Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

152

• Waarom bleven Maria en Jozef niet in de herberg slapen? (Zie Lucas 2:7.)

• Waar werd Jezus geboren? (In een stal.)

• Wat voor een bed had Maria voor de baby Jezus? (Zie Lucas 2:7.)

Lied Laat de kinderen ‘In een stal zo klein en need’rig’ (Kinderliedjes, blz. 25) zingen of de

woorden ervan opzeggen. Bedenk er passende bewegingen bij:

In een stal zo klein en need’rig

legde zij haar kindje mooi,

tussen ossen, tussen schapen,

in een krib’ met stro en hooi.

’t Was de maagd Maria rein

met haar Christuskindje klein.

God heeft eens dat lieve kind

gezonden uit de hemel neer

om de mensen te vertellen

van zijn liefde, van zijn leer.

Daarom zongen eng’len blij:

Jezus kwam voor jou en mij.

Verhaal Laat plaat 1-77, Christus’ geboorte aan de herders verkondigd, zien en vertel over het bezoek

van de herders, zoals u dat in Lucas 2:8–20 kunt vinden.

• Waarom waren de herders bang? (Zie Lucas 2:9.)

• Wat vertelde de engel aan de herders? (Zie Lucas 2:10–12.)

• Wat deden de herders toen zij de baby Jezus hadden bezocht? (Zie Lucas 2:17, 20.)

Verhaal Laat plaat 1-78, De drie wijzen, zien en vertel over hun bezoek zoals u dat in Matteüs 2:1–12

kunt vinden.

Activiteit Laat de kinderen gaan staan en doen alsof ze op kamelen door de klas rijden en de ster

volgen die hen naar de baby Jezus leidt.

Laat de kinderen, nadat zij verschillende malen de klas rond zijn geweest, van hun kamelen af

komen en weer bij het geboortetafereel gaan zitten. Leg uit dat Jozef, tegen de tijd dat de drie

wijzen bij de baby Jezus kwamen, een betere plek voor zijn gezin had gevonden. Zij sliepen

niet meer in de stal. Vertel dat de drie wijzen geschenken hadden meegenomen, zoals goud,

wierook en mirre, maar dat wij Hem iets anders kunnen geven. Wij geven Hem een geschenk

als we proberen te worden zoals Hij. We volgen Jezus als we vriendelijk zijn tegen onze

familieleden en vrienden.

Activiteit Laat ieder kind een kerstketting van papieren schakels maken. Laat de schakels kleuren en

aan elkaar plakken (zie de illustratie aan het eind van de les). Vertel de kinderen dat zij hun

slingers thuis op moeten hangen om hen eraan te herinneren dat ze goede daden gaan doen

als geschenk voor Jezus. Moedig de kinderen aan om tot Kerstmis iedere dag ten minste één

goede daad te doen.

Laat de kinderen goede daden bedenken. Herinner hen eraan dat zij met hun goede daden

een geweldig geschenk aan Jezus geven. Geef ieder kind een briefje mee voor de ouders

waarop u uitlegt wat de slinger betekent.

Getuigenis Leg uit dat de geboorte van Jezus Christus een van de belangrijkste gebeurtenissen op

aarde is geweest. Vertel hoeveel u van Jezus houdt en hoe graag u net als Hij wilt worden,

niet alleen in de kersttijd, maar het hele jaar door.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Kies een aantal van de volgende activiteiten die u tijdens de les wilt gaan doen.

1. Vertel het verhaal van de geboorte van Jezus en laat de kinderen daarbij de verschillende

personen uitbeelden, zoals Jozef, Maria, de herbergier, de herders en de drie wijzen.

Gebruik rekwisieten zoals een pop, een kleine deken en een sjaal. Geef ieder kind de kans

om mee te doen. U kunt de activiteit herhalen en de kinderen dan van rol laten wisselen.

2. Laat de kinderen sterren tekenen of uitknippen Laat de sterren kleuren, en bevestig aan

iedere ster een lintje zodat de kinderen die thuis ergens op kunnen hangen.

More magazines by this user
Similar magazines