Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

36

• Welke dieren zijn leuk als huisdier?

• Op welke dieren kunnen we rijden?

Laat de kinderen praten over ervaringen die zij met verschillende soorten dieren hebben

gehad.

De dieren werden gered voor de zondvloed.

Vertel het verhaal van de ark van Noach, zoals het in Genesis 6:5–8:19 staat. Laat plaat 1-29,

Bouw van de ark, zien en plaat 1-30, Noach en de ark met dieren. U kunt de knipplaten

gebruiken om het verhaal te illustreren.

• Hoe werden Noach en zijn familie gezegend doordat ze Jezus gehoorzaamden?

• Hoe werden de dieren gered?

• Waaraan worden we herinnerd als we een regenboog zien?

Activiteit Laat de kinderen staande de gebaren bij het volgende versje maken terwijl u het opzegt:

Noach

Noach bouwde een ark – zo groot (spreidt armen om de maat aan te geven)

Hij wist precies hoe dat moest met zo’n boot.

Want onze hemelse Vader vertelde hem dat (knik),

Dus timmerde hij, en zaagde en mat (doe alsof u timmert, zaagt en meet).

Toen riep Noach zijn gezin (wenk met uw arm).

Hij zei: ‘’t Is tijd, kom de ark in’ (maak pasjes op de plaats).

Daarna kwamen de dieren in paren (steek twee vingers op)

Om zich bij Noach in de ark te scharen.

Het werd ineens verschrikkelijk weer (hef de handen boven het hoofd).

De regen stroomde en stroomde maar neer (doe met de vingers de stromende regen na)

Tot geen land meer kon worden ontdekt (tuur met de handen boven de ogen)

Want heel de aarde was met water bedekt (maak een alomvattende armzwaai).

Maar de ark dobberde veilig en zacht (maak gebaar met uw handen),

Veertig keer een dag éen een nacht.

Eindelijk daar kwam de zon (wijs naar boven)

Het drogen van de aarde begon (vouw uw armen).

Eerst de bergen, toen het andere land (spreid uw armen met geopende handen).

Noach boog zich en zei: ‘Heer, bedankt’ (buig uw hoofd, vouw uw armen).

(Naar een versje van Beverly Spencer.)

Getuigenis Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent voor de prachtige aarde die Jezus volgens het plan

van onze hemelse Vader heeft geschapen. Vertel hoe dankbaar u bent voor de dieren die op

deze aarde zijn geplaatst zodat wij ze kunnen gebruiken en van ze kunnen genieten.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Kies een of meer van de onderstaande activiteiten uit om tijdens de les te gebruiken.

1. Doe het spelletje: ‘Wat ben jij voor een dier?’ De kinderen zitten in een kring. Een kind zit in

het midden en maakt de bewegingen of geluiden van een dier. De andere kinderen steken

hun hand op als ze raden kunnen welk dier het kind nadoet. Het kind dat het geraden

heeft, beeldt dan een ander dier uit. Laat het kind u de naam van het dier dat het wil

nadoen in uw oor fluisteren. U bent er dan zeker van dat het kind het dier duidelijk voor

de geest heeft.

2. Doe het spelletje: ‘Welk dier is dit?’ Geef de kinderen aanwijzingen over een bepaald dier.

Het kunnen aanwijzingen zijn over waar het dier leeft, welke kleur het heeft, hoe groot het

is, wat voor geluid het maakt en hoe het de mensen helpt. Vertel de kinderen dat zij hun

hand op moeten steken als ze denken te weten over welk dier u spreekt. Herhaal het spel

zo vaak als u wilt en gebruik telkens verschillende dieren.

More magazines by this user
Similar magazines