Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Activiteit Laat de kinderen opstaan voor het volgende doe-versje:

Ik heb een prachtig lichaam

Ik heb een prachtig lichaam (leg uw handen op uw borst)

van mijn God gekregen.

Zo heb ik ogen en ook oren (wijs naar uw oog en houd daarna uw hand achter uw oor),

o, wat vind ik dat een zegen (vouw uw handen).

Twee handjes en tien vingers (beweeg uw vingers heen en weer),

twee voetjes en tien tenen (rustig pasjes op de plaats maken).

Behalve die voetjes en die tenen

heb ik ook nog benen en schenen (buig voorover en raak uw scheenbenen aan).

Als ik aan mijn lichaam denk (steek uw vinger in de lucht)

dan word ik ontzettend blij (ga rustig zitten)

en dank ik mijn Vader in de hemel

dat ik er net zo uitzie als Hij.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij ons lichaam goed verzorgen

Leg uit dat ons lichaam zo belangrijk is, dat onze hemelse Vader en Jezus regels hebben

gegeven hoe wij voor ons lichaam moeten zorgen om het sterk en gezond te houden. Die

regels worden het woord van wijsheid genoemd. Laat de Leer en Verbonden zien. Leg uit dat

daarin het woord van wijsheid staat.

Bespreek de soorten voedsel die volgens het woord van wijsheid ons lichaam gezond

houden, zoals fruit, groente en graan. Bespreek vervolgens wat wij van onze hemelse Vader

en Jezus niet mogen gebruiken, zoals tabak, alcohol en koffie. Zorg dat de kinderen

begrijpen dat onze hemelse Vader en Jezus tevreden zijn over ons en ons zullen zegenen

als wij het woord van wijsheid naleven en het juiste voedsel eten.

Verhaal Vertel hoe Daniël het voedsel at dat onze hemelse Vader voorschreef (zie Daniël 1). Laat op

het juiste moment plaat 1-37, Daniël weigert het voedsel en de wijn van de koning, zien.

• Wat deed Daniël toen de koning hem wilde dwingen voedsel te eten dat niet goed voor

hem was? (Zie Daniël 1:8, 12–13.)

• Hoe werden Daniël en zijn vrienden gezegend omdat ze zich aan de regels van onze

hemelse Vader hielden?

• Wat voor goed voedsel eten jullie?

• Hoe voel je je als je goed voedsel eet?

Leg uit dat we nog meer moeten doen om ons lichaam gezond en sterk te houden.

Laat plaat 1-38, Kinderen spelen met een bal, zien.

• Wat doen deze kinderen?

• Waarom is het belangrijk om je lichaam te bewegen?

• Hoe kunnen we ons lichaam nog meer trainen?

Houd uw handen aan een kant van uw gezicht en doe alsof u slaapt.

• Wat deed ik?

• Waarom is het belangrijk om genoeg slaap te krijgen?

Doe alsof u uw handen wast.

• Wat doe ik?

• Wanneer moeten wij onze handen wassen?

• Wanneer moeten wij in bad?

• Wanneer moeten wij onze tanden poetsen?

• Waarom moeten wij schoon zijn?

49

More magazines by this user
Similar magazines