Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

In de kerk van Jezus is het priesterschap

Laat plaat 1-8, Ronddienen van het avondmaal; plaat 1-12, Meisje dat wordt bevestigd, en

plaat 1-40, Het zalven van een zieke, zien. Laat de kinderen vertellen wat er op iedere plaat

gebeurt. Leg uit dat we daar het priesterschap bij nodig hebben. Het priesterschap is de

macht van onze hemelse Vader en Jezus. Zij geven die macht aan rechtschapen mannen

zodat deze mannen kunnen helpen bij het werk van onze hemelse Vader en Jezus op aarde.

Wijs op iedere plaat de priesterschapsdrager aan. Laat de kinderen het woord priesterschap

een aantal keren herhalen.

• Ken je iemand die het priesterschap draagt? Wie is dat?

Vertel dat mannen die het priesterschap dragen het avondmaal inzegenen en ronddienen,

mensen zegens geven en andere belangrijke zaken doen. Laat nogmaals plaat 1-39,

Naamgeving van een baby, zien en vertel de kinderen dat baby’s gezegend worden door

een man die het priesterschap draagt.

Verhaal Laat plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus, zien. Laat de kinderen vertellen wat zij zich

over de plaat kunnen herinneren. Herhaal in het kort het verhaal zoals dat staat in Marcus

1:9–11.

• Door wie is Jezus gedoopt? (Zie Marcus 1:9.)

• Welke macht moest Johannes bezitten om Jezus te kunnen dopen? (Het priesterschap.)

Leg uit dat gedoopt worden door iemand die het priesterschap draagt nodig is om bij de kerk

van Jezus’ te kunnen horen.

De kerk van Jezus heeft een profeet

Verhaal Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien en vertel het verhaal van Joseph Smith en het eerste

visioen. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:5, 10–19.

• Wie verschenen er aan Joseph Smith in het bos en spraken met hem? (Zie Geschiedenis

van Joseph Smith 1:17.)

Leg uit dat wij Joseph Smith een profeet noemen omdat onze hemelse Vader en Jezus met

hem gesproken hebben. Een profeet vertelt ons wat onze hemelse Vader en Jezus ons willen

laten weten.

• Wat is een profeet? (Een man die een bijzondere roeping heeft om met onze hemelse Vader

en Jezus te spreken en ons te vertellen wat Zij ons willen laten weten.)

Laat een plaat van de levende profeet zien. Vertel de kinderen iets over hem. Leg uit dat er in

de kerk van Jezus altijd een levende profeet is om ons te vertellen wat onze hemelse Vader en

Jezus ons willen laten weten en doen.

De kerk van Jezus heeft de Schriften

Houd de Schriften omhoog.

• Wat zijn dit?

Laat de kinderen vertellen wat zij weten over de Schriften. Vertel ze nog eens dat de Schriften

de leringen van onze hemelse Vader en Jezus bevatten. De Schriften bevatten echt gebeurde

verhalen over Jezus, de profeten en andere mensen. De Schriften zijn belangrijk in de kerk

van Jezus.

Wij behoren tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

• Tot wiens kerk behoren wij?

• Hoe heet de kerk waartoe wij behoren?

Lees Leer en Verbonden 115:4 voor. Leg uit dat de naam betekent dat het Christus’ kerk is in

de tijd waarin wij nu leven. Leg uit dat er veel mensen zijn over de hele wereld die tot De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen behoren.

U kunt uitleggen dat er in deze tijd andere kerken op de aarde zijn waar over Jezus verteld

wordt en waar de mensen leren om een goed leven te leiden, maar dat die kerken niet het

priesterschap, een levende profeet of alle Schriften hebben.

139

More magazines by this user
Similar magazines