Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing het lied ‘Jezus is mijn beste vriend’ (Kinderliedjes, blz. 37) of zeg de tekst op. Geef

ieder kind een exemplaar van de tekening ‘Jezus is onze liefhebbende Vriend’ (aan het

eind van de les) en laat die kleuren.

2. Zing het lied ‘Ik weet dat Jezus leeft’ (Kinderliedjes, blz. 8) of ‘Ik voel uw liefde, Heer’

(Kinderliedjes, blz. 42).

3. Laat plaatjes zien van wat onze hemelse Vader en Jezus ons hebben gegeven, zoals een

tempel, dieren, bloemen, gezinnen, voedsel, vrienden, huizen, kerkgebouwen, of de

Schriften. (Platen kunt u vinden in de mediatheek, in Evangelieplaten of in de tijdschriften

van de kerk.) Laat de kinderen inzien dat onze hemelse Vader en Jezus ons dit allemaal

hebben gegeven omdat zij van ons houden.

4. Neem een voorwerp mee, zoals een lege fles die kan ronddraaien als een wijzer. Laat de

kinderen in een kring op de grond gaan zitten en leg de fles in het midden. Draai de fles

rond. Wanneer hij naar een kind wijst, moet dat kind iets noemen wat onze hemelse Vader

en Jezus ons hebben gegeven en waaruit hun liefde voor ons blijkt. Wees ieder kind

behulpzaam bij het bedenken van een antwoord als het aan de beurt is. Als het kind een

antwoord heeft gegeven, laat u dat kind de fles ronddraaien zodat een ander aan de beurt

komt.

5. Maak een tas of doos klaar met daarin dingen die we nodig hebben om te kunnen leven,

zoals voedsel, water of kleding. Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus deze aarde voor

ons gemaakt hebben om op te leven. Vertel dat wij daarvoor de spullen in de tas of doos

nodig hebben. Geef de kinderen aanwijzingen over een voorwerp totdat ze geraden

hebben wat het is. Haal het uit de tas of doos zodra ze het geraden hebben. Ga door met

het spel totdat de kinderen alle voorwerpen hebben geraden.

6 Maak voor ieder kind een plaatje met de tekst: Onze Vader in de hemel en Jezus houden

van mij, wat ze kunnen dragen als ze naar huis gaan U kunt het op hun kleding spelden of

een touwtje aan het plaatje maken zodat ze het om hun nek kunnen doen. U kunt de

plaatjes voor de les onder hun stoelen verstoppen en de kinderen ernaar laten zoeken.

VERVANGENDE

ACTIVITEITEN VOOR

KLEINE KINDEREN 1. Zeg het volgende versje met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven

bewegingen:

Als je heel erg groot bent (strek uw armen uit boven uw hoofd)

dan is er een plaatsje in de kerk voor jou

Als je heel erg klein bent (zak helemaal door de knieën)

dan is er een plaatsje in de kerk voor jou.

Groot (strekken)

Klein (door de knieën zakken)

Groot (strekken)

Klein (door de knieën zakken) Onze hemelse Vader houdt van iedereen.

2. Zeg het volgende versje met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven

bewegingen:

Onze Vader in de hemel kent mij (wijs naar uzelf)

en dat maakt me heel blij.

Hij kent mijn naam en weet waar ik woon (maak een dak door de vingers van beide handen

tegen elkaar te houden)

en ik weet dat Hij ook van mij houdt (kruis uw armen over elkaar en leg uw handen op uw

schouders alsof u iemand omhelst).

Hij weet wat mij blij maakt (wijs met uw vingers naar uw lachende mond).

Hij weet wat me verdriet doet (wijs met uw vingers naar fronsende gezicht).

Ik weet dat Hij mij wil helpen (wijs naar uzelf).

en dat voelt heel goed!

Les 6

17

More magazines by this user
Similar magazines