Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Leg uit dat jongemannen die het Aäronisch priesterschap dragen het avondmaal mogen

klaarzetten, inzegenen en ronddienen. Zo kunnen de jonge mannen in de kerk helpen.

Activiteit Leg uit dat er in uw wijk of gemeente iemand is die iedereen in de kerk helpt. Onze hemelse

Vader heeft die persoon een belangrijke taak gegeven. Laat de kinderen om de beurt een

vis uit het aquarium vissen. Lees de aanwijzingen voor. Ga door totdat alle aanwijzingen zijn

voorgelezen en laat de kinderen dan raden om welke persoon het gaat.

• Hoe heet onze bisschop (gemeentepresident)?

• Wat voor belangrijk werk doet hij om ons te helpen?

Bespreek het werk dat door anderen in uw wijk of gemeente wordt gedaan, zoals huisonderwijs

of huisbezoek. U kunt ook iets vertellen over de roepingen van familieleden van

de kinderen.

Wij kunnen in de kerk helpen

Activiteit Verspreid de inhoud van een doos kleurpotloden of viltstiften over de grond. Vraag een van

de kinderen de potloden of viltstiften op te rapen en kijk hoeveel tijd hij of zij daarvoor nodig

heeft. Verspreid de potloden opnieuw over de grond en laat deze keer de hele klas helpen

met oprapen en kijk hoeveel tijd het nu kost. Leg uit dat we effectiever kunnen werken als we

allemaal samenwerken.

• Wat kun jij doen om in de kerk te helpen?

• Hoe kunnen wij andere mensen in de kerk helpen?

Laat plaat 1-67, Een eerbiedige klas, zien.

• Hoe helpen deze kinderen in de klas?

• Hoe helpen wij onze klasgenoten als we zelf eerbiedig zijn?

• Hoe helpen wij de leerkracht als we allemaal eerbiedig zijn?

• Hoe voelen we ons als iedereen eerbiedig is?

Activiteit Leg uit dat we ook helpen in de kerk door ‘dankuwel’ te zeggen tegen mensen die iets voor

ons doen. Laat de kinderen de bedankkaartjes kleuren en breng ze, indien mogelijk, tijdens

de lesperiode rond.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor alle mensen die in uw wijk of gemeente helpen. Vertel hoe fijn

het is om het werk van onze hemelse Vader te doen door les te geven in het jeugdwerk.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Neem, indien mogelijk, de kinderen mee naar de kapel om te laten zien waar de bisschap

(of het gemeentepresidium) zit gedurende de avondmaalsdienst. Laat de kinderen om

de beurt op hun plaats gaan zitten. Laat de kinderen vervolgens zien waar het kantoor van

de bisschop of gemeentepresident is.

2. Werp een kind een zacht voorwerp zoals een bal of bonenzakje toe en vraag hem of haar

iemand te noemen in de wijk (of gemeente) die helpt in de kerk en leg uit hoe die persoon

helpt. Herhaal de activiteit tot ieder kind tenminste één beurt heeft gehad.

3. Nodig met toestemming van de jeugdwerkpresidente een lid van de bisschap of een

andere leid(st)er uit de wijk uit om uw klas te bezoeken en te vertellen wat hij of zij in de

kerk doet om te helpen.

4. Teken voor ieder kind een eenvoudig gezicht op een rond stuk papier, geef alle kinderen

kleurpotloden en laat ze het haar op de tekening de kleur van hun eigen haar geven.

Vraag de kinderen hun papieren gezicht op te houden als u iets zegt waarmee zij in de

kerk kunnen helpen. Als het niet goed is, moeten zij hun papieren gezicht op hun

schoot houden. Gebruik uitspraken als:

• Ik gooi papier onder mijn stoel.

• Ik bedank de mensen in de kerk die mij helpen.

• Ik ren naar mijn klas toe.

• Ik ben eerbiedig in de kerk.

146

More magazines by this user
Similar magazines