Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Verhaal Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Vertel het verhaal van het eerste visioen zoals dat

voorkomt in de Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–17.

• Hoe wist Joseph Smith hoe onze hemelse Vader en Jezus eruit zagen?

• Hoe ziet het lichaam van Jezus en onze hemelse Vader eruit?

Getuigenis Geef uw getuigenis dat u heel dankbaar bent dat u een lichaam hebt dat naar het beeld

van onze hemelse Vader is geschapen. Vertel hoe dankbaar u bent voor de vele geweldige

dingen die u met uw lichaam kunt doen.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen staande het volgende doe-versje verscheidene malen opzeggen. Maak

daarbij de aangegeven gebaren.

Ik heb een prachtig lichaam

Ik heb een prachtig lichaam (leg uw handen op uw borst)

van mijn God gekregen.

Zo heb ik ogen en ook oren (wijs naar uw oog en houd daarna uw hand achter uw oor),

o, wat vind ik dat een zegen (vouw uw handen).

Twee handjes met tien vingers (beweeg uw vingers heen en weer),

twee voetjes met tien tenen (rustig pasjes op de plaats maken).

Behalve die voetjes met tenen

heb ik ook nog benen met schenen (buig voorover en raak uw scheenbenen aan).

Als ik aan mijn lichaam denk (steek uw vinger in de lucht)

dan word ik ontzettend blij (ga rustig zitten)

en dank ik mijn Vader in de hemel

dat ik er net zo uitzie als Hij.

2. Leer de kinderen de tekst van het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ (Kinderliedjes,

blz. 129). Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader ons een lichaam heeft

gegeven dat er net zo uitziet als dat van Hem en dat we heel veel geweldige dingen met

ons lichaam kunnen doen.

3. Laat de kinderen om de beurt het verhaal van het eerste visioen navertellen. Ze mogen

daarbij gebruik maken van plaat 1-4, Het eerste visioen.

4. Vertel het verhaal van Mark en de familiereünie:

Marks vader was overleden toen Mark nog een baby was. Hij vroeg zich vaak af hoe zijn

vader eruit had gezien. Zijn moeder en hij gingen naar een familiereünie waar hij zijn ooms

en tantes zou ontmoeten, die zijn vader goed hadden gekend.

Toen zij aankwamen, kwam oom Joop ze tegemoet om ze te begroeten. Hij keek naar Mark

en zei: ‘Ik zou je zo herkennen. Je hebt de ogen van je vader.’ Tante Els zei: ‘Weet je, Mark,

je hebt precies zo’n neus als je vader.’ Tante Mary zei: ‘Mark, je glimlach doet me aan de

glimlach van je vader denken.’

Toen ze naar huis reden, zei Mark tegen zijn moeder: ‘Ik heb het erg naar mijn zin gehad

vandaag! Ik heb heel veel over mijn vader geleerd. Ik heb ontdekt dat ik op hem lijk, en dat

maakt me heel blij! Nu weet ik telkens wanneer ik in de spiegel kijk hoe hij eruit zag, en zal

ik hem niet vergeten.’ Marks moeder legde haar hand op de zijne en zei: ‘Met jou in de

buurt zal ik hem ook nooit vergeten.’

Vertel de kinderen dat Mark, ook al was zijn vader niet in de buurt, toch wist dat hij op zijn

vader leek. Zo weten wij dat we op onze hemelse Vader lijken ook al kunnen we Hem niet

zien.

VERVANGENDE

ACTIVITEITEN VOOR

KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Vertel het verhaal van het eerste visioen in

eenvoudige bewoordingen. Benadruk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus echte

personen zijn en dat Zij naar onze gebeden luisteren.

Les 2

5

More magazines by this user
Similar magazines