Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik ben dankbaar

dat er water is

DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat we van onze hemelse Vader en

Jezus Christus water hebben gekregen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 1:9–10; Exodus 17:1–6; en Matteüs 3:13–17.

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel.

b. Verschillende plaatjes van wateren, zoals meren, rivieren en oceanen.

c. Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-11, Een jongen die gedoopt wordt;

plaat 1-18 (Johannes de Doper doopt Jezus Christus (Evangelieplaten 208).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Nodig een kind uit het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind om voor de klas te komen. Fluister een handeling in zijn of haar oor waarbij

water nodig is, bijvoorbeeld tanden poetsen, handen wassen of planten water geven. Laat het

kind die handeling uitbeelden en laat de andere kinderen raden wat er wordt uitgebeeld. (Als

het nodig is, kunt u voordoen hoe de handeling uitgebeeld kan worden.) Geef ieder kind een

beurt.

Wijs erop dat bij iedere handeling water nodig was. Zeg tegen de kinderen dat wij onze

hemelse Vader en Jezus dankbaar moeten zijn dat er water is.

Water was een belangrijk onderdeel van de schepping

Lees Genesis 1:9–10 voor en leg uit wat het betekent.

• Waarom is water belangrijk voor ons?

• Hoe krijgen wij water?

Zorg dat de kinderen begrijpen dat wij op verschillende manieren water krijgen: uit meren,

rivieren, oceanen, door regen en sneeuw. Leg uit dat sneeuw en ijs uit bevroren water

bestaan. Laat de plaatjes zien van een meer, een rivier enzovoort en bespreek waar het water

in uw gebied vandaan komt. Vertel de kinderen dat u dankbaar bent dat water een onderdeel

is van het plan van onze hemelse Vader.

Lied Zing het volgende liedje op de muziek van ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129). Laat de

kinderen eerst vertellen waar zij water allemaal voor kunnen gebruiken, zoals om kleren te

wassen, in bad te gaan, tanden te poetsen. Bedenk zelf gebaren die bij de tekst passen.

Wassen is leuk, dus was een hemd,

was een hemd, dus was een hemd.

Wassen is leuk, dus was een hemd,

dus was, dus was een hemd.

(Copyright © D. C. Heath and Company. Gebruikt met toestenming.)

Wij hebben voor veel dingen water nodig

• Waarom hebben wij water nodig? Waar wordt het voor gebruikt?

Leg uit dat alle levende wezens, mensen, dieren en planten, water nodig hebben om te

kunnen leven. Geef, indien mogelijk, ieder kind een klein bekertje water te drinken. Vertel

dat we niet kunnen leven als we geen water zouden drinken.

Les

9

25

More magazines by this user
Similar magazines