Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

20

Leg uit dat de Heilige Geest soms tegen ons spreekt, zoals tegen president Lee, maar dat Hij

ons vaak gewoon laat voelen wat wij wel of niet moeten doen.

De Heilige Geest laat ons weten wat goed is

Leg uit dat de Heilige Geest van ons houdt en ons helpt om het goede te kiezen. Vraag de

kinderen te denken aan iets goeds wat zij gedaan hebben, zoals hun ouders gehoorzamen,

anderen helpen, en bidden.

• Wat voel je wanneer je het goede doet?

• Wat voel wanneer je het verkeerde doet?

Leg uit dat de Heilige Geest ons het verschil tussen goed en kwaad laat voelen door ons een

warm gevoel te geven wanneer wij het goede doen en een droevig gevoel wanneer we iets

doen wat verkeerd is.

Laat de kinderen vertellen over gebeurtenissen waarbij zij een goed, warm gevoel kregen

omdat zij een juiste beslissing hadden genomen of iemand hadden geholpen. Vertel hoe ze

de invloed van de Heilige Geest kunnen herkennen.

Lied Zeg de woorden op van het lied ‘De Heilige Geest ’ (Kinderliedjes, blz. 56).

De Heiland heeft beloofd dat Hij ons zenden zou

de Heil’ge Geest als goede Vriend van mij en ook van jou.

De Heil’ge Geest getuigt met stille, zachte stem

van God de Vader en zijn Zoon en leidt ons terug naar Hen.

De Heilige Geest laat ons weten dat onze hemelse Vader en Jezus Christus echt bestaan

Leg uit dat de Heilige Geest ons kan laten weten of iets echt waar is. Laat de kinderen een tas

zien met een voorwerp erin. Vertel de kinderen dat er iets in de tas zit, maar zeg niet wat.

• Zit er iets in de tas?

Leg de kinderen uit dat ook al kunnen ze het voorwerp in de tas niet zien, ze toch weten dat

het er is omdat u ze dat heeft verteld. Ook zullen weinig mensen onze hemelse Vader en

Jezus zien, de Heilige Geest kan ons echter laten weten dat onze hemelse Vader en Jezus

echt bestaan en dat zij van ons houden. Vertel hun dat deze kennis een getuigenis wordt

genoemd. Soms geven mensen hun getuigenis tijdens een kerkdienst en zij vertellen ons dan

dat zij weten dat Jezus leeft. De Heilige Geest heeft hen laten weten dat dit waar is.

Wij kunnen de gave van de Heilige Geest ontvangen

Vertel hoe u zich voelde toen u gedoopt en bevestigd werd. Vertel hun hoe u zich voelde toen

priesterschapsdragers u de handen oplegden en u de gave van de Heilige Geest verleenden.

Lees Leer en Verbonden 39:23 voor tot en met Heilige Geest. Leg de kinderen uit dat zij,

wanneer zij acht jaar worden en zich laten dopen en bevestigen, de gave van de Heilige

Geest ontvangen. Door de gave van de Heilige Geest kunnen zij zich houden aan de beloften

die zij bij de doop hebben gedaan.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor de Heilige Geest en vertel de kinderen hoe de Heilige Geest

u heeft getroost en u geholpen heeft het goede te kiezen.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat plaatjes zien van mensen die goede dingen doen, zoals elkaar helpen en met elkaar

delen. Vraag de kinderen hoe zij zich voelen als zij het goede doen. Beschrijf verschillende

situaties voor de kinderen waarin mensen iets goeds of iets verkeerds doen, zoals hun

moeder helpen, ruzie maken met hun broertjes en zusjes, samen met speelgoed spelen of

ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Laat de kinderen glimlachen als het goed is en hun

wenkbrauwen fronsen als het verkeerd is.

2. Zeg heel zachtjes: ‘Iedereen die mijn stem kan horen, moet zijn vinger op zijn neus leggen.

Iedereen die mijn stem kan horen, moet zijn hand op zijn hoofd leggen.’ Ga door met

andere lichaamsdelen totdat alle kinderen naar uw zachte stem luisteren. Leg uit dat de

More magazines by this user
Similar magazines