Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Laat plaat 1-58 (Jozef maakt zich bekend aan zijn broers) zien.

• Hoe denk je dat Jozef het vond om weer bij zijn broers te zijn? (Zie Genesis 45:14–15.)

• Was Jozef boos op zijn broers? (Zie Genesis 45:5.)

• Hoe denk je dat Jozefs broers zich voelden toen ze Jozef weer zagen?

• Hoe liet Jozef zien dat hij zijn broers had vergeven? (Zie Genesis 45:5–15.)

Activiteit Laat een kind de rol van Jozef spelen en de andere kinderen die van Jozefs broers. Laat

de kinderen naspelen hoe Jozef weer met zijn broers werd herenigd en ze vergaf.

Jezus heeft gezegd dat we elkaar moeten vergeven

Houd de bijbel omhoog. Leg uit dat we in de Bijbel kunnen lezen dat Jezus gezegd heeft dat

we elkaar moeten vergeven. Een van Jezus’ apostelen vroeg hem iets over vergeven (zie

Matteüs 18:21–22). Jezus vertelde hem dat wij altijd moeten vergeven. Leg uit dat we in de

Bijbel ook kunnen lezen dat Jezus zelf ook vergaf.

Laat plaat 1-59, De kruisiging, zien. Vertel dat de soldaten erg gemeen waren tegen Jezus.

Zij sloegen en bespuwden hem. De soldaten sloegen spijkers door Jezus’ handen en voeten

en kruisigden Hem waardoor Hij stierf. Hij was niet boos op de soldaten. (Let op dat u het

verhaal niet te dramatisch vertelt. Sommige kinderen kunnen heel emotioneel worden bij het

idee dat mensen Jezus pijn hebben gedaan.)

Sla de bijbel open bij Lucas 23:34 en vertel wat Jezus kort voordat Hij stierf tegen onze

hemelse Vader zei: ‘Heer, vergeef het hun.’ Laat de kinderen deze zin een paar maal

herhalen.

• Wat deed Jezus, al deden de soldaten Hem pijn?

• Wat wil Jezus dat wij doen als iemand ons boos of ongelukkig maakt?

Activiteit Laat de kinderen alles nadoen wat u doet. Laat ze u nadoen als u gaat staan, zich uitrekt,

glimlacht, gaat zitten en uw armen vouwt. Leg uit dat zij, omdat zij alles deden wat u deed,

u volgden. Als je iemand volgt doe je hetzelfde als die persoon. Als wij anderen vergeven,

volgen wij Jezus. Wij doen wat Hij gedaan heeft. Jezus wil dat wij degene die ons verdrietig

of boos maakt, vergeven.

Wij kunnen anderen vergeven

Activiteit Laat de ‘vergiffenisdoos’ zien en laat een kind er een strookje uit pakken.

Lees voor wat er op het strookje staat en stel vragen als:

• Heb je dit wel eens meegemaakt?

• Hoe zou je je voelen als dit jou zou overkomen?

• Wat hoort iemand die jou ongelukkig of boos gemaakt heeft, tegen jou te zeggen?

• Wat moet je doen of zeggen tegen iemand die onaardig tegen je is geweest of je

ongelukkig of boos heeft gemaakt?

Vertel een gebeurtenis waarbij u iemand vergaf en vertel ook hoe u zich toen voelde. Vertel

de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij vergevingsgezind zijn.

Versje Leer de kinderen het volgende versje:

Help mij, o Vader, dat ik altijd vergeef

ieder die tegen mij iets misdreef.

Dat ik zodoende iedere dag

nader tot U komen mag.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij elkaar vergeven. Moedig

de kinderen aan te bidden en onze hemelse Vader te vragen ze te helpen om

vergevingsgezind te zijn.

99

More magazines by this user
Similar magazines