Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Lesgeven uit dit lesboek

Dit lesboek bevat lessen voor kinderen die op 1 januari drie jaar zijn. Leerkrachten kunnen dit

lesboek ook gebruiken voor kinderen die tussen de anderhalf en drie jaar zijn. Kinderen

jonger dan drie behoren naar de kinderkamer te gaan en niet bij de driejarigen te zitten, tenzij

de wijk of gemeente erg klein is. Als er in een wijk of gemeente meer dan acht of tien kinderen

van dezelfde leeftijd zijn, kan de klas worden gesplitst.

De leerkrachten kinderkamer wordt aanbevolen om behalve dit hoofdstuk ook ‘De lessen

aanpassen aan de kinderkamer’ door te nemen.

Leidsters en leerkrachten moeten onder gebed bepalen hoe de klassen het beste kunnen

worden ingedeeld en hoe het beste in de behoeften van de kinderen in hun wijk of gemeente

kan worden voorzien.

DE KLAS

VAN DRIEJARIGEN Kinderen die op 1 januari drie jaar zijn, behoren in de klas van driejarigen te zitten.

Doel

In de klas van driejarigen kunnen de kinderen hun kennis van en hun liefde voor onze hemelse

Vader en Jezus Christus ontplooien, fijne ervaringen in het jeugdwerk opdoen en hun gevoel

van eigenwaarde kracht bijzetten.

Gebed

Elke lesperiode begint en eindigt met een gebed door een kind. Meestal wordt het

openingsgebed uitgesproken aan het begin van de les en het slotgebed aan het eind van

de les. Leer de kinderen korte, eenvoudige gebeden uit te spreken. Help ze zo nodig.

Tijdschema

In deze klas wordt de overgang van de kinderkamer naar het gewone jeugdwerk vergemakkelijkt.

Aan het begin van het jaar verdient het wellicht de voorkeur de driejarigen de participatieen

activiteitenperiode in hun eigen klaslokaal te laten hebben. De rest van het jaar kunnen

zij met de andere jeugdwerkkinderen aan de participatieperiode deelnemen. Het begripsvermogen

van de kinderen bepaalt wanneer de overgang wordt gemaakt. Let op de kinderen

om te zien wanneer zij eraan toe zijn en overleg met het jeugdwerkpresidium over het tijdstip

van de overgang. De driejarigen kunnen eventueel het hele jaar samen met de andere

jeugdwerkkinderen naar het openings- of slotprogramma gaan.

Het jeugdwerk duurt normaal een uur en veertig minuten. Het openings- en het slotprogramma

duren twintig minuten en tussendoor hebben de kinderen vijf minuten om naar hun klas te

gaan. Als de driejarigen de participatieperiode in hun eigen lokaal hebben, duurt de les

75 minuten. Het onderstaande schema is een suggestie en kan aan de plaatselijke behoeften

worden aangepast:

Begroeting: 10–15 minuten

Lestijd: 25–30 minuten

Participatie- en activiteitenperiode: 20–25 minuten

Slot: 10–15 minuten

Als de driejarigen met de rest van het jeugdwerk aan de participatieperiode deelnemen,

duurt de lesperiode veertig minuten en bestaat dan uit de les en een kortere periode voor de

begroeting en afsluiting.

Begroeting: Het doel van de begroeting is de kinderen de gelegenheid te geven om op

informele wijze met elkaar en de leerkracht te communiceren. Zij zullen zich veiliger en fijner

voelen in het jeugdwerk wanneer zij zich in deze periode vrij mogen bewegen.

V

More magazines by this user
Similar magazines