53 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

53 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

Op 29 juni jl. werd het tienjarig jubileum herdacht van

het bestaan van de Earth Charter, het Handvest van de

Aarde. Er werd veelvuldig verslag uitgebracht over de

vele positieve effecten en neveneffecten die de Earth

Charter in de politiek, in onderwijs en wetenschap en

in diverse andere sectoren voor een duurzame toekomst

teweeg heeft gebracht.

De Earth Charter beslaat een heel boekwerk, echter

samengevat komt dit handvest neer op vier elementaire

principes , t.w.:

1 respect en zorg voor alle levensvormen met begrip,

compassie en liefde;

2 ecologische integriteit - een verplichting aan het leven

op aarde;

3 sociale en economische rechtvaardigheid;

4 democratie, geweldloosheid en vrede.

Overheden, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven

en allerlei instellingen voor onderzoek en onderwijs in

verschillende landen hebben in de afgelopen jaren de

Earth Charter als een essentieel deel van hun missie

geadopteerd.

De conferentie, gehouden in het nieuwe gebouw van het

Vredespaleis, omvatte voordrachten, groepspresentaties,

kunstzinnige bijdragen en actieve workshops waar alle

deelnemers aan deelnamen.

In de voormiddag was Hare Majesteit Koningin Beatrix

onder de deelnemers en ‘s middags was - toen nog

premier - Jan-Peter Balkeneinde te gast. Hij werkte in de

workshopsessies actief mee en in zijn slotwoord gaf hij

te kennen, naast zijn felicitaeerstvolgende Earth Charterbijeenkomaanwezig

zouden moeten zijn.

IDeze hoopgevende conferentie met ongeveer 200

speciaal genodigde deelnemers werd door NCDO,

de Nederlandse Commissie voor Internationale

Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling mogelijk

gemaakt en ook georganiseerd.

In de pauzes en tijdens de receptie was het mogelijk

tal van posters te bewonderen die uit de meest

uiteenlopende invalshoeken de Earth Charter duidelijk

als basis of als uitgangspunt gebruikten. Er was ook

een groot aantal gratis folders en boekjes verkrijgbaar, die

evenzeer en hoofdzakelijk met de toepassing van de Earth

Charter op allerlei gebieden te maken hadden. Hieronder

viel de informatie over de University of Peace in Costa

Rica als bijzonder interessant op.

Peter Schmid.

Tien jaar earth charter

gevierd met een boeiende conferentie in Den Haag

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven

Koningin Beatrix was onder de deelnemers

Jaargang 20, nr. 53, december 2010

5

More magazines by this user
Similar magazines