Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

www4wvg.vlaanderen.be

Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Thema 1 (voormiddag). Activeren als doelstelling en methode:

twee kanten van één medaille?

Het is duidelijk dat de economische activering (loonarbeid) erg centraal staat. De

hypothese klinkt immers – in alle eenvoud – helder: werk geeft inkomen, inkomen

leidt naar volwaardige participatie, integratie en ontplooiing.

Hoe verhoudt deze economische activering zich tot de bestrijding van armoede en

uitsluiting?

Thema 2 (namiddag) Solidariteit: koude wettelijkheid

en/of warme menselijkheid?

Onze sociale zekerheid garandeert op de meest adequate en eerlijke wijze een zo

hoog mogelijk welzijn voor zo veel mogelijk burgers.

Tegelijkertijd bestaat er (gelukkig maar) ook heel wat spontane, vrijwillige solidariteit

en onderlinge hulp van en tussen mensen.

Over de relatie tussen beide belangrijke vormen van solidariteit en verbondenheid

kunnen prangende vragen worden gesteld.

Hoe deze thema’s aanpakken?

De keuze om een toekomstverkennend en dus abstract congres te organiseren stelt bijzondere

eisen aan het programma. Men nodigt immers deelnemers uit om hen een

aantal liefst vernieuwende en grensverleggende inzichten mee te geven. Getrouw aan

de nog jonge traditie werden er voor elk onderwerp drie ‘spreekbuizen’ aangezocht. Zij

hebben hun visie, stellingen, (on)zekerheden en vragen aan het publiek meegedeeld:

– een vereniging waar armen het woord nemen;

– een ‘middenvelder’, een professional uit gespecialiseerde voorzieningen;

– een wetenschapper.

Elk onderwerp besloeg een goed gevuld dagdeel, want volgend op de uiteenzettingen

waren er panelgesprekken. Hierbij reageerden een aantal specialisten op de inleidingen.

Ze legden hun eigen accenten en werden door Phara de Aguirre verleid tot

scherpe uitspraken.

Concreet verloop

Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting en congresvoorzitter,

opende en zette de doelstellingen kort op een rijtje: het onderwerp (bestrijding van

armoede en sociale uitsluiting), de methode (een klassiek congres als element in een

Vlaams beleid) en het programma. Hij stelde ook het onverhoopt hoge aantal aanwezigen

vast, met wellicht een negatief effect op interactie, maar veel mogelijkheden

om onbekenden – maar misschien medestanders – te ontmoeten.

Daarna situeerde Marc Morris, directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Welzijn, het congres in de ruimere beleidscontext van de Vlaamse overheid.

Aansluitend werd het eerste thema aangepakt: de grenzen en mogelijkheden van activering.

Liliane Delanote (Vitamine w) en dr. Anne Snick (sociaal wetenschapper)

gaven de inleidingen. Tussen beide inleidingen presenteerde Leren Ondernemen, een

vereniging waar armen het woord nemen, hun visie op activering. Ze kozen voor het

medium film en verhaalden op een eigenzinnige en indrukwekkende wijze “De

Verandering” van Franz Kafka.

Inleiding

5

More magazines by this user
Similar magazines