Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik kan een vriend zijn

DOEL Bij Ieder kind het verlangen wekken een goede vriend of vriendin te zijn.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Johannes 6:1–13 en 11:1–7, 17–44.

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel.

b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Wijs naar uzelf en vraag ‘Wie ben ik?’ De kinderen kunnen uw naam noemen of lerares

zeggen. Leg uit dat u ook hun vriendin bent en dat zij uw vrienden zijn. Leg uit dat vrienden

mensen zijn die elkaar mogen.

Ga met de kinderen in een kring zitten. Kijk de kinderen om de beurt aan en zeg: ‘(Naam van

het kind) is mijn vriend’. Laat dit ook door de kinderen doen en let erop dat telkens de naam

van ieder kind genoemd wordt.

We hebben veel vrienden

• Wie zijn jouw vrienden?

Laat de kinderen over hun vrienden praten. Leg uit dat het niet uitmaakt hoe oud vrienden

zijn. Familieleden kunnen tot onze beste vrienden behoren. Benadruk dat iedereen in de klas

een vriend is.

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Leg uit dat de persoon op de plaat een goede vriend

is van iedereen in de klas.

• Wie is de Vriend op deze plaat?

• Hoe weet je dat Jezus je vriend is?

Lied Zing ‘Jezus is mijn beste Vriend’ (Kinderliedjes, blz. 37) of zeg de woorden ervan op.

Jezus is mijn beste Vriend,

Hij is heel dichtbij.

Hij verhoort ook elk gebed,

houdt van jou en mij.

Verhaal Vertel hoe Jezus Lazarus uit de dode opwekte. Zie Johannes 11:1–7, 17–44. Benadruk dat

Lazarus en zijn zusters vrienden van Jezus waren. Als Jezus in Betanië was, logeerde Hij in

hun huis en at Hij bij hen.

• Wat voelde Jezus voor Lazarus? (Zie Johannes 11:3, 35–36.)

• Wat deed Jezus voor Lazarus? (Zie Johannes 11:43–44.)

• Hoe denk je dat Lazarus, Maria en Marta over Jezus dachten?

Wij kunnen goede vrienden zijn

• Hoe moeten wij met onze vrienden omgaan?

Les

33

107

More magazines by this user
Similar magazines