Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik kan eerbiedig zijn

Les

38

DOEL De kinderen aanmoedigen te laten zien dat ze van hun hemelse Vader en Jezus houden door

eerbiedig te zijn.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Exodus 3:1–10 aandachtig door.

2. Benodigde materialen:

a. Een bijbel.

b. Plaat 1-19, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 1-66, Mozes en de

brandende braamstruik (Evangelieplaten 107); plaat 1-67, Een eerbiedige klas.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen hun armen vouwen en rustig blijven zitten terwijl u zachtjes zingt ‘Eerbiedig

en rustig’ (Kinderliedjes, blz. 11) of de tekst ervan opzegt. Als de kinderen het liedje kennen,

mogen ze meezingen.

Eerbiedig en rustig, denken wij aan U, o Heer,

eerbiedig en rustig zingen wij u lof en eer,

eerbiedig en rustig, need’rig bidden wij

dat uw Heil’ge Geest vandaag in ons hartje zij.

Bedank de kinderen daarna dat zij zo rustig hebben gezeten.

Wij kunnen eerbiedig zijn in de kerk

Laat plaat 1-67, Een eerbiedige klas, zien.

• Waar zijn deze kinderen?

• Wat zijn ze aan het doen?

• Waar denken ze aan?

• Hoe gedraag je je als je naar het jeugdwerk komt?

Leg uit dat we, als we naar de kerk komen, ons op een bepaalde manier behoren te

gedragen. Dat noemen we eerbiedig.

Laat de kinderen het woord eerbiedig een aantal malen herhalen.

• Wat denk je dat eerbiedig zijn betekent?

Leg uit dat eerbiedig zijn betekent dat we laten zien dat we van onze hemelse Vader en Jezus

houden en Hen respecteren. Dat kunnen we op de volgende manieren laten zien (laat de

kinderen het uitbeelden terwijl u erover spreekt):

• Rustig lopen en zachtjes praten.

• Rustig zitten en luisteren naar de gebeden en de lessen.

• Je hand opsteken als je iets wilt zeggen.

• Je armen vouwen.

• Het kerkgebouw netjes houden.

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus weten dat we van Hen houden en dat wij het fijn

vinden om in de kerk te zijn, als we al die dingen doen.

125

More magazines by this user
Similar magazines