Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

www4wvg.vlaanderen.be

Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Vooraf: over ‘Van Straksen Nu

Armoede en sociale uitsluiting zijn veelzijdige, complexe en dus moeilijk (be)grijpbare

uitdagingen. Het zijn sinds mensenheugenis voorwerpen van bekommernis

en steeds terugkerende agendapunten voor de actieve welvaartsstaat.

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van de Vlaamse regering introduceerde

in 2001 de systematiek van twee congressen. Enerzijds een vooruitgangscongres

in het voorjaar, waar een concrete stand van zaken wordt

gemaakt van welomlijnde en wisselende thema’s. Daarnaast in het najaar een

toekomstverkennend congres waarin het langetermijndenken centraal staat.

Het tweede toekomstverkennend congres over de bestrijding van armoede en

sociale uitsluiting vond plaats te Brugge, op donderdag 17 oktober 2002. De

organisatie werd gedragen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Brugge 2002 en de Koning Boudewijnstichting.

Het toekomstverkennend congres 2001 bood reeds een ruime oogst aan thema’s

en zette de teneur voor een interessante en beklijvende aanpak. Voor

2002 werden er twee taaie maar erg prikkelende onderwerpen gekozen:

1 ‘Activeren’ als doelstelling en methode: twee kanten van één medaille?

2 ‘Solidariteit’: koude wettelijkheid en/of warme menselijkheid?

Naast twee panelgesprekken stonden inleidingen vanuit diverse perspectieven

(verenigingen waar armen het woord nemen, academici en veldwerkers)

centraal.

Alhoewel het congres zich duidelijk aankondigde als eerder abstract en met

een duidelijk wetenschappelijke benadering, boden zich ruim vierhonderd deelnemers

aan. Hiervan namen de leden en medewerkers van verenigingen waar

armen het woord nemen ruim één vierde in. Daarnaast telde het deelnemersveld

heel uiteenlopende profielen, van welzijnswerkers tot medewerkers van

lokale en bovenlokale overheden. Alhoewel het grote aantal aanwezigen de

organisatoren noodzaakte tot heel wat improvisatie en last minute veranderingen,

hield het concept stand. Tijdens de debatten vonden heel wat mensen,

vooral leden uit verenigingen waar armen het woord nemen, hun weg naar het

podium. Het is duidelijk dat de mix van deelnemersprofielen zowel op het vooruitgangs-

als op het toekomstverkennend congres, een belangrijke meerwaarde

vormt. Gekoppeld aan de prikkelende en pertinente inleidingen, maakte

dit het congres tot een belangrijke etappe op weg naar meer en betere

bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Dit verslagboek is een gezamenlijke publicatie van de Vlaamse overheid en de

Koning Boudewijnstichting. Oprechte dank aan de inleiders, schrijvers en

panelleden voor de prettige samenwerking, alsook aan de organisatoren van

Brugge 2002 die dit congres mede mogelijk maakten.

Mieke Vogels

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking

2 Vooraf

More magazines by this user
Similar magazines