Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Lied Zing of zeg met de kinderen de woorden op van ‘Houd van elkander’ (Kinderliedjes, blz. 74).

112

Zoals ’k u liefheb,

houd van elkander.

Dit nieuw gebod luidt:

houd van elkander.

Zo weten allen:

gij zijt mijn discip’len,

indien gij houdt

van elkander.

Wij kunnen anderen laten zien dat we van ze houden door vriendelijk te zijn

Verhaal Laat plaat 1-62, De barmhartige Samaritaan, zien en vertel het verhaal van de barmhartige

Samaritaan zoals dat in Lucas 10:30–37 staat opgetekend.

• Wie was er vriendelijk in het verhaal?

• Hoe heeft de Samaritaan de gewonde man geholpen?

Laat de kinderen manieren bedenken waarop zij vriendelijk kunnen zijn voor anderen. Laat ze

daarover iets vertellen.

Leg uit dat het soms moeilijk is om aardig te zijn tegen iemand omdat die persoon misschien

onvriendelijk lijkt of anders is dan wij. Laat de kinderen inzien dat iedereen het nodig heeft

om vriendelijk behandeld te worden. Ook als mensen onvriendelijk lijken of anders zijn dan wij

(bijvoorbeeld doordat ze een andere huidskleur hebben of een handicap) moeten we ze

vriendelijk behandelen.

Bespreek hoe belangrijk het is dat we lief en vriendelijk zijn voor onze huisgenoten.

• Hoe kun je je vader laten zien dat je van hem houdt? En je moeder? En je broertjes en

zusjes?

Benadruk dat, als we thuis aardig zijn, niet alleen onze huisgenoten gelukkiger zijn, maar

onze hemelse Vader en Jezus ook.

Leg uit dat baby’s of jongere kinderen soms wel eens iets pakken of stuk maken dat van

ons is. Laat de kinderen inzien dat erg kleine kinderen niet altijd begrijpen wat ze doen.

We moeten dan vriendelijk tegen ze blijven en niet boos worden. Als we iets hebben wat

breekbaar is, moeten we proberen dat buiten het bereik van kleine kinderen te houden.

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus laten zien dat wij van Hen houden?

Benadruk dat wij dat kunnen laten zien door de geboden te onderhouden, eerbiedig te zijn

in de kerk, en vriendelijk en hulpvaardig te zijn voor de mensen om ons heen.

We kunnen lief zijn door vriendelijk te spreken

Activiteit Vraag de kinderen de volgende instructies op te volgen. Bedank de kinderen na iedere

instructie die ze opgevolgd hebben:

1. Ga alsjeblieft staan.

2. Ga alsjeblieft zitten.

3. Ga alsjeblieft staan en draai je om. Ga alsjeblieft zitten. Sta alsjeblieft weer op.

4. Steek alsjeblieft je armen hoog boven je hoofd.

5. Ga alsjeblieft rustig zitten.

• Wat voor beleefde of vriendelijke woorden heb ik gebruikt?

• Hoe voel je je wanneer iemand ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ tegen je zegt?

Laat de kinderen inzien dat wij,. als we willen dat anderen vriendelijk zijn tegen ons, zelf ook

vriendelijk tegen ze moeten zijn.

Leer de kinderen andere beleefde uitdrukkingen zoals ‘Het spijt me’, ‘Pardon’ en ‘Alstublieft’,

en vertel in wat voor situaties we die uitdrukkingen gebruiken. Stel de volgende vragen of

bedenk soortgelijke vragen die relevant zijn voor uw cultuur:

More magazines by this user
Similar magazines