Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Les

8

Ik ben dankbaar voor

de dag en de nacht

DOEL De kinderen laten inzien dat Jezus Christus, in overeenstemming met het plan van onze

hemelse Vader, de dag heeft geschapen zodat we kunnen werken en spelen, en de nacht

zodat we kunnen rusten.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 1:1, 3–5, 14–18; Helaman 14:1–13; en 3 Nephi

1:15–23.

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel en een Boek van Mormon.

b. Knipplaat 1-1, De zon; knipplaat 1-2, De maan; knipplaat 1-3, De sterren.

c. Plaat 1-21, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelieplaten 314).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u met de kinderen wilt

gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vertel de kinderen dat u denkt aan iets dat onze hemelse Vader voor ons heeft bedacht en dat

Hij door Jezus Christus liet scheppen. Laat de kinderen raden waar u aan denkt. Geef een

voor een de volgende aanwijzingen:

1. Het maakt ons warm.

2. Het is rond en geel.

3. Het staat hoog in de lucht.

4. Soms lijkt het alsof het zich achter een wolk of berg verstopt.

Nadat de kinderen ‘de zon’ hebben geraden, laat u de knipplaat van de zon zien.

• Wie heeft de zon gemaakt?

Wij werken en spelen overdag

Verhaal Vertel de kinderen hoe de dag en de nacht geschapen zijn (zie Genesis 1:1, 3–5) en hoe de

schepping van de zon, maan en de sterren verliep. Zie Genesis 1:14–18.

• Wie heeft de dag en de nacht geschapen?

• Wat heeft onze hemelse Vader door Jezus in de lucht laten plaatsen om ons te laten zien

dat het dag is?

Vertel de kinderen dat de zon ons licht geeft zodat we kunnen zien. De zon geeft ons ook

warmte en daardoor kunnen ook de planten groeien. Zonder de zon zouden we niet op de

aarde kunnen leven.

• Hoe noemen we de tijd dat de zon aan de hemel staat? (Dag.)

Leg uit dat wij veel kunnen doen als het dag is. Wij kunnen werken, spelen en anderen

helpen.

Activiteit Laat de kinderen vertellen wat ze allemaal doen als het dag is, zoals eten, een spelletje doen,

de vloer vegen. Laat de kinderen gaan staan en hun ideeën uitbeelden. U kunt eventueel

meedoen.

• Hoe kun je iemand helpen als het dag is? (De kinderen kunnen als antwoord geven: iemand

helpen zijn/haar speelgoed op te ruimen, helpen met de afwas, of met een jonger broertje of

zusje spelen.)

22

More magazines by this user
Similar magazines