Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Het plan van onze

hemelse Vader

DOEL Ieder kind laten inzien dat wij als geestkinderen bij onze hemelse Vader woonden voordat we

naar de aarde kwamen en dat we na dit leven weer bij Hem kunnen wonen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Abraham 3:22–27 aandachtig door. Zie ook Evangelieleer (31110 120),

hoofdstuk 2.

2. Benodigdheden:

a. De standaardwerken

b. Een pop of een figuur van karton.

c. Plaat 1-1, De wereld; plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-5,

Gezin met een baby; plaat 1-6, Gezinsavond; plaat 1-7, Een liefhebbende familie;

plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10

Gezinsgebed; plaat 1-11, Een jongen die gedoopt wordt; plaat 1-12, Een meisje dat

bevestigd wordt; plaat 1-13, Joseph Smith (Evangelieplaten 400).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zet een pop of een kartonnen figuur op een van de stoelen tussen de kinderen. Vraag de

kinderen op te gaan staan, zich om te draaien en weer te gaan zitten.

• Waarom stond de pop niet op?

• Waarom kunnen jullie wel opstaan?

Praat over de verschillen tussen de pop en de kinderen. Laat de kinderen inzien dat zij leven.

Zij hebben allemaal een geest in hun lichaam waardoor zij leven en kunnen zien, horen, staan,

bewegen, denken en praten.

Wij zijn de geestkinderen van onze hemelse Vader

Bespreek nogmaals met de kinderen dat wij de geestkinderen van onze hemelse Vader

zijn en dat wij bij Hem hebben geleefd voordat we werden geboren. Wij waren gelukkig en

vonden het fijn om bij onze hemelse Vader te wonen. Wij hadden niet zo’n lichaam als nu,

maar wij waren een geest. Leg uit dat een geest er net zo uitziet als wij, maar dat het geen

vlees en beenderen heeft.

• Waar woonden jullie voordat jullie werden geboren?

Lied Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) met de kinderen. Herinner de kinderen

eraan dat God een andere naam is voor onze hemelse Vader.

Ik ben een kind van God,

door Hem op aard’ gebracht.

Hij heeft mij met een veilig thuis,

met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,

vraag ik hun steeds weer,

leer mij al wat ik moet doen,

dat ik tot Hem wederkeer.

Activiteit Vraag een kind om bij u te komen staan. Gebruik zijn of haar naam en leg uit dat hij of zij bij

onze hemelse Vader woonde voordat hij of zij werd geboren en dat hij of zij een geestkind is

en dat onze hemelse Vader veel van hem of haar houdt. Herhaal dit met ieder kind.

Leg uit dat onze hemelse Vader van ons houdt en een plan voor ons heeft. Voordat de aarde

werd geschapen, riep onze hemelse Vader al zijn kinderen bij elkaar en legde het plan uit.

Iedereen, onze ouders, onze broers en zusters, was daar aanwezig.

Les

3

7

More magazines by this user
Similar magazines