Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

De sabbat is een dag

van aanbidding

DOEL Ieder kind laten beseffen dat de sabbat een dag van aanbidding en rust is.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig Genesis 2:1–3 en Exodus 16:11–31 door. Zie ook

Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 24.

Les

15

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel.

b. Plaat 1-6, Gezinsavond; plaat 1-7, Een liefhebbende familie; plaat 1-8, Het ronddienen

van het avondmaal; plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-35,

Verzamelen van het manna; plaat 1-36, Kinderen en ouders lezen een verhaal uit de

Schriften.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen de dagen van de schepping uitbeelden terwijl u vertelt wat er op iedere dag

is geschapen (zie Genesis 1):

De eerste dag: Doe alsof je slaapt en wakker wordt om de dag en de nacht aan te geven.

De tweede dag: Sta op, kijk omhoog, en spreid de armen wijd uit om de lucht uit te beelden.

De derde dag: Doe alsof u een bloem wilt plukken en ruik eraan.

De vierde dag: Maak met uw armen een grote cirkel voor de zon, een kleinere met uw

handen voor de maan en wiebel met uw vingers om de twinkelende sterren

uit te beelden.

De vijfde dag: Doe alsof u een vogel bent die door de klas vliegt of een vis die in de zee

zwemt.

De zesde dag: Doe alsof u een dier bent. Loop verschillende keren door de klas en doe

het dier na. Laat de kinderen in een rij staan en om de beurt zeggen: ‘Mijn

naam is (naam van het kind). Ik ben een kind van God’.

Laat de kinderen rustig gaan zitten.

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus op de zevende dag rustten. Zij noemden

deze dag de sabbat.

Laat de kinderen het woord sabbat verscheidene malen herhalen.

De sabbat is een heilige dag

Lees Genesis 2:1–2 en vers 3 en tot en met het woord dag voor. Leg uit dat onze hemelse

Vader en Jezus klaar waren met de schepping van de aarde en alles wat erop is en dat zij de

zevende dag zegenden. Het moest een heilige dag zijn, anders dan de andere dagen van

de week. De sabbat is een dag waarop wij kunnen uitrusten van ons werk en onze hemelse

Vader en Jezus kunnen aanbidden.

• Welke dag van de week is de sabbat?

• Wat deden onze hemelse Vader en Jezus op de sabbat? (Zie ook Genesis 2:2.)

Activiteit Laat de kinderen zeven vingers ophouden. Tel de zeven vingers af en raak ze aan bij het

tellen. Leg uit dat we zes dagen lang (beweeg de eerste zes vingers) ons werk doen. Op de

zevende dag (beweeg alleen de zevende vinger) rusten we uit van ons werk omdat het dan

sabbat is.

Verhaal Laat plaat 1-35, Het verzamelen van het manna, zien en vertel het verhaal van de Israëlieten

en het manna. Zie Exodus 16:11–31.

45

More magazines by this user
Similar magazines