Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Activiteit Zeg het volgende versje op en laat er gebaren bij maken:

Ik ben dankbaar dat ik naar de kerk kwam vandaag (maak de torenspits van de kerk door de

vingertoppen van twee vingers tegen elkaar te houden).

Ik leer er luisteren (hand komvormig om het oor)

en ik bid er heel graag (vouw de armen en buig het hoofd).

Ik denk aan Jezus die in de hemel is (wijs omhoog),

ik luister heel goed

zodat ik niets mis.

Verhaal Laat één voor één de platen uit het leven van Jezus zien. Laat de kinderen vertellen wat

er op de plaat gebeurt. Als ze het verhaal niet kennen, vertelt u het in het kort. Betrek zoveel

mogelijk kinderen het vertellen van de verhalen.

• Aan welke verhalen over Jezus kun je denken als het avondmaal wordt rondgediend?

Laat de kinderen andere verhalen over Jezus vertellen waaraan zij kunnen denken als het

avondmaal wordt rondgediend. Als ze er geen kunnen bedenken, vertel dan zelf een of twee

verhalen waaraan u tijdens het avondmaal graag denkt.

Tijdens het avondmaal kunnen we eerbiedig zijn

Activiteit Doe passende gebaren bij het volgende activiteitenversje voor:

Het avondmaal

Ik vouw mijn handen, buig mijn hoofd

en zit heel stil, heel stil.

Denk aan het avondmaal

en wat God van mij wil.

Leg uit dat Jezus ons het avondmaal heeft gegeven om aan Hem te denken. Daarom is het

belangrijk om tijdens het avondmaal aan Jezus te denken en te zorgen dat anderen ook aan

Hem kunnen denken. Dat doen we door eerbiedig te zijn als het avondmaal wordt

rondgediend.

Activiteit Fluister een van de volgende uitspraken in het oor van een van de kinderen en laat hem/haar

dit voor de klas herhalen. Doe dit ook met de andere zinnen.

1. Wij bereiden ons voor op het avondmaal door eerbiedig een lofzang te zingen die ons aan

Jezus doet denken.

2. Wij luisteren aandachtig als het gebed om de zegen over het brood wordt uitgesproken.

3. Als het brood wordt rondgedeeld, nemen we maar één stukje.

4. Wij luisteren aandachtig als het gebed om de zegen over het water wordt uitgesproken.

5. Wij drinken het water eerbiedig en doen het bekertje netjes terug in de schaal.

6. Wij spelen nooit met het brood of de bekertjes.

Leg uit dat we zo laten zien dat we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal.

• Hoe kunnen we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal?

Activiteit Laat de kinderen goed luisteren naar de onderstaande uitspraken. Laat ze gaan staan als u

iets zegt wat zij tijdens het avondmaal kunnen doen of waaraan zij kunnen denken. Laat ze

gaan zitten als u iets zegt wat zij niet moeten doen of waar zij niet aan moeten denken tijdens

het avondmaal. Gebruik de volgende voorbeelden of bedenk er zelf een paar:

• Goed luisteren als de avondmaalsgebeden worden uitgesproken.

• Eraan denken dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden.

• Aan een picknick denken.

• Eraan denken hoe Jezus zieke mensen genas.

• Met je broertje of zusje praten.

• Zitten wiebelen op je stoel.

• Eraan denken hoe Jezus de kinderen zegende.

133

More magazines by this user
Similar magazines