Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Les

2

Onze Vader in de hemel

heeft een lichaam

DOEL Ieder kind laten inzien dat onze hemelse Vader een echt persoon is met een volmaakt lichaam

van vlees en beenderen en dat wij naar zijn beeld zijn geschapen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Johannes 14:9; Leer en Verbonden 130:22; Mozes 2:27

en Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–17. Zie ook Evangelieleer (31110 120), hoofdstuk 1.

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel en een Parel van grote waarde.

b. Tekenpapier en potloden.

c. Een kleine spiegel.

d. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-4, Het eerste visioen

(Evangelieplaten 403).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Deel papier en potloden uit en laat de kinderen een tekening van zichzelf maken. Als zij

ermee klaar zijn, laat u ze hun tekening omhoog houden en vraagt u welke kinderen echt zijn,

de kinderen op de tekening of die de tekeningen vasthouden. Vraag ze hoe ze dat weten.

Leg uit dat zij echt zijn omdat ze een lichaam hebben, en dat onze Vader in de hemel ook

echt is en een lichaam heeft. Wij kunnen naar plaatjes van onze hemelse Vader kijken, maar

dat is niet de echte hemelse Vader. De echte hemelse Vader heeft een lichaam van vlees en

beenderen.

Jezus Christus lijkt op onze hemelse Vader

Vraag de kinderen of iemand wel eens tegen ze gezegd heeft dat ze op hun ouders lijken.

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien en leg uit dat Jezus Christus de Zoon is van onze

hemelse Vader. In de Schriften staat dat Jezus op onze hemelse Vader lijkt. Laat de bijbel

zien en leg uit wat in Johannes 14:9 staat.

• Op wie lijkt Jezus Christus?

Activiteit Laat de kinderen gaan staan. Leer ze het eerste gedeelte van het eerste geloofsartikel: ‘Wij

geloven in God, de Eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus’.

Wij lijken op onze hemelse Vader en op Jezus Christus

Leg uit dat wij, omdat wij geestkinderen van onze hemelse Vader zijn, ook op Hem lijken.

We hebben een lichaam dat er net zo uitziet als het zijne. Bespreek Mozes 2:27. Vertel dat

geschapen zijn naar het beeld van onze hemelse Vader betekent dat wij op Hem lijken.

Activiteit Laat de kinderen om de beurt in de spiegel kijken of naar een ander kind. Laat ieder kind een

lichaamsdeel noemen dat hij ziet, zoals een arm, been, oog of oor. Leg uit dat onze hemelse

Vader en Jezus Christus die lichaamsdelen ook hebben.

• Lijkt jullie lichaam op het lichaam van onze hemelse Vader en Jezus Christus?

Leg uit dat we weten hoe onze hemelse Vader en Jezus Christus eruit zien omdat sommige

profeten (leiders van de kerk) onze hemelse Vader en Jezus Christus gezien hebben en in de

Schriften over Hen geschreven hebben.

4

More magazines by this user
Similar magazines