Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

www4wvg.vlaanderen.be

Van Straks... en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Een panel (Monica De Coninck van het ocmw-Antwerpen, Pierre Muylle van

Brugge 2002 en Bea Van Robaeys van ’t Vergiet-Gent) reageerde, waarbij vooral de

relatie ocmw versus activering centraal stond. Phara de Aguirre, moderator, nodigde

zelfbewuste zaalzitters uit tot interventies, lokte hen op het podium en betrok

hen – voor zover de grote groep dit toeliet – in een toch nog dynamisch gesprek.

De middagpauze was hectisch maar gezellig. De foyers van het nieuwe Concertgebouw

vulden zich met muziek, geroezemoes en druk badinerende groepjes.

De namiddag pakte men het tweede thema aan: de spanning tussen de ‘koude’ of

beter geïnstitutionaliseerde solidariteit (o.a de sociale zekerheid) en de spontane,

intermenselijke en vrijwillige verbondenheid. Prof. dr. Koen Pelleriaux (Universiteit

Antwerpen) ontwikkelde de stelling dat een samenleving met een sterke sociale

zekerheid burgers creëert met een sterke solidaire reflex. André Kiekens (Welzijnszorg)

duidde o.a op de noodzaak aan ‘warme’ actie om een adequaat systeem te verkrijgen

en te behouden. Tussen beide sprekers vertoonde de vzw De Keeting haar

interpretatie. Ze bouwde een webstek waarin arme mensen, samen met hulpverleners

en begeleiders, hun mening verkondigden.

Een panel met Lut Goossens (de Link), Luc Notredame (kabinet Vlaams minister

Vanhengel), Tijs Vastesaeger (kabinet Vlaams minister Van Grembergen) en Lieve

De Grande (ministerie Vlaamse Gemeenschap), reageerde vinnig. Ook uit de zaal

kwamen er tal van getuigenissen en interventies.

Alvorens het congres af te sluiten bracht Danielle Dierckx (ufsia/oases) verslag uit

van het proces dat zich in de twee verenigingen (Leren Ondernemen en De Keeting)

afspeelde. Beide organisaties kregen de opdracht om zich op hun eigen manier, maar

met intensieve betrokkenheid van hun leden en medewerkers, over beide thema’s uit

te spreken. Hieruit ontsproten een kortfilm en een webstek vol getuigenissen. Uit

haar verslag bleek een boeiende maar niet eenvoudige zoektocht. Maar het is overduidelijk

dat deze verenigingen, mits de nodige tijd en middelen, perfect op een

abstract en moeilijk thema kunnen inspelen. Hun getuigenissen klonken indringend,

fris en beklijvend. Ze vormden een noodzakelijke aanvulling op de verbale

interventies van wetenschappers en middenvelders.

Vlaams minister Mieke Vogels sloot de dag af. Ze kaderde het congres in het Vlaamse

beleid dat nog volop in ontwikkeling is. Hierbij vroeg ze bijzondere aandacht voor het

ontwerpdecreet dat voor bespreking in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement

3 voorligt. Dit decreet zal een kader geven aan o.a de ondersteuning van verenigingen

waar armen het woord nemen én aan de vorming van ervaringsdeskundigen.

Met deze maatregelen zou de impact van de doelgroepen op een structurele en adequate

wijze vorm kunnen krijgen.

3 Ondertussen werd het ontwerp van decreet betreffende de armoedebestrijding op 30 januari

2003 goedgekeurd door de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van

het Vlaams Parlement.

6 Inleiding

More magazines by this user
Similar magazines