GEDURFDE STADSWONINGEN IN KORTRIJK - Kortrijk Heritage

kortrijkheritage.be

GEDURFDE STADSWONINGEN IN KORTRIJK - Kortrijk Heritage

8 architect filip cnockaert: ‘Dit is een van de woonvormen van de toekomst.’ “Weinig mensen hadden dit huis durven aan te pakken zoals Dorine het gedaan heeft. Het magazijn beneden was in goeie staat, maar boven was er niets: geen water, geen verwarming, niets. Wat niet gezond was hebben we gesloopt, wat nog goed was behouden, waaronder de trap. Het was mijn taak om te zorgen voor een nieuwe huid die beantwoordde aan de hedendaagse eisen op vlak van energie. We hebben wanden gezet en een dak, in houtskeletbouw, omwille van de lichtheid van de constructie en de isolatiemogelijkheden. Je moet rekening houden met oude funderingen en stalen liggers waar je geen gegevens over hebt. Nu het af is, heb je echt niet meer het gevoel in een klein huis te zitten, terwijl het maar 4 op 8 is. Daar draait het om in architectuur: het scheppen van ruimte en licht met een juiste dimensionering van materiaal. Architecten moeten de klanten ruimten geven waar ze creatief mee kunnen omspringen in de tijd, de huid is de architectuur, het interieur is de evoluerende persoon. Daarom hebben we ook alles open gelaten en gezorgd voor raamopeningen met juiste verhoudingen. De mogeliikheid voor de realisatie van een dakterras werd voorzien op termijn, maar werd vrij vlug in dienst genomen. Dorine had het huisje gekocht omdat er een garage was en omdat het betaalbaar was. Haar verbouwingsbudget was Anders in de rij Sint-Denijsestraat nogal krap. Met 50.000 euro kan je tegenwoordig niet veel meer aanvangen. Maar als je een klant hebt die mee wil, kan je wonderen doen. We zijn begonnen met veel te filosoferen over de mogelijkheden en het budget. Het is kwestie van zo snel mogelijk een uitvoerder in te schakelen, zodat je je dromen aan het cijferplaatje kunt toetsen en het ontwerp eventueel nog kunt bijsturen. Stielmannen staan niet te popelen om zulke opdrachten te aanvaarden: Er valt weinig te verdienen en de risico’s zijn even groot als bij een doorsnee opdracht. De betaalbaarheid van de woningen wordt één van de grootste uitdagingen waarmee onze maatschappij in de toekomst krijgt af te rekenen. We moeten de gronden ten volle gaan benutten. We zullen oude panden moeten herverdelen en kleiner gaan wonen. Villa’s moeten meergezinswoningen worden, restruimten en onbenutte gronden moeten herverkaveld worden tot nieuwe interessante stadsplekken, waar wonen en samenleven weer kans krijgen. De daken van Kortrijk bieden in die context ook nieuwe mogelijkheden. Even was er protest in de buurt toen we het idee hadden opgevat om een dakterras te voorzien. Mensen vreesden de inkijk. Terwijl je ziet dat ze hier niemand stoort. Je hebt uitzicht op de vele verscholen plekjes, de verborgen schatten. Sommige ervan zijn intussen al opgewaardeerd, zoals De Dubbele Haagjes, een superpark.” 9

Similar magazines