat op licht reageert. De zichtbare

lichtstralen bestaan uit bundels, die in het spectrum in zeven kleuren

uiteen vallen. Rood heeft daarbij het kleinste aantal trillingen per

seconde, en violet het grootste. Omgekeerd is de golflengte van violet

het kleinste van rood het grootst. De grondkleuren van licht zijn, rood,

geel en blauw.

Voor illusies is het oog bijzonder gauw ontvankelijk n.l. het optisch

bedrog. De mens weet in veel opzichten dat hij optisch wordt bedrogen,

maar daarmee is het bedrog zelve niet opgeheven.

Expressie der persoonlijkheid:

De uiting van de mens stelt veel van de innerlijke persoon voor; dat wat

in de mens leeft, vertoont zich dikwijls uitwendig, dat wij

"zelfexpressie" noemen. Die uiting is dan een teken van het innerlijke

IK, waar het lichaam tot een kopie van de geest wordt gemaakt. Het is de

wisselwerking en versmelting van innerlijk en uiterlijk. Op deze wijze

kan men zelfs vele beroepen herkennen in het doen en laten der mensen.

Wij zouden kunnen zeggen dat de zelfexpressie de totaliteit is der

gewoonten. De buitenkant verraadt wie wij zijn, wat in ons leeft, wat

voor gewoonten wij hebben en wat onze drijfveren zijn. Ook aan onze

stem is veel van het innerlijk te herkennen. Toch is het uiterlijke géén

vaste mal van het innerlijke, want de geest is vrij, terwijl het lichaam

niet altijd geschikt is om de geest te vertolken. Iemands eerste indruk op

ons is vaak beslissend, doch dat behoeft niet juist te zijn, ook Samuel

faalde hierin, toen hij de broers van David aanzag. Het is Jahweh die het

HART aanziet, onze diepste roerselen. De mens is een wondere

schepping. Laten wij zuinig zijn op onszelf en op onze medemensen.

En het leven overwon!

Alle leven in de kosmos berust op ENERGIEWISSELING.

Niets is in zichzelf existent, zelfstandig bekwaam tot staan.

Wij mensen hebben via onze longen de lucht nodig waarin de zuurstof

zit, die uit de planten en bomen ontspruit. De flora hebben wij nodig, en

daarop behoren wij dan ook heel zuinig te zijn, want daarin ligt de bron

voor ons bestaan en voortbestaan.

80 De ‘kanker-bijbel’

Niets in de kosmos kan (nog) zonder externe, van buitenaf komende

energie.

Wij leven niet slechts van zuurstof, maar ook van eten. Daarvoor is een

goede stofwisseling noodzakelijk om de energie uit het eten over te

dragen aan ons lichaam.

Maar, wat zijn wij mensen dom en naïef, om de dingen welke ons de

levensenergie moeten verschaffen, te vervuilen en te ontwaarden!

De hoofdelementen: AARDE, WATER, LUCHT en VUUR zijn

onontbeerlijk voor ons bestaan en voortbestaan.

Het leven in de kosmos berust op energiewisseling, en dat gaat via in- en

ekspiratie, op en neer, in en uit, zoals eb en vloed, rust en beweging,

slapen en waken, waardoor de energie-overdracht geschiedt.

Het hart pompt ons bloed voort. Via de longen wordt daarin de zuurstof

opgenomen, dat verder door het lichaam gaat om de diverse

verbrandingsprocessen mogelijk te maken.

De kringloop van ons bloed, van zeer vele andere zaken zien wij overal

in de natuur. Ook onze levensgeest kan niet zelfstandig bestaan, maar

heeft voeding nodig om energie op te doen. Wij moeten naar lichaam en

geest gevoed en gezond worden/zijn. De Geestes-energiewisseling

geschiedde via de Schepper Zelf, en verstoring werkte dood en afbraak

van het leven. Ondanks alle aanslagen op het leven zal het leven

overwinnen, want de Schepper heeft de factor "herstel" ingebouwd. Als

een motor kapot gaat zou deze zichzelf moeten kunnen repareren (zover

is de wetenschap nog niet, hoewel men werkt aan computers die zichzelf

kunnen repareren en zelfs dupliceren).

Wisselwerking vereist (schept) tijd, en tijd is drang naar vooruitgang, de

prikkel tot vervolmaking. Tijd is echter eindig, beperkt. Wij mensen

moeten ons ontwikkelen binnen de ons gestelde (gegeven) tijdsruimte,

anders missen wij de boot. Tijd kan men dus verspillen.

Wij hebben een wijs hart nodig om de tijd te benutten, en onze dagen te

leren tellen, een goede levensplanning te maken, en niet beuzelen. Als

wij dagelijks op onze levensklok zien, moeten wij niet schrikken als wij

gewaarworden dat het plotseling later is dan we gedacht hadden. Veel

mensen zien ineens: Hé, het is later dan wij dachten, mijn tijd is bijna

voorbij! Enerzijds kan de energiewisseling op een rosmolen lijken, het

leven lijkt op een begroeten en steeds weer afscheid nemen. Ook ons


81 De ‘kanker-bijbel’

eten rust op energiewisseling. De mens ís wat hij eet! De energie welke

in het voedsel zit, wordt via onze spijsvertering overgedragen een ons

bloed, en het bloed transporteert de energie door heel ons lichaam. Het is

dus van het allergrootste belang wat wij allemaal opeten. Alles is maar

eventjes, het moment, en zo is het weer voorbij. Weest zuinig op uw

lichaam. Waardeer de tijd welke u gegeven wordt.De bede: Leer ons

onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen, is zeker hier van

toepassing.

De mens is uniek

De natuur heeft alles wat er in leeft zo ontworpen met geen ander doel

dan om te overleven. De mens is geschapen naar het beeld van de

Onzienlijke, met een ongelooflijk ingewikkeld immuunsysteem, met

geen ander doel dan om te overleven.

Ons immuunsysteem kan in feite alle aanslagen overleven. Alleen ligt

het aan de mens zelf of hij de conditie van zijn lichaam, dus van zijn

immuunsysteem, in tact houdt, ja dan nee. Slechts door zich te houden

aan de Goddelijke spijswetten der natuur is een dergelijk hoogwaardig

ingewikkeld immuunsysteem gezond te houden, d.w.z. vrij van zonden.

Inentingen zijn totaal overbodig. Inenting is inplantatie van ziekte, dat

is: de duivel met de duivel uitbannen, en dat kan de vreemdsoortigste

gevolgen krijgen.

De natuur volgt een systeem, en ons lichaam werkt volgens een systeem.

De Bouwmeester van ons lichaam heeft voor dit systeem instructies

nagelaten, om optimaal te kunnen functioneren. Ons lichaam is geen

vuilnisbak en allesbrander waar men allerlei minderwaardige stoffen kan

instoppen, ook al is de smaak zoet. Inspiratie is geestelijk, en dat redt

ons lichamelijk systeem niet als men foutief blijft eten en leven en

denken.

Wij hebben redelijk verstand. Daarmee kunnen wij de instructies van de

Schepper opvolgen tot ons welzijn, vrij van ziekten. Het lichaam is

ongelooflijk sterk, als we letten op datgene wat mensen al niet naar

binnen werken, en toch nog lang kunnen leven. Dat de mensheid nog

niet veel erger ziek is, is te wijten aan de kracht van het immuunsysteem.

Beesten eten instinctmatig en houden zich gezond. De mens heeft echter

een zedelijk-redelijk verstand, en kan zelf beslissingen nemen. Men kan

82 De ‘kanker-bijbel’

het goede verwerpen, en/of aannemen. Een dergelijk ingewikkeld

immuunsysteem, zoals wij dat hebben, moet dan ook veelzijdig gevoed

worden, met voldoende grondstoffen, vooral onbewerkte grondstoffen.

Groei naar volmaakt karakter

Een spreekwoord luidt: "kleren maken de man". Op gelijke wijze kunnen

wij zeggen dat "omstandigheden het karakter vormen".

Je kunt dikwijls van de gezichten aflezen onder welke omstandigheden

men heeft geleefd. Psychiaters werpen het meestal op de "moeilijke

jeugd" als er problemen zijn.

In de Bijbel treden diverse personages voor het voetlicht waarbij wij een

grote, soms turbulente ontwikkeling in hun karaktervorming gadeslaan,

o.a. Abraham, Jakob, Jozef, Samuel, David, Hizkia, de Profeten en de

Apostelen, met het perfecte voorbeeld in de mythe over Jezus.!

Is er overeenkomst in Gods werkwijze om mensen te prepareren voordat

Hij hen tot iets groots gebruikt? Liggen er paralellen tussen voornoemde

personen en hun levenservaringen? Ja, een algemeen verschijnsel is dat

God mensen welke Hij opleidt tot speciale taken, vooraf soms jaren als

bannelingen laat zwerven:

*Jakob was ruim 20 jaar uit huis, bij Laban

*Jozef werd verkocht om ruim 20 jaar in Egypte te vertoeven

*Mozes sloeg een Egyptenaar dood en moest 40 jaar vluchten naar

Midian

*Johannes de Doper verkeerde veel in woestijnen

*Jezus werd 40 dagen en nachten verzocht in de woestijn

Bijna allen hadden een moeilijke jeugd; bijna allen groeiden op met in

hun directe omgeving een psychopaat of negatieve persoonlijkheid:

*Jakob groeide op met Ezau en later met Laban

*Jozef met zijn jaloerse broers, en later de vrouw van Pofitar

*Samuel met Saul en Eli's zonen

*David met Saul, zijn broers, zijn zonen en Achitofel

*Jezus leefde met Judas.

Bijna allen zijn, en of werden met de dood bedreigd en hebben in acuut

levensgevaar verkeerd, vanwege hun levenshouding.


83 De ‘kanker-bijbel’

Bijna allen hebben ontzettende grote teleurstellingen geïncasseerd door

verraad, desertie van hun beste vertrouwelingen :

*Jakob door het bedrog van zijn zonen inzake Jozef

*Jozef die door broers verkocht werd

*Mozes die na zijn doodslag door Israelieten werd verraden

*David werd door Achitofel en Absalom bedrogen

*Jezus werd door Judas verraden

En toch opgegroeid! Net zoals men in een palmboom een steen legt om

de kruin voller te laten groeien, zo krijgen de gelovigen druk en

tegenslag om zich te ontwikkelen. Zij alleen hebben geleerd hun eigen

wil te verloochenen en in overgave op Gods leiding te vertrouwen. Alles

werkt mee ten goede. In de hand van de hemelse Opvoeder zijn we

toevertrouwd aan Zijn volmaakte deskundigheid en hebben wij niets te

vrezen. Lees Hebr.11, hoe de geloofshelden werden gevormd! Bijna

allen leefden in oppositie met de gevestigde autoriteiten, werden

verdacht van criminaliteiten. Bijna allen hebben geleerd kleinigheden op

te geven om grote zaken te bereiken; zo weigerde Mozes een

koningszoon genaamd te worden en leed liever smaad met zijn eigen

volk, Hebr.11:24-26.

Hun karaktereigenschappen: doorzettingsvermogen, zachtmoedigheid,

verdraagzaamheid, oprechtheid, liefde 1Joh.4, scherpzinnigheid,

leergierig, standvastig, overtuigend, trouw, zonder geldgierigheid,

zelfcontrole, etc-. Allen waren dikwijls hun tegenstanders te slim af, en

hebben door het geloof als bovennatuurlijke kracht getriomfeerd. Zij

hebben gerechtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat, Ps.45:8.

Zijt hun navolgers. Jaagt de vrede na en de heiligmaking.

De mens stof en geest

Ons menselijk lichaam bestaat uit funktionele organen. Het Griekse

woord 'organos' = werktuig, en komt van 'oerganos', van het oer...ei, van

de oe(o)rsprong aller dingen.

Organen bestaan uit cellen.

Cellen bestaan uit moleculen.

Moleculen bestaan uit atomen.

84 De ‘kanker-bijbel’

Het atoom bestaat uit electronen.

De electronen zijn in kernen opeengepakt en draaien als planeten om de

kern(zon). Electronen zijn niet stoffelijk, maar bestaan uit electrische

ladingen (=bezield).

Ons lichaam is in feite een systematische opbouw van electrische

ladingen. Ziekte is een verstoring van de juiste balans in die opbouw.

Het lichaam is een hiërarchie van functies, waarvan de geest de hoogste

is, die de lagere functies samenvat. Het verband tussen lichaam en geest

(stof en geest) is een groot mysterie! Als bv. de cellen van het oog

worden geprikkeld tot samentrekking, dan heet dat: 'zien.' Zien is alzo

de ziel van het oog. De lichamelijke functies worden door onze geest

bestuurd. Ziel en geest zijn principieel hetzelfde. De organen zijn

werktuigen van de geest, en alles geschiedt via de electrische prikkels.

Wij mensen zijn uit de stof, aards, maar toch ook weer niet algeheel

aardgebonden zoals lagere

diersoorten. Door zijn geest kan

de mens zich omhoog verheffen.

Het aardse van ons lichaam is

gelegen in de aanpassing van de

stofwisseling aan de voeding en

ademhaling. En om gezond te

blijven zijn dit zaken van zeer

groot belang.

De stof is echter niet dood, maar

bezield, electrisch geladen! Die ladingen zijn niet stoffelijk. De Geest is

het pneuma, de wind die in de zeilen blaast.

Om electriciteit te kunnen laten manifesteren is er een werktuig nodig,

bv. een electromotor of lamp.

Electra ziet men niet, en niemand kan verklaren wat of het is, maar men

voelt het wel. Ook ziet men dat een apparaat er op werkt, en/of een lamp

er op brandt. Zo is onze geest eveneens onzichtbaar, maar .... hij is er

wel! Bij het sterven keert de geest weder tot de Schepper en het lichaam

keert weder tot de stof. Het lichaam ontbindt, maar de geest wordt

bewaard!


85 De ‘kanker-bijbel’

De geest is de voedingsbron, de motor voor de instandhouding van het

leven, van de materie. De ontbinding van ons lichaam is een terugkeer

tot de oerstof. Adam keert weder tot zijn adama, dat is .... tot zijn aarde.

Electronen zijn niet stoffelijk, kunnen niet ontbonden worden in die zin,

gelijk als de materie van ons lichaam. Wat gebeurt er dan met die

electronen als ons lichaam ontbonden wordt?

De Schepper weet wat voor maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn,

en zorgt voor de metamorfose, 1Petr.1:23.

Hij maakte de stof en de atomen. Elk atoom bezit drie kernen. Twee

daarvan draaien in het midden met grote snelheid om elkaar heen, en de

derde draait in een cirkel om deze twee heen, ter afscherming van die

twee. Die twee in het midden zijn positief en negatief. De derde is

onzijdig, de samenvoegende factor. Het atoom is altoosdurend in

beweging en vibreert.

Vibraties hebben een trillingsgetal. Getal is mathematica.

Electra heeft een aantal trillingen, impulsen, en dat noemen wij Hertz.

Elke lichaamscel functioneert bij voldoende aantallen electronen.

Doordat vele voedingsstoffen gedegenereerd en/of ontwaard zijn via

onze voedingsmiddelen-industrie, zorgen deze voor ziekte, dat is

onbalans. Neem bv. margarine, waarin de electronen gebonden zijn en

zijn gaan oxyderen, doordat het vet dood gekookt is. Dat is dus slecht

voor ons lichaam dit te eten. Ons hart heeft electrische pulsen nodig,

maar bij onvoeldoende electronen zal de conditie afnemen.

Onvolwaardig voedsel leidt tot ziekte!

De nieuwe mens en nieuwe mensheid

Driekwart van de 50 miljoen mensen die jaarlijks overlijden sterft aan

een ziekte. Oorzaken: Slecht milieu. Schadelijke levensstijl.

Knelpunten: Sterke bevolkingstoename; groeiende armoede;

verkwistend gebruik natuurlijke hulpbronnen; vervuiling door afval.

Terecht mogen wij ons afvragen: Wanneer zal de mens(heid) tot inkeer

komen en de goede weg gaan bewandelen?

Hoe zal de toekomst er uit gaan zien?

Willen wij overleven zal er een nieuwe mens moeten komen, en een

nieuwe samenleving, waar de stem van het geweten richtsnoer zal zijn

voor al het doen en laten der mensen. Dit komt, want de wet des

86 De ‘kanker-bijbel’

Allerhoogste zal in de harten der mensen worden gegrift. Het geweten

zal al het handelen der mensen oordelen. Dat zal het karakter bepalen en

vormen. Het geweten geeft immers kritiek op het karakter, en daarmee

zal de mens zichzelf opvoeden en ontwikkelen.

De moreel gezonde mens voelt zich mede verantwoordelijk voor alle

onrecht en verval in deze wereld, en wil het in hem ontwaakte

rechtsgevoel ook in anderen zien. Niet de rechtsregel, maar het doen van

rechtvaardigheid is het hoogste recht.

De mens zal inzicht krijgen, en dat is de top van het bewustzijn. Zolang

de mens niet inziet dat hij foutief met de materie bezig is, blijft hij het

milieu vervuilen, dwz zijn eigen voedingsbodem ziek maken, en zijn

eigen graf delven. Er zullen weer goede gewoonten moeten ontstaan.

De gewoonten zijn de mechanisering van het gevoelsleven. Zonder

gewoonten kan een mens niet leven. Vele gewoonten zijn onbewust. Wij

maken vele gewoonten tot een 2e natuur. De inhoud van de gewoonten

van de mens is de som van het ongeregelde voelen. De gewoonte is een

bewaren van z'n gevoel en tevens een beschutten tegen het gevoel. De

overwinning van de gewoonte is dat de gevoelens ons niet voortdurend

meer bezighouden, maar het gaat als vanzelf.

In de opvoeding is gewoontevorming een belangrijke factor. Vaste

gewoonten moeten worden gekweekt. Heel ons leven bestaat uit

gewoonten, o.a. eten, slapen, lopen, etc. Het grote doel van de

gewoonten is ... ons leven te vereenvoudigen.

De gewoonten mogen ons niet onze vrijheid ontnemen; dan ontstaat de

holle traditie en geestelijke dood. Men kan naar de kerk gaan, week in

week uit zonder religieuze gevoelens te hebben!!!

Wij zullen goede gewoonten moeten aanleren, want onze beschaving en

cultuur berust op gewoontevorming. Die zullen zinvol moeten zijn, in

overeenstemming met Gods wet, waarin de mens vermaak schept.

De nieuwe mens moet echter geen slappeling zijn, integendeel. Hij moet

gehard zijn b.v. tegen wat de natuur ons aandoet. Wij moeten voorbereid

zijn. Die harding bevrijdt ons van de drang naar overdaad. Adam en Eva

waren in het Paradijs nog niet gehard. Zij waren nog kinderen en

beseften later wel dat de consequenties niet opwogen tegen het korte

genot. Toch deden zij de kwade daad. Zo is ook een kind nog niet gehard

tegen de kwade daad, tegen de verleiding, want dat moet worden


87 De ‘kanker-bijbel’

aangekweekt door gewoonten. Met veel geduld bereiken ouders dat hun

kind niet overal mag aanzitten. Harden = gewoontevorming, en is een

harmonische wisselwerking tussen gewoonte en gevoelens. Dat maakt

het karakter. Karakter is grotendeels een verworvenheid, je moet er voor

vechten. De aanleg kan er zijn, de grote delen moeten worden

aangeleerd.

Jezus toont in de mythe van hem een volmaakt voorbeeld, gehard tegen

alle verzoekingen. Die levensstijl garandeert gezondheid en welzijn.

Er is hoop, die nieuwe mensheid komt, en niemand zal dan nog zeggen:

Ik ben ziek.

Geen ziekte meer!

Dat is geen prettig bericht voor de medische industrie en allen die aan

ziekten geld verdienen. Toch is het waar. Eens zal men wereldwijd

zeggen dat er niemand meer ziek is! Jesaja.33:24 ... geen inwoner zal

zeggen: Ik ben ziek. Het herstelde Sion in de eindtijd heeft vrede, en

Jahweh zal aldaar heerlijk zijn, Rechter, Wetgever en Koning. Niemand

zal dan nog zeggen dat hij ziek is, want het volk dat in Sion woont heeft

vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Ziek-zijn is dus het gevolg

van iets, van zonde en ongerechtigheid. Wij hebben vergeving nodig, en

... gehoorzaamheid. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis van Jahweh.

Het is de belofte van het herieuwde Verbond, Jahweh zal Zijn wetten in

de harten inschrijven!

De mens is het grootste wereldwonder. Alle technische hoogstandjes der

mensen halen het lang niet bij dat wat wij zijn en kunnen.. Neem maar

eens een levende menselijke cel. Elke cel heeft een kleine

energiecentrale, de mitochondrie. De gegevens die in een enkele cel zijn

opgeslagen kunnen niet eens opgeschreven worden in 1000 dikke

boeken! Wij zijn door een zeer hoge intelligentie gemaakt! Waarom

zouden wij dan tegen onszelf en tegen die hoge intelligentie blijven

zondigen door ons lichaam als vuilnisvat te gebruiken? Het instinct van

een dier zegt hem nog wat hij wel of niet moet eten. En wij als redelijke

schepsels weten niet te onderscheiden wat goed en slecht voor ons is!

Datgene wat wij met ons voedsel doen en hoe wij leven en eten, lijkt op

complete zotternij! En, als men er iets van zegt, meent men dat u

gestoord bent! Men denkt van zichzelf dat het lichaam een gokkast is,

88 De ‘kanker-bijbel’

men doet er slecht voedsel in, en men hoopt op groot geluk

(gezondheid)! Nee, de mens IS ... wat hij eet!

Wat is ziekte?

Ik hoor het u reeds zeggen: Doe toch niet zo dom deze vraag te stellen!

Iedereen weet toch zeker wel wat ziekte is! Nu, dat weet ik zo niet.

Wanneer wij écht wisten wat ziekte is, zouden er niet zovele zieken zijn!

Ziek-zijn is immers een groot ongemak. Dat wensen wij toch niet? De

praktijk wijst echter uit dat wij niets of heel weinig afweten van ziekten,

hun ontstaan, werking en doel. Er zal ons ook nooit veel over worden

verteld, want ziek(t)en leveren nu eenmaal veel geld op, daar wij er

algemeen veel geld voor over hebben om niet ziek te zijn. Het is echter

tragisch dat de meeste mensen zelf de oorzaak zijn van hun ziek-zijn, en

daar niet mee weten om te gaan. Volgens statistische gegevens zou één

op de drie of vier Nederlanders aan kanker overlijden. Wordt het dan

niet eens tijd dat wij ernstig onderzoeken hoe 'kanker' ontstaat en hoe wij

dit kunnen voorkomen? Volgens het blad "Gezondheidsnieuws"

jan.2000 sterven er per dag wereldwijd 102 mensen aan kanker en 128

aan hart en vaatziekten.

Helaas zijn ook christenen in dezen slecht te benaderen. Zij geloven dat

‘komt wat moet komen'. Dat als men ziek wordt en kanker krijgt, dit zo

van Hemelswege heeft moeten zijn. Preventie is in hun ogen veelal

voorbarig en zondig. En zeg niets van zijn of haar leef- en eetwijze,

want sinds Pasen zou men álles mogen eten wat de Schepper onrein verklaarde.

Wij ontvingen via de Verbondskoerier uit Zuid Afrika een vertaling van

een lezing die gehouden is door dokter Charlotte Prout-Jones.

Deze lezing is wel zó indrukwekkend en belangrijk dat het op internet te

lezen is. Kijk zelf onder haar naam op Google. De lezing is in het Zuid

Afrikaans en is goed leesbaar. Doe er uw winst mee, dan is ons werk

rijkelijk beloond!

Gode tot eer, en tot ons aller welzijn!

Is margarine gezond?

Er is ons altijd voorgehouden dat wij (room)boter op ons brood moeten

smeren, want dat is goed en gezond. Margarine zou zelfs nog beter zijn


89 De ‘kanker-bijbel’

i.v.b.m cholesterol! Laten wij eens zien waarvan en hoe margarine

wordt gemaakt. Margarine bevat o.a. dierlijk- of plantaardig vet dat is

‘omgeconstrueerd’ tot een gemakkelijk smeerbare kunstboter.

Voor een groot deel wordt als grondstof palmolie of zonnebloemolie

gebruikt, en ook wel andere plantenzaden. Deze zaden worden geperst,

zodat de olie er uit komt.

Let nu op! Hier begint het eerste probleem voor onze gezondheid, daar

men aceton, thinner, nafta en andere oplosmiddelen gebruikt om de

resterende olie die nog in de kapot geperste zaden is achtergebleven op

te lossen. Het vet en de opgeloste smurrie die zijn vrijgekomen moeten

weer van deze oplosmiddelen worden ontdaan door middel van

verdamping. Dit doet men via verhitting van de brei tot 400/450 graden.

Er blijft echter altijd wel iets van de oplosmiddelen achter in het product

Wat er daarna overblijft is een vies uitziend en stinkend product. Het

mengsel wordt dan gefilterd, en de stank wordt er met chemicaliën af

gehaald. Daarna blijft er een donkere olie over, welke wordt gebleekt en

voorzien van geur- en smaakstoffen en verdikkingsmiddelen. In de tijd

van Napoleon is men begonnen kunstboter te vervaardigen, daar

Engeland de roomboterleveranties aan Frankrijk beperkte, zodat er te

weinig roomboter naar Frankrijk kwam. De fabrikanten zagen een grote

winstbron in het vervaardigen van kunstboter, margarine genaamd.

Cholesterol werd pas later als de (mede-)veroorzaker ontdekt van

hartkwalen, terwijl margarine juist cholesterolverlagend zou zijn. De koe

was dé grote boosdoener voor trombose en hartaanvallen!

Al deze stellingen zijn inmiddels achterhaald, als zijnde fabels.

Margarine heeft een hele reeks schadelijke eigenschappen, zoals de

aantasting van ozon in ons lichaam, door de per-oxydatie vanwege de

oververhitting. Ook het zgn ‘harden’ van vloeibare olie tot vet, geschiedt

via een aluminium-oxyde procedé, dat schadelijke gevolgen kan hebben

voor de gezondheid.

Wij wensen u een goede gezondheid toe! Er zijn goede plantaardige

soorten ‘boter’, als van ongemanipuleerde soja, van kokosolie, etc.

90 De ‘kanker-bijbel’

Vijgen tonen veel overeenkomst met de zaadballen/testikels, zie de website van

Richard Cassaro


91 De ‘kanker-bijbel’

10. Oorzaak kanker? Machts-politiek!

Bij het samenstellen van de volgende uiteenzetting is gebruik gemaakt

van diverse geschriften die een betrouwbare herkomst hebben.

Per jaar sterven 3.500.000 Amerikanen aan kanker; 1 op de 4 zal kanker

krijgen gedurende zijn leven, en dit zijn vele miljoenen mensen alleen al

in de USA.

De bedoeling van dit schrijven is om -in het kort- duidelijk te maken dat

de lijdensweg van kankerpatiënten veelal totaal onnodig is, dus: -volgens

V.N.-begrippen- inhumaan en tegen de rechten van de mens. Alleen al

enkele feiten maken duidelijk dat kanker géén natuurlijke ziekte is: In

het Himalaya-gebied leven de Hunza’s, gezond en lang, dankzij hun

nitriloside-rijk-voedsel, kankervrij! Ook de Eskimo’s zijn een volk dat

vrij is van kanker; hun dieet is rijk aan nitrilosiden oftewel vitamine

B17. En zo zijn er nog vele andere volken die geen kanker kennen, zoals

de Abkhaziërs (Kaukasus), de Hopi- en Navajo-Indianen en sommige

inheemse volken van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, die allemaal

voldoende B17 gebruiken!

Nu zou gezegd kunnen worden dat al die volken niet worden

blootgesteld aan dezelfde kankerverwekkende elementen als de moderne

mens in het Westen. Maar er bestaat in het Westen een grote en

groeiende groep mensen die al tientallen jaren de vitamine-theorie

hebben aanvaard, en vanuit deze groep heeft zich -voor zover tot nog toe

bekend- nog geen enkele kanker-patiënt gemeld. Een vitamine-B17suppletie

is gebleken een goede preventie te zijn tegen kanker.

Wat u hierboven las heeft echter niet de instemming van de

georganiseerde medische wereld. Zelfs hebben diverse instellingen,

zoals het Amerikaanse Kanker Instituut, het Amerikaanse Bureau voor

Voeding en Medicijnen (de F.D.A.) en de Amerikaanse Medische

Vereniging, dit soort onderzoeksresultaten gedoodverfd als bedrog en

kwakzalverij....!

Maar veel artsen denken daar anders over en een aantal is bezig

(geweest) met proeven en hebben ontdekt dat de vitamine-theorie van

kanker de juiste therapie is en dat bij-niet-te-late-ontdekking- de ziekte

hiermee te genezen is!

92 De ‘kanker-bijbel’

Het is ook al bewezen dat het natuurlijke Laetrile ( hetzelfde als

vitamine B17) geen slechte bijwerkingen heeft, zoals dat meestal wél het

geval is bij chemische medicijnen en bij andere behandelingen van

kanker! Ook geeft B17 bij tijdige toediening verlichting van, en dikwijls

zelfs geheel verdwijnen van pijnen!!

Deze kanker-therapie-wetenschap is

blijkbaar niet half zo ingewikkeld als de

kanker-therapie-politiek. In het verleden

h e b b e n d e F . D . A . e n a n d e r e

regeringsinstellingen middelen gebruikt om

te voorkomen dat B-17 en aanverwante

stoffen worden gebruikt. Zij hebben zelfs

mensen gearresteerd die anderen vertelden

van hun overtuiging op dit punt. Films en

boeken zijn in beslag genomen en ook

werden artsen gerechtelijk vervolgd die het

bewuste middel toepasten om de levens van

hun eigen patiënten te redden.... In een

aantal staten van Amerika is het middel zelfs

verboden.

En dáárom nu eerst eens het zoeklicht op al die mensen en instellingen

die

-steeds weer- onmiddellijk in het geweer komen wanneer er -weer eenssprake

is van goede en/of natuurlijke geneeswijze van kanker en andere

ziekten... Want dit kan gewoon niet anders gezien worden dan een

georganiseerd samenspel van mensen uit de politiek, de industrie, de

medische wereld en de media. Welke mensen overigens vaak zelf

slachtoffer zijn van hun vooringenomenheid en .... van hun begeerte naar

rijkdom en MACHT.

Men maakt dure geneesmiddelen en heeft daarvan het verkoopmonopolie

in handen. Farmaceutische bedrijven investeren ettelijke

miljarden in het ontwikkelen, goedgekeurd krijgen en op de markt

brengen van nieuwe geneesmiddelen. Om dat geld zo snel mogelijk

terug te verdienen moeten hoge prijzen worden berekend (die u voor een

deel terugvindt in de premie van uw ziektekostenverzekering) en wordt

de concurrentie afgeschermd door op het geneesmiddel patent aan te


93 De ‘kanker-bijbel’

vragen. Deze gang van zaken is begrijpelijk, maar maakt tevens

duidelijk dat zo’n farmaceutisch bedrijf met veelal ettelijke duizenden

werknemers en miljarden geinvesteerd vermogen in fabrieken,

productie-installaties, etc. etc. totaal niet geinteresseerd kan zijn in een

natuurlijk geneesmiddel als B-17, dat verhoudingsgewijs bijna niets

kost. En niet gepatendeerd kan worden, maar wel veel betere en

blijvende resultaten geeft dan moderne middelen die al of niet

gecombineerd worden met chemotherapie en bestraling en hun

respectievelijk desaustreuse bijwerkingen.

Dus ..... geen goedkope en natuurlijke B-17 vitamine!

Het is voor ons dus van levensbelang dat wij beseffen dat

"multinationals" géén vruchten zijn van het stelsel der vrije

ondernemingen, maar juist het omgekeerde! Monopolies kunnen niet

bestaan zonder regeringsinmenging in het bedrijfsleven. Dat is een feit.

Met andere woorden: De oorzaak van ons probleem ligt bij onze

regeringen en we moeten dus vanuit die hoek geen oplossing

verwachten. Een ieder die zegt: "Laat onze overheid daar wat aan doen",

is naief om te veronderstellen dat die overheid bereid zal zijn om haar

eigen kip met gouden eieren (in de vorm van belastingafdracht en

werkgelegenheid door die farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld) te

slachten ..!

Het grootste probleem is dus dat de geneesmiddelen-industrie en

regeringen de goedkope, doeltreffende natuurlijke middelen negeren of

zelfs totaal verbieden, zodat de mensen -natuurlijk- ziek worden.

Men verdient n.l. grote kapitalen aan het ziek-zijn van de mensen.

U wordt dan ook aangeraden om -als goed begin- dagelijks twee bittere

amandel- of abrikozenpitten te eten. Niet meer dan twee, omdat daar -

behalve veel vitamine B17- ook wat blauwzuur in zit, wat dan weer een

vergiftiging kan veroorzaken. Ook zit B17 in appel-, peren-, pruimen-,

perziken- en kersenpitten en in pitjes van rozijnen. Verder ook in

spinazie, linzen, boekweit en gerst....

Om ziekte-problemen op nog grotere schaal aan te pakken zou het een

goed ding zijn om deze publicatie te laten circuleren bij familie en

kennissen. Of, nòg beter, dat er een aantal kopieën van werden gemaakt,

die vervolgens uitgedeeld worden in uw vriendenkring (deze methode is

94 De ‘kanker-bijbel’

door de schrijvers van deze artikelen toegestaan en wordt zelfs dringend

aanbevolen!).

Ook zou het een goede zaak zijn om clubs, verenigingen, kerkbesturen

e.d. in te lichten en te vragen in actie te komen tegen de

levensbedreigende situatie waarin wij momenteel verkeren....

Conclusie en vraagstelling:

De artikelen “Amalgaam, Fluoride en Kanker” geven heel duidelijk aan

dat “zakelijke belangen” belangrijker geacht worden dan onze

gezondheid!

Bij het gebruik van fluoride komen nog andere belangen naar voren,

zoals uit het volgende blijkt.

In de jaren 1930 droomde Hitler van een wereld, geregeerd door het Pan-

Germanisme en de Nazi-filosofie. Duitse chemici werkten een duivels

plan uit, dat hierin bestond, dat overwonnen volkeren onder controle

gehouden konden worden door massale fluoridering van het drinkwater,

waardoor -onder anderen- vrouwen steriel konden worden gemaakt. De

ware reden achter fluoridering is: De weerstand van de massa tegen

overheersing en vrijheidsberoving te verminderen!!!

Een klein deel van onze hersenen zorgt voor het behoud van onze

individuele vrijheidszin. Herhaalde dosering van oneindig kleine

hoeveelheden fluoride zal geleidelijk aan de weerstand tegen

onderdrukking breken, doordat dit gedeelte van het hersenweefsel

langzaam wordt vergiftigd en verdoofd. Hierdoor zullen de mensen zich

gemakkelijker onderwerpen aan de wil van diegenen, die hen willen

regeren.....

Toen de Nazi’s onder Hitler besloten tot een aanval op Polen wisselden

de Duitse en Russische generale staven wetenschappelijke en militaire

ideeën, plannen en personeel uit en het plan voor massale controle door

waterfluoridering werd hierbij toegepast!!!

“Iedereen die gedurende een jaar of langer kunstmatig gefluorideerd

water heeft gedronken, zal nooit meer mentaal of fysiek dezelfde zijn...”

“Uit onderzoekingen bij dieren is ons gebleken, dat beenderen, tanden,

nieren, lever en milt 500% meer fluoride bevatten dan bij dieren, die

gewoon drinkwater kregen. Aangeboren misvormingen kwamen voor tot

in het derde geslacht”.


95 De ‘kanker-bijbel’

(Geciteerd werd uit een brief van Mr.Charles Elliot Perkins: De

waarheid omtrent fluoridering. Mr. Perkins was een van Amerika’s

prominente industrie-chemici, die door zijn regering, na het beëindigen

van de tweede wereldoorlog, naar Duitsland gezonden werd om

I.G.Farben te ontmantelen. Betreffende brief schreef Perkins voor de

Foundation For Nutritional Research, Milwaukee 3, Wisconsin, op 2

oktober 1954, aan iemand die nadere inlichtingen vroeg over

fluoridering...)

Voor wat betreft het artikel “kanker” wordt de

lezers de vraag voorgelegd: “Is hier soms al

sprake van een grote misdaad tegen de gehele

mensheid, oftewel tegen alle wereld-burgers!

En is dit niet in strijd met de hooggeroemde

“Rechten van de Mens”??? (Verordeningen van

de Verenigde Naties; “Wie maakte ons

eigenlijk lid van die zeer omstreden club”?).

Naschrift

Na het vorenstaande overdacht te hebben komt

bij enige mensen de vraag naar boven: “In

hoeverre heeft de vernietigende werking van fluoride de ‘vrijheidszin

van de massa’ al aangetast? Want men ondergaat tegenwoordig al heel

gewoon alle regeringsmaatregelen, ondanks dat men het daar vaak niet

mee eens is. Men zou zelfs kunnen denken aan een “slaven-mentaliteit”.

Veel hoort men zeggen dat er toch niets aan te veranderen is!

Volgens een woordenboek is de betekenis van het woordje ‘massa’:

menigte, de grote massa, de grote hoop, de gewone mensen. En dan is de

‘massamens’, die is als alle anderen, die weinig of geen persoonlijkheid

heeft.

Er wordt dan ook niet verwacht dat er door deze publicatie een massale

opstand of ‘vrijheidsstrijd’ tegen de huidige machthebbers ontketend

gaat worden, maar wél zou het als een overwinning gezien worden,

wanneer er nog enige ‘vrijheidsstrijders’ zouden opstaan, die vervolgens

ook ten strijde trokken met woord en pen...!

96 De ‘kanker-bijbel’

Tot slot wordt de lezer er nog op gewezen dat de Consumentenbond in

zijn uitgave “Additievengids” duidelijke waarschuwingen geeft voor de

gevolgen van de toevoegingen in ons moderne gekochte voedsel. Deze

toevoegingen blijken veelal te bestaan uit giftige stoffen, die -uiteraardweer

ziekten veroorzaken!

Wanneer u geen Laetrile tabletten kunt verkrijgen of bittere amandelenen

abrikozenpitten, kunt u hieromtrent de benodigde adressen opvragen

bij:

Stichting Prisma, Harskamperweg 5, 3774 JN Kootwijkerbroek

De vleespotten van Egypte

Geachte heer G. Roos, 16-3-97

Het betreft een reactie mijnerzijds op uw artikel van 1-3-97 in het R.D.

'Voor varkens verboden'.

Dit schijnt toch wel een zaak te zijn die gevoeliger ligt dan men op het

eerste gezicht zou menen, vandaar deze reactie. En, u weet, ik schrijf

heus niet uit 'vijandschap' of iets dergelijks. Nee, het gaat ons allen toch

om oprechtheid, of niet?

Uit uw stuk blijkt dat u het in het geheel niet ziet zitten dat Nederland

'Israël in het Westen' kan worden genoemd. Wij hebben daar met elkaar

reeds eerder over gecorrespondeerd, en daarover deze keer niet. Alleen

zou ik u aanraden het boekje van mevr. Helene v.Woelderen eens te

lezen, genaamd 'Wondere Parallel', ik meen dat ik u dat had

toegezonden. Anders is het nog wel verkrijgbaar bij Ned.Isr.fonds in

Almere (zie Internet). En als u het nog antiquarisch te pakken kunt

krijgen, het boek van A.Holland, een jood wiens ware naam A.

Herschdorfer was, dan is dát wel het allerbeste wat er toen was.

Alleen dit nog in deze: U gelooft wél de joodse rabbijnen die beweren

dat alle teruggekeerde joden Israëlieten waren, de 30.360 uit Ezra 2, en

de 42.360 uit vers 64. Daartussen zitten er ongeveer 12.000 volgens u uit

de Noorderrijk, met als voorbeeld Anna uit Aser. Maar, een enkeling kan

toch niet representatief staan voor het geheel, dat zo ontzettend groot

was. En, waarom wél de rabbijnen geloven, die óók geen bewijzen

hebben, daar slechts 650 hun afstammingsbewijs konden tonen!


97 De ‘kanker-bijbel’

U komt tot de conclusie dat het bewijs ontoereikend is dat Nederland

Israël in het Westen zou zijn, en vandaar dat u wel varkensvlees meent te

mogen eten. Maar, al zouden de Nederlanders géén Israëlieten zijn, dan

nog, ook dán mogen zij m.i. op grond van de Schrift en natuurwetten

géén varkensvlees eten, daar varkens niet ceremonieel onrein zijn, maar

fysiek onrein!

Rein en Zuiver

Uw vraag of de Mozaïsche wetten nog steeds gelden voor de gelovigen

(zowel uit als niet uit de besnijdenis). En, moeten wij dan maar

blindelings Calvijn en da Costa volgen, óf de Schrift?

De enige juiste bedoeling van het gezicht van Petrus m.b.t. het laken vol

viervoetige en kruipende dieren, Hand.10, wordt in vers 28 duidelijk

verklaard, n.l. dat God Petrus daarmee toonde dat hij geen méns zou

onrein achten! De onreine dieren strekten hier alleen maar tot voorbeeld,

om Petrus over de drempel heen te zetten, omgang te nemen met o.a.

Cornelius!

En dan wordt altijd Col.2:16; 1 Cor.10:25 en Gal.5:1 er bij gehaald.

Maar, is het niet-mogen-eten van onrein vlees dan een 'juk van

dienstbaarheid'? Werd er in het 'joodse slachthuis' onrein vlees

verkocht? In welk soort spijs of drank, en in welke feestdag zit iets van

een schaduw der toekomende dingen, iets ceremoniëels? Alleen toch in

het Aäronitisch deel der ceremoniële wetten!

De kerk is volgens u mondig geworden, ontslagen van de ceremoniën. Is

en behoort het verbod op het eten van onrein vlees tot de ceremoniële

wetten? Een varken is toch niet ceremonieel onrein?

Ja, ook varkens ........ waartoe geschapen?

Om als opruimers in de schepping te fungeren, daar anders vele kadavers

blijven liggen en deze een bedreiging van besmetting voor ons mensen

zouden vormen. Varkens (ook palingen in zee) zijn uitgerust daartoe met

een uniek afweersysteem. Zij zijn geschapen met een aantal zeer scherpe

afweerstoffen om te kunnen overleven indien zij kadavers opeten!

Dr. E.T.Wilkes heeft in 'Better Health' de volgende stelling

neergeschreven:

98 De ‘kanker-bijbel’

Miljoenen mensen lijden, en een groot aantal sterft, als gevolg van onze

onkunde wat betreft onze nationale plaag, die trichinosis heet!

Wij lezen in Rom.11:9 van Israël dat 'hun tafel hen tot een strik werd'.

Hoe kan dat nu zijn? En hoe kan Jesaja 65:4 spreken dat er sap van

gruwelijke dingen in hun (bloed) vaten zit, ànders dan door het eten van

zwijnenvlees, waar hij tevoren naar verwijst? Dat kan alleen door de

spijswetten te overtreden! En zo was het destijds eveneens in Egypte,

waar de 'vleespotten' van toen ook 'welvaartziekten' met zich brachten,

die nu door wetenschappers zijn ontdekt, door autopsie op mummies!

Wat is trichinosis?

Onreine en op kannibalen lijkende dieren lopen

alleen trichinosis op, reine dieren niet. Trichinae zijn

kleine wormpjes die via varkensvlees in onze

ingewanden komen. Door onze spijsverteringssappen

lossen de kapseltjes waarin de eitjes van de trichinae

zitten op, en na vijf dagen zijn zij volgroeid en gaan

zich via de bloedbanen overal in onze spieren en

bindweefsels nestelen. Een onrein dier heeft een

speciaal spijsverteringsstelsel, kort en snel werkend, want binnen

ongeveer drie uur komt het afgewerkte voedsel er van achteren weer uit.

Een rein dier heeft een lang darmenstelsel, net als wij mensen, en dat

duurt ongeveer 24 uur voordat het voedsel geheel verwerkt is. Het

varken heeft tevens een speciaal sanitair draineersysteem in zijn lichaam

om een deel van alle vuiligheid op deze wijze te kunnen afvoeren. Zo

kunnen allerlei giffen worden afgevoerd, via kanaaltjes naar de poten,

waarin een uitlaat zit aan de binnenkant net boven de klauw.

Hedendaagse artsen schijnen beter de gezondheidswetten van de

Schepper te verstaan dan de theologen, daar zij zieken al spoedig het

eten van varkensvlees verbieden!

De wetenschappelijke reden waarom de Schepper het verboden heeft aan

ons mensen om onreine vleessoorten te eten is duidelijk. Hij wist als

geen ander wel wat Hij deed. Hij beoogde onze gezondheid! Lees eens

Ex.15:26, 23:25; Deut.7:11-15.


99 De ‘kanker-bijbel’

Trichinosis is een ziekte, als gevolg van het eten van varkensvlees,

waaraan in de USA al 22 miljoen mensen lijden. Het is dus van nationaal

(en zeker ook van internationaal) belang om alleen al om dié reden geen

varkensvlees te eten!

Ten tijde van Noach was het varken al onrein, en ten tijde van de

schepping werd het varken onrein geschapen, en is sindsdien nimmer

gewijzigd, ook niet door de zogenaamde bloedstorting van Jezus op

Golgotha!

Een varken is fysiologisch en wetenschappelijk onrein!

Over trichinosis is door het Departement van gezondheid uit de staat

Illinois in de USA een rapport uitgegeven, en ook door andere

departementen. Daarin staat dat trichinosis een ziekte is waardoor de

spieren met hele kleine wormpjes worden besmet/bezet. In acute

gevallen is de ziekte pijnlijk, zelfs dodelijk en ongeneeslijk. 16% van de

Amerikaanse bevolking heeft deze ziekte, en door varkensvlees te eten

stelt ieder zich bloot aan het oplopen van deze ziekte. Een gemiddelde

Amerikaan eet in zijn leven minstens 200 maaltijden met varkensvlees

dat trichinae bevat. Is het dan vreemd wanneer men ziek wordt?

Wanneer wij zondigen tegen de wetten van de natuur (dus van de

Schepper) moeten wij er niet op rekenen dat Hij zal ingrijpen om ons te

verlossen van de gevolgen van ons overtreden! Zijn wetten werken

feilloos, en zijn onverbiddelijk! Jezus genas er weliswaar velen, maar zei

er dikwijls bij: Ga heen en zondig niet meer! (verband tussen ziekte en

zonde).

De aartsleugenaar heeft de wetten van de Schepper weten te ontkrachten,

waardoor de mens tot een prooi van hem zou vallen, en ziek zou worden.

Satans advies is: eet er maar op los, álles is geoorloofd! En de mens

denkt dat er overal wel een medicijn voor zal worden gevonden, dus dat

men maar raak kan zondigen! Gehoorzaamheid, en voorkomen is beter

dan genezen! Schadelijke dingen moeten wij uit ons leven, lichaam en

geest wegdoen!

De vleespotten van Egypte (2)

100 De ‘kanker-bijbel’

Vlees is rijk aan verzadigde vetten, cholesterol; bevat geen vezelstoffen

en geen plantaardige hormonen; vormt een bron van ziekten, kanker

virussen, bacteriën en chemicaliën.

Mogen wij wel vlees eten? In het Paradijs was er alleen sprake van het

eten van vruchten, zaden, groenten, dus vegetarisch. Pas later komt

vlees-eten aan de orde. Wel deelde Jezus vis uit aan de schare, en at Hij

lamsvlees tijdens Pascha, en vis ná Zijn opstanding. Hoe dit mogelijk is

vraag je je af, dat de godmens Jezus dierlijk vlees zou gegeten hebben.

De mens van-huis-uit géén vleeseter. Onze ingewanden zijn daarvoor

veel te lang. Het juiste dieet voor ons mensen bestaat uit granen,

groenten, zaden, noten, fruit, en o.a. olijven, dadels en vijgen als

vleesvervangers. Plantaardig vet is onverzadigd en veruit te verkiezen

boven dierlijk vet dat verzadigd is. Hoewel wij als vegetariërs zijn

geschapen, zou volgens de Bijbel heel matig gebruik van rein vlees niet

verboden zijn! Maar, aan vlees kleven vele risico's! Vlees, ook rein

vlees, heeft immers veel te maken met ziekten, verderf en kan schadelijke

medicijnen bevatten. De vraag is dus: Hoe gaan wij onze eetlust

beheersen? Wij moeten niet vergeten dat de wetten van de Schepper niet

slechts in woorden bestaan, maar dat zij tevens ingeschreven staan in de

wanden van ons hart en in elke vezel van ons lichaam. In elke cel zijn zij

ingedrukt als een onuitwisbaar stempel! Indien wij zouden gehoorzamen

is er de belofte van gezondheid en welzijn. Elke overtreding ontvangt

vroeg of laat z'n straf in de vorm van ziekte en verval.

Wij zien toch rondom ons heen de medicijnen en wetenschap falen, en

toch blijft men zoeken naar middelen en wegen die het ons mogelijk

moeten maken door te kunnen gaan met onze ongezonde en foutieve

leefwijze. Alleen de leef- en eetwijze die naar de natuurwetten van de

Schepper is, waarborgt gezondheid en welzijn, en dát is toch levensgeluk,

of niet?

Krijg de varkenspest

In deze wereld zien wij overal het verschijnsel, fenomeen of de cyclus

van: GEZONDHEID (opbouw) > ZIEKTE (verval) >: GENEZING

(herstel) òf DOOD (afbraak).


101 De ‘kanker-bijbel’

Daartoe werken invloeden mee die van buitenaf komen, o.a.

milieuvervuiling, foutieve voorlichting, etc-. Maar er zijn ook invloeden

die van binnenuit komen, en wel van ons eten, de leefstijl!

Het grote voorbeeld dat wij voor onze ogen hebben is .... het volk Israël

in Egypte, dat leefde bij de zgn vleespotten. Aan het eten uit die

'vleespotten' kleefden echter grote risico's, maar ..... dat namen velen op

de koop toe. Die risico's worden genoemd in Ex.15:26 'de ziekten der

Egyptenaren'.

Door autopsies en onderzoekingen met behulp van

moderne Röntgenstralen op mummies, heeft men

een inzicht verkregen in die vele ziekten der

Egyptenaren. Bij de leefstijl der oude Egyptenaren

behoorden sommige ziekten, zie Ex.15:26, 16:3.

De Egyptenaren aten niet alleen veel vlees (rein en

onrein), maar ook het bloed aten zij op. Veel melk

en melkproducten at of dronk men. Uit Creta

importeerde men grote hoeveelheden olijfolie,

waardoor men een relatief hoog vetgehalte in het

dieet had. Via speciale zadelmolens en zeven kon

men witmeel vervaardigen. Er heerste grote vraatzucht, en wij zien op

een afbeelding een voorname dame expres braken om maar wéér een

nieuwe maaltijd te kunnen gebruiken.

Men brouwde ook bier in distilleerketels, en men dronk veel wijn. Velen

leiden een zittend leven, te zien op de diverse afbeeldingen waar men

hen altijd ziet zitten, terwijl slaven het werk deden.

U ziet het, het is precies dezelfde levensstijl als in de Westerse wereld

van nu! En die leefstijl brengt nagenoeg dezelfde ziekteverschijnselen

voort!

Onderzoekingen bij mummies op stukken slagader toonden aan dat er

grote cholesterolafzettingen waren, en arteriosclerosis. Andere mummies

vertoonden aderverkalkingen en bindweefselvermeerdering. Tandcariës

kwamen ook veel voor, terwijl sommige andere mummies wel goede

gebitten vertoonden. Ook zijn vele galstenen gevonden. En vetzucht

102 De ‘kanker-bijbel’

schijnt in die dagen een groot probleem te zijn geweest, zoals kon

worden vastgesteld bij de farao, als ook bij de slaven.

Ramses II vertoonde ernstige gebitziekten, en abcessen in de kaak,

arthritis in de heupgewrichten, etc-. Zijn zoon Meerenpath, was al jong

gedeeltelijk kaal, vet, vertoonde degeneratieve arthritis halswervels, en

arteriosclerosis. In die dagen waren melaatsheid, polio, tbc reeds bekend,

en ook suikerziekte. Veel komt overeen tussen hún en ónze leefstijl,

tussen hún en ónze ziekten!

Om enige voorbeelden te geven hoe ziek wij wel zijn:

In de V.S. hebben ongeveer 24 miljoen mensen verhoogde bloeddruk, 1

miljoen hartaanvallen per jaar, 2 miljoen galsteen operaties per jaar, een

half miljoen nieuwe suikerpatiënten per jaar er bij, en een half miljoen

herseninfarcten of beroerten. Het Westerse dieet bevat een veel te hoog

cholesterol-gehalte, en men heeft overgewicht en te hoge bloeddruk.

De moderne mens pept zich op met suiker, koffie, thee, chocolade en

tabak, maar moet zich tevens kalmeren met transquilizers en alcohol om

in evenwicht te blijven.

Studies over de leefwijze der primitieve volkeren laten zien dat men

daar algemeen een laag vet-dieet heeft, weinig dierlijke producten eet, en

veel plantaardige voeding neemt. Weinig zout, 5 gr per dag, en geen

geraffineerde suiker en granen gebruikt. Olie en vet, vooral verzadigd

vet, doen de aderen dichtslibben, dus ..... moeten deze uit ons dieet

worden verwijderd!

De Westerse leefstijl is algemeen:

Veel melk en melkproducten, eieren, margarine, suiker, frisdrank, ijs,

koffie, patat, bier, snacks en chips. Doe daarbij allerlei kunstmatige

producten, geur, kleur en smaakstoffen. Plus nog eens allerlei sausjes,

ketch-ups en vette troep om iets smakelijker te maken. En zo eten wij

dagelijks bijna niets meer dat oorspronkelijk is! (de natuurlijke vorm).

Dat is een regelrechte belediging aan het adres van de Schepper!

Dan wordt alles bijna gekookt, en zelfs ook in de magnetron gaar

gemaakt, en niet rauw gegeten.

De technologie helpt ons nog een handje. Voordat wij een product eten

is het door vele bewerkingen 'verrijkt' (verarmd). Neem o.a. olie uit


103 De ‘kanker-bijbel’

zaden. Deze wordt er uit geperst, daarna wordt de lecithine verwijderd,

mineralen en sporen er uit gehaald, en dan wordt het nog eens tot 450

graden verhit (dood gekookt). De schil, dat is verreweg het beste

omhulsel dat bestaat, wordt weggegooid, terwijl daarin juist veel

mineralen en vitaminen zitten.

Gebakken aardappels, patat en chips worden op tegennatuurlijke wijze

'gaar gebrand', en bevatten zeer veel vet.

Gebakken aardappels bevatten 31% vet

Chips 63% vet

patat frites 43% vet

popcorn 43% vet

pannekoeken 29% vet

Suikerraffinage: Uit suikerriet en suikerbiet perst men de grondstof;

daarna filteren en kristalliseren, waardoor een verlies van vezels,

proteïnen, mineralen, vitaminen, sporen elementen. Dit is een totaal

verlies van 90 - 100%!

Veel zoet eten is volgens de Bijbel niet goed. Spr.25:27.

Meelverfijning, of witmeel: Graankorrels worden gemalen, kiemen

worden er uit gemalen, aleurone uitzeven, en dan bleken met chloor.

Zo worden juist de goede dingen welke de Schepper in het natuurlijke

product heeft aangebracht, er door ons via raffinage-technieken er uit

gehaald. Dat is toch je reinste kolder, en een klap in het gezicht van de

Schepper!

In Deut.32:13-15 lezen wij de geschiedenis van het volk Israël, toen het

zich dik en vet had kunnen eten aan vlees, melk en boter, waarna het

God verwierp! Brooddronkenheid noemt men zulks!

In de woestijn hunkerde het volk naar de 'vleespotten' van Egypte, toen

hun ziel walgde van het hemelse manna.

Geef mijn portie maar een Fikkie

Wij zien altoos dat de mens oogst wat hij zaait, nl. door een verkeerde

leefstijl, een verkeerd dieet. Hebben wij in al die 6000 achterliggende

jaren der 'beschaving' nog niet onze les geleerd hoe wij moeten leven, en

hoe wij ons moeten voeden? Naar het schijnt niet! Alles dat wij eten is

104 De ‘kanker-bijbel’

immers van het hoogste belang, want dát beïnvloedt direct onze

gezondheid! Ziekten komen nooit zonder oorzaak!

Wanneer de Schepper ons een voedselpakket geeft en voorschrijft, en

wij gaan vervolgens allerlei dingen schrappen én/of toevoegen, dan

betonen wij daarmede dat wij het beter weten dan Hij! Wij zijn echter

afhankelijk van Zijn voorschriften, daar wij een zéér hoogwaardig

verbrandingsstelsel hebben, en ons lichaam uniek is, en wijzelf te

dierlijk zijn om onszelf te voeden volgens onze uniciteit. Een paar

voorbeelden: Onze 640 spieren en 100 gewrichten moeten lenig en in

beweging worden gehouden. In elke spier zijn ongeveer 10 miljoen

cellen, en elke cel heeft weer 400 wortelharen. In een werkende spier is

20x meer bloed nodig dan in een rustende spier. Ons lichaam heeft twee

zenuwstelsels. Door het ene wordt ons hart, de maag, de longen, de

darmen, etc- in beweging gehouden, zònder dat wij er iets aan kunnen

doen. Stopt deze ‘aandrijving’ dan treedt de dood in. Maar deze twee

zenuwstelsels moeten wél met elkaar in evenwicht worden gehouden, en

dat gebeurt allereerst door lichamelijke beweging, liefst in de

buitenlucht, waar zuurstof rijk aanwezig is.

Wij zien het, dat de wetten van de Schepper in ons lichaam gegrift staan,

en zij werken even effectief als de wet van de zwaartekracht. Neem b.v.

onze maagcellen die zoutzuur aanmaken voor onze spijsvertering.

Wanneer deze cellen onwel raken, dringen andere cellen naar binnen en

ontbrandt er een gevecht. De goede cellen vallen indringers aan en

vermeerderen daartoe hun aantal, en dát noemt men een tumor, een celvermeerderingsknobbel.

Zo groeit kanker, net als paddestoelen op dode

stronken, in een ziek en slap lichaam. Ziektekiemen houden heel veel

van mensen, maar ..... het is wél een ziekmakende verliefdheid! Dus pas

op! Door de gezondheidswetten van de Schepper te overtreden maken

wij zelf de weg vrij voor deze ziektekiemen! Om onze lichaamscellen in

goede conditie te houden is zuurstof nodig. En, zuurstof is gratis. Men

behoeft het slechts op de goede wijze in te ademen om het te verkrijgen.

Onze longen bevatten 700 miljoen luchtzakjes, die tezamen een

oppervlakte hebben van 14 km2, en deze voorzien onze vijf liter bloed

van zuurstof. Elke seconde gaat er één liter bloed door onze longen. Het

zuurstofrijke bloed brengt daarna de zuurstof naar alle delen van ons


105 De ‘kanker-bijbel’

lichaam. In een druppel bloed zitten ongeveer 250 miljoen rode

bloedlichaampjes, die ongeveer 30 dagen oud worden en dan vervangen

worden door nieuwe. Elke seconde moeten er zo ongeveer 12 miljoen

rode bloedcellen worden aangemaakt!

En onze hersenen dan! Deze wekken electriciteit op, zijn als een soort

dynamo. Die stroom is te meten via een ECG. Die stroom ontstaat uit de

zuurstof. Onze hersenen merken het direct als wij te weinig zuurstof

hebben. Alleen goede zuurstofvoorziening kan een gezond en beheerst

gemoedsleven voortbrengen. Wij hebben dus veel frisse lucht nodig.

Ziektekiemen hebben een hekel aan zuurstof. Dus diep ademhalen! Het

kost niets!

Wat dwaas van ons mensen om de zuurstofgevende bossen en wouden

te gaan kappen t.b.v. houtbehoefte. Wat dwaas om de frisse lucht te gaan

vervuilen!

Ons lichaam is verder zelfregulerend, zelfvernieuwend, hetwelk onder

de juiste omstandigheden héél oud kan worden, te zien in de leeftijden

van vòòr de zondvloed. Toen at men veelal rauwkosten. Koken stamt uit

later tijd. En wij zien dat voor een kooksel Ezau zelfs zijn

eerstgeboorterecht verkocht. Dus de aantrekkingskracht van eten is

enorm groot! Door het koken ontstaat echter putrefaction-vergiftiging,

hetwelk door het bloed in het gehele lichaam komt, n.l. chyme.

Chyme is een dikke vloeistof van verteerd voedsel dat uit de maag via de

dunne darm naar de colon(is een deel van de dikke darm) gaat. Vanuit de

colon worden de gifstoffen opgenomen in het bloed en beschadigen

vitale lichaamsdelen. Een Nederlandse firma heeft ontdekt dat hulsels

van de Psyllium-plant 20x hun eigen gewicht absorberen en deze

gifstoffen opnemen uit de colon en afvoeren. Maar, voorkomen is altijd

beter als genezen! Wetenschappers menen dat 80% der ziekten

voortkomen of ontstaan in de colon, van waaruit de gifstoffen in de

bloedbanen komen.

Geachte heer Roos, hierbij wilde ik het in deze laten, daar het anders

misschien te langdradig zou worden.

Naar ik hoop is in dit schrijven een tipje van de sluier opgelicht inzake

onze zeer hoge afkomst, alsook dat de grote Ingenieur Zijn product (de

106 De ‘kanker-bijbel’

mens) niet zonder instructies (de wetten, oa. de spijswetten) het wereldoerwoud

in heeft gezonden, met de gedachte: zoek het zelf maar verder

uit! Wij hebben de natuurwetten als betrouwbare gids, met alle

liefdevolle voorlichtingen en vermaningen! God beoogt ons leven en

welzijn. Wij zijn echter te dwaas dit op te merken. Geve Hij ons allen

wijsheid en opmerking, want in de weg van gehoorzaamheid komt het

leven! Verkies dan het leven! En verlaat de weg van de dood!

De uwe in gehoorzaamheid aan zijn Schepper,

P.F.v.d.Meer.

Aan de redactie van het Ref. Dagblad. 13-3-1997

Kunt U dit als ingezonden stuk onder de rubriek 'Opgemerkt' plaatsen?

Varkenspest

Wij kennen allen de verwensing wel van: Krijg ook de varkenspest! Dat

is dus een soort oordeel. In grote rampen zien wij nog wel het

Godsoordeel, en als de dijken vanwege de hoge waterstand het dreigen

te begeven horen wij overal de sprake van mensen dat dit een

Godsoordeel kan zijn. Maar wat betreft de varkenspest, daarin zien wij

liever niet Gods slaande hand. En waarom niet?

Algemeen zien christenen niet in waarom wij geen varkensvlees en

bloed zouden mogen eten. Men voert daarbij het gezicht van Petrus aan,

het 'laken vol onreine dieren', en dat tegen hem wordt gezegd daarvan te

moeten eten.

Sinds de bloedstorting op Golgotha zou het verschil tussen rein en

onrein zijn opgeheven, en/of zou in ieder geval het verbod op onrein eten

zijn opgeheven.

Goed bezien is zulks 'Godslasterlijk'. Heeft Jezus Zijn bloed gestort tot

het rein-verklaren van onreine beesten? Fysiek onreine beesten zijn door

Zijn opstanding toch niet rein geworden?

Wat zegt Petrus in Hand.10:28? Dat hij geen méns zou gemeen of onrein

achten, dát is de enige bedoeling van het gezicht van het laken!

Jammer voor de varkensfokkers, dat een varken nog even onrein is als

6000 jr terug. Er zitten onder de varkensfokkers immers nog velen uit de

bevindelijk gereformeerde gezindte. Jezus verhoorde het gebed van de

duivelen, Mark.5:12 of zij in die zwijnen mochten trekken. Dat mocht,


107 De ‘kanker-bijbel’

en toen stortte de menigte zwijnen van de steilte af in de zee. De

varkensfokkers waren kwaad, en het volk bad Jezus om maar snel uit die

landpale te vertrekken. En, spreekt Jesaja niet over het leven in de

eindtijd, met vol afschuw over het onreine zwijn? Jes.66:3,17. Zou de

varkenspest dan toch op z'n minst niet nog een soort laatste

waarschuwing kunnen zijn? Waarom zijn zovelen ziek? En hoe durven

wij nog een zegen te vragen voor ons eten, wanneer er onreine

voorwerpen op ons bord liggen?

Druiven vertonen overeenkomst met de blaasjes in onze longen, zie

website van Richard Cassaro

108 De ‘kanker-bijbel’

11. Het donorregister

Er is een nieuwe wet voor orgaan- en weefseldonatie, 1998. Bij het

Donorregister kan men laten registreren of men na zijn overlijden

organen en weefsels wel of niet beschikbaar wil stellen voor

transplantatie.

Het gaat om organen zoals hart, longen, nieren, lever, en alvleesklier.

Ook weefsels, zoals huid, hartkleppen, botweefsel en hoornvliezen.

De overheid maakte via deze nieuwe wet elke Nederlander ongevraagd

tot een potentiële donor. Eigenlijk hebben wij niets meer te kiezen, daar

het ‘Bevoegd Gezag’ dat reeds voor ons heeft gedaan. Waarom maakt de

overheid zich anders zo druk om 12,2 miljoen brieven te verzenden

(kosten?....met Eurotransplant als sponsor)? Volgens deskundigen zal

het weinig of niets aan nieuwe organen opleveren. Dus waarom dan toch

deze nieuwe wet en actie?

TRANSPLANTATIE en BLOEDTRANSFUSIE, hoe staan wij daar

tegenover?

Daar dit momenteel actueel is, gezien de landelijke campagne voor

donors, wilden wij een artikel hieraan wijden.

Enkele praktische voorbeelden:

In het boek "Hart en ziel" door Clair Sylvia en

W. Novak, uitgegeven door Luitingh/Sijthoff,

beschrijft Clair haar ervaring met de gevolgen

van een harttransplantatie die zij onderging.

Er is ook een documentaire van de IKON

uitgezonden over Clair Sylvia, onder leiding

van dr. G. Edelman, een Amerikaanse

hersenonderzoeker.

Clair was een rustige 56-jarige vrouw uit

Boston die nooit bier dronk, geen groene paprika's at en ook geen

kipburgers lustte voor haar operatie. Tot haar eigen grote verbazing

snakte zij direct na haar operatie naar bier, en ook naar groene paprika's

en kipburgers.

Zij ontdekte dat er iets vreemds en eigenaardigs met haar lichaam aan de

hand was sinds de harttransplantatie. Zij geraakte in een identiteitscrisis,


109 De ‘kanker-bijbel’

want wie die 'ander' was waarvan zij nu het hart in zich omdroeg wist zij

niet.

Er was in haar iets wezenlijks veranderd door de operatie. Zij voelde

zich niet langer haar eigen persoon van voorheen, en ontwaarde -zoals

achteraf bleek- iets van haar donor in haar eigen lichaam. Er kwamen in

haar onverklaarbare verlangens op. En haar hele persoonlijkheid werd

mannelijker, dus moest het donorhart van een man afkomstig zijn.

Toen Clair er via onderzoek achter kwam van wie zij haar donorhart had

ontvangen, is zij naar de naaste familie van die persoon gegaan. Het

betrof het donorhart van een nog jongeman die bij een auto ongeluk om

het leven was gekomen.

Clair vroeg aan de familie of de jongen soms bier dronk en groene

paprika's en kipburgers lustte. Dat bleek inderdaad het geval, daarop was

de jongeman verzot!

Clair ging hierover nadenken. Zij concludeerde dat lichaam en geest

veel dichter bij elkaar liggen dan algemeen werd gedacht.

In de westerse geneeskunst ziet men het hart als een pomp, meer niet.

Dat deed men in de oudheid niet, daar was het hart het centrum van

wijsheid en emotie.

In sommige samenlevingen aten krijgers het hart op van de verslagen

vijanden, om alzo hun kracht te bemachtigen.

Wij zullen straks onderzoeken wat de Bijbel zegt over het hart en onze

andere organen.

Clair is er van overtuigd dat er een vorm van 'cellulair geheugen' bestaat.

Daardoor kunnen bij een transplantatie van vitale lichaamsdelen (vooral

organen) ook emoties, verlangens, herinneringen, gevoelens, ja zelfs

misschien wel dromen worden overgedragen, aldus Clair.

Ook Bart de Graaff, het vrolijke ketelbinkie van de tv-wereld was na een

niertransplantatie totaal in de war. In een interview met Henk van der

Meyden gaf Bart verslag van zijn gevoelens en ervaringen, zie 'De

Telegraaf' van 29-12-1997.

110 De ‘kanker-bijbel’

Bart wilde na de niertransplantatie zelfs niet meer verder leven. Hij had

het gevoel dat hij niet meer bestond. Met zijn nieuwe nier bleek hij ook

een hele andere persoonlijkheid gekregen te hebben.

Het was, zei hij, alsof iemand anders in mijn lichaam was gekropen, en

wel iemand die niets met mij te maken had. Ik was gewoon mezelf niet

meer. Zo brutaal als ik voor de transplantatie was, zo mensenschuw was

ik nu. De Bart van vroeger leek na de transplantatie te zijn verdwenen,

aldus Bart.

Bart hoorde toen van de artsen dat hij niet de enige was. Men vertelde

hem een verhaal van een man die 25 jaren lang gelukkig getrouwd was,

maar die na een niertransplantatie de benen had genomen, daar hij niet

meer dezelfde man was van voorheen.

Bart vroeg zich af of hij nog wel verder wilde leven. Zijn leven was 180

graden omgekeerd. Bart dacht dat hij niet meer bestond, in het verkeerde

huis woonde, in een verkeerde wereld en in een verkeerd lichaam huisde.

Tot tweemaal toe kreeg Bart daarna een bloedtransfusie, en dat nieuwe

bloed blijkt hem ook weer nieuw leven te hebben gegeven. Dat maakte

Bart tot een nóg weer ander mens. Zijn vorige vermoeidheid verdween,

en hij kreeg weer zin in het leven. Het zou vervolgens uitermate

interessant en van grote wetenschappelijke waarde zijn om na te gaan

van welke personen achtereenvolgens de nieuwe nier en de beide

bloedtransfusies afkomstig waren! Bart zou zelf het transplantatieteam

kunnen vragen om onder geheimhouding contact op te nemen met de

familie van de donor en met de bloedgevers, om zo tot een ontmoeting

te komen. Ongetwijfeld zou daaruit een hele bijzondere TV-uitzending

of documentaire kunnen resulteren!

"Maar ik ben wél veranderd door dit alles. De oude Bart is er niet meer,"

aldus Bart de Graaff!

Zaterdag 11 april 1998 stond in "De Telegraaf" nog een artikel:

"Lijdensweg getransplanteerden en partners stopt niet na operatie". Ook

in dit artikel blijkt dat de lijdensweg van mensen die een transplantatie

ondergingen lang en zwaar is.

Dit zijn toch wel sprekende voorbeelden waaruit blijkt dat er iets

tegennatuurlijks plaats heeft tijdens en/of na de transplantatie van


111 De ‘kanker-bijbel’

organen. Organen vormen kennelijk één geheel met de persoonlijkheid,

van de mens (denk slechts aan de uitdrukking dat men "vakman, of

Nederlander is.... in hart en nieren"). Dat is het unieke van elk mens, van

elk dier, van elk schepsel. Geen blad van plant of boom over heel de

aarde is exact gelijk aan een ander. Geen mens is gelijk aan een ander,

en naar wij moeten aannemen , is ook het bloed van elk mens

verschillend van alle andere mensen, zelfs als de bloedgroep hetzelfde

is. Dat volgt simpelweg uit het voorgaande (en andere)

praktijkvoorbeelden, waarbij er vanzelfsprekend nauwlettend op

toegezien is dat de patiënt donorbloed (of een orgaan) ontving dat bij

zijn eigen bloedgroep paste. Toch blijken er verschillen te bestaan

waardoor de behandeling ‘niet-aanslaat’, of waardoor onverwachte

neveneffecten optreden. De oorzaak is misschien dat bloed niet alleen

gekarakteriseerd wordt door z’n bloedgroep (die wetenschappelijk is

vast te stellen) maar daarnaast ook door heel andere factoren die tot nu

toe niet zijn onderkend of niet meetbaar waren, zoals karakter,

temperament en andere eigenschappen van de donor.

Ook geen vingerafdruk op aarde van alle miljarden mensen is gelijk. En

ga zo maar door. Dus is transplantatie van organen in feite nog een

lapmiddel!

En, moeten wij onze organen afstaan voor dergelijke lapmiddelen?

De vraag is dan of wij, kost-wat-kost een leven moeten verlengen met de

middelen en technieken welke de medische wetenschap bezit? Ook als

daaraan ernstige gevaren kleven en er in feite een ontmenselijking, een

ontpersoonlijking plaats heeft?

Wij menen stellig -op grond van de Bijbel- dat dat niet geoorloofd is, en

dat wij ons leven niet tegen elke prijs mogen en dienen te verlengen, hoe

verdrietig een sterfgeval ook is. De Bijbel gaat uit van een andere logica

dan de wetenschap der menselijke wijsheid.

In ons verdere onderzoek zullen wij nagaan wat de mens is, wat het

bloed is, en wat de organen van de mens zijn, en hoe de Bijbel daarover

spreekt, met daarbij de vraag of de overheid ons mag dwingen tot een

standpuntinname inzake eigen organen bij overlijden.

Bloed is iets dat gemaakt wordt in ons beenmerg. Elke seconde zouden

er drie miljoen rode bloedlichaampjes worden aangemaakt, die ongeveer

112 De ‘kanker-bijbel’

drie maanden leven. Bloed is rood, doordat er 500 maal meer rode dan

witte bloedlichaampjes zijn. Het hart pompt 100.000 maal per dag het

bloed door het lichaam, waarin circa 100.000 km aderen en haarvaatjes

zijn.

Onze bloedcellen zwemmen in een vloeistof, die wij "plasma" noemen.

Plasma bestaat voor 95% uit water, waarvan het zoutgehalte

overeenkomt met zeewater. Bloed is dikker dan water. In bloed zitten,

behalve zout, ook eiwitten, voedingsmiddelen, afvalstoffen en

hormonen.

Een arts kan aan de hand van deze stoffen meten hoe het met ons

lichaam gesteld is. In het bloed ligt alle informatie opgesloten over ons

lichaam. Uit een enkele druppel bloed kan een arts een boek vol

informatie halen.

In een medisch blad lazen wij daarover het volgende:

"Het bloed van de Moeder. Al een tijdje kunnen doctoren het geslacht

van een ongeboren kind bepalen aan de hand van wat bloed van de

moeder. Enkele cellen van het kind dringen namelijk in het bloed van de

moeder door. Nu ontwikkelen artsen manieren om uit het bloed van de

moeder informatie te halen over de toestand van het kind".

Bloed is handelswaar geworden, sinds men bloedtransfusies is gaan

toepassen. Bloedbanken verdienen eraan, en ook ziekenhuizen. Wanneer

een patiënt slechts een kopje bloed heeft verloren, hangt men al gauw

een zak bloed boven het bed.

Bloedtransfusie is, het bloed dat in de aderen van de ene mens stroomt,

overbrengen in de aderen van een ander mens.

Is dit medisch, ethisch en bijbels gezien verantwoord en toegestaan?

Uit Gen.9:4vv; Lev.17:10,11,13; Deut.12:23-25 blijkt dat het absoluut

verboden is bloed te eten, bloed van een mens te vergieten, daar in het

bloed de ziel (het leven) is.

Ge 9:4 Doch het vlees met zijn ziel, [dat] [is] zijn bloed, zult gij niet eten.

(SVV)

Ge 9:5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, [het] [bloed] uwer zielen eisen; van de

hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de

hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. (SVV)


113 De ‘kanker-bijbel’

Ge 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten

worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. (SVV)

Le 17:10 En een ieder uit het huis Israëls, en uit de vreemdelingen, die in het

midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben,

tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht zetten,

en zal die uit het midden haars volks uitroeien. (SVV)

Le 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het

altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te

doen; want het is het bloed, dat voor de ziel

verzoening zal doen. (SVV)

Le 17:13 Een ieder ook van de kinderen Israëls en

van de vreemdelingen, die als vreemdelingen in het

midden van hen verkeren, die enig wild gedierte, of

gevogelte, dat gegeten wordt, in de jacht gevangen

Nee, niet doen!

zal hebben; die zal deszelfs bloed vergieten, en zal

dat met stof bedekken. (SVV)

De 12:23 Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet

eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten;

(SVV)

De 12:24 Gij zult dat niet eten; op de aarde zult gij het uitgieten als water;

(SVV)

De 12:25 Gij zult dat niet eten; opdat het u, en uw kinderen na u, welga, als gij

zult gedaan hebben, wat recht is in de ogen des HEEREN. (SVV)

Uit Gen.9 blijkt dat eten van bloed absoluut verboden is, maar ook dat

het vergieten van mensenbloed moord is.

Door het slachten van dieren en het vergieten van bloed, of liever het

uitgieten van het bloed op het altaar of op de grond, gaven de Israëlieten

te kennen dat zij en het dier in feite Gode toebehoorden.

Het leven dat wij hebben ontvangen, is vertegenwoordigd in het bloed.

En iemand die de wet van het bloed negeerde, kreeg zijn straf, zoals in

Lev.7:26 en 17:14 staat:

Le 7:26 Ook zult gij in uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte,

of van het vee. (SVV) Le 17:14 Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is

voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israël gezegd: Gij zult geens vleses

bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal

uitgeroeid worden. (SVV)

114 De ‘kanker-bijbel’

Laden wij dan geen bloedschulden op ons door bloed af te laten tappen

en te transfuseren? Jes.4:4, 33:15; Ez.7:23.

Ook in noodsituaties blijft Gods Wet geldig. Dat zien wij in 1

Sam.14:31-35, alwaar de honger van het volk geen excuus vormde voor

het eten van niet goed ontbloed vlees!

Bij de Israëlieten (later ook bij joden) was zelfs de gedachte alleen al om

bloed van een dier of mens te eten reeds weerzinwekkend.

En ook in Hand.15:19-21 zien wij dat bloed behoort tot de zaken die

men niet mocht eten:

Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de

afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. (SVV)

Tertullianus 160 na Christus, wees erop dat de Romeinen de gewoonte

hadden bloed te drinken, maar dat christenen dit beslist niet deden.

Op het Quinisextum-concilie te Constantinopel in 692 is gesteld dat de

Schrift ons gebiedt onthouding van bloed, hoererij en het verstikte.

Iemand die het waagt om bloed te eten, ook al is hij een heilige, zal van

de kerk worden afgesneden!

Duidelijk is dat een mens zijn leven niet in stand mag houden met bloed

en organen van een ander mens of dier, Gen.9:3-4; Hand.15:28-29.

Of men nu bloed via de mond eet, of dat men bloed via een slang in de

aderen laat lopen, maakt geen verschil!

De bijbelse opdracht 'zich van bloed te onthouden' ziet duidelijk op het

opnemen van vreemd bloed in eigen lichaam, op welke wijze dan ook.

En zo ligt dat ook met organen. Of men nu organen eet van dieren, of dat

men organen laat inplanten, het is en blijft bijbels verboden!

Lev.3:4,10,15, 4:9, 7:4, 8:16, 9:10.

Elk mens, en zeker een christen, dient dan ook te weigeren op enigerlei

wijze bloed van dieren of mensen in zijn lichaam toegediend te krijgen,

alsmede organen. Het heidendom, met name het kannibalisme, is echter

teruggekeerd!

Voor de meeste mensen is dit leven het één en al. Dus moet het leven

met alle mogelijke manieren en technische lapmiddelen gerekt worden.


115 De ‘kanker-bijbel’

Zulks leert de Bijbel niet. En het is prijzenswaardig dat de Jehovagetuigen

zich hieraan stipt houden.

In de Bijbel wordt getoond dat dit leven een doorgangshuis is, een

proeftijd voor het toekomende leven na de opstanding.

Doordat de meeste mensen blind zijn voor het leven na dit leven, zien zij

het weigeren van bloedtransfusie en transplantatie van organen als

zelfmoord en moord. Dat is foutief. Zelfmoord is immers

zelfvernietiging. Het weigeren van bloed en organen is echter respect

hebben voor de Schepper en het leven.

Door vreemd bloed en vreemde organen in het lichaam op te nemen, laat

men toe dat de eigen ziel wordt aangetast! Dient een arts werkelijk het

welzijn van zijn patiënt wanneer hij door transplantatie/transfusie die

patiënt in leven houdt ten koste van diens ziel en identiteit?

Neem daarbij de gevaren die eraan kleven. Hoe betrouwbaar is

donorbloed gebleken? Er zijn honderden mensen via bloedtransfusie en

bloedpreparaten met het aids-virus besmet geworden. Welk een

lijdensweg moesten zij toen volgen! Er zijn in-en-in trieste verhalen te

over, lees o.a. wat daarover in het R.D. 13-12-1997 stond.

Ook kunstbloed is verboden en onacceptabel, daar dit wordt vervaardigd

van krokodillen- en varkensbloed, dus van onreine beesten.

Een mens kan en mag zijn leven niet instand houden met bloed van een

ander schepsel, Gen.9:3,4.

De bloedbanken maken vermoedelijk geen of te weinig onderscheid in

hun bloed. Zij discrimineren immers niet tussen rassen, seksen,

alcoholisten, rokers, criminelen, etc-. Ook wordt er soms niet gelet of er

medicijnen of serums door de donor werden gebruikt, en welke; en ook

of de donor in optimale conditie was, en ga zo maar door.

Artsen beschouwen bloed maar al te vaak als een soort 'wondermiddel'.

Men schijnt zelfs algehele bloedverversing toe te passen op erge

drugsverslaafden, waarna zij volkomen ‘clean’ zijn.

Uit een onderzoek ergens in de USA bleek dat in sommige gevallen

bloedtransfusie voor 99% overbodig was. En het weigeren van bloed vat

116 De ‘kanker-bijbel’

men al spoedig op als een soort zelfmoord. Men ontkent weliswaar niet

dat er vele en grote gevaren kleven aan bloedtransfusies en

orgaantransplantaties, maar men wil het toch wel gaarne toegepast zien.

Bloed is zeer ingewikkeld van aard. Bloed is een weefsel, een vloeibaar

weefsel. Het bloed van elk mens is specifiek, dat wil zeggen, bij die

persoon geheel enig in soort, daar de persoonlijke identiteit eraan

verbonden is. In het gunstigste geval kan bloedtransfusie en

orgaantransplantatie slechts gedeeltelijk overeenkomen met eigen bloed

en/of organen. Daarom is het gevaar zo levensgroot. En vandaar dat dr.

Roparte, directeur van het Centrale

Departement voor Transfusies in Frankrijk

opmerkte dat ...."een fles bloed is gelijk aan een

bom".

Zou deze man het soms niet uit ervaring kunnen

weten?

En een regeringspublicatie uit de USA weet te

melden dat bloedtransfusie vergeleken kan

worden met het geven van een geladen pistool

aan een onvoorbereid en onbekwaam persoon!

Zo zijn er talrijke typen transfusie-reacties, die

zelfs de dood kunnen veroorzaken (in de USA

per jaar circa 3000 - 3500).

Prof. H. Busch (Duitsland) zegt dat bloed gezien moet worden als een

zeer gevaarlijk geneesmiddel!

Vele ziekenhuizen in deze wereld laten hun patiënten dan ook

een verklaring tekenen dat zij niet de arts of het ziekenhuis aansprakelijk

zullen stellen voor eventueel letsel dat men oploopt als gevolg van

bloedtransfusie. dat is toch wel tekenend voor de situatie!

Er zijn alternatieven. Er zijn goede vervangingsmiddelen o.a. een

zoutoplossing, dextran, en Ringers-oplossing. Deze zijn met succes

toegepast. Waarom past men zulke onschuldige middelen niet meer en

meer toe?

Bloed


117 De ‘kanker-bijbel’

In het Hebreeuws 'dam', Strongs 1818, van damah = onderwerpen, tot

stilte brengen. Rode bloedlichaampjes (erytrocyten) leven circa drie

maanden. In het rode beenmerg worden de rode bloedlichaampjes

aangemaakt. Dit geschiedt volslagen automatisch en zelfregulerend.

Afgestorven bloedlichaampjes worden verwijderd en afgevoerd, en wat

daarin nog bruikbaar is aan ijzer wordt voor een deel gebruikt voor de

vorming van galkleurstof, en het andere deel wordt omgevormd tot een

prikkelstof om het beenmerg te activeren.

De kleur van bloed is eigenlijk niet rood, maar groen, gelijk aan

chlorofyl. Onder een microscoop is dit te zien. Een dikke laag

bloedlichaampjes kaatst echter de rode lichtstralen sterker terug dan de

groene, en daardoor lijkt het dat bloed rood van kleur is.

Bloed is het onmisbare medium voor alle stofuitwisseling. Alle

individuele of rasverschillen vinden hun weerspiegeling in het bloed.

Het bloed bevat constitutionele, erfelijke eigenschappen als individueel

kenmerk, en ook als rassenkenmerk.

Witte bloedlichaampjes (leukocyten) zijn de politieagenten van het

bloed, en zijn bij de afweer tegen infectieziekten betrokken.. Bloed is de

meest geheimzinnige, uiterst gecompliceerde en hoogstbelangrijke

levensvloeistof. De mens kan daarin niet gaan zitten 'dokteren', zonder

zich te bezondigen.

Bloedtransfusie is reeds zeer oud. In de 15e eeuw liet Paus Innocentius

VIII zich het bloed van drie jonge mannen inbrengen, om daardoor

langer te zullen leven. De man stierf er juist van! Ook spoot men

toentijds veel kalver- en lamsbloed in. De resultaten waren catastrofaal,

vanwege de agglutinatie (bloedstolling en klontering). En volgens dr.

Manoiloff komen er in de rode bloedlichamen bij elk ras verschillende

stoffen voor. Dus is vermengen heel gevaarlijk!

Met de organen vormt bloed in ons lichaam een samenwerkingsverband.

Longen zorgen voor zuurstofoverdracht naar het bloed. Het bloed

transporteert zuurstof en andere lichaamsopbouwstoffen overal naar toe

in het lichaam, en neemt tegelijk afvalstoffen mee. Het afvalproduct

koolzuurgas wordt via de longen uitgeblazen, en het uriniestelsel zorgt

voor afscheiding van andere afvalstoffen.

118 De ‘kanker-bijbel’

Nieren regelen echter ook de hoeveelheid stoffen die nodig zijn om het

lichaam goed te laten functioneren. Zij regelen ook het

waterhuishouding in het lichaam. De nier wordt wel het mooiste orgaan

van het lichaam genoemd. Oude anatomen noemden de nier de

'elegantste' der ingewanden, gezien de vorm. De nier is een bijzonder

mooi geconstrueerd orgaan.

Nieren, in het Hebreeuws "lajot" en Grieks "nephroi", vormen samen

met het hart het geheimzinnigste en geheimste inwendige van de mens.

In de Bijbel worden zij direct in verband gebracht met onze innigste

roerselen, Ps. 139:13.

Ps 139:13 Want Gij bezit mijn nieren ; Gij hebt mij in mijner moeders buik

bedekt

En met grote smart, zie Job 16:13; diepe nood, zie Ps.73:21; met diep

verlangen, zie Job 19:27; met het geweten, zie Ps.16:7.

In dat binnenste van ons mensen kan geen enkel ander mens kijken,

alleen de Schepper proeft de nieren en doorziet ons hart, Jer.11:20,

17:10; Ps.26:2.

Jer 11:20 20 Maar, JHWH der heirscharen, Gij rechtvaardige Rechter, Die de

nieren en het hart proeft! laat mij Uw wraak van hen zien; want aan U heb ik

mijn twistzaak ontdekt.

De mens is een levende ziel, en vormt een unieke eenheid.

Uit het stof der aarde geformeerd, heeft de Schepper ons in ons

binnenste een geest geformeerd, ingeblazen, toegevoegd, zie Zach.12:1.

1 De last van het woord van JHWH over Israel. JHWH spreekt, Die den hemel

uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.

En alzo werd de mens tot een levende ziel!

Het lichaam bestaat voornamelijk uit twee elementen, zoals de Bijbel

ons dat voorhoudt, namelijk beenderen en vlees.

Die beenderen vormen het belangrijkste deel van ons lichaam. Moderne

wetenschappers in Israël hebben ontdekt dat het menselijk voortplantingsvermogen

in de beenderen zit. Dat is logisch wanneer wij

bedenken dat in onze beenderen door het rode beenmerg het bloed wordt

aangemaakt.


119 De ‘kanker-bijbel’

In de Bijbel wordt op velerlei wijze over 'beenderen' gesproken.

En al heel in het begin lezen wij dat Eva gebouwd werd uit een 'rib' van

Adam. Toen Adam ontwaakte en Eva zag, zei hij de wonderlijke

uitdrukking, Gen.2:23:

Ge 2:23 Toen zeide Adam: Deze [is] ditmaal been van mijn benen, en vlees van

mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

(SVV)

Wanneer het voortplantingsvermogen en de bloedfabriek in ons

beendergestel zit, dan zei Adam in feite dat Eva ....... bloed van zijn

bloed was, en genen van zijn genen.

De Zohar (glans) in de Talmud geeft de ziel van de mens drie namen, de

nefesj, de roeach en de nesjamah. Dat is een eenheid, maar elk met een

eigen aard. De Zohar leert dat de nefesj datgene is wat in het graf ligt als

'overblijfsel' van de mens. De nefesj blijft zolang in het graf als de

beenderen daarin zijn. De roeach ziet de Zohar als het levende lichaam,

de levensgeest die wederkeert tot de Allerhoogste, Pred.12:7. En de

nesjama ziet de Zohar als datgene wat terstond naar de plaats gaat

vanwaar zij vandaan is gekomen.

In Richt.9:2 lezen wij nog over de beenderen, en ook in 2Sam.19:22;

1Kon.13:21; Job 30:17; Ps.6:3, 32:3, 34:21, 51:10, 109:18, 141:7;

Spr.14:30 (nijd); Jer.20:9; Kl.l. 1:13; Jes.58:11.

Verbranden van beenderen deed men alleen bij misdadigers, en gold als

een zware straf, Ez.24:5,10. Ez.37 spreekt over de beenderen, zijnde het

verloren Huis Israël, dat hersteld zal worden. Via de beenderen is de

'ziel' van Israel altijd blijven voortbestaan, zowel in het graf, namelijk

"de woestijn der volkeren", als dood, maar evenwel levensvatbaar!

Xenotransplantatie (Xeno in het Grieks is ‘vreemd’)

Dat is het overbrengen of transplanteren van een orgaan van een dier van

de ene diersoort naar een dier van een andere diersoort, of het

overbrengen van een dierlijk orgaan naar een mens. De Gezondheidsraad

in ons land vindt dit ethisch verantwoord (naastenliefde-motief).

120 De ‘kanker-bijbel’

Dieren worden ingeschakeld op deze wijze als leverancier van reserveorganen

voor de mens. Dus wordt er vermengd, hetwelk de Bijbel streng

verbiedt. Zelfs geen twee verschillende stoffen mogen wij uitwendig

dragen, laat staan inwendig twee verschillende soorten organen!

zie .....Lev. 19:19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeërlei aard

uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeërlei [zaad]

bezaaien, en een kleed van tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

(SVV)

Zo goed als zeker gaat men er vanuit dat de mens de hoogst ontwikkelde

diersoort is. Men verlaagt zichzelf via de high-techbiologie tot dier!

Men moet genetisch gemanipuleerde dieren fokken (o.a. varkens) voor

de xenotransplantatie. Dat is onaanvaardbaar!

Deskundigen waarschuwen voor het grote risico dat virussen, die nu nog

in het varken slapen, voor nog onbekende epidemieën onder de mensen

zullen zorgen. Ook heeft men enige tijd geleden de kop van een Baviaan

overgezet op een andere, en dat ging enige tijd goed. Men hoeft er niet

van op te zien dat straks bijvoorbeeld hersenen, geslachtsorganen van de

ene mens naar de andere mens worden getransplanteerd. Waar is het

einde?

Moeten wij het "naastenliefde-motief" in dezen hanteren? Wanneer mijn

naaste zijn leven opzettelijk heeft verknoeid, tegen beter weten in

overmatig heeft gerookt, gedronken, geen maskers droeg bij schadelijke

stoffen, etc-, moet ik dan voor hem mijn organen beschikbaar stellen,

zodat hij zijn slechte leefwijze zal kunnen voortzetten?

Kan het paarse kabinet alle Nederlanders dwingen tot een gewetensvolle

beslissing, tot het innemen van een standpunt in een zo ingewikkelde

zaak als het afstaan van eigen organen bij overlijden? Men plaatst

zichzelf en de mensen voor de beslissing welke alleen Gode toebehoort.

Dat is een gotspe van de ergste soort, vond Pim Fortuyn in "Elzevier"

18-4-98. Terecht.

Wat de Staten-Generaal hiermee doet en beoogt, staat gelijk aan

gewetensdwang zoals dat tijdens de donkere middeleeuwen werd

toegepast. Het is in strijd met de eed van Hippocrates, wanneer artsen

niet meer in de eerste plaats de belangen van het slachtoffer behartigen,

maar een run doen op diens organen. Delen van het menselijk lichaam

(dus van het leven) komen in handen van gevoelloze technocraten, die


121 De ‘kanker-bijbel’

de mens als een leverancier beschouwen van organen. Men houdt

kunstmatig de levensgeest in het lichaam, totdat men vindt dat deze mag

wijken.

Een overheid die al deze tegennatuurlijke dingen weet, nochtans

wettelijk gaat vastleggen en van haar onderdanen een beslissing eist,

werkt het kwaad in de hand, ja, is het kwaad in zichzelf.

Besluit

In onze hoogontwikkelde technologische eeuw zijn wij zozeer humaan

geworden dat wij elkaar schijnbaar het leven gunnen, en dat leven moet

in stand worden gehouden zo lang als het maar kan, desnoods met

allerlei technologische hulpmiddelen, al dan niet geoorloofd.

Daar tegenover staat echter het schrijnende feit van abortus en

euthanasie. Wat wil men daarmee doen? Hoeveel onschuldig bloed

wordt er jaarlijks vergoten via de abortusklinieken! Het prille leven

wordt in de kiem moorddadig gesmoord en daarna opgeruimd !

Hierop is van toepassing datgene wat in Lukas 11:50 staat, namelijk ....

Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat

vergoten is van de grondlegging der wereld af.

De mensen schijnen zo bezorgd te zijn voor hun leven, maar .... wat zegt

Lukas 12:22-30?

Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. (SVV)

Wij dienen allereerst en alleen het Koninkrijk Gods te zoeken!

Dat houdt in dat wij ons aan de wetten van dat Rijk houden, dus aan de

gezondheidswetten en andere wetten van de Schepper!

En hier liggen de oorzaken van zoveel ziekten, misverstand,

bloedvergieten en allerhande ellende! Wij moeten de oorzaken

aanpakken en verhelpen, en niet slechts de gevolgen bestrijden!

Waarom zijn zoveel mensen ziek en hebben zij blijkbaar bloedtransfusie

nodig? Waarom zijn hun organen ziek? Er kunnen erfelijke afwijkingen

zijn en andere storingen optreden, maar algemeen is het een feit dat de

leefwijze der mensen fout is, men eet verkeerde stoffen, waardoor de

organen overbelast en ziek worden! En dan maar weer oplappen, en/of

ruilorganen! Nee, de oorzaken moeten worden aangepakt! De

122 De ‘kanker-bijbel’

technologie is geen wondermiddel, waarbij wij onze foutieve leefwijze

kunnen voortzetten, zonder daar schade bij te

lijden!

Wij weten allen dat het menselijk lichaam

uniek is en beschikt over een bijzonder

intelligent afweersysteem. Vreemde

elementen worden direct herkend en

afgestoten. Een orgaan in iemand anders

getransplanteerd, ook al past het nog zo

goed, moet altijd met medicijnen worden gebruikt om afstoting te

voorkomen. Dit toont het tegennatuurlijke aan van transplantatie.

Daarbij komt dat de hedendaagse westerse mens het respect voor het

leven (en ook voor de dood) heeft verloren. Men denkt dat de mens een

soort machine is, waar men alle brandstoffen kan inwerpen die er

voorhanden zijn, en dat bij mankementen er wel een revisiedeel zal

passen ter vervanging. En hoe die mens-machine daarna verder

functioneert, en of men daarna nog wel van een 'mens' kan spreken, deert

hen niet.

Ook het grootste deel der christenen leeft en eet er maar op los, zonder

stil te staan bij wat gezondheid is en wil zeggen. Men meent dat

gezondheid gekocht en ingeplant kan worden. Dat blijken echter fabels

te zijn!

Prof. dr. W.H. Velema vindt dat het lichaam wel een tempel is van de

Heilige Geest, zolang als het levend is. Zodra het gestorven is, spreekt

hij van een "stoffelijk overschot", dat verder van geen betekenis meer is,

daar het zich ontbindt tot stof. De stof zou waardeloos zijn.

Dat is bijbels gezien niet het geval. De stof is onvernietigbaar en bezield.

In de Bijbel hechtte men grote waarde aan het graf en het begraven. Het

graf is "geheiligd", en de doden rusten op hun slaapstede, Jes.57:2. Uit 1

Kon.13:21-29 en 2 Kon.23:18 blijkt het respect dat men had voor de

beenderen van de man Gods!

Verder, indien er een pil zou uitgevonden worden dat de mensen 1000

jaar oud konden worden; ja, dat er een pil zou komen die

onsterfelijkheid verschafte, ....... dan zouden praktisch alle christenen

deze kopen en innemen! Daar kunt u zeker van zijn!


123 De ‘kanker-bijbel’

Hoe komt dat?

Men kan en wil zich niet onderwerpen aan de Wet Gods! Zie .....Rom. 8:7

Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het

onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. (SVV) .

De mens wil en kan niet aanvaarden dat door de zonde de dood in de

wereld is gekomen.

Nee, door de zondeval is de mens eigen rechter geworden, 'kennende' of

'keurende' (kiezende) tussen goed en kwaad. De mens wil zelf beslissen,

en meent dat zijn beslissingen goed zijn. Helaas, de feiten bewijzen het

tegendeel. Maar ook dat verwerpt de mens. Vandaar de technologische

wedloop om het van de Scheppergod te winnen!

Men meent dat er een tekort zou zijn aan organen. Straks is er zoveel

aanbod dat men zal moeten exporteren! Wat is daarvan het gevolg?

Steeds grotere vermenging van soorten! In Europa is reeds de

orgaanbank "Eurotransplant" waar men wel raad weet met onze organen!

Dit ligt voor de hand, gezien ons land geen echte "transplantatieteams"

kent.

Anderzijds is het de list van de Boze om zoveel mogelijk het

oorspronkelijke van de mens te laten verdwijnen, via welke manier dan

ook. En die ontpersoonlijking geschiedt o.a. door middel van

bloedtransfusie en orgaantransplantatie.

Deze dingen moeten wij dan ook ten zeerste van de hand wijzen, als

tegennatuurlijk en tegengoddelijk. De resultaten tonen immers aan dat

dit de waarheid is!

Hersendood

De hersendood is een heet hangijzer. Wanneer is iemand werkelijk

dood? Daarover wordt niets gezegd door onze overheid in de folder

"Donor worden". En waarom laat onze overheid iedereen ‘kiezen’, daar

het slechts om jonge donoren te doen is?

Bhoedisten laten het lichaam van een overledene drie dagen met rust.

Ook in de Bijbel vinden wij het ‘Jona-teken’ dat Jezus drie nachten en

drie dagen in het graf zou zijn, dat is 72 uur. Iemand was pas echt dood

124 De ‘kanker-bijbel’

in het Oosten na drie nachten en drie dagen, om schijndood te

voorkomen.

Met een EEG kan men geen totale diagnose vaststellen van iemands

dood, of hersendood.De Nijmeegse ethicus Ten Have stelt dat een

hersendood erg moeilijk te bevatten is. De organen hebben zuurstof

nodig, dus zal er bij hersendood direct beademd moeten worden.

Maar....., er zijn voorbeelden dat hersendood niet echt dood is. Vijf jaar

geleden is J. Kerkhoffs in coma geraakt en hersendood verklaard. Men

wilde diens organen, maar de familie weigerde (gelukkig). Kerkhoffs

kwam weer bij na enige tijd, en leeft nog blij en gelukkig, ... met al zijn

organen! (zie Alg. Dagblad 25-4-98)

Het positieve van de Wet Orgaandonatie is .....dat ons volk heeft moeten

nadenken over de dood en het leven. Men is de nadelen van

orgaandonatie onder ogen gaan zien, daar mensen met een donororgaan

voor de rest van hun leven in de medische molen blijven. Dat is niet

niks. Orgaantransplantatie komt er op neer dat men het leven rekt, maar

niet redt. Men zal voortdurend medicijnen moeten slikken, daar het

natuurlijk afweersysteem het nieuwe orgaan afstoot. Men moet de natuur

onderdrukken. Dus is orgaandonatie en transplantatie niet een puur

technische aangelegendheid.

Praktische vraag: Wat te doen met het u toegezonden vragenformulier?

Indien u tegen het afstaan en transplanteren van organen en weefsels

bent, kunt u het volgende doen. U kunt het formulier niet terugzenden,

wanneer u er zeker van bent dat uw nabestaanden er nooit in zullen

toestemmen dat men uw organen zal nemen als donor.

Wanneer u het formulier wel wilt terugzenden, kruis dan het hokje aan

van uw keuze met een X, en laat de andere hokjes niet wit en open.

Daarmee zou men kunnen knoeien. Men zou uw eigen keuze kunnen

doorhalen (corrigeren, zie middelste mededeling Donorverklaring) en

voor u een foute keuze kunnen maken. Dus maak de andere hokjes

geheel zwart die niet van uw keuze zijn! Schrijf op het formulier dat u

een forse schadeclaim zult indienen indien men afwijkt van uw eigen

keuze. Maak een kopie ervan en laat dat voor enige guldens registreren


125 De ‘kanker-bijbel’

bij het Belasting-registratiekantoor te Arnhem. Of deponeer uw

verklaring bij een notaris.

Men kan het misschien beter helemaal niet insturen, wanneer men er

zeker van is dat de nabestaanden uw besluit zullen uitvoeren.

Tenslotte maken wij onze lezers attent op de mogelijkheid hun

toestemming voor orgaandonatie te herroepen. Indien u na het lezen van

deze brochure tot de overtuiging bent gekomen dat uw vorige besluit,

om organen af te staan onjuist was, kunt u dit als nog laten wijzigen. Een

en ander staat aangegeven onder punt 5 van het toelichtingsblad "Donor

worden, de 10 meest gestelde vragen", dat u samen met het

donorregister-formulier heeft ontvangen.

12. Chemie en volksgezondheid

126 De ‘kanker-bijbel’

De kranten staan bol van het laatste nieuws over de dioxine-vergiftiging.

Dan eens is het de varkenspest, dan de gekke-koeienziekte, dan is het dit

en dan is het dat.

Wat is er aan de hand?

Er is een satanische kringloop gaande. De eerbied voor het leven is weg

Toverij, zoals in Openb.17:23 staat, is in het Grieks "pharmatica".

Daarin herkennen wij ons woord "pharmaceutica". Het is gifmengen,

cocktails maken.

Gewassen en dieren worden met allerlei giffen bewerkt en ingespoten,

die uiteindelijk in en bij de mens terecht komen.

De mensen gebruiken verslavende kalmeringsmiddelen, asperine’s die

goed voor het hart zouden zijn, en ook verdovingsmiddelen. Dan ineens

staat er in de krant dat asperine net zoveel doden veroorzaakt als aids

(onderzoek van medische faculteit in Boston, USA).

Alle medicijnen komen via het toilet in het milieu. Daar zijn zij des te

gevaarlijker vanwege hun terugkeer. In de tropen verdampen pesticiden,

die later condenseren en als zure regens terugkeren. Dat is een duivelse

kringloop.

De chemische geneesmiddelenindustrie draait op afvalproducten oa. van

aardolie. Uit afvalproducten weet men tegenwoordig miljarden-winsten

te maken. En, zolang als mensen in de chemische geneesmiddelen

geloven, zal deze industrie zich verder ontwikkelen, totdat wij allemaal

stijf staan van de chemie.

Ogenschijnlijk is men op de klopjacht om de grootste vijanden van het

mensdom te pakken te krijgen, nl. bepaalde ziekten, om die met wortel

en tak uit te roeien.

De geneesmiddelen die ontwikkeld worden door de chemische industrie

worden door de media onthaald en omschreven als wondermiddelen.

Daarop gaat de mensheid door en gebruikt deze zgn. wondermiddelen,

waaraan kapitalen worden verdiend. In veel gevallen moeten deze

"wondermiddelen" levenslang worden ingenomen. Dus zitten de

gebruikers ervan levenslang vastgeklonken aan de ketting van de

fabrikanten.


127 De ‘kanker-bijbel’

Ziekenhuizen zijn fabrieken geworden met testlaboratoria, daar de

farmaceutische industrie niet over voldoende patiënten beschikt.

Door de genetische manipulatie, zoals dat nu mogelijk is, wordt het

immuunstelsel verzwakt en verliezen vitale organen aan kracht.

Er zijn miljarden geïnvesteerd in de genetisch gemanipuleerde

voedingsmiddelen, zoals maïs, soja, tomaten, aardappels, aardbeien,

appels, bananen, bloemkolen, wortels, etc.

Die investeringen moeten geld op gaan

leveren!

Iedereen zal de gevolgen van de

genetische manipulatie aan den lijve gaan

ondervinden. Het is de niets ontziende

grootgeld-industrie. Iedereen krijgt straks

gemanipuleerd voedsel, ondanks alle

biologische kweek- e n m o estuinproducten.

De groenten en fruit van de

biologische kweek of van de moestuinen

worden door de gemanipuleerde bomen en planten van de buren

bestoven. Er is geen ontkomen aan! De ene kettingreactie op de andere

zal volgen. Ongecontroleerd zal men onze genen gaan wijzigen.

Dit komt neer op de allergrootste verkrachting van de natuurorde van

onze Schepper. De technologie is inmiddels zover gevorderd dat men de

gezondsheidsbevorderende elementen uit ons voedselpakket weet te

halen, en daarvoor in de plaats krijgen wij geraffineerde en bewerkte

producten.

Dus vormen de chemische geneesmiddelen en alle fabrieksvoedingsmiddelen,

en ook de winkelgroenten en fruit, een bedreiging

voor onze gezondheid. Er zijn reeds allerlei degeneratieve ziekten

ontstaan, en dezen bevorderen het ontstaan van kanker.

Risicovolle geneesmiddelen zijn oa:

Tegen hoge bloeddruk: Serpasil, Apresoline, Spiroctan, Tenormin.

Antibiotoca: Flagyl

Kalmeringsmiddelen: Valium, Xanax

Anti-depressiva: Elavil, Prozac.

128 De ‘kanker-bijbel’

Psychische stoornissen: Haldol

Cholesterol: Lipostat, Pravachol, Zocor.

Chemotherapie: Nitrogen mustard, Vincristine, Procarbazine,

Prednisolone.

Slaapmiddelen: Tagamet.

Dames moeten vooral oppassen voor het verven en permanenten van hun

kapsels, daar volgens biochemici dit geschiedt met zgn.

"heksenbrouwsels", vol vervuilers en kankerverwekkende stoffen, oa.

diaminotoluone, phenylenediamine, dioxane, nitrosamine en

formaldehyde.

Studies tonen aan dat er een relatie is tussen het gebruik van

haarkleuringen en borstkanker. Hoe donkerder de verf van een

permanent, hoe hoger het risico op borstkanker.

Men leze vooral het boek van de wereldautoriteit op het gebied van

kanker en milieu, dr. S. Epstein "Politics of Cancer". Ook het boek van

D. Steinman "The Breast Cancer Prevention Program".

Verkrijgbaar bij MacMillan, 1633 Broadway, York. NY 10019-6785.

USA

In "Vrij Nederland" 21-10-1989 stond het volgende:

"Is de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betrouw-baar?

Sinds de Japanner Hiroshi Nakajima vorig jaar topman werd van de

WHO, zijn de veranderingen daar dramatisch. In snel tempo nemen

farmaceutische bedrijven de macht over. Geruisloos verandert het

hoofdkwartier in Genève in een byzantijnse bureaucratie, waar

ambtenaren alleen fluisterend en anoniem durven te praten. Voor

Nakajima topman werd, werkte hij als researchdirecteur bij Hoffman La

Roche, nummer vijf op de lijst van grootste farmaceutische industrieën

in de wereld".

Afgekeurde levensmiddelen en vergiftigd slachtafval worden

hergebruikt en verwerkt in de veevoederstroom.

En dan maar denken dat de dieren, en de mensen die deze dieren

consumeren, gezond blijven!


129 De ‘kanker-bijbel’

Door de dioxine-affaire is ook de Nederlandse vethandel in diskrediet

gebracht. De controle op deze sector is nihil. Men meent dat men iets

met het vet moet doen, anders creeër je immers een afvalprobleem. Men

heeft de route gevonden voor het vet, om dat via veevoer naar de

consument te brengen. Dus een duivelse kringloop.

Vet is de "onderste schakel" in de voedselketen die weinig oogt en

onsmakelijk ruikt.

De Noba is volgens "De Volkskrant "26-6-1999 de grootste

vetveredelaar in ons land. Jaarlijks wordt er 240 duizend ton vet

verwerkt dat in de Europese voedselketen terechtkomt. Slechts eenmaal

per half jaar komt de Keuringsdienst Diervoedersector langs. Op PCB’s

en schadelijke bestrijdingsmiddelen kan Noba niet controleren. Oud

frituurvet en andere vetten van slachtafval worden klaargemaakt voor de

diervoeder-industrie. De dieren eten alzo het vet van hun eigen

soortgenoten.

Men moet wat aan met dit vet, anders heb je een gigantisch

afvalprobleem. Dan moet men voor driehonderd gulden per ton het vet

gaan verbranden! Dat vindt men zonde. In sommige tankwagens waarin

het vet wordt vertransporteerd, worden ook chemicaliën vervoerd, soms

zonder tussentijdse reiniging.

In 1998 importeerde Nederland 386 miljoen kilo dierlijke vetten en

oliën. Na opwerking wordt daarvan weer 225 miljoen kilo uitgevoerd.

De diervoerderindustrie ontvangt jaarlijks:

130 duizend ton vet van destructiebedrijven

130 duizend ton vet van vetrecyleerders

100 duizend ton vet van vetsmelters

50 duizend ton vet van rechtstreekse import

Op uw gezondheid! Eetsmakelijk!!!

Help de natuur een handje

In het natuurpark "De Ster" in St. Nicolaasga in België staat een bord

met de volgende tekst erop geschreven:

"Help de natuur een handje.

130 De ‘kanker-bijbel’

Voeder de eenden niet !

Teveel aan voedsel:

- verstoort het natuurlijk evenwicht

- vervuilt het water

- trekt teveel eenden naar het park

- vergroot de kans op ziekten

- vermeerdert het aantal bastaard eenden".

Mijn vraag is of dit slechts voor eenden of andere diersoorten geldt; of

geldt dit soms ook voor mensen?

A World Without Cancer

BAKING SODA KILLS CANCER B This is Life Saving Information

Most people will be surprised to learn about an oncologist in Rome Italy,

Dr. Tullio Simoncini, who is destroying cancer tumors with Baking

Soda. Baking Soda is safe, extremely inexpensive and unstoppably

effective when it comes to cancer tissues. It’s an irresistible chemical -

like cyanide to cancer cells for it hits the cancer cells with a shock wave

of alkalinity, which allows much more oxygen into the cancer cells than

they can tolerate. Cancer cells cannot survive in the presence of high

levels of oxygen. Baking Soda is, for all intent and purposes, an instant

killer of tumors. Full treatment takes only days.

Op onderstaande website kunt u meer over abrikozenpitten lezen, zie

onderstaand artikel: http://boinnk.nl/blog/abrikozenpitten-met-vit-b17/

www.boinnk.nl

Alle info omtrent Abrikozenpitten met vitamine B17

--------------------------------------------------------------------------------

Er zijn natuurlijke alternatievenY(tegen kanker)

Zoals: Abrikozenpitten

Vitamine B-17 komt in een hoge concentratie voor in abrikozenpitten.

Als men mede volgens Dr. Krebs ongeveer 5 tot 8 van deze pitten

(gemalen) per dag opeet: KAN DIT AANMERKELIJK DE KANS

VERKLEINEN EN DAT TOT IN HOGE MATE, DAT MEN KANKER

KRIJGT.


131 De ‘kanker-bijbel’

Hier een verhaal van ‘derden’.

Enkele maanden geleden in mijn oude functie als acquisiteur voor het

Zondagnieuws en andere locale kranten leerde ik een persoon kennen die

kortgeleden met kanker gediagnosticeerd was. De man is wars van de

reguliere gezondheidszorg en behandelingen tegen kanker omdat hij net

als zo velen van ons menig familielid, kennis en vriend verloren is aan

deze akelige ziekte. De verhalen klinken allemaal hetzelfde, precies

zoals ik ook zelf meegemaakt heb met verschillende dierbaren van mij.

De diagnose staat en meteen volgt een plan van aanpak. Zit het op een

plek waar gesneden kan worden en er zijn nog geen uitzaaiingen, dan

volgt een operatie, meestal gevolgd door bestralingen en/of een

chemokuur. Is de plek niet met het mes benaderbaar en/of zijn er al

uitzaaiingen dan blijkt chemo en bestraling de enige oplossing, aldus de

gevestigde kankerindustrie.

Als de behandeling wordt gestart wordt de hoop steeds hoog gehouden.

Wij hebben goede hoop dat wij het gezwel kunnen laten stoppen met

groeien om uitzaaiing te voorkomen. Na de eerste behandelingen volgen

positieve berichten zoals, het ziet er goed uit, het lijkt aan te slaan maar

al snel na deze hoopgevende berichten volgen berichten dat er op scans

toch uitzaaiingen te zien zijn. De goedgelovige patiënt verliest alle hoop

en de terminale fase volgt. Voor de een duurt deze fase slechts enkele

maanden of weken, voor de ander soms jaren. Feit echter is dat de

meeste kankerpatiënten sterven binnen een tijdsbestek van 7 jaren.

Vreemd genoeg is de registratie van sterven door kanker vanaf diagnose

beperkt tot 5 jaren. Iedereen die binnen deze 5 jaren de dodelijke

behandelingen doorstaat wordt als genezen geregistreerd, sterft een

persoon twee maanden later dan wordt dit niet gecorrigeerd.

De echte cijfers

Een onderzoek bij de afdeling Radiation Oncology, Northern Sydney

Cancer Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie in relatie

tot de vijf jaar overlevingskans bij de 22 meest voorkomende kankers

gaf schrikbarende resultaten. Met de curatieve ‘hulp’ van chemotherapie

was de vijf jaar overlevingskans slechts een schamele 2,3% in Australië

132 De ‘kanker-bijbel’

en 2,1% in de V.S. [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll

Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

Het onderzoek bevatte de resultaten van het kanker register in Australië

en de USA over het jaar 1998. De huidige overlevingskans van kanker in

zowel Australië als de V.S. over een

vijf jaar periode is 60%. Ter

vergelijking, een zuivere 2,3% bijdrage

aan kanker overleving door

chemotherapie rechtvaardigt niet deze

giftige behandeling met zijn

onmenselijke bijwerkingen als een

hoop gevende therapie aan te prijzen.

Chemotherapie is echter wel Big

Business voor het medische establishment en het is niet verbazend dat

men deze zwendel zo lang mogelijk levend wil houden en de slechte

kansen verborgen voor de massa.

We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van

de Tumor kliniek van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland die

het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door

de jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350

medische centrums en vroeg hen om alles op te sturen wat ze ooit over

chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de

duizenden artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande

medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om al die data

te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd op

10 augustus in 1991 in de Lancet en deze studie zou elke dokter alert

hebben moeten maken over de methode die zij toepasten! De succesratio

van de toepassing van chemotherapie was in een woord;

"Verschrikkelijk". Volgens zijn bevindingen is er geen enkel

wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande studie

die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven

verlengt van mensen die leiden aan de meest voorkomende vormen van

kanker.


133 De ‘kanker-bijbel’

Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de

levensstandaard verbetert. Hij omschrijft chemo als een

"wetenschappelijke woestenij" en stelt eveneens vast dat ondanks het

gebrek aan wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de

behandeling niet wil opgeven. De media hebben verzaakt om te

berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten

van Abel wat ook niet te verwachten was

gezien de financiële afhankelijkheid van de

media. Een recente zoektocht in de media

naar Abels werk leverde precies nul

resultaten op! Geen wonder dat de patiënt

die zich uitsluitend richt op de traditionele

media alle hoop blijft vestigen op deze

giftige en levensbedreigende behandeling.

De bevindingen van Abel zijn echter

onweerlegbaar.

Het is echter duidelijk dat met vele

medicijnen inclusief chemotherapie een

regelrechte vorm van genocide

(volkerenmoord) wordt gepleegd.

Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als

dit nieuws aan de grote klok gehangen wordt en wat te denken van het

vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan!

Je hoeft echter geen diepgravend onderzoek te doen om te begrijpen dat

wanneer je lichaam of geest ziek is ( want kanker kan ook vaak tussen de

oren zitten, stress, onverwerkte emoties, traumatische ervaringen, etc.)

je lichaam extra kracht moet geven door gezonde voeding, frisse lucht,

voldoende vitamines en een stressloze omgeving. De huidige

behandelingen doen precies het tegenover gestelde, ze breken de

natuurlijke weerstand van je lichaam en geest waardoor de kans op

overleven alleen maar kleiner wordt. Veel wetenschappers zijn het

erover eens dat kanker een noodprogramma van het lichaam is, je

lichaam luidt de noodklok. Het meest voor de hand liggende om dan te

doen is je lichaam extra te koesteren om je weerstand zo hoog mogelijk

134 De ‘kanker-bijbel’

te maken opdat je lichaam de kracht krijgt om het noodprogramma uit te

schakelen.

Als het gaat om wat goed voor je is, wat goed voor je lichaam is, dan

zou je er goed aan doen op zoek te gaan in de natuur. De natuur heeft

praktisch voor alles een oplossing, zo heeft de natuur ook vele

oplossingen tegen kanker. 1 ervan lijkt te simpel om waar te zijn maar

kan scheikundig verklaard worden en wordt wereldwijd door mensen

met veel succes toegepast.

Het eten van abrikozenpitten.

Vitamine B17 was zo’n 20 jaar geleden het onderwerp van heftige

meningsverschillen toen enkele van de grootste wetenschappers ter

wereld beweerden dat, wanneer juist gebruikt, de componenten van de

(bittere) abrikozenpit het 100% onmogelijk maken om kanker te

ontwikkelen en de bestaande kanker in de meeste gevallen zouden

kunnen doden.

De farmaceutische bedrijven sprongen hier onmiddellijk op in en eisten

dat hier studies naar uit zouden worden gevoerd. De resultaten van deze

studies kunt u vinden in het boek "World without Cancer", door G.

Edward Griffin.

Vitamine B17, ook bekend als Laetrile en Amygdalin komt voor in de

meeste fruitzaden en in het bijzonder in abrikozenpitten. Dat

abrikozenpitten kankerbestrijdend zijn is al meer dan 35 jaar bekend.

Toen (35 jaar geleden al) beweerde men dat kanker een tekortheidsziekte

is, en dat men wanneer men ongeveer 7 abrikozenzaden per dag eet, men

nooit kanker kan ontwikkelen. Net als men nooit scheurbuik krijgt als

men een sinaasappel per dag eet, of nooit pellagra kan ontwikkelen als

men iedere dag bepaalde vitamines B neemt.

De geneesmiddelenindustrie drong er sterk op aan om het verkopen van

"ruwe" abrikozenzaden en/of vitamine B17 samen met informatie over

haar werking op kanker onwettig te verklaren.

En tot op de dag van vandaag is het erg moeilijk om aan de goede

luchtgedroogde abrikozenpitten te komen. Wel zijn de zon gedroogde

pitten verkrijgbaar, hierin zijn echter alle belangrijke enzymen gedood.

Deze bijna niet-werkende abrikozenpitten raden wij dus af.


135 De ‘kanker-bijbel’

Farmaceutische bedrijven voeren slechts studies naar chemische

producten uit, die zij zelf hebben uitgevonden en waarvan zij aan het

eind van de studie, als het medicijn goedgekeurd wordt als enige rechten

op de verkoop hebben. (patent) Zij investeren nooit in producten die niet

gepatenteerd kunnen worden of zo in de supermarkt verkocht kunnen

worden.

De informatie op deze website is niet alleen bedoeld voor het

voorkomen van kanker, het is ook bedoeld voor hen die nu kanker

hebben en/of op dit ogenblik een chemo B of stralingsbehandeling

ondergaan, evenals diegene die wel kanker hebben maar nog niet

behandeld worden.

De meeste mensen die reeds kanker in hun lichaam hebben en de

abrikozenzaden eten en/of vitamine b17 in tabletvorm nemen blijken

dichtbij volledige tumorregressie te kunnen komen.Maar hoewel de

kankerpatiënten van hun kanker verlost kunnen worden, hebben zij ook

het probleem van de orgaanschade die de kanker veroorzaakt kan

hebben. Dit is een andere kwestie waar andere kruiden en remedies voor

juiste orgaanregeneratie noodzakelijk kunnen zijn.

Natuurlijk is het zo dat wanneer iemands lichaam bijna volledig door

kanker is opgegeten, vitamine B17 alleen het leven nog kan rekken of in

ieder geval een grote hulp kan zijn bij de bestrijding van de pijn.

Daarom is het belangrijk om vitamine B17 ter preventie te gebruiken als

men nog geen kanker heeft.

Hoe doodt B17 Kanker?

Allereerst dienen we te begrijpen dat ons lichaam verschillende enzymen

gebruikt om vele taken uit te voeren.

Ons lichaam heeft één bijzonder enzym dat Rhodanese genoemd wordt.

Rhodanese wordt in grote hoeveelheden in ons hele lichaam gevonden.

Behalve bijY kankercellen.

Aan de ander kant vinden we bij kankercellen wel een ander enzym met

de naam Beta-Glucosidase.

We hebben dus het enzym Rhodanese dat overal in het lichaam

gevonden wordt behalve bij kankercellen en we hebben het enzym

136 De ‘kanker-bijbel’

Beta-Glucosidase dat in grote hoeveelheden alleen bij kankercellen

wordt gevonden, maar verder nergens in het lichaam.

Als er geen kanker in het lichaam aanwezig is dan is er ook geen enzym

Beta-Glucosidase.

Vitamine B17 is samengesteld uit 2 delen suiker, 1 deel hydrogene

Cyanide en 1 deel Benzaldehyde (een pijnstillend middel).

Het is dan ook erg belangrijk dat u het onderstaande begrijpt: Als B17

het lichaam binnenkomt, wordt het afgebroken door het enzym

Rhodanese.

De Rhodanese breekt de Cyanide en Benzaldehyde af tot 2 bijproducten,

Thiocyanate en Benzoiczuur die voeding zijn voor gezonde cellen.

Ook zijn zij voordelig voor de metabolische poolproductie van vitamine

B12.

Een overdosis van deze bijproducten wordt op een normale manier door

het lichaam afgedreven via de urine.

Vitamine B17 blijft meestal niet langer in ons lichaam dan 80 minuten

omdat het dan is afgebroken door de Rhodanese.

Het is bewezen dat hydrogene Cyanide chemisch inert en niet giftig is

als het als voedsel wordt genomen.

Suiker is bijvoorbeeld tot 20x meer giftig dan B17. (zie ook goede en

slechte Cyanide).

Dit is het goede nieuws !

Als B17 in contact komt met kankercellen is er geen Rhodanese om het

af te breken of te neutraliseren.

Alleen het enzym Beta-Glucosidase is in grote hoeveelheden aanwezig.

Als B17 en Beta-Glucosidase met elkaar in kontact komen ontstaat een

chemische reactie en de hydrogene Cyanide en Benzaldehyde

combinatie vormen samen een vergif dat de kankercellen dood maakt en

vernietigd. Dit hele proces heet selectieve vergiftiging.

Alleen de kanker cellen worden specifiek aangevallen en vernietigd.

Zie ook de tekening hieronder.

Op deze manier doodt vitamine B17 dus kanker.


137 De ‘kanker-bijbel’

Dat het werkt is bewezen en beschreven door talloze top specialisten van

over de hele wereld. Daarom zijn het Contreras ziekenhuis in Mexico en

het Harold Manner ziekenhuis in staat geweest om in de LAATSTE 30

JAAR meer dan 100000 kankerpatienten succesvol te behandelen!!!

Waarom vertelt mijn arts mij dit niet?

Waarom is behandeling met vitamine B17 / Laetrile verboden in

sommige landen en waarom weet niet de hele wereld hiervan?

Het antwoord : GELD

Pharmaceutische multinationals zijn niet in staat om een patent of

alleenrecht te nemen op vitamine B17 omdat het uit een natuurlijke bron

voortkomt, (De Prunus Amygdalis

Rosacea familie).

Daarom lanceerden zij ongekend harde

antipropaganda tegen B17 ondanks het

keiharde bewijs van zijn doeltreffendheid

in het controleren van alle vormen van

kanker. De kanker industrie heeft een

omzet van meer dan i200 miljard per

jaar! Inderdaad, geen i200 miljoen maar

i200 MILJARD

Stelt u zich eens voor dat u een grote winstuitkering zou ontvangen van

een dergelijke reusachtige markt zou u dan niet proberen om uw

marktaandeel te beschermen? Natuurlijk zou u dat doen!

En dat is precies wat vroeger gebeurde en wat vandaag de dag nog steeds

gebeurd. Jammer genoeg leven wij in een tijd waar de leugens en de

misleiding door overheidsinstellingen en stichtingen die onderzoek

zouden moeten doen naar behandelmethoden tegen kanker de overhand

hebben. In plaats hiervan concentreren zij zich op hun financiële gewin.

Wist u dat de rijkste stichting zonder winstoogmerk ter wereld het

Amerikaanse kanker fonds is? Wist u dat ‘s werelds grootste privé

kankercentrum, het Sloan-Kettering Memorial Hospital is opgericht door

enkele van de grootste banken en beursgenoteerde bedrijven, tezamen

met een groot belang van de familie Rockefeller.

138 De ‘kanker-bijbel’

Denkt u dat in de huidige maatschappij de grote banken en bedrijven

mensen plaatsen boven hun winst? Natuurlijk niet!

Iedere dag kunnen we in de krant lezen en op de tv zien dat alle

bedrijven, en in het bijzonder grote banken hun winst te allen tijde voor

laten gaan op mensen. Wist u dat de belangrijkste "grootmoedige"

donateurs en contributeurs van het Sloan-Kettering Memorial Hospital

alle grote chemische concerns zijn die in werkelijkheid alle

chemotherapie en medicijnen leveren aan ziekenhuizen om

kankerpatiënten te behandelen.

Wist u dat bedrijven zoals Bristol Myers meer dan 1 miljard dollar per

jaar besteden aan kankeronderzoek om nieuwe chemo medicijnen te

verbeteren of te introduceren. Bristol Myers levert meer dan de helft van

alle chemotherapie medicijnen ter wereld. Zij hebben dus een groot

belang in de kankerindustrie. Hun belang hierin is zo groot dat de

raadsleden die de grootste medicijnen producenten en andere chemische

bedrijven voorzitten ook raadsleden zijn in de raad van de belangrijkste

kankerinstituten. Misschien dat men hier aan belangenverstrengeling zou

kunnen denken. Zij omzeilen dit probleem door geen salaris te vragen of

hun post bij de kanker instituten op "vrijwillige" basis te vervullen.

Tenslotte betalen de bedrijven hen meer dan genoeg als raadsleden van

de bedrijven zelf.

Wist u dat Paul Marks bijvoorbeeld president-directeur van het

Sloan-Kettering Memorial Hospital is, en dat hij tevens directeur is bij

Pfizer, een bedrijf dat chemotherapie en andere aan kanker gerelateerde

medicijnen produceert.

Ook James Robinson is een raadslid van het Sloan-Kettering Memorial

Hospital en hij is ook een directeur van Bristol Myers, één van de

grootste leveranciers van kanker chemotherapie en andere kanker

gerelateerde medicijnen.

U zult zien dat de meeste stafmedewerkers, voorzitters en raadsleden

van alle grote kankerorganisaties ook voor stafmedewerker, voorzitter of

raadslid zijn van één of meer van de belangrijkste multinationale

ondernemingen in de kankerindustrie.

Daarom ook hebben het Sloan-Kettering Memorial Hospital(SKMH),

het Nationaal kanker instituut (NCI), de Amerikaanse kanker

beweging(ACS), het Voedsel en medicijnagentschap (FDA) en de


139 De ‘kanker-bijbel’

(AMA) hun krachten gebundeld om het even welke bedreiging van hun

markt te vervolgen en/of te onderdrukken.

Hoewel dit miljoenen mensen het leven kost, en de therapie werkt, is het

voor hen een bedreiging die zij zullen blijven bevechten.

Het is eng om te weten dat de regelgevende overheidsinstanties zelf,

zoals het voedsel en medicijnagentschap van de VS, en Engeland ‘s

geneesmiddelen controle dienst, die verondersteld worden om het

publiek tegen potentieel gevaarlijke producten te beschermen die op de

markt komen, enorm worden beïnvloed door banden met de

chemische/drugindustrieën.

Een onderzoek van USA TODAY naar financiële conflicten op 159 FDA

adviescommissievergaderingen vanaf 1 januari B 30 juni 2000 wees uit

dat bij 55% van hun vergaderingen, meer dan de helft van de FDA

adviseurs belangenverstrengelingen hadden.

Deze kankerorganisaties worden geleid door bedrijfsleiders, bankiers en

raadsleden van de bedrijven die kankermedicijnen en

chemotherapiemedicijnen op de markt brengen.

Omdat veel van de vandaag bekende carcinogenen bijproducten van de

winstgevende industrieën zijn waar dezelfde raadsleden financiële

belangen in hebben, is hun doel kankerpreventies te verhinderen en om

het even welke natuurlijke of niet chemische therapie te verhinderen op

de markt te komen.

Zij vormen een perfect kartel tussen deze gigantische bedrijven.

John Reed is directeur van SKMH en is ook een directeur van de

tabaksreus Philip Morris.

Wist u bijvoorbeeld dat het meer dan 100 miljoen dollar kost om een

nieuw medicijn in Amerika toegelaten te krijgen?

De FDA en de AMA hebben letterlijk een monopolypositie gecreëerd.

Het is een pokerspel, en als u wilt spelen is de inzet 100 miljoen dollar.

Dr.Richard Crout van de FDA heeft de positie van zijn instelling heel

duidelijk gemaakt met zijn volgende uitspraak:

"Ik heb nog nooit, en ik zal ook nooit een geneesmiddel toestaan van één

persoon, maar alleen van een groot farmaceutisch bedrijf met

ongelimiteerde financiën".

140 De ‘kanker-bijbel’

Het echte probleem is dus dat

Laetrile/B17 niet kan worden

gepatenteerd.

H e t i s n a m e l i j k e e n

natuurproduct.

Je kunt er geen miljarden winst

mee maken zoals met andere

kankermedicijnen.

Edward G. Griffin omschrijft

het zo: "Geen substantie van

natuurlijke aard voor de

bestrijding en genezing van

kanker zal ooit beschikbaar

komen tenzij het alleenrecht op

haar bron kan worden

verkregen.

Het maakt niet uit hoe effectief het is, of hoeveel mensen er baat bij

hebben gehad, het zal voor altijd worden geplaatst in de categorie

onbewezen therapieën waardoor zij illegaal worden om voor te

schrijven, te promoten of te gebruiken.

Eigen ervaringen

Al dit wetende, getuige te zijn geweest van zoveel lieve mensen om mij

heen die het leven lieten na reguliere behandelingen heb ik mij

voorgenomen mensen in mijn omgeving te informeren met de kennis die

ik inmiddels bezit. Vreemd genoeg wordt dit vaak niet in dank

afgenomen. Het is nu niet het juiste tijdstip, er is toch niks meer aan te

doen volgens de artsen, het is niet netjes hem of haar er nu mee lastig te

vallen, wij wachten eerst even de resultaten af van de eerste

behandelingen. Deze en andere uitspraken vallen mij regelmatig ten deel

wanneer ik mensen probeer te behoeden voor een wisse dood, ruim 97%

sterft uiteindelijk aan de gevolgen van de ziekte of de behandeling. Is dat

kortzichtigheid van de familieleden of het ongebreidelde vertrouwen dat

mensen aan artsen geven? Hoe dan ook, ik ben dagenlang ontroostbaar

wanneer er weer een bericht verschijnt van de zoveelste kennis, vriend


141 De ‘kanker-bijbel’

of familielid die overleed aan kanker. Het is namelijk niet nodig. Gun je

dierbaren een tweede kans!

p.s. Als je dit stuk helemaal gelezen hebt zal je ongetwijfeld zijn

opgevallen dat er een bekende naam in voorkomt, een naam die ook

gelieerd wordt aan de laatste twee grote wereldoorlogen, aan het

corrupte financiële systeem dat momenteel de hele wereld naar de

verdommenis helpt, familie Rockefeller. Deze familie samen met een 12

tal andere families besturen in werkelijkheid de wereld, zij vormen de

zogenaamde schaduwregering. Je hoeft mij niet te geloven maar google

maar eens op de naam, je komt vanzelf de andere families tegen en het

ongelooflijk geraffineerde web dat zij gesponnen hebben van waaruit zij

alles aansturen waarvan wij uitgaan dat dit door onze overheden gebeurt.

Van de Voedsel en Warenautoriteit mogen wij op één site wel informatie

geven over dit middel maar u niet wegwijs maken waar u het kunt

kopen.En op de site waar we het verkopen mogen wij niet linken naar

deze site en mogen wij geen(para of semi) medische informatie

verstrekken!

Silvia Videler, Dollard 123, 8032 KC ZWOLLE 038-454930

3 Cholesterolverlagers verlagen de kans op hartziekten en infarcten

niet!"

Cholesterolverlagers verlagen de kans op hartziekten en infarcten niet,

volgens een hartchirurg in Amerika!

Artikel overgenomen van "Boink."

Hartchirurg Dr. Dwight Lundell geeft grote fout toe:

Met dank aan: Elly Bezemer.

Zonder ontsteking, zal cholesterol zich niet ophopen in de wand van

bloedvaten en hartziekten veroorzaken: hartchirurg geeft grote

vergissing toe!

Wij dokters met al onze opleiding, kennis en autoriteit meten ons vaak

een nogal groot ego aan, waardoor het moeilijk wordt een vergissing toe

te geven. Nou hier komt het danY Ik geef ruiterlijk toe dat ik fout zat.

Als hartchirurg met 25 jaar ervaring, die meer dan 5.000 openhart

142 De ‘kanker-bijbel’

operaties heeft uitgevoerd, is het vandaag dé dag om het onrecht te

herstellen over medische en wetenschappelijke feiten.

Ik studeerde jarenlang met andere vooraanstaande dokters die gezien

werden als "opiniemakers" .

Ik werd gebombardeerd met wetenschappelijke literatuur, ik bezocht

voortdurend educatieve seminars, en wij opiniemakers hielden vol dat

hartziekten het resultaat waren van een simpel feit: n.l. verhoogde

bloedcholesterol waarden.

De enige aanvaardbare therapie was het voorschrijven van medicijnen

die het cholesterol zou verlagen en diëten die de vetopname ernstig

beperkten. We benadrukten vooral dat een vetarm dieet het cholesterol

zou verlagen en dus hartziekten zou verminderen.

Van deze aanbevelingen afwijken werd beschouwd als ketterij en zou

hoogst waarschijnlijk kunnen leiden tot een medische fout.

Zo is het dus niet!

Deze aanbevelingen zijn niet langer wetenschappelijk of moreel

verdedigbaar. De ontdekking een paar jaar geleden dat ontstekingen in

de slagaderwand de echte oorzaak is van hartziekten, leidt

langzamerhand naar een paradigmashift in de wijze waarop hartziektes

en andere chronische aandoeningen behandeld moeten worden.

De gevestigde aanbevelingen omtrent dit dieet, hebben gezorgd voor

epidemieën van zwaarlijvigheid en suikerziekte, waarvan de gevolgen in

het niet vallen vergeleken met welke historische plaag ooit, zowel in

termen van sterfte, menselijk lijden evenals grote economische

consequenties.

Ondanks het feit dat 25% van de bevolking dure statine medicijnen

(cholesterolverlagers) neemt en ondanks het feit dat we het vetgehalte

van onze diëten hebben verlaagd, zullen dit jaar meer Amerikanen

sterven aan hartziekten dan ooit tevoren.

Statistieken van de Amerikaanse Hart Associatie laten zien dat 75

miljoen Amerikanen momenteel lijden aan hartziekten, 20 miljoen

hebben suikerziekte en 57 miljoen hebben pre-diabetes (voorstadium van


143 De ‘kanker-bijbel’

suikerziekte). Deze aandoeningen treffen ieder jaar steeds vaker en

steeds meer jongere mensen.

Eenvoudig gezegd, zonder een ontsteking in het lichaam is het gewoon

niet mogelijk dat cholesterol zich kan ophopen in de wanden van

bloedvaten, waardoor hartziekten en beroertes worden veroorzaakt.

Zonder ontsteking, zal cholesterol zich vrij bewegen door het lichaam,

precies zoals de natuur het bedoeld heeft. Het is de ontsteking die er

voor zorgt dat cholesterol wordt ‘gevangen’.

Een ontsteking is niets ingewikkelds B het is simpel de natuurlijke

verdediging van je lichaam tegen een vreemde indringer zoals een

bacterie, een gif of een virus. De cyclus van een ontsteking functioneert

perfect om je lichaam te beschermen tegen bacteriële en virale

indringers. Echter, als we het lichaam chronisch blootstellen aan

verwonding door gif of door voedsel, iets waar het menselijk lichaam

nooit voor gemaakt is, ontstaat er een toestand die chronische ontsteking

heet. Chronische ontsteking is net zo schadelijk als acute ontsteking

nuttig is.

Welke weldenkende persoon zou zichzelf bewust herhaaldelijk

blootstellen aan voedsel en andere stoffen die bekend staan als

veroorzaker van schade aan het lichaam?

Nu, rokers misschien, maar zij maakten die keus bewust (de idioten! ?).

De rest van ons heeft simpelweg de aanbevolen gangbare

voedingsadviezen opgevolgd die laag in vet en hoog in meervoudig

onverzadigde vetten en koolhydraten zijn, niet wetende dat we steeds

weer schade aan het toebrengen zijn aan onze bloedvaten. Deze

herhaaldelijke beschadigingen creëren chronische infecties die leiden tot

hartziekten, beroertes, suikerziekte en zwaarlijvigheid.

Laat ik dit even herhalen. De beschadiging en ontsteking in onze

bloedvaten wordt veroorzaakt door het lage vetgehalte in ons dieet dat al

jarenlang wordt aanbevolen door de reguliere geneeskunde.

Wat zijn de grootste valkuilen van chronische ontsteking? Heel

eenvoudig, het is de overdaad van een enkelvoudige zwaar bewerkte

koolhydraat (suiker, bloem en alle producten die daarvan gemaakt

144 De ‘kanker-bijbel’

worden) en de overconsumptie van omega-6 vegetatieve oliën zoals

sojabonen, maïs en

zonnebloemolie die gevonden worden in veel veredelde levensmiddelen.

In deel 2 van dit tweedelige artikel, zal ik bediscussiëren welke

voedingsmiddelen ontsteking veroorzaken, hoe dat voedsel het

ontstekingsproces veroorzaakt en welk voedsel we zouden moeten eten

om die ontstekingen te genezen.

Neem even de tijd om je voor te stellen dan je een harde borstel

herhaaldelijk over een zachte huid wrijft tot die heel rood wordt en bijna

gaat bloeden. Laten we zeggen dat je dit iedere dag een paar keer doet,

en dat vijf jaar lang. Als je dit pijnlijke wrijven al zou kunnen verdragen

, zou je zeker een bloeding krijgen, een opgezwollen geïnfecteerd gebied

dat erger wordt door iedere volgende beschadiging. Dit is een goede

manier om het ontstekingsproces uit te beelden dat op dit moment in je

lichaam aan de gang kan zijn.

Ongeacht waar het ontstekingsproces optreedt, aan de buitenkant of aan

de binnenkant, het proces is hetzelfde. Ik heb in duizenden en nog eens

duizenden slagaders gegluurd. Een ontstoken slagader ziet eruit alsof

iemand een borstel heeft genomen en herhaaldelijk over de wand heeft

geschrobd.

Meerder keren per dag, ieder dag, het voedsel dat we eten maakt kleine

wondjes die zich vermengen tot meer wondjes, die zorgen dat het

lichaam steeds maar weer, zoals het hoort, reageert met een ontsteking.

Terwijl we genieten van de prikkelende smaak van een zoet broodje,

reageren onze lichamen alarmerend alsof er een vreemde indringer

aankomt die ons de oorlog verklaart. Voedsel vol met suikers en

enkelvoudige koolhydraten, of bereid met omega-6 olie, zodat het lang

in het schap kan staan, zijn al zestig jaar lang het hoofdbestanddeel van

het Amerikaanse dieet. Dit voedsel heeft langzaamaan iedereen

vergiftigd. Hoe kan het eten van een simpel zoet broodje een waterval

van ontstekingen veroorzaken die je ziek maakt?

Stel je voor dat je stroop morst op je toetsenbord, dan heb je een beeld

van wat er gebeurt binnenin de cel. Als we enkelvoudige koolhydraten

consumeren zoals suiker, gaat de bloedsuikerspiegel heel snel omhoog.

In antwoord hierop gaat je alvleesklier insuline afgeven met het primaire


145 De ‘kanker-bijbel’

doel de suiker in iedere cel te krijgen. Daar wordt het opgeslagen als

energie. Als de cel vol zit en geen glucose meer nodig heeft wordt het

geweigerd, dit om te voorkomen dat nog meer suiker de cel verziekt.

Als je volle cel de extra glucose verwerpt, stijgt de bloedsuikerspiegel

waardoor meer insuline wordt geproduceerd en de glucose wordt

omgezet in opgeslagen vet.

Wat heeft dit nou allemaal met ontsteking te maken? De bloedsuiker

wordt constant gehouden binnen een vrij beperkte grens. Extra

suikermoleculen hechten zich aan een grote verscheidenheid van

eiwitten die op hun beurt de bloedvatwanden beschadigen. Deze

herhaaldelijke beschadiging van de bloedvatwand zet de ontsteking in

werking. Als je je bloedsuiker niveau vaker per dag laat pieken, iedere

dag weer, is het net alsof je schuurpapier gebruikt voor de binnenkant

van je tere bloedvaten.

Misschien wist je niet dat dit gebeurde, maar geloof me, het gebeurt. Ik

heb het waargenomen bij meer dan 5.000 chirurgiepatiënten in die 25

jaar, en zij hadden allemaal dezelfde gemeenschappelijke noemer B

ontsteking in hun slagaders.

Laat we eens teruggaan naar het zoete broodje. Dat onschuldig uitziende

lekkernijtje bevat niet alleen suiker, het is gebakken in een van de vele

omega-6 oliën zoals sojaolie. Chips en frietjes zitten vol van

sojabonenolie; klaargemaakt voedsel is gemaakt met omega-6 olie zodat

ze langer in de schappen kunnen blijven staan. Terwijl omega-6 vetten

essentieel zijn B ze zijn deel van ieder celmembraan dat de controle heeft

over wat de cel in en uit gaat B moeten ze in het juiste evenwicht zijn

met omega-3's.

Als het evenwicht veranderd, doordat we te veel omega-6 eten, gaat de

celmembraan chemische stoffen maken die cytokinen worden genoemd

en die leiden rechtstreeks tot ontsteking. Het hoofdbestanddeel van het

Amerikaanse dieet heeft een extreme disbalans veroorzaakt van deze

twee vetten. De verhouding van disbalans varieert van 15:1 tot zo hoog

als 30:1 in het voordeel van omega-6. Dat betekent een geweldige

hoeveelheid cytokinen die ontsteking veroorzaken. In het voedsel van nu

zou een verhouding van 3:1 optimaal gezond zijn.

146 De ‘kanker-bijbel’

Om het nog erger te maken, het overgewicht dat je meedraagt door het

eten van dit voedsel zorgt voor overvolle vetcellen. Deze laten grote

hoeveelheden van voorontsteking chemicaliën de vrije loop, die

bijdragen aan de beschadiging die

veroorzaakt wordt door het hebben van

een hoge bloedsuiker. Het proces dat

begon met een zoet broodje verandert

in een vicieuze cirkel dat als het

ontstekingsproces onafgebroken

doorgaat, in de loop van de tijd

hartziekten creëert, hoge bloeddruk,

suikerziekte en tenslotte Alzheimer.

We kunnen niet aan het feit ontkomen

dat hoe meer we kant-en-klare

maaltijden en bewerkt voedsel eten,

hoe meer we drukken op de knop van de ontstekingsreactie, en dat doen

we beetje bij beetje iedere dag. Het menselijk lichaam kan niet omgaan

en is niet ontworpen om eten volgepakt met suikers en gedrenkt in

omega-6 olie te consumeren.

Er is maar een antwoord om de ontsteking tot rust te brengen, en dat is

terugkeren naar voedsel dat dichter bij zijn natuurlijke toestand staat.

Om spieren op te bouwen, moet je meer eiwitten eten. Kies voor

koolhydraten die heel complex zijn zoals kleurig fruit en groenten. Eet

minder of vermijd

helemaal ontsteking veroorzakende omega-6 vetten zoals maïsolie en

sojabonenolie en bewerkt

voedsel dat ermee bereid is. Een eetlepel maïsolie bevat 7,280 mg

omega-6; sojabonenolie bevat 6,940 mg. Gebruik in plaats daarvan

olijfolie of boter van koeien die met gras zijn gevoerd.

Dierlijk vetten bevatten minder dan 20% omega-6 en zijn waarschijnlijk

minder veroorzakers van ontsteking dan de veronderstelde gezonde oliën

gelabeld als meervoudig onverzadigd. Vergeet de "wetenschap" die

tientallen jaren in je hoofd is gestouwd. De wetenschap dat verzadigd vet

alleen hartziekten veroorzaakt is onterecht. De wetenschap dat verzadigd

vet het bloedcholesterol verhoogt is ook heel zwak. Sinds we weten dat


147 De ‘kanker-bijbel’

cholesterol niet de oorzaak is van hartziekten, is de zorg over verzadigd

vet vandaag de dag nog absurder .

De cholesterol theorie leidde tot de geen vet of laag vetgehalte

aanbevelingen die op hun beurt juist dat voedsel creëerden dat nu een

epidemie van ontsteking veroorzaakt. De reguliere geneeskunde

heeft een verschrikkelijke fout gemaakt toen het mensen adviseerde om

verzadigd vet te vermijden ten gunste van voedsel met hoge gehaltes

omega-6 vetten. We hebben nu een epidemie van slagader ontstekingen

die leidt tot hartziekten en andere stille moordenaars.

Wat je zelf kunt doen is kiezen voor volle graan producten e.d. zoals je

grootmoeder die op tafel zette en niet wat je moeder van de schappen

van de supermarkt haalt vol met kant en klaar voedsel.

Door de ontsteking gevende voeding weg te laten en essentiële voeding

van vers onbewerkt voedsel toe te voegen, kun je de jaren van

beschadiging in je slagaders en je hele lichaam die is ontstaan door het

typisch Amerikaanse dieet te eten, omkeren.

[ Noot van de uitgever: Dr. Dwight Lundell is de laatste chefstaf en

hoofd chirurg van het Banner Hart Ziekenhuis in Mesa, Arizona. Zijn

privé praktijk, het Cardiac Zorgcentrum was in Mesa Arizona.

Kortgeleden stopte Dr. Lundell met chirurgie om zich te concentreren op

voeding als behandeling van hartziekte. Hij is de stichter van Gezonde

Mensen stichting die menselijke gezondheid bevorderd met een oog

voor het ondersteunen van grote organisaties om welzijn te bevorderen.

Hij is de schrijver van 'De Genezing van Hartziekte' en 'De Grote

Cholesterol leugen']

Artikel overgenomen van "Boink."

Bron: www.totalhealthbreakthroughs.com

http://www.naturalnews.com/034693_cancer_drugs_tumors_aggressive.html

148 De ‘kanker-bijbel’

Gember toont overeenkomst met onze maag. De Chinezen gebruikten

2000 jaar terug reeds gember om de maag rustig te maken, zie de

website van Richard Cassaro


149 De ‘kanker-bijbel’

13. Wat zit er echt in ons voedsel?

De meest gruwelijke ingrediënten van A tot Z

(NaturalNews) Heb je je ooit afgevraagd wat er werkelijk in het voedsel

zit dat in supermarkten over de hele wereld verkocht wordt?

Mensen vragen me: ‘Welke ingrediënten moet ik vermijden?’ Dus heb ik

een kort overzichtje gemaakt dat de meest giftige en ziekteverwekkende

ingrediënten bevat in de voedselstroom. Er zijn stoffen die kanker,

diabetes en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken en in Amerika (en

over de hele wereld) kunnen leiden tot tientallen miljarden dollars aan

onnodige kosten voor gezondheidszorg.

Als je gezond wilt blijven B en uit het ziekenhuis B lees dan de

ingrediëntenlijst en verzeker je ervan dat je alle hierna genoemde

ingrediënten mijdt:

Acrylamiden: Giftige, kankerverwekkende chemicaliën die in voedsel

gevormd worden als koolhydraten blootgesteld worden aan hoge

temperaturen (bakken, braden en grillen). Zij zijn in alles aanwezig, van

broodkorsten tot chips en omdat het geen bewust bedoelde ingrediënten

zijn, hoeven ze niet op het etiket vermeld te staan.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Acrylamide

Aspartaam: Chemische zoetstof die neurologische afwijkingen,

toevallen, verminderd (wazig) gezichtsvermogen en migraineachtige

hoofdpijnen veroorzaakt. Aspartaam is weliswaar goedgekeurd en bijna

iedereen gebruikt het. Het zit in meer dan 6000 producten, maar het is

giftig en een groot risico voor kanker.

Zie ook: http://www.naturalnews.com/030918_aY

Ge-Autolyseerde Eiwitten: In hoge mate behandelde vorm van eiwitten,

die vrije glutamaten bevatten en worden gebruikt om de chemische

smaakversterker MSG (Mono Sodium Glutamate B E-621) na te bootsen.

BPA (Bisphenol-A): Chemische stof die de hoedanigheid van een

hormoon aanneemt. Wordt in vrijwel alle verpakkingsplastic voor

voedsel aangetroffen. Het is al actief in heel kleine hoeveelheden (aantal

150 De ‘kanker-bijbel’

deeltjes per miljard) en kan aanzetten tot kanker, onvruchtbaarheid en

hormoonstoornissen. Het ‘vervrouwelijkt’ de man door borstgroei en

hormoonstoornissen.

Z i e o o k : h t t p : / / n l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B i s f e n o l _ A ;

http://www.naturalnews.com/032860_BY

Caseïne: Melkeiwitten. Lachwekkend genoeg worden deze op grote

schaal gebuikt in ‘sojakaas’ producten die beweren een alternatief voor

koemelk te zijn. Bijna allemaal zijn zij gemaakt van koemelk eiwitten.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Case%C3%AFne

Food Colors/Kleurstoffen (kunstmatig): E-129

(Allura rood AC/FD&C Red #40 B de

Amerikaanse code), bijvoorbeeld, wordt in

verband gebracht met afwijkend gedrag bij

kinderen. Bijna alle kleurstoffen die in voedsel

gebruikt worden, zijn oliederivaten en vaak

bevatten zij aluminium. Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Allura_rood_AC ;

http://en.wikipedia.org/wiki/E129

Fosforzuur: Het zuur dat gebruikt wordt om

koolzuur in frisdrank op te lossen en toe te

voegen aan het algehele bruisende effect van de

frisdrank. Fosforzuur eet metalen spijkers op. Het wordt ook gebruikt

door steenhouwers om gesteente te etsen. Defensie gebruikt het om de

roest van marineschepen te verwijderen. Het vernietigt zonder twijfel het

tandglazuur. Zoek eens via Google Afbeeldingen naar ‘Mountain Dew

Mouth’ om foto’s te bekijken van tanden die weggerot zijn door

fosforzuur. http://www.google.com/search?q=mounY Zie ook:

http://www.naturalnews.com/021774.html

Gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën: Oliën die met behulp van een

chemische katalysator gemodificeerd is om hen op kamertemperatuur

stabiel te maken. Dit creëert transvetzuren die de kans op dichtslibben

van slagaderen verhoogt. Het bevordert wat ik ‘sludge bloed’ noem, slib


151 De ‘kanker-bijbel’

bloed, dat dik, taai-vloeibaar bloed is, dat moeilijk rond te pompen is.

Dit wordt door artsen meestal gediagnosticeerd als ‘hoge bloeddruk’ en

(dom genoeg) behandeld met bloedverdunnende medicijnen die

technisch gezien dezelfde chemicaliën zijn als rattengif (Warfarine)

Zie ook:

http://www.naturalnews.com/027445_f;http://www.naturalnews.com/02

3149_dY ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Warfarine

Gehomogeniseerde Melk: De vetten in de melk zijn kunstmatig

gemodificeerd om ze in kleinere moleculen te veranderen die in

suspensie blijven in de melkvloeistof (zodat het melkvet zich niet

afscheidt). Ondanks dat de melk er beter uitziet in de koelvitrine, krijgt

het er de schuld van dat het hart- en vaatziekten bevordert en het

bijdraagt aan melkallergieën. Rauwe melk is gezonder, daarom heeft de

regering die verboden. Zie ook:

http://www.naturalnews.com/022967_mY

Gehydrolyseerde plantaardige eiwitten: Een in hoge mate bewerkte vorm

van (meestal) soja-eiwit dat is bewerkt om de glutamaat (MSG) eruit te

halen. Wordt gebruikt als smaakversterker.

Zie ook: http://www.fonteine.com/gehydrolyseerd_eiwit.html

Genetisch Gemodificeerde Ingrediënten: In Amerika staat op de

etiketten niet vermeld of ingrediënten genetisch gemodificeerd zijn! De

GMO (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) industrie (Monsanto en

DuPont) willen absoluut niet dat de bevolking weet, welk voedsel

GMO’s bevat. Vrijwel alle conventioneel verbouwde maïs, soja en

katoen zijn GMO-gewassen. Ze worden in verband gebracht met

ernstige vruchtbaarheidsproblemen en ze zouden zelfs de bacteriën in je

eigen lichaam kunnen aanzetten tot het produceren en verspreiden van

een pesticide in je ingewanden. Als je geen organische maïs eet, eet je

zeker weten GMO maïs. In Nederland MOET op het etiket vermeld

worden of ingrediënten genetisch gemodificeerd zijn (FB).

Z i e o o k : h t t p : / / w w w . n a t u r a l n e w s . c o m / 0 2 6 4 2 6 _ G Y ;

www.ResponsibleTechnology.org en kijk naar mijn GMO muziek video

(hilarisch) www.NaturalNews.com/NoGMO

152 De ‘kanker-bijbel’

Glucose-fructosestroop: Een in hoge mate bewerkte vloeibare suiker,

geëxtraheerd met het chemische middel glutaaraldehyde en regelmatig

besmet met kwik. Het wordt vaak in verband gebracht met diabetes,

obesitas, en stemmingswijzigingen. Het wordt in duizenden

kruidenierswaren gebruikt, zelfs in zaken waarin je het niet verwacht

zoals pizzasaus en saladedressings.

Z i e o o k : http://www.naturalnews.com/032948_hY e n

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glutaaraldehyde

Hydrochloride: Als je ook maar iets ziet met het woord hydrochloride

erin, zoals Pyridoxine Hydrochloride of Thiamine Hydrochloride. Dit

zijn chemische vormen van vitamine B die bedrijven aan hun producten

toevoegen waardoor zij hogere vitaminewaarden kunnen claimen ten

opzichte van de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).

Maar deze zijn synthetisch, chemische vormen van vitaminen en geen

echte vitaminen uit voeding of planten. Qua voedingswaarde zijn zij

nagenoeg waardeloos en zouden ze zelfs slecht voor je kunnen zijn. Kijk

ook uit voor Nicotinamide en Cyanocobalamine (synthetische vitamine

B-12). Zie ook: http://www.naturalnews.com/032766_cY ;

http://www.ehow.com/about_5049960_side-effects-pyridoxine-hydrochl

oride.html ;

h t t p : / / w w w . n a t u r a l n e w s . c o m / 0 3 2 7 6 6 _ c Y ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Thiamine

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyanocobalamine

Maïs siroop: Gewoon een andere naam voor Glucose-fructosestroop (zie

hieronder). Wordt vaak gebruikt in zuigelingenvoeding.

Zie ook: http://www.naturalnews.com/029863_SY en

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glucose-fructosestroop

Natrium (zout): Het bewerkte witte zout waarin alle mineralen en

spoorelementen ontbreken. In de holistische voedingsindustrie noemen

we dit ‘dood zout’ omdat het ziekte en dood bevordert. Echt zout aan de

andere kant, zoals ‘vuil’ zeezout, of roze Himalayazout, zit vol

mineralen en spoorelementen die ziekte voorkomen, zoals selenium


153 De ‘kanker-bijbel’

(kanker), chroom (diabetes) en zink (infectieziekten). Maar net als bij

brood en suiker is wit zout verschrikkelijk voor je gezondheid. En laat je

in de supermarkt niet gek maken door kreten als ‘zeezout’. Alle zout

komt, als je in de geologie maar ver genoeg teruggaat, uit zee, dus

kunnen ze zo’n beetje alles voor zeezout uitmaken! Zie ook:

http://www.keltischzeezout.com/wat_is_keltisch_zeezout_.aspx

Natrium nitriet: Een kanker veroorzakende chemische (rode) kleurstof

die wordt toegevoegd aan bacon, hot dogs, worstjes, rundvlees stripjes,

ham, vleeswaren, peperoni en vrijwel alle bewerkte vleessoorten.

Natrium nitriet (E250) wordt in verband gebracht met hersentumoren,

alvleesklierkanker en darmkanker. De USDA (United States Deparment

of Agriculture B Amerikaanse Ministerie van Landbouw) heeft ooit

geprobeerd om het gebruik ervan te verbieden, maar dit werd om zeep

geholpen door de vleesindustrie, die nu de regelgeving van de USDA

beheerst. Natrium nitriet is gewoon een vergif dat gebruikt wordt om

vlees er vers uit te laten zien. Vele kinderen sterven ieder jaar aan kanker

die door natrium nitriet in gang is gezet.

Zie ook:

h t t p : / / w w w . n a t u r a l n e w s . c o m / 0 0 7 0 2 4 . h t m l ;

http://www.food-info.net/nl/e/e250.htm ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumnitriet

Propyleenglycol: Een vloeistof die in de automobielindustrie gebruikt

wordt om RV’s (Recreational vehicles B Recreatievoertuigen)

winterklaar te maken. Het wordt ook gebruikt om de namaak blauwe

bosbessen te maken die je wel ziet in de bosbessenmuffins, bagels en

broodjes. (In combinatie met kunstmatige kleurstoffen en glucose

fructosesiroop). Kijk eens naar de schokkende ‘Namaak blauwe

bosbessen’-film op: Zie ook: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=7Y ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Propyleenglycol

Soja eiwitten: De meest gebruikte eiwitbron in ‘proteïnerepen’,

waaronder veel van die repen die door bodybuilders worden gegeten.

Soja-eiwitten zijn de ‘rotzooi eiwitten’ van de voedingsindustrie. Soja

eiwit wordt gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen (vaak

154 De ‘kanker-bijbel’

verbouwd in China) en daarna blootgesteld aan hexaan, een chemisch

vluchtig oplosmiddel dat letterlijk kan exploderen. Zie ook:

h t t p : / / n l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / H e x a a n ;

http://www.naturalnews.com/026303_sY

Sucralose: Een kunstmatige, chemische zoetstof die verkocht wordt

onder de naam ‘Splenda’ de sucralose molecuul bevat een chlooratoom.

Onderzoekers hebben herhaaldelijk aangetoond dat kunstmatige

zoetstoffen mensen dik maken door gewichtstoename te bevorderen.

Zie ook: http://www.naturalnews.com/027491_aY ;

http://www.naturalnews.com/024543_hY

Suiker: Is het gebleekte, voedingsstoffen

arme bijproduct van de verwerking van

suikerriet of suikerbiet. Tijdens het

verwerken van suikerriet of suikerbieten

verdwijnen vrijwel alle mineralen en

vitaminen in de melasse, dat over het

algemeen aan het vee gevoerd wordt.

(Melasse is eigenlijk het ‘goede’ deel van

het suikerriet of de suikerbiet). Melasse

wordt vaak aan het vee gevoerd omdat

iedere boer weet dat zijn vee goed voer

nodig heeft om in leven te blijven. Het is

verbazingwekkend dat conventionele

artsen zich dit niet bedenken over mensen

en dat ze blijven beweren dat het eten van suiker goed voor je is. Suiker

bevordert diabetes, obesitas, stemmingsveranderingen en

voedingstekorten.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Melasse ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maltitol ;

http://suikerwijzer.nl/geraffineerde-suiker/ ;

http://www.fonteine.com/suiker.html ;

Vleesvervanger (plantaardige eiwitten): Meestal gemaakt van soja

eiwitten, die geëxtraheerd worden uit genetisch gemodificeerde


155 De ‘kanker-bijbel’

sojabonen en vervolgens bewerkt waarbij hexaan gebruikt wordt, een

explosief chemisch oplosmiddel (zie soja eiwitten, hierboven). Wordt op

grote schaal gebruikt in vegetarische gerechten, zoals ‘veggie burgers’ B

vegetarische hamburgers B waarvan de meesten trouwens ook nog eens

MSG (E-621) of gist extract bevatten. Zie ook:

http://en.wikipedia.org/wiki/Textured_vegetable_protein

Gist extract: Verborgen vorm van MSG (E-621 B Mononatrium

Glutamaat) die vrije glutamaten bevat. Het wordt gebruikt in veel

‘natuurlijke’ voedingsproducten om te stellen dat er ‘Geen MSG’ in zit.

Gist extract bevat tot wel 14% vrije glutamaten! Je vindt het in

duizenden supermarkt producten, van soepen tot chips. Ik heb zelfs

gezien dat het voor vers vlees gebruikt werd!

Zie ook: http://stemcell.md/diets/glutamine_free.pdf

Trucs met etiketten op voedsel

Een truc die de voedingsindustrie veelvuldig gebruikt om meer suiker in

hun producten te verwerken zonder dat suiker het primaire ingrediënt

lijkt te zijn:

Een opgave van ingrediënten moet de meest aanwezige ingrediënten het

eerst vermelden en sommige consumenten zouden ervan terugschrikken

als zij zouden lezen: ‘Suiker, volkoren tarwe, maïs’, enzovoort. In plaats

daarvan gebruikt de fabrikant drie of vier verschillende vormen van

suiker om deze lager op het label te krijgen, zoals: ‘Volkoren tarwe,

suiker, maïssiroop, vaste bestanddelen uit maïssiroopY’

Op deze manier lijkt het belangrijkste ingrediënt ‘’volkoren tarwe’ te

zijn, terwijl deze ontbijtgranen in werkelijkheid uit meer dan 50% suiker

kan bestaan.

Hoe kun je eerlijk voedsel kopen?

Doe je boodschappen op een locale biologische boerenmarkt,

voedselcoöperatie, natuurwinkel.

Kijk in de Verenigde Staten naar het USDA Organisch etiket. In

Nederland kunnen dit bijvoorbeeld SKAL, DEMETER, EKO of BIO

zijn.

156 De ‘kanker-bijbel’

Lees de opgave van ingrediënten. Als je namen tegenkomt van

chemicaliën die je niet kunt uitspreken, koop het dan niet! In Nederland

wordt wel eens gezegd: Neem in je verbeelding je groot- of

overgrootmoeder mee naar de supermarkt. Alles wat zij niet kent zou je

moeten vermijden.

Koop meer onbewerkte ingrediënten en bereid je eigen maaltijden in

plaats van die kant-en-klaar bewerkte maaltijden te eten, die bijna altijd

ziekteverwekkende ingrediënten bevatten.

Verbouw zelf eens wat van je eigen voedsel. Het beste voedsel dat je

kunt eten is het voedsel uit je eigen tuin.

Hoe kun je meer te weten komen over wat er werkelijk in je voedsel zit?

Lees NaturalNews. Ik ben de redacteur van NaturalNews, en ik heb mijn

eigen borderline diabetes genezen, mijn hoge cholesterol en

bijna-obesitas door niets anders dan genezend voedsel te gebruiken.

Hoe meer je NaturalNews leest, hoe meer je te weten komt over wat je in

je voedsel moet vermijden en wat je wel kunt kopen dat afgeladen is met

goede voedingsstoffen! Wij behandelen natuurijke genezing,

supervoedsel vol voedingswaarde, sappen, raw food,

voedingssupplementen, genezende kruiden en veel meer. Je kunt je

inschrijven voor onze gratis email nieuwsbrief door je via de website op

te geven: http://naturalnews.com/readerregistration.html

Wij tonen je wat de mainstream voedingsindustrie je niet wil laten weten

(en wat de mainstream media je niet durven te verslaan).

Als je de waarheid over voedsel wilt weten, lees dan NaturalNews. Er

volgt nog veel meer!

Ik geef de voorkeur aan supervoedsel, rijk aan voedingsstoffen.

Hieronder vind je er enkele:

(Nee, dit zijn geen links naar mijn sponsors, ik houd hier persoonlijk erg

van en koop ze regelmatig om door superfood smoothies te mengen:

$ Boku Superfood (www.BokuSuperfood.com)

$ LivingFuel (www.LivingFuel.com)

$ Enerfood (www.EnerHealthBotanicals.com)


157 De ‘kanker-bijbel’

$ Pure Synergy (www.TheSynergyCompany.com)

$ Rejuvenate! (www.IntegratedHealth.com)

$ Healthforce Nutritionals (www.HealthForce.com)

$ X-Balance (www.SGNNutrition.com)

Auteur: Mike Adams (Vertaling en aanvulling door Frank Bleeker)

Bron: http://www.naturalnews.com

Bron afbeelding: Anneke Bleeker

Bron: Argusoog.org

Eenwording van Europa een zegen?

De Inquisitie gebruikte harde en openbare martelmethoden. Vandaag de

dag gaat alles geruisloos.

Dat is te zien in de Europese eenwording onder heerschappij van Rome.

De Europese eenwording is een feit, terwijl Europa niet leeft bij de

burgers.

Voorop staat dat het protestantisme moet verdwijnen, en daarbij de

liberale democratie. Dat zijn de twee grote aartsvijanden van Rome.

Oecumene en de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat Rome haar

totale macht herkrijgt. De Reformatie zal de geschiedenis moeten ingaan

als zijnde een tragische vergissing.

Liberale democratie is de regering voor, door en met het volk. Daar is

nog de scheiding aanwezig tussen de wetgevende macht (het parlement)

en de uitvoerende macht (de regering). Tevens kent de liberale

democratie een algemeen recht, nl. dat de algemene wetten die in het

parlement veranderen, nooit de grondwet, waarin de onvervreemdbare

rechten van de burger zijn verankerd, kunnen doen wijzigen, zoals oa.

vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

In de Nieuwe Wereldorde, waarvan de E.U. deeluitmaakt, valt niet te

leven met de uitgangspunten van de liberale democratie. De paus weet

dat zeer goed.

De E.U. kan niet met de liberale democratie werken. Elke lidstaat heeft

een eigen regering, én men heeft een regering in Brussel/Straatsburg.

158 De ‘kanker-bijbel’

De Europese regering heeft echter voorrang boven de wetten van de

landelijke regeringen.

Een hoogst belangrijk deel van de Nederlandse soevereiniteit is dus

verplaatst naar het hoofdkwartier van de E.U.!

De E.U. voert een geopolitiek, en deze is niet mogelijk boven en samen

met de nationale politiek via de liberaal democratische beginselen.

In de E.U. is de uitvoerende macht tevens de wetgevende macht.

De geopolitieke E.U.-commissie met de ministerraad maakt de wetten en

voert deze ook uit (dat is raadsdictatuur). Dit is in tegenstelling met de

nationale politiek waar het parlement de wetgevende-, en de regering de

uitvoerende instelling of macht is.

De grondwet kan in de E.U. nu ook door de regering worden gewijzigd,

en wel via de wet van het EEG-verdrag van Maastricht.

Dat verdrag was volgens prof. Nico Roos een "staatsgreep in een

juridische verpakking".

In de E.U. is een parlementair debat niet mogelijk, geen hoorzittingen,

geen t.v.-uitzendingen, geen openbaarheid naar de media.

Alzo heeft de E.U.-burger álle wetten te accepteren die op andere wijze

tot stand zijn gekomen dan hetgeen hem in de grondwet gegarandeerd

wordt, (dat is dictatuur).

De E.U. vaardigt wetten uit die voorrang hebben, en gelden in alle

lidstaten. Zover is het nu reeds!

Deze wetten komen niet tot stand volgens de grondwet van de lidstaten,

maar zijn wel geldend voor alle lidstaten.

En dat is precies wat Rome wil.

Hoevele burgers zullen zich bovenstaande realiseren?

Het is veel later dan wij wel denken!

Het protestantisme stelt niet veel meer voor. De Lutheranen hebben een

overeenstemming bereikt met Rome inzake de leer van de

rechtvaardigmaking, wat ooit het breekpunt was ten tijde van Luther. De

S.O.W.-kerken zijn bij de paus op audiëntie geweest, waarbij de dames

en heren in het zwart moesten verschijnen, daar ketters alleen in het

zwart bij de paus op bezoek mogen komen.

Wij zitten, goed bezien, weer geheel onder de machtssfeer van Rome.


159 De ‘kanker-bijbel’

Geluidsoverlast

Het is plezierig wonen op aarde. Althans, dat is het, ware het niet dat de

geluidsoverlast zulke vormen gaat aannemen dat het plezierige van het

leven erdoor wordt weggenomen.

Als voorbeeld de Veluwe, langs de provinciale weg Garderen -

Harskamp.

Hoe heerlijk rustig was het hier in de jaren vijftig.

Door het toenemend aantal auto's, vrachtverkeer, tractoren en andere

voertuigen, wordt het aantal decibels dat een mens krijgt te verwerken

steeds meer.

In zomer-weekenden trekken er hele meute's motorrijders voorbij, die,

wanneer zij gezamenlijk hun gashandels openzetten, zorgen voor een

hels spektakel.

Vele motoren voldoen niet aan het vereiste geluidsniveau. Horen en zien

vergaat dan ook, wanneer men rustig buiten zit of loopt.

Wij hebben nog nooit een enkele politiecontrole gezien in de vele jaren

dat wij hier wonen. Een ieder schijnt te mogen doen zoals hij zelf dat

graag wil. En of een ander het nu lelijk vindt of niet, men maakt

oorverdovend lawaai, want dat hoort er nu eenmaal bij, bij de motorfans.

Bovendien passeren er wekelijks wel enige colonnes legervoertuigen,

tanks en ander zwaar materieel. Dus dat is dan heel gezellig!

Tenslotte particuliere helikopters, waarschijnlijk zonder uitlaat, maken

de nodige rondjes over de Veluwe. Dat levert de nodige geluidspret.

Maar, het schijnt dat in de lucht niet dezelfde regels gelden als op de

grond.

Is aan dergelijk geluidsoverlast nu geen enkel paal of perk te stellen?

Straks zullen wij ons genoodzaakt zien met gasmaskers en oorkappen

op te moeten leven willen wij nog enigszins van de rust kunnen genieten,

in een zo lawaaivolle gemechaniseerde samenleving, waar fabrieken

ongelimiteerd voertuigen mogen bouwen en mensen deze ongelimiteerd

kunnen aanschaffen en anderen ermee het leven zuur maken.

160 De ‘kanker-bijbel’

Uit het blad UN- unabhängige nachrichten juni 1999

"Hoe worden wij vergiftigd"?

De hoofdzaak is WINST. Zolang de mensen nog liefde hebben tot het

geld, gooit men zelfs de hoogste

levensnormen overboord.

Uit de inhoud:

De Britse vleesproducenten hebben

uit winstoogmerken kadavers van

schapen tot voedermeel "veredeld",

en daarmee de plantenetende koeien

gevoerd. Van herbivoren maakte men

omnivoren. Daaruit is de BSE-gekkekoeien-ziekte

ontstaan.

Dieren worden massaal opgefokt en

met allerlei antibiotica’s behandeld.

Het vlees daarvan krijgt de

consument op zijn bord!

G e w e t e n l o o s g a a n d e

voedselfabrikanten voort om steeds

grotere winsten te maken uit

afvalprodukten.

Genetisch gemanipuleerde aardappelen is "Frankensteins-voer".

Ratten die elf dagen met genetisch gemanipuleerde aardappels werden

gevoerd, gingen dood. Hun organen waren in korte tijd levensgevaarlijk

vergroot, en hun immuunsysteem werd afgebroken.

Prof. Pusztai sloeg alarm dat er een zeer grote katastrofe op handen is

wanneer gemanipuleerd voedsel zal worden verkocht.

Helaas, politici ondernemen niets tegen deze volksvergiftiging.

David Rockefeller, de machtigste man ter wereld, zei: "Wij bevinden

ons aan het begin van een wereldwijde omkeer. Waar het ons nog aan

ontbreekt, is een grote wereldwijde crisis, voordat allelanden de nieuwe

wereldorde zullen accepteren". In 2008 is een begin gemaakt aan deze

crisis. Die echte grote crisis komt eraan.

Na deze crisis zal iedereen afhankelijk zijn van de voedselindustrie, etc.

Dan is er geen normaal voedsel meer te koop. Op de een of andere

manier zal alle voedsel zijn bewerkt en gedegenereerd, zodat de


161 De ‘kanker-bijbel’

mensheid wel moet sterven van kommer en ellende. Alles moet aan

normen voldoen, wel te verstaan de E.U.-normen. Zij weten daar wat

"goed"(?) voor ons is!

Wij worden gestuurd naar een toekomst die totaal gecontroleerd is,

multicultureel, waarin via handelsoorlogen de alleenheerschappij wordt

gehand-haafd. In Brussel wordt geregeld en bepaald wat de boer mag

doen, verbouwen en produceren. Volslagen regelgeving.

Dit is industriële dictatuur! Hoe meer boeren het loodje leggen, hoe

beter. Des te meer staatsbedrijven zullen er komen.

Het Gods-gericht

De bijbelse geschriften zijn beheerst door Griekse gedachtegangen,

waardoor de christelijke theologie zich heeft laten (mis)leiden. Prof.

Graafland noemt dat de "Platonische sluier".

De Reformatie was een poging om tot de oorspronkelijke Hebreeuwse

opvatting door te dringen en de ketens van het Griekse denken te

verbreken. Helaas bezweken vele reformatoren onder het gebruik van de

Griekse filosofie, wat in feite onjuist gebruik ervan inhield. Als vrucht

daarvan verindividualiseerde het christendom, zodat de kerk zich onttrok

aan het grote wereldleven der volkeren. De kerk werd introvert, naar

binnengekeerd. De grote wereld buiten de kerk lag in het boze en werd

afgeschreven. Alleen de kerk was nog de kurk waarop de wereld dreef.

De rest zou door Gods gericht worden getroffen.

Waarschijnlijk heeft geen enkel Bijbels woord zó geleden onder de

onjuiste uitlegging als het woord "gericht, richten", in het Hebreeuws

"sjafat".

Dat woord werd eenzijdig uitgelegd als iets geweldadigs, wraakvol,

zoals de zondvloed en bij de exodus hoe Farao in de Rode Zee verdronk,

dus geheel negatief.

Het woord sjafat heeft echter ook een positieve betekenis. Een

rechtelijke actie zal altijd een positief element in zich moeten dragen,

anders is er sprake van dictatuur en Inquisitie.

Door het gericht zullen de mensen en de dingen weer rechtgezet moeten

worden. Richten is rechtzetten, niet in de eerste plaats iets vernietigen.

162 De ‘kanker-bijbel’

Rechten is oprichten, nieuwe levenskracht geven. Het vernietigen van

vijanden, kwaden en het kwaad is daarbij slechts een aspect.

Voordat de zondvloed kwam had God diverse malen getwist met het

geslacht, Gen.6:3. Maar dat ongehoorzame en verkeerde geslacht wilde

niet luisteren, dus kwam de zondvloed. En die zondvloed was het begin

van Gods nieuwe oprichting van het mensdom, nl. in Noach en de

zijnen. Door Noach en zijn herstel zal de wereld uiteindelijk weer tot z'n

recht komen.

Alle machten die de Goddelijke vooruitgang en ontwikkeling in de weg

staan, zullen vroeg of laat geheel opgeruimd worden. Gods gerichten

houden steeds de weg vrij voor de ontwikkeling en oprichting van Zijn

heilig zaad!

Gods gerichten komen, als de natuur en haar voortbrengselen

tegennatuurlijk worden gebruikt, om daarmee Zijn werk te elimineren,

om zeep te brengen.

Dat is ergernisgevend voor de kwade lieden. Wee dus de wereldse mens

en diens kwade ergernissen!

Wanneer alle goede gaven van de Schepper, om er Zijn mensdom en

heilig zaad door op te richten, worden aangewend om Hem en Zijn zaad

te dwarsbomen. Dan ontwaakt Hij ten gerichte!

Wanneer oa. door middel van genetische manipulatie, milieuvervuiling,

chemische geneesmiddelen, vaccinaties, fluoridatie, etc-, alle goede en

gezonde voeding, gezondheid der mensen, opzettelijk wordt verziekt,

zodat de ondergang van het heilige zaad onafwendbaar schijnt, dán komt

God ten gerichte.

Wanneer de techniek en wetenschap de wereld op z'n kop aan het zetten

is, door bv. het graan van de akker om te zetten in alcoholische drank en

brandstof voor auto's en machines, en wanneer al het ijzer en hout

aangewend worden tot wapens, en al het fruit en de groenten genetisch

gemanipuleerd worden en moet dienen om de mensen farmaceutisch

afhankelijk en doodziek te maken, dán grijpt God dadelijk in!

Dus, dat ingrijpen is niet ver meer af!


163 De ‘kanker-bijbel’

Wanneer het ganse mensdom dagelijks zucht in ziekenhuizen,

gevangenissen, op oorlogsvelden en in kampen, dan zal Hij spoedig

komen om de zaak recht te zetten. Rom.8:19.

Het oordeel (crisis) komt en zal niet uitblijven.

Die crisis heeft tweeërlei uitwerking:

1) het zal degenen die er niet tegen

bestand zijn, ten dode voeren

2) het zal de goeden bevrijden van de

kwaden, zodat zij levensruimte krijgen

om opnieuw te beginnen.

De koorts of crisis in het zieke lichaam

zal de strijd in het lichaam opvoeren om

de ziekte uit te werpen. Zij die daartoe

niet bestand zijn, zullen aan de koorts en

ziekte sterven. Zij die wel bestand zijn,

zullen genezen. Wanneer de satan van de

aarde uitgebannen is zal Gods genezende kracht het mensdom volledig

richten, recht doen gaan, 2 Cor.5:19. Het gericht is er vooral om de

genezende en helende uitwerking voor de goeden, voor het heilige zaad,

en dat sluit het oordeel in.

De kerk heeft het "jongste gericht" altijd opgevat als het "verbrand

worden" van de aarde tot een ashoop, naar het roomse kerklied van

Thomas de Celano. De positieve zijde van het gericht bleef weg.

Dat er een nieuwe aarde tot stand zou komen door de gerichten heen,

verzweeg men. Dat leverde geen geld op voor de roomse kerk.

Dan pas zal de aarde en Gods volk tot zijn recht komen, als alle kwade

machten verdaan zijn geworden. Het onkruid wordt tussen het goede

zaad uitgetrokken en verwijderd. De kwade vissen worden uit de goeden

geselecteerd en weg geworpen.

Uit het Nederlands Dagblad 13-11-1999 het volgende artikel

"Genesis-dieet zet aan het denken"

Een bespreking van het boek van dr. Gordon Tessler, waarin onze

eetgewoonten kritisch worden doorgelicht vanuit de Bijbel.

164 De ‘kanker-bijbel’

Tessler is een Amerikaans voedingsdeskundige.

Wit zout, witte suiker, wit meel en wit vet noemt Tessler de vier van de

witte dood. Tessler vindt dat vlees een bescheiden deel van onze

maaltijd moet hebben, en dan alleen vlees van reine dieren. Garnalen,

oesters, varkens, palingen, kreeften, krabben, slakken, mosselen, noemt

Tessler "beerputten vol smerigheid", daar het aaseters zijn.

Kankertherapie

Bittere amandelen of abrikozenpitten. Preventief is het goed voor

volwassenen om 10 tot 15 abrikozenpitten per dag te eten, of ongeveer 6

tot 8 bittere amendelen. Voor kinderen geldt de helft. Voor

kankerpatienten kan het goed zijn om wel 30 tot 60 abrikozenpitten per

dag te nemen, naar gelang men er verdragen kan. Krijgt men hoofdpijn,

dan moet men een lagere dosering nemen.

Zie http://.home.wxs.nl/~keesnoor/kanker.htm

en http;//www.apricotseeds.com/ordrform.html

Laetrile of Amygdalin is verkrijgbaar bij het "World Without Cancer

Inc."

9140 West Bay Harbor Dr. Unit 3.

Bay Haarbor Island. Florida 33154. USA

tel. 305-861-0658/ fax 305-861-8962.

Vitaminen B17 tabletten kan men op bovenstaan adres bestellen. 100

stuks 100 mg voor $26 no.B1710026.

50 stuks vitamine B17 500 mg $47

10 ampules van 30 gram Vitamine B17 (injecteerbaar) $95

Men kan ook een behandeling ter plaatse aanvragen

Ook in Mexico kan men de tabletten kopen en of een behandeling

aanvragen.

Het adres is: Vita Inc. P.O.Box 756, Playas de Rosarito, BCN, 22710

Mexico.

Laetrile kost 100 tabletten van 500 mg $65

Aanbevolen voedsel:

Eieren niet eten, zijn menstruatieproducten van vogels.


165 De ‘kanker-bijbel’

Olie: koudgeperst, van safflour, soya, zonnebloem, amandel of olijf

zoet: ongepasteuriseerde honing, ruwe suiker, rietsuiker, druivensuiker

Vis en vlees niet eten, is ons lichaam niet geschikt voor.

Melkproducten van dieren zijn voor jonge beesten, niet voor mensen.

Vruchten: vers fruit, appels, peren, pruimen, kersen, bessen, meloen,

citrusvruchten, mango, kiwi, papaya, advocado,, druiven, komkommers,

augurken, etc. en gedroogde vruchten als dadels, vijgen, krenten en

rozijnen (ongezwaveld), abrikozen.

Vruchtensappen: alleen van bovengenoemde soorten. Ook wortelsap, of

sap van rode bieten.. Koffie van natuurproducten, vijgenkoffie, en ook

thee, kruidenthee, schoon water.

Noten: verse noten, amandel, cashew, walnoten, hazelnoten, paranoten,

kastanjes, beukennoten.

Bittere amandelen ter preventie minstens 2-5 per dag.

Groenten: rauwkost, gekookte groenten, sla, andijvie, spinazie, roden

bieten, wortelen, prei, peulvruchten, boonsoorten, tomaten, uien,

knoflook, knolsoorten, koolsoorten, aardappelen, rijst, zilvervliesrijst.

Muesli, nassi zonder varkensvlees, bami, spaghetti.

Salades: rauwkostsalades, met radijs, komkommer, paprika, suikermais,

erwten, selderij, chichorei, waterkers, etc.

Kruiden: mosterd, laurier, tijm, dille, kelp, zeezout, herbamare, kaneel,

knoflook, nootmuskaat

Soepen: groentensoepen, tomaten soepen, bonensoepen, etc.

Genotmiddelen: kruidentoffees, echte drop, noten, vruchten

Brood: volkoren, liefst zelf gebakken, roggebrood, meergranenbrood,

mueslibrood.

Zuivel: kaas en roomboter niet eten, zijn dierlijke producten.

Verboden voedsel:

Geen eieren van eenden of roofvogels, die zijn onrein

Geen verzadigde olie en vetten, geen dierlijk organische vet, geen

varkensvet

Geen geharde olie en vetten.

Geen geraffineerde suiker, geen smaakmakers, geen chocolade. Geen

roofvissen, vissen zonder vinnen en schubben, als paling, makreel,

oester, schildpad, slak, krab, walvis, mossel, tonijn, etc.

166 De ‘kanker-bijbel’

Geen onreine en reine dieren als varkens, konijn, haas, paard, koe, hert,

schaap, etc, en geen organen van welk dier dan ook en geen

bloedproducten.

Geen melk, room en roomproducten.

Geen vruchten die verstekken, aardbei, framboos, ananas, rabarber,

braam. Geen asperges, champignons, paddestoelen. Geen bespoten fruit

als het kan.

Liefst geen ingeblikte drinkwaren of eetwaren. Liefst geen geroosterde

en gebrande noten.

Geen of weinig patat frites, chips, flakes, witte-rijst nassi en bami, geen

loempia’s en frikandellen waarin vlees van onreine dieren is verwerkt.

Geen ketchups, mayonaisen, keukenzout, witte druivensuiker.

Geen soepen als champignonsoep, schildpadsoep, kikkerbilsoep.

Geen tabak of verslavende producten. Geen alcohol, pure koffie, thee,

limonaden, koolzzuur, soft drinks, allerlei geur-, kleur- en smaakstoffen.

Geen snoep, lollies, chocolaatjes, etc.

Geen witbroed of half-bruin. Geen gebleekte en bewerkte

graanproducten

Geen margarine, fabriekskaas en halvarine. Ook geen zonnebloemboter.

Geen ijssoorten die n i e t v a n

natuurproducten zijn gemaakt.

Geen gebak met s l a g r o o m e n

witmeelproducten

Bovenstaande lijst is niet samengesteld

om u te plagen. Het b e o o g t u w

g e z o n d h e i d e n welzijn. Wij dienen

met verstandig overleg te leven en te eten. Doe daarbij hygiene en veel

lichaamsbeweging, waarbij wij de steden en autowegen dienen te

vermijden, waar veel stank of rook is.


167 De ‘kanker-bijbel’

14. Het Kains offer en dierlijk vlees

Het was voorzeker een goede zaak, Kaïn en Abel brachten beiden een

offer aan de Schepper. Een soort kerkelijke dankdag voor gewas en

arbeid zou je zo zeggen. Aan de offers kun je zien wat de mens is en wat

in zijn hart leeft. Er komt uit een hart wat erin zit, zo goed als men uit

een blik olijfolie geen water kan tappen, of uit een fles zoutzuur geen

azijn kan verwachten. Ook JHWH keurde de harten en offers van Kaïn

en Abel. Hij nam Abel en zijn offer aan, maar Kaïn niet. Dat zette kwaad

bloed bij Kain.

Wij lezen het in Genesis 4:

3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht

des lands aan JHWH offer bracht.

4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun

vet. En de JHWH zag, Habel en zijn offer aan;

5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en

zijn aangezicht verviel.

6 En JHWH zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is

uw aangezicht vervallen?

7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de

zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem

heersen.

168 De ‘kanker-bijbel’

8 En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het

veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem

dood.

9 En JHWH zeide tot Kain: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik

weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?

10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van

uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem.

11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft

opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen.

12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer

geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.

13 En Kain zeide tot JHWH: Mijn misdaad is groter, dan dat zij

vergeven worde.

Waarom zou Kaïn van de vrucht des lands een offer gebracht hebben?

En zou Abel een schaap gedood hebben om als offer te brengen? Wat

houdt een offer in? Zou JHWH fysieke en of dierenoffers van ons

vragen, en waarom? Zou het niet zo

kunnen zijn dat zaken en namen met

betrekking tot deze eerste melding van

offers omgedraaid dienen te worden? Dan

zou het Kaïn zijn die een dier doodde, en

Abel die van de vruchten des lands een

offer bracht. Dat is wel meer logisch in de

lijn van de voorschriften van JHWH. Het

is in overeenstemming met 1Johannes

3:12.

Het offer

Volgens Wikipedia is het offer als volgt:

Offer (ook wel offerande), afgeleid van het Latijnse offerre ‘aanbieden’,

is een geschenk, meestal aan God, een god, godin, of goden, maar ook

aan andere machten zoals een fetisj of de doden. Het doel is te bedanken,

goede gezindheid te krijgen, reiniging, hulp krijgen, vergiffenis vragen (

een ‘zoenoffer’), enz. Het achterliggende principe wordt wel aangeduid

met de Latijnse woorden do ut des: ‘ik geef opdat u (iets terug)geeft’.


169 De ‘kanker-bijbel’

Soorten offers:

Vuuroffer: Bij een vuuroffer wordt enkel vuur gemaakt als

hoofdonderdeel van een ritueel.

Brandoffer: Hierbij worden op een altaar (delen van) een offerdier

verbrand, meestal een stuk vee.

Plengoffer (of libatie): Hierbij wordt vanuit een offerschaaltje of een

vaasje iets vloeibaars ‘geplengd’ (uitgegoten), bijvoorbeeld wijn, melk

of honing.

Geldoffer: Het doneren van geld aan een Chinese tempel of andere

tempels.

Geuroffer: Er worden fijne geurende stoffen geofferd zoals mirre en

wierook, omdat men ervan uitgaat dat de goden hiervan genieten (dit

geldt niet in het boeddhisme).

Eerstelingenoffer: Een deel van de nieuwe oogst, bijvoorbeeld graan,

wordt als dank aan een god geschonken.

Votiefoffer of wijgeschenk: Hierbij wordt als dank voor hulp een

geschenk aan de god of de goden in de tempel of het heiligdom van de

god gebracht. De schenker heeft de gelofte (Latijn: votum) gedaan als hij

wordt geholpen na afloop op grond van zijn gelofte (ex voto) een

geschenk te geven.

Mensenoffer: Hierbij wordt een mens gedood, soms ook in opdracht van

de godheid.

Holocaust: Het geofferde wordt volledig verbrand. De rookzuil moet de

goden welgevallig zijn. Tot zover Wikipedia.

Voorschriften van JHWH

De voorschriften van JHWH aan de eerste mensen kunnen wij heel

duidelijk lezen in Genesis 1 en 2. Daaronder valt vooral dat wat

betrekking heeft op het levensonderhoud, wat de mensen dienen te eten

om gezond te blijven, om de opdracht van JHWH naar behoren te

kunnen vervullen. De mens is immers wat hij eet.

Laten wij die voorschriften eens lezen:

1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar

Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee,

en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele

aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

170 De ‘kanker-bijbel’

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God

schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en

vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt

heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels,

en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid

gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk

zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des

hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een

levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was

alzo.

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

In Genesis 2 staat een

herhaling of vervolg over

wat de mensen dienen te

eten:

2:16 En JHWH God

gebood den mens,

zeggende: Van allen

boom dezes hofs zult gij

vrijelijk eten;

17 Maar van den boom

der kennis des goeds en

des kwaads, daarvan zult

gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

3:17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer

vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij

zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met

smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid

des velds eten.

In Genesis 2 lezen wij een beperking in het eten van de boomvruchten.

Het gaat hier niet om een fysieke boom, maar om een symbolische


171 De ‘kanker-bijbel’

boom, waarvan Adam zeker op de hoogte was gesteld wat daarvan de

betekenis was. Men mag niemand een verbod opleggen waarvan men

niet de betekenis weet.

Na de zogeheten ‘zondeval’ krijgen Adam en Eva de opdracht dat zij

van het kruid des velds zullen eten. Nergens wordt ook maar enige

toestemming verleend om dieren te doden en op te eten.

Genesis 3:17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de

stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood,

zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil

vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid

des velds eten.

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde

wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult

tot stof wederkeren.

Er wordt nergens iets vermeld dat de mensen na de ‘zondeval’ ook vlees

moesten of mochten gaan eten. Wat betreft het slachten van dieren

meent men in Genesis 3:21 een voorbeeld te mogen zien dat JHWH zelf

een dier zou geslacht hebben, en vervolgens daarvan rokken van vellen

zou hebben gemaakt voor Adam en Eva. Die eerste kledingstukken

worden ook wel de aegis genoemd. Zelf hadden Adam en Eva van

vijgenbladeren schorten gemaakt, vanuit hun natuurinstinct.

3:21 En JHWH God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van

vellen, en toog ze hun aan.

Er staat hier niet bij vermeld dat er een dier geslacht werd door JHWH

en dat Hij daarvan rokken maakte om deze aan Adam en Eva aan te

trekken. Dat is een filosofische gedachtegang van mensen. Het kunnen

wel rokken van vellen papyrus en andere boom- of plantensoorten zijn

geweest. JHWH zou volgens de opvatting van de meeste exegeten de

eerste dierenslachter zijn geweest. Dit is sterk te betwijfelen. JHWH

heeft het in Zijn Wet verboden om te doden. Het leven is heilig, ook van

dieren. Lees wat in Jesaja 66 staat:

3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond

den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook

brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent.

172 De ‘kanker-bijbel’

Abrahams offer

Niet Abraham, maar Izaak ontving de opdracht van JHWH een offer te

brengen, zie Verbondsboek van M.J. Wetberg. Het ging ook niet om een

mensenoffer, zoals dat bij omringende volkeren wel werd gebracht om

de goden gunstig te stemmen. Er staat in Genesis 22:13 ook niet dat

JHWH een ram die in de struiken verward zat gaf aan Abraham om er

een brandoffer mee te brengen. Dat heeft Abraham zelf maar gedaan, ter

compensatie aan JHWH, zónder uitdrukkelijk bevel van de Engel van

JHWH.

11 Maar de Engel van JHWH riep tot hem van den hemel, en zeide:

Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

12 Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem

niets! want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige,

van Mij niet hebt onthouden.

13 Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om,

en ziet, achter was een ram in de verwarde

struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging,

en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer

in zijns zoons plaats.

14 En Abraham noemde den naam van die

plaats: JHWH zal het voorzien!

Noachs offer

Van het eten van dieren lezen wij niets in de Bijbel

tot en met de tijd na de zondvloed. Er wordt melding gemaakt dat er

verschil is tussen reine en onreine dieren, maar niet dat alleen reine

dieren gegeten zouden mogen worden. Van de onreine dieren ging één

paartje in de ark, en van de reine dieren zeven paartjes. Pas ná de

zondvloed toen de aarde weer droog was en de dieren uit de ark waren

losgelaten, lezen wij dat Noach offerde. Hij offerde van de reine dieren,

en JHWH rook de reuk en vond dat heerlijk ruiken.

Genesis 8:15 Toen sprak God tot Noach, zeggende:

16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen

uwer zonen met u.

17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee,

en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan;


173 De ‘kanker-bijbel’

en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en

vermenigvuldigen op de aarde.

18 Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen

zijner zonen met hem.

19 Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de

aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark.

20 En Noach bouwde JHWH een altaar; en hij nam van al het reine

vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat

altaar.

21 En JHWH rook dien liefelijken, reuk, en JHWH zeide in Zijn hart: Ik

zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil;

want het gedichtsel van ‘s mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik

zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.

22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en

hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.

9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt

vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en

over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert,

en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.

3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al

gegeven, gelijk het groene kruid.

4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

God zou hier plotseling overschakelen van het oorspronkelijke

voorschrift aan de mensen om alleen het zaadzaaiende en

vruchtdragende te eten, zodat voortaan de mensen ook alles zouden

mogen eten wat zich beweegt en levend is. Hierbij wordt géén

onderscheid gegeven van rein en onrein! De enige beperking is dat het

bloed van de dieren niet mag worden gegeten. Wie dus van de Bijbel

uitgaat en de voedselvoorschriften leest, komt er achter dat de mensen na

Noach álles mochten eten wat dierlijk was. Pas na de uittocht uit Egypte

kregen de Israëlieten bij de Sinaï het voorschrift om alleen rein gedierte

te eten.

Waarom zou God die een Geest is, nu ineens de reuk van gebraden en

aangebrand vlees zo lekker vinden? Raakte Hij erdoor in een roes zodat

Hij de voorschriften wijzigde? Waarom wordt er geen duidelijk

174 De ‘kanker-bijbel’

voorschrift gegeven aan Noach dat alléén reine dieren zouden mogen

worden gegeten? Wat wel opvalt is, dat na de zondvloed -dus toen

mensen allerlei dieren gingen eten- de leeftijden daalden en de mensen

niet meer zo oud werden als voorheen. Het consumeren van dieren

schijnt direct verband te houden met het verkorten van de leeftijd.

Exodus 12:8 En zij zullen het vlees

eten in denzelfden nacht, aan het

vuur gebraden, met ongezuurde

broden; zij zullen het met bittere

saus eten.

Exodus 12:46 In een huis zal het

gegeten worden; gij zult van het

vlees niet buiten uit het huis dragen,

en gij zult geen been daaraan

breken.

Exodus 16:8 Voorts zeide Mozes:

Als JHWH ulieden aan den avond

vlees te eten zal geven, en aan den

morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat JHWH uw

murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat

zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen JHWH.

Exodus 16:12 Ik heb de murmureringen van de kinderen Israels gehoord;

spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en

aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten,

dat Ik JHWH uw God ben.

Exodus 29:32 Aaron nu en zijn zonen zullen het vlees van dezen ram

eten, en het brood, dat in den korf zal zijn, bij de deur van de tent der

samenkomst.

Deuteronomium 12:15 Doch naar allen lust uwer ziel zult gij slachten en

vlees eten, naar den zegen van JHWH, uws Gods, dien Hij u geeft, in al

uw poorten; de onreine en de reine zal daarvan eten, als van een ree, en

als van een hert.

Deuteronomium 12:20 Wanneer JHWH, uw God, uw landpale zal

verwijd hebben, gelijk als Hij tot u gesproken heeft, en gij zeggen zult: Ik

zal vlees eten; dewijl uw ziel lust heeft vlees te eten, zo zult gij vlees eten,

naar allen lust uwer ziel.


175 De ‘kanker-bijbel’

Planten zetten zonlicht regelrecht om via chlorofyl in voedsel.

Begrijpelijk dat planten en zaden dan ook hét voorgeschreven voedsel is

voor de mens. Wij en dieren kunnen immers niet regelrecht het zonlicht

in ons omzetten tot voedsel. Wanneer wij planten, vruchten en noten

eten krijgen wij indirect zonlicht in ons. Wanneer wij vlees van dieren

eten ontbreekt daarin het zonlicht-voedsel! Het coherente licht van de

zon wordt opgeslagen als biofotonen in het levende organisme. Het hoge

doel van metabolisme is in planten en dieren om hoog coherent UV-licht

te scheppen in het DNA, wat vereist is voor een goede celdeling.

Dierenvlees voldoet niet aan dit criterium.

De Vleespotten van Egypte

Wat staat er te lezen in Exodus 16:4?

1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen

Israels in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinai, aan den

vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren.

2 En de ganse vergadering der kinderen Israels murmureerde tegen Mozes en

tegen Aaron, in de woestijn.

3 En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven

waren door de hand van JHWH, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot

verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om

deze ganse gemeente door den honger te doden.

4 Toen zeide JHWH tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel

regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag;

opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.

5 En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij

ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen

verzamelen.

6 Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israels: Aan den avond, dan

zult gij weten, dat u JHWH uit Egypteland uitgeleid heeft;

7 En morgen, dan zult gij van JHWH heerlijkheid zien, dewijl Hij uw

murmureringen tegen JHWH gehoord heeft; want wat zijn wij, dat gij tegen ons

murmureert?

8 Voorts zeide Mozes: Als JHWH ulieden aan den avond vlees te eten zal

geven, en aan den morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat JHWH uw

murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn

wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen JHWH.

176 De ‘kanker-bijbel’

Best Speech You Will Ever Hear - Gary

Yourofsky

youtube.com22 dec 2010 - 70 min - Geüüpload door

TheAnimalHolocaust

Gary Yourofsky's entire inspirational speech on animal

rights and veganism held at Georgia Tech in summer of ...

Bekijk zelf ook eens de video van Gary Yourofsky over vlees en

dergelijke!

Ja, de vleespotten van Egypte, wat moeten wij daaronder verstaan?

Het hunkeren naar de vleespotten van Egypte is het verlangen (of

hunkeren) naar een vroegere toestand van welvaart en geluk; een

uitdrukking die is ontleend aan de geschiedenis der Israëlieten, die op

hun tocht door de woestijn murmureerden. Egypte zat nog in hun maag,

verstand en begeerten. Daar moesten ze van verlost worden. Ze kregen

er van JHWH 40 jaar de tijd voor om af te kikken, te ontwennen, maar

het volk bleef belust, tot hun eigen schade en schande.

Israëls Offerdienst

Wanneer wij bepaalde schriftgedeelten lezen o.a. Jesaja 66, gaan deze

gedeelten fel in tegen de offerdiensten. Zie brochures 387, 553.

In Jesaja 66 staat het volgende:

3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond

den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook

brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook

hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.

Psalmen 51:16 (51-18) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou

ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

Psalmen 4:5 (4-6) Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op

JHWH.

Hosea 8:13 Aangaande de offeranden Mijner gaven, zij offeren vlees, en

eten het, maar JHWH heeft aan hen geen welgevallen. Nu zal Hij hunner

ongerechtigheid gedenken, en hun zonden bezoeken; zij zullen weder in

Egypte keren.


177 De ‘kanker-bijbel’

In Psalm 40, 50 en 51 staat het volgende te lezen over de offers en wat

de wáre offers zijn. Het gaat JHWH niet om uitwendige offers, om

dieren, want Hij is Zelf de Schepper van alle dieren. Het is daarom tegen

de natuur om Hem van Zijn eigen scheppingen te offeren. Men gaat toch

ook niet de koning een cadeau geven wat men eerst uit zijn eigen paleis

heeft weggehaald.

Ps.4:6 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij

hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet

geeist.

Ps.50:7 Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder u

betuigen; Ik, God,

ben uw God.

8 O m u w

offeranden zal Ik u

niet straffen, want

uw brandofferen

zijn steeds voor

Mij.

9 Ik zal uit uw huis

geen var nemen, noch bokken uit

uw kooien;

10 Want al het gedierte des

wouds is Mijn, de beesten op

duizend bergen.

11 Ik ken al het gevogelte der

bergen, en het wild des velds is

bij Mij.

12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u

niet zeggen; want Mijn is de

wereld en haar volheid.

13 Zou Ik stierenvlees eten, of

bokkenbloed drinken?

14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.

15 En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen,

en gij zult Mij eren.

En in Psalm 51 lezen wij het volgende:

15 JHWH, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

178 De ‘kanker-bijbel’

16 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in

brandofferen hebt Gij geen behagen.

17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en

verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

Het is maar de vraag of de offerdienst van Israël naar de wil van JHWH

was. Sinds dat het volk Israël uit Egypte werd geleid, is het niet los

gekomen van de vleespotten van Egypte en van de offercult die men

aldaar gezien had. De profeet Jeremia zegt het heel duidelijk in

hoofdstuk 7:

21 Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: Doet uw

brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees.

22 Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit

Egypteland uitvoerde, niet

gesproken, noch hun geboden

van zaken des brandoffers of

slachtoffers.

23 Maar deze zaak heb Ik hun

geboden, zeggende: Hoort naar Mijn

stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en

gij zult Mij tot een volk zijn; en

wandelt in al den weg, dien Ik u

gebieden zal, opdat het u welga.

24 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar

gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij

zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts.

25 Van dien dag af, dat uw vaders uit Egypteland zijn uitgegaan, tot op

dezen dag, zo heb Ik tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten,

dagelijks vroeg op zijnde en zendende.

26 Doch zij hebben naar Mij niet gehoord, noch hun oor geneigd;

maar zij hebben hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun

vaders.

27 Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u

niet horen; gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.

28 Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat naar de stem van JHWH,

zijns Gods, niet hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is

ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond.


179 De ‘kanker-bijbel’

De profeet Jesaja is eveneens heel duidelijk inzake de offerdienst. Israëls

oversten worden zelfs met de naam ‘Sodom’ aangesproken, zie

hoofdstuk 1:

10 Hoort JHWH’s woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet

onzes Gods, gij volk van Gomorra!

11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt JHWH;

Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette

beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der

lammeren, noch der bokken.

12 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie

heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt?

13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel;

de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen

vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.

14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn

Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.

15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u;

ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw

handen zijn vol bloed.

16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid

uwer handelingen van voor Mijn ogen

weg, laat af van kwaad te doen.

17 Leert goed te doen, zoekt het recht,

helpt den verdrukte, doet den wees

recht, handelt de twistzaak der

weduwe.

18 Komt dan, en laat ons samen rechten,

zegt JHWH; al waren uw zonden als

scharlaken, zij zullen wit worden als

sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands

eten;

Israël is tot de Wet der gerechtigheid niet gekomen, waarom niet?

Omdat ze deze zochten in uitwendige godsdienst-plegingen (werken).

Israël is erop gewezen dat de Wet der rechtvaardigheid vooreerst het

innerlijke leven betreft, het hart, waarna vanzelf het uiterlijke leven in

orde komt. Hun hart zat echter op de verkeerde plek. Ze wilden hun

180 De ‘kanker-bijbel’

harten niet laten besnijden. Dat

blij kt heel duidelijk uit

bovengenoemd gedeelte van Jesaja

1.

1 Samuël 15:22 Doch Samuel

zeide: Heeft JHWH lust aan

brandofferen, en slachtofferen,

als aan het gehoorzamen van de

stem van JHWH? Zie,

gehoorzamen is beter dan

slachtoffer, opmerken dan het

vette der rammen.

Hosea 6:6 Want Ik heb lust tot

weldadigheid, en niet tot offer;

en tot de kennis Gods, meer dan

tot brandofferen.

Micha 6:6 Waarmede zal ik

JHWH tegenkomen, en mij

bukken voor den hogen God?

Zal ik Hem tegenkomen met

brandofferen, met eenjarige kalveren?

De bevalligheid is bedrog! Liefde tot het

vlees, of vleselijke liefde?

7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan

tien duizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn

overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH

van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk

te wandelen met uw God?

In Jeremia 22 kunnen wij lezen wat de wet der rechtvaardigheid was

voor de koning, voor de rechters en voor het volk, zie:

1 Alzo zegt JHWH: Ga af in het huis des konings van Juda, en spreek

aldaar dit woord.

2 En zeg: Hoor het woord van JHWH, gij koning van Juda, gij, die zit op

Davids troon, gij, en uw knechten, en uw volk, die door deze poorten

ingaan!

3 Zo zegt JHWH: Doet recht en gerechtigheid, en redt den beroofde

uit de hand des verdrukkers; en onderdrukt den vreemdeling niet,

den wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen

onschuldig bloed in deze plaats.


181 De ‘kanker-bijbel’

4 Want indien gijlieden deze zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen door de

poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon,

rijdende op wagens en op paarden, hij, en zijn knechten, en zijn volk.

5 Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb Ik bij Mij

gezworen, spreekt JHWH, dat dit

huis tot een woestheid worden zal.

Lichaamscellen

Bij geen enkel mens op aarde

werken alle organen nog harmonisch

samen, dit als gevolg van de chaos

die in het lichaam der eerste mensen

ontstond toen er vreemd sperma van

Nachash in kwam. Door het

ontbreken van goede voorlichting

inzake leef-, eet- en denkwijze kunnen

de meeste mensen hun lichaam niet

in een zo goed mogelijke conditie krijgen en houden. Veel ziekten

ontstaan door denkfouten, door onwetendheid, door een verkeerde

leefwijze en hoofdzakelijk door een verkeerde eetwijze. De

levensenergie van de Schepper komt in de vorm van trillingen

(frequenties) tot ons. Het leven in ons, en in onze organen, is dan ook

een zaak van trillingen, elektromagnetisch. De hoofdmoot van de

levensenergie ontvangen wij van de zon. Een plant ontvangt ook de

levensenergie van de zon, maar beschikt daarbij over een organisme om

licht om te zetten in zuurstof. De plant maakt uit het UV-licht van de zon

rechtstreeks koolhydraten en eiwitten aan. Vandaar dat wij mensen

aangewezen zijn als mens op plantaardig voedsel, niet op dierlijk

voedsel. De onzichtbare UV-stralen der zon zijn voor ons te heet.

Wanneer wij de planten en zaden of noten opeten, krijgen wij alsnog de

UV-straling in ons, zij het sterk afgeremd. Onze organen, weefsels, etc.

bestaan uit miljoenen cellen, die elk een eigen bewustzijn bezitten. Elke

cel is een levende eenheid. Wel zijn er diverse soorten cellen, elk met

een eigen programma en functie. Geslachtscellen (gameten) bevatten

naast materiële ook psychische en geestelijke informatie. De cel in haar

182 De ‘kanker-bijbel’

ideale staat is te zien als een regelmatig 12 vlak, een dodecaëder of

pentakubus. Dat wijst naar de kosmische bouw van het Nieuwe

Jeruzalem dat van de hemel afdaalt tot boven de aarde.

http://www.terugnaardebron.com/forum/index.php?showforum=35

Het staat toch in de Bijbel!

Inderdaad, er staat in de Bijbel dat de Israëlieten

van de reine dieren mochten slachten en vlees

eten. Ook dierlijke producten als melk, boter, kaas

en eieren mochten de Israëlieten nuttigen. Of

daarmee alles gezegd is, denken wij van niet. Stel

dat de Schepper inderdaad de Israelieten de

vrijheid heeft gegeven om vlees van reine dieren

en andere dierproducten te eten, dan nog is het

wetenschappelijk aantoonbaar dat het ongezond is.

JHWH zou het als een tegemoetkoming hebben

kunnen geven aan de mensen om hun dierlijke instincten nog enigszins

te kunnen voeden met dierlijke producten, maar goed is het niet.

Pytahogoras leerde de verwantschap tussen mens en dier. In die tijd was

de instelling om geen vlees te eten niet op humanitaire of andere

ascetische gronden gebaseerd, maar gewoon op een taboe vanuit

natuurlijk gevoel. Men at weleens vlees, wellicht om vitamine B12

binnen te krijgen, nl. het offervlees dat voor de goden bestemd was.

Voor atleten schreef Pythagoras ook een vleesdieet voor. Er waren in die

tijd allerlei onthoudingen vanuit bijgeloof, niet vanuit principes. Onreine

dieren waren so-wie-so verboden, vanwege hun scherpe afweerstoffen,

waardoor speciale chemische reacties in het lichaam ontstaan om hun

kadavervoedsel af te breken. Deze chemische balans is uiteraard zeer

slecht voor de mens. Ook de enzymen van onreine dieren zijn schadelijk

voor de mens. In de voedselketen heeft onze Schepper een balans

gegeven om ons gezond te houden, waarbij wij ons dienen te onthouden

van producten die slecht voor ons zijn. De Gnostici, de Manicheeën en

Katharen aten ook geen vlees. De Katharen hielden ook de sabbat.

Sommige orden loochenden het Oude Testament o.a. vanwege het


183 De ‘kanker-bijbel’

toestaan van het eten van rein vlees, en hadden het christelijke kruis niet

als hun symbool.

Veganisten hebben wel B12 nodig, wat niet in planten en zaden zit.

Nogmaals, de mens is wat hij eet. Aan het dierlijke in ons moeten wij

sterven, dat houdt in dat wij ons niet aan onze dierlijke driften,

hartstochten en lusten moeten overgeven, maar

discipline uitoefenen over onszelf en daardoor

gezond blijven. Toen de ware betekenis in

vroeger tijden verdween wát wedergeboorte of

vernieuwing van geest inhield, ging men ertoe

over om het dierlijke gedrag in de mens niet

meer te doden. In plaats van het dierlijke in

zichzelf te doden, ging men er toe over om

letterlijk de dieren te doden en zich innerlijk

ermee te voeden! Ergo, het dierlijke in het hart werd niet gezuiverd,

maar juist versterkt! En wat was het resultaat? Een krom en verdraaid

geslacht, wat niet in vrede met elkaar kon leven!

Er is een louteringsproces in ons leven noodzakelijk. Wie ongelouterd

het Goddelijk Onzienlijke wil binnentreden, valt onherroepelijk in een

peilloze afgrond. God loutert door het lijden. Israël in de woestijn werd

in de louteringsschaal gelegd, 40 jaren lang. God snoeit, loutert, reinigt

en wil ons opleiden tot een menswaardig bestaan. Het Griekse katharsis

betekent loutering. De Katharen dragen hiervan hun naam. Zij leefden

dus vegetarisch. Zij wilden algeheel terug tot de natuurwetten, en zagen

dat in het Oude Testament mensen aan het werk waren geweest die zich

niet aan de natuurwetten hielden. Zij verwierpen de kerkelijke dogma’s

en leerstellingen, doordat daarin alle logica ontbrak en de dogma’s geen

innerlijke wijsheid bevatten. Dit wijsheids-aspect lag oorspronkelijk wel

ten grondslag aan het vroege christendom, maar werd later door

Constantijn en de zijnen verbannen. De mens die afwijkt van de

natuurwetten verwordt tot een dierlijk wezen dat z’n lusten en driften

botviert. We zien dat vandaag de dag aan de mensheid die leeft bij sport

en spel, eten, drinken en vrolijk zijn, en op het seksuele vlak maar

aanmoddert. De kerken verstaan ook het kruisdrama niet meer en hebben

deze mythe tot een heuse zaak opgevat. De betekenis ervan dat de mens

184 De ‘kanker-bijbel’

zijn vlees inwendig dient te doden, dat wil zeggen het dierlijke in zich

moet overwinnen, en op dient te staan in een volwaardig mensenlijk

leven, Gode tot eer en tot ons eigen welzijn.

14. Drugs in de Bijbel

De drugshandel is de beste handel op aarde die er is. Miljarden gaan er

in om, en zelfs de meeste regeringen op aarde delen erin en doen er in

het openbaar of in het verborgen aan mee. Men bestrijdt de drugshandel,

die men intussen stimuleert. De grote vissen (drugshandelaren/baronnen)

blijven altijd buiten schot, de kleine visjes worden gevangen, om maar

goed te laten zien hoe actief de regeringen wel zijn in het bestrijden van

de drugshandel.

De Bijbel is toch maar een heel "vreemd" boek, zou men gemakkelijk

gaan denken, wanneer je ontdekt dat daarin ook al sprake is van drugs en

drugsgebruik. Dat is echter nog niet zo heel merkwaardig wanneer wij

wat dieper op deze zaken ingaan.

In Gen.1 staat het volgende: vers 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al

het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in

hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en

aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al

het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was

het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Alle geboomte met zaden is de mens tot spijze gegeven, en God zag het

aan en stelde bij Zichzelf vast dat het zéér goed was.

Volgens de huidige wetgevingen valt daar kennelijk niet de hennepplant

(Cannabis) en andere geestverruimende (psycho-medicinale-activerende)

planten en zaden onder! Dus zou God het niet goed gedaan hebben!

In vroeger dagen gebruikte men de cannabis en andere soorten om het

menselijk bewustzijn naar andere sferen te verplaatsen. Laten wij eens


185 De ‘kanker-bijbel’

nagaan welke rol de bewustzijnsverruimende planten speelden in de

Bijbel, o.a. bij de profeten.

Het woord cannabis is van Scytische oorsprong.

Volgens de Encarta Encyclopedie:

Hennep, de plantensoort Cannabis sativa, de enige soort van het geslacht

Cannabis (v. Gr. cannabis = hennep) uit de Hennepfamilie. De plant is inheems

in West- en Centraal-Azië, maar wordt thans ook geteeld in o.a. Europees

Rusland, Italië, Hongarije, Polen, Japan en China. Het is een tot 2 m hoge

kruidachtige, eenjarige, tweehuizige plant met

handvormig samengestelde bladen met

lancetvormige blaadjes. De mannelijke bloemen

staan in pluimen, de vrouwelijke in aarvormige

kluwens (juli, aug.). De lange bastvezels leveren

hennep, grondstof voor touw (zie ook kotonine).

De zaden worden als vogelzaad gebruikt en de

daaruit geperste olie (hennepolie) is o.a. als

spijsolie, voor de zeepfabricage en als surrogaat

voor lijnolie in verf in gebruik. De perskoek

dient als veevoeder. Ook zijn van deze plant

a f k o m s t i g d e a l s d r u g g e b r u i k t e

hennepproducten hasjiesj en marihuana.

Afrikaanse hennep komt niet van Cannabis, maar van Sanseveria-soorten.

In de Schrift staat het woord Kaneh-bosm, dat is cannabis, kannabus.

Kan = hennep, en bosm = aromatisch.

Het woord kaneh-bosm komen wij 5x in de Bijbel tegen, en in de meeste

vertalingen is het foutief vertaald door kalmoes, calamus. De kalmoes is

een gewone plant van weinig of geen betekenis. De Septuagint begon

met deze foutieve vertaling.

De eerste keer dat wij in de Bijbel het woord kaneh-bosm tegenkomen is

in Ex.30:22-33, bij de samenstelling van de heilige zalfolie, voor

uitwendig gebruik.

22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd

sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels,

ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels;

24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van

olijfbomen een hin;

186 De ‘kanker-bijbel’

25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk

gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn.

26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der

getuigenis.

27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn

gereedschap, en het reukaltaar;

28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met

zijn voet.

29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze

aanroert, zal heilig zijn.

30 Gij zult ook Aäron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het

priesterambt te bedienen.

31 En gij zult tot de kinderen Israëls spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie

der heilige zalving zijn bij uw geslachten.

32 Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel

geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn.

33 De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds

doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.

34 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen,

mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren

wierook; dat elk bijzonder zij.

35 En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des

apothekers, gemengd, rein, heilig.

36 En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen

voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het

zal ulieden heiligheid der heiligheden zijn.

37 Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben,

zult gijlieden voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den

HEERE.

38 De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid

worden uit zijn volken.

Zie wat Strongs concordance zegt van Specerijcalmus:

01314 b e sh e m of b o sh e m ,

De zalfolie heeft een geestverruimende werking. De aanbidders van

Astarte (Isthar, dat is Venus, de koningin des hemels, de Stella Maris)

gebruikten zalfolie van cannabis. De Scythen gebruiken het via roken in

pijpen, of branden in hun tent, waar men de rook inhaleerde. Het pijproken

heeft de betekenis een altaar in het klein te zijn, waarop men zijn

wierook brandde.


187 De ‘kanker-bijbel’

Cannabis gebruikte men als wierook-offer, Ex.30:8-10. Van de Scythen

hebben de Israëlieten het branden van cannabis in tenten overgenomen.

De Scythen hadden hun naam van de Grieken ontvangen, maar waren in

werkelijkheid Ashkenaz.

Nu is het roken niet zo heel vreemd, want ook Jahweh verscheen in een

grote wolk die van het dagelijkse wierook-offer afkwam. Raakte Mozes

door het inhaleren van de rook in hogere sferen, om Jahweh te kunnen

raadplegen?

God sprak meestal vanuit de wolk tot Mozes, als de Ik ben die Ik ben.

Ontving Mozes een vernieuwd zelfbewustzijn in de

Tent der samenkomst door de cannabis-rook in te

ademen? Cannabis werkt immers in op de hersenen,

op het hogere bewustzijn.

De 2e maal dat wij het woord cannabis tegenkomen

in de Bijbel is in het Hooglied, hfst.4:8-14.

14 Nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met

allerlei bomen van wierook, mirre en aloe,

mitsgaders alle voornaamste specerijen.

Ook hier heeft men het woord Kaneh-bosm vertaald door kalmoes, en

dat is fout.

De verering van de godin der liefde, Astarte of Venus, vond ook in Israël

plaats, 1Kon.14:23, 2Kron.24:4/5. Was het Hooglied een hymne aan

deze godin, de Stella Maris der zee? In 1Kon.3:3 werd deze godin op

heuveltoppen aanbeden. Salomo offerde en rookte op de hoogten,

1Kon.11:4/5.

De 3e maal dat wij het woord kaneh-bosm in de Bijbel lezen is in

Jes.43:23/24.

23 Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uwer brandofferen, en met

uw slachtofferen hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u Mij niet doen dienen

met spijsoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook.

24 Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette uwer

slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid

gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw

ongerechtigheden.

188 De ‘kanker-bijbel’

En in Jes.6:4/7 is er sprake van rook dat het huis vervulde. De serafs

verschenen aan Jesaja. Serafs kan men vertalen als "rood-indrinkers".

Algemeen werd kaneh-bosm gebrand in een kolenvuur. Daarvan nam de

seraf een kool en roerde ermee de lippen van de profeet aan, waardoor

zijn ongerechtigheid werd weggenomen.

1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een

hogen en verheven troon, en Zijn zomen (rook) vervullende den tempel.

2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee

bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee

vloog hij.

3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der

heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!

4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het

huis werd vervuld met rook.

5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen

ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn

ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien.

6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand,

die hij met de tang van het altaar genomen had.

7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen

aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend.

De 4e keer dat wij het woord kaneh-bosm lezen in het O.T. is in

Jer.6:20, waar het gebruik ervan God schijnt te mishagen, doordat er

misbruik van werd gemaakt.

20 Waartoe zal dan de wierook voor Mij uit Scheba komen, en de beste

kalmoes uit verren lande? Uw brandofferen zijn Mij niet behagelijk, en

uw slachtofferen zijn Mij niet zoet.

De 5e keer dat het woord kaneh-bosm in de Schrift wordt genoemd is in

Ez.27:19

19 Ook leverden Dan en Javan, de omreizer, op uw markten; glad ijzer,

kassie en kalmoes was in uw onderlingen koophandel.

De eerste drie keer dat het woord kaneh-bosm wordt aangehaald is in

positieve zin, de laatste twee keer in negatieve zin, vanwege het gebruik

in dienst van de godin Astarte.


189 De ‘kanker-bijbel’

Andere heenwijzingen naar het gebruik van kaneh-bosm (foutief als

kalmoes vertaald) vinden wij bij de profeten Ezra, Hosea, Nehemiah, die

fel ageerden tegen de aanbidding van afgoden, als de "koningin des

hemels", dat is Venus, Stella Maris. Het felst varen de profeten uit tegen

de dochteren van Jeruzalem, die de vrouwelijke godheid vereerden. De

verbinding van cannabis en de koningin des hemels is meest duidelijk in

Jer.44:15-23, waar men een brandoffer aan haar bracht.

Venus is de godin der liefde, en om de liefde te bedrijven rookte men

aan haar, en de rook der cannabis inhaleerde men om in hogere sferen te

geraken.

In 2Kon.18:4 zien wij dat de grote reformatoren Hiskia en Josia de

Asheras afbraken, dat zijn de beelden van

Astarte. Ook de Nehustan of koperen

slang werd verwijderd door Hiskia. De

Nehustan was een frequent onderdeel van

de vroegere vertegenwoordigers van de

hemelgodin. De koningen die er vóór

Hiskia waren rookten op de hoogten en

onder alle groene boom, 1Kon.17.

Daarbij ging het vooral om het fenomeen

van de atmosferische elektriciteit, het

zgn. St. Elmusvuur (zie onze brochureserie

Elektra).

Dat noemde men de "geest van Asherah".

Hiskia en Josia verboden deze afgodendiensten, dus ook het misbruik

van cannabis, het "groene goud".

Samuel zalft David

190 De ‘kanker-bijbel’

Het Nieuwe Testament en cannabis

Van verbazing zullen veel christenen achterover vallen wanneer zij

zullen zien dat in het N.T. het gebruik van cannabis veelvuldig was. Dat

zouden wij nooit hebben verwacht.

Neem reeds de titel "Christus", dat is in het Hebreeuws Messias, hetwelk

Gezalfde betekent. De Messias is iemand die met de heilige zalfolie

gezalfd dient te zijn, waarmee koningen en hogepriesters werden

gezalfd, anders is Hij geen Gezalfde.

In Ex.30 lezen wij hoe de heilige zalfolie is samengesteld, met kanehbosm

als hoofdbestanddeel dat aromatisch en geestverruimend werkt.

De Levieten moesten deze heilige zalfolie bereidden en maakten er

gebruik van om de openbaring van God te ontvangen. Samuel heeft Saul

ermee gezalfd, waarna deze in extase geraakte en de "geest van God"

ontving, 1Sam.10.

De ouden interpreteerden het in-extase-geraken door het inhaleren van

cannabis veelal als het verkrijgen van "de

geest van God". Wat men vandaag de dag

"High" en "stoned" noemt, noemde men

vroeger het "ontvangen van de geest der

godheid".

In de eerste eeuwen was het gebruikelijk

bij verschillende groepen christenen dat

men eerst de dopelingen met heilige

zalfolie zalfde, waarna zij werden

gedoopt. Dat waren de Archonten, Valentianen, Sethianen. Olie was

voor hen het teken van het ontvangen van de heilige Geest.

Chrisma = zalving, die belangrijker was dan de doop en eraan

voorafging. De eerste christenen ontvingen hun naam "christen" niet

omdat zij gedoopt waren, maar omdat zij gezalfd waren! Zij hadden de

zalving ontvangen, zie

1 Johannes 2:20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet

alle dingen.

1 Johannes 2:27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt,

blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk

dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is

geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.


191 De ‘kanker-bijbel’

Het Evangelie van Thomas beschrijft dat Jezus vijf bomen gebruikte,

waardoor het bewustzijn kon worden verruimd. Die hogere staat van het

bewustzijn werd "verlichting" genoemd, het verkrijgen van kosmisch

bewustzijn, of het ingaan in het Rijk der hemelen".

Prof. G.R.S. Mead heeft het gnostische geschrift "Het tweede boek van

Jezus" vertaald, waarin het grote mysterie van de "schat van het Licht"

wordt behandeld.

Om tot deze verlichting te komen dient de kandidaat door drie dopen te

worden ingewijd:

*De doop door onderdompeling in water

*De doop van vuur

*De doop van de heilige Geest door zalving met heilige zalfolie.

Jezus vertelt in het geschrift vervolgens hoe zijn volgelingen de hoofdmysteries

van de Schat des Lichts krijgen via de kennis van het mysterie

der vijf bomen, de magische plaatsen die tijdens de ceremonie gebruikt

werden.

Door de inwijding mochten de volgelingen zich "kinderen des Lichts"

noemen, kinderen van het Pleroma, de Goddelijke volheid.

De Bijbel zegt daarover het volgende:

Johannes 1:16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook

genade voor genade.

Efeziërs 3:19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven

gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Efeziërs 4:13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs

en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van

de grootte der volheid van Christus;

Kolossensen 1:19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in

Hem al de volheid wonen zou;

192 De ‘kanker-bijbel’

Kolossensen 2:9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid

lichamelijk;

De vluchtige heilige zalfolie bevatte hoofdzakelijk cannabis, mandrake,

belladonna en enkele andere entheogenen (stoffen waarmee men in

contact met de godheid, theo=god, kon treden), waardoor men buiten

zichzelf trad in andere sferen.

Cannabis is de meest geneeskrachtige plant die er bestaat en werd

daartoe ook het meest aangewend. Voor talrijke ziekten heeft deze plant

geneeskracht.

De eerste christenen maakten hiervan gebruik, zie Jakobus 5:14 Is

iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der

Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den

Naam des Heeren.

Kennis en gezondheid zijn twee vruchten van dezelfde levenskracht.

Een ziete aardappel vertoont grote overenkomst met de pancreas, zie de

website van Richard Cassaro

Door toepassing van de zalfolie werden melaatsen gereinigd, duivelen

uitgeworpen. Het is bekend dat cannabis een grote anti-bacteriologische

werking heeft.

De heilige zalfolie genas ook wonden, zie in de gelijkenis van de

Barmhartige Samaritaan. Dat is niet zomaar een beetje olijfolie geweest.


193 De ‘kanker-bijbel’

Cannabis levert een goed medicijn tegen reuma, glaucoom, depressies,

migraine, chronische pijnen en menstruatie-storingen.

Cannabis wil de mensen de weg laten terug vinden via hun hogere zelf

tot God. Misbruik ervan kan immers het rechte gebruik nooit opheffen.

Deze studie dient dan ook zeker niet gezien te worden als een pleidooi

voor ongelimiteerd druggebruik. Het gezonde en rechte gebruik van een

zaak mag nooit door het misbruik dat men ervan maakt worden

opgeheven of worden verboden. Het gebruik van een weinig wijn is

toegestaan, alleen dronkenschap wordt in de Bijbel verboden. Cannabis

wordt in medicijnen veel toegepast, zonder dat gebruikers weten wat het

is.

Is er in 1Tim.4:1-4 een heenwijzing dat het rechte gebruik van cannabis

juist goed is?

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen

afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der

duivelen,

2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met

een brandijzer toegeschroeid;

3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God

geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de

waarheid hebben bekend.

4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging

genomen zijnde;

5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

Cannabis wordt ook wel het "voedsel der engelen" genoemd. En waarom

verbieden juist overheden zo fel het gebruik ervan?

De oude culturen zagen in deze plant de geest en kracht van de goden,

vandaar dat zij deze plant een heilige plant noemden, als zijnde een gids

naar de hemel.

Wat zegt Spr.27:9? Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de

zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel.

Dat wijst toch niet op gewone olie en reukwerk zonder etherische

stoffen?

De Israëlieten gebruikten wierook, omdat het volgens hen buitengewone

krachten bezat. Wij lezen over wierook en wierookvaten in Num.16,

194 De ‘kanker-bijbel’

Exodus 30:34 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen,

mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat

elk bijzonder zij.

Hennep of cannabis blijkt in de oudheid een zeer grote rol te hebben

gespeeld als heilig sacrament. De meeste religies hebben iets

gemeenschappelijks. Behoefte aan religie komt voort uit de geestelijke

behoefte in alle mensen. Deze nood schijnt onuitroeibaar. Religies

hebben gebruiken, rituelen, symbolen, geschriften, altaren, gebouwen of

tempels. Hun geestelijken gebruiken de rituelen, symbolen, altaren,

waarbij water, muziek, gezang, gebeden, offers, gaven, tovermiddelen,

etc.-, een rol spelen.

Waarom zou hennep als sacrament zijn uitgekozen? En waarom wordt in

bijna alle religies hennep gezien als een heilige plant?

Omdat men meent dat het gebruik ervan de mens dichter bij de godheid

brengt. Hennep zou de geestelijke hulp zijn, de zegen van de heilige

rook. En het is inderdaad waar dat juist het meest heilige, dat is de

heilige zalfolie, van hennep werd bereid. Wat kon het heilige heilig

maken, ánders dan de hennep?

Sacrid = heilig gemaakt. Sacrament = heilige handeling.

Ook in de Tabernakel waar de aanbidders van God samenkwamen werd

de heilige rook ingeademd, waardoor men des te beter zijn ziel kon

opheffen tot God, Ex.40:26.

Hennep is een bijzonder waardevol geneesmiddel. Het bevat een

complete bron van eiwitten, en bevat alle essentiële aminozuren en

vetzuren die de menselijke gezondheid waarborgen. Geen enkele plant

bevat zoveel goeds in een zo gemakkelijke vorm van verteerbaarheid.

Waarom dus een verbod op deze plant?

God verscheen zelf aan Mozes in de wolk, die voortkwam van het

wierookoffer. Wij zouden dan zeggen dat zoiets een soort hallucinatie

moet zijn geweest, en dat was het beslist niet. Aäron bracht elke dag een

wierookoffer, Ex.30:8-10. Mozes kende ook de formule om de heilige

zalfolie te maken. Wie deze olie voor onheilige doelen gebruikte, diende

gedood te worden.

Verder wijst Openb.22:2 hoogst waarschijnlijk naar de cannabis, als de

meest medicinale plant/boom die bestaat. Deze plant draagt immers


195 De ‘kanker-bijbel’

eveneens 12 maanden lang vruchten, op verschillende plaatsen op aarde.

Eén oogst per maand, en dat voor de vrede, gezondheid en het leven.

Cannabis heeft ook een buitengewoon hoog en uitgebalanceerd

eiwitgehalte, zodat hiermee de volkeren der aarde zich kunnen voeden,

wanneer de plant in cultuur is gebracht. Zaden en zaadolie ervan zijn

bijzonder voedzaam en geneeskrachtig. En het voedsel ervan bereid

smaakt nog lekker ook, zegt men. Ook het manna zou zoiets zijn

geweest, als het "hemelse brood", als korianderzaad.

Daarbij komt dat men de hennepplant goed voor vezels kan gebruiken

om er een soort katoen van te maken. Daarmee zou de wereldbevolking

zich goed kunnen kleden. Van hennep is ook een goede houtsoort te

maken, zodat de ontbossing tegen kan worden gegaan. Eén hectare

hennep staat gelijk aan 4ha bos productie.

Henry Ford bouwde in 1930 al een auto die op cannabis-brandstof liep

(een soort methanol). De cannabis levert een uitstekende brandstof, maar

daar zijn de oliemaatschappijen niet blij om.

Het is een grote leugen dat de cannabis verslavende drugs zou leveren,

en dat deze plant zonder enige medicinale waarde zou zijn.

Wie meer wil weten over de bijzondere kwaliteiten van de cannabis, zie

email: Treeoflife@ynitedcannabist.org

Wanneer cannabis inderdaad zo ontzettend goed is, waarom is deze plant

dan verboden en illegaal hem te kweken?

Daarvoor zijn o.a. de volgende redenen op te geven:

*Dan hebben de gevangenissen bijna niets meer te doen. Veel mensen

vinden werk in de gevangenissen.

*Dan kan de politiemacht wel halveren en naar huis gaan.

*Mensen willen graag doen wat niet mag. Daardoor kan men de prijs

opdrijven van de drugs, waaraan ook regeringen kapitalen verdienen.

*Dan zouden sommige oorlogen er niet zijn, en dat wil de

oorlogsindustrie niet.

*Dan kunnen overheden geen beslag meer leggen op de formidabele

eigendommen van drugshandelaren (kaal-pluk-acties).

*Dan zullen religies gaan protesteren, want cannabis maakt de mensen

zelfbewuster.

*De pharma-industrie zal er tegenop komen, want aan het goedkope en

zeer goede cannabis-medicijn zit voor hen weinig of geen verdienste.

*De petro-industrie zal er tegen zijn, want dan kelderen de olieprijzen.

196 De ‘kanker-bijbel’

*Cannabis is een uitstekende vervanging voor alcohol, en daar zullen de

drankfabrikanten weer tegenop komen.

*Cannabis biedt een uitstekende vervanging voor alle soorten

gevaarlijke drugs, dus ook de illegale drugsmaffia zal er tegen zijn, daar

hun multi-biljoenenhandel dan dreigt weg te vallen. Crack,

methamphetamine, etc., zijn schadelijke verslavende drugs.

Ook Ez.34:29 wijst ontegenzeggelijk naar de cannabis, als zijnde dé

plant van naam, van de wierook en heilige zalfolie. Cannabis is de

perfecte plant die het lichaam én de geest van de mens voedt op de meest

uitgebalanceerde wijze. De vervuiling en ondergang van onze planeet

dmv. het gebruik van aardolieproducten kan worden stopgezet door het

veel goedkopere gebruik van hennep.

Regeringen die een verbod op cannabis handhaven, werken willens en

wetens mee aan de destructie van de aarde met haar bewoners. De

wereldeconomie die nu nog gebaseerd is op de petro-chemische

industrie, heeft de aarde dodelijk verwond. Wij als mensheid zitten

opgezadeld met de wrange vruchten daarvan, als kanker en vele andere

ziekten.

Toekomstige generaties zullen op onze zogenaamd verlichte hoog

technische eeuw terugzien als de meest criminele eeuw, waarin het

gebruik van cannabis werd verboden bij de wet. Onze eeuw overtreft in

dat opzicht alle andere eeuwen, toen men nog geloofde aan heksen en

die vervolgde, toen men nog slavernij exploiteerde. In onze eeuw wordt

méér geld door overheden besteed aan het bouwen en onderhouden van

gevangenissen dan aan scholen en het onderwijs. Men sluit in de

gevangenissen de cannabis-klanten op die voor het bezit van enkele

planten hennep soms 10 jaar cel krijgen, terwijl moordenaars er met 3

jaar af kunnen komen.

George Washington en Thomas Jefferson, de eerste presidenten van de

USA noemden hennep de éérste behoefte aan welzijn en bescherming

van het land". Deze presidenten zouden wanneer zij nu leefden,

levenslang achter de tralies dienen te verdwijnen!

Drugs en cosmetica in de oudheid

In de zogenaamde "gaarden van Adonis" kweekte men planten en

"heilige paddestoelen", door Hieronymus vertaalt als zijnde "Tammuz".

Zie Ez.8:14. De wonderboom van de profeet Jona moet zo’n soort


197 De ‘kanker-bijbel’

paddestoel zijn geweest. De stinkzwam (phallus impudicus) groeit wel

16 cm per uur, en is in anderhalf uur volgroeid. Jesaja heeft het in

hoofdstuk 17:10-11 over dit soort plant, als zijnde de "aanplantingen van

Na’iman", of te wel de "heilige paddestoel", die zeer snel opschiet, en

evensnel weer verrot. De namen Adonis en Na’iman hebben een

botanische zinspeling op de hoed van de paddestoel.

Adonis is in de Griekse mythologie geboren uit een plant, waarvan de

vrucht openbarstte en zij eruit voortkwam. Haar moeder is Afrodiet, die

op haar beurt bij haar eigen vader lag. (incest)

Een tuin of gaarde noemde men een "hof", en het hof-motief speelt in de

paddestoel-mythologie een grote rol. Het woordje hof stamt af van een

foutieve vertaling van het Soemerische Gan (een Gan is een afgesloten

gebied, veld, gaarde en hof). Het Semitische Gan betekent echter koepel,

bolvormig, de rode hoed van de paddestoel. En verder kwam uit

Na’iman de vertaling van "plezier, zoet, hof van genot", of te wel de Hof

van Gan-Eden.

In de Koran wordt het Paradijs Gannati-nna’imi genoemd.

Van lieverlee kreeg het woord Gan als rode hoed van de paddestoel de

betekenis van rood.

Het Semitische Qanna = rood in het gezicht van emotie of ijver. De

heethoofden onder de joden, de Zeloten werden Qanna genoemd, van

Qwain, ziende op Kanaän/Ezau.

De Zeloten leerden de drug-filosofie van de onsterfelijkheid der ziel, en

dat de ziel in de vrijheid kon ronddwalen als het lichaam sliep. Dit

hebben de Grieken verder uitgewerkt en de christelijke kerk heeft het als

leerstuk van de onsterfelijke ziel aanvaard. De Zeloten dachten dat zij

superieur waren, het "uitverkoren volk", en gebruikten de qanna’im, een

krachtige drug, bereid van paddestoelen. Zij behoorden echter niet tot de

stam Juda en waren geen Semieten, maar Anaqim, wat een vorm is van

Ganna-Imaan, de grote reuzen of Atlanten, Deut.9:2.

Dezelfde taalwortel vinden wij terug in het woord Anakes, de tweelingpaddestoel.

Ook stonden de Zeloten bekend onder de naam Sicarii, of te

wel de messenmoordenaars, de religieuze fanaten. Volgens Josephus ziet

Sicarii op de heilige paddestoel, de sacratyun, wat in het Perzisch

Iskarioth heet. Judas de verrader kwam uit Kerioth in Judea. Uit het

woord saqratiym komt de stam S-K-R, wat gekromd betekent, zoals de

phallus en de jodenneus, maar ook de gebogen hoed van de paddestoel

gekromd zijn.

198 De ‘kanker-bijbel’

Onder de Islam zaten eveneens de door drugs krankzinnig gemaakten,

die van het Paradijs een hof van geneugten maakten, nl. de zogenaamde

wit-groot-ogigen onder de Islam. Koran Sura 56:10-23.

Via cosmetica werd bereikt dat het wit van het oog beter uitkwam. De

oogleden werden met donker pigment gekleurd. En een vrouw die zich

op deze wijze had opgemaakt heette: mestabatha, dat is "in orde maken".

Kosmos betekent: dat wat in orde is. Cosmetica = zich in orde maken,

opmaken. En waarvoor maakte men zich op? Voor de masturbatie, voor

het maken van een trip door de hof der geneugten. Een opgemaakte

vrouw als mestabatah -en daarin zit het woordje masturberen- was

iemand die de kunst van verleiding verstond, zoals Izebel, de groot-witogigen.

Ook de Assisin zaten onder de Islam, dat waren de sluipmoordenaars,

die ook onder de Zeloten zaten, die andersdenkenden niet konden

uitstaan en uit de weg ruimden. Daarvan komt het Engelse woord

assasin, moord.

Het waren drugsverslaafden, van de drug Khadish of Hasjhish, wat in het

Arabisch gedroogd gras of hennep is, de cannabis.

Het Griekse Cannabis is te herleiden tot het Soemerische Gan. In de

naam Barnabas betekent dit weer "rood", met witte vlekken, zoals de

paddestoel. Men zag hierin het samengaan van Panakes of Asklepion, de

god der geneeskunst, met de drugs. De paddestoel-eters kregen

koortsachtige vlagen van oncontroleerbare beweeglijkheid van hun

lichaam, en pas daarna kwam de verdoving door het werkzame gif.

Tevens kweekten de ouden als heilige plant de Lotus, waaruit men een

extract bereidde. Uit hennep bereidde men hasj.

Men rookte, of men inhaleerde de rook. In feite is roken van tabak ook

een vorm van drugsverslaving. Het doel van al deze zogenaamde

geestverruimende middelen is, los te geraken van het lichaam, van de

stof, om alleen geestelijk te zijn, te kunnen zweven in het walhalla. Het

is nooit de bedoeling van de Schepper geweest op déze wijze met het

geschapene -dat zéér goed was- om te gaan. Wij mogen ons lichaam en

onze geest niet bezoedelen en opzettelijk bedwelmen, en ook is het niet

de bedoeling van de Schepper dat vrouwen zich opmaken gelijk Izebel

deed.

De Schepper zegt van Zichzelf dat Hij de altijd zijnde is, de Ik Ben die

IK Ben. De Schepper blijft Zichzelf en maakt Zich niet op, om schuil te


199 De ‘kanker-bijbel’

gaan achter het masker van kleuren en geuren. Hij is zoals Hij is. En wij,

wij zijn naar Zijn Beeld en gelijkenis geschapen. Dus dienen wij ons niet

anders te vertonen dan wij zijn.

Drugs en porno

V e l e zaken in

ons leven h e b b e n

t w e e zijden, en

gelukkig de mens

die het j u i s t e

m i d d e n w e e t t e

vinden en d a a r m e e

weet om t e g a a n .

Olijven vertonen grote overenkomst met de eierstokken

Wij leven

in debaarmoeder van een vrouw, zie Richard Cassaro

i n d e

stoffelijk e wereld,

en juist de eigenschappen van de stoffen en hun fysiologische effecten

op ons lichaam en op onze geest oefenen kennelijk een grote

aantrekkingskracht op ons uit. Het eenvoudige en goede gebruik van

dergelijke stoffen kan gemakkelijk tot verslaving leiden. Het lichaam

raakt eraan gewend en vraagt om steeds grotere dosis.

De mens verlangt naar geluk, naar bekoring en zoekt ontspanning.

Exaltatie probeert men te verkrijgen via de narcotica, dat een soort

zelfbevrijding oplevert. Men waant zich in een soort hemel, terwijl men

zich in werkelijkheid soms in een soort hel bevindt. Primitieve volkeren

hebben vanaf oude tijden natuurproducten gebruikt waarin opwekkende,

geestverruimende werking aanwezig was. Ook de joodse Chassiedim

(Chas komt van Hasj) waren aan de drugs.

200 De ‘kanker-bijbel’

Er bestaat een relatie tussen stof en geest, want de Yogi’s bereiken door

vasten en diep ademhalen ook een soort extase. Door vasten verlaagt

men het bloedsuiker- en vitaminegehalte in het bloed, waardoor het

bloed minder nicotinezuur ontvangt, wat een bron kan zijn voor

visioenen. Ook adrenaline kan hallucinaties geven. Sommige asceten

maakten expres verwondingen door zich te snijden, waardoor zij

visioenen kregen. Verwondingen brengen allerlei chemische reacties in

ons teweeg, waardoor de hersenen worden beïnvloed. Het gevaar is dan

ook groot dat álles wat de natuur ons biedt tot bescherming en genot,

zich kan omkeren tot een tiran. Dat wijst o.a. naar het opwekken van

seksuele verlangens via pornografische lectuur.

Pornografhos = beschrijving van hoeren, middelen die de seksuele

hartstocht aanvuren om erotische prikkels op te wekken.

Het taboe op alles wat met seks te maken heeft is ontstaan ten tijde van

de eerste kerkvaders, die hun taboes ten onrechte op de leerstellingen

van Paulus bouwden. Wat echter in het Westen als porno geldt, gold in

het Oosten en oude Griekenland en Rome als heel normaal.

Muurfresko’s in Pompeï vertonen alle vormen van seksuele

gemeenschap, en ook het beeldhouwwerk van Leda en de Zwaan toont

zulks. In het Westen is de vrouw tot zondebok gemaakt, als gevolg van

de visie der kerkvaders. Clementius van Alexandrië zei, "dat de kuisheid

die haar wortels zo diep in het hart van de vrouwen schijnt te hebben, in

werkelijkheid niet verder gaat dan de kleren, want als die kleren

eenmaal uitgetrokken zijn, is er geen spoor meer van over".

Sprak deze beste man soms uit veelvuldige ervaring?

De oude Grieken en Romeinen beleefden kennelijk buitengewoon

plezier in de seksualiteit. Zij waren overlevenden van het oude Atlantis,

halfgoden. Uit hen komen de Dorians, waaruit de Caesars zijn

voortgekomen, de keizers. Het intieme kenden zij blijkbaar niet. Niets

was meer taboe, en daar schijnt het vandaag de dag ook naar toe te gaan.

Dingen die binnen het huwelijk aanvaardbaar zijn, dienen niet op straat

en op de tv te worden getoond!

Normaal gebruik mag nooit door misbruik worden nagelaten. Moderne

sexulogen onderschrijven de stelling dat seksualiteit goed is voor de

gezondheid. Maar dan wel in de juiste banen geleid, daar het anders tot

zeer onverkwikkelijke en ongezonde toestanden kan leiden. Wij zullen

de wetten van de Schepper hebben te eerbiedigen. Wij mogen de oude


201 De ‘kanker-bijbel’

Grieken en Romeinen, die bi-seksueel waren, niet tot een voorbeeld

nemen, want zij prezen de mannelijke homoseksualiteit, terwijl de Bijbel

deze verafschuwt.

De "pharma-Inquisitie"

Wij lezen in het begin van de Bijbel dat Eva van de verboden vrucht

nam, ervan at én terstond daarna Adam gaf te eten. En Adam at ervan!

Sindsdien schijnt het dat mannen alleen nog iets kunnen leren van wat

vrouwen hen aanreiken. En daarmee was God niet erg gelukkig.

De man had de grootste fout van zijn leven begaan, door klakkeloos naar

zijn vrouw te luisteren. Daarmee had de man voor zichzelf een grote

rivaal geschapen, n.l. door wetenschappelijk te worden, notitie te willen

nemen van de boom van kennis van goed en kwaad. Hieruit zien wij dat

puur wetenschappelijke kennisvermeerdering zónder overleg met God

ten strengste verboden en fataal is. Dat is de moeder aller zonden.

Wij mogen niet alles weten, zoals het niet goed is dat kleine kinderen

alles weten wat betreft het geboren worden en de voortplanting. Dat

leren zij wel als ze groter worden.

Wie te diep in de put wil kijken,

dreigt erin te vallen. Wie te diep in

het glas kijkt, loopt gevaar het

deksel op z"n hoofd te krijgen.

En zo is het ook met de

geestverruimende middelen eraan

toe gegaan. Toen de politici en

geestelijken van vroeger tijden de

werking van de geestverruimende

middelen ontdekten, werd er al spoedig een verbod op het gemeen

gebruik ervan ingesteld. Alleen de elitairen mochten er gebruik van

maken.

Religies zijn door mensen gemaakt om mensen bezig te houden en beter

van hen te worden. Daarbij dient men de massa onwetend te houden en

de kern van de religie te laten bestaan uit mysteriën, sacramenten,

heilige handelingen als het branden van wierook, dogma’s als

transsubstantiatie, en wat al dies meer. De deelnemers en goedgelovigen

kregen niet de échte geestverruimende middelen aangereikt,

want die waren alleen voor de ingewijden, de geestelijken en politici. De

gewone man werd met placebo-middelen zoet gehouden, als brood en

202 De ‘kanker-bijbel’

wijn, de hostie. En om de mensen iets van de extase te laten proeven,

bouwde men prachtige kathedralen als voorportalen van de hemel, met

gewijde koorzang en een geestelijke stand die Latijn sprak en prachtige

gewaden droeg. Immers, via de extase kon men in contact treden met de

godheid, zo werd gedacht. Dat mocht het gewone volk echter niet doen

via de cannabis en andere geestverruimende middelen.

De R.K.kerk kwam toen met de zogenaamde "pharma-inquisitie". Maar

wat had religie dan nog te bieden wanneer de geest van de mensen zich

niet meer kon verheffen en uitstrekken naar het Goddelijke, het

bovenzintuiglijke?

Rome voerde het verbod op de geestverruimende middelen zover door

dat zelfs de gewone priesters en kerkdienaren ze niet meer mochten

gebruiken. Priesters werden onwetend en onnozel. Alleen sommige

heidense geestelijken waren nog weleens high. In 1620 werd in Mexico

zelfs een verbod door de RK-kerk ingesteld op de wortel van de Peyote.

Indianen gingen er gewoon mee door, zodat er meer dan 90 van hen

werden terechtgesteld.

De Protestanten namen de ijver van de RK-kerk over en verboden

eveneens alle geestverruimende middelen.

De leus dat er buiten de kerk geen zaligheid was, komt in werkelijkheid

hierop neer dat Rome stelde dat er buiten de kerk géén geestverruiming

bestond die de mens tot de zaligheid zou leiden. Alleen de kerk bood

heil tegen betaling, via mysterieuze handelingen. Niet het goedkope

hennep, maar de dure kerk met haar geestelijken diende als placebo. Het

volk diende dom te blijven.

De eerste religies waren nog vrij van theologie, dogmatiek. Zij waren

simpel en experimenteerden des nachts met geestverruimende middelen,

wat zij als een Godswonder ervaarden. Hun ogen werden erdoor verlicht.

Dat werd al spoedig tot alleenrecht voor de geestelijken, en later werd

het gebruik ervan beperkt tot de keur der geestelijken. Ook tijdens de

Agapen, de liefdemaaltijden der eerste christenen schijnen

geestverruimende middelen te zijn gebruikt.

Drugs zijn middelen die het bewustzijn in de hersenen beïnvloeden.

Door het wetenschappelijke hersenonderzoek via ultramoderne

technieken is er meer inzicht gekomen in hetgeen er gebeurt in de

hersenen wanneer iemand drugs gebruikt. De hersenen hebben via een


203 De ‘kanker-bijbel’

netwerk van zenuwen controle over het lichaam. De hersencellen liggen

in een chemisch bad, dat steeds voorzien wordt van verse chemische

stoffen via het bloed. Hersenen zijn super gevoelig voor de kleinste

veranderingen, en daarom wordt het bloed van de hersenen gescheiden

door een barrière of filtersysteem. Dat filter bepaalt welke chemische

stoffen er naar de hersenen mogen gaan, en welke niet. Sommige stoffen

zijn echter niet door het filter tegen te houden, maar gaan regelrecht naar

de hersenen, als zuurstof, glucose, en o.a. drugs. Drugs veranderen de

functies van de hersencellen, en dat kan ingeval bij pijnbestrijding of

psychische stoornissen gunstig zijn.

Hersenen zijn uniek. Ze bestaan uit wel miljarden cellen. Men schat dat

er één triljard neuronen zijn, dat zijn de fundamentele cellen in de

hersenen. De hersenen zijn verbonden met het endocriene-systeem dat

hormonen produceert en de meeste lichaamsfuncties regelt en het

immuunsysteem beheerst. Via nieuwe beeldtechieken (MRI en PET) is

het te zien waar de drugs in de hersenen op in werken.

Hersenen beheersen ons gedrag, terwijl de hypofyse onze hormonen

beheerst. Neurotransmitters zijn overbrengers van boodschappen.

Dopamine is een neurotransmitter die zorgt voor genot, een high gevoel

bij druggebruik. Dit genot-centrum in de hersenen is verbonden met

groepen andere neuronen zoals die van seks, eten, angst, worden, etc..,

hetwelk groepen zijn van het hersenmechanisme voor verslaving.

Dopamine zorgt voor het "vuur", de geestdrift in onze hersenen. Tekort

eraan zorgt voor depressie. Alle drugs beïnvloeden het genotscentra en

belemmeren het pijncentra. Het zenuwstelsel zal uit zichzelf evenwicht

proberen te handhaven, via processen van de homeostasis.

Nederland schijnt als gidsland te fungeren inzake drugs en drugsbeleid.

Het is bekend dat elk mens op z’n tijd behoefte heeft aan een dosis

oppeppers om gemotiveerd te blijven, om maatschappelijk en sociaal te

kunnen blijven functioneren. Wie geestelijk en lichamelijk geborgen is,

heeft in principe geen behoefte meer aan oppeppers, dus o.a. aan drugs.

Maar die toestand is op deze aarde nog niet te bereiken.

De rook van Hasj bevat ongeveer 80 stoffen die de geest beïnvloeden.

De krachtigste stof ervan is de THC. Volgens sommige geleerden brengt

geen enkele drug zoveel schade aan de hersenen teweeg als marihuana.

De hennep is door veredeling wel 15x sterker geworden en dient dan als

harddrug te worden aangeduid.

204 De ‘kanker-bijbel’

Drugsbeleid

Er stond in het RD van 8 maart 1997 een merkwaardig artikel, waarin

mr. H. Drion als voormalig vice-president van de Hoge Raad, stelt dat de

oorlog tegen drugs waanzin is en zinloos is. Drion vindt het ongelooflijk

dat de overheid het monopolie van zo’n gevaarlijk goedje als drugs

overlaat aan de criminele wereld, met alle gevolgen van dien. Drion pleit

voor gecontroleerde legalisering van softdrugs, om een eind te maken

aan de zinloze oorlog tegen drugs. De manier waarop de handel in drugs

wordt bestreden, is op een fiasco uitgelopen. Het roept de criminaliteit

juist op. Het verbod op alcohol in de USA liep op niets uit. Het verbod

riep de maffia in het leven. Regeringen zien wel in dat de door hen

bewandelde weg inzake drugs doodlopend is, maar willen nog geen

nieuwe wegen bewandelen. Ongeveer 60 - 70% van de gevangenissen

zijn gevuld met drugscriminelen, waar er wereldwijd ongeveer 700

miljard gulden omgaat in de drugshandel.

De drugsoorlog is een goudhandel voor hen

tegen wie ze wordt gevoerd, aldus Drion,

die vindt dat de overheden door hun verbod

op drugs, de controle erover uit handen

geven. De enige juiste aanpak zou volgens

Drion zijn, dat er een gecontroleerde

verkoop van softdrugs komt tegen normale

prijzen.

Softdrugs zijn volgens Drion niet

gevaarlijker dan een sigaret of borrel. De

meeste geweldsdelicten komen niet van

drugs, maar door alcohol.

Nederland kan echter niet de softdrugs op eigen houtje uit de sfeer van

het strafrecht halen, want daarmee zouden alle criminelen van de wereld

naar ons land toe komen om hun inkopen te doen tegen lage prijzen, om

ze vervolgens in hun land duur te verkopen.

Regeringen laten het voorlopig maar voor wat het is, zonder naar

alternatieven te zoeken. Drion heeft echter wél een oplossing: Kopers

dienen ter plekke hun waar te gebruiken, anders géén verkoop!

Zijn drugs verslavend?


205 De ‘kanker-bijbel’

Cannabis werkt volgens kenners niet verslavend. Wel de tabak waarmee

men gelijktijdig de cannabis rookt. Het is daarom bij verslaafden niet de

hennep, maar de nicotine die om steeds meer vraagt.

Hasj verruimt het bewustzijn, maar bedwelmt niet. De gebruikers

worden ontspannen en vrolijk, actief en niet versuft. Cannabis geeft een

geluksgevoel. Vrijmetselaren zijn veelal cannabis-rokers of snuivers.

Daardoor worden hun ogen verlicht, zoals ook Bileam de man van het

verlichte oog was. Dan gaan zij het leven beter doorzien en ook de

maatschappelijke verhoudingen. Men leert erdoor kritisch denken,

zonder agressief te worden. Wijlen president John F. Kennedy rookte

wiet, zogenaamd om zijn rugpijn tegen te gaan. Velen stellen dat een

positieve vooruitgang van de mensheid niet denkbaar is zonder het

gebruik van cannabis.

In 1937 werd de hennepplant in de USA verboden. Vóór die tijd werd de

hennep overal en op elke boerderij gekweekt. Het verbod op hennep is

niet het gevolg van haar geestverruimende en zogenaamd verslavende

werking, maar vanwege de concurrentie van de papier- en chemische

industrie. Als grondstof voor papier en olie (brandstof) is hennep

verreweg het goedkoopste. Krantenmagnaat Hearst zag de belangen van

zijn bosbouw-papier industrie bedreigd worden door de henneppapier.

Op zulk soort papier werd zelfs de onafhankelijkheidsverklaring van de

USA ooit geschreven.

DuPont en IGFarben verkregen in diezelfde tijd licentie op plastic en

medicijnen, bereid uit afval van aardolieproducten. De

verpakkingsindustrie en de vezel-industrie werd bedreigd door het veel

goedkopere hennep.

DuPont en Hearst kregen overeenstemming met Anslinger van het

Federal Bureau of Narcotics. Hennep werd door hen in het vervolg als

een grote vijand van de mensheid afgebeeld. De klopjacht op hennep

werd big business.

Dit bracht ons in de krankzinnige wereld van het moderne drugbeleid.

Waar overheden, maffia, drugdealers, smokkelaars, etc. alleen maar

gebaat zijn bij een even onzinnige wet op verbod van drugs. Dit verbod

opheffen zou veel van de wereldorde herstellen en zou grote mondiale

problemen opheffen. Georganiseerde misdaad zou voor het grootste deel

een einde nemen, alsmede corruptie en omkoping, daar er onuitputtelijke

geldstromen circuleren in die sector. Het drugsprobleem is een politiek

probleem (schandaal) dat door de overheden in deze wereld kunstmatig

206 De ‘kanker-bijbel’

in stand wordt gehouden. Het verbod op de hennepplant in deze wereld

is wellicht het meest tragische van de gehele geschiedenis. En God zag

al wat hij gemaakt had en het was zeer goed, ..... behalve de

hennepplant!

Het verbod op hennep wijst naar de grootste volksmisleiding aller tijden.

Drugswetten zijn er om het volk bewust te misleiden. Nadat de grenzen

van Europa zijn opengegaan is Europa het gebied bij uitstek waar

illegale wapenhandel en giflozingen plaatsvinden. Er is bij de grenzen

geen enkele controle, dan alleen op drugs.

O wee, wanneer de politie weer eens een illegale hennepkwekerij

ontdekt, dan staan de kranten er bol van!

De vervulling met de heilige Geest

Brengen drugs werkelijk in contact met de godheid? Brengen drugs ons

werkelijk in contact met de ware God? Betekent een verruiming van

onze geest dmv. cannabis of anderszins dat we dan tegelijk verlicht zijn

met de heilige Geest?

Nee, geen van alle aardse middelen kan de toegang tot God voor een

mens ontsluiten. Op een mechanische wijze en via geestverruimende

middelen kunnen mensen weliswaar zich als van het aardse los gevoelen,

alsof ze in een andere wereld leven. Maar die ándere wereld is nog niet

de wereld van de heilige Geest. Wel kunnen bij ware gelovigen de

geestverruimende middelen mogelijk functioneren om in hoger sferen te

geraken. Hiervan lezen wij een merkwaardig voorval in 2Kon.3:15.

13 Maar Elisa zeide tot den koning van Israel: Wat heb ik met u te doen? Ga

heen tot de profeten uws vaders, en tot de profeten uwer moeder. Doch de

koning van Israel zeide tot hem: Neen, want de HEERE heeft deze drie koningen

geroepen, om die in der Moabieten hand te geven.

14 En Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor

Wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Josafat, den koning van

Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien!

15 Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de

snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam.

Elisa raakte door de muziek in een soort trance of extase en begon toen

zijn advies te geven, als door de hand van Jahweh die op hem was.

Echter, over het algemeen werkt de heilige Geest regelrecht en verlicht

de harten en verstanden, zie Efeze 1:18


207 De ‘kanker-bijbel’

Mediwietolie als medicijn, zie het volledige artikel van Wernard

Bruining in het blad Frontier no.94, januari 2011. Het blijkt dat cannabis

al eeuwenlang succesvol is gebruikt tegen alle kwalen. Het was

volksmedicijn nummer één! het is ook niet verslavend, en men kan zelf

op eenvoudige wijze een medicinale wietolie maken, zie:

www.mediwiet.nl

Ook www.rense.com

dat cannabis een remedie is tegen kanker, en de regering weet dat al 36

jaar lang. Volgens dr. Ethan Russo, een neuroloog en autoriteit op het

gebied van medicinale cannabis, komt kanker voort omdat cellen

onsterfelijk worden. Ze reageren nietmeer op signalen om te stoppen met

groeien. Normaliter sterven cellen op commando af. Dit proces wordt

apoptose genoemd, of geprogrameerde celdood. THC stimuleert

apoptosoe zodat gliomen, leukomieën en melanomen verdwijnen. THC

= tetrahydrocannabinol).

15. Is de overwinning op kanker nabij?

Vanaf oude tijden heeft de mens gestreden tegen ziekten. Gezondheid is

kwetsbaar en een fel begeerde zaak, die maar moeizaam wordt verkregen

en behouden. De mens wil gezond zijn en heeft de oorlog verklaard tegen

ziekten. Helaas, die strijd werd geen korte slag met een glorieuze

208 De ‘kanker-bijbel’

overwinning. Nee, het werd een eeuwen durende strijd, waarbij het uitzicht

op een definitieve overwinning er nog niet is. Wat zouden de mogelijke

oorzaken kunnen zijn dat de strijd tegen ziekten niet is gewonnen? Een

oorzaak kan zijn dat wij mensen veeleer de symptomen bestrijden dan de

werkelijke oorzaken. Het kan zijn dat de mens een foutieve eet- leef en

denkwijze in overeenstemming tracht te brengen met zijn lichaam en geest

die daarvoor niet geschikt zijn.

De mens is de strijd tegen ziekten begonnen met te zoeken naar

geneesmiddelen. Algemeen werden deze uit planten gemaakt, behalve in

oud-Egypte, waar men zocht naar één universeel geneesmiddel. De

Egyptenaren wilden via mysteriën een ingreep teweegbrengen in het

etherische lichaam van de mens. Die ingreep berustte op een soort

magnetisme verkregen via atmosferische elektriciteit (o.a. het Sint

Elmusvuur). Later is men ook in Egypte medicijnen uit planten gaan

bereiden, en nog weer later ontdekte men in het westen de gifstoffen en

chemische middelen, gemaakt uit afvalproducten van aardolie.

De chemische "geneesmiddelen" industrie is ongelukkig genoeg een goed

florerende sector. Ziekten leveren enorme winsten op. Tot op heden zoekt

de mens(heid) nog naar geneesmiddelen om hen van hun kwalen af te

helpen, zonder zich af te vragen hoe die kwalen konden ontstaan. Men wil

de eigen leef-, eet en denkwijze handhaven. Dáár ligt de grove fout. Wij

kunnen net zo lang zoeken naar

medicijnen tot we een ons wegen,

maar zullen geen definitieve

overwinning behalen tenzij wij

onze leef-, eet- en denkwijze

radicaal veranderen en volledig in

overeenstemming brengen met de

bouw van ons lichaam en de

krachten van onze levensgeest.

De eenvoudige logica gebiedt ons

dat we in een diesel-auto géén

Een apotheek vol

benzine tanken, daar er anders grote problemen zullen ontstaan. Welnu, het

menselijk lichaam is een zeer hoogwaardig technisch vernuftig product, dat

niet op ontwaarde en gedegenereerde voedingsstoffen kan blijven

functioneren, zonder nadelige gevolgen.


209 De ‘kanker-bijbel’

Gezondheid heeft te maken met het zónder-zonde-zijn. Dat wil zeggen, in

volkomen overeenstemming leven met ons doel en met onze oorsprong.

Gezien de ontelbare zieke mensen op aarde, wordt massaal de hand gelicht

met een leven dat in overeenstemming is met ons wezen. Vandaag de dag

zijn hart- en vaatziekten, kanker, etc. onze massamoordenaars. Hartziekten

komen vooral voor in snelgroeiende grote wereldsteden, volgens een

rapport van het Columbia University’s Earth Institute in New York. Goed

voedsel is in grote steden schaarser, en men heeft daar minder

lichaamsbeweging. Velen sterven jong in hun meest productieve jaren. In

de V.S. is hartziekte doodsoorzaak no.1. Er zijn daar 116 slachtoffers op

de 100.000 mensen tussen de 35 en 59 jaar. In Rusland is het nog vele

malen slimmer, waar 576 doden vallen op de 100.000 mensen. Hartziekte

is niet langer de ziekte der rijken.

In landen als Brazilië, Zuid Afrika, China en India worden gezamenlijk 21

miljoen productieve jaren gemist doordat mensen vroegtijdig sterven aan

hartziekten, volgens prof. Stephen Leeder uit Sydney.

Wat betreft de kankertherapieën zullen we terug moeten naar de natuur, tot

een gezonde leef-, eet- en denkwijze. De meest simpele, probate en

goedkope therapie is het eten van abrikozenpitten en bittere amandelen.

Deze pitten bevatten vitamine B-17, ook wel Leatrile of Amigdaline

genoemd. Preventief zijn 5 bittere amandelen, of 5 tot 8 abrikozenpitten

per dag voldoende. Bij kankerpatiënten mag men ongeveer 30 abrikozenpitten

of 15 bittere amandelen per dag, eventueel met het dieet van dr.

Houtsmuller, wat aan te bevelen is. Het is niet zo dat het eten van deze

pitten garandeert dat de kanker zal verdwijnen. Nee, onze leef-, eet- en

denkwijze zal tevens dienen te veranderen. Een ongezonde levensstijl, o.a.

roken, bakken in de zon, snoepen, etc.-, zal de genezing niet bevorderen,

maar veeleer tegengaan. Een positieve levenshouding doet wonderen.

Oude cultuurvolkeren zoals de Hunza’s bereiken hoge leeftijden van wel

100 tot 120 jaren en zijn daarbij opvallend gezond. Onder hen komt geen

kanker voor. Ook bij de Eskimo’s niet. Hun voedsel bevat wel 200x meer

210 De ‘kanker-bijbel’

nitroliside dan het onze. Zij eten veel abrikozen met de pitten erbij. In onze

snelgroeiende grassoorten zit nog maar weinig nitroliside, zodat in vlees en

melk weinig van deze stof te vinden is. Vroeger at men meer gierst dan

tarwe, terwijl in gierst een hoge dosis nitroliside zit en in tarwe niet.

Nitroliside komt wel in meer dan 1200 eetbare planten voor. Deze stof zit

vooral in zaden van vruchten, in grassen, maïs, gierst, cassave, lijnzaad, en

in de pitten van abrikozen, amandelen, appels

en peren. Dr. Krebs Jr heeft deze stof

vitamine B-17 genoemd (amydalin en

leatrile). Hij zegt dat men reeds met het eten

van 5-8 abrikozenpitten per dag kanker kan

voorkomen. De kernen van de abrikozenpitten

verlagen tevens de bloeddruk en behoren tot

het gezondste voedsel op deze aarde. Ze

versterken de slagaders en het hart, en ze

vernietigen de kankercellen.

Wanneer U de abrikozenpitten nergens kunt

verkrijgen, kunt U ze bestellen via email:

abriko@zonnet.nl

Adres: J.J. Schaafsma, Ruusbroecstraat 81,

8022 EB Zwolle, tel. 038-4529145.

http://www.credence.org/german/reviewsgerman.html

Abrikozen

Bittere Amandelen (de goede soort) kunt u kopen bij T. van Halteren,

Bunschoten, tel. 033-2987443, email: tvanhalteren@casema.nl

Ook op de website van Silvia Videler kunt u ze bestellen:

http://boinnk.nl/blog/abrikozenpitten-met-vit-b17/

Abrikozen en amandelen behoren tot de amygdalusfamilie en staan bekend

om hun heilzame werking. Amygdaline/leatrile is een natuurlijke cyaan

houdende substantie. Dr. Krebs in de USA en Dr. Hans Nieper in Duitsland

hebben zeer goede resultaten geboekt met Leatrile-toepassingen.

Dr. Matthias Rath geeft eveneens aan dat de overwinning op kanker nabij

is. In zijn boek “Kanker” presenteert hij de nieuwe vindingen ter

bestrijding van kanker met behulp van natuurlijke stoffen, als vitaminen.

Een brochure kan men aanvragen bij: MR-publishing, Postbus 859, 7600

AW Almelo,

Zie www.stopping-cancer-naturally.org

http://www.1cure4cancer.com/


211 De ‘kanker-bijbel’

http://www.1cure4cancer.com/manner_bk/manner_bk.html

http://www.1cure4cancer.com/bible.htm

(Samenvatting van bovenstaand verslag van deze site)

De Bijbel vertelt ons, zoals in een instructieboek, hoe en wat wij zullen

eten om gezond te kunnen leven. Zie Genesis 1:29, waar het gaat over

zaden. Hoe is het mogelijk dat wij in onze eeuw bijna alle zaden uit ons

dieet hebben verwijderd? De Bijbel stelt juist de zaden als

hoofdbestanddeel van ons dieet. Zie ook Ezechiël 4:9. Daniël 1:8-15,

Psalm 103:1-5, waar onze mond met goede dingen dient te worden gevuld,

waardoor onze jeugd zich vernieuwd. Zie tevens eens naar Goji-bessen op

internet. Zaden bevatten nitrolisiden en vitamine B-17.

U kunt bij ons Amygdalin tabletten bestellen: Stichting Prisma,

Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek, tel. 0342 441992

email: Pentahof@planet.nl

De Medicijnen-Maffia

De religieuze gevoelens in mensen konden niet door de christelijke

zendelingen, noch door de Inquisitie, noch door anderen worden uitgeroeid.

Men probeerde het ene geloof in te ruilen voor het andere. Het

protestantisme, Voodoo, Hindoeïsme, Islam en vele andere religies bestaan

nog steeds voort, ondanks geweld dat er tegen is begaan. Ook de

verwachtte secularisatie van de huidige

samenleving is niet ingetreden, zoals

werd verwacht door de Illuminati. Men

heeft geprobeerd onze jeugd te

bombarderen met drugs, sex, geweld via

tv, film en andere dingen, om hun

moraal te breken. Ook dat is niet gelukt,

daar onze jeugd in sommige opzichten

Wat men medicijnen noemt

juist alerter is geworden, meer gericht

op de werkelijkheid. Druk van

regeringen, pressie van religies en instituten, heeft de mensheid niet ten

volle kunnen knechten. Het volk blijft zijn religieuze gevoelens koesteren.

De nieuwe goden van het volk zijn o.a. sport en spelen, eten en drinken, die

stil worden aanbeden. Niets schijnt in staat te zijn religieuze gevoelens uit

te roeien. Daarom klopt het hart der Illuminaten vol verwachting, vanwege

het succes van moderne medicijnen.

212 De ‘kanker-bijbel’

Vaccinaties en antibiotica’s vormen de hoop der mensheid ter voorkoming

van ziekten en ter genezing van kwalen. Medicijnen worden aanbeden.

Doctoren en artsen worden gezien als de nieuwe priesters van de

medicijnen-religie. Waar de oude goden het bij ziekten en epidemieën

kennelijk lieten afweten, doen de nieuwe goden het goed. Althans, zo lijkt

het. Medicijnen nemen een soort Messiaanse rol aan. Wie de medicijnen

beheerst, beheerst de mensheid, daar de mensheid op de medische

wetenschap haar hoop heeft gericht.

Rome heeft eveneens via centralisatie, autocratie, censuur, manipulatie,

propaganda, etc.., de macht over de mensheid willen verkrijgen, waarbij

ketters werden verbrand en vermoord. Dit alles in de naam van God tot

bestwil van het volk.

In vroeger tijden meende de mensheid dat gezondheid van de goden tot ons

kwam en vanuit de geestenwereld tot ons afdaalde. Vandaag de dag meent

de mensheid dat gezondheid en

welzijn vanuit de materiële wereld

ons toevalt. Dat maakt een groot

verschil. Medicijnen (chemische wel

te verstaan) vormen de nieuwe

wereldreligie. Sinds Louis Pasteur

heeft het geloof in medicijnen haar

vele tempels (ziekenhuizen, etc.)

gevuld met priesters (artsen,

specialisten, etc..) met allerlei

r i t u e l e n e r b i j , a l s :

inentingen/vaccinaties, die dezelfde

rol spelen als de kinderdoop. Men

ziet deze inentingen/vaccinaties als

Louis Pasteur

sacramenten. De sacramenten zijn heilige handelingen, die in wezen op

magie berusten. Baby’s worden terstond na hun geboorte “ingewijd” (vol

gespoten) met chemische gifstoffen. Hun natuurlijk afweersysteem wordt

om zeep geholpen zoveel als mogelijk is. En waarom? Alleen vanwege

vrees voor ziekten en koorts, die het kind moet doorlopen om het eigen

immuunsysteem te kunnen ontwikkelen. Het onderzoek naar gezondheid

heeft de plaats ingenomen van het aloude onderzoek naar het zielenheil. De

strijd tegen ziekten is gekomen in de plaats van de strijd tegen de zonden.

De oorzaak van de ziekten wordt niet opgespoord en bestreden. Nee, alleen


213 De ‘kanker-bijbel’

de symptomen gaat men te lijf. Bestrijding van virussen is gekomen in de

plaats van duivelsuitbanning. Klonen heeft o.a. de mogelijkheid geopend

tot een “eeuwig voortbestaan”, hetwelk in de plaats is gekomen wat de

kerken geloofden inzake het eeuwige leven na de dood en opstanding.

Pillen en injecties zijn als de sacramenten van brood en wijn. Donaties en

giften voor de kankerbestrijding en andere doelen zijn in de plaats

gekomen van kerkelijke bijdragen en tienden. Zoals van Jesjoea (Jezus)

wordt gezegd dat Hij van alle zonden reinigt, alzo werkt men aan een

vaccine-cocktail dat tegen alle ziekten beschermt. Vaccinaties en fluor zijn

staatsaangelegenheden geworden, ter bevordering van de volksgezondheid,

zoals de christelijke kerk ooit staatskerk werd.

Politieke doelen worden nagestreefd over de

ruggen van onwetende mensen. In de

medische wereld worden echte natuurgenezers

voor charlatans gehouden, gelijk als de kerk

haar ketters vervolgde. Zoals in de kerken de

dogma’s de leer bepalen en de weg wijzen, zo

bepalen de chemische medicamenten van

grote concerns de regels voor de

wereldgezondheid. Door middel van

m e d i c i j n e n s c h a k e l t m e n d e

verantwoordelijkheid der mensen uit. Men kan

leven, eten en drinken wat men maar wil, want

overal is een chemisch preparaat tegen ontwikkeld. Met de Bijbelse

gezondheidswetten wordt geen enkele rekening gehouden. In de meeste

kerken schuift men eveneens de verantwoordelijkheid van de mensen af op

Jesjoea (Jezus) en op de geestelijke bemiddelende stand. Het probleem van

ziekten zou buiten de mens liggen, dus dient de oplossing eveneens buiten

de mens te worden gezocht. Vandaar de vaccinaties, pillen en poeders.

Vandaar de doop als voertuig der genade, en de hostie als lichaam van

Christus. Er zijn tussen de medische en religieuze wereld duidelijk

paralellen waar te nemen.

Fysicisten, medische wetenschappers en theologen negeren dikwijls de

feiten, wanneer deze tegen hun instelling ingaan. Het gaat hen vooral om

de instandhouding van hun instituten, om de winst. Het gaat hen niet om

het zielenheil, noch om de gezondheid in de eerste plaats. Door de

chemische geneesmiddelen en vaccinaties worden de meeste mensen zieker

214 De ‘kanker-bijbel’

dan zij reeds waren. Natuurgeneeswijzen en artsen die in de natuur

middelen vinden om de oorzaak van de ziekten te bestrijden en dit

wetenschappelijk aantonen, worden net als Galilei, Bruno en Copernicus

verketterd en niet serieus genomen. Denk aan de arts Moerman uit

Vlaardingen. De wetenschap heeft haar executie-lessen van de kerk

geleerd. Het is immers levensgevaarlijk en anti-christelijk te menen dat

eeuwig leven gelijkstaat aan fysieke onsterfelijkheid, of te denken dat

algemeen welzijn bereikt wordt via genetische manipulatie en dat zulks

gelijk zou staan met de vernieuwing van hart en geest. Het is toch wreed en

onmenselijk dat zowel door de medische wetenschap als door de

geestelijken de vrees der mensen wordt gebruikt als middel om hun geld en

bezit af te pakken. Dat er steeds weer nieuwe ziekten zoals SARS de kop

opsteken, laat ons zien dat de medische wereld nooit de vrees voor ziekten

zal kunnen wegnemen. De mens zal het in en bij zichzelf moeten zoeken,

in zijn overtredingen tegen de natuurwetten. Onze leef- eet- en denkwijze

moet worden vernieuwd, willen wij het antwoord vinden op de vele ziektevragen.

Wij zullen onze zelfverantwoording weer dienen op te pakken. Wij

zullen ons niet meer mogen verlaten op de moderne medicijnmeesters en

geestelijke stand. Wij zullen onze hebzucht overboord moeten werpen, om

plaats te maken voor samenwerking en wederzijds dienen. Wij staan zelf

verantwoordelijk voor ons eigen lichaam, voor onze geest en voor al ons

doen en laten.

Eetwijze (dieet)

De mens is wat hij eet. Een hof of tuin laat uitspruiten wat in dezelve

gezaaid is. Waar men maïs heeft gezaaid, komt geen tarwe op. Waar men

wortelen heeft gezaaid, komt geen spinazie op. Het leven heeft simpele

natuurwetten. Daarom is hetgeen wij eten van zo groot belang. Ons

lichaam is geen allesbrander waar men maar kan instoppen wat brandbaar

is. Ons lichaam is een hoogwaardig verfijnd mechanisme dat vraagt om een

zeer specifieke brandstof. Wetenschappers komen er steeds meer achter

dat ál hun onderzoekingen niet opleveren wat zij daarvan verwacht hadden,

maar dat een simpel dieet méér uitwerkt dan men zou denken. Professor dr.

J. Schalken, hoofd van het urologisch lab van de Katholieke Universiteit te

Nijmegen zei: “Een goed dieet heeft meer effect dan alles wat het

fundamentele kankeronderzoek van de laatste 10 jaar heeft opgeleverd”.

Hieruit blijkt dat de mens is wat hij eet. De Bijbelse spijswetten beogen

onze gezondheid (zie o.a. in Leviticus). Wetenschappelijk bewijs toont


215 De ‘kanker-bijbel’

duidelijk aan dat de voeding één van de belangrijkste factoren is bij het

ontstaan van kanker. Veel vlees en zuivelproducten is gerelateerd aan een

verhoogd risico van kanker, volgens het Physicians Committee for

Responsible Medicine in de USA. Een dieet van planten, noten en vruchten

is rijk aan nutriënten. De meest belangrijke

boodschap is dat de consumptie van vlees en

zuivelproducten het kankerrisico doen

toenemen, terwijl diëten die rijk zijn aan

groenten en fruit het kankerrisico verlagen.

Gebruik van vitamine E verhindert de

werking van twee eiwitten, die een rol

spelen in de ontwikkeling van o.a.

prostaatkanker. Gebruik van vitamine E kan

het PSA-gehalte in het bloed met 80 - 90 %

doen dalen. Het te gebruiken soort vitamine

E is alfa toc succinaat. In tomaten zit

lycopeen, dat een gunstige werking heeft op

het PSA-gehalte. In wortelen zit alfa

caroteen. Visolie en vis eten schijnt goed te

zijn tegen kanker. Selenium tekort schijnt één van de belangrijkste

risicofactoren te zijn voor het krijgen van prostaatkanker. Curcumin en

prostasol zijn goede middelen tegen prostaatkanker.

Wij zitten in een moeilijk (voedsel)pakket in ons welvarend Westen, met

een voedseldieet dat ons ziek maakt. Wij dienen tot onszelf te komen,

gelijk de verloren zoon, zodat we het gaan inzien waar het fout gaat met

onze gezondheid. Temidden van een grote overvloed lijden wij gebrek,

gebrek aan heel belangrijke stoffen, mineralen en vitaminen, die in ons

verrijkt en verarmd voedsel ontbreken. Daarbij eten wij veel teveel vlees en

dierlijke producten. Te veel aan zuivelproducten is schadelijk. Dierlijk vet

leidt tot prostaatkanker, volgens uroloog dr. Dijkman (Breda). Dijkman

beveelt zelfs het Moerman-dieet aan.

Vitamine E is o.a. goed ter bescherming tegen prostaat- en blaaskanker.

Mensen die de grootste hoeveelheid vitamine E in hun bloed hebben,

hebben de minste kans op kanker. In zonnebloempitten, spinazie,

amandelen en paprika’s komt vitamine E alpha tocopherol voor

Colloïdaal Zilver

216 De ‘kanker-bijbel’

Colloidaal zilver staat bekend als een opruimer van bacteriën en virussen,

wel 650 in getal. Al deze kleine bacteriën en virussen in ons lichaam

hebben een negatieve lading,

zoals elke cel en elk orgaan in

ons lichaam een kleine

e l e k t r i s c h e s t r o o m

heeft. Colloidaal zilver bezit een

positieve lading, die de strijd

aanbindt tegen alle negatieve

slechte ladingen, en daarbij

versterkt het ons eigen

immuunsysteem.

Men kan op Internet veel goede

informatie over Colloidaal zilver

Vuilnisbelt

verkrijgen. Het is wel zaak, indien men het zelf gaat aanmaken, dat het

nauwkeurig gebeurt en met gedistilleerd water, wat aan bepaalde normen

voldoet. Kijk op Internet zoekfunctie: colloïdaal zilver (silver). Het beste is

nano-silver.

De Vuilnisbelt op uw bord

De vuilnisbelt op je bord, zo luidt de titel van een “zeer controversieel

boek”, met heel veel schokkende onthullingen. Het boek is een must om

gelezen te worden. De schrijvers zijn Fabien Perucca en Gérard Pouradier.

Uitgever is De Kern uit Baarn, ISBN 90-325-0541-6

Hieronder een korte weergave van de inhoud:

Niet alleen de geneesmiddelenindustrie is uit op het grote geld. Ook de

levensmiddelenindustrie voert dezelfde jacht op grote winsten. Er bestaan

alzo gigantische financiële belangen. 80% van alle ziekten zou op ons

etensbord ontstaan, waaronder 24% van alle kankergevallen. Ondanks de

goedkeuring van verschillende overheidsinstanties en inspecties stijgt het

aantal kankergevallen dramatisch. Ons voedsel is verziekt. Veel

wetenschappers doen nauwelijks onderzoek naar het verband tussen

gezondheid en voeding.

Uitlaatgassen zijn zeer schadelijk, ze bevatten benzopreen, aluminium,

cadmium en andere voorname kankerverwekkende stoffen. Gezien de

toename van de auto’s en de verontreiniging die daarmee gepaard gaat,

zullen de kankergevallen slechts stijgen. Wanneer men uitlaatgassen rood


217 De ‘kanker-bijbel’

of blauw zou kleuren, zouden de mensen wellicht méér schrikken dan nu

het geval is. Men meent dat men mobiel moet zijn, en de rest neemt men

op de koop toe. Uren in files staan en daar de nodige uitlaatgassen

inademen is heel normaal vandaag de dag.

Zware metalen die in het milieu terecht

komen zoals lood, zijn giftig en veroorzaken

allerlei ziekten. Het blijkt dat de

economische macht van landbouw,

De eed van Hippocrates

graan malen.

industrie, etc. belangrijker is dan de

volksgezondheid. Het is van groot belang -in

ons eigen voordeel voor onze gezondheidom

zelf groenten en fruit te verbouwen, om

zo weinig mogelijk te kopen wat uit

fabrieken komt. Als het kan zelf thuis de

maaltijden bereiden, zelf brood bakken en

Gezondheids-criminaliteit

Het leven is ook vol problemen, die we zelf geschapen hebben. Wanneer

men het boek van Kurt G. Blüchel leest “Heilen verboten, toten erlaubt”,

(Gezond maken verboden, doden toegestaan) vraag je je af in wat voor

tegengestelde wereld wij eigenlijk leven. Blüchel is al een 40 tal jaren

kenner en onderzoeker van de farmaceutische industrie en beschrijft de

georganiseerde criminaliteit van het Duitse gezondheidswezen. (Dokter

Rath doet dit eveneens). En dat is niet alleen in Duitsland het geval. Het is

een mondiaal verschijnsel.

In de Duitse gezondheidsindustrie gaat ongeveer 300 miljard Euro om, dat

is 12,5% van het Duitse BNP. Er komen in Duitsland veel te veel jonge

artsen per jaar bij (ongeveer 4000) en dat op een afnemend

bevolkingsaantal. Deze nieuwe artsen willen een bestaan hebben en kunnen

slechts overleven door zich ten doel te stellen gezonde mensen ziek te

maken en aan zich te koppelen. Hierdoor is tachtig procent van alle

diagnosen van deze artsen onjuist of overtrokken. Vijftig procent van de 8

miljoen operaties per jaar zijn overbodig. Van de medicijnen en hun

bijwerkingen worden de meeste patiënten zieker dan ze al waren. Alles

blijkt om het geld te draaien en niet om de gezondheid. Jaarlijks sterven er

80.000 Duitsers voor hun tijd als gevolg van de gezondheids-criminaliteit.

De Duitse artsen zijn in hun land doodsoorzaak nummer één! Ook al

218 De ‘kanker-bijbel’

leggen zij de eed van Hippocrates af, maakt dat hun niet tot goede artsen.

In gebieden waar véél artsen wonen is ziekte en sterftecijfer het hoogst. Het

is alsdan een zegen om in een streek te wonen waar weinig of geen

geneesheren zijn. De artsenarij streeft kennelijk een tegengesteld doel na.

De wereld is ziek van ongezond eten

De Wereld Gezondheids Organisatie

signaleert een epidemie door snacks,

frisdrank en fabrieksvoeding. De

voedingsindustrie ligt onder vuur, daar

snacks, frisdranken en andere producten uit

fabrieken bijdragen aan de onrustbarende

stijging van chronische ziekten in deze

wereld, die de omvang van een epidemie

hebben aangenomen, volgens experts.

Ongeveer 60% van de 56,5 miljoen

sterfgevallen in 2001 moet worden

Linker plant gevoed met normaal

water, rechter plant gevoed met

fluorwater, 25 dagen lang

toegeschreven aan deze chronische ziekten. De verwachting is dat het

aandeel in het sterftecijfer zal oplopen tot 75% in 2020. In een rapport van

deskundigen staat dat wij de producten van de voedingsindustrie moeten

mijden, daar ze teveel vet, suikers en zout bevatten. Jaap Seidell,

hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam vindt dat men

de voedingsbedrijven moet betrekken in voeding en gezondheid.

Regeringen moeten het voortouw nemen in de strijd voor betere eet- en

leefgewoonten. Er dient een wereldwijde standaard te komen voor

gezonde voeding, volgens Seidell.

Fluor

De Belgische minister Aelvoet van Volksgezondheid gaat de verkoop van

fluortabletten en -druppels verbieden. Fluor kan/zal het zenuwstelsel van

de mens aantasten. België is het eerste land dat voedingssupplementen met

fluor verbiedt. De bewindsvrouw weet zich gesteund door twee nationale

Belgische instituten: De Hoge Gezondheidsraad en de Nationale Raad voor

Voedselveiligheid. Aelvoet wil een eventueel verbod op fluortandpasta op

Europees niveau bepleiten.

Helaas, wij denken dat het kwaad reeds geschied is! De kinderen zijn reeds

te lang met fluor overladen, waardoor hun hersens blijvend zijn

beschadigd.

Gebruik a.u.b. géén fluortabletten en fluortandpasta!


219 De ‘kanker-bijbel’

Onderstaande sites moet men als ouder van kinderen beslist lezen, om er

achter te komen hoe gevaarlijk fluor is!

http://www.fluoridealert.org/health/brain/

http://www.fluoridealert.org/health/accidents/acute.html

http://www.red-ice.net/specialreports/fluoridethyroid.html

http://www.nofluoride.com/scientific_studies.htm

Vaccinatie mythen ontrafeld

Er is een brochure uitgegeven, getiteld: “Dispelling Vaccination Myths”,

door Alan Phillips -directeur van “Citizens for Healthcare Freedom” in de

USA. P.O. Box 62282, Durham, NC 27715-2282

Email: alan_phillips@unc.edu.

De volgende gegevens ontlenen wij aan deze brochure:

Feit 1: In Amerika sterven per jaar 3000 kinderen binnen vier dagen na de

vaccinatie. Eén op de 175 kinderen die een

DKTP-inenting ontvangen lijdt aan “harde

reacties”.

Vaccinaties kosten meer dan normale

ziektekosten, daar de Amerikaanse regering

alleen al $1.2 billion sinds 1988 uitbetaalde aan

families van kinderen die gestorven zijn, of die

invalide zijn als gevolg van vaccinaties.

Feit 2: Hoe is het mogelijk dat gevaccineerde

kinderen evenwel polio, pokken en andere

ziekten kregen waartegen zij waren ingeënt? (In

de Barneveldse krant februari 2003 stond dat er

mogelijk meer dan 1100 doden zouden vallen bij

een massale pokkenvaccinatie, als gevolg van ernstige bijwerkingen van

het vaccin. PM).

Feit 3: Vaccinatie is onbetrouwbaar om ziekten te willen voorkomen

Feit 4: Vaccinaties zouden antilichamen kweken om immuun te maken.

Sommige kinderen kunnen echter geen anti-lichamen zelf aanmaken, dus

werkt vaccinatie bij hen niet. Natuurlijke immunisatie is een proces dat niet

nagebootst kan worden. Het lichaam zelf is uniek.

220 De ‘kanker-bijbel’

Feit 5: Kinderziekten zouden buitengewoon gevaarlijk zijn. Nee, juist door

kinderziekten te doorlopen wordt het natuurlijke immuunsysteem van

kinderen gesterkt.

Feit 6: J. Salk, uitvinder van de IPV, getuigde voor de Amerikaanse Senaat

dat bijna alle polio-uitbraken sinds 1961 veroorzaakt zijn door het gebruik

van het orale polio-vaccin. Elk jaar vergt polio-vaccinatie een aantal

slachtoffers.

Feit 7: Als uw kind geen reacties vertoont na de inenting, moet u niet

denken dat alles dan oké is! Op lange

termijn kunnen er ziekten en afwijkingen

ontstaan als autisme, hyper-activiteit,

zenuwstoringen, dyslectie, kanker, etc..

Vaccinaties bevatten gifstoffen als

t h i m e r s o l , a l u m i n i u m f o s f a a t ,

formaldehyde, phenoxyethanol. Dat kan tot

blijvende hersenbeschadiging leiden,

epilepsie, astma, seksuele impotentie,

wiegendood, etc.. Sommige vaccinaties

brengen mutaties (wijzigingen) aan in het

lichaam.

Feit 8: Vaccinaties zouden de enige optie zijn om ziekten te voorkomen.

Dat is onjuist. De homeopathie levert een set ter voorkoming van ziekten,

wat 100% succes heeft.

Feit 9: Volksgezondheid staat niet hoog in het vaandel der politici (en ook

niet van fabrikanten). De politici verdraaien of verbloemen het aantal

sterfgevallen als gevolg van vaccinaties. Vaccinaties zijn een grote aanslag

op het immuunsysteem. Ze veroorzaken juist veel ziekten. Onze genetische

code kan door vaccinaties gewijzigd worden. Nogmaals, er is géén enkel

bewijs dat vaccinaties ziekten kunnen voorkomen.

(Laat uzelf en uw kinderen niet vergiftigen door vaccinaties! PM)

De Volkskrant 1-3-2003: De wereldberoemde voedingsdeskundige

professor dr. Walter Willett kreeg een eredoctoraat in Wageningen waarbij

onze koningin aanwezig was. Willett zei: “De overheid staat onder grote


221 De ‘kanker-bijbel’

druk van de industrie, de voedingsmiddelen-industrie, de suikerindustrie en

de melk- en vleessector. Minder en anders eten is niet in hun belang. Hun

macht is groot. Zij geven miljarden uit aan agressieve reclame-campagnes

om hun producten aan te prijzen. In de VS zijn enkele grote

voedingsconcerns als Kraft Foods en Nabisco Brands in handen van

sigarettenfirma’s Phillip Morris en RJR Reynolds Tobacco. Gezonde

voeding is bij die bedrijven bijzaak. Die bedrijven zijn niet geïnteresseerd

in gezondheid”.

De Boom des levens

In Openbaringen 22:2 lezen wij van de

Boom des levens, aan twee zijden van de

rivier des levens, dragende 12 maal per

jaar vruchten, elke maand eenmaal.

Waarschijnlijk een variatie aan vruchten.

De bladeren van de boom zijn tot

genezing der naties.

Wij zien hieruit dat vruchten, bomen en

planten geneeskrachtige stoffen bezitten.

De chemische stoffen die door de

huidige medische wetenschap worden

gebruikt zijn ontoereikend, ja schadelijk

voor onze gezondheid.

Degenen die Zijn geboden doen, hebben macht aan de Boom des Levens,

zie vers 14. Dat geldt voor alle geboden, de gehele Torah (Wet), waaronder

ook de spijswetten vallen, rein en onrein. In ons boekwerk “t Geheim der

Gezondheid” (kost 12,50 euro) kunt u over deze zaken uitvoerig lezen.

Een geweldige tijd ligt voor ons, die door de profeten soms op lyrische

wijze wordt omschreven. Daar zien we naar uit.

Gezondheid is levensgeluk, en dát beoogt onze Schepper met ons!

Hebt U vragen of informatie die belangrijk is, neem contact met ons op:

per email Pentahof@planet.nl

U kunt bij ons Amygdalin tabletten bestellen: Stichting Prisma,

Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek, tel. 0342 441992

http://cancercure.ws/nitriloside.htm

222 De ‘kanker-bijbel’

Ontstaan van Kanker

Kanker heeft een emotionele én een fysieke oorzaak!

Kanker wordt doorgaans gezien als een doodsvijand, maar is dat niet.

Kanker is een logische reactie van ons lichaam om te korten aan energie, of

op overschotten aan ballast. Negatieve emoties als angst, vrees, onvrede en

dergelijke, zijn zaken waar mensen veel energie aan verliezen. Dat moet

men vermijden. Ons lichaam

heeft haar eigen energie zelf hard

nodig om goed te kunnen

functioneren. De levenskracht

(orgone) waarin wij mensen leven

en welke ons gratis elke dag

wordt aangereikt, mogen wij niet

verspillen aan negatieve zaken.

Plaatsen in ons lichaam die te

weinig aan levensenergie

ontvangen, zijn plekken waar de

dood gaat heersen. Zie wat dr.

Wilhelm Reich erover zegt als

Raymond Rife

“deadly orgone”. Op zulke plaatsen kunnen tumoren ontstaan. Niet alleen

emoties, maar ook foutief voedsel, zijn zaken die slecht zijn voor ons

lichaam. Denk hierbij vooral aan geraffineerde producten als witmeel,

witte suiker, snoep, etc. Er ontstaat alsdan een vitaminen en mineralen

tekort. Ook moet men eenzijdige voeding vermijden.

Onze cellen moeten van energie worden voorzien, dus is goed voedsel van

levensbelang. Onze cellen hebben voldoende zuurstof nodig, vitaminen,

mineralen en vitaal water. Ons lichaam mag ook niet verzuren, want dan

kan zuurstof niet goed worden getransporteerd en overgedragen worden

naar plaatsen waar het nodig is. Kanker gedijt in zure omgeving immers

heel goed. Men zal bij constatering van kanker tevens de oorzaak op

dienen te sporen, om deze vervolgens aan te pakken. Opereren en bestralen,

chemokuren en dergelijke zijn in werkelijkheid hele slechte middelen, die

op korte termijn soms wel resultaat geven, maar niet afdoende zijn op

lange termijn. Dr. W. Reich stelde vast dat emoties wel degelijk met

kanker te maken hebben. Juist bij streng gelovigen zag hij veel

kankergevallen. Deze mensen zitten veelal gevangen in een systeem en

worden beladen met zware lasten, als donderpreken over hel en


223 De ‘kanker-bijbel’

verdoemenis. Kanker is in onze eeuw pas epidemische vormen aan gaan

nemen, vooral toen de geraffineerde producten verschenen, en de mensen

getrakteerd werden op allerlei lekkere hapjes, snacks, en snoepgoed. Noem

het “kankerverwekkend voedsel”. Over onze emoties en het verband met

kanker kan men van dr. Hamer het boek “New Medicine” raadplegen, zie:

www.newknowledge.org/archive.php?9=15

www.newtreatments.org/newcancer

Orgone als levenskracht komt in drie vormen voor:

1. Stromend als water. Dat is de gezonde vorm

2. Geblokkeerd, dan is het dodelijk en ziekteverwekkend

3. Overactief, zoals stroom, dan is het ongerichte energie. Een teveel

hiervan maakt het leven stuk.

Bestraling zorgt ervoor dat de levenskracht in ons lichaam wordt vergiftigt

en afsterft, ergo bestraling is kanker bevorderend. Door bestraling

verandert onze levenskracht in oranur, dode orgone, wat extreem giftig is.

Bestraling is veelal het begin van het levenseinde. Chemokuren vergiftigen

bijna alle witte bloedlichaampjes die ons immuunsysteem bevatten.

Chemokuren en bestralingen zijn sterk af te raden!

Kankercellen zijn te genezen wanneer zij weer voorzien worden van

datgene wat ze nodig hebben, als vitaminen, zuurstof, mineralen en orgone.

Gezonde cellen maken bij hun productie van energie gebruik van zuurstof

in de rode bloedlichaampjes (aeroob) en vet, terwijl kankercellen gebruik

maken van glucose, o.a. uit koolhydraten. Wij zullen gezonde vetten

moeten eten als olijfolie, roomboter, kokosolie, etc. Wanneer er weinig

zuurstof in ons bloed aanwezig is, zullen wij via DMSO (biochemische

zuurstof) er verandering in dienen te brengen. DMSO doordringt namelijk

alle weefsels, waardoor de zuurstof zelfs midden in de tumor kan komen.

DMSO zie: http://www.krysalis.net/dmso.htm

Koolhydraatvrij voedsel, of een dieet waar weinig koolhydraten inzitten is

van groot belang, daar kankercellen alleen glucose als grondstof gebruiken.

Dus dienen we hen die grondstof te onthouden. Het Atkins dieet is goed,

weinig fruit, maar wel veel rauwkost, groenten en groentensappen. Roken

is helemaal slecht, want daardoor wordt veel vitamine C afgebroken,

terwijl wij dat juist zo hard nodig hebben om gezond te blijven. Vitamine C

zorgt voor een goed zuurstoftransport in ons lichaam.

224 De ‘kanker-bijbel’

Kanker ontstaat o.a. door een bacterie (polymorf), die zijn kans schoon

ziet, en dat is wanneer onze weerstand laag is. Door de bacterie met een

Zapper (apparaatje) van 15Hertz en 9 Volt te bestrijden, brengt men alle

bacteriën en virussen die niet in ons lichaam thuishoren om. De

Terminator van Don Croft is

een apparaat dat een kruising

is tussen een Zapper van

Hulda Clarck, de Orgone

Accumulator van Wilhelm

Reich en de Blood-Electrifier

v a n B o b B e c k . D e

Terminator is verkrijgbaar

bij Fresh Air Foundation, en

geeft goede resultaten.

Goede vitaminen-complexen

zijn o.a. Areobic Boost,

Krysalis Sparx, zie

http://www.krysalis.net

De Multi Wave Oscillator

De Global Wellness tm Plus, geavanceerde Rifemachine

Kankerbedrog

Aan zieke mensen valt te verdienen, zelfs heel veel. Vooral wanneer

kanker volksziekte één begint te worden, rinkelt de kassa. De

behandelingsmethoden -bestraling en chemokuren- zoals hiervoor

genoemd blijken in veel gevallen zinloos. Veel medici willen niet inzien

dat kanker mede wordt veroorzaakt door ons eetwijze, leefwijze,

besmetting met radioactiviteit, stralingen, elektrosmog, etc.


225 De ‘kanker-bijbel’

Men zal het niet willen toegeven dat het mobieltje gevaarlijk is en dat vele

moderne elektrische apparaten (denk vooral aan de kleuren tv) zeer

gevaarlijk (kunnen) zijn. Alles wat maar geld oplevert mag worden

verkocht, hoe slecht het ook voor ons mensen is. Kanker ontstaat o.a. door

bacteriën, de zogenoemde “Rife-bacterie”, genoemd naar de ontdekker

ervan. Medici denken algemeen dat kanker een lokale ziekte is, die men via

opereren, bestralen en chemokuren te lijf kan gaan. Dat is onjuist, zoals

reeds betoogd is dat kanker (bacteriën) zich in het gehele lichaam

bevinden. Men zal de bacteriën moeten opsporen en doden. Men zal de

zogenoemde Bacilli-X moeten doden met een door dokter Rife ontwikkeld

apparaat. Deze bacterie heeft een eigen frequentie, die door een

heliumlamp kan worden gedood. Door Rife zijn diverse

terminale patiënten volkomen genezen na behandeling

met de Rife-machine. Bij mensen die veel koolhydraten

eten wordt het immuunsysteem door de hormonen onder

druk gezet. Koolhydraten zijn daarbij ook zuurvormend,

en in een hoge zuurgraad gedijen de Bacilli-X bacteriën

goed. Zoals gezegd is het eten van geraffineerd suiker een

goede voedingsbodem voor deze bacterie, om van goede

cellen kankercellen te maken. Er zijn meerdere machines

ontwikkeld om deze bacterie te doden, namelijk de Blood

De Zapper van

Hulda Clarck

Elektrifier van Bob Beck, de Zapper van Hulda Clark, en de Multiwave

Oscillator van Lahkovsky, die tevens goed is om er de immuniteit mee te

v e r s t e r k e n . Z i e w e b s i t e N G C E n e r g y H e a l i n g

http://www.ngcenergyhealing.com/

Toen Rife zijn machine had getest werd er een toast uitgebracht door een

groot aantal artsen en wetenschappers op het behaalde succes. Dit

betekende immers het einde van alle ziekten. Helaas, de farmaceutische

industrie kreeg er lucht van. Plotseling kende niemand Rife meer en is deze

grote man vrij arm gestorven.

Voor meer informatie

Wanneer u meer wilt weten over colloidaal zilver en colloidaal goud, maar

ook voor andere medische en paramedische apparaten (o.a. de Multi Wave

Oscillator) en producten, kunt u op de volgende website terecht:

www.meditecheuropa.nl/

en email: info@meditecheuropa.nl

226 De ‘kanker-bijbel’

Het adres is Meditech Europa, Scheepsdiep 2b, 8356VJ Blokzijl

Hessel Hoornbeek, tel. 0527-292331

http://multiwaveoscillator.nl/nl/index.php

De Zapper is door Hessel Hoornbeek ontwikkeld. Het

blijkt dat wij in ons eigen land de beschikking hebben

over mensen die hun goud letterlijk en figuurlijk

waard zijn op het gebied van ziektebestrijding. Er zijn

in Europa reeds meer dan 26.000 stuks van verkocht

(12-10-2005).

De Zapper is inzetbaar bij velerlei ziektebeelden en of

aandoeningen. Hulda Clarck is een onderzoekster en

wetenschapper die baanbrekend werk heeft verricht.

Zij schreef een boek over het genezen van kanker, aids en andere ziekten.

Zij heeft laten zien dat de Zapper allerlei parasieten, bacteriën, mijt,

virussen, schimmels en rondwormen doodt. Men kan de Zapper ook

inzetten bij candida, artritis, depressie, diabetes, reuma, ziekte van Crone,

Bechterew, ontstekingen, pijnen, artrose, eczeem, griep, herpes, gordelroos,

allergie, infecties, jeuk, uitslag, prostaat, wratten, zweren, psoriasis,

kanker, leukemie, etc.

Er is ook nog een MORI (Moleculair Oscillation Resonance Instrument)

dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van R. Rife en H. Clark.

Genezen en wat nu?

Welnu, eenmaal genezen, dan kan men zijn oude leventje gewoon wel weer

oppakken en alles eten wat maar lekker en smakelijk is. O ja? Nee toch!

Een ezel stoot zich toch geen tweemaal aan dezelfde steen? Denk eens

goed na. Het is toch niet voldoende wanneer wij ons erop toeleggen om

kanker te bestrijden met de meest probate natuurlijke middelen, en dan

daarbij of daarna gewoon doorgaan met onze leef- en eetwijze waarin

kanker kon ontstaan! Wij dienen de oorzaken waardoor kanker kan

ontstaan te vermijden, allereerst door een zo natuurlijk mogelijk dieet,

zoals in de Bijbelse voedselwetten omschreven. Wij dienen ons

levenspatroon te wijzigen waarin kanker kon ontstaan. Bij genezing zullen

wij de wortel-oorzaak op dienen te sporen en een radicale hervorming te

beginnen. Wie gezond wil zijn en gezond wil blijven zal er de prijs voor

moeten betalen van een gezonde leef- eet- en denkwijze. Iemand die deze

prijs niet wil betalen, is geen gezondheid waard! De keus is aan u! Leef


227 De ‘kanker-bijbel’

niet in wrok, haat, jaloezie en afgunst, maar in liefde en vertrouwen op

onze Schepper en Zijn Zoon Jesjoea, die al onze ziekten heeft gedragen.

Die in alles verzocht is geweest en genezing heeft aangebracht door liefde,

door te leven in liefde. Dat zal er op de nieuwe aarde weer zijn, liefde. En

dan zal er niemand nog zeggen: Ik ben ziek!

Nieuwe hoop voor kankerpatiënten

De Duitse professor dr. Klaus Maar heeft een boek geschreven: Rebell

gegen den Krebs, met als ondertitel: Biologische Intensivtherapie - Neue

Hoffnung für Patiënten? ISBN 3-9500505-6-6, Verlag Neomedica GmbH,

Klosterneuburg.

Het boek kunt u ook bestellen bij KOPP-verlag, Graf Wolfeggstrasse 71,

D-72108 Rottenberg Duitsland, Email: Info@kopp-verlag.de

Doctor Maar beschrijft de zes grote vergissingen die gemaakt worden door

de reguliere geneeskundigen. Dat zijn:

1. Dat elke vorm van kanker zo snel mogelijk via operatief ingrijpen

verwijderd dient te worden.

2. Dat kanker een dodelijke ziekte is.

3. Dat kanker een ziekte is die zich op een bepaalde plek in het lichaam

bevindt.

4. Dat men van zonnebaden huidkanker krijgt en dat crème daartegen

beschut.

5. Dat chemotherapie een noodzakelijke werkzame behandelingsmethode

is.

6. Dat het lichaam zelf niet in staat is tegen kanker te strijden.

Doctor Maar weerlegt deze zes grote vergissingen (dwalingen) op kundige

en vakbekwame wijze, en haalt daarbij voorbeelden aan uit zijn praktijk.

Op eenvoudige wijze legt hij uit wat kanker is, nl. een soort oorlog in het

lichaam. Ook doet hij uit de doeken hoe kanker ontstaat, en hoe kanker een

strijd is in het gehele lichaam. Kanker is geen lokale of plaatselijke

aangelegenheid, zoals gedacht wordt, maar een regelrechte aanval op ons

totale immuunsysteem.

De gangbare behandelingsmethode tegen kanker is: Operatief ingrijpen,

daarna bestraling en tenslotte chemotherapie.

228 De ‘kanker-bijbel’

Het resultaat van deze behandelingen is zeer mager. Veel mensen sterven

tijdens of kort na de behandelingen. De chemotherapie verzwakt het eigen

immuunsysteem dusdanig, terwijl juist het immuunsysteem gestimuleerd

dient te worden om de kans op herstel te bevorderen.

Doctor Maar heeft in Düsseldorf een eigen kliniek waarin hij de

biologische intensivtherapie toepast. Daarbij gebruikt hij de Mistel-plant

(Maretak) en het Thymus-extract om het eigen immuunsysteem te

versterken, teneinde zelf het lichaam tegen de kanker te laten strijden.

Adres van de kliniek: Prof.dr.med. Klaus Maar,

Schadowstrasse 65 http://www.krebs-nein-danke.de/

D-40212 Düsseldorf

tel. 0049 211-1795563 Fax 0049 211-1795704

De Duitse professor Alexander Gurvich heeft tijdens WO2 onderzoek

verricht naar bio-fotonen. Alle levende wezens zenden biofotonen uit,

zowel mensen, dieren als planten. De oorsprong ervan schijnt in een deel

der cellen te liggen, in het DNA. De biofotonen wisselen waarschijnlijk

informatie uit tussen alle lichaamsdelen en organen. Vandaar dat ziekten

die men lokaal dacht onjuist blijken, daar het gehele lichaam reageert.

Anderen nemen aan dat cellen d.m.v. elektromagnetische mechanismen

met elkaar communiceren. Kanker is dan ook niet lokaal, maar iets dat het

gehele lichaam omvat. Zodra kanker zich openbaart, heeft het in de meeste

gevallen al uitzaaiing veroorzaakt. Het komt dan ook zelden voor dat een

plaatselijke operatie het lichaam van kanker bevrijdt.

Doctor Maar hanteert de Biologische Intensiv-therapie, die vijf weken

duurt, waarbij dagelijks een hoeveelheid enzymen, hoog gedoseerde

Mistelinfusie, Peptide, Antioxidanten, Thymus, Schöllkruid, Selen,

Magnesium, Vitamine C-infusie, Ozon-therapie, hyperthermie, het

strijdvaardige concept vormt tegen de kanker.

Meestal wordt de bio-intensiv-therapie na drie maanden herhaald, gezien

het immuunsysteem zich niet een-twee-drie laat herstellen. De kosten van

de bio-intensiv-therapie vallen best mee. In al de jaren die doctor Maar de

bio-therapie toepast, is er nog geen patiënt geweest die vanwege financiële

gronden niet kon worden geholpen.


229 De ‘kanker-bijbel’

Biologisch staat voor de ondersteuning van het eigen immuunsysteem, en

intensiv staat voor de radicale aanval en doding der kankercellen.

Bouwstenen voor deze behandelingswijze zijn: de Mistel of Maretak, een

hoog zeldzame plant, die niet in de bodem van

de aarde groeit, maar groeit op andere planten,

en een half-parasiet is. Ze bloeit in de winter en

draagt in de winter vruchten. Zij groeit niet naar

het licht, maar in alle richtingen. Ze heeft de

eigenschap om zelf voedsel te produceren, daar

ze zelf chlorofyl aanmaakt. De plant gedraagt

zich dus tegen de meeste normale regels der

natuur, evenzo ook kanker. Kanker is ook een

parasiet. Zover bekend bevat de Mistel 900

bekende werkzame stoffen, waarvan de

hoofdbestanddelen Lectine en Viscotoxine zijn.

Lectine versterkt het immuunsysteem en

viscotoxine verhindert dat de kankercellen zich

delen.

De firma Waleda maakt het medicijn Iscador van de Maretak of Mistletoe,

Iscar.

Waleda heeft in Nederland een adres: H. Nijnens, Platinastraat 161,

2718SR Zoetermeer, Info@weleda.nl

Maretak: de groene lichtdrager

De Maretak, een groene, lichtontvankelijke struik die in bomen groeit, is

zelfs in haar centrum, waar zij binnendringt in een boomtak, groen. Zij

geleidt hiermee als het ware haar lichtontvankelijkheid naar haar centrum,

waar het donker is. Dit zeggingsvolle beeld leest Peter Goedings af aan de

Maretak, door nauwkeurige en intensieve waarnemingen. Dit beeld brengt

hij vervolgens in verband met de werkzaamheid van de Maretak als

geneeskrachtige plant.

Peter Goedings, bioloog:

De Maretak (ook 'mistel', officieel: Viscum album) is een plant die zeer

interessante botanische eigenschappen vertoont. Een bezinning op deze

bijzondere kenmerken kan een bijdrage leveren aan het begrip van de

geneeskrachtige werking van de Maretak.

230 De ‘kanker-bijbel’

In het bedrijf Helixor Heilmittel worden voornamelijk geneesmiddelen uit

de Maretak gemaakt. Helixor is gevestigd in een voormalige 'Hofgut' bij

Rosenfeld (in het zuiden van Duitsland), en ligt temidden van een

landelijke omgeving met afwisselend bos- en weide-landschap. Op het

terrein zijn tevens een biologisch-dynamische landbouwbedrijf en een

vereniging voor bijenteelt actief.

Er werken ongeveer tachtig medewerkers. Het gehele productieproces

vindt in het bedrijf plaats: vanaf de oogst tot en met de ampullering als

injectievloeistof. Bovendien is er een afdeling voor therapeutische

adviezen en een afdeling voor

wetenschappelijk onderzoek. Bij al

deze bedrijvigheid is het belangrijk

aandacht te behouden voor

fundamentele vragen, zoals: wat

spreekt de Maretak zelf eigenlijk

voor een taal, en hoe komt deze

'zeggingskracht' van de Maretak in

ons product en onze informatie

over dit product tot uitdrukking?

In de farmacie is het niet zo

gebruikelijk te vragen naar de zeggingskracht van een geneesplant. Een

arts die een Maretak-extract wil gebruiken heeft meestal, wat te begrijpen

is, als eerste vraag: welke werkzame stoffen zitten erin? Onafhankelijk

daarvan - in ieder geval daarmee niet in tegenspraak - kan zo'n extract

echter ook als 'mededeling' worden opgevat, als een soort concentraat van

wat in de groeiwijze van de plant tot uitdrukking komt. Voor ik een indruk

geef van de Maretak beweer ik hier eenvoudig maar dat een geneesmiddel

een substantie én een substantief (ofwel 'mededeling') bevat: het menselijk

organisme voelt de substantie en hoort het substantief, zodra het middel

ingenomen wordt. Aforistisch gezegd: in het gebruik van dit geneesmiddel

geldt: wie niet per se voelen wil, kan ook horen.

De verborgenheid van de Maretak (verkort artikel uit “Motief”)

De eerste indruk van de Maretak in een boom is een min of meer ronde,

struikachtige plant op een boomtak, met groene bladeren, zelfs in de

winter. Juist in de winter zijn de planten, die vaak hoog in de boomkruinen

groeien, als donkere, tamelijk ronde gewassen zichtbaar. Wie er eens op


231 De ‘kanker-bijbel’

uit wil gaan om de Maretakbloemen te bewonderen - de geschikte tijd van

het jaar is rond de maand maart - wordt wellicht teleurgesteld: de

'bloempjes' (bijna een raar woord voor deze groene dikke knopjes) zijn

zeer klein en onopvallend, zowel in vorm als ook kleur.

Fosfor-lichtdrager:

Het enige wat een werkelijk

opvallende verschijningsvorm

heeft, is de bes. De witte bes

heeft een doorschijnende huid,

daaronder is het opalescente

( me l kwit d o o r s c h i j n e n d )

slijmweefsel zichtbaar (vandaar

de naam Viscum album, hetgeen

betekent: wit slijm). Soms zie je

heel goed, tenminste als de bes

rijp is, dat in het midden wat

'groens' doorschemert. Deze groene kern bestaat uit een 'mantel' van groen

voedselweefsel (endosperm) dat een of enkele embryo's (planten in

aanleg) omsluit. Bij het openen van de bes wordt zichtbaar dat van zo'n

embryo een deel naar de periferie strekt: dit is het worteldeel, en

merkwaardig genoeg donkergroen van kleur! Daarentegen zijn de zeer

kleine kiemblaadjes in het midden bijna kleurloos.

Peter Goedings leidt de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) in

het geneesmiddelenbedrijf Helixor (in Wenen),

zie http://www.misteltherapie.at en email: office@germania.at ) Helixor

produceert voornamelijk mistelpreparaten voor de adjuvante

(ondersteunende) en palliatieve (ziekteverzachtende) tumortherapie.

Helixor is in verschillende landen in en buiten Europa op de markt. De

afdeling O&O bestaat uit circa tien medewerkers die klinisch,

farmaceutisch, plantenfysiologisch en -morfologisch onderzoek doen.

Link: Op de website van de firma Waleda vindt u een brochure over de

toepassing van het middel Iscador bij de behandeling van kanker.

Mistletoe = mistel, eigenlijk een verzamelbegrip voor alle boomparasieten,

waarvan er in de wereld, vooral in de tropen, honderden soorten

232 De ‘kanker-bijbel’

Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG

Fischermüühle 1

72348 Rosenfeld

Deutschland

Tel.: (0 74 28) 935-0

Fax: (0 74 28) 935-112

E-Mail: mail@helixor.de

voorkomen. Niet te verwarren met

epiphyten: deze planten (bijvoorbeeld

orchideeën) groeien op rottend,

humus-achtig weefsel, dat zich op

bomen verzameld heeft.

Een parasiet is een plant die door

wortelcontact voedsel (water,

m i n e r a l e n o f o r g a n i s c h e

substanties) opneemt van de

gastheerplant. Er wordt onderscheid

gemaakt tussen wortel en

stamparasieten; de Maretak is een

stamparasiet, omdat ze met haar

'wortelpool' (haustorium) in een tak of de stam van een struik of boom

binnendringt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hemiparasieten

(onttrekken slechts water en mineralen) en holoparasieten (nemen ook

nog, bij gebrek aan eigen assimilatie, organische stoffen op); de meeste

parasieten zijn echter tussenvormen. De Maretak is zo'n tussenvorm: ze

onttrekt water, mineralen en kleine organische substanties zoals suikers

aan de boom. Ze heeft wel degelijk de mogelijkheid zelf via assimilatie

organische stoffen op te bouwen, maar ze wordt ook duidelijk beïnvloed

door organische componenten van de gastheerboom.

Van een dichotome vertakking is sprake als een stengel zich aan het einde

in twee delen splitst. De vertakking van de Maretak is niet echt dichotoom:

weliswaar wordt de stengel elk jaar met twee nieuwe stengeldelen

voortgezet, maar daartussen bevindt zich een zeer kort stengellid met

bloemknopjes. Vandaar dat men hier eigenlijk van schijn-dichotomie

spreken moet. Bovenstaand is een verkort artikel uit: Motief, maandblad

voor antroposofie - nr. 30, mei 2000 Antroposofische Vereniging in

Nederland. www.antrop-ver.nl

Prostaat-kanker

Dr. Klaus Maar geeft in zijn kliniek in Düsseldorf een unieke

prostaatkanker-behandeling op bio-basis. Prostaatkanker geeft

aanvankelijk geen symptomen, vandaar dat velen het laat bemerken

wanneer er reeds uitzaaiingen zijn. In de USA is een studie verricht,

waaruit blijkt dat zij die zich lieten opereren, tegenover hen die zich niet


233 De ‘kanker-bijbel’

lieten opereren, dezelfde levenstijd kregen. Opereren helpt dus kennelijk

niet veel om erop vooruit te gaan. Biopsie nemen is gevaarlijk, daar het

een verstrooiing van de tumorcellen kan veroorzaken. Opereren heeft

verder tot nadeel dan velen impotent blijven. De psa-waarde bij Patiënten

die zich niet lieten opereren, daarvan werd door dr. Thomas Stamey alle

vier jaren een verdubbeling gemeten. Bij Patiënten die zich wel hadden

laten opereren verdubbelde de psa-waarde 16x zo snel, in elke 3 maanden!

Zweedse statistieken tonen aan dat bij 70% van de geopereerden de ziekte

zich herhaald. De biologische intensiv-therapie van dr. Klaus Maar is

hierbij een goede behandelingsmethode waaraan geen mes te pas komt.

Ook de hyperthermie (warmte-behandeling) is effectief, waardoor de

kankercellen gedood worden. U kunt meer informatie lezen in het boek

van dr. Klaus Maar, of op internet kijken.

Kanker blijkt nooit lokaal te zijn, maar heeft in de meeste gevallen reeds

uitzaaiingen. Een plaatselijke operatie is dan ook zelden of nooit heilzaam.

Een tumor is nooit lokaal. 80-90% kankerpatiënten sterven aan de

uitzaaiingen en niet aan de eerste kanker-tumor. Het is dus zaak dat het

gehele lichaam wordt behandeld. Een behandeling met de Maretak (mistel

of misletoe) -de sterk geneeskrachtige plant- (viscum album) is een hele

goede optie.

Mono-atomic gold en colloïdaal silver

In oude culturen gebruikte men reeds mono-atomisch goud en colloïdaal

zilver, dat beiden over een soort magische krachten beschikken. Het

optimaliseert het lichaam, de DNA-functie en het verlicht de geest.

U kunt er goede informatie op internet over vinden, maar ook boeken over

lezen. “Immun mit kolloidalem silber”, is de titel van het boek van Josef

Pies, ISBN 3-935767-13-7.

Met als groot voordeel dat virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en

prionen nooit resistent kunnen worden tegen colloïdaal zilver en het tevens

de goede bacteriën niet dood.

Beschrijving:

Onderzoek heeft uitgewezen dat colloïdaal zilver met succes is ingezet bij

o.a. de volgende ziektes: acne, rosacea, allergieën, voetschimmel,

234 De ‘kanker-bijbel’

tuberculose, blaasontstekingen, bloedvergiftiging, steenpuisten, builenpest,

brandwonden, candida, schimmelinfectie, cholera, bindvliesontsteking,

lymfeklierontsteking, cystitis, suikerziekte veroorzaakt door infectie,

hoornvliesontsteking, ziekte van Lyme, malaria, hersenvliesontsteking,

p r o s t a a t kl a c h t e n , p s o r i a s i s , e t t e r e n d e o o g o n t s t e k i n g ,

neusslijmvliesontsteking, reuma, ontstoken ogen,

oren, mond en keel, gordelroos, staphylococcen

infectie, s yf i l i s, schildklierklachten,

amandelontsteking, vergiftiging, huidontsteking,

alle soorten virussen, wratten, virale maagzweren,

enz.

Zilver heeft niet alleen een bacterie-dodende

eigensch