Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Onze hemelse Vader stuurde ons naar de aarde om daarop te wonen

Laat plaat 1-1, De wereld, zien. Leg uit dat de aarde deel uitmaakt van het plan van onze

hemelse Vader. Onder leiding van onze hemelse Vader heeft Jezus Christus de aarde voor

ons geschapen. Wij zijn hier naar toe gestuurd, werden hier geboren en kregen daardoor een

lichaam van vlees en beenderen.

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien. Laat de kinderen over de plaat praten. Vertel ze dat

wij heel graag naar de aarde wilden gaan om te leren en vooruitgang te maken. Wij kwamen

als baby op aarde in een gezin waar we liefde konden krijgen en waar voor ons gezorgd kon

worden.

Vertel de kinderen dat we toen we naar de aarde kwamen een lichaam kregen met een huid,

spieren, bloed en beenderen. Laat de kinderen hun eigen arm voelen.

• Kunnen jullie de beenderen in je arm voelen?

• Kunnen jullie je huid zien en voelen?

• Kunnen jullie je spieren voelen?

Maak de kinderen erop attent dat de geest in ons lichaam ons leven geeft, maar dat we de

geest niet kunnen zien of voelen. Ons lichaam kunnen we zien en voelen. Vertel de kinderen

dat het een grote zegen is om een lichaam van vlees en beenderen te hebben.

Activiteit Zeg met de kinderen het volgende versje op. Wijs ieder lichaamsdeel aan zodra het genoemd

wordt.

Ik dank

Ik dank voor mijn neus, die staat van voren,

voor mijn mond, mijn ogen en oren.

Ik dank voor mijn hoofd, armen en benen,

voor mijn handen, voeten en tenen.

(Naar een versje van Lucy Picco)

Leg uit dat wij hier op aarde groeien en heel veel leren. Als wij leren het goede te kiezen,

kunnen we net als onze hemelse Vader en Jezus worden. Dat maakt ook deel uit van het plan

van onze hemelse Vader.

Onze hemelse Vader wil graag dat wij eens bij Hem terugkeren

Vertel hoeveel u van onze hemelse Vader houdt en dat u eens bij Hem terug wilt keren zodat u

Hem kunt zien en weer bij Hem kunt zijn. Leg uit dat dat ook een onderdeel is van het plan

van onze hemelse Vader. Hij wil dat iedereen bij Hem terugkeert als dit aardse leven voorbij is.

Hij wil dat wij, onze ouders en onze familie, weer bij Hem zijn.

Leg uit dat wij ons moeten laten dopen om weer bij onze hemelse Vader en Jezus te kunnen

leven, en alle geboden moeten onderhouden. Laat de standaardwerken zien. Leg uit dat we

in de Schriften over onze hemelse Vader en Jezus kunnen lezen en over wat zij willen dat wij

doen.

Gebruik de platen die vermeld staan onder ‘Voorbereiding’ en vertel wat onze hemelse Vader

wil dat wij leren en doen. Hij wil dat wij het gezin waar we bij horen, liefhebben, dat we niet

alleen maar aan onszelf denken, naar de kerk gaan, van het avondmaal nemen, ’s ochtends

en ’s avonds bidden, gezinsgebed en gezinsavond houden, gedoopt en bevestigd worden

en de Heilige Geest ontvangen, in de tempel trouwen, weten wie de profeten zijn, en dat wij

net zo worden als onze hemelse Vader en Jezus.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor onze hemelse Vader en het plan dat Hij voor ons heeft

gemaakt. Moedig de kinderen aan altijd het goede te doen, zodat zij eens terug kunnen keren

naar onze hemelse Vader en Jezus.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Geef ieder kind een blaadje met daarop de woorden Ik ben een kind van God, en laat elk

kind een tekening van zichzelf maken. Vraag de kinderen de tekeningen aan de rest van

8