Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Doe de volgende activiteit en bedenk een vers voor ieder kind in uw klas. Vraag de

kinderen samen met u de gebaren te maken.

Omdat het zondag is vandaag

Wijs een kind in uw klas aan en noem zijn of haar naam terwijl u het vers opzegt en de

gebaren maakt:

(Naam kind) luistert naar de Schriften, heel graag (handen als een open boek tegen

elkaar),

(Naam kind) luistert naar de Schriften, heel graag, omdat het zondag is vandaag.

Zeg voor ieder kind een vers op; u kunt de onderstaande ideeën gebruiken:

(Naam kind) bidt in het jeugdwerk, heel graag (vouw uw armen en buig uw hoofd).

(Naam kind) maakt een tekening, heel graag (doe alsof u tekent).

(Naam kind) bezoekt iemand die eenzaam is, heel graag (schud de hand van het

genoemde kind).

(Naam kind) leert over zijn familiegeschiedenis, heel graag (blader in boek en kijk naar de

plaatjes).

(Naam kind) schrijft oma en opa een brief, heel graag (doe alsof u een brief schrijft).

(Naam kind) luistert naar een verhaal, heel graag (houd uw hand komvormig bij uw oor).

2. Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal:

De pioniers reisden vele kilometers voordat zij in de Salt Lake Valley aankwamen. Ze

arriveerden slechts een paar dagen voor de sabbat. Ondanks dat ze huizen moesten

bouwen en gewassen inzaaien, besloten zij om op de sabbat niet te werken. Ze werkten

erg hard en snel om de grond gereed te maken voor het inzaaien. De grond was heel hard

en daarom moesten ze die nat maken om te kunnen ploegen. Toen het zaterdagavond

was, hadden ze een groot veld met groenten ingezaaid. Zondagochtend kwamen ze

bijeen voor de vergaderingen en dankten onze hemelse Vader dat Hij hen naar een nieuw

land had geleid om er te kunnen wonen.

3. Laat ieder kind een tekening maken van wat hij/zij op de sabbat kan doen. Laat de

kinderen aan elkaar vertellen wat ze getekend hebben. Schrijf, volgens het volgende

voorbeeld, boven iedere tekening van wie de tekening is en wat voor activiteit het betreft,

bijvoorbeeld: David zingt jeugdwerkliedjes op de sabbat.

Les 15

VERVANGENDE

ACTIVITEITEN VOOR

KLEINE KINDEREN 1. Doe de kinderen de gebaren van het volgende doe-versje voor terwijl u het opzegt:

De schepping

Jezus riep: het zonnelicht (maak een grote cirkel met de armen boven het hoofd),

De regen (steek de handen vooruit met de vingers naar beneden en beweeg de vingers

vlug heen en weer),

De bloemenpracht (vorm een kom met beide handen, de handpalmen naar boven).

Jezus riep: de vogels zingen (leg de duimen tegen elkaar en wuif met de handen om de

beweging van vleugels na te doen),

En dat gebeurde (plaats de handen voor het lichaam met de handpalmen naar boven).

Dat gebeurde (armen over elkaar).

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus rustten toen zij de schepping van de aarde

hadden voltooid. De sabbat is een dag waarop wij rusten en aan onze hemelse Vader en

Jezus denken.

2. Vertel de kinderen dat het zondags makkelijker is om aan onze hemelse Vader en Jezus te

denken als wij zaterdags ons werk doen. Zing ‘Zaterdag’ (Kinderliedjes, blz. 105) en verzin

er gebaren bij.

47

More magazines by this user
Similar magazines