Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

116

• Waarom was Spencer W. Kimball lief voor de vogels?

Vertel dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij lief zijn voor alle dieren.

Lied Zing ‘Ik wil zo graag lief zijn’ (Kinderliedjes, blz. 83) of zeg de woorden op.

Ik wil zo graag lief zijn voor iedereen,

want dat maakt Jezus blij.

Dus ik zeg tot mezelf: vergeet toch nooit:

lief zijn begint bij mij.

• Hebben jullie huisdieren?

Activiteit Laat de kinderen vertellen over hun huisdieren en hoe zij die verzorgen. Lees de volgende

uitspraken voor en laat de kinderen hun duim ophouden als het lief is om een dier zo te

behandelen en de duim naar beneden als het niet lief is.

• Ze iedere dag goed voedsel geven.

• Ze vergeten eten te geven.

• Ze vergeten water te geven.

• Zorgen dat er altijd vers water voor ze is.

• Zorgen dat ze een prettige plaats hebben om te slapen.

• Ze de hele dag in de hitte opgesloten houden.

• Ze liefde en aandacht geven.

Getuigenis Herinner de kinderen eraan dat dieren door Jezus zijn geschapen en een onderdeel zijn van

het plan van onze hemelse Vader.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij lief zijn voor de dieren. Vertel iets over uw eigen

huisdier of over andere dieren.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Maak voor ieder kind een kopie van de plaat van het konijn aan het eind van de les en laat

die kleuren. Plak een klein katoenbolletje aan zijn staart om het donzig te maken.

2. Zing ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 16) of zeg de tekst op.

3. Gebruik het aquarium uit les 11 en de knipplaten van de dieren die bij het lesboek horen

en laat de kinderen om de beurt een dier opvissen. Laat elk kind, als het een dier heeft

gevangen, dat dier laten zien en vertellen wat het ervan weet.

4. Maak voor ieder kind een button met de woorden Ik zal lief zijn voor dieren en geef die

mee naar huis.

5. Zeg met de kinderen het volgende activiteitenversje op en doe de gebaren voor:

Mijn poesje

Mijn poesje klom in een boom heel vlug (‘ren’ met uw rechter wijs- en middelvinger langs

uw linkerarm naar boven).

Zij zat op een tak en wilde niet terug (laat uw rechterhand op uw linkerschouder rusten).

‘Poes, poes,’ riep ik. ‘Ik heb melk voor jou’ (laat uw vingers langs uw linkerarm weer naar

beneden ‘rennen’).

Ze sprong naar beneden en dronk het heel gauw (houd de linkerhand komvormig op en

doe alsof de rechterhand een poesje is dat melk drinkt).

6. Laat de kinderen staande de bewegingen bij het volgende activiteitenversje maken, terwijl

u de woorden opzegt:

Noach

Noach bouwde een ark – zo groot (spreidt armen om de maat aan te geven)

Hij wist precies hoe dat moest met zo’n boot.

Want onze hemelse Vader vertelde hem dat (knik),

Dus timmerde hij, en zaagde en mat (doe alsof u timmert, zaagt en meet).

More magazines by this user
Similar magazines