Kick off Voetbalkamp 2012 - Schouten Enterprises - Welcome

schoutenenterprises.com

Kick off Voetbalkamp 2012 - Schouten Enterprises - Welcome

OFFICIEEL ORGAAN

SV Marken

jaargang 48

nummer 5

mei 2012

Oplage: 400 exemplaren

Postadres SV Marken:

Walandweg 2

1156 DJ Marken

0299-601268

REDACTIE

Aris Uithuisje sr.

Hoogkamplaan 47

1156 AK Marken

T: 0299-601765

F: 0299-602145

M: 06-53807558

E: aris.uithuisje@planet.nl

Robert Schouten

Kerkbuurt 4B

1156 BJ Marken

T: 06-14813202

E: robertschouten1

@hotmail.comrt

ABONNEES

SV Marken

Freek Visser

penningmeester

Jaarabonnement; € 7,00

KOPIJ

Artikelen voor het

volgende clubblad

dienen uiterlijk voor 26

augustus 2012

aangeleverd te worden

bij A. Uithuisje sr. via email,

brief of USB stick

VOORWOORD

Ook SV Marken speelt volgend jaar op Kunstgras en blijft in de 1e klas

Afgelopen weken zijn er diverse zaken duidelijk geworden. Marken 2 is helaas

gedegradeert en Marken 1 heeft zich veilig gespeeld en blijft in de 1e klasse en buiten

het veld is duidelijk geworden dat er binnen de Gemeente Waterland in alle vier de

kernen (Ilpendam, Broek in Waterland , Monnickendam en Marken) een kunstgrasveld

gerealiseerd wordt. Daarnaast hebben we afgelopen maand onze ledenvergadering

gehad en kunnen we terugkijken op zeer geslaagde toernooidagen.

Wellicht ter verduidelijking hierbij nogmaals uitleg omtrent de komst van een

kunstgrasveld op het A veld. Vorig jaar is er onderzoek gedaan en is er onder meer

gekeken naar de capaciteit in verhouding met het aantal teams c.q. leden van elke

voetbal vereniging in Waterland. Vervolgens werd gekeken naar de oorspronkelijke

planning van groot onderhoud van de velden. Aangezien ons B veld onlangs (2 jaar

geleden) was gerenoveerd werd al snel duidelijk dat ons hoofdveld de enige optie was

voor het kunstgrasveld. Gezien de trend en terugval van het aantal leden in de

afgelopen jaren was het C veld geen optie. Uit de statistieken bleek dat het C veld

alleen intensief werd gebruikt tijdens de verschillende toernooien. Aangezien SDOB

vorig jaar hun lichtmasten hadden aangeschaft en gerealiseerd werd besloten dat ook

de andere verenigingen die kosten zelf moest dragen. Gedurende dit proces zijn we als

vier verenigingen steeds gelijk opgetrokken en werd afgesproken dat we ook

gezamenlijk dit proces zouden beëindigen. Begin 2012 werd duidelijk dat er nog vele

haken en ogen waren en dat met name het geheel afhankelijk zou zijn van de BTW

constructie. Alleen hierdoor zou het project kunstgras alleen maar betaalbaar worden.

Inmiddels zijn we weer enkele maanden verder en is onlangs duidelijk geworden dat

tegen betaling van huur (jaarlijks €11.000,-) het kunstgras gerealiseerd gaat worden.

Vanaf maandag 18 juni 2012 zal er gestart gaan worden en hopen wij dat medio

september 2012 de realisatie een feit is zodat we het komende seizoen onze

wedstrijden op kunstgras gaan spelen. Gevolg hiervan is wel dat elke team zijn

trainingen zal moeten houden op dat kunstgrasveld. Tijdens de laatste

ledenvergadering van Vrijdag 25 mei hebben we hierover langdurig gediscussieerd.

Ook hebben we gezamenlijk stilgestaan bij de begroting voor het komende seizoen.

Hieruit werd duidelijk dat we de contributie niet zullen verhogen maar dat de leden er

wel meer voor terug zullen krijgen. Ik hoop dat we dat nog jaren kunnen volhouden.

Tijdens deze ledenvergadering heb ik ook een extra agendapunt ingebracht en dat

betreft de toekomst van Marken en niet alleen SV Marken. Als de huidige tendens zich

doortrekt zullen alle verenigingen op den duur het zeer moeilijk krijgen. Verenigingen

zullen veel meer moeten gaan samenwerken en daarom zullen we als SV Marken met

andere verenigingen in overleg gaan om te kijken op welke fronten alle verenigingen

voordeel kunnen behalen.

Afgelopen weekend werd gelukkig duidelijk dat SV Marken ook volgend seizoen in de

eerste klasse zal blijven spelen. Na het grote verlies tegen Ajax hebben we helaas als

bestuur moeten ingrijpen en de ad interim hoofdtrainer alsnog moeten vervangen.

Gelukkig heeft Martin Boes op ons verzoek de trainingen overgenomen en de spelers

(samen met de andere assistent trainers Peter en Jan) scherp gemaakt zodat we de

wedstrijden in de nacompetitie tegen Zandvoort en AMVJ winnend af konden sluiten.

Vanaf deze plaats danken we zowel Bram Berkhout alsmede Peter, Jan en Martin voor

hun bedrage (na het wegvallen van Said). Vanuit een onmogelijk positie (laatste) werd

eerst rechtstreekse degradatie voorkomen en uiteindelijk via de eerder genoemde PD

wedstrijden 1e klasse behouden.

Afgelopen maand hebben we ook afscheid genomen van de trainer van de B selectie,

Erwin Romer is 4 seizoenen trainer van Marken 2 geweest en tijdens zijn afscheid werd

wel duidelijk hoe geliefd hij bij zijn spelers is en blijft. Ondanks degradatie zijn die

jongens Erwin in alles altijd zeer trouw gebleven. Samen kampioen geworden en

samen gedegradeerd. Vanaf deze plaats wensen wij Erwin en zijn familie veel plezier

bij zijn nieuwe club maar hopen hem nog vaak terug te zien op ons mooie sportcomplex

" NOOITGEDACHT".

Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie!

Met vriendelijke groeten, Henk

1


2

Schaf je eigen SV Marken trainingsoutfit aan bij VIJF in Monnickendam!

Zoals u weet is VIJF Sports- en Streetwear de vaste kledingleverancier van S.V. Marken.

Bij VIJF kunt u een volledige trainingsoutfit aanschaffen, waar op dit moment al veel van

onze leden in trainen. De trainingsoutfit bevat de volgende Hummel kleding:

- Lichtblauwe sweater

- Lichtblauw shirt met korte mouwen

- Donker blauwe lange broek

- Donker blauwe korte broek

- Lichtblauw regenjack (all weather top)

- Lichtblauwe voetbalkousen (merk: Stanno) op schoenmaat.

Al deze kleding kunt u rechtstreeks in de winkel van VIJF aanschaffen voor een totaalprijs

van slechts € 75!

Tevens kunt u bij VIJF de volgende zaken aanschaffen:

- Zwart/witte kousen (met SV Marken logo), merk LEGEA € 11,95

- Zwarte voetbalbroek (met SV Marken logo), merk LEGEA € 19,95

- Zwarte Masita voetbaltas (klein) € 25,-

- Zwarte Masita voetbaltas (groot) € 35,-

U vindt VIJF Sports- en Streetwear aan Zuideinde 15 in Monnickendam.


VANUIT DE BESTUURSKAMER

Algemeen De voorzitter heeft in zijn voorwoord al uiteen gezet hoe de besluitvorming binnen de

gemeente waterland, in samenspraak met de voorzitters van de 4 waterlandse clubs, voor de aanleg van de

vier kunstgrasvelden in onze gemeenten tot stand is gekomen. Dit heeft veel energie, tijd en moeite gekost

maar is uiteindelijk toch gelukt, alle vier de voorzitters en een secondanten verdienen hiermede de hartelijke

complimenten. In de ledenvergadering is nog behoorlijk gediscussieerd, zelfs een stemming werd

voorgesteld, over het waarom het bestuur voor het A veld had gekozen en niet bijvoorbeeld het B veld. Zeker

nadat in een zeer laat stadium bekent werd dat de afmeting ook nog eens een stuk kleiner werd 64x100

meter (minimale maten) in plaats van de 69x105 meter die het A veld nu groot is. Door de leden werd nog

gevraagd of het veld toch weer niet de oude maten kon krijgen, maar de gemeente gaat uit van de minimale

aanlegmaten, is overal zo, en wil in principe geen uitzondering maken voor de SV Marken. Bovendien is dit

een zeer kostbare aangelegenheid en zou in ieder geval door de vereniging zelf opgehoest moeten worden.

Ter indicatie; de “extra” vierkante meters zijn er ongeveer 845 m2 !! bij een gemiddelde prijs van € 45,= per

m2 exclusief btw. Reken maar uit !!!!! Maar we “krijgen” deze zomer ons toch lang gekoesterde wens en dat is

een kunstgrasveld. Zodat we in ieder geval altijd kunnen trainen, want dat was/is de grootste wens, zodat we

niet op achter raken bij de ons omliggende verenigingen en “concurrenten” Bij winterse periode ligt dat nog

gevoelig, vorst! De lichtinstallatie, 8 lichtmasten, zijn voor rekening van de vereniging maar zullen wel

gelijktijdig met de aanleg van het kunstgrasveld worden aangelegd inclusief de kabels. Hoe e.e.a. eruit gaat

zien en/of wordt uitgevoerd en tegen welke prijs wordt op dit moment nog verder uitgewerkt/gerekend.

Afgelopen week is het eerste werkoverleg op het complex geweest en daarbij is o.a. de planning besproken.

De start staat voorlopig op maandag 18 juni a.s. !!! te beginnen in Monnickendam met aansluitend de SV

Marken, maar de contract stukken moeten nog deze week worden getekend en dan hangt het van de

aannemer af of die op zo’n kort termijn kan starten ! Als oplevering van het gehele project is vrijdag 31

augustus genoemd, de dag voor de start competitie !!, maar misschien kan er al eerder op getraind worden.

Afgelopen week zijn er door een aantal vrijwilligers de reclameborden, diverse strippen en vlaggenmasten

verwijdert en opgeslagen. Dus de club is er klaar voor, er kan begonnen worden. Nadat het veld is aangelegd

en het nieuwe hek is geplaatst kunnen/moeten we zelf weer aan de slag. Denk hierbij aan het herplaatsen

van de reclameborden en vlaggenmasten. Tevens willen wij het “oude” hekwerk om het B veld plaatsen zodat

dit veld ook afgesloten kan worden en er ook weer piekfijn bij ligt. Deze zomer zouden we ook deze klus

willen klaren ! We rekenen op jullie aller medewerking, een paar zaterdagen “klussen” met een hapje en een

drankje…

De speelvelden B en C zijn vanaf maandag 4 juni t/m vrijdag 10 augustus in onderhoud en mogen dan dus

niet gebruikt worden. Zoals eerder gemeld wordt aan de trainingsvelden geen onderhoud meer gedaan, maar

toch willen we de ijsbaan deze zomer inlaten zaaien zodat deze voorlopig behouden blijft, en natuurlijk het

maaien. Dus ook de ijsbaan mag vanaf heden niet meer gebruikt worden, vanaf zaterdag 28 juli zal de

A en B selectie hierop starten met de trainingen. Diegene die deze zomer perse willen door trainen

kunnen op het kantineveld terecht. Of dit allemaal op den duur gestand blijft is afhankelijk van de kosten voor

het maaien en de eventuele huur die betaald zal moeten worden. Het jaarlijkse grootonderhoud valt hier

sowieso buiten en/of hier moet een haalbare oplossing voor gevonden worden. Hier komen we op terug in

een volgende ledenvergadering.

Sportief gezien is het seizoen 2011-2012 wisselend afgesloten. Ons vlaggenschip is via de nacompetitie

behouden gebleven voor de eerste klasse. Marken 2 heeft helaas de nacompetitie niet “overleefd” en is

gedegradeerd. Ons hoogste jeugdelftal, de A1, haalde in de reguliere competitie 1 punt te weinig om

degradatie te voorkomen. Maar onze Dames 1 hebben historie geschreven door de finale van de

districtsbeker West 1 winnend af te sluiten op het complex van Legmeervogels.

Sponsoring De sponsorcommissie heeft 50 stuks prachtige zwart/wit paraplu’s aangekocht die we

aanbieden voor € 10, = per stuk, wees er in de aankomende tijd snel bij want op=op. Ook zijn er nog SV

Marken sjaals te koop die ook maar € 10,= per stuk kosten, ook hiervoor geldt op=op.

Clubblad Met ingang van het seizoen 2010-2011 wordt het clubblad alleen nog aangeboden via de

digitale snelweg t.w.; via onze website www.svmarken.nl , ga naar het menu en klik clubblad aan en u kunt

elk uitgebracht clubblad van dit seizoen lezen. Vanaf het seizoen 2010-2011 krijgen onze wat ouderen leden

inclusief onze abonnees alleen het clubblad nog in boekvorm thuis bezorgd. Mochten er personen zijn die het

clubblad toch nog graag in boekvorm willen ontvangen laat het ons dan even weten via email

aris.uithuisje@planet.nl of telefonisch 601765 of 06-53807558 en wij zorgen ervoor dat u het clubblad weer in

de bus krijgt.

Activiteiten Opening nieuwe seizoen zaterdag 11-08-2012; Zuiderzee toernooi

Feestelijke opening/in gebruik name kunstgrasveld nader te bepalen

Met vriendelijke sportgroet, Aris Uithuisje sr. Secretaris SV Marken

3


SV MARKEN

BEGROTING 2012/2013

LASTEN

2012/2013 2011/2012

Afschrijving activa 7.410 13.585

Toevoeging aan

voorzieningen 4.500 1.200

Personeelskosten 49.090 56.680

Huisvestingskosten 26.975 25.865

Bureaukosten 2.500 2.250

Accommodatiekosten 20.670 14.870

Wedstrijdkosten 26.900 27.450

Bestuur en commissies 4.500 4.800

Diverse lasten 4.750 13.750

Kantinekosten 40.000 40.000

187.295 200.450

BATEN

Contributies 40.300 43.500

Sponsoring/entreegelden 39.345 36.300

Acties/loterijen 16.200 26.700

Subsidies 0 0

Diverse baten 1.450 1.950

Kantine-inkomsten 90.000 90.000

187.295 198.450

Saldo 0 -2.000

Deze begroting is in de ledenvergadering van 25 mei 2012 vastgesteld.

De contributie is m.u.z. de passieve leden ongewijzigd vastgesteld.

Het passief lidmaatschap is aangepast tot € 80,00 (was € 90,00)

5


Heb je een lot van de Vriendenloterij?

Speel mee voor SV Marken en verdien

gratis €5,- per maand voor de club!

Mensen die een lot hebben in de Vriendenloterij kunnen kosteloos geld verdienen voor SV Marken.

De opbrengst van een ‘normaal’ lot wordt door de Vriendenloterij verdeeld over alle aangesloten

organisaties. Wanneer je echter je lot laat omzetten en namens SV Marken meespeelt, ontvangt de

club van elke 10 euro die je per maand betaald, de helft. En dit kost helemaal niets extra (behalve

één telefoontje). Dat levert de club dus 70 euro per lot per jaar op!

In 5 stappen 5 euro per maand voor SV Marken verdienen. Hoe werkt het?

1. Houd je rekeningnummer bij de hand waarmee je meespeelt

2. Bel met 0900-300 1400, kies optie 2 (10 ct/min)

3. Vraag of je met je bestaande lot mee kunt spelen voor SV Marken

4. De medewerker vraagt naar je rekeningnummer ter controle

5. Je lot wordt omgezet. Je verdient nu elke maand 5 euro voor de club!

IJsclub Marken heeft dit ook gedaan en al 33 deelnemers, Juliana al 38. Kunnen we dit met SV

Marken overtreffen?

Alvast heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning!

Met hartelijke groet,

Sponsorcommissie SV Marken

7


Kick off Voetbalkamp 2012

Hoewel het seizoen voor de jeugd nog maar net voorbij is, zijn wij als Jeugdcommissie alweer druk

bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Net als ieder jaar wordt er een kick off van het nieuwe seizoen georganiseerd. Dit jaar een 2-daags

voetbalkamp, met overnachting, op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september.

Voor dit voetbalkamp kunnen de jeugdleden zich inschrijven. Het formulier kun je verderop in dit

clubblad vinden.

Wij hopen op een grote opkomst, zodat we het nieuwe seizoen met z’n allen in kunnen luiden.

De Jeugdcommissie

9


NAAM

ADRES

GEBOORTEJAAR

TELEFOONNUMMER

INSCHRIJFFORMULIER

“KICK OFF”VOETBALKAMP 2012

VRIJDAG 31 augustus en ZATERDAG 1 september 2012

: …………………………………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………………….

Ik doe mee aan het “Kickoff” voetbalkamp op 31 augustus en 1

september op het sportpark van SV Marken

Ik doe niet mee aan het “Kickoff” voetbalkamp.

Ik stel een tent beschikbaar.

Er kunnen ………. personen in mijn tent slapen.

INLEVEREN VÓÓR 1 augustus 2012 BIJ:

De Jeugdcommissie / Almerestraat 8

11


Bestuur Sportvereniging Marken

Voorzitter Henk Zeeman 0299 - 603253 hzeeman@planet.nl

Secretaris Aris Uithuisje 06 - 53807558 aris.uithuisje@planet.nl

Penningmeester Freek Visser 0299 - 601998 freekvisser@planet.nl

Jeugdcommissie Jan Peereboom 0299 - 601752 janluutje@freeler.nl

Zaal- en seniorencommissie Jan Commandeur 0299 - 601836 deniseselina@cs.com

Secretariaat SV Marken

Sportvereniging Marken

Walandweg 2

1156 DJ Marken

Tel: 0299 - 601268

Fax: 084 - 7517565 (Fax2Mail)

E-mail: bestuur@svmarken.nl

Officiële website SV Marken

www.svmarken.nl

Wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie SV Marken

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Christiaan Moenis

Havenbuurt 29

1156 AM Marken

Tel: 06 - 51247276

Fax: 084 – 7517565 (Fax2Mail)

E-mail: bestuur@svmarken.nl

Nieuwe leden van 10 jaar (D-pupillen) en ouder moeten bij aanmelding een pasfoto voor de spelerspas

inleveren, nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten daarnaast een kopie van een geldig legitimatiebewijs

inleveren.

Vergeet ook adreswijzigingen niet door te geven!

Sponsorcommissie Sportverening Marken

Coördinator Aris Uithuisje 06 - 53807558 sponsoringsvmarken@gmail.com

Commissielid Neeltje Clasina Giele-Zeeman 0299 - 602077 sponsoringsvmarken@gmail.com

Commissielid Martijn Teerhuis sponsoringsvmarken@gmail.com

Commissielid Martijn Visser 06 - 12271895 sponsoringsvmarken@gmail.com

Jeugdcommissie Sportverening Marken

Voorzitter Jan Peereboom 0299 - 601752 janluutje@freeler.nl

Secretariaat/activiteiten Geertje Uithuisje-Zeeman 0299 - 601655 uithuisjezeeman@kpnplanet.nl

Voetbaltechnische zaken Martin Boes 0299 - 603234 martinjolanda@kpnplanet.nl

Voetbaltechnische zaken Dirk de Groot 0299 - 601975 dirk.degroot@kpnplanet.nl

Activiteiten/notuliste Ingrid Commandeur 06 - 10707288 ingridcommandeur@gmail.com

Communicatie/PR zaken Catelijne Klaver 06 - 10652629 catelijne_klaver@hotmail.com

Jeugdtoernooien jeugdcommissie@svmarken.nl

13


Elftalleiders Sportvereniging Marken

SV Marken 1 Jacob de Weijze 06 - 15020345

SV Marken 2 Sander Kammerer 06 - 30335737

SV Marken 3 Raymond Roos 06 - 55843869

Pieter Uithuisje 06 - 30213872

SV Marken DA1 Jan Commandeur 0299 - 601836

SV Marken DA2 Jan Cornelis de Jong 06 - 55395495

Brenda Stooker 06 - 14513486

SV Marken MC1 Jacob de Groot 06 - 10619970

SV Marken MD1 Hein Piet Zondervan 0299 - 601910

SV Marken A1 Lilian Zeeman-Teerhuis 0299 - 603253

SV Marken B1 Jolanda de Waart 0299 - 603234

SV Marken C1 Pieter Pereboom 0299 - 601190

Pieter Uithuisje 0299 - 601655

SV Marken D1 Orpheus Dorland 0299 - 601448

Guido Scheenhart 0299 - 603436

SV Marken E1 Freddy Gerritsen 0299 - 603501

SV Marken E2 Jelle Kaars 0299 - 371515

René Schipper 0299 - 603031

SV Marken F1 Cornelis Zondervan 0299 - 603074

SV Marken F2 Albert van Veen 0299 - 601724

SV Marken F3 Geerke Kaars 06 - 24264447

SV Marken F4 Eddy Schipper 06 - 12241594

SV Marken F5 Cornelis Teerhuis 06 - 23842210

SV Marken zaal heren 1 Sander Kammerer 06 - 30335737

SV Marken zaal heren 2 Ruben Kaars 0299 - 601592

SV Marken zaal heren 3 Klaas Peereboom 0299 - 601385

SV Marken zaal dames 1 Jan Cornelis Commandeur 06 - 18452895

Marijke Commandeur 06 - 51684386

Trainers, medische staf en kantine beheer Sportvereniging Marken

Hoofdtrainer Bram Berkhout 06 - 44058150

Assistent Jan Peereboom 0299 - 601239

Peter Visser

SV Marken 2 Erwin Römer 06 - 53832992

SV Marken DA1 + DA2 Riny Smidt 06 - 24878026

Assistent Jan Commandeur 0299 - 601836

SV Marken MC1 Ron Boes 0299 - 603242

SV Marken MD1 Jan Sijmen Roos 0299 - 602114

SV Marken A1 Martin Boes 0299 - 603234

Danny Boes 06 - 30178777

SV Marken B1 Dirk de Groot 0299 - 601975

Jan Peereboom 0299 - 601239

SV Marken C1 Gertjan Kamstra 0299 - 603110

SV Marken D1 Orpheus Dorland 0299 - 601448

Guido Scheenhart 0299 - 603436

SV Marken E1 Clemans Caniels 0299 - 601229

SV Marken E2 Mitchell Springer 06 - 10300326

SV Marken F1 Harry de Waart 0299 - 601336

SV Marken F2 Jaap Schipper 06 - 15522426

Jan Cornelis de Wit 0299 - 603536

SV Marken F3 Dennis van Gerven 06 - 38261778

SV Marken F4 Erik Teerhuis 0299 - 603037

Arnold Teerhuis 0299 - 603532

SV Marken F5 Dennis van Gerven 06 - 38261778

Keepers Cornelis Teerhuis 0299 - 601498

Verzorger Cor Sarton 06 - 53655516

Beheerder Jan Uithuisje 0299 - 601747 jan.uithuisje@planet.nl

Co-beheerder Alie van Altena-Boneveld 0299 - 601771 altenapuntnl@hotmail.com

15


Hoofdsponsor

Bouwgroep Buitenhuis BV

Co-sponsors;

Camping De Badhoeve

DiaMon HR Professionals

Rabobank Waterland en omstreken

Quatre C Inkoopconsultancy BV

Schildersbedrijf Viterzo BV

Zeeman Marken BV

Jeugdsponsors;

Jacobus Recourt Assurantiën

Tagnet, zinvol automatiseren

Unive Regio+

Van-Jan, lifestyle artikelen

Vlagsponsors

D. Schreuder BV

VNB Vermeulen BV

Overige sponsors;

Administratiekantoor D. Zeeman

Montage Service De Jong

Wedstrijd affiches;

Autoschade Volendam BV

Bond & Runderkamp Totaalbouw BV

Hoekstra & van Eck Makelaars

Jonk Sierbestrating BV

Tuincentrum 't Lokkemientje

Bruin Bien Tweewielers

Clubbladadvertenties;

Administratiekantoor D. Zeeman

Afbouwbedrijf Gouweoord BV

Autorijschool Janssen Marken

Bakkerij Kees Gutter Monnickendam

Beauté Pour Vous

Ber Koning Fietssport

Bond & Runderkamp Totaalbouw BV

Gebroeders Schilder Volendam

Kapsalon "De Barbiers"

Kapsalon NERO

Klik Installatie Techniek BV

NA&HV

Nissan Herman Schilder BV

P. van Wees Internationaal Transport

Rien de Wolf VOF

Sportenergy

Taxi Zondervan

VIJF Sports-Streetwear Monnickendam

Wamo Revisie / Watersport

Westend Inbraak - Beveiliging BV

Westend Zonwering & Rolluiken BV

VRIENDEN VAN SV MARKEN

Zij ondersteunen de doelstellingen van de S.V. Marken

Reclameborden;

Automobielbedrijf Lanting

Bond & Runderkamp Totaalbouw BV

Bouwgroep Buitenhuis BV

Café Restaurant De Visscher

Cosmediline

De Toekomstgroep Schilderwerken BV

De Verkeerde Wereld

De Witte Swaen Broek in Waterland

Dierenpraktijk Monnickendam/Volendam

D. Schreuder BV

Globe Reisburo Monnickendam

Heeres Assurantieen

Hoekstra & Van Eck

Hotel Café Restaurant De Wegwijzer

Hotel Spaander

Jan Meester www.reclamebord.nl

Kapsalon NERO Marken

Klaas Leeflang Sportprijzen

Klik Elektrotechniek BV

Knijn Keukencentrum

Leguit en Roos BV

Loonbedrijf K. Tromp BV

NBC / Van Roemburg & Partners

Regio Verzekeringen Marken

Ruitenheer BV Amsterdam

Schilders- & Afwerkingsbedrijf D. de Waart

Schildersbedrijf Kees Vlasbloem BV

VIJF Sports-Streetwear Monnickendam

Thomas Tol schildersbedrijf Volendan

Tuijps Tegelhandel Amsterdam

VHC Jongens

Vispaleis "Klein-Volendam"

Volkert BV Purmerend

VSK Vloeren Volendam

Wamo Revisie / Watersport

Waterland Installatie Techniek VOF

Westend Inbraak - Beveiliging BV

Westend Zonwering & Rolluiken BV

17


SV Marken

Dames 1 en Dames 2

seizoen 2011-2012

Door Jan Commandeur

Het damesvoetbal beleefde in dit seizoen een sportief hoogtepunt. Na de degradatie van vorig

seizoen voor beide teams werd in augustus 2011 de training weer opgepakt. Na een aantal

trainingen werd de selectie bekend gemaakt en de doelstelling voor beide teams kenbaar gemaakt.

Voor het eerste team is dat; meedoen om het kampioenschap en verder komen in de beker dan de

poulefase. Voor dames 2 is een plaats in de kampioenspoule en daarna een plek in de top 4 het

doel.

Dames 1 speelde goed voetbal en al snel bleek dat er in de najaars poule 3 sterke teams waren,

Wartburgia da 3, Muiden da 2 en Marken da 1. Eind december was dit de top 3:

1 sc Muiden 10-30

2 Wartburgia 10-27

3 Marken 10-24

De dames dus door naar de kampioenspoule.


Dames 2 speelde wisselvallig en moest enkele malen ondersteund worden door dames van het

eerste. Dat ondersteuning noodzakelijk was had te maken met blessures in beide teams, waardoor

sommige dames soms anderhalve wedstrijd moesten spelen. Uiteindelijk werd de 6e plaats bereikt

en deelname in de kampioenspoule is een feit. Alle ruimte dus om aan de doelstelling te blijven

werken.

Ondertussen waren er bekerwedstrijden gespeeld. Dames 1 overleefden de poulefase door

Blauwwit en ZOB uit te schakelen. Voor deze dames is de eerste doelstelling een feit. Dames 2

kwamen uit in een hele zware poule met DVVA, de Meer da1 en DSS da 1. Er werd geen wedstrijd

gewonnen maar wel twee tegenstanders voor de volgende ronde voor da 1 uitgeschakeld. Poule

winnaar werd DSS, op doelsaldo, en zal in de tweede ronde de tegenstander zijn van de dames 1 in

de beker. In ronde 1 na de poule fase werd Dindua da 1 de tegenstander van de dames 1. Dindua ,

een derde klasser, werd met 7-1 met de staart tussen de benen van het veld geveegd. Hierna was

het genieten van een korte winterstop.

Dames 1 speelt de kampioenspoule met:

Muiden da 2 de Meer da 2 Amstelveen da 1

Wartburgia da 3 DVVA da 2

Dames 2 speelt de kampioenspoule met:

Geuzen/middenmeer da 2 Wartburgia da 5 Wieringermeer da 1

Jong Holland da 1

Na de winterstop werd de competitie weer enthousiast opgepakt, ook het bekertoernooi kreeg een

prachtig vervolg voor dames 1.

Er moest aangetreden worden in een thuis wedstrijd tegen DSS da 1, deze hadden eerder dames 2

uitgeschakeld en staan boven aan de 5e klasse. Na een valse start werd de wedstrijd naar onze

hand gezet, maar DSS wist het tij nog even te keren, We moesten terug knokken van een 3-2

achterstand. Dat gebeurde en een 4-3 winst was het gevolg. Vervolgens moest, om een plaats in de

halve te verkrijgen, een tussenronde gespeeld worden. Uit tegen RKDES, deze komt uit in de 3e

klasse en staat in de top 4. Met goed voetbal en Kelly Zeeman in de basis werd het een eenvoudige

5-2 overwinning.

De halve finale moest er thuis aan getreden worden tegen competitie concurrent, sc Muiden

dames 2. In een chaotische wedstrijd, waarin sc Muiden, door een hele slechte organisatie rond het

veld en blessures in het veld, aan het kortste eind trokken. Het werd 4-3 voor ons. Een plaats in de

finale is een feit voor onze dames 1.

De finale tegen JCV Nieuwegein dames 2 is op 19 mei 2012 gespeeld.

Met een bus vol speelsters en supporters reden we om 15.00 uur weg van ons sportcomplex. Met

wat zenuwachtige blikken in de ogen van de dames, kwamen we voor 16.00 aan in Uithoorn bij vv

Legmeervogels. De wedstrijd startte om 17.00 uur. Al snel was duidelijk dat wij de bovenliggende

partij waren. Selina maakte na 6 minuten de 1-0 met een prachtige diagonale schuiver. Marijke wist

een bal te koppen en na 9 minuten was het al 2-0. Na 25 minuten knalde Selina op doel, de keeper

kon de bal niet controleren en Esther Peereboom kon de bal in het doel tikken. Een droomstart

dus. Hierna zakte het wat in en kon de tegenstander terug komen tot 3-2. Dit was ook de ruststand.

Na de rust lieten we er geen onduidelijkheid over bestaan en we overliepen de tegenstander.

Alleen doelpunten bleven lang uit. Een kwartier voor tijd rondde Selina een geweldige aanval af

met een knal in de bovenhoek. Kelly kopte in de slotminuut nog de 5-2 binnen. Daarna was het

feest. De champagneflessen knalden en er was een uitzinnige vreugde. Historie is geschreven. Voor


het eerst in het ruim 65 jarig bestaan van de sv Marken heeft een veldvoetbalteam de district beker

gewonnen. De after party in de kantine dreunde nog lang na.

Uiteindelijk is de competitie net niet helemaal afgemaakt door beide teams. De Dames 1 speelde 9

wedstrijden in de kampioenspoule en streden tot de laatste wedstrijd om de titel. Sc Muiden

dames 2 was te sterk en werd de terechte kampioen. In totaal werd er 6x tegen sc Muiden

gespeeld. 2x in de voorbereiding, 3x in de competitie en 1 x voor de beker. Na de laatste wedstrijd

hadden alle dames hun buik vol van deze tegenstander. De competitie werd afgesloten met 21

punten uit 9 wedstrijden en 45 doelpunten voor en 16 tegen. Een geweldig resultaat.

Dames 2 deden het ook in de kampioenspoule voortreffelijk, al was de start niet goed te noemen.

De eerste 3 wedstrijden gingen verloren, maar de 3 wedstrijden daarop werd volledig op eigen

kracht 7 punten gehaald. Hier bleef het bij en daarmee is de doelstelling is gehaald.

Eindstand voorjaarscompetitie dames 1.

1 sc Muiden da 2 10- 30 82-07

2 sv Marken da 1 9- 21 45-16

3 Wartburgia da 3 10- 11 14-42

4 Amstelveen da 1 9- 9 18-35

5 DVVA da 2 10- 6 19-47

6 de Meer da 2 10- 5 11-42

Eindstand voorjaarscompetitie dames 2:

1 Geuzen/middenmeer da1 7- 17 18- 5

2 Jonh Holland da1 8- 11 13-13

3 Wieringermeer da1 6- 10 14- 11 ( 1 pnt in mindering)

4 sv Marken da2 7- 7 12- 17

5 Wartburgia da5 8- 4 9- 20

Wie waren de dames, door het oog van de schrijver:

De keepers:

Catelijne Klaver Heeft als keeper veel progressie gemaakt, is in de najaars competitie lang

geblesseerd geweest. Kan nog veel meer leren van het keepers vak. Focus voor het nieuwe seizoen

op sprongkracht/timen, balcontrole en schieten/trappen.

Daphne Vogel Moest, tijdens de najaarspoule, door de blessure van Catelijne vaak dubbele

wedstrijden keepen in 1e en 2e en deed dat verdienstelijk. Soms, virtuoos, werd de bal met 1 hand

gepakt. Kan wat meer op training komen om zo nog beter te worden.

De verdedigers:

Carina van Gerven Is de jongste van het hele stel en heeft het in zich om een goede verdediger

te worden voor de dames 1. Is nog wat te afwachtend bij balbezit en moet werken aan snelheid

maken. Het tweede deel van de competitie te weinig getraind.

Samantha Boneveld Is als rechtsback bij het 1e gekomen na de winterstop en deed dat zeer

verdienstelijk. Heeft snelheid en kan het een tegenstander zeer lastig maken. Opkomen over de

rechterflank moet een handelsmerk van haar worden.


Jentien Klaver Is buitengewoon gedreven en bijt zich vast in een tegenstander. Als valkuil

heeft ze “te snel happen”, hierdoor wordt ze wel eens gepasseerd. Moet werken aan de

traptechniek.

Pascale Bosch Een vechter 1e klas, is op meerdere posities inzetbaar op de rechterflank. Als

back hardnekkig voor de tegenstander, als middenvelder een goede bal af pakker en als aanvaller

snel. Moet aan doelpunten maken gaan werken. Heel jammer dat ze stopt met voetballen.

Sharon Kaars Een stille kracht, oogt wat nonchalant maar weet precies wat er van haar

gevraagd wordt. Is als back en voorstopper goed op haar plaats. In begin te weinig getraind, later

goed opgepakt.

Sascha Zeeman Rots in de branding bij het 2e. Als laatste vrouw in de verdediging weet ze

menig balletje te onderscheppen en weg te werken. Moet iets rustiger aan de bal worden, is een

van de trainings koninginnen.

Denise Commandeur Onverzettelijk als het om verdedigen gaat, heeft snelheid en een passeer

beweging. Is, door haar manier van spelen, vaak geblesseerd geweest, hierdoor (te) weinig

gespeeld.

Roselda Commandeur De aanvoerder van het 1e en als voorstopper een onmisbare kracht.

Heeft het vermogen om op te komen en heeft op die wijze een aantal malen doel getroffen. Hopen

dat ze er nog een paar jaartjes aan wil knopen.

Geerte Visser Linker verdediger bij uitstek. Pakt eenvoudig een bal af en heeft snelheid. Is

onafscheidelijk van Brenda en af en toe te makkelijk in haar spel. Heeft het in zich om een goede

voetbalster te blijven. Trainingsopkomst is prima.

Louise Zeeman Tot op het bot toe gemotiveerd en dat zullen de tegenstanders weten. Maakt

het tegenstanders moeilijk door als een schaduw aan te haken. Moet zich daarna wel los weken als

we balbezit hebben.

Daphne Schouten De rust zelf, haar maak je niet gek. Bijt zich vast in opdrachten en

tegenstanders. Heeft snelheid en is gedreven. Een vaste waarde voor het team.

Rachel Burggraaf Grote sterke meid, komt terug van een knie blessure. Door haar gestalte jaagt

ze tegenstanders de schrik op het lijf. Heeft een goede trap. Kan iets vaker komen trainen en zich

inzetten op trainingen.

De middenvelders:

Brenda Vogel Een balvaste middenvelder, kan goed voetballen, is in het begin geblesseerd

geweest aan haar enkel en heeft hierdoor weinig gespeeld. Is op meerdere posities inzetbaar. Moet

iets sneller de bal spelen.

Willemijn Sluys Maakte de stap naar het 1e en die met beide handen vast gegrepen. Heeft de

juiste drive en kan door haar inzet nog lang met plezier blijven voetballen. Is als linker of

rechtermiddenvelder uitgegroeid tot een waarde volle speelster.

Esther Peereboom heeft dit seizoen grote stappen vooruit gemaakt. Is een vaste kracht op het

middenveld van het 2e, zowel links als mid mid. Is goed aan de bal en weet het overzicht te


houden. Heeft veel assists op haar naam dit seizoen. Is betrokken geweest bij het bekersucces van

het 1e.

Brenda Stoker De” leading lady”. Zij pakte de handschoen van het coach zijn op, toen de

nood het hoogst was. Als voetballer loopt ze al heel lang mee en haar gedrevenheid siert haar. Als

rechter middenvelder is ze het sterkst als ze bal af moet pakken.

Paola Smidt Is nieuw bij de club en dochter van de trainer. Is een technicus pus sang en

een goede nr.10. Strooit met pasjes, waardoor de spitsen in stelling worden gebracht. Scoort zelf

veel. Liep tegen een hele vreemde, onterechte rode kaart aan.

Ingrid Commandeur Inmiddels een oud gediende, maar voetballer in hart en nieren. Heeft een

uitmuntende techniek en inzicht. Heeft wel moeite om doel te treffen, maar is de koningin van

assist. Zet zich ook in voor anderen bij de vereniging, maar liet de bekerfinale aan haar voorbij

gaan.

Sandra Hoogland is een hele goede voetballer, maar komt nooit op trainen en dat is spijtig. Kan

veel meer uit haar zelf halen op voetbalgebied. Door een goed schot maakt ze veel doelpunten.

Patricia Reedijk De absolute koningin van de trainingen. Mist geen training en is daardoor

conditioneel heel sterk. Een voorbeeld voor velen. Wist dit seizoen 2x te scoren waar dat in haar

eerdere voetbal loopbaan niet eerder was gelukt.

Suzanne van Kerkoerle bezig aan haar laatste seizoen. Is rechter middenvelder en heeft een

groot loopvermogen, altijd gemotiveerd en met passie spelend. Is dit seizoen enkele malen aan

haar knie geblesseerd geraakt en diverse keren uitgevallen.

De aanvallers:

Judith Boes Klein, maar razend snel, is een plaag voor verdedigers. Scoort aan de lopende

band en komt het beste uit de verf op de rechtervleugel. Moet soms het overzicht beter bewaren.

Melanie de Groot Een elegante voetballer. Is door schoolverplichtingen weinig op trainen

geweest en heeft daardoor weinig speelminuten gemaakt. Is snel en heeft overzicht, is soms wat te

bleu. Volgend seizoen hopen op minder schoolverplichtingen.

Selina Commandeur De absolute top als het om scoren gaat. Is super snel en heeft een hard schot.

Is sterk aan de bal, maar houdt soms de bal te lang bij haar. Maakte in competitie, beker en

oefenwedstrijden meer dan 50 doelpunten. Hoogtepunt was 16 x in 1 wedstrijd.

Marijke Commandeur Gigantisch sterke li vleugel speler. Is ook van de sterke arm. Is razend

snel en moeilijk van de bal te zetten door tegenstanders. Haar grootste tegenstander is ze af en toe

zelf. Heeft veel doelpunten gemaakt en veel assist gegeven. Precies wat een vleugelspits zo goed

maakt.

Suzanne van der Schaaf Spits van het 2e , boomlang en sterk. Onverzettelijk als het gaat om

winstdrang. Is ook in de verdediging goed in te passen tegen sterke tegenstanders. Is, voor een

dame, niet bang om te koppen.


Gastspelers:

Suzanne Boes een talent dat 2 x meedeed met het 1e deze competitie, maakt volgend

seizoen deel uit van de dames senioren. Is middenvelder en heeft een uitstekende techniek en

gedrevenheid. Gaan we veel plezier aan beleven.

Kelly Zeeman Top of the bill, in het damesvoetbal . Werd ingezet tijdens bekerwedstrijden

vanaf de kwartfinale. Heeft alles van een complete voetballer en gaat dan ook Marken verlaten

naar BVO Telstar. Heeft tijdens de bekerwedstrijden een bepalende hoofdrol gespeeld.

Wat gebeurde er nog meer dit seizoen.

De dames wonnen trainingspakken van Rexona.

Op de site voetbal.nl stond de button kampioenen, nieuwsgierig als de dames zijn werd hieronder

een actie ontdekt. Met deze actie lagen er aan het einde trainingspakken te wachten op de dames.

Het enige wat er moest gebeuren was; zoveel mogelijk volgers op Hyves, faceboek en twitter

krijgen voor je team. Nou, dat lukte de dames met vlag en wimpel. In februari werden de

trainingspakken uitgereikt en de dames zagen er gelikt uit in de nieuwe outfit.

De dames wonnen een voetbalclinic van de KNVB georganiseerd door Rexona.

In de week voor zaterdag 5 mei werd de leider gebeld. Er werd gemeld dat de dames opnieuw de

meeste volgers hadden op voetbal.nl en daarmee een voetbalclinic hadden gewonnen. Dat moest

gebeuren op zaterdag 5 mei om 16.00 uur in Zeist, wel moesten we eerst “even” uit spelen tegen

Muiden da 2, die kampioen werden na deze wedstrijd. Ook dit werd een fantastische belevenis

voor de dames. Maar liefst 6 KNVB trainers gaven de dames technieken aan om zo snel mogelijk tot

schieten en scoren te komen. Na afloop van de clinic, met daarvoor een loodzware voetbal

wedstrijd in de benen, waren de dames aan het einde van hun latijn. Een broodje worst van de

KNVB was de beloning.

De feiten op een rijtje:

Trainer was voor het tweede seizoen Riny Smidt uit Purmerend. Assistent trainer was Jan

Commandeur, tevens leider van de dames 1. Brenda Stoker en Jan Cornelis de Jong hadden de

leiding over de dames 2. Er werd getraind op maandag- en woensdagavond van 19.15 uur tot 20.45

uur.

De trainingopkomst:

Er zijn totaal 72 training gegeven, waaronder enkele schaats bijeenkomsten en looptrainingen, bij

slecht weer. De opkomst voor een groot deel van de groep is goed, voor een gedeelte is er te

weinig getraind.

In een overzicht ziet dat er als volgt uit:

Trainingen:

1. Patricia Reedijk 59

2. Daphne Schouten 56

3. Judith Boes 54

4. Willemijn Sluys 53

5. Louise Zeeman 52

6. Esther Peereboom 52

7. Jentien Klaver 51

8. Samantha Boneveld 51

9. Sascha Zeeman 50

10. Roselda Commandeur 48

11. Pascale Bosch 48

12. Selina Commandeur 47

13. Ingrid Commandeur 43

14. Geerte Visser 43

15. Brenda Stoker 41

16. Denise Commandeur 40


17. Catelijne Klaver 40

18. Suzanne v Kerkoerle 38

19. Brenda Vogel 37

20. Marijke Commandeur 36

21. Carina van Gerven 36

22. Sharon kaars 24

23. Daphne Vogel 20

24. Suzanne vd Schaaf 20

25. Paola Smidt 16

26. Rachel Burggraaf 15

27. Melanie de Groot 10

28. Sandra Hoogland 5

29. Suzanne Boes 2

30. Kelly Zeeman 0

Doelpunten Dames 1 competitie (125

stuks):

1. Selina Commandeur 41

2. Marijke Commandeur 23

3. Paola Smidt 21

4. Judith Boes 17

5. Ingrid Commandeur 10

6. Roselda Commandeur 5

7. Suzanne v Kerkoerle 4

8. Samantha Boneveld 2

9. Willemijn Sluys 1

10. Suzanne Boes 1

In het laatste overzicht zijn alle gegevens nogmaals weergegeven.

De opvallendste zaken hieruit zijn:

Doelpunten Dames 2 competitie (35):

1. Marijke Commandeur 5

2. Samantha Boneveld 5

3. Ingrid Commandeur 4

4. Suzanne vd Schaaf 4

5. Sandra Hoogland 4

6. Melanie de Groot 3

7. Esther Peereboom 3

8. Pascale Bosch 2

9. Patricia Reedijk 2

10. Brenda Vogel 1

11. Selina Commandeur 1

12. Eigen doel (geuzen) 1

Doelpunten in de beker( 35 stuks):

1. Selina Commandeur 8

2. Marijke Commandeur 7

3. Ingrid Commandeur 5

4. Kelly Zeeman 4

5. Paola Smidt 3

6. Judith Boes 3

7. Suzanne v Kerkoerle 2

8. Esther Peereboom 1

9. Willemijn Sluys 1

10. Roselda Commandeur 1

Patricia Reedijk is de koningin van de trainingen. 59 trainingen.

Ingrid Commandeur is de koningin van de assist. 25 assist.

Selina is de koningin van de doelpunten. 53 doelpunten.

Daphne Vogel is de koningin van de speelminuten bij dames 1 en 2. 1790 minuten.

Judith Boes is de koningin van de speelminuten bij dames 1. 1545 minuten.

Esther Peereboom is de koningin van de speelminuten in dames 2. 1435 minuten.

Dames het was voor mij een waar genoegen om met jullie dit seizoen te beleven en vooral te

genieten. De knappe overwinningen, een enkele teleurstelling, de prachtige acties en weergaloze

combinaties. Maar …….om nooit te vergeten; DE beker winst.

Jan Commandeur, jullie leider.


MARKEN F4 – WESTZAAN F1

Zaterdag 21 Januari 2012, sportpark Marken.

De eerste wedstrijd in de 6e klasse moeten we maar gauw vergeten. Ondanks dat de jongens

uitstekend (vooral de 1e helft) gespeeld hebben, was Westzaan F1 duidelijk een paar maatjes

(figuurlijk en letterlijk een paar koppen en jaren) te groot. Tegen een ploeg die heeft verzocht om in

de 3e klasse te mogen spelen zijn onze 6 jarige jongens nog niet bestand. Gelukkig hebben we nog

wel een doelpunt weten te scoren en hebben we 2x de paal geraakt. De ruststand was 0 – 5 en na

40 minuten stond een 1 – 16 (de keepers Bram en Tom hebben de bal vaak uit het netje moeten

halen☺) op het denkbeeldige scorebord. Ons doelpunt kwam van de voet van Mats in de 30e

minuut.

Wij hopen dat de KNVB het verzoek van Westzaan onmiddellijk zal honoreren en we de

uitwedstrijd niet hoeven te spelen.

JISP F2 – MARKEN F4

Zaterdag 10 Maart 2012, sportpark Jisp.

De KNVB heeft het verzoek van Westzaan inmiddels gehonoreerd dus de competitie kan opnieuw

beginnen (en dus ook de verslaggeving).

Na de succesvol verlopen najaarscompetitie, waarin een tweede plaats behaald werd (9

wedstrijden gewonnen, 1 westrijd verloren , 69 doelpunten voor en 16 doelpunten tegen), heeft de

technische staf van de F4 besloten een klasse hoger te gaan voetballen. In het komend voorjaar zal

er in de 6e klasse gevoetbald gaan worden.

Iedereen is erg benieuwd hoe de mannen het van de F4 gaan doen in deze hogere competitie. Voor

de eerste wedstrijd moet er naar Jisp afgereisd worden. Nog nooit was dit complex bezocht door

ons dus moest de routeplanner even aangezet worden.

Helaas is Viggo wegens ziekte niet aanwezig. Bram is ook niet lekker maar reist toch mee naar Jisp

en zal de positie van doelman deze wedstrijd invullen. Het wordt een hele leuke wedstrijd waarin

Marken in de eerste helft op 0-2 komt. Doelpunten worden gemaakt door Mats (waarvan 1

penalty). In de tweede helft komt Jisp op gelijke hoogte en wordt de wedstrijd steeds spannender.

Over en weer volgen er kansen. In de laatste minuut van de wedstrijd krijgt Jisp een hoekschop.

Deze wordt onschadelijk gemaakt door Marken en de bal wordt meteen diep gespeeld op Mika.

Aangezien heel Jisp naar voren was getrokken kon Mika alleen op de doelman afgaan en de 2-1

scoren. Niet lang daarna floot de scheidsrechter af en konden de mannen met een goed gevoel

gaan douchen. De eerste wedstrijd was gewonnen!

Bram goed dat je er toch was want zonder jouw had de wedstrijd niet door kunnen gaan!


MARKEN F4 – KWADIJK F1

Woensdag 14 maart 2012, sportpark Marken.

Een beetje vreemd was het wel. Een competitie wedstrijd op woensdag. Dit was noodzakelijk

doordat er een aantal jongens niet alleen van voetbal houden maar ook skien erg leuk vinden en

dus de bergen van Oostenrijk gingen bezoeken.

Deze week stond de westrijd onder leiding van Martin en dat vonden de jongens wel leuk (helaas

floot hij wel onpartijdig☺). Met deze week Viggo op doel moest er van de F1 van Kwadijk

gewonnen worden. Na een wat onwennig begin, en dat resulteerde al snel in een 0-1 achterstand,

ging Marken wel steeds beter voetballen. Helaas bleek dat niet uit de score want bij rust stond er

0-2 op het bord. In de 2e helft scoorde Marken 1 keer maar was dit niet genoeg voor een punt.

Volgende keer beter jongens! Hopelijk wordt er aanstaande zaterdag wel gewonnen.

PURMEREND F12 – MARKEN F4

Zaterdag 10 maart 2012, sportpark Purmerend.

Al vroeg moesten wij ons op dit mooie sportcomplex melden. Purmerend heeft namelijk zoveel

ploegen dat er om kwart voor negen moet worden afgetrapt. We spelen niet voor niets tegen de

F12.

Deze week wordt er op kunstgras gevoetbald. Dat blijft toch wel erg wennen voor onze jongens.

Het blijft toch een beetje op zaalvoetbal lijken. De bal stuitert behoorlijk en rolt ook snel door. Het

is wel te merken dat er een competitie hoger wordt gespeeld. De tegenstander is meestal fysiek

toch even sterker en ook even sneller.

Deze week staat Sem op doel en gelukkig is iedereen aanwezig. Na 15 minuten staat Marken met 0-

2 voor (doelpunten van Mika en Jarno) maar gaat het vlak voor de rust toch niet helemaal goed.

Binnen 2 minuten maakt Purmerend 2 doelpunten. Dat zorgde voor beteuterde gezichten in de

rust. In de tweede helft werden in totaal nog 4 doelpunten gemaakt. Helaas niet gelijk verdeeld.

Eindstand 5-3 (doelpunt van Mats).

MARKEN F4 – PURMEREND F12

Zaterdag 31 maart 2012, sportpark Marken.

Vandaag wordt er weer lekker thuis gespeeld. Op het C veld moet er worden aangetreden tegen de

F12 van Purmerend. Gezien de uitwedstrijd wordt er veel van verwacht want die wedstrijd werd er

goed gevoetbald maar werd er helaas verloren (een beetje onterecht).

Tom stond deze week op doel. Je hebt weleens van die wedstrijden dat het gewoon even niet

lekker loopt en je weet eigenlijk niet waarom. Vandaag was zo’n wedstrijd. Er werd eigenlijk

kansloos verloren dus vandaar maar niet een al te uitgebreid wedstrijdverslag☺ (doelpunten van

Mika en Mats).


PAAS JEUGDTOERNOOI MARKEN

Zaterdag 7 april 2012, sportpark Marken.

Ook dit jaar werd er weer een paas jeugdtoernooi op Marken georganiseerd. Guido Scheenhart had

de handschoen opgepakt om er dit jaar weer een feest van te maken. Mede door de hulp van veel

vrijwilligers en de goede organisatie hebben heel veel kinderen en ouders weer een super dag

gehad. Voor de wedstrijden op zaterdag goldt tevens dat het weer helemaal niet slecht was (dit in

tegenstelling tot de maandag).

Na 1 verliespartij en drie winstpartijen mocht de F4 zich op het einde van het toernooi de winnaar

van de poule noemen. Het hele team werd naar voren geroepen en mocht de beker in ontvangst

nemen.

Iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om het paastoernooi te organiseren super bedankt

namens de F4. Op naar volgend jaar want dan zijn we er zeker weer bij!!!!

ZOB F8 – MARKEN F4

Zaterdag 14 april 2012, sportpark ZOB.

Ook vandaag moest er weer vroeg worden verzameld. Om 07:45 reden wij van het sportcomplex

Marken en werd er koers gezet naar de Zuid-Oost Beemster. Altijd leuk om hier te voetballen want

het is een mooi complex. Voor de F-jes zijn ook aparte velden gemaakt (inclusief belijning). Helaas

zijn deze velden ook een stukje kleiner (dan de breedte van een gewoon voetbalveld waar normaal

gesproken op gevoetbald wordt). Er werd 8-8 gespeeld en dat was wel te merken want het was erg

druk op het veld. Sven is deze week afwezig omdat hij moet afzwemmen voor zijn C (en hij heeft dit

gehaald, gefeliciteerd).

Mats stond deze week de eerste helft op doel en Sem nam de tweede helft voor zijn rekening. De

jongens waren niet helemaal wakker (lag het dan toch aan de tijd) want we stonden al snel onder

druk (zonder dat de tegenstander echt gevaarlijk werd) en creeerden zelf geen kansen. In de 15e en

16 werden er twee doelpunten door ZOB gescoord . Dit was meteen de ruststand. In de tweede

helft werd er uit een ander vaatje getapt. Marken kreeg een aantal aardige kansen. In de 30ste

minuut kregen wij een penalty tegen maar die werd super goed gestopt door Sem. Erg mooi voor

Marken was dat er daarna direct een doelpunt gescoord (Mika) werd. Daarna mochten er nog veel

corners genomen worden en die leverde ook gevaarlijke situaties op. Er werd nog een bal door een

speler van ZOB van de doellijn gehaald. Het ontbrak aan een klein beetje geluk en daarom bleef het

2-1.

Na de wedstrijd werden er weer penalties genomen. Deze week was het feest want Ernesto schoot

voor het eerst zijn penalty raak. Misschien kwam het door zijn nieuwe blauwe voetbalschoenen of

was het toch zijn nieuwe haarkapsel. Ach wat maakt het uit, iedereen was erg blij voor hem!

Trouwens deze week werden er 6 van de 8 penalties raak geschoten en dat was volgens mij het

beste resultaat ooit, gefeliciteerd mannen!


KWADIJK F1 – MARKEN F4

Zaterdag 21 april 2012, sportpark Kwadijk.

Vandaag moest er gevoetbald worden tegen Kwadijk. De wedstrijd begon om negen uur en de

weergoden waren ons gunstig gezind. De hele wedstrijd bleef het droog en pas toen de laatste

penalty was genomen begon het te regenen.

Het werd een hele leuke wedstrijd waarin heel goed gevoetbald werd. Mika stond deze week op

doel. Zijn teamgenoten lieten hele leuke aanvallen zien waarin goed werd samengespeeld. Wonder

boven wonder bleef de 0-0 op het score bord staan. Aan de ene kant heel tevreden want er werd

eindelijk weer eens een puntje behaald. Aan de andere kant jammer want er had meer ingezeten.

Deze wedstrijd geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden.

MARKEN F4 – JISP F2

Woensdag 25 april 2012, sportpark Marken.

Na de goede wedstrijd tegen Kwadijk moet het vandaag gebeuren tegen Jisp. Met Bram in de

eerste helft en Mika in de tweede helft op doel moest er deze week gewonnen worden. Na volle

tevredenheid van de trainers werd er een super eerste helft afgeleverd. Ruststand 3-0 met

doelpunten van Viggo (2) en Mats. In de tweede helft scoorde Jisp al snel een doelpunt. Zou het

dan toch nog spannend worden. Bram zorgde voor rust in de ploeg door de 4-1 te scoren. Dat het

uiteindelijk 4-2 werd mocht de pret niet drukken. Deze week werden 6 van de 9 penalties benut.

Drie punten in de tas, lekker een warme douche, een tosti na afloop. De zaterdag kan niet beter

beginnen voor de boys.


MARKEN F4 – ZOB F8

Zaterdag 05 mei 2012, sportpark Marken.

De laatste wedstrijd van het seizoen. Na de goede wedstrijden tegen Jisp en Kwadijk waren de

verwachtingen hoog gespannen. Helaas moest Tom deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. De

rots in branding in de verdediging was geveld door het Rota virus en was erg ziek. Hij heeft in totaal

6 dagen in het ziekenhuis gelegen. Voor de wedstrijd zeiden de boys tegen elkaar dat ze voor Tom

wilden gaan winnen.

Soms komen je wensen niet uit. In de eerste helft stond Viggo op doel en in de tweede helft wilde

Sem de ballen tegenhouden. Na een ruststand van 1-2 en een eindstand van 2-5 (doelpunten Mika

en Mats) kon de kleedkamer opgezocht worden.

Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen. Iedereen heeft weer progressie gemaakt. Jarno is

omgetoverd tot een verdediger, Tom is de zekere factor in de verdediging, Sem staat zijn mannetje

in de verdediging, Ernesto is een bikkel en een stofzuiger op het middenveld, Sven gaat steeds

beter op de bal verdedigen, Mats maakt nog steeds de doelpunten, Mika dribbelt er lustig op los,

Bram is omgetoverd tot een linkeraanvaller en Viggo zijn corners zijn levensgevaarlijk. Zoals je leest

een mooi stel voetballers (vrienden) die hopelijk nog lang samen mogen voetballen want er zit veel

rek in deze (talentvolle) jongens. Dit alles is natuurlijk te danken aan de technische staf (en ook zij

hebben progressie gemaakt). Bedankt namens de supporters van de F4 en op naar volgend

seizoen!

Op het moment van schrijven (8-5-2012) is Tom weer uit het ziekenhuis. Hij is behoorlijk afgevallen

en heeft veel aan kracht verloren. Hopelijk herstelt hij snel en kan hij weer aansluiten bij de groep

zodat hij nog een aantal toernooien mee kan doen. Beterschap!


Wil jij dankzij jouw werkgever

GRATIS ETEN

bij

DE VERKEERDE WERELD ?

Breng jouw werkgever dan in contact met SV Marken!

Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden bij de sponsorcommissie van SV Marken.


Tuchtzaken KNVB

Boetes seizoen 2011 - 2012

SENIOREN

Elke registratie t/m 3 e registratie € 13,50 *

Elke volgende registratie € 21,30 **

Twee keer geel in één wedstrijd € 21,30 **

Direct rood € 21,30 **

JUNIOREN

Elke registratie t/m 3 e registratie € 6,10 *

Elke volgende registratie € 12,10 **

Twee keer geel in één wedstrijd € 12,10 **

Direct rood € 12,10 **

* + € 2,30 administratiekosten

** + € 4,50 administratiekosten

Bij direct rood is een speler automatisch geschorst voor de volgende speelronde.

Onjuist invullen wedstrijdformulier (bv. geen grensrechter) € 8,30

Spelen zonder spelerspas/niet eigen spelerspas € 74,– tot € 184,–

en straffen leider/aanvoerder/scheidsrechter

Niet of te laat indienen rapportformulier gestaakte wedstrijd € 22,10

Leider geen lid van KNVB/vereniging € 25,–

Verzorger geen lid van KNVB/vereniging € 25,–

Assistent/scheidsrechter geen lid van KNVB/vereniging € 37,–

(Club)scheidsrechter geen lid van KNVB/vereniging € 49,–

Trainer/coach geen lid van KNVB/vereniging € 74,–

Niet opkomen (afhankelijk van team/reden) € 20,– tot € 200,–

en eventueel winstpunten/uit competitie nemen

Contributies en Toegangsprijzen

Seizoen 2011 - 2012

CONTRIBUTIE

Geboren voor 1 januari 1993 € 180,–

Geboren tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995 € 135,–

Geboren na 31 december 1995 € 125,–

Passief (niet spelend) € 90,–

Zaalvoetbal € 65,–

Zaalvoetbal passief (niet spelend) € 25,–

De contributie moet worden overgemaakt op girorekening 198818 t.n.v. penningmeeste SV Marken.

SEIZOENKAART

Club van 100 € 50,–

Seizoenkaart € 30,–

Seizoenkaart t/m 14 jaar € 20,–

Seizoenkaart 65+ € 20,–

Donateur € 10,–

TOEGANGSPRIJZEN WEDSTRIJDEN EERSTE ELFTAL

Leden gratis

Donateurs € 2,–

Overigen € 3,–

More magazines by this user
Similar magazines