Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik kijk graag naar de tempel (verstrengel de vingers met de wijsvingers omhoog)

eens zal ik er ook zijn (ga zitten),

hoe mooi zal ’t zijn daarbinnen (kijk verwonderd in het rond),

dan voel ik mij heel fijn (leg uw hand op uw hart).

(© Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

Leg uit dat we in de tempel witte kleding dragen omdat het een heilige plaats is. De kleding

herinnert ons eraan dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij schoon en rein zijn en

altijd het goede kiezen.

• Welke kleur hebben je kleren vandaag?

• Welke kleur zullen je kleren in de tempel hebben?

Leg uit dat wij eerbiedig zijn in de tempel omdat het zo’n heilige plaats is. We fluisteren of

praten zachtjes. Laat de kinderen fluisteren: ‘Ik hou van onze hemelse Vader en van Jezus’.

Leg uit dat we ons gelukkig en vredig kunnen voelen in de tempel omdat we voelen dat we

dicht bij onze hemelse Vader en Jezus zijn.

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal van president Lorenzo Snow:

Lorenzo Snow wist dat hij spoedig de profeet van de kerk zou worden. Hij ging naar de

tempel, deed zijn witte kleding aan en knielde neer in een aparte kamer om te bidden. Hij

wilde dat onze hemelse Vader hem zou vertellen hoe hij de kerk moest leiden. Hij bad en

bad maar kreeg geen antwoord. Toen president Snow de kamer verliet waar hij had gebeden,

verscheen Jezus aan hem. Jezus droeg een prachtig wit gewaad en zag er zo helder en

schitterend uit dat president Snow nauwelijks naar Hem kon kijken. Het leek alsof Jezus op

puur goud stond. Jezus vertelde president Snow wat hij wilde weten (zie LeRoi C. Snow,

“An Experience of My Father’s”, Improvement Era, sept. 1933, blz. 677).

• Waarom denken jullie dat president Snow om te bidden naar de tempel en niet ergens

anders heenging? (Omdat hij zich in de tempel dichter bij onze hemelse Vader en Jezus

voelde.)

Door de tempel kan een gezin voor altijd bij elkaar zijn

Laat plaat 1-5, Gezin met baby, en plaat 1-7, Een liefhebbend gezin, zien. Leg uit dat een

gezin door de tempel voor altijd bij elkaar kan zijn. Als een man en een vrouw in de tempel

trouwen en de geboden gehoorzamen, hebben ze de belofte van onze hemelse Vader dat ze

voor eeuwig bij elkaar en bij hun kinderen kunnen zijn. Wij noemen dit verzegeld worden als

gezin.

• Wie horen er bij jullie gezin?

• Hoe voel je je als je met de andere gezinsleden samen bent?

• Hoe kan een gezin voor eeuwig bij elkaar zijn?

Verzeker de kinderen ervan dat onze hemelse Vader en Jezus van ieder gezin houden en

willen dat de leden van ieder gezin voor eeuwig aan elkaar verzegeld worden. Leg uit dat

gezinnen die niet in de tempel aan elkaar verzegeld zijn, zich daarop kunnen voorbereiden

door de geboden van onze hemelse Vader te gehoorzamen. Zij kunnen naar de tempel gaan

om verzegeld te worden.

Lied Zing ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (Kinderliedjes, blz. 98).

Ik kan me voorbereiden om naar de tempel te gaan

Herinner de kinderen eraan dat iedereen die de geboden van onze hemelse Vader gehoorzaamt,

naar de tempel kan gaan. Laat de tekeningen zien die aan het eind van de les staan.

Bespreek met de kinderen welke geboden door de tekeningen worden uitgebeeld. Leg

uit dat de kinderen als ze deze geboden gehoorzamen, waardig zullen zijn om later naar de

tempel te gaan.

• Bidden.

• Je ouders gehoorzamen.

• Elkaar liefhebben.

85

More magazines by this user
Similar magazines