Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Activiteit Zeg samen met de kinderen de woorden van het liedje ‘Eerbied tonen’ (Kinderliedjes, blz.13)

op. Herhaal het als dat wenselijk is.

Ik hou van Hemelvader,

en kijk wat ik probeer:

eerbied tonen in zijn huis,

dan helpt Hij mij steeds weer.

• Waarom moeten we eerbiedig zijn in het jeugdwerk?

Vertel dat we, als we eerbiedig zijn, beter naar onze leerkrachten kunnen luisteren, en meer

over onze hemelse Vader en Jezus te weten kunnen komen. Als wij eerbiedig zijn, zorgen we

ook dat anderen eerbiedig zijn.

• In welk gebouw zijn we nu?

• Van wie is dit huis?

Leg uit dat ons kerkgebouw van onze hemelse Vader en Jezus is. Het is een plaats waar we

samenkomen om meer over Hen te horen en te leren wat hun wil is.

Activiteit Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen. Beeld met uw handen bepaalde

gedeelten van het kerkgebouw uit.

Het kerkgebouw

Dit zijn de muren van een heel mooi huis.

Dit is de toren, dat is een mooi gezicht.

Dit zijn de ramen, die zijn voor het licht.

Dit zijn de deuren, ze staan wijd open.

Het is een huis van de Heer.

Wij moeten het gebruiken keer op keer.

Met ’t hoofd gebogen en handen gevouwen (buig het hoofd en vouw de handen)

danken we de Heer voor kerkgebouwen.

• Wat kun je in een kerkgebouw doen?

• Wat moet je in het kerkgebouw niet doen?

Laat de kinderen inzien dat er gedeelten zijn in het kerkgebouw waar op bepaalde tijden

gerend en gespeeld kan worden, maar dat we in het grootste gedeelte van de kerk en op

zondag eerbiedig moeten zijn. Wijs erop dat we niet alleen rustig moeten zijn in het jeugdwerk

en de kapel, maar dat we ook rustig moeten lopen en zachtjes moeten praten in de hal.

Verhaal Verzin een verhaal over hoe de kinderen in uw klas naar het jeugdwerk komen. Vertel hoe

opgewonden zij zijn als ze rennend en hinkelend naar de kerk komen, maar dat ze rustig

lopen als ze in de kerk zijn. Vertel ook wat zij doen tijdens de avondmaalsdienst, het

jeugdwerk en na afloop in de hal. Benadruk hoe eerbiedig de kinderen in de kerk zijn.

Lied Zeg het volgende versje op en laat de kinderen daarbij zo rustig en voorzichtig door de klas

lopen dat hun voeten geen enkel geluid maken.

Ik heb twee kleine voetjes blij.

Ze brengen me overal;

ze willen heel graag springen,

je hoort ze overal.

Maar ben ik in mijn Vaders huis,

dan stappen ze zachtjes rond,

zo stil dat je ze haast niet meer hoort,

zet ik ze op de grond.

• Wat doe je met je voeten op de gang in de kerk? En in de kapel? En in de klas?

• Wat doe je met je handen?

• Wat doe je met je mond?

126

More magazines by this user
Similar magazines