Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Wij rusten als het nacht is

• Zien wij de zon altijd?

Leg uit dat de zon iedere avond ondergaat en dat het dan donker wordt. Als het nacht is,

kunnen wij de zon niet zien.

• Hoe noemen wij de tijd dat het donker is? (Nacht.)

• Wat liet onze hemelse Vader door Jezus in de lucht plaatsen om ons te laten weten dat

het nacht is? (De maan en de sterren.)

Laat de knipplaten van de maan en de sterren naast de knipplaat van de zon leggen.

Activiteit Laat ze vertellen of uitbeelden wat zij ’s avonds of ’s nachts doen, zoals bidden voor het

slapengaan, naar verhaaltjes luisteren, tanden poetsen of slapen.

Leg uit dat sommige mensen, zoals dokters, verpleegkundigen of brandweerlieden ’s nachts

werken, maar dat de meeste mensen ’s nachts slapen. Veel dieren slapen ’s nachts ook.

• Waarom slapen wij?

Breng de kinderen tot het inzicht dat slapen goed is voor ons lichaam en dat onze hemelse

Vader en Jezus willen dat wij goed voor ons lichaam zorgen. Als wij genoeg slaap krijgen,

zullen wij ons beter en gezonder voelen. Als wij niet genoeg slaap krijgen, zijn we moe en

chagrijnig.

Als de lengte van de dag in het gebied waar u woont per seizoen verschillend is, leg dan uit

dat de nacht in sommigen perioden van het jaar langer duurt en in andere weer korter. Onze

ouders vertellen ons wanneer het bedtijd is en wanneer het tijd is om wakker en bezig te zijn.

Activiteit Laat de kinderen staande het volgende vingerspelletje doen:

Het mannetje

‘Naar bed’ is tegen dit mannetje gezegd (doe de wijsvinger omhoog).

Dus heeft hij zijn hoofd op zijn kussen gelegd (leg de wijsvinger in de palm van de andere

hand).

Hij rolt zich in zijn dekentjes warm en zacht (dek hem toe door de hand dicht te knijpen).

Hij slaapt goed en lekker – de hele nacht.

Nu is het morgen. Zijn ogen gaan open.

Kijk, zo komt hij zijn bed uitgekropen (open de hand).

Hij wast zich, hij eet wat en kleedt zich aan (richt de wijsvinger weer op).

En staat klaar om naar het jeugdwerk te gaan.

Onze Vader heeft de dag en de nacht gebruikt om de geboorte van Jezus Christus

aan te kondigen

Verhaal Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader de dag en de nacht gebruikt heeft om de

geboorte van Jezus Christus aan te kondigen. Laat plaat 1-21, Samuël de Lamaniet op de

muur, zien en leg uit wat er op deze plaat gebeurt. Vertel hoe de profeet Samuël tegen de

Nephieten zei wat er in de lucht zou gebeuren in de tijd dat Jezus geboren zou worden. De

zon zou ondergaan, maar de lucht zou niet donker worden. Vertel dat er veel mensen

waren die Samuël niet geloofden, maar dat wat hij zei wel gebeurd is. (Zie Helaman 14:1–13

en 3 Nephi 1:15–23.)

Laat de kinderen inzien dat de geboorte van Jezus zo belangrijk was dat onze hemelse Vader

in Amerika, dat heel ver weg is van de plaats waar Jezus geboren is, het in de nacht van Zijn

geboorte net zo licht liet zijn als de dag.

• Over welke belangrijke gebeurtenis vertelde Samuël de Lamaniet?

• Wat zagen de Nephieten in de lucht gebeuren in de nacht dat Jezus werd geboren?

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus de dag en de nacht hebben

geschapen om ons te helpen. Moedig de kinderen aan om onze hemelse Vader zowel voor

de dag als voor de nacht te bedanken.

23

More magazines by this user
Similar magazines