LASTENBOEK BOUWEN VAN 8 APPARTEMENTEN & 1 ... - FirstImmo

firstimmo.omnicasa.com

LASTENBOEK BOUWEN VAN 8 APPARTEMENTEN & 1 ... - FirstImmo

L A S T E N B O E K

BOUWEN VAN 8 APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE MET PARKEERGARAGE

Site Auwegemvaart

Auwegemvaart 85

2800 Mechelen

21 12 2012


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

INHOUDSTAFEL

I ALGEMEEN .................................................................................................................................................. 3

1. Voorafgaande opmerking ....................................................................................................................... 3

2. Nazicht van de uitgevoerde werken ....................................................................................................... 3

3. Uitvoering der werken ............................................................................................................................ 3

4. Stabiliteitsstudie ..................................................................................................................................... 3

5. Veiligheidscoördinatie ............................................................................................................................ 3

6. EPB-verslaggever .................................................................................................................................. 3

7. Bouw- en aansluitingsvergunning .......................................................................................................... 3

8. Inrichting bouwplaats ............................................................................................................................. 3

II ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN .................................................................................................. 4

1. Funderingen ........................................................................................................................................... 4

2. Ondergrondse ruwbouwstructuur ........................................................................................................... 4

3. Ondergronds metselwerk ....................................................................................................................... 4

4. Voorzieningen tegen opstijgend vocht ................................................................................................... 4

5. Rioleringsnetten ..................................................................................................................................... 4

III BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN ............................................................................................... 5

1. Gewapend beton ................................................................................................................................... 5

2. Metselwerk ............................................................................................................................................. 5

3. GeveLs .................................................................................................................................................. 5

4. Thermische isolatie ................................................................................................................................ 5

5. Akoestische isolatie ............................................................................................................................... 5

6. Rook- en verluchtingskanalen ................................................................................................................ 5

7. Dakwerken ............................................................................................................................................. 5

8. Buitenschrijnwerk ................................................................................................................................... 6

IV AFWERKING ............................................................................................................................................ 7

1. Vloeren .................................................................................................................................................. 7

2. Wandafwerking ...................................................................................................................................... 7

3. Plafondafwerking ................................................................................................................................... 7

4. Binnenschrijnwerk .................................................................................................................................. 8

5. Metalen schrijnwerk ............................................................................................................................... 8

6. Afwerking inkomhal/lifthal ...................................................................................................................... 8

7. Schilderwerken ...................................................................................................................................... 8

8. Terrassen .............................................................................................................................................. 8

V TECHNISCHE INSTALLATIES ..................................................................................................................... 9

1. Elektriciteit ............................................................................................................................................. 9

2. Sanitaire installatie ............................................................................................................................... 10

3. Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie ................................................................................... 11

4. Keukeninstallatie .................................................................................................................................. 11

5. Liftinstallatie ......................................................................................................................................... 11

VI ANDERE VOORZIENINGEN .................................................................................................................. 13

1. FietsBERGING .................................................................................................................................... 13

2. BUITENAANLEG ................................................................................................................................. 13

P 2 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

I ALGEMEEN

1. VOORAFGAANDE OPMERKING

De aannemer mag ten alle tijde hieronder beschreven materialen en/of installaties of de

verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.

De vermelde afwerkingbudgetten in dit lastenboek gelden als particuliere prijzen op het moment

van uitvoering van de werken.

2. NAZICHT VAN DE UITGEVOERDE WERKEN

Het nazicht van werken wordt uitgevoerd door het architectenbureau M-tec Architecten bvba.

Het ereloon van de architect is inbegrepen in de prijs, met uitzondering van wijzigingen aan de

oorspronkelijke plannen en eventuele decoratiewerken gevraagd door de opdrachtgever.

M-tec architecten bvba

Oscar Van Kesbeeckstraat 1

2800 Mechelen

3. UITVOERING DER WERKEN

Volgende aannemer staat in voor de praktische uitvoering van het project.

Bouwbedrijf Van Poppel NV

Oude Liersebaan 233

2800 Mechelen

4. STABILITEITSSTUDIE

Ingenieursbureau DS Engineering

Lange Leemstraat 372

2018 Antwerpen

5. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Willemans Consulting bvba

Keibergstraat 5

3001 Heverlee (Leuven)

6. EPB-VERSLAGGEVER

Willemans Consulting bvba

Keibergstraat 5

3001 Heverlee (Leuven)

7. BOUW- EN AANSLUITINGSVERGUNNING

Alle kosten voortvloeiende uit de aansluitingen op de riolering en het distributienet van

elektriciteit, gas, water, telefoon, radio en tv-distributie zijn niet inbegrepen. De algemene

aannemer zal de nodige stappen ondernemen bij de verschillende maatschappijen en eventueel

de kosten betalen. Deze zullen echter verrekend worden.

8. INRICHTING BOUWPLAATS

De aannemer draagt alle kosten voor inrichting, afsluiting en onderhoud van de werf, als daar zijn

taksen, veiligheidsmaatregelen, enz.

P 3 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

II ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN

1. FUNDERINGEN

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel hypothetisch en

worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van

het bodemonderzoek, de funderingen van omliggende gebouwen, grondwaterstand en de

berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.

Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en betonkwaliteit. De

definitieve plannen van de ingenieur kunnen uitzonderlijk leiden tot vermindering van

parkeerplaatsen tov. de architectuurplannen.

2. ONDERGRONDSE RUWBOUWSTRUCTUUR

Het skelet van het ondergrondse gedeelte bestaat uit een beton- en staalstructuur van

kolommen, balken, wanden en vloeren.

3. ONDERGRONDS METSELWERK

De scheidingswanden van de gemeenschappelijke delen op kelderverdieping -1 worden

uitgevoerd in betonblokken – dikte volgens aanduiding op plan – achter de hand gevoegd,

behoudens wanden onder punt 2 hierboven vermeld.

4. VOORZIENINGEN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

Waar nodig worden de nodige vochtschermen voorzien.

5. RIOLERINGSNETTEN

Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende normen ter zake.

Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in PVC.

Alle afvoeren in de appartementen worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen.

In het ondergrondse niveau wordt het PVC rioleringsnet zichtbaar opgehangen, zodanig dat

eenvoudige controle steeds mogelijk blijft.

De aansluiting op de hoofdriool gebeurt via sifon met verluchting. De fecaliën worden verzameld

in een septische put, beantwoordend aan de voorschriften van de stad Mechelen en voorzien van

een verluchting tot boven het dak. Mangat en ruimopening van deze put zijn hermetisch

afgesloten via een gesloten deksel.

Opvang van regenwater volgens voorschriften van de stad Mechelen. Een groot deel van het

regenwater wordt gebufferd in de groendaken. Het regenwater wordt opgevangen in een

regenwaterput ifv. herbruik. Het herbruik van regenwater is louter van toepassing op de

algemene delen., en dit bij middel van een hydrofoorpomp dewelke twee dubbel dienstkranen

op het gelijkvloers bedient.

P 4 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

III BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN

1. GEWAPEND BETON

Worden voorzien in gewapend beton ter plaatse gegoten, geheel of gedeeltelijk geprefabriceerd :

alle vloerplaten, dakplaten voor platte daken (dak 3e verdiep wordt in houten keperwerk

uitgevoerd)

alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de

gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau.

2. METSELWERK

Het dragend metselwerk wordt uitgevoerd in betonsteen, geperforeerde baksteen of

kalkzandsteen. Het binnenspouwblad van de 3e verdieping wordt in cellenbetonsteen gemetst.

Aan dakopstanden wordt een laag isolerend metselwerk voorzien.

Het niet dragend metselwerk wordt in plaasterblokken of gipskartonwanden uitgevoerd.

3. GEVELS

De gevels van de twee buitenste blokken worden uitgevoerd met een gevelsteen die aansluit bij

het naastliggend, conform de bouwvoorschriften. De gevels van het middelste gedeelte en de

terrassen in deze zone worden bekleed met een witte sierpleister.

4. THERMISCHE ISOLATIE

Al de nodige isolatie wordt voorzien om een algemeen k-peil van maximaal 40 en een maximaal

E-peil van 70 te behalen. De spouwmuur wordt uitgevoerd met een thermische isolatie

bestaande uit Recticel Powerwall (PIR) (dikte 8 cm). De buitenbepleistering wordt aangebracht

op een isolatielaag in polystereen (dikte 12 cm).

Voor de platte daken worden harde platen polyisocyanuraat (PIR) toegepast (dikte 12 cm).

De zwevende dekvloeren zijn tevens akoestisch geïsoleerd. Zie akoestische isolatie.

De onderkant van de vloeren boven de buitenruimtes worden geïsoleerd en afgewerkt met

sierpleister.

5. AKOESTISCHE ISOLATIE

Om een goed akoestisch comfort te verzekeren worden:

de dekvloeren zwevend uitgevoerd op een thermische en akoestische isolatie

(polyetherschuim – dikte min 3 cm of gelijkwaardig) om contactgeluiden te minimaliseren.

rondom de muren en de chape eveneens een isolerende strook aangebracht, zodat de

deklagen volledig onafhankelijk zijn.

bij ontdubbelde muren tussen privatieve- en/of gemeenschappelijke delen akoestische

isolatie ( minerale wol – dikte 4cm) voorzien, volgens plan.

bij voorzetmuren tevens akoestische isolatie voorzien (minerale wol – dikte 5 cm) volgens

plan.

6. ROOK- EN VERLUCHTINGSKANALEN

Kanalen worden voorzien voor:

afvoer individuele verwarming op gas en aanvoer verse lucht (CLV-systeem).

verluchting van badkamer, WC en berging gebeurt via een centrale afzuigunit.

afvoer voor dampkap.

7. DAKWERKEN

7.1 PLATTE DAKEN

Algemene opbouw:

P 5 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

dragende vloerplaat in gewapend beton op geprefabriceerde delen in gewapend beton;

(dak derde verdieping in houten keperwerk met hellingsspieën in plaats van

hellingsbeton)

hellingsbeton;

dampremmende laag;

isolatie in polyisocyanuraat (PIR) dikte 12 cm (recticel powerdeck);

waterdicht membraam (volgens vereiste brandklasse); wortelwerend bij groene daken

De dakterrassen worden voorzien van een bevloering in betontegels, geplaatst met open voegen.

Voor de groendaken wordt voorzien:

wortelwerende beschermingsfolie;

draineer- en filterlaag;

vegetatielaag met sedum;

de beloopbare delen worden uitgevoerd zoals de dakterrassen.

7.2 DAKAFVOEREN

Afvoerleidingen voor regenwater binnen het gebouw worden uitgevoerd in PVC.

7.3 DAKKOEPELS

Boven de trapkoker wordt een dubbelwandige koepel in kunststof voorzien met een automatisch

openingsmechanisme. Deze koepel voldoet aan de EPB-eisen.

8. BUITENSCHRIJNWERK

8.1 RAMEN EN DEUREN IN ALUMINIUM

De buitenramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium, kleur wit.

Het beslag zal aangepast worden aan de afmetingen en het gewicht van de onderdelen. De

bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in

toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen

weerstaan.

De deuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting met gecertificeerde sleutel.

Overal is super-isolerende dubbele beglazing (k=1,1) voorzien. Waar nodig wordt gelaagd glas

voorzien ter bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen, volgens de nieuwe

norm NBN S 23-002 . Verschillende ramen zijn als vast raam uitgevoerd, waaronder de grote

uitzichtramen.

Akoestische beglazing, zonnewerende beglazing, inbraakbeveiliging en vliegenramen zijn opties

die door de koper tijdig kunnen worden bijgevraagd.

8.2 BORSTWERINGEN AAN TERRASSEN

De balustrades worden uitgevoerd in glas, bevestigd aan een metalen draagstructuur. De

balustrades van het dakappartement zijn voorzien in verticale stijlen met een horizontale

tussenverdeling en ronde handgreep. De architect zal vormgeving en kleur bepalen.

8.3 GARAGEPOORT

Als afsluiting van de ondergrondse garage wordt een automatische sectionaalpoort, en

voorzien met een afstandsbediening via individuele zender (1 stuk per autostaanplaats). Bij

opening van de poort gaat de verlichting van de parking aan. Vormgeving en kleur volgens

keuze architect.

P 6 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

IV AFWERKING

1. VLOEREN

1.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Voor de gelijkvloerse inkomhal en de liftbordessen op de verdiepingen wordt een stenen

bevloering voorzien met de nodige aangepaste plinten. In de inkomhal wordt een ingewerkte

vloermat voorzien. De vloer zal gekozen worden door de architect in harmonie met de overige

gebruikte materialen en in overeenstemming met het residentieel karakter van het gebouw.

De trappen in de trapzaal worden uitgevoerd in zichtbeton met ingewerkte antislip neus.

De vloer van de ondergrondse garage, bergingen, technische lokalen en keldergangen worden

uitgevoerd in een industriële gepolierde beton, uitgevoerd in één fase met de draagvloer.

1.2 PRIVATIEVE DELEN

In de basisprijs van het appartement is de levering en plaatsing van stenen vloeren formaat 30/30

opgenomen voor het volledige appartement incl. de slaapkamers.

De voorziene particuliere handelswaarden voor LEVERING van de tegels bedraagt 40 €/m2.

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven

door de bouwheer – aannemer.

Wijzigingen van het formaat en legpatroon kunnen aanleiding geven tot verrekening.

2. WANDAFWERKING

2.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De wanden van de gelijkvloerse inkomhal, de lifthal op de bovengrondse verdiepingen en de

trapzaal worden bezet en geschilderd. De kleuren worden bepaald door de leidinggevende

architect.

De wanden van de ondergrondse parking en bergingen worden wat betreft de metselwerkwanden

achter de hand opgevoegd en wat betreft de betonwanden onafgewerkt gelaten.

2.2 PRIVATIEVE DELEN

De gemetste wanden worden afgewerkt met bepleistering. De wanden in plaasterblokken worden

geëgaliseerd en deze in gipskarton worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen.

Per badkamer wordt faience voorzien voor 10 m².

Budgetprijs voor levering 20 €/m2, formaat 15/15.

Wijzigingen van het formaat en patroon geven aanleiding tot verrekening.

3. PLAFONDAFWERKING

De vlakke betonplafonds van de appartementen worden voorzien van een uitvlaklaag of een

pleisterlaag.

Daar waar technisch noodzakelijk voor de doorvoer van ventilatieleidingen wordt een verlaagd

plafond voorzien in gipskartonplaten (cfr. aanduiding plannen), uitgezonderd in de bergingen

waar de leidingen zichtbaar blijven.

Het plafond van de gelijkvloerse inkomhal wordt uitgevlakt en geschilderd opgeleverd.

Het betonnen plafond van de ondergrondse verdieping blijft onafgewerkt.

P 7 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

Het plafond van de buitenruimtes worden afgewerkt met sierpleister.

4. BINNENSCHRIJNWERK

4.1 DEUREN

De inkomdeuren van de appartementen zijn gevat in een houten omlijsting en voorzien van een

cilinderslot en deurkruk. Aan de buitenzijde wordt de deur gelakt in een kleur volgens keuze van

de architect.

Inbraakveilige deurbladen voorzien van een cilinderslot met meerpuntsluiting kunnen in optie

door de koper worden bijgevraagd.

De binnendeuren van de appartementen en de deuren van de bergingen worden uitgevoerd in

vlakke schilderdeuren, gevat in een houten omlijsting en voorzien van een aluminium kruk.

Glazen deuren en mobiele wanden kunnen mits meerprijs worden uitgevoerd.

In de gemeenschappelijke delen (zoals technische lokalen, liftsas en traphal, …) worden volgens

de vigerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien in een houten

deuromlijsting volgens instructies van de architect.

4.2 BELBORD + BRIEVENBUSGEHEEL

Op het gelijkvloers, in het inkomsas, wordt een belbord + videofoon brievenbusgeheel voorzien

volgens ontwerp van de architect.

5. METALEN SCHRIJNWERK

5.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN :

De borstweringen en de trapleuning van de trapzalen worden uitgevoerd in staal, vorm en kleur

volgens keuze van de architect.

6. AFWERKING INKOMHAL/LIFTHAL

De sasdeuren in aluminium op de gelijkvloerse verdieping zijn voorzien van veiligheidsglas,

deurpomp en siertrekker.

De inkomdeur wordt beveiligd met een elektrisch slot dat vanuit de appartementen kan worden

geopend. De brievenbussen, het bellenbord en de videofoon, geplaatst in een geheel naar

ontwerp van de architect, worden geïntegreerd in de inkomhal.

7. SCHILDERWERKEN

De algemene delen (excl. ondergrondse gedeeltes) worden geschilderd opgeleverd volgens

afwerking en kleur naar keuze van de architect. Binnen in de appartementen zijn geen

schilderwerken voorzien.

8. TERRASSEN

De terrassen worden wit gepleisterd. De inpandige en de dakterrassen worden voorzien van een

bevloering in betontegels op afstandshouders.

P 8 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

V TECHNISCHE INSTALLATIES

1. ELEKTRICITEIT

1.1 ALGEMEEN

De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij

en het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties).

Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de gehele installatie, zowel privatieve als gemene

delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme.

1.2 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

In het meterlokaal wordt een elektriciteitsmeter gemeenschappelijke delen geplaatst. Hierop

worden aangesloten:

de verlichting van de trapzaal en liftbordessen (niv. –1 tot dak)

de inkomhal

de garage

de technische lokalen en sassen

In de ondergrondse garage worden voorzien:

stopcontacten en verlichting garage

bediening garagepoort

pomp en pompput

De verlichtingsschakelaars zijn zowel voor het bovengronds- als het ondergronds

gedeelte aangesloten op een regelbare tijdsschakelaar en zijn voorzien van een

verklikkerlampje.

De gehele installatie voor de ondergrondse parking en de nood-trappenhuizen wordt in

opbouw uitgevoerd.

Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen gekozen door de

architect.

In de traphallen en garages wordt een noodverlichtingsinstallatie voorzien.

In de voortuin worden 2 buitenlichtpunten voorzien, aangesloten op een bewegingsmelder.

1.3 APPARTEMENTEN

Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, die opgesteld wordt in een gemeenschappelijk

lokaal (tellerlokaal).

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de opdrachtgever,

evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV- distributie.

De individuele verdeelborden staan in het appartement in de berging.

Elk bord is voorzien van zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 mA).

De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type serie Niko PR 20 crème of

gelijkwaardig.

Een volledige videofooninstallatie + individueel videoscherm verbonden met de inkomhal

gelijkvloers bedient alle appartementen en is gecombineerd met de automatische deuropener van

de algemene inkomdeur.

Alle lichtpunten, stopcontacten, TV- distributie en telefoon worden uitgevoerd volgens aanduiding

op de installatieplannen.

De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen noch lampen in de privatieve delen.

a) Keuken

De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt in het plafond met bediening via

een schakelaar

Een afzonderlijke voeding voor de stopcontacten, dampkap en koelkast

Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de vaatwasser

Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de kookplaat

Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de oven

P 9 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

2 dubbele stopcontacten

b) Leefruimte

De verlichting wordt verzekerd door één of twee wachtpunten aan het plafond met

bediening via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker.

4 dubbele stopcontacten

een telefoonaansluiting

een inbouwdoos voor de TV-aansluiting

wachtkabel voor thermostaat

c) Inkomhal en gang

De verlichting wordt verzekerd door twee wachtpunten aan het plafond met bediening

via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker.

Een videohuistelefoon- en belsysteem met een belknop buiten naast de ingangsdeur

van het appartement.

1 enkel stopcontact

d) Wc

De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via

een schakelaar.

e) Slaapkamers

De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via

een schakelaar.

2 stopcontacten

f) Badkamer

De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via

een schakelaar.

1 dubbel stopcontact

g) Berging

De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via

een eenwegschakelaar.

Een dubbel hermetisch stopcontact voor wasmachine en droogkast.

Voeding van de stookketel.

Een verdeelbord.

h) Terras

Per terras is er 1 lichtpunt + schakelaar voorzien.

2. SANITAIRE INSTALLATIE

Omvat de nodige aanvoerleidingen voor koud en warm water uitgevoerd in Aluminium/Vernet

Polyethyleen.

Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen.

P 10 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij

geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren.

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging.

Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming.

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren wordt een particuliere

handelswaarde voor levering voorzien van € 2.500 per appartement voor de appartementen

1.02/2.02 en € 4.000 per appartement voor de overige appartementen.

Bij tijdige beslissing zal de opdrachtgever zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van

sanitaire toestellen, opgegeven door de aannemer.

In de basisprijs van het appartement is dus begrepen: levering en plaatsing van de basis

sanitaire toestellen zoals aangeduid op de plannen.

Indien aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen

geplaatst moeten worden, zal hiervoor vooraf een verrekening worden opgemaakt voor wat

betreft aankoop, wijziging leidingennet en plaatsing toestellen.

3. VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is per appartement individueel en op gas.

De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk lokaal (gasmeterlokaal).

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.

De algemene opvatting kan als volgt omschreven worden:

Voor de appartementen wordt op de op plan aangeduide plaats een condensatie gaswandketel

geplaatst voor de productie van centrale verwarming en warmwatervoorziening, geluidsarm en

economisch en uitgerust met ontsteking en vlamcontrole d.m.v. ionisatie.

In de verschillende woonvertrekken worden plaatstalen paneelradiatoren voorzien die gelakt zijn

in een gebroken wit.

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen: bij een buitentemperatuur

van –10 graden C.

Leefruimte / keuken 22°C

Slaapkamers 18°C

Badkamers 24°C

Het dakappartement 3.1 is uitsluitend voorzien van vloerverwarming.

De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een thermostaat met dag- en nacht regeling zodat

een economische werking bekomen wordt.

De volledige gasinstallatie zal gekeurd worden en voldoen aan de geldende reglementering.

4. KEUKENINSTALLATIE

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en

elektrische toestellen met een handelswaarde van

€ 5.000 per appartement voor de appartementen 1.02/2.02 en € 8.000 per appartement voor de

overige appartementen.

Het betreft een standaardpakket van inox spoelbak en elektrische apparaten, te weten: dampkap,

oven, kookplaat, koelkast.

Bij een tijdige beslissing kan de opdrachtgever zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in

overleg met de keukenfabrikant aangesteld door de aannemer.

5. LIFTINSTALLATIE

Het gebouw beschikt over moderne liften voor 5 personen (beantwoordend aan de voorschriften

van ARAB).

P 11 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

Nuttige last: min 4 personen en rolstoeltoegankelijk

Bedieningswijze: De verzamelbesturing laat de registratie toe van alle

bordesoproepen en kooibevelen, of de kooi al dan niet in

beweging is. Ze worden in logische volgorde afgewerkt

volgens de verplaatsingsrichting van de kooi.

Kooi- en schachtdeuren: automatisch

De liftkooi wordt afgewerkt in een harmonisch geheel met de lifthal, volgens ontwerp van de

architect.

Het bedieningspaneel in de lift bezit: bedieningsknoppen, alarmdrukknoppen, “deur heropenen”

knop. Op het achterpaneel van de lift wordt een spiegel op halve hoogte voorzien en op de

zijwanden wordt een handleuning gemonteerd.

P 12 / 13


Ontwikkeling site Auwegemvaart te Mechelen LASTENBOEK 21 12 2012

VI ANDERE VOORZIENINGEN

1. FIETSBERGING

In de kelder van het gebouw wordt een fietsenberging voorzien, die toegankelijk is via de

gemeenschappelijke delen en ten dienste wordt gesteld van de bewoners van de appartementen

op de verdiepingen.

Bewoners van de gelijkvloerse appartementen kunnen gebruik maken van een gelijkvloerse

fietsenberging in de buitenruimte achteraan.

Beide fietsenbergingen kunnen ingericht worden door de gemeenschap.

2. BUITENAANLEG

In de voortuin is een verharde zone voorzien, ingericht voor 2 bezoekersparkeerplaatsen. De

overige oppervlakte van de voortuin is ingevuld als groenzone.

P 13 / 13

More magazines by this user
Similar magazines