Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat we het avondmaal hebben om aan Jezus te denken en aan

wat Hij voor ons heeft gedaan. Leg uit dat u vooral dankbaar bent als iedereen eerbiedig is

tijdens het avondmaal zodat u goed aan Jezus kunt denken.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat ieder kind een tekening maken van zichzelf terwijl het van het avondmaal neemt.

Schrijf boven iedere tekening: Ik kan aan Jezus denken als ik van het avondmaal neem.

2. Neem lege avondmaalsschalen voor het brood en het water mee naar de klas. Laat de

kinderen de schalen bekijken en vasthouden. Laat vertellen wat er in de avondmaalsdienst

gebeurt tijdens de bediening van het avondmaal.

3. Laat de kinderen een paar van hun lievelingsverhalen uit het leven van Jezus uitbeelden.

VERVANGENDE

ACTIVITEITEN VOOR

KLEINE KINDEREN 1. Leg op een eenvoudige manier uit wat het avondmaal is. Laat een plaat van Jezus zien en

vertel dat er op zondag een moment is waarop we op een bijzondere manier aan Jezus

denken. Dat is wanneer we tijdens de avondmaalsdienst een klein stukje brood eten en

een klein bekertje water drinken. Leg uit dat we er tijdens het avondmaal aan denken

hoeveel Jezus van ons houdt en dat we dan denken aan wat Hij allemaal voor ons heeft

gedaan om ons gelukkig te maken.

2. Zing ‘Al de verhalen van Jezus’ (Kinderliedjes, blz. 36) of ‘Wees steeds een zonnestraaltje’

(Kinderliedjes, blz. 38) of zeg de woorden op.

3. Doe de bewegingen voor van het volgende activiteitenversje, terwijl u de woorden opzegt:

De schepping

Jezus riep: het zonnelicht (maak een grote cirkel met de armen boven het hoofd),

de regen (steek de handen vooruit met de vingers naar beneden en beweeg de vingers

vlug heen en weer),

de bloemenpracht (vorm een kom met beide handen de handpalmen naar boven).

Jezus riep: de vogels zingen (leg de duimen tegen elkaar en wuif met de handen om de

beweging van vleugels na te doen),

en dat gebeurde (plaats de handen voor het lichaam met de handpalmen naar boven),

dat gebeurde (armen over elkaar).

Vertel de kinderen nog eens dat Jezus ons veel dingen heeft gegeven die ons gelukkig

maken. Gedurende het avondmaal kunnen wij, door aan Jezus te denken, laten zien dat

we dankbaar zijn.

134

More magazines by this user
Similar magazines